Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELER ARASI KIYASLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELER ARASI KIYASLAMA"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELER ARASI KIYASLAMA
(BENCHMARKING) & BAŞARILI ÖRNEKLER

2 Benchmarking Nedir?

3 Benchmarking Nedir? Türkçe anlam Örnek Alma
İşletmenin kendi süreçlerini aynı yada benzer nitelikte olan kuruluşlardaki süreçleri önceden belirlenmiş bir prosedüre göre inceleyen, o süreçlerdeki uygulamalardan ders almaya çalışan ve bunu kesintisiz olarak yapan bir çalışmadır.

4 Benchmarking Tarihsel Gelişimi
Dantatsu (En iyinin iyisi) 1912 Henry Ford Üretim Bandı 1940 lı Yıllar JIT üretim sistemi 1980 Xerox

5 Benchmarking Önemi Benchmarking sadece rakiplerin degil, aynı zamanda rakip olmayan büyük veya küçük kamu veya özel sektörden, yabancı ya da yerli her türlü kurulusun arastırılmasında kullanılabilecek bir süreç olması. Klasik rekabet kıyaslamalarının aksine sadece bitmis ürün ya da çıktılar üzerinde degil, bunun ötesine uzanarak süreçler üzerinde yogunlasmasıdır.

6 Benchmarking Temel Özellikleri
Aktif, Sürekli değişim ve gelişim odaklılık esastır. Benchmarking süreçler ve uygulamalarla ilgilidir. Büyük değişiklik gerektiren süreçleri taımlama aracıdır. Rakip olan yada olmayan işletmeler arasında yapılır. Yeni fikir ve görüşlere açıktır. Geçerli ve değerli bilgiler edinilebilen bir araştırma sürecidir. Atılımcı ve olumlu bir yaklaşımdır. İlerleme adına hedeflerde kararlılık ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Değişim için en iyi kanıttır. Her türlü işletme faaliyetlerini geliştirmeye yrayacak bilgileri sağlayan güçlü ve uygun yönetselbir araçtır.

7 Benchmarking Temel Özellikleri

8 Benchmarking Temel İlkeleri
Yasallık İlkesi Değişim ilkesi Gizlilik ilkesi Kullanım İlkesi İlk Temas İlkesi Üçüncü Taraf İlkesi Hazırlık İlkesi

9 Benchmarking Temel İlkeleri
İşletmeler Ve Prosesler Arası Bulunması Gereken İlişki Karşılıklı Yarar Benzerlik Ölçüm Doğruluk Uygunluk

10 Benchmarking Amaçları
Kuruluşun amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcıolmak, Hedef ve amaçlara ulaşmak için en iyi uygulamalarısaptamak, Hedefleri, amaçlarıve uygulamalarıgeçerli kılmak, Şirket kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek, Şirketin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak, Şirket içindeki daha iyi uygulamalarıaçığa çıkartmak, Maliyetleri düşürmek, Çalışanlarda motivasyon sağlamak, Rekabet avantajınıarttırmak,

11 Benchmarking Amaçları
Müşteri tatminini artırmak, Yeni fikirler edinmek, Örgütler arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, Örgütün, sınıfının en iyisi olan örgütler referans alınarak değerlendirilmesi, Örgütün nispi performansının ölçülmesi ve ayrıca örgütün kendi işlevleri arasındaki nispi performansının belirlenmesi, Örgütsel öğrenmenin teşvik edilmesini sağlamak, Organizasyonel performansıartırmak, Sürekli gelişmeyi sağlamak, Rakip olabilecek ya da olmayabilecek işletmeleri tanımlamak,

12 Benchmarking Amaçları
En yüksek olası standartları belirlemek, Müşteri beklentilerine daha iyi cevap vermek, Dışçevre unsurlarınıinceleyerek, daha genişbir vizyon çerçevesinde hedef belirlemek, Verimlilik konusunda doğru ölçüler ve kriterler belirlemek, Sürekli olarak daha yüksek performanslı yöntemler araştırmak, bulmak ve entegre etmek.

13 Benchmarking Faydaları
Finansal Getiri

14 Benchmarking Faydaları
Finansal Olmayan Getiriler Önemli süreçleri tanımlama ve ölçme, Rekabet analizi ve pazar araştırması yapma, Sektörün içinde ve dışında en iyi kuruluşlarıbulma, En iyi uygulamalara sahip olmayı isteme, Öğrenme kültürünü geliştirme ve öğrenen organizasyon olma, Kısa ve uzun vadeli planlar geliştirme, Stratejik planlar yapma, Kendi iş uygulamalarının dışına çıkarak yeni fikirler yaratma, Rakiplerle veya en iyi uygulamalara sahip diğer işletmelerle ürün, çıktı ve süreçleri karşılaştırma olanağı bulma, 10.Müşteri tatmini sağlama, 11.Sürekli en iyinin arayışında olmak,

15 Benchmarking Uygulama Kategorileri
Çırak (Novice) Usta (Journayman) Uzman (Master)

16 Benchmarking Uygulama Kategorileri
Çırak (Novice) Usta (Journayman) Uzman (Master)

17 Benchmarking Uygulama Kategorileri
Çırak (Novice) Firma dünya çapındaki firmaları degil, rakiplerini taklit etmeye çalışmalı. Yeni ürünler ve çogunlukla fiyat ve güvenebilirlik kriterlerini seçen müsterilere güvenmeli Fiyat düsürme potansiyeline odaklanabilmeli, bunu ‘gelistirmeden almalı’ ve desteklemeli. İsçiler takım çalısması ve kalite için ödüllendirilmeli. Firma kendi prosesini katmalı, bu prosesi basitlestirmeli ve hızlı bir biçimde pazara sunmalıdır.

18 Benchmarking Uygulama Kategorileri
Usta (Journeyman) Bu kategorideki firmaları, isçileri kendi yaptıkları isleri daha da basitlestirmeleri konusunda cesaretlendirmeli. Pazardaki liderleri ve dünya çapında firmalarla rekabet etmeye çalısmalı. Tüketici hareketi, biçimsel Pazar arastırmaları ve dahili düsünceler, fikirler ve öneriler yeni ürünlerin genelinde kullanılmalı. Firma sundugu malın kalitesini belirlemeli ve daha sonra fiyatına bakmalı. Çalısanların ve yöneticilerin çalısmaları, takım çalısması ve kalite ile baglantılı olmalıdır. Firma katılan her isçinin pratikligini gelistirmeli. Pazara sunum zamanını bilmeli ve müsteri memnuniyetini gerçeklestirmelidir.

19 Benchmarking Uygulama Kategorileri
Uzman (Master) Bu kategorideki firma kendi yönetimine güvenmeli. Gelecege dönük prosesler üzerinde sıkı bir isbirligi içinde takımlar durmalı.(ürün gelistirme ve strateji belirleme gibi.) Ürünün gelisimi, ürüne olan katkı ve müsteri servisi dünyadaki en iyi olan ile karsılastırılmalıdır. Müsteri bilgisi kıyaslaması ve ise ilgili arastırmalar ve gelismeler yeni ürünlerin genelinde kullanılabilmeli. Firma ihtiyacı ayırt edebilmelidir, bu da firmaya teknolojik avantaj saglar. Stratejik ortaklıklar ürün çesitliliginde kullanılmalı. Üst yönetici, takım çalısması ile kalite arasında baglantı kurabilmelidir.

20 Benchmarking Türleri Odaklanılan Noktaya Göre benchmarking
Seçilen Ortağa Göre benchmarking

21 Benchmarking Türleri Odaklanılan Noktaya Göre benchmarking
Ürüne Odaklı Benchmarking Sürece Odaklı Benchmarking Stratejik odaklı Benchmarking

22 Benchmarking Türleri Seçilen Ortağa Göre benchmarking
İçsel Benchmarking Rekabetçi Benchmarking Sektör Dışı Benchmarking

23 Benchmarking Türleri İçsel Benchmarking

24 Benchmarking Türleri Rekabetçi Benchmarking

25 Benchmarking Türleri Sektör Dışı Benchmarking

26 Benchmarking Süreçleri
Robert C. Camp

27 Benchmarking Süreçleri
Mark T. Czarnecki

28 Benchmarking Süreçleri
Shetty

29 Benchmarking Süreçleri
Micheal J.Spendolini 5.Aşama 1.Aşama Uygulamayı Gerçekleştir Benchmarking Konusunu Belirle 2.Aşama 4.Aşama Benchmarking Bilgi Topla ve Analiz Et Bir Benchmarking Ekibi Oluştur 3.Aşama Benchmarking Ortaklarını Belirle

30 Benchmarking Süreçleri
Xerox

31 Benchmarking Süreçleri
Japon uygulayıcılara göre

32 Benchmarking Uygulama Aşamaları
Ön Hazırlık ve Planlama Benchmarking Ekibinin Oluşturulması Verilerin Toplanması ve Analizi Uygulamanın Gerçekleşmesi ve Bütünleşmesi Sonuçların İzlenmesi ve Sürekli Gelişim

33 Benchmarking Avantajları
1. Çalısma öncesi iki sirket birbirini tanıdıgı ve genel sunuslar gerekmedigi için zaman tasarrufu saglanacaktır. 2. Sirketler programa katıldıkları için hassas bilgi konusunda herhangi bir sorun olmayacaktır. 3. Benchmarking çalısması sırasında iki sirket arasındaki iliskileri dogrudan gelistirme olanakları vardır. 4. Benchmarking ortagı olmakla ortak, benchmarkingi nasıl uygulayacagını ögrenir bu da baska gelismelere yol açar. 5. Denenmis kıyaslamalar basarılarını ispat ettikleri hedef degerlerimizin dogrulugunu saglar. 6. Hedeflerde dısa bakma sirket içindeki olası degisime karsı dirençleri kırar.

34 Benchmarking Avantajları
7. Kararlar somut verilere ve degerlere dayanır. 8. En iyi uygulamaların ögrenilmesi verimlilik artısı ve teknolojik sıçrama dolayısıyla rekabette avantaj saglar. 9. En iyi uygulamaların sirkete kazandırılmasını saglar. 10. Benchmarkin ortagı olmanın bir sonucu olarak ortak söz konusu sürece giderek artan ilgi nedeniyle bazı gelismeler saglayabilir. Bu ortak olma olgusunu daha da çekici hale getirir ve karsılıgında benchmarking sirketi için de faydalıdır. Çünkü daha yüksek performansa sahip ortagı olur.

35 Benchmarking Avantajları
11. Stratejik ortaklar, yani dagıtımcılar, müsteriler ya da yatay ortaklar genelde ortaklarını sagladıgı gelismelerden faydalanır. Dagıtımcı daha yüksek satıs düzeyiyle, daha istikrarlı müsterisi oldugu için müsteri daha iyi performans gösteren daha istikrarlı bir dagıtımcısı oldugu için faydalanacaktır. Bu nedenle stratejik ortaklıklar genelde benchmarking ortakları olmak isteyecekler ve belki de benchmarking sirketine öncelik tanıyıp bilgiye ulasmasında kolaylıklar gösterecektir. 12. Çalısanların motivasyon ve verimliligini yükseltir. 13. Yeni ve yararlı profesyonel iliskilerin kurulmasına katkıda bulunur. 14. Yeni teknolojik gelismelerin sirkette uygulanmasını saglar.

36 Benchmarking Dezavantajları
1. Bir dagıtımcıyla benchmarking yapıldıgında dagıtımcının kendini satmak için bu fırsatı degerlendirmesi, yani daha iyi isleyen ürünlerin ve süreçlerin sunulmasına çok daha fazla zaman ayırması tehlikesi vardır. 2. Herhangi bir stratejik ortagın oldugundan daha iyi görünme istegi olabilir. Bu da benchmarking çalısmasına yanlıs bilgi girilmesi anlamına gelir. 3. Benchmarking sirketinin stratejik ortaklarının benchmarking ortagı olarak kullanılması projeye harcanan kaynakların dogru kullanılması konusunda hiçbir garanti saglamaz. 4. Benchmarking ortagı yatak bir ortak ise, örnegin bir ortak girisim sirketi bu ortagın bir rakip olması olasıdır. Bu da olası bir rakibe avantaj saglamasına sebep olabilir 5. Eger iki sirket müsteri-dagıtımcı iliskisi içine girmisse, fiyat ve teslim kosulları görüsmelerini etkileyebilecek bilgilerin açıga vurulması tehlikesi vardır.

37 Benchmarking Başarılı Örnekler
Henry Ford Üretim Bandı Toyota JIT Xerox British Rail GM Servis Parçaları Operasyon Sabancı Holding BenchSA Kelebek Mobilya Arçelik

38 Benchmarking Başarılı Örnekler

39 Benchmarking Başarılı Örnekler


"İŞLETMELER ARASI KIYASLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları