Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli kütüphanelerin çeşitli şekillerde kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı halkın ihtillalle birlikte el koyduğu ve o tarihten sonra milli kütüphane olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli kütüphanelerin çeşitli şekillerde kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı halkın ihtillalle birlikte el koyduğu ve o tarihten sonra milli kütüphane olarak."— Sunum transkripti:

1

2 Milli kütüphanelerin çeşitli şekillerde kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı halkın ihtillalle birlikte el koyduğu ve o tarihten sonra milli kütüphane olarak kullanıldığı kütüphanelerdir. Fransız milli kütüphanesi Bibliotheque Nationale buna örnektir. Bazıları krallar tarafından bağışlanmış ve milli kütüphane yapılmıştır. Hollanda Milli Kütüphanesi buna örnektir. Bazıları ise yasal konumları ve fonksiyonları nedeniyle milli kütüphane olarak kurulmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri Milli Kütüphanesi olan Library of Congress bunlardan biridir. Bir de gereksinim duyularak kurulan milli kütüphane türü vardır. Latin Amerika'daki çoğu ülkenin milli kütüphanesi buna örnektir, ayrıca Türk Milli Kütüphanesi de bu tür arasında yer alır.

3 Dünya’da milli kütüphane olarak tanımlanmış ilk kuruluş Fransız Milli Kütüphanesi olan ‘Bibliotheque National’dir. İhtilalden hemen sonra 1795 yılında Fransız Ulusal Kongre’sinin almış olduğu bir kararla kraliyet kütüphanesinin halka maledilmesiyle ortaya çıkar. Bu tarihten sonra 19. yüzyıl içinde yirmiden fazla ülkede milli kütüphanenin oluşturulduğunu görmekteyiz. 20. yüzyılda özellikle II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda özgürlüklerine kavuşan bir çok ülkede milli kütüphane kurulması olayı, ilk gerçekleştirilen işler arasında olmuştur. Çünkü milli kütüphaneler toplumların kültürel kimliklerini belirleme, koruma, yaşatma ve geliştirme isteklerinin gerçekleştirilmesinde oldukça önemli işlevleri olan kuruluşlardır (özellikle ulus devlet olabilmenin ön koşulu olarak değerlendirilmektedir).

4 Diğer kütüphaneler parçası bulundukları toplumun karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılardan, savaşlardan ve benzeri birçok olumsuz etkenlerden büyük çapta etkilenirken, milli kütüphaneler kültürel konumlarından dolayı özenle korunmuş ve sınırlı ölçülerde de olsa hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Milli kütüphane hizmetlerinin sürekliliği ve bu sürekliliğin öngördüğü ekonomik güvence ilgili yönetimler tarafından karışılanmaya çalışılmıştır. Kimi zaman kütüphanelerin kütüphanesi olarak algılanan milli kütüphaneler, hizmet verdikleri toplumların kültür ürünleri olan yazılı,basılı, görsel ve işitsel bilgi kaynaklarını toplamakla, korumakla ve hizmete sunmakla yetinmemekte ve ayrıca kütüphane hizmetlerinin planlanması ve geliştirilmesi, kütüphanelerarası işbirliği ve dayanışma gibi ulusal veya uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlere önderlik yapmaktadır.

5 Milli kütüphane ne olduğunu anlayabilmek ve onu daha iyi tanımlayabilmek için milli kütüphanenin ne olmadığını belirtmek gerekir: -- Milli kütüphane bir halk kütüphanesi, üniversite kütüphanesi, özel kütüphane, araştırma kütüphanesi değildir. -- Milli kütüphane bir okuma salonu değildir. -- Milli kütüphane öğrencilerin derslerini hazırlamak için başvuracakları bir kuruluş değildir.

6 Milli kütüphane, tüm ulusa açık bir kütüphane olduğu düşüncesini yansıtıyorsa da, bu yaklaşım genelde bir çok ülkede gözlenilen uygulamaya ters düşmektedir. Çünkü kütüphanelerin hizmet verdiği kesim çoğu kez sınırlı ve hizmetler önceden belirlenmiş bir takım amaçların gerçekleşmesine yöneliktir. Milli kütüphane, adları ne olursa olsun, bir yasa ya da diğer düzenlemelerle derleme görevini yerine getiren ve ülke yayınlarını toplayan, koruma sorumluluğunu taşıyan ve uygun gördüğü kütüphane hizmetlerini veren ulusal kuruluşlar olarak tanımlanabilir.

7 Milli kütüphanelerin verdikleri hizmetlerdeki farklılıklar, büyük ölçüde bu kütüphanelerin tarihsel oluşum süreçlerinden ve hizmet verdikleri toplumların beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu farklılıklara karşın günümüzde milli kütüphanelerin sadece, -- parçası bulunduğu toplumun her türlü kültür, bilim ve sanat ürünlerini eksiksiz derleyip düzenleme ve koruma, -- söz konusu bu ürünlerin değişik yollardan yoğun ve yaygın biçimde kullanımını sağlama, -- çeşitli bibliyografik etkinliklerde bulunma gibi kimi genel hizmetleri gerçekeştirmeleri yeterli olmamakta, bu kütüphanelerin ayrıca,

8 -- ulusal enformasyon sisteminin planlanmasına ve geliştirilmesine etkin bir şekide katılmaları, -- ulusal enformasyon sisteminde merkezi kütüphane yükümlülüklerini yerine getirmeleri, -- ulusal enformasyon sisteminde ülkedeki tüm kütüphanelerin önderliğini yapmaları gerekmektedir.

9

10 14. Yüzyılın başlarında Fransa Kralı VII. Charles’in özel koleksiyonu ile kurduğu kraliyet kütüphanesinin evrimi sonucu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl başlarında koleksiyon miktarı yaklaşık bir milyondur. Günümüzde on milyonun çok üstünde dermesi ile Fransa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kütüphane yöneticisi aynı zamanda Fransa’daki tüm kütüphanelerin koordinasyonu durumundadır.

11

12

13

14 İçinde çok sayı ve türde kütüphane bulunan bir kütüphaneler topluluğudur. 1753 yılında kurulan British Museum’a bağlı olarak kurulduğu ve gelişim gösterdiği bilinmektedir. İngiliz hükumeti bu 1753 yılında Sir Hans Sloange’un elli bin civarındaki özel koleksiyonunu kütüphane oluşturmak amacıyla satın alır ve British Museum adı altında halkın kullanımına açar. British Museum hem bir müze hem de kütüphane görevini yerine getirecek bir kuruluş olarak düşünülmüştür. 20. yüzyıla doğu hem ulusal hem de uluslar arası zengin koleksiyonu ile dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri haline gelir. 1960’lı yıllarda yedi milyonluk kaynağı ile çok zengin bir kütüphane olmuştur. 1972 yılında ise yeni bir yasa ile Milli Kütüphane’nin adı British Library olmuştur.

15 İçinde çok sayı ve türde kütüphane bulunan bir kütüphaneler topluluğudur. 1753 yılında kurulan British Museum’a bağlı olarak kurulduğu ve gelişim gösterdiği bilinmektedir. İngiliz hükumeti bu 1753 yılında Sir Hans Sloange’un elli bin civarındaki özel koleksiyonunu kütüphane oluşturmak amacıyla satın alır ve British Museum adı altında halkın kullanımına açar. British Museum hem bir müze hem de kütüphane görevini yerine getirecek bir kuruluş olarak düşünülmüştür. 20. yüzyıla doğu hem ulusal hem de uluslar arası zengin koleksiyonu ile dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri haline gelir. 1960’lı yıllarda yedi milyonluk kaynağı ile çok zengin bir kütüphane olmuştur. 1972 yılında ise yeni bir yasa ile Milli Kütüphane’nin adı British Library olmuştur. 2009’da: We hold 14 million books, 920,000 journal and newspaper titles, 58 million patents, 3 million sound recordings, and so much more.

16

17

18

19

20 İçinde çok sayı ve türde kütüphane bulunan bir kütüphaneler topluluğudur. 1753 yılında kurulan British Museum’a bağlı olarak kurulduğu ve gelişim gösterdiği bilinmektedir. İngiliz hükumeti bu 1753 yılında Sir Hans Sloange’un elli bin civarındaki özel koleksiyonunu kütüphane oluşturmak amacıyla satın alır ve British Museum adı altında halkın kullanımına açar. British Museum hem bir müze hem de kütüphane görevini yerine getirecek bir kuruluş olarak düşünülmüştür. 20. yüzyıla doğu hem ulusal hem de uluslar arası zengin koleksiyonu ile dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri haline gelir. 1960’lı yıllarda yedi milyonluk kaynağı ile çok zengin bir kütüphane olmuştur.

21 Derme Miktarı Total of 141,847,810 items in the collections, including: 21,218,408 cataloged books in the Library of Congress classification system 11,599,606 books in large type and raised characters, incunabula (books printed before 1501), monographs and serials, music, bound newspapers, pamphlets, technical reports, and other printed material 109,029,796 items in the nonclassified (special) collections. These included: 3,005,028 audio materials, such as discs, tapes, talking books, and other recorded formats 62,778,118 total manuscripts 5,357,385 maps 16,086,572 microforms 5,674,956 pieces of sheet music 14,388,175 visual materials, including: 1,207,776 moving images 12,536,764 photographs 98,288 posters 545,347 prints and drawings

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


"Milli kütüphanelerin çeşitli şekillerde kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı halkın ihtillalle birlikte el koyduğu ve o tarihten sonra milli kütüphane olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları