Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Risk Azaltma Önlemleri Alınması ve Alınmaması Durumunda Ortaya Çıkacak Kayıplar Hiçbir risk azaltma önleminin alınmadığı durumda ortaya çıkacak kayıp ile önlem alınması halinde ortaya çıkacak kayıp arasındaki fark fayda veya önlenebilecek/kaçınılacak kayıplardır. Bu şekilde yer alan üstteki eğri risklerin azaltılmaması durumunda ortaya çıkacak maliyetleri gösterirken, altta yer alan eğri risk azaltmaya yönelik yapılacak yatırımlar sonucunda azalan maliyetleri göstermektedir. Yine daha önceki şekilde ifade edildiği gibi iki eğri arasında kalan alan olası kazançları göstermektedir. 3

4 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ABC 13 Kuruluş 7 Hedef 29 Strateji 87 Eylem Ana Eksenler Hedef, Strateji ve Eylemler 4

5 Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının Çıkarılması İnşaat Sektöründe Ustalık Eğitimi ve Belgelendirilmesi Profesyonel Mühendislik Uygulamasının Yaşama Geçirilmesi Mevcut Bina Sayısının ve Tipolojinin Belirlenmesi Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 Gerçekleşme dönemi Eylemin hazırlık ve gerçekleşmesi için öngörülen zaman dilimi Sorumlu kuruluş Eylemi gerçekleştirmekle görevli kuruluş Eylem Türü MD:Mevzuat Düzenlemesi, KY: Kurumsal Yapılanma, KG: Kapasite Geliştirme İlgili Kuruluş Sorumlu kuruluşun Eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği kurumlar Eylem tablolarında yapılan kısaltmalar ve açıklamalar T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 Eylem A.2.1.6. Eylem A.2.1.6. Mikro bölgeleme haritalarından mekan planlaması çalışmalarında nasıl yararlanılabileceği konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenecek ve yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz niteliğindeki yayınlarla birlikte örnek mikro bölgeleme haritaları hazırlanıp, mekansal planlamaya temel girdi sağlanacaktır. Mikrobölgeleme çalışmalarının ana amacı ; deprem ve diğer doğal tehlikelerin büyük ölçekli (1/25000 ve daha büyük) haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel plan kararlarının çevre düzeni, imar planları ve il gelişme planları aşamalarında alınmasına girdi sağlamaktır. Bu çalışmalar; yeni yerleşmeler için arazi kullanım kararlarına, yerleşik alanlar için ise sakınım (risk azaltma) planlarına temel girdi sağlayan çalışmalardır ve deprem risklerinin azaltılabilmesi için mutlaka geliştirilmeleri ve etkin olarak uygulanmaları gerekmektedir. Gerçekleşme Dönemi : 2012-2023Türü : İK, MD, KG Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş : AFAD, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması 7

8 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİKROBÖLGELEME İmar ve İmar Planı Revizyonu Kentsel Rehabilitasyon Projeleri Uygulama Projeleri İlçe Bazlı veya Pilot Kentsel Dönüşüm Projeleri İlçe Bazlı veya Pilot Kentsel Dönüşüm Projeleri Sosyal Çevre Değerlendirilmesi Sosyal Çevre Değerlendirilmesi Fiziksel Çevre Değerlendirilmesi Fiziksel Çevre Değerlendirilmesi Acil Durum Yönetimi Yapıların Değerlendirilmesi Bina Güçlendirilmesi veya Yenilenmesi 8

9 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme Dönemi : 2012-2017Türü : İK, KG Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş: TUİK, Kalkınma Ajansları, AFAD, Valilikler, Kalkınma Bakanlığı, Nufus ve Vadandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, TBB Eylem B.1.2.1. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların sayısı ve tipolojisi belirlenecek, ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacaktır. Bina envanterinin ve binaların hasar görebilirliklerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle mevcut bina sayısının ve tipolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm binalara kendilerine özgü bir kimlik numarası verilmesi ve binaya ilişkin temel bilgilerin (yapı tarzı, kat sayısı, yapım yılı, bağımsız birim adedi, brüt yüzölçümü, konum bilgileri vb) bu numara ile saklanması, analitik kapasitenin gelişmesine ve sigorta uygulamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır. Mevcut Bina Sayısının ve Tipolojinin Belirlenmesi 9

10 10 Eylem B.1.2.1. YAPILACAKLAR T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Gerçekleşme Dönemi : 2012-2017Türü : İK, MD Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili kuruluş: TMMOB Eylem B.1.7.3. Yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır. Depremle ilgili mühendislik hizmetleri farklı disiplinlere ait çalışmaları içermektedir. Bu hizmetlerin usulüne uygun, doğru ve sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için meslekte uzmanlık ve yetkinlik vazgeçilmez iki ana koşul olarak esas alınır. Bu koşulların sağlanabilmesi ise, yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesiyle olanaklıdır. (BAKANLIKLAR DÜZEYİNDE İŞLEMLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR) T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Profesyonel Mühendislik Uygulamasının Yaşama Geçirilmesi 11

12 Gerçekleşme Dönemi : 2012-2013Türü : KG, MD Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı, Meslek Odaları, Özel Sektör, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler Eylem B.1.7.4. İnşaat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesi çalışmaları geliştirilecek ve sektörde belgesiz insanların çalıştırılması önlenecektir. İnşaat sektörünün demirci, betoncu, kalıpçı, tesisatçı gibi alt dallarında hiç bir eğitim ve belgelendirmesi olmayan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesinin sağlanması güvenli yapı inşaat etmenin önemli koşulların başında gelmektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Sektöründe Ustalık Eğitimi ve Belgelendirilmesi 12

13 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 Sayılı İmar Kanununun 28. maddesi gereği 01.01.2012 tarihinden itibaren Her yapı müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, 4857 sayılı iş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların Ustalık belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 13 Eylem B.1.7.4. YAPILAN ÇALIŞMALAR

14 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ustalık belgeleri ve müteahhit sicil numaraları Bakanlığımız web sitesinde www.cevresehircilik.gov.tr oluşturulan YAMBİS sayfasında elektronik olarak kayıt altına alınarak takibi yapılmaktadır. www.cevresehircilik.gov.tr 14

15 Gerçekleşme Dönemi : 2012-2017Türü : İK, MD Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili kuruluş: AFAD, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyeleri ve belediyeler, Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, TOKİ Eylem C.2.1.2. Yapı yasası ve kentsel dönüşüm yasaları çıkartılacaktır. Yapı Denetim Yasasıʼnın bir bileşeni ve içerisinde müteahhitlik sektörü ile de ilgili düzenlemelerin olacağı Yapı Yasasıʼnın çıkarılması depremle mücadelede önemli bir aşamadır. Böylelikle Kentsel Dönüşüm Yasasıʼnın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de sağlanabilecektir. Yapı denetim sisteminin etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Yasası ve Kentsel Dönüşüm Yasalarının Çıkarılması 15

16 4 yapı denetim kuruluşu İlimizde aktif olarak 4 yapı denetim kuruluşu faaliyet göstermektedir. Yapı Denetim şube Müdürlüğünün görev ve faaliyetleri konusunda Müdürlüğümüz personeline iç eğitim düzenlenmiştir. YAMBİS Yapı Müteahhit Bilişim Sistemi konulu eğitim Müdürlüğümüzde verilmiştir. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 01.01.2011 tarihinden itibaren tüm illerde uygulanmaya başlamıştır. Yapı denetim sistemi ile ilgili 03.12.2012 tarihinde yapı denetim firmalarına Müdürlüğümüzce bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 Bakanlığımızca İl Müdürlüklerinde Yapı Denetim Şube Müdürlüğü ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlükleri oluşturulmuştur. Her iki şube teknik personeline gerekli hizmet içi eğitim verilmiştir. Yapı Denetim Sistemi ile ilgili tüm kayıtlar elektronik ortama aktarılmakta ve takip edilmektedir. Şantiye denetimlerinde inşaatın projeye uygunluğu, büro denetimlerinde ise gerekli evrakların tutulup tutulmadı incelenmektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 18 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Kanunu ve ilgili Yönetmelikler hakkında Müdürlüğümüz personeline 27.07.2012 tarihinde seminer verildi. Müdürlüğümüz tarafından mal sahibinin talebi üzerine ; 2 adet yapı incelemesi yapılarak rapor tanzim edilmiş, 5 adet yapının incelemesi devam etmektedir. 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ‘’15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede ‘’ ’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliği’’ yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup çalışmalar başlatılmıştır.

19 19 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında 7 köyde 485 konut yatırım programında olup 50 adeti 2012 yılında bitirilmiş, diğerleri devam etmektedir. 10 köy etüt proje programında işlemleri devam etmektedir. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 20 EYLEM NOEYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ A.2.1.5. Kritik yerleşimlerde zemin büyütmesi ve hız değişimi davranışları ile bunlara bağlı zemin-yapı etkileşimi konularında mevcut bilgilerin yanı sıra, yeni çalışmalar yapılarak veri mekansal planlama açısından değerlendirilecektir. AFAD Üniversiteler, Yerel Yönetimler, ÇŞB, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler 2012-2017İK, KG A.2.2.4. Depremlere duyarlı kentsel ve kırsal alanlarda pilot yerleşim merkezleri kurularak risk azaltma planları uygulamaya geçirilecektir. AFAD ÇŞB, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, TOKİ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012-2023İK, MD, KG B.1.1.1. Kalkınma ajansları, sorumluluk alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini dikkate alacak ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet yürüteceklerdir. Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları, AFAD, ÇŞB, Valilikler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler 2012-2017İK, KG B.1.1.2. İl Özel İdareleri, il gelişme ile il çevre düzeni plamlarının hazırlanması öncesinde ilin tehlike ve risklerini belirleyerek risk azaltma strateji palanlarını geliştirecek ve bu planlarla çevre ve gelişme planlarının uyumunu sağlayacaklardır. İçişleri Bakanlığı ÇŞB, Kalkınma Ajansları, AFAD, Kalkınma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyelerive Belediyeler, İl Özel İdareleri 2012-2017İK, KG B.1.3.1. Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikjler belirlenecek ve konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir. AFAD Valilikler,ÇŞB,Üniversiteler,Meslek Odaları,Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler 2012-2017İK,KG B.1.4.1. Deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum oluşturulacaktır. AFADÜniversiteler,Kalkınma Bakanlığı,ÇŞB2012-2017İK,KG,MD B.1.4.2. Mevcut Deprem Mühendisliği Laboratuvarlarının gereksinimleri belirlenerek eksik altyapı giderilecektir. AFADÜniversiteler,Kalkınma Bakanlığı,TÜBİTAK,ÇŞB2012-2023İK,KG B.1.5.1. Deprem Yönetmeliğini güncelleştirip geliştirmek üzere kurulacak komisyonun çalışmaları sürekli kılınacaktır. AFAD ÇŞB,Üniversiteler,İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,Meslek odaları 2012-2023İK,KG,MD B.1.6.1. Araştırıcı, uygulayıcı ve destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan bir koordinasyon kurulu kurulacaktır. Ulaştırma Bakanlığı Üniversiteler, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, ÇŞB, AFAD, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 2012-2013İK,KG,MD

21 21 EYLEM NOEYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLME DÖNEMİ EYLEM TÜRÜ B.1.6.2. Koordinasyon kurulunun önerileri ve desteği doğrultusunda güdümlü AR-GE projeleri oluşturulacaktır. Kalkınma BakanlığıAFAD, TÜBİTAK, Üniversiteler, ÇŞB2012-2017KG,İK B.1.6.3. Ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere dirençli bir şekilde projelendirilmesi, bakımı ve denetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Ulaştırma BakanlığıÇŞB, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler2012-2017İK, KG, MD B.1.7.1. Üniversitelerde daha nitelikli, kaliteli, verimli ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır. YÖKÜniversiteler, MEB, ÇŞB, TMMOB2012-2023KG, MD B.1.7.5.Mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.Hazine Müsteşarlığı AFAD,ÇŞB, TSRŞB, TMMOB, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar 2012-2013KG,MD C.2.1.1. Depremle ilgili mevzuatlar gözden geçirilip tek bir mevzuat altında toplanacaktır. AFAD İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, ÇŞB, Üniversiteler, Yerel Yönetimler 2012-2017İK, MD C.2.2.2.Deprem Risk Azaltım Planıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır.AFAD İçişleri Bakanlığı, ÇŞB, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Meslek Odaları 2012-2017İK,MD C.2.2.3.Deprem Risk Azaltma Planı el kitabı hazırlanacaktır.AFAD ÇŞB, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Meslek Odaları 2012-2017İK, KG C.3.1.2. Acil durumlarda kullanılabilecek sosyal donatıların belirlenebilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. AFAD İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığıi ÇŞB, MSB, İl Özel İdareleri, Türk Kızılayı, Belediyeler 2012-2017İK, KG T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Eylem B.1.3.1. Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikler belirlenecek ve konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir. İl Müdürlüğümüzce tek katlı olmak üzere İK-01 104 m2 ve İK-02 117 m2 lik iki ayrı tip proje hazırlanarak uygulama onayı için Bakanlığımıza gönderilmiştir.. 22

23 Rasim BULUÇ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 23


"1. T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları