Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YADYO

2 AMAÇLAR Üniversitemize bağlı Lisans öğrencilerine
Üniversitedeki ilk yıllarında bölümlerinin gerektirdiği İngilizce seviyesine ulaşmaları için yeterli İngilizce eğitimini vermek Bağımsız öğreniciler olmaları için potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak Aldıkları temel eğitimi sonraki yıllarda geliştirebilmeleri için ortam sağlamak

3 2010-2011 Öğrenci sayıları Fakülte/Yüksekokul Öğrenci sayısı
Zorunlu/Seçmeli İktisadi ve İdari Bilimler İktisat Ekonometri İşletme Maliye-Uluslararası İliş. 321 Seçmeli Zorunlu %30 Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Makine Elektrik-Elektronik Otomotiv 394 Fen-Edebiyat 9 Ziraat (Gıda müh) 80 %30 Zorunlu Karataş Turizm İşl. ve Otelcilik 68 Beden Eğitimi ve Spor 4 Toplam 876

4 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Durumu
Haziran Eylül Toplam İktisadi ve İdari Bilimler Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız Geçen Başarısız Toplam Mühendislik-Mimarlık Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız Geçen Başarısız Toplam Fen-Edebiyat Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız Geçen Başarısız Toplam Ziraat Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız Geçen Başarısız Toplam Karataş Turizm İşl. Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız Geçen Başarısız Toplam Beden Eğitimi ve Spor Geçen Devamsız Başarısız Geçen Başarısız

5 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Başarı Durumu Zorunlu-Seçmeli Ayrımı
İktisadi ve İdari Bilimler Haziran Eylül Toplam Genel Devam eden öğrenciler ZORUNLU Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız 30 Geçen Başarısız Toplam % 64.4 %71 SEÇMELİ Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız 53 Geçen Başarısız Toplam % 24.8 %42 Mühendislik-Mimarlık Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız 21 Geçen Başarısız Toplam %89 %91.5 Geçen Bütünleme Devamsız Geçen Başarısız 8 Geçen Başarısız Toplam %32 %66

6 Öğrencilerimizin geldikleri bölgeler (2009-2010)
Öğrenci sayısı % Doğu Anadolu 133 20.46 Güneydoğu Anadolu 158 24.55 Akdeniz 258 36.69 Marmara 26 4.0 İç Anadolu 41 6.30 Ege 14 2.15 Karadeniz 20 3.07 650

7 Öğretim Elemanları M.A. Ph.D COTE CEELT DİĞER 34 10 33 35 29
Toplam sayı: 65 Yurtdışı görev: 2 Yabancı Diller Böl.Bşk.: 5 Eğitim Fakültesi: 6 Dış İlişkiler: 3 M.A. Ph.D COTE CEELT DİĞER (POSTDOC, NLP, EQ, ACTION RESEARCH) 34 (% 59) 10 (%29.3) 7 (sürüyor) 33 (%56.8) 35 (%60.3) 29 (%50)

8 Birimler Test Ofis Program Hazırlama ve Uygulama Birimi
Hizmet içi Eğitim Materyal Hazırlama Birimi Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Laboratuarı Kütüphane Bireysel Çalışma Odası Proje Birimi

9 TEST OFİS Akademik yıl başında öğrencilerin dil seviyesini belirleyerek ilgili düzeylere yerleştirmek için Seviye Belirleme Sınavı yapar. Yıl içi Başarı Sınavlarını hazırlar ve uygular. Yeterlik Sınavlarını hazırlar ve uygular. Erasmus öğrencilerine yönelik sınav hazırlar. YADYO’nun verdiği tüm sınavların organizasyonunu, hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirmesini yapar.

10 INTERCOM SİSTEMİ Sınavların dinleme bölümlerinin tüm YADYO tarafından aynı anda ve aynı şekilde duyulmasını sağlar. Genel duyuruların yapılmasında kullanılır. Standardizasyon ve zamanlamada eşitlik sağlar.

11 PROGRAM HAZIRLAMA BİRİMİ
Görevi öğrencilerin hem İngilizce olarak verilen dersleri, hem de alanlarındaki bilimsel bilgiyi izleyebilecekleri programları hazırlamak ve uygulamaktadır. Birim bu amaca yönelik olarak, öğrencilerin dil düzeylerine uygun ders kitaplarının ve materyallerin seçiminde ve akademik yıl boyunca izleyecekleri programın hazırlanmasında ve izlenmesinde etkin rol oynar.

12 HİZMET İÇİ EĞİTİM BİRİMİ
Öğretim elemanlarının mesleki gelişimini destekler. Öğretim elemanlarının dil becerilerini geliştirmelerine ortam sağlar. Profesyonel alanda gelişim için gerekli kursları/programları takip eder ve duyurulmalarını sağlar.

13 PERŞEMBE SEMİNERLERİ Faranjit olmadan nasıl yüksek sesle konuşulur? (Yrd.Doç.Dr. Mustafa Bayık) Using the course book creatively (David Evans) Innovations in ELT classroom (Devrim Özdemir) Teaching vocabulary (Annie McDonald) Türk çocuklarının ad/eylem kullanımı (Dr.Feyza Türkay)

14 Materyal Üretim Birimi
Değişik düzey ve beceriler için materyaller hazırlar. Materyallerin cevap anahtarlarını ve soru bankalarını düzenler. Mevcut materyaller üzerinde düzeltmeler/geliştirmeler yapar. YADYO öğretim elemanlarına gerekli ders materyallerini sağlar. Son gelişmeleri takip etmek için yayınevleriyle ve üniversite kitabeviyle bağlantıyı sürdürür.

15 Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Laboratuarı
1997’de kurulmuş olan bu birim 25 öğrenci kapasitelidir. Öğrencilerin doğrudan CDROM ve/ya internet üzerinde aktif olarak çalışmalarına olanak sağlar. BDDÖ’yi doğrudan uygulanan programla ilişkilendirir. Materyal bulur, geliştirir, hazırlar. Konuyla ilgili akademik çalışmalar yürütür. Öğretim görevlilerine konuyla ilgili gelişmeleri izlemeleri için eğitim verir. YADYO öğrencilerinin yazışma arkadaşı bulmaları için mail adresi sağlar.

16 KÜTÜPHANE BİRİMİ Görevi kütüphanenin kullanımını arttırmak ve teşvik etmektir. Bu amaçla partiler düzenler, kütüphaneyi tanıtıcı toplantılar yapar, bağış kabul eder, yeni kitaplar satın alır. Mevcut kitap sayısı 6283 dür.

17 Bireysel Çalışma Odası
Bu birim öğrencilerin ders dışı zamanlarında kendilerini eksik gördükleri konularda çalışmaları için hazırlanmıştır. Ders konularına paralel hazırlanan materyaller görevli elemanların gözetiminde öğrencilere verilir.

18 PROJE BİRİMİ 108K425 TÜBİTAK-CNRS Fransa-Türkiye İkili İşbirliği Anlaşması Projesi (sürüyor) Leonardo da Vinci Type A Mobility Project (2005) Gençlik projesi (7)

19 EU Socrates Programme- Lingua 1: Languages from the Cradle, Coordinator (Project Reference number: CP-1-TR-LINGUA-L1) European CLIL Resource Centre for Web 2.0 Education: Early-to-Longlife Languages Learning (Proj. Ref. No: LLP ES-COMENIUS-CMP) The European Children’s Travelling Language Library (Proj. Ref. No: LLP-UK-Comenius Cmp) Children's Folksongs for Language and Cultural Learning (the Project has been approved and will start soon)

20 Sunular-Yayınlar 2009-2010 Ulusal Toplantılar Uluslararası toplantılar
3 9 13 (SSCI 2)

21 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ VE DERS SAATLERİ
Yüksekokulumuzda hazırlık eğitimi birbirini takip eden sekizer haftalık 4 blok olarak yapılır. Toplam eğitim süresi yıl boyunca 32 haftadır. Ders saatleri ; Birinci Düzey: İlk bloktan başlamak üzere yıl boyunca haftada (26-30) saat olarak devam eder. İkinci ve Üçüncü Düzeyler : Akademik yıl boyunca haftada 20 saat olarak yapılır.

22 DEVAM ZORUNLULUĞU YADYO da hazırlık eğitimi alan bir öğrencinin derslerin %80’ine devam etmesi zorunludur. Devamsızlık sınırını aşan bir öğrenci ne Haziran ne de Eylül Muafiyet Sınavlarına girebilir. Bu durumdaki öğrenciler programlarına bağlı oldukları Fakülte ya da Yüksekokulların yönetmelikleri çerçevesinde devam ederler.

23 YIL İÇİ VE YIL SONU BAŞARI DURUMU
Yıl içi başarı not ortalaması %60 ve üzeri olan öğrenciler yıl sonundaki Muafiyet sınavına girebilirler. Öğrencinin yıl içi başarı notu yıl sonu başarı notunu etkilemez. Çünkü yıl sonunda verilen Muafiyet sınavı öğrencinin genel dil yeterliğini ölçer. Muafiyet sınavında en az %70 ve üzeri not alan öğrenciler bu sınavda başarılı olur.

24 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı - ÖYP
YÖK yeni açılan Üniversitelere öğretim üyesi yetiştirme amacıyla 1726 araştırma görevlisi kadrosuna atama yaptı. ÜDS/KPDS notu 65’in altında olanlara (751 kişi) 6 ay sürecek bir yabancı dil eğitimi programı düzenlendi. 15 Üniversite seçildi. 41 aday YADYO’da 1 Kasım’dan itibaren eğitime başladı.


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları