Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İŞ GÜVENLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0616327 ORGANIZASYONEL DAVRANıŞ YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İŞ GÜVENLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0616327 ORGANIZASYONEL DAVRANıŞ YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR."— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İŞ GÜVENLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0616327 ORGANIZASYONEL DAVRANıŞ YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR WEB: HTTP://WWW.YARBIS.YILDIZ.EDU.TR/ELDEMIRHTTP://WWW.YARBIS.YILDIZ.EDU.TR/ELDEMIR E-MAIL: ELDEMIR@YILDIZ.EDU.TRELDEMIR@YILDIZ.EDU.TR OFIS: A-623

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Eldemir  Web: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eldemirhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eldemir  E-mail: eldemir@yildiz.edu.treldemir@yildiz.edu.tr  Ofis: A-623  Ders Asistanı: Arş. Gör. Mert Edalı  Web: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/medalihttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/medali  E-mail: medali@yildiz.edu.trmedali@yildiz.edu.tr  Ofis: V-205

3 Ders Kitabı  Örgütsel Davranış ve Yönetim Piskolojisi  Prof. Dr. Erol Eren  13. Baskı  2012Beta Yayınları  ISBN 978-605-377-777-9

4 Yakın Dersler  Yönetim ve Organizasyon  Endüstriyel Psikoloji

5 Ders Konuları  Organizastonel (Örgütsel) Davranış Bilmi  Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar  Örgüt Kültürü  Örgütlerde Moral, Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler  Örgütsel Davranışlar, Grup Dinamiği, Değişkenliklere ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi  1.Vize

6  Kişilik ve Kişisel Farkındalık  İşte Monotonluk Sorunu ve Önlenmesi  Örgütsel Stres ve Baş Edebilme Yolları  Örgütlerde Yönetsel Yetkeler ( Ast-Üst ilişkilerinin iyileştirlmesi)  Örgütlerde Yönetime Katılma  Liderlik ve Lider Davranışlarının Analizi  2. Vize

7  Örgütlerde Takım Yönetimi  Örgütlerde Güdüleme (Motivasyon)  Örgütlerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi  Final

8 Değerlendirme  Haftalık Quizler (%20)  1. Vize (%20)  2. Vize (%20)  Final (%40)

9 Terimler  İşletme  Yönetim  Yönetsel Etkinlik  Davranış Bilimleri  Sosyoloji, Pisikoloji, Anropoloji  İktisat, Hukuk Tarih, Siyasal Bilimler, Biyoloji

10 Yönetimde  %10 teknik bilgiler  %90 davranış bilimleri ve psikoloji

11 Daranış Biliminin İşletmelere Faydası  Doğru Personel Seçimi  Personel Yönetimi ve Yönlendirilmesi  Otorite (Ast-Üst İlişkileri)  Motivasyon  Personel tutumlarının Ölçülmesi  İş yeri düzensizliklerini giderilmesi (İnsan Faktörü Mühendisliği)  Satış / Müşteriyi Bağlama

12 Yönetim Ve Örgüt Psikolojisinin Gelişimi YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR

13 Tarihsel Yaklaşım  Sanayi Devrimi  Tarım azalıyor  Artisan Sanatları bitiyor  Ustalık dönemi bitiyor  Üretim miktarı ile makineler devreye giriyor  İnsan uzmanlaşıyor  Monotonluk ve iş tatminsizliği devreye giriyor

14 Klasik Yöntem Kuramı  Personel Seçimi  Sıkı denetim  Cezalandırma Sistemi

15 Reaksiyonlar  Biçimsel olmayan Örgütlenmeler  Ast-Üst Çatışması  Liderlik  İşe geç gelme  İş aletlerini bozma  Grev  Sabotaj  İş güvenliği kurallarına uymama

16 Yönetsel ve Örgütsel Psikolojinin Doğuşu  İlk kitap Münsterberg  Personel Seçimi  Pazarlama  Reklamcılık ve satış sorunları  I. Dünya savaşı orduya elaman seçimi

17 Tarihi Gelişim  1930’da sabitleşiyor  1930-1940  Memur ve işçilerin alımında testler tekrar kullanılmış  1940-1950  Grup içi etki-tepki, gözetim ve liderlik  Haberleşme sistemlerine inanç ve tutum  II. Dünya savaşı – psikoteknik (silah kullanımı)  İnsanların teknolojiye, teknoloji insanlara uydurulması  1950-1960 Yönetim ve Organizasyon Sorunları  Güdüleme, iş zenginleştirme, iş yapılandırma  1960-1970  Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma  1970-1980  Sistem Yaklaşımı ve genelleştirememe

18 Klasik Yönetim Görüşleri ve Tepkiler  Fredrick W. Taylor (1911)  Gereksiz işler yapılıyor ve yoruyor  Paydoslar verimi düşürüyor  Teknik işler inceleniyor

19 Taylor’ın ilkeleri  Zaman ve Hareket etütleri  İş gören özendirilmelidir  Ustabaşılar kullanılmalıdır  Üst kademe ikna edilmelidir

20 Yönetici Görevleri (Taylor)  İşler kesin, net belirtilmelidir  Her iş için en iyi işçi seçilmeli ve eğitilmelidir  Problemler bilimsel yollarla çözülmelidir  Sorumluklar eşit dağıtılmalıdır

21 Yönetimin Fonksiyonları  Henri Fayol  Yönetim Fonksiyonları  Öngörme  Planlama  Örgütleme  Kumanda  Koordinasyon  Denetleme

22 Henri Fayol’un İlkeleri  İş bölümü yaparak uzmanlaşma  Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi  Disiplin sistemi  Kumanda birliği  Yönetim birliği  Genel amaçların üstünlüğü  Fedakarların ödüllendirilmesi ve ceza sistemi  Merkezcil bir yönetim sistemi kurma  Hiyerarşik düzeni kurma  Maddi ve beşeri üretim araçlarına yer tayin etme  Personelde devamlılığı sağlama  Sorunları ortaya çıkmadan öngörme ve önlem alma  Adil davranma  Birlik ve beraberlik ruhu

23 Henri Fayol  Sosyal bilimci değildir.  Maden işletmelerinde çalışmıştır.  Verimliliğe önem vermiştir.  İnsan davranışlarına ve psikolojisine ters düşen klasik yöntemin temelini oluşturmuştur.  Kafasındaki vasat insan tembeldir.  İnsan sorumluluktan kaçar ve yönetilmeyi tercih eder.  Sorumluluk korku kaynağıdır.  Kahramanların sayısı azdır.  Mooney, Railey, Guilick, Graicunas ve Urwick, Fayol’un öğrencileridir.

24 Max Weber  Bilim insanı ve sosyologdur.  Otorite ile alakalı incelemeler yapmıştır.  Yönetsel yetkeler (otoriteler) genlerden geçmektedir.  Geleneksel yetke, karizmatik yetke ve meşru yetke.

25 Bürokrasi Modeli  Amaçlar, hedefler ve faaliyetler bellidir.  Araç ve kaynakları kullanma yetkileri belirlenmiştir.  Zorlayıcı önlemler (cezalandırma) ve ücretlendirme sistemi geliştirilmiştir.  İşe göre adam seçme zorunluluğu vardır.  Her alt mevki bir üst mevki tarafından denetlenecektir.  Astlar emirlere akılcı, mantıksal ve hukuksal olduğu sürece uyacaktır. Keyfi yönetime yer yoktur.  Yazılı haberleşme ve evrak esastır.  Yönetmelik ve tüzüklere göre hareket edilir.  Kaynaklar kişisel ihtiyaçlar için kullanılamaz.

26 Yönetsel ve Örgütsel Psikolojinin Önemini Ortaya Koyan Bazı Araştırmalar  K. Lewin ve Arkadaşlarının Önderlik Araştırması  Üç tip önder: Otoriter, Liberal ve Demokratik

27 Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları (1924)  Işıklandırma deneyleri  Röle montaj odası deneyi  Fiziksel yorgunluk ve iş verimi  2. Röle montaj deneyi  Ücret sistemi  Mika yarma test odası deneyi  Çalışma süresi  Mülakat programı  Seri bağlama gözlem odası deneyi

28 Yankee City Araştırması (W.L. Warner)  Ayakkabı sektörü  Sosyal ve teknolojik sistemlerde meydana gelen değişimlerin insan davranış ve tutumlarına olan etkilerini incelemiştir.  Yeni makinelerin alınması  Başka şehirlerden sermaye ortaklarının gelmesi  Sendika ve grevler

29 Harwood İmalat İşletmesi Araştırması  Konfeksiyon sanayisinde faaliyet gösteriyordu.  Çok sık model değiştiriliyordu.  İşe geç gelmeler, devamsızlıklar ve işten ayrılmalar çok sık gerçekleşiyordu.  3 grup oluşturuldu:  1. Grup: Ustabaşı değişiklikleri öneriyor.  2. Grup: İşçi temsilcileri  3. Grup: Tam yönetime katılma  1. grupta değişiklik olmadı.  2. grupta başlangıçta üretim düştü, birkaç hafta sonra normale döndü.  3. grupta önce düştü, sonra eskiyi yakaladı ve sonra da arttı.

30 Tavistock Enstitüsü Araştırması  İngiltere’de kömür ocaklarında çalışan işçiler.  Küçük gruplar büyük gruplarla entegre ediliyor.  Sonuçta monotonluk ve duygusal tatminsizlik artıyor, verim azalıyor.


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İŞ GÜVENLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans Programı 0616327 ORGANIZASYONEL DAVRANıŞ YRD. DOÇ. DR. FAHRETTIN ELDEMIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları