Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MİRAS HUKUKU KONULAR MEDENİ KANUNDA MİRAS HÜKÜMLERİ MEDENİ KANUN ÖNCESİNDE MİRAS HUKUKU (Feraiz ve İntikal) MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ TANIMLAR KANUNİ MİRASÇILAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MİRAS HUKUKU KONULAR MEDENİ KANUNDA MİRAS HÜKÜMLERİ MEDENİ KANUN ÖNCESİNDE MİRAS HUKUKU (Feraiz ve İntikal) MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ TANIMLAR KANUNİ MİRASÇILAR."— Sunum transkripti:

1 1 MİRAS HUKUKU KONULAR MEDENİ KANUNDA MİRAS HÜKÜMLERİ MEDENİ KANUN ÖNCESİNDE MİRAS HUKUKU (Feraiz ve İntikal) MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ TANIMLAR KANUNİ MİRASÇILAR –Sınıf Sistemi –Ferdi Sistem –Zümre Sistemi ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI GÖSTERİM ŞEKİLLERİ

2 2 Medeni Kanun’DA MİRAS HÜKÜMLERİ TÜRK MEDENİ KANUNU Kanun No: 4721Kabul Tarihi: 22 Kasım 2001 Yürürlük: 1 Ocak 2002Resmi Gazete: 8 Aralık 2001 / 24607 3. KİTAP: MİRAS HUKUKU (Md. 495-682) Mirasçılar (495-574) –Yasal Mirasçılar (495-502) Kan Hısımları (495-498) Sağ Kalan Eş (499) Evlatlık (500) Devlet (501) –Ölüme Bağlı Tasarruflar (502-574) Tasarruf Ehliyeti (502-504) Tasarruf Özgürlüğü (505-513) Ölüme Bağlı Tasarruf Çeşitleri (514-530) Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri (531-549) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (550-556) Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi (557-571) Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar (572-574) Mirasın Geçmesi (575-682) –Mirasın Açılması (575-588) –Mirasın Geçmesinin Sonuçları (589-639) –Mirasın Paylaşılması (640-682)

3 3 Medeni Kanunda, Miras Hükümleri İle İlgili Değişiklikler Kanun No Yürür. TarihDeğişiklikler 7434 Ekim 1926Türk Kanun-u Medenisi 90313 Temmuz 1967453. Md.’ye ek (mahfuz hisse hk.) 165913 Şubat 1973453. Md. 2. Fıkra (mahfuz hisse) 367823 Kasım 1990Nesebi gayrisahih füru’un mirasçılığı ve İntifa hakkının kaldırılması. 47211 Ocak 2002Türk Medeni Kanunu

4 4 Medeni Kanun Öncesi Miras Hükümleri Medeni Kanundan Önce: TEREKE –MÜLK (emlak): FERAİZ hükümlerine göre intikale tabi olanlar: MENKUL MALLAR (hayvan, makine, araç-gereç, para, mücevher) YAPILAR (ev,dükkan, han, hamam, depo, samanlık) ARSALAR –ARAZİ : Ölüm tarihinde yürürlükte olan İNTİKAL KANUNU’na göre intikale tabi. Tarımsal faaliyet yapılan miri topraklar.

5 5 Feraiz ve İntikal İle İlgili Kaynaklar Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Himmet BERKİ, Hikmet Yayınevi, 1978. İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal A. Himmet BERKİ / İrfan YÜCEL, Diyanet İşleri Başk. Yay., Ankara, 1985. Mukayeseli İslam Hukuku Hayreddin KARAMAN, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1974. İslam Arazi Hukuku ve Tatbikatı Doç. Dr. Ali ŞAFAK, Türdav Yay. İstanbuk, 1977. Kur’anda Veraset Sistemi Sadeddin BERKİ, Binbirdirek Yay. 3, İstanbul, 1984. İslam'da Miras Hukuku H. Muhammed MAHLUF, (Çev. A. Hastaoğlu / H. T. Feyizli), Nur Yay. Ankara. İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı Dr. Fahri DEMİR, Diyanet İşl. Başk. Yay. 250, Ankara, 1988.

6 6 Miras Hukuku ile İlgili Bazı Tanımlar Mamelek: Bir Kimsenin parayla ölçülebilen hak ve mükellefiyetlerinin bütününe mamelek denir. Müteveffa: Ölen (vefat eden) gerçek kişi. Tereke (Miras): Ölen kimsenin mameleki tereke olarak adlandırılır. Muris: Miras bırakan kimseye denir. Varis: Terekenin intikal edeceği gerçek kişilere denir.

7 7 Kan Bağına Dayalı Kanuni Mirasçılar –Sınıf Sistemi Kan hısımlarının müteveffaya yakınlığına göre mirasçılar sınıflara ayrılarak her sınıf için farklı hisseler belirlenir (Ör. Fransız miras hukuku). –Ferdi Sistem Hısımların müteveffaya yakınlığı teker teker incelenir (Ör. İslam miras hukuku). –Zümre Sistemi Mirasçıların zümrelere ayrılarak (4 zümre) her zümreye göre belirli oranlarda paylarının hesaplandığı sistemdir (Türk, İsviçre, Almanya miras hukuku). Akdi Bağa Dayalı Kanuni Mirasçılar –Eşin Mirasçılığı –Evlatlığın Mirasçılığı Uyruk Bağına Dayalı Kanuni Mirasçılar –Devletin Mirasçılığı Kanuni Mirasçılar

8 8 Zümre Sisteminin Esasları 1.Karı ve koca asıl olmak üzere her biri çocuklarıyla birlikte birer zümre oluştururlar. 2.Ana ayrı, baba ayrı bir zümre başıdır. 3.Üst zümre varken, alt zümre mirasçı olamaz. 4.Zümre başı varken, diğerleri mirasçı olamaz. 5.Zümre başı yoksa, füru’ zümre başının yerini alır. 6.Bir tarafta mirasçı yoksa, mirasın tamamı öbür tarafa geçer.

9 9 Gösterim Şekilleri X X Kadın, Kız Erkek Muris Murisin Adı (Ölüm tarihi) Eş (karı veya koca) Nesebi gayrisahih füru’ Muristen sonra ölen mirasçı M (1980) Nesebi sahih füru’ Muristen önce ölen mirasçı

10 10 ZÜMRE SİSTEMİ B. Dede – B. Nine Baba - Ana Dede - Nine Kardeşler Torunlar 1. ZÜMRE Dayı - Teyze Çocuklar M Eş Amca - Hala 2. ZÜMRE 3. ZÜMRE 4. ZÜMRE


"1 MİRAS HUKUKU KONULAR MEDENİ KANUNDA MİRAS HÜKÜMLERİ MEDENİ KANUN ÖNCESİNDE MİRAS HUKUKU (Feraiz ve İntikal) MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ TANIMLAR KANUNİ MİRASÇILAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları