Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji verimliliği. Enerji verimliliği Temiz ve yenilenebilir enerjiler Gelecekte evlerde şarj edilen ve elektrikle , hidrojen gazı ile çalışan otomobiller,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji verimliliği. Enerji verimliliği Temiz ve yenilenebilir enerjiler Gelecekte evlerde şarj edilen ve elektrikle , hidrojen gazı ile çalışan otomobiller,"— Sunum transkripti:

1

2 Enerji verimliliği

3 Temiz ve yenilenebilir enerjiler
Gelecekte evlerde şarj edilen ve elektrikle , hidrojen gazı ile çalışan otomobiller, verimli çalışan gaz türbinleri, Rüzgar, güneş ve termal enerjileriyle çalışan sistemler , fosil yakıtlı, nükleer yakıtlı enerji sistemlerinin yerini alacak, dünya temiz ve yenilenebilen enerjiye kavuşacaktır.

4 Güneş enerjisinden yararlanmalıyız

5 Rüzgar enerjisinden yararlanmalıyız

6 Elektrik şarj eden otomobil

7 Suyun Kaynakları Su kaynaklarının ancak 1.76’sı tatlı su olarak
Miktar (milyon km³) Toplam Su Miktarına Oranı (%) Denizler 1.340 96.5 Karalar 48 3.5 Karalardaki sular Miktar (milyon km³) Toplam Tatlı Suya Oranı (%) Buzullar 24 1.74 Yer altı suları 23 1.66 Diğerleri (Göl, Akarsu, Atmosfer) 1 0.10 Su kaynaklarının ancak 1.76’sı tatlı su olarak kullanılmaya elverişlidir ( Mitscherlich 1995).

8 SUYUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ENERJİSİNDEN YARARLANMALIYIZ
Bunu, onu incitmeden, Doğayı kaybetmeden,yapmalıyız. Onu yeraltında saklayabilmeliyiz, Yeryüzüne yapılan ve elli yılda erozyonla dolan barajlarda hapsetmek , HES’lerle yolunu keserek, doğayı katletmek yerine onu özgür bırakarak yapmalıyız. SU YOLUNU BULUR Üç milyar yıldan beri böyledir (Suyun çevrimi)

9 Jeotermal enerjiden yararlanmalıyız

10 Dalga enerjisinden yararlanmalıyız
ABD Enerji bakanlığının verilerine Göre; dünyadaki tüm sahillerin Dalga enerjisi toplansa enerji miktarı 2-3 milyon megavatt Oluyor. Buna gel – git enerjisi de eklenirse anlıyoruz ki, denizlerin içlerinde büyük bir Enerji potansiyeli vardır. Ve biz hala fosil yakıt tüketiyoruz.

11 Dalga enerjisinden yaralanmalıyız

12 Gel-Git enerjisinden elektrik üretmek

13 Derin deniz enerjisinden yararlanmalıyız

14 Derin deniz enerjisini kullanmalıyız
Derin deniz suları ile güneşin ısıttığı yüzey suları arasındaki sıcaklık farkı elektrik üretiminde kullanılabilir. Avustralya, endonezya, Güney Amerika derin denizleri bu üretime uygundur. Zira yüzey suları ile dip suları arasındaki ısı farkının 20 santigrat derece olması gerekmektedir.

15 Hidrojenin ortaya çıkması
Hidrojen doğada serbest olarak bulunmaz ama pek çok karmaşık bileşiğin yapısında bulunduğu gibi, suda da bol miktarda bulunur. Pahalı olan suyu eloktrolize edecek elektrik enerjisidir.

16 Şimdiye kadar neden ortaya çıkmadı?
Eskiden beri özelliklerinin bilinmesine karşılık gündeme getirilmemesinin nedeni, gereken koşulların olması durumunda patlamasıdır. Ama gerekli koşullarda doğal gaz da patlar.

17 Yakıt pilleri Suyun elektrolizinde, suya elektrik akımı vererek onu bileşenleri olan oksijen ve hidrojene ayırıyorsak, yakıt pillerinde de tersini gerçekleştirerek yani oksijen ile hidrojeni birleştirerek elektrik enerjisi elde edilmektedir. H2O  2H + 1/2O2

18 Yakıt pilleri Yakıt pillerinde su tekrar tekrar elektroliz ve sentez tepkimeleriyle çevrime girerek %65 verimle elektrik elde edilmekte, ve su hidrojen ve oksijene ayrılmaktadır. Yakıt pilleri geleceğin silikon çipleridir.Ve evlerde çift taraflı kullanımı düşülmektedir.

19 HİDROJENDEN ELDE EDİLEN ENERJİ
Yakıt pilinin elektrotlarının birinde bulunan molekül halindeki hidrojen(H2) iki elektronunu vererek yükseltgenir H2- 2e 2H+ Elektron sistem içinde membranda yol alırken, elektron enerjisi elektrik enerjisine dönüşür ve enerjisini kaybetmiş elektronlar diğer elektrotta bulunan sıfır değerli oksijen molekülüne ulaşarak onu eksi iki değerliğe indirger. O2 + 2e2O-. Böylece + değerli hidrojenler, - değerli oksijenlerle sessizce birleşerek suyu olustururlar. 2H +2O  H2O + ½ O2 Ayni olay labaratuvarda olsa idi belli bir aktivasyon enerjisiyle iki gaz patlayarak birleşir ve bir de ışık çakardı. Yakıt pillerinde olan su eldesinin çok benzeri her canlı hücrede , yaşamın oksijenle tanıştığından beri zaten olmaktadır. Hücre besinlerinin içinde( karbonhidrat, yağ, protein) bolca bulunan hidrojenin elektronlarının enerjilerini başka bir kimyasal enerji şeklinde Adenozin tri fosfatta(ATP), son iki fosfat bağına yüklemektedirler. Ve hücrenin tanıdığı, harcadığı budur. Bu olaya hücre solunumu denir. C6H12O6(glukoz) +6O2 6CO2 + 6O ATP

20 Yakıt pili şeması

21 Yakıt pili ile çalışan otomobil

22 Açmaza düşmemeliyiz-1 Gelişmekte olan ülkeler, refah düzeylerini yükseltmek için fosil yakıtlarla enerji eldesini ucuz ve karlı saymaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerin çoğu karbon salınımlarını azaltmış, yenilenebilen enerji sistemlerine geçmişlerdir.

23 Açmaza düşmemeliyiz-2 Çok uluslu şirketlere kapılarımızı açıp, havamızı, suyumuzu, toprağımızı , yaşamı yağmalayan, bitiren sistemlere , şirketlere geçit vermemeliyiz. Onlar ürettiklerini dünyaya pazarlarken, saldıkları karbonun cezasını bize ödeteceklerdir.

24 Açmaza düşmemeliyiz-3 Kyoto’ya(1997) imza atan ülkeler, 2012 yılına kadar karbon salınımlarını %5,2 azaltarak 1990 yılı verilerine çekmek zorundadırlar. Aksi takdirde büyük para cezaları ödemek zorunda kalıp, iflas edeceklerdir. Türkiye’de karbon salınımı %5 daha artmıştır.

25 Açmaza düşmemeliyiz-4 SU HAKTIR SATILAMAZ
Gelişme adı altında ülkemizi yağmaya bırakmak en büyük açmazımızdır. Yasa yapıcılar ve siyasetçilerimiz Havamızı,toprağımızı, sularımızı ve canlılarımızı koruyucu yasalarımıza öncelik vermelidirler. SU HAKTIR SATILAMAZ

26 Afrika’nın kaderi Emperyalizmin yıllardır yağmaladığı Afrika şimdi bitirilişini yaşıyor. İnsanlar açlık, susuzluk ve bunlara bağlı hastalıklardan ölüyorlar.

27 Dünyada az gelişmiş ülkelerde

28 Açmaza düşmemeliyiz-5 İlkel yöntemlerle altın, nikel ve daha pek çok madeni ucuza çıkaran şirketler ülkemizden gitmemekte direnmektedirler. Zira kendi ülkelerinde bu konuda yasal duvarlara toslamaktadırlar.

29 AÇMAZA DÜŞMEMELİYİZ-6 Tonlarca siyanür, sülfirik asit toprağımıza boşaltılmaktadır. Kirlenen, yağmalanan bizim doğal kaynaklarımızdır. Suyumuzdur. Toprağımızdır. Havamızdır Zehirlenen bizim canlılarımızdır. BAŞKA TÜRKİYE YOKTUR

30 Kazdağlarında: Altına hayır (Çanakkale)

31 Su Altından değerlidir(Efemçukuru)

32 İzmir TEMA Vakfı Temsilciliği Gönüllü Egitim Sorumlusu
Hazırlayan ve sunan Merih Yücel İzmir TEMA Vakfı Temsilciliği Gönüllü Egitim Sorumlusu


"Enerji verimliliği. Enerji verimliliği Temiz ve yenilenebilir enerjiler Gelecekte evlerde şarj edilen ve elektrikle , hidrojen gazı ile çalışan otomobiller," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları