Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı"— Sunum transkripti:

1 Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Videodan Model Olma İnsan hayatında öğrenmelerin çoğu bireylerin etraflarındaki kişileri izlerken meydana gelmektedir . Gökhan İnce – Elmas Seyhan Bandura tarafından 40 yıl önce sosyal öğrenme teorisinin bir parçası olarak model olma ya da gözleyerek öğrenme stratejisi ortaya konmuş, gözleyerek öğrenmenin önemi ve rolü vurgulanmıştır. Araştırmacılar, birçok durumda model olma sürecinin öğrenen bireyin hatasız yeni tepkiler göstermesine olanak sağladığını ifade etmektedirler. Videoyla model olma, model olmanın çeĢitlerinden biridir. Gelişen teknoloji, araĢtırmacılara bilgisayar ve video teknolojisi ile özel gereksinimli bireylere model olma ile gözleyerek öğrenme sürecini geliĢtirme fırsatı vermiĢtir . Videoyla model olma, gözleyerek öğrenmeyi kolaylaĢtırmak için geliĢtirilmiĢ bir stratejidir. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı

2 Videodan Model Olma Akranlarını Gözleyerek

3 Videodan Model Olma Videoyu izleyerek

4 Videodan Model Olma Yetişkinleri gözleyerek

5 Oturumun Ana Hatları Videodan Model Olma Nedir?
Videodan Model Olmanın Avantajları Videodan Modelin Olmanın Kullanım Alanları Videodan Model Olmanın Basamakları 5 5

6 Videodan Model Olma Nedir?
var olan davranışları geliştirmek ve yeni davranışlar öğretmek amacıyla uygun örneklerin videosunu çekip izletilerek öğretilmesidir. , varolan davranışları değiştirme ya da yeni davranışlar öğretmek amacıyla, modelin canlı olmadığı, video ile kaydedildiği örnekler olarak tanımlamaktadır. Videoyla model olma uygulaması, hedef davranışın sergilendiği videonun gösterilmesinin ardından bireyden izlediği davranışı sergilemesinin istendiği bir öğretim sürecini içermektedir

7 Etkinlik İzleyeceğiniz videoyu düşünerek,
Videodan model olma yapmak için öğrencinin hangi becerilere sahip olması gerektiğini günlüklerinize yazınız. Yazdıklarınızı grubunuzla paylaşınız. Taklit becerileri

8 Videodan Model Olmanın Avantajları
Dikkat çeker Tekrar fırsatı sağlar Genellemeyi kolaylaştırır Veri almayı kolaylaştırır Maliyeti düşüktür Öğrenmeyi zaman ve mekana bağlı olmaktan kurtarır.         Öğretmenler bu videolamrı sadece hedef öğrenci için değil, benzer yetersizliklere sahip diğer öğrenciler için de tekrar kullanabilmektedirler.

9 Etkinlik Videodan model olmanın avantajlarını, 2 dakikada yanınızdaki arkadaşınıza anlatınız. Arkadaşınızın size anlattıklarını grupla paylaşınız.

10 Videodan Model Olmanın Kullanım Alanları
Akademik beceriler İletişim becerileri Günlük yaşam becerileri Sosyal beceriler Özbakım becerileri Günlük Yaşam Becerileri Günlük yaşam: diş fırçalama İletişim becerileri: Merhaba Sosyal beceriler: Sembolik oyun Akademik beceriler: Oyun

11 Akademik Beceriler

12 Akademik Beceriler

13 Akademik Beceriler

14 İletişim Becerileri

15 İletişim Becerileri Duyguları ifade etmek

16 İletişim Becerileri

17 Günlük Yaşam Becerileri

18 Günlük Yaşam Becerileri

19 Günlük Yaşam Becerileri

20 Günlük Yaşam Becerileri

21 Sosyal Beceriler

22 Sosyal Beceriler

23 Özbakım Becerileri

24 Özbakım Becerileri

25 Özbakım Becerileri

26 Etkinlik Video modelle öğretime ilişkin araştırmaları inceleyiniz ve günlüklerinize not ediniz. En çok hangi beceri alanlarına yönelik araştırma yapılmıştır? Grupla paylaşınız.

27 Videodan Model Olmanın Basamakları
Hedef davranış belirlenir. Senaryo yazılır. Ekipman ve ortamı hazırlanır. Modeller seçilir ve eğitilir. Video kaydı yapılır. Veri formu ve grafik hazırlanır. Başlama düzeyi verisi toplanır. Öğretim yapılır. Genellemeyi planlanır. Eğitimci beceriyi küçük adımlara bölmeli

28 Videodan Model Olmanın Basamakları
1- Hedef davranış belirlenir. Hedef Davranış: Öğrenci videodan izlediği motor becerileri, 5 saniye içinde bağımsız olarak taklit eder. Eğitimci beceriyi küçük adımlara bölmeli

29 Etkinlik Çalıştığınız öğrencilerden taklit ve etkinlikle meşgul olma ön koşul becerilerine sahip bir öğrenci belirleyin Belirlediğiniz öğrencinin ihtiyacına yönelik bir hedef davranış yazıp grubunuzla paylaşınız.

30 Videodan Model Olmanın Basamakları
2. Senaryo yazılır. Örnek senaryoları inceleyiniz.

31 Etkinlik Öğrenciniz için belirlediğiniz hedef davranışla
ilgili bir senaryo yazıp grubunuzla paylaşınız.

32 Videodan Model Olmanın Basamakları
Ekipmanı ve ortam hazırlanır. Ortamın aydınlık olması Ortamda çocuğun dikkatini dağıtacak unsurların olmaması

33 Videodan Model Olmanın Basamakları
4. Modeller seçilir ve eğitilir. model seçilir senaryo paylaşılır pratik yaptırılır Modellerin davranışı doğal olmalı

34 Etkinlik Senaryoyu arkadaşınızla paylaşınız.
Çekim öncesi prova yapınız.

35 Videodan Model Olmanın Basamakları
5. Video kaydı yapılır. Hedeflenen davranışlar seçilmiş video kayıt cihazına kaydedilir. Kayıt çeşitlendirilerek içlerinden en uygunu seçilmelidir. Videonun hızı öğrenciye göre olmalı *Videonun süresi uygun şekilde ayarlanmalı *Sınırlı iletişim becerileri olan çocuklar için araya duraksamalar konulmalı *

36 Etkinlik Video çekiminizi yapınız.

37 Videodan Model Olmanın Basamakları
6. Veri formu ve grafik hazırlanır. Videodan Nesneli Motor Taklit Öğretim Genelleme Marakas Zil Tef

38 Etkinlik Videoyu izleyiniz
Videodaki hedef davranışla ilgili veri formu oluşturunuz. Grubunuzla paylaşınız.

39 Videodan Model Olmanın Basamakları
Videodan Öğretimle Sembolik Oyun Sözel Motor Otobüs geldi Dede bindi Kız bindi Düdüt

40 Videodan Model Olmanın Basamakları
7. Başlama düzeyi verisi toplanır. Öğretime başlamadan önce mutlaka başlama düzeyi verisi alınmalıdır. Programdaki gelişimler takip edilmelidir.

41 Videodan Model Olmanın Basamakları
8. Öğretim yapılır. İpucu Pekiştirme

42 Videodan Model Olmanın Basamakları
9. Genelleme planlanır. Farklı ortam Farklı kişi Farklı araç-gereç

43 Teşekkürler...


"Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları