Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİ TARİHÇESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİ TARİHÇESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİ TARİHÇESİ

2 İçindekiler Osmanlı Devleti Dönemi Cumhuriyet Sonrası Dönem
Arası Dönem Sonrası Dönem - Güncel Durum

3 Osmanlı Devleti Dönemi
Fatih Kararnamesi - Diğer adıyla Kanunname-i Ali Osman Kanunu - İki bölümden oluşur Sınıflarına göre bürokrasi rütbeleri, dereceleri ve görevleri yer alır

4 Osmanlı Devleti Dönemi
Osmanlı Devleti personel sınıflandırması - İlmiye (hukukçu, öğretim üyesi, din adamları) - Kalemiye (idari görevliler) - Seyfiye (asker) * Memur seçimi ve yetiştirilmesine büyük önem verilmiştir. Enderun mektebinde yetiştirilir ve göreve başlatılır.

5 Osmanlı Devleti Dönemi
1856- Islahat Fermanı Hangi tebaadan olursa olsun herkesin memur olabileceği belirtilmiştir 1879- Kanuni Esasi Bütün Osmanlı toplumu kanun önünde eşittir ve herkes liyakat ve ehliyete göre memuriyete girebilir. 1883- Memurin Mülkiye Terakki Tekaüt Kararnamesi Memurluğa girmek için gerekli şartlar belirtilmiştir

6 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 1926- 788 sayılı Memurin Kanunu
- Memurlar ve müstahdem ayrımına yer verilmiştir. Memur: hizmetin asil elemanı Müstahdem: hizmetin yardımcı elemanı Ayrıca, TBMM’nin 1928 tarihli ve 468 sayılı kararına göre belediye personeli bu Kanuna tabi değildir.

7 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 1927- 1108 sayılı Maaş Kanunu
sayılı Devlet Memurlarının Maaşlarının Tevhid ve Teadülüne Dair Kanun - Her iki kanunda da memur maaşlarının hesaplanmasına ilişkin standartlar belirlenmeye çalışılmıştır.

8 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 Memuriyete ilişkin bazı bilgiler
Adaylık uygulaması: en az 6 ay – en çok 2 yıl Adaylık sonunda uygun görülmeyenler: başka daireye atanır, yine olumsuz olursa meslekten çıkarılır Disiplin hükümleri: ihtar(uyarma), kınama(tenbih), aylıktan kesme (maaş kat’ı), derece indirme(sınıf tenzili), çıkarma (ihraç)

9 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 Becayiş: mümkün
Takdirname: üstün başarı gösterenler Aile işe alma yasağı: kendi kurumuna baba, oğul, kardeş, yeğen, kayınço, enişte, amca, dayı, zevce, kız, baldız alınamaz. Önceden alındıysa aynı dairede çalışılamaz.

10 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 İzin hakları: Yıllık izin 30 gün
Mazeret izni 8 gün ( 3 defa alınabilir bir yılda) Sağlık izni 3 ay ( gerekirse 3 ay daha) Aylıksız izin

11 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 Bu dönemde memuriyete giriş
Alım usulüne ilişki net ve detaylı mevzuat yok 1926 yılına kadar 1913 tarihli Nizamnamedeki kriterler esas alınmıştır. Bu nizamnamede sadece, memur olacaklarda bulunması gereken moral değerlere yer verilmiştir.

12 Cumhuriyet Dönemi 1926 yılında Memurin Kanunu ile bazı alım usulleri getirilmiştir. Memur alımı için gazeteye ilan verilir. Başvuru yapanlara yarışma(müsabaka) ve ehliyet(yeterlik) sınavları uygulanır. En az ortaokul mezunu olma şartı aranır. Ortaokul mezunu yoksa müsabaka sınavı uygulanır sonrasında ise ehliyet sınavı yapılır.

13 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 1939 – 3656 sayılı Kanun
Memur alım usulü biraz daha detaylandırılmıştır. Yarışma ve ehliyet sınavı uygulanmıştır. Memur olmak için başvuran sayısı 1’den fazla olmazsa sadece ehliyet sınavı yapılır. Mesleki öğrenim görenler ile istisnai memurlar giriş sınavlarının istisnası tutulmuştur.

14 Cumhuriyet Dönemi 1923-1960 Raporlar Dönemi (1949-1958 Arası)
Neumark Raporu: Hazırlanan ilk çalışmadır. Teftiş sisteminin güçlendirilmesi, personelin dengesiz dağılımının giderilmesi, maaş sisteminin geliştirilmesi. Barker Raporu: merkezi bir personel örgütü kurma fikrinin ortaya çıkışı Martin – Cush Raporu: merkezi personel dairesi kurulması önerisi

15 Cumhuriyet Dönemi Leimgruber Raporu: ücret rejimi, çalışma saatleri personel sınıflandırmasına yönelik tavsiyeler TODAİE Raporu: 1953 yılında kuruldu yılında Türkiye'de Devlet Personeli Hakkında Bir Araştırma başlıklı çalışmayı yayınladı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri memur maaşları, sınıflandırma, sosyal statü gibi konuları inceledi.

16 1960 sonrası dönem 17/12/ sayılı Kanun ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı kuruldu. Kurum teşkilatı Başkan, Heyet, Genel Sekreter ve diğer personelden oluşur. Devlet Personel Heyetinin çalışma usulü: Başkan ve Genel sekreterden başka en az 3 üye ile toplanır. Genel sekreter katılamazsa en az 4 üye bulunmalı Oylamada eşitlik halinde başkanın tarafının oyuna itibar edilir Gerekli görülürse görüş almak için uzman veya ilgililer çağrılabilir. Ancak bunlar oy kullanamaz.

17 Devlet Personel Heyeti’nin oluşumu:
a) Doğal üyeler: Devlet Personel Başkanı ve Genel Sekreter b) Bakanlar Kurulunca seçilenler: Aşağıdakilerin gösterdiği ikişer aday arasından seçilir: Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Murakebe(Denetleme) Kurulu Her bakanlığın merkez teşkilatındaki memurlardan oluşan kurul

18 Heyet Oluşumu Devlet Personel Dairesi Başkanı Genel Sekreter
(Heyet Başkanı) Genel Sekreter (Doğal Üye) Maliye Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Murakebe Kurulu Her bakanlığın merkez teşkilatındaki memurlardan oluşan kurul

19 1960 sonrası dönem 23/07/ sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi. 1978- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar yürürlüğe girdi. 08/06/ sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığı kuruldu.

20 1960 sonrası dönem 1999- Devlet Memurları Sınavı (DMS) yapıldı.
2002- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. 2010- Engelli vatandaşlar için Özürlü Memur Seçme Sınavı(ÖMSS) yapıldı yılından itibaren sınav Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adı altında yapılacaktır. 2010- Devlet memurlarına toplu sözleşme yapma hakkı getirildi.

21 DPB Mevcut Teşkilat Yapısı
Başkanlık mevcut durumda aşağıdaki birimlerden oıluşmaktadır: Başkanlık Başkan yardımcılığı (3 tane) Daire başkanlıkları (10 tane) Şube Müdürlükleri (… tane)

22 DPB Mevcut Teşkilat Yapısı
Kurum aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşmaktadır: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı

23 TEŞEKKÜR EDERİZ


"TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİ TARİHÇESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları