Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara

2 TEŞKİLAT ŞEMASI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı GENEL

3 PERSONEL DURUMU ● Daire Başkanı : 1 ● Şube Müdürü : 4 ● Şube Müdür Vekili : 2 ● Çevre ve Orman Uzmanı : 19 9 ● Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı: 4 3 ● Mühendis : 17 4 ● Şehir Plancısı : 1 ● Araştırmacı : 2 1 ● Şef : 2 ● VHKİ : 4 ● Bilgisayar İşletmeni : 6 1 ● Memur : 2 ● APK Uzmanı: 1 1 ● İşçi : 4 Toplam : 70 19 51 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı GENEL

4 GÖREVLERİ ● Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık, Müsteşarlık Makamı ve heyetlerinin seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ● Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık personelinin seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ● Bakanlık personelinin çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkanlardan yararlanmasını sağlamak. ● Bakanlığın görev alanı ile ilgili Bakanlık ve Müsteşarlık Makamı tarafından ve resmi olarak ülkemize davet edilen Üst Düzey Makam ve Heyetleri’nin ziyaret programlarını koordine etmek. ● Bakanlık ve Müsteşarlık Makamı tarafından kabul edilen yabancı misyonun (Büyükelçi, Elçi, Müsteşar, Kurum/Kuruluş Başkanı vs.) ziyaret programlarını koordine etmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON

5 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZILIM PORTALI PORTAL 2 (İKİ) FARKLI PROGRAMDAN OLUŞMAKTADIR; 1- YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP PROGRAMI 2- YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME (YDGG) PROGRAMI

6 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON PROGRAMLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER ● Yurtdışı Görev Başvuru Formunun Hazırlanması (Forma kişinin son üç (3) yıla ait görev bilgileri ve personel programından alınan kişi bilgileri dolu olarak gelmektedir). (Forma kişinin son üç (3) yıla ait görev bilgileri ve personel programından alınan kişi bilgileri dolu olarak gelmektedir). ● Doldurulan Form İle Başvuru İşleminin Başlatılması, ● Başvurulardan Görev Olurunun Hazırlanması İşlemleri, ● Başvuru Takip İşlemleri.

7 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON PROGRAMLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER ●Gerçekleşen Görev İçin Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporu Taslağının ● Gerçekleşen Görev İçin Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporu Taslağının Program Üzerinden Alınması, Program Üzerinden Alınması, ● Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporunun Teslimi, ● Kayıtlı Görev ve Yazışma İçinden İstenilen Kriterlere Göre Sorgulama Yapılabilmesi Yapılabilmesi (Ülke, Yıl, Birim, Adı-Soyadı, Unvan ve TC. Kimlik Numarası), (Ülke, Yıl, Birim, Adı-Soyadı, Unvan ve TC. Kimlik Numarası), ● Görev Kayıtlarının Raporlarının Alınması.

8 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP PROGRAMI Yurtdışı Geçici Görev İle; Yurtdışına Gönderilecek Bakanlığımız Personelinin, Göreve İlişkin Her Türlü Bilgileri Kayıt Altına Alınabilmekte ve İstenildiğinde Sorgulanabilmektedir. Hazırlanan Bu Program İle; Yurtdışı Görev Başvuruları, Başvuru Takip İşlemleri ve Görev Dönüşü Raporlarının Teslim İşlemleri Yapılabilmektedir.

9 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON

10 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROTOKOL VE KOORDİNASYON SONUÇ ● Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm personelin göreve ait detayları 2004 yılından itibaren bu program tarafından elektronik ortamda saklanabilmektedir ve sorgulanabilmektedir. ● Hızlı sonuç alma ve veriye hızlı erişim imkanı sağlanmaktadır. ● Yurtdışı göreve gidecek her bir personelin programa entegre olması sağlanabilmektedir ve yanlış veri girişi engellenebilmektedir. ● Yurtdışı seyahat sonuç raporunun elektronik ortamda arşivlenmesi yapılabilmektedir.

11 GÖREVLERİ ●Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum veya kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan dış kaynaklı proje önerilerini ve taslaklarını Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek. ● Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki projeler için Uluslararası Kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık Birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak. ●Dış kaynaklı projelere kaynak sağlamak amacıyla proje talep eden Bakanlık Birimleri ile ilgili fon kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

12 GÖREVLERİ ● Donör Kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgilendirme toplantıları, seminerler ve çalışma grubu toplantıları düzenlemek. ● Küresel Çevre Fonu (GEF)’e sunulacak tüm projeler GEF İdari Odak Noktası (Müsteşarlık Makamı) tarafından onaylandığından dolayı, Odak Nokta adına projelerin izlenmesini ve GEF ile ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

13 FAALİYETLERİ ● Mayıs 2005 UNEP Uzmanları tarafından GEF ve UNEP hakkında Bakanlığımızın teknik personeli bilgilendirildi. ● Mayıs 2006 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı tarafından GEF prosedürleri ve stratejileri hakkında Bakanlığımızın teknik personeli bilgilendirildi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

14 FAALİYETLERİ ● 26-27 Haziran 2006 1. GEF Ulusal Diyalog Çalıştayı düzenlendi. (GEF konusunda bilinç artırıldı, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Arazi Bozunumu Odak Alanları’nda taslak ulusal öncelikler belirlendi) ● Temmuz 2006 GEF Proje Değerlendirme Komitesi kuruldu. ● Kasım 2008 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi başlatıldı. ● 25-26 Mayıs 2009 2. GEF Ulusal Diyalog Çalıştayı düzenlendi. (GEF konusunda bilinç artırıldı, GEF-4 Döneminin ve onaylanan/uygulanan projeler açısından 1. Ulusal Diyalog Çalıştayı’nda Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Odak Alanları için belirlenen ulusal önceliklerin etkinliği değerlendirildi). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

15 FAALİYETLERİ ● GEF Bölgesel Tanıtım Toplantıları Bilgilendirme ve Önceliklendirme Çalıştayları 1) Adana Çalıştayı, 20-22 Ekim 2009 2) Şanlıurfa Çalıştayı, 02-04 Şubat 2010 3) Trabzon Çalıştayı, 16-18 Mart 2010 ● Hizmet İçi Eğitim 1) Küresel Çevre Fonu (GEF), Ankara, 23 Haziran 2009 2) GEF Tanıtımı ve Proje Eğitimi, Antalya 5-9 Nisan 2010 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

16 FAALİYETLERİ Dış Kaynaklı Projeler 1) Uygulamada Olan Ulusal Projeler 2) GEF Projeleri ● Ulusal GEF Projeleri ● Bölgesel GEF Projeleri 3) Küçük Destek Programı (SGP) Projeleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER

17 FAALİYETLERİ TOPLAM: 51 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER DIŞ KAYNAKLI PROJELER (2010 YILI) Proje DurumuProje Adedi Tamamlanan37 Uygulamada14

18 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER UYGULAMADA OLAN ULUSAL PROJELER Proje Sayısı 14

19 FAALİYETLERİ TOPLAM: 32 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER GEF PROJELERİ (2010 YILI) Proje DurumuProje Adedi UlusalBölgesel Tamamlanan 53 Uygulamada 1014

20 FAALİYETLERİ ULUSAL GEF PROJELERİ GEF Katkısı: 47.279.150 $ Ulusal Katkı: 107.152.200 $ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER Odak AlanProje SayısıTamamlananUygulamadaGEF Katkısı($) Biyolojik Çeşitlilik 63 3 17.479.950 İklim Değişikliği 61 5 22.130.000 Uluslararası Sular 1- 1 7.000.000 Çoklu Odak Alan 1- 1 199.500 POPs 11- 469.700 TOPLAM15510 47.279.150

21 FAALİYETLERİ BÖLGESEL GEF PROJELERİ GEF Katkısı: 71.682.457 $ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER Proje SayısıTamamlananUygulamadaGEF Katkısı ($) 1731471.682.457

22 FAALİYETLERİ KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI (SGP) PROJELERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DIŞ KAYNAKLI PROJELER Proje SayısıGEF DönemiGEF Katkısı ($)Ülke Katkısı ($) 191 Pilot Dönem 400.000 1.468.877 GEF-1 267.178 252.355 GEF-2 1.538.933 1.849.516 GEF-3 662.795 1.054.872 GEF-4 877.595 1.741.112 TOPLAM3.948.9016.366.732

23 GÖREVLERİ ●Hükümetlerarası Anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan Sözleşmelerin ve Protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, ● Ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, ● Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER

24 FAALİYETLERİ S.E. : Sone Erdi O.D. : Onaylı ve Devam Ediyor O.A. : Onay Aşamasında T. : Taslak Aşamasında BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İşbirliği Alanıİmzalı Metin SayısıÜlke SayısıS.E.O.D.O.AT.A. Çevre ve Orman38333 18 1711 İklim Değişikliği 2 2--- 2 Meteoroloji 2 2--- 2 2 Su 18 9--- 126 1 TOPLAM 60 46 3 32 2514

25 FAALİYETLERİ İ.A. : İşbirliği Anlaşması M.Z. : Mutabakat Zaptı P. : Protokol O.B.: Ortak Bildirge T. : Tutanak BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İşbirliği Alanıİ.A.M.Z.P.O.BT. Çevre ve Orman2591--- İklim Değişikliği---2 Meteoroloji--- Su29214 TOPLAM2720314

26 FAALİYETLERİ BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ÖNEMLİ BÖLGESEL KURULUŞLAR AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) KARADENİZ KOMİSYONU DAİMİ SEKRETARYASI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (KEİ) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT)

27 FAALİYETLERİ BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı BÖLGESEL FAALİYET MERKEZLERİ AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONU (MSCD) ACİL MÜDAHALE (REMPEC) MERKEZİ DENİZ KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL PROGRAMI (MEDPOL) İLETİŞİM VE TEKNİK DESTEK BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ (INFO / RAC) MAVİ PLAN (BP /RAC) BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ ÖNCELİKLİ EYLEM PROGRAMI FAALİYET MERKEZİ (PAP / RAC) ÖZEL KORUMA ALANLARI BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ (RAC / SPA) TEMİZ ÜRETİM MERKEZİ (CP / RAC) BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ

28 GÖREVLERİ ●Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Uluslararası Sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. ●Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Finans Örgütlerinin çevre ile ilgili faaliyetlerine Türkiye'nin katkı ve katılımını sağlamak amacıyla Bakanlığın diğer Birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. ●Çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmelerin ülke içi koordinasyonunu sağlamak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ULUSLARARASI KURULUŞLAR

29 FAALİYETLERİ ● Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) ●Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşları (EEC, FAO, UNCSD, UNCTAD, UNDP, UNECE, UNEP, UNESCO, UNIDO, WHO) ● Dünya Bankası (WB) ● Dünya Doğa Koruma Fonu (WWF) ● Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ● İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ● İslam Kalkınma Teşkilatı (IDO) ● Uluslararası Akdeniz Tarım Stratejileri Merkezi (CIHEAM) ● Uluslararası Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Konseyi (CIC) ● Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ● Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ● Uluslararası Ormancılık Araştırma Kuruluşları Örgütü (IUFRO) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ULUSLARARASI KURULUŞLAR

30 FAALİYETLERİ ●Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından çevresel alanda yapılan çalışmalar her zaman yol gösterici olmuştur. ● Çevresel Performans İncelemesi, referans belge kabul edilmektedir. ● 2008 Yılı Çevresel Performans Türkiye İncelemesi hazırlanmıştır. ●Rapor; 03 Haziran 2008 tarihinde, Paris’te yapılan toplantıda kabul edilmiştir. ● Ülkenin; hava, su, doğa, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği başlıkları için performansı ölçülmüştür. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ULUSLARARASI KURULUŞLAR

31 FAALİYETLERİ Taraf Olunan Uluslararası Çevre Sözleşmesi: 21 Taraf Olunmayan Uluslararası Çevre Sözleşmesi: 17 Taraf Olunan Uluslararası Çevre Protokolü: 12 Taraf Olunmayan Uluslararası Çevre Protokolü: 13 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ULUSLARARASI KURULUŞLAR

32 GÖREVLERİ ●Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliği’ne yönelik mevzuat uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliği çalışmalarında Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. ● Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliği’nden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje ve tekliflerini incelemek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

33 GÖREVLERİ ● Bakanlık tarafından uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık Birimleri ve Bakanlık ile diğer Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, ● Uluslararası Kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, Bakanlığın Avrupa Birliği politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

34 FAALİYETLERİ ● Avrupa Birliği Mevzuatı uyum çalışmaları koordine edilmektedir. ● Çevre Faslı Müzakere süreci koordine edilmektedir. ● Mali İşbirliği, MATRA, SEI Programı Projeleri koordine edilmektedir. ● IPA Programı 1. Bileşeni Projeleri koordine edilmektedir. ● Topluluk Programı (AÇA, TAIEX) çalışmaları koordine edilmektedir. ● TAIEX RTP (Bölgesel Eğitim Programı) koordine edilmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

35 FAALİYETLERİ  Çevre ve Orman Bakanlığı; Ulusal Program’ın “çevre” başlığı ve AB Çevre Müktesebatının uyumlaştırılması çalışmalarından sorumlu temel kurumdur.  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından; Ulusal Program’ın kabul edilmesinden sonra AB Çevre Müktesebatına uyum süreci başlatılmıştır.  İlerlemenin İzlenmesi 13. Yıl Projesi kapsamında; - 2 Anlaşma, (2 Anlaşma Zorunlu) - 62 Direktif, (32 Direktif Zorunlu) (30 Direktif Gönüllü) - 12 Tüzük, (3 Tüzük Zorunlu) (9 Tüzük Gönüllü) - 5 Karar (5 Karar Gönüllü) mevzuat uyumu izlenmektedir.  Ulusal Programa göre; 2009 - 2011 sonrası dönemi için, 9 sektörde; birincil düzenleme olarak 6, ikincil düzenleme olarak ise 47 adet mevzuatın çıkarılması öngörülmektedir.  Uyum sürecinin 2013 dönemine kadar tamamlanması beklenmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

36 FAALİYETLERİ  Çevre faslı tanıtıcı tarama toplantısı 03 - 11 Nisan 2006  Çevre faslı ayrıntılı tarama toplantısı 29 Mayıs - 03 Haziran 2006  Portekiz Dönem Başkanlığı sırasında ve 03 Ekim 2010 tarihinde Ülkemize iletilen Çevre Faslı Tarama Sonu Raporu incelendi.  Rapor içinde yer alan iki (2) adet Açılış Kriteri karşılandı.  Türkiye tarafından Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi sunuldu.  AB tarafından Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi sunuldu.  Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi içinde yer alan altı (6) adet Kapanış Kriteri için çalışmalar başlatıldı. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

37 FAALİYETLERİ TOPLAM: 26 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ PROGRAM ADIPROJE SAYISI MEDA FONU1 AB İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU1 LIFE PROGRAMI8 PHARE PROGRAMI2 MALİ İŞBİRLİĞİ (2002, 2003, 2004,2005,2006)12 2004-2006 SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ2

38 FAALİYETLERİ TOPLAM: 21 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ PROGRAM ADIPROJE SAYISI 2007 YILI IPA2 2008 YILI IPA4 2009 YILI IPA5 2010 YILI IPA4 2011 YILI IPA6

39 FAALİYETLERİ ● TAIEX RTP (Bölgesel Eğitim Programı) koordine edilmektedir. ● Ülke çapında 26 RTP Uzmanı atanmıştır. ● Avrupa Birliği Müktesebatının ilgili konularında, bireysel uzmanlık kazanımının geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanmaktadır. ● Eğiticiler aracılığı ile aday ülke dilinde düzenlenen çalıştay ve seminerler ile geniş bir bölgesel ve yerel dinleyici topluluğuna ulaşılmaktdır. ● 2008 Yılından bugüne kadar 36 Seminer Programı düzenlenmiştir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

40 GÖREVLERİ ● Gelen-giden evrak işlemlerinin izlenmesi. ● Taşınır Malların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerin izlenmesi. ● Personel ile ilgili iş ve işlemlerin (izini rapor, maaş, yolluk, satın alma vb.) ● Türkiye’nin çevre alanında taraf olduğu “Uluslararası Sözleşme ve Protokoller’den kaynaklanan katkı paylarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin izlenmesi. ● Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile yapılacak toplantılar ile ilgili idari işve işlemlerin izlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER

41 FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İDARİ VE MALİ İŞLER

42 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER… T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER…


"DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları