Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir Prenses Portresi Genç Frans Pourbus (1569 – 1622) Çevresi Flaman Okulu, yak. 1604 Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Princess Circle of Frans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir Prenses Portresi Genç Frans Pourbus (1569 – 1622) Çevresi Flaman Okulu, yak. 1604 Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Princess Circle of Frans."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Bir Prenses Portresi Genç Frans Pourbus (1569 – 1622) Çevresi Flaman Okulu, yak. 1604 Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Princess Circle of Frans Pourbus the Younger (1569 – 1622) Flemish School, c. 1604 Oil on canvas

5

6 Manzara Önünde Frieslandlı Bir Aile Herman Mijnerts Doncker (yak. 1620 – yak. 1656) Hollanda Okulu, yak. 1640/1650 Tahta tuval üzerine yağlıboya A Friesian Family in a Landscape Herman Mijnerts Doncker (c. 1620 – c. 1656) Dutch School, c. 1640/1650 Oil on panel

7

8 8 Yaşında Bir Erkek Çocuk Gortzius Geldorp (1533 – 1616) Flaman Okulu, 1606 Oval içinde tuval üzerine A Boy Aged 8 Gortius Geldorp (1533 – 1616) Flemish School, 1606 Oil on canvas in an oval

9

10 Limon Tutan Hollandalı Kız Hollanda Okulu, yak. 1650 Tuval üzerine yağlıboya A Dutch Girl Holding a Lemon Dutch School, c. 1650 Oil on canvas

11

12 İki Oğlu ve Bir Kızıyla Bir Kadının Portresi C.V.D Monogramlı Hollanda Okulu, 1646 Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Lady with Two Sons and a Daughter Monogrammist C.V.D Dutch School, 1646 Oil on canvas

13

14 Çıplak Bir Çocuğun Portresi Bilinmeyen Kuzey Hollandalı sanatçı, 1580/1589 Tahta tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Naked Child Unknown Northern Dutch artist, 1580/1589 Oil on panel

15

16 Following the royalty, the use of portraits also became commonplace amongst the wealthy bourgeoisie classes.Commissions became widespread among the lesser known artists along with the famous ones. These portraits, which did not have to follow the same rules that showed the subject of the portrait as a prototype rather than a real person, are far more lively, varied and interesting. In addition to the face of the subject, an important role in portraiture was the setting in which the person to be painted occupied, the richness of their attire, armour, jewels or insignia, the animals accompanying them, and the fruit, flowers and objects of all kinds that appear in the painting – the furniture, curtains, carpets, etc. – since all of these elements go beyond mere adornment and have a symbolic value helping the viewer recognise the identity, class and importance of the subject in the portrait. Kraliyetlerin ardından burjuva sınıfı arasında da yaygınlaşan portrecilik geleneği, günümüze ulaşan Avrupa resim koleksiyonlarının temelini oluşturdu. Siparişler ünlü ressamlar kadar daha az bilinenler arasında da yaygınlaştı. Bu portreler, kişiyi gerçek bir varlık olmanın ötesinde prototiplere dönüştüren kurallara uyma zorunluluğu taşımadığı için daha canlı, çeşitli ve ilginçtir. Portrelerde insan yüzlerinin yanı sıra mekân ve kıyafetlerin, zırhların zenginliği, taşıdıkları mücevherler ya da semboller, hayvanlar, meyveler, çiçekler ve her türlü nesne önemli bir role sahiptir. Mobilyalar, perdeler, halılar ve benzeri öğeler basit birer süsleme değildir; portre sahibinin kimliğinin, sınıfının ve öneminin kavranmasına yardımcı olur.

17 3 Yaşındaki Bir Kızın Çeşme Başında Portresi W(illem) van der Eertbruggen Flaman Okulu, 17. Yüzyıl Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Girl Aged 3 by a Fountain W(illem) van der Eertbruggen Flemish School, 17th century Oil on canvas

18

19 Elinde Pretzel Tutan, Yanında Köpeği ile Bir Kızın Portresi Jacob Gerritsz, Cuyp (1594 – 1652) Hollanda Okulu Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Girl Holding a Pretzel with a Dog at Her Side Jacob Gerritsz, Cuyp (1594 – 1652) Dutch School Oil on canvas

20

21

22 Gümüş Çıngıraklı ve Meyveli Bir Erkek Çocuk Alman Okulu, 16.yüzyıl Tahta tuval üzerine yağlıboya A Boy with a Silver Rattle and a Fruit German School, 16th century Oil on panel

23

24 Prens Friedrich Hermann Otto von Hohenzollern – Hechingen (1712 – 1786) Johan Seirling (18. yüzyılın başından itibaren etkin) Alman Okulu, 1717 Tuval üzerine yağlıboya Prince Friedrich Hermann Otto von Hohenzollern – Hechingen (1712 – 1786) Johan Seirling (active beginning of 18th century) German School, 1717 Oil on canvas

25

26 İncili Baş Süsüyle Bir Kız Orta Avrupa Okulu (?) yak. 1625/1635 Tuval üzerine yağlıboya A Girl with a Pearl Headdress Central European School (?) c. 1625/1635 Oil on canvas

27

28 Bir Polonya Prensesi Polonya Okulu yak. 1643/1644 Tuval üzerine yağlıboya A Polish Princess Polish School c. 1643/1644 Oil on canvas

29

30 Van Limpurg Ailesinden Bir Çocuk Adı bilinmeyen Alman sanatçı, 1668 Tuval üzerine yağlıboya A Child of the Van Limpurg Family Unknown German artist, 1668 Oil on canvas

31

32 Stanislaw Leszczynski’nin Çocukluğu (1677 – 1766) Adı bilinmeyen Polonyalı sanatçı, 1677/1678 Tuval üzerine yağlıboya Stanislaw Leszczynski as a Child (1677 – 1766) Unknown Polish artist, 1677/1678 Oil on canvas

33

34 İkizler Orta Avrupa Okulu 18. yüzyıl Tuval üzerine yağlıboya Twins Central European School 18th century Oil on canvas

35

36 Prens Friedrich von Baden – Durlach (1594 – 1659) Lorenz Strauch’e (1554 – yak. 1630) atfedilir. Alman Okulu, yak. 1599 Tuval üzerine yağlıboya Prince Friedrich von Baden – Durlach (1594 – 1659) Attributed to Lorenz Strauch (1554 – c. 1630) German School, c. 1599 Oil on canvas

37

38 Solms – Laubach Kontesi Sophie Christiane Wilhelmine (1741 – 1772) Antoine Pesne’e (1683 – 1757) atfedilir. Fransız Okulu, yak. 1744 Tuval üzerine yağlıboya Sophie Christiane Wilhelmine, Countess of Solms – Laubach (1741 – 1772) Attributed to Antoine Pesne (1683 – 1757) French School, c. 1744 Oil on canvas

39

40 Pembe Kurdeleli Bir Kız Alman Okulu, 18. yüzyıl Tuval üzerine yağlıboya A Girl with a Pink Ribbon German School, 18th century Oil on canvas

41

42 Kont István Illésházy Çocukluğu (1762 – 1838) Johann Michael Millitz (1725 – 1784) Avusturya Okulu, 1766 Tuval üzerine yağlıboya Count István Illésházy as a Child (1762 – 1838) Johann Michael Millitz (1725 – 1784) Austrian School, 1766 Oil on canvas

43

44 From the 15th century onwards, when the portraiture tradition gained importance, it was common practice, for portrait painters to move from one court to another at the request of monarchs, who wished to be painted by the finest artists. It was usual for Italian artists to be found in St. Petersburg, for Flemish and Dutch artists to be commissioned to paint the monarchs of Great Britain and Spain, for French artists to employ their brilliant skills in creating portraits of clients across the whole of Europe. Such was the case of Martin van Meytens the Younger, who visited half the courts in Europe, from Stockholm, where he was born, to The Netherlands, England, Paris, Dresden, and a number of Italian courts, ending up as the director of the Vienna Academy of Fine Arts and the favoured artist of Maria Theresa, Empress of Austria. Portre geleneğinin önem kazandığı 15. yüzyıldan itibaren portre ressamlarının, en iyi sanatçılar tarafından resmedilmeyi isteyen hükümdarlar aracılığıyla bir saltanatın hizmetinden diğerine geçmesine sık rastlanıyordu. Öyle ki St. Petersburg ‘da İtalyan sanatçılara, Büyük Britanyalı ya da İspanyol kralların portrelerini yapan Flamanlara ve Hollandalılara, Avrupa’nın dört bir yanındaki müşterilerini resmetmek için gösterişli yöntemler kullanan Fransız ressamlara rastlanıyordu. Aralarında, Genç Martin van Meytens’inkine benzer durumlarda olduğu gibi, doğduğu Stockholm’den Hollanda’ya, İngiltere’ye, Paris’e, Dresden’e ve bazı İtalyan hanedanlarına kadar Avrupa’daki saltanatların yarısını gezip, sonunda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nin müdürü ve imparatoriçe Avusturyalı Maria Teresa’nın en sevdiği ressam ünvanını alanlara rastlamak mümkündü.

45 Avusturya İmparatoru II. Joseph’nin (1741 – 1790) Kılıçlı Bir Çocuk Olarak Portresi Viyana Okulu, yak. 1744 Tuval üzerine yağlıboya The Portrait of the Emperor Joseph II of Austria (1741 – 1790) as a Boy with a Sabre Viennese School, c. 1744 Oil on canvas

46

47 İmparator II. Joseph’nin Çocukluğu (1741 – 1790) Genç Martin van Meytens (1695 – 1770) Avusturya Okulu, yak. 1743/ 1744 Tuval üzerine yağlıboya The Emperor Joseph II as a Child (1741 – 1790) Martin van Meytens the Younger (1695 – 1770) Austrian School, c. 1743/ 1744 Oil on canvas

48

49


"Bir Prenses Portresi Genç Frans Pourbus (1569 – 1622) Çevresi Flaman Okulu, yak. 1604 Tuval üzerine yağlıboya Portrait of a Princess Circle of Frans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları