Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI
T.C. DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

2 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER Misyon Vizyon Personel Durumu Bina Durumu SUNULAN HİZMETLER

3 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYONUMUZ Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı bürolarda; hukuka uygun, demokrasi ve insan haklarına, toplumsal değerlere saygılı, güvenilir, çağdaş, aleni, katılımcı, hızlı ve nitelikli hizmet ve paylaşım ilkeleri ile tüm görev ve hizmetleri etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde hizmetleri ifa eder.

4 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYONUMUZ Etkin, verimli, ulaşılabilir, insan odaklı, sürekli gelişim gösteren, öncülük eden, işbirliğine açık, hesap verilebilir ve kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş, hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik yapmaktır.

5 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL DURUMU Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosu ve 1 adet hizmetli kadrosu münhal durumdadır. İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hakkı YÜKSEKKAYA vekalet etmektedir. 1 şoför ve 1 Geçici personel ile hizmetler devam etmektedir.

6 HİZMET BİNASI YERLEŞİM DURUMU
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YERLEŞİM DURUMU Derebucak Yazı İşleri Müdürlüğü Derebucak Hükümet Konağının 4. katında 8 oda ve Hükümet Konağının zemin katında 1 arşiv odası ile hizmetlerini yürütmektedir

7 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER YAZI İŞLERİ BÜROSU MAHALLİ İDARELER BÜROSU İDARE KURULU BÜROSU DERNEKLER BÜROSU ŞEFLİĞİ

8 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ BÜROSU Gelen Evrak sayısı 5280 Giden Evrak sayısı 952 Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sayısı 1 Hizmet İçi Eğitim verilen personel sayısı 27 Bilgi Edinme Müracaatı Sayısı Adli Sicil Kaydı verilen sayısı 254 Denetlenen Devlet Dairesi, İşletme ve Müessese Sayısı 16

9 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ BÜROSU İNSAN HAKLARI UYGULAMALARI İlçemizde; toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

10 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ BÜROSU İNSAN HAKLARI UYGULAMALARI Kaymakamlık Makamının tarihli ve 542 sayılı olur ile Yönetmelikte belirtilen komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlar; a-) Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, b-) İnsan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme, c-) İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme. Ayrıca, Danışma ve başvuru masaları oluşturulmuştur. 2010 Yılı içerisinde ilçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliğinin Nezarethanelerinin denetimi yapılmıştır.

11 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ BÜROSU İNTERNET SİTEMİZİN GÜNCELLENMESİ Kaymakamlığımızın internet sitesinin güncellenmesi, ilçedeki sosyal faaliyetler, kurum ilanları ve önemli haberlerin duyuruları yapılmaktadır.

12 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ BÜROSU TOPLU İNTERNET SAĞLAYICILARI (İNTERNETKAFELER) İlçemizde, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkındaki Yönetmelik esaslarının uygulanması, amacıyla, ilçede bulunan 6 adet internet kafe işletmecisine izin belgeleri verilmiştir. Yönetmelik gereğince; 2010 yılında hazırlanan program doğrultusunda eğitim yaptırılarak sertifikaları dağıtılmıştır.

13 MAHALLİ İDARELER BÜROSU
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER BÜROSU Belediye Meclisi Kararları Alınan Karar Sayısı İtiraz Edilen Karar Sayısı Derebucak Belediyesi 43 Gencek Belediyesi 30 Çamlık Belediyesi 29 Göynem Belediyesi 19 Pınarbaşı Belediyesi 16 TOPLAM 135

14 İDARE KURULU BÜROSU Alınan Karar Sayısı 4483 SAYILI MEMURLARIN
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE KURULU BÜROSU 4483 SAYILI MEMURLARIN YARGILANMASI İŞLEMLERİ Alınan Karar Sayısı Soruşturma İzni Verilmesine Kararı 3 Soruşturma İzni Verilmemesine Kararı 4 Soruşturma İzni Kısmen Verilmesine Kısmen Verilmemesine 1 Hakkında Araştırma/İnceleme Yapılan Sayısı TOPLAM 9

15 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İDARE KURULU BÜROSU 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uygulamaları Alınan Karar Sayısı Talebin Reddine 1 Men’i Müdahale İşlemden Kaldırılan (Anlaşma) TOPLAM 3

16 İDARE KURULU BÜROSU İlçe İdare Kurulu Kararları Alınan Karar Sayısı 50
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE KURULU BÜROSU İlçe İdare Kurulu Kararları Alınan Karar Sayısı 1111 Sayılı Askerlik Kararları 50 2022 Sayılı Muhtaçlığına Kararı 31 2022 Sayılı Muhtaç Olmadığına kararı 9 2942 sayılı Bilirkişi İşlemleri kararı 1 3816 Sayılı Yeşil Kart Verilmesine Kararı 63 3816 Sayılı Yeşil Kartın İptali Kararı 49 3816 Sayılı Yeşil Kart Talebinin Reddine 7 3816 Sayılı Yeşil Kart Sosyal İnceleme Kararı 4341 Sayılı Muhtaç Asker Ailesi Muhtaç Kararı 5434 Sayılı (Dul Yetim Maaşı) Kararı 5510 Sayılı Kanun Genel sağlık Sigortası Gelir Tespiti Diğer Kararlar 2 TOPLAM 216

17 İDARE KURULU BÜROSU İdari Yaptırım Kararları Alınan Karar Sayısı 1
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE KURULU BÜROSU İdari Yaptırım Kararları Alınan Karar Sayısı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 1 Dernekler Kanunu 2 TOPLAM 3

18 İLÇE DERNEKLER BÜROSU ŞEFLİĞİ
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE DERNEKLER BÜROSU ŞEFLİĞİ Dernekler mevzuatında yapılan değişikliklerden sonra Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Dernekler Büro Şefliği oluşturulmuştur. İlçe Dernekler Bürosunda; Dernekler Kanunu’na tabi vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve şube veya temsilciliklerin, federasyonlar ve konfederasyonların, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların ilçemizdeki şube veya temsilciliklerinin kuruluşu, genel kurul toplantıları, uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemleri ve Yardım Toplama Kanunu gereğince yapılan müracaat işlemleri yürütmektedir.

19 İLÇE DERNEKLER BÜROSU ŞEFLİĞİ
DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE DERNEKLER BÜROSU ŞEFLİĞİ İlçede Kurulu Bulunan Dernek Sayısı 15 Özel Öğrenci Yurdu Sayısı 4 Yardım Toplama İzni Müracaatı 2 Özel Öğrenci Yurdu Denetim sayısı 12

20 DEREBUCAK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakkı YÜKSEKKAYA Yazı İşleri Müdür V.


"DEREBUCAK KAYMAKAMLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları