Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan beyni günün birinde nasıl çalıştığını anlayabilecek mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan beyni günün birinde nasıl çalıştığını anlayabilecek mi?"— Sunum transkripti:

1

2

3 İnsan beyni günün birinde nasıl çalıştığını anlayabilecek mi?

4

5 Beynin Yapısal Olarak İncelenmesi sBT (Bilgisayarlı Tomografi): X- ışınlarıyla beynin ince kesitleri alınır sMRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin yapısının incelenmesi için kullanılır

6 Bilgisayarlı Tomografi

7

8 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Hasta üniform bir manyetik alan içine sokulur ve daha sonra bu alan içinde kısa bir süreyle radyo frekansı uygulanır. Atom çekirdeklerindeki rezonans (hidrojen atomları) kafa çevresindeki bir algılayıcı bobin ile ölçülür Farklı yoğunluktaki dokuların 2 mm uzaysal çözünürlüklü bir görüntüsü elde edilir.

9 Manyetik rezonans görüntüleme

10 Bechera et al. Cerebral Cortex, 2000. Benzer beyin hasarına sahip hasta grupları istatistiksel bir grup olarak incelenebilir ve normal denekler veya başka beyin yapılarında hasar bulunan diğer hastalarla karşılaştırılabilir. http://www.pbs.org/wnet/b rain/scanning/index.html

11 Problem Zihin gözlenemez! Uyaran Yanıt “Kara Kutu” Beyin İşlevlerinin İncelenmesi

12 Problem Gözlemleyebileceğimiz tek şey zihinsel aktivitenin sonuçlarıdır (ürünleri, çıktıları): davranış

13 Bazı çözümler: İçgörücülük (Introspeksiyonizm) Davranışçılık Kognitivizm

14 Introspeksiyonizm İçine bak ve ne olduğunu gör...

15 Wilhelm Wundt (1832-1920) Edward Titchener (1867-1927)

16 İntrospeksiyonizmin Problemleri Doğrulamak zor Çoğul değil bireysel olaylar Sürecin kendisi değil, son ürün

17 Davranışçı Yanıt: Uyaran Yanıt

18 Ivan Pavlov (1849-1936)

19 Davranışçılık Psikoloji “davranış bilimidir” Dikkat neyin doğrudan gözlenebileceğine yönlendirilmiştir. –Uyaranlar –Yanıtlar –Pekiştirmeler / Ödüllendirmeler –Labirentteki sıçanlar Zihini boşver (gözlenemez)

20 Uyaran Yanıt işlem daha fazla işlem Reaksiyon Zamanı Yöntemleri

21 Çalışma belleği: Bilginin bellekte kısa süreli olarak tutulmasıyla bu bilgi üzerinde bazı zihinsel işlemler yapılmasını sağlar. Deneğin, bir dizi sayıyı belleğinde kodlayıp bunları daha sonra belirlemesini gerektiren Sternberg Testi bu kategoriye örnektir.

22 2549

23 2 318 754

24 Odaklanma/Yürütücü İşlevler: (Yanıt İnhibisyonu) Dikkat çeldirici uyaranların varlığında dikkatini ödeve yoğunlaştırmayı ve uygunsuz uyaranları baskılayıp ödevin gerektirdiği verbal veya manüel yanıtları hızla yerine getirmeyi içerir. Bas-Basma Testi ve Stroop Renk Adlandırma Testi bu kategoriyi inceleyen güçlü ve sık kullanılan testlerdir.

25

26 KIRMIZIMAVİYEŞİL MAVİKIRMIZIYEŞİL KIRMIZIMAVİMAVİ KIRMIZIMAVİYEŞİL MAVİYEŞİLKIRMIZI YEŞİLKIRMIZIMAVİ

27 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

28 KIRMIZIMAVİYEŞİL MAVİKIRMIZIYEŞİL KIRMIZIMAVİMAVİ KIRMIZIMAVİYEŞİL MAVİYEŞİLKIRMIZI YEŞİLKIRMIZIMAVİ

29 Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST) Yanlış

30 Wisconsin Kart Eşleme Testi Kartlar renge, şekle ve sembollerin sayısına göre eşlenebilir. Prefrontal hasardan sonra hastalar eşleme kuralı değiştirildiğinde zorluk çekerler. renge göre şekle göre sayıya göre

31 Dikkati Sürdürme: Belirli bir süre için dikkat odağını sabit tutabilmeyi içerir. Deneğin hedef uyaranlara karşı olabildiğince hızlı olarak bir düğmeye basmasını gerektiren Sürekli Performans Testi (Continuous Performance Test, CPT) bu elemanı incelemekte en çok başvurulan testtir.

32 C ZAD EZB ZA A

33 Davranışçılıkla İlgili Problemler İnsan davranışının çeşitliliğiyle baş edemez –Örneğin: dil Bilimi gözlenebilenle sınırlandırmak kötü bir fikir –Elektronu kim görmüş?

34 Bazı çözümler Introspeksiyonizm Davranışçılık Kognitivizm

35 Kognitif Yaklaşım Çıkarsa: kutunun içinde neler oluyor Uyaran Yanıt

36 Beyin Haritalamanın Kısa Tarihçesi 1929: Berger ilk olarak insan kafa derisi üzerinden beyin elektriksel etkinliği kaydını gerçekleştirdi (EEG) ve bunun zihinsel süreçlerin izlenmesinde önemli bir araç olacağını ileri sürdü. 50’lerde kan akımını nicelleştirmek üzere radyoaktif traserlerin bulunması ve daha sonra X-ışını BT ve PET yöntemlerinin bulunması 90’larda fMRG normal gönüllülerde kognitif işlevlerin ölçümüne olanak tanıdı.

37 Elektroensefalografi (EEG) EEG’de, birçok elektrod kafa derisi üzerine yerleştirilir ve bunlar nöronların toplam aktivitesinin zaman içindeki değişimlerini izler. EEG eğrisi beynin genel durumuna bağlı olarak değişim gösterir (uyku, uyanık, epileptik aktivite vb).

38 Elektroensefalogram

39 Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP) Uyarılma Potansiyelleri (UP) Beyinde belirli bir uyaran veya olaya zamansal olarak kilitli potansiyel değişimleri (OİP) ölçülebilir. OİP’lerde beyin aktivitesi çok yüksek bir zamansal çözümleme gücüyle (milisaniye) fakat görece düşük bir uzaysal çözümleme gücüyle izlenebilir.

40 Grandaverages of P300 in AD and control groups

41

42 DELTA

43 ) Magnetoensefalografi

44 Elektromanyetik Kayıt Magnetoensefalografi (MEG)

45 Pozitron Emisyonu Tomografisi (PET) Beyin kan akımı kana verilen uygun bir traser ile elde edilebilir. PET kısa yarılanma ömrü (2 dk. gibi) olan radyoaktif traserler kullanır ( 15 O 2 ) ve böylece aynı deneğe birçok ölçüm uygulanabilir. Venden bir traser enjekte edilir, 30 s. sonra bu traser beyne ulaşır ve yıkımı sırasında bir pozitron çıkartır. Bunun bir elektronla kollizyonu iki foton üretir ve bunlar ölçülerek bölgesel kan akımı görüntülenebilir.

46

47

48 Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) tekniği: Dışarıdan traser verilmesi gerekli değil, internal bir maddenin (hemoglobin) manyetik özelliklerini kullanıyor. Nöral aktivite kan akımında ve oksi- hemoglobinde büyük bir artışa yol açıyor. Oksi-hemoglobinin manyetik özellikleri deoksi- hemoglobininkinden farklı.  aktif alanlar MRG’de ölçülen sinyal yoğunluğundaki değişimlerle görüntülenebilir.

49 Hemodinamik

50 fMRI

51

52 Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Nöronal aktivitede kısa bir süreyle lezyon benzeri bir kesinti yaratmak üzere bir manyetik darbe gönderir. Sınırlılığı –Güvenliği –Uzaysal Çözümleme Gücü

53 Geçici Lezyonlar Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS)

54 Beyin İşlevlerini Araştırma Yöntemleri sNöronların hasarlanması veya cerrahi olarak çıkarılması sNöronların uyarılması Elektriksel, manyetik uyaranlarla veya kimyasallarla sNöropsikolojik testler sElektriksel (EEG) ve manyetik (MEG) kayıtlar sİşlevsel Beyin Görüntüleme Yöntemleri

55


"İnsan beyni günün birinde nasıl çalıştığını anlayabilecek mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları