Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

2 KAPSAM KISACA ÇİMENTO VE KARBON KYOTO PROTOKOLÜ VE SONRAKİ SÜREÇ
TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DURUM BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI 2012 SONRASI VE POST KYOTO BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

3 Kalıntı Atık,Kül, Atık Yok
Mevzuatın İlerisinde İşletim Şartları YAKMA ŞARTLARI- MEVZUAT 2 saniye bekleme ve min.850 ºC 2 saniye bekleme, min ºC, (Cl> % 1) (Atıkların İlave Yakıt Olarak Kullanımı Tebliği) Önkalsinatör Gaz: 1200 °C Malzeme : 900 °C Ham Maddeler CaO/CaCO3 SiO2 Fe203 Fırın Gaz sıcaklığı : °C Bekletme süresi >1800°C Klinker : 1450°C > 15 dak. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Gaz temizleme (CaO) (dry scrubber) Klinker Kalıntı Atık,Kül, Atık Yok

4 SUÇLUYU TANIYALIM Sera Gazları
Karbondioksit (CO2) Metan (CH4) Nitrous Oksit (N2O) Hidroflorokarbonlar (HFCs) Perflorokarbonlar (PFCs) Sülfür heksaflorur (SF6) BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

5 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

6

7 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

8 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

9 KYOTO PROTOKOLÜ İMZALANMASI VE SONRAKİ SÜREÇ
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

10 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMALAR
Ek-B Özel şartlar Türkiye BMİDÇS imzası Türkiye Kyotoya Taraf Oldu! 2005 2004 1994 1997 2009 2008 2012 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Kyoto Protokolu Yürürlük 2012- Post-Kyoto ? Kyoto Protokolu İmza Baz yıl :1990 EK B: -5% AB: -20% ETS3 * Türkiye AB : ETS2 Ek-I Diğer EK B? Ek-B: ETS-CDM-JI Ceza: 100 euro/ton Türkiye ? * OECD Ek-II Ceza: 2. dönem azaltım %30 fazla uygulanacak

11 KÜRESEL ANLAŞMALAR-ÖZET
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolu EK-1 (Avrupa Birliği+ OECD+PEGSÜ*) Türkiye Ek-1 ülkesi Emisyon azaltım hedefleri bulunuyor Ek-B listesi EK-2 Avrupa Birliği+OECD Türkiye Ek-2’de yoktur Ek-1 dışı ülkelere mali katkıda bulunmaları gerekiyor Türkiye Ek-B’de yoktur Ek-1 Dışı Ülkeler Yükümlükleri yok * PEGSÜ: Pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

12 BMİDÇS ve Türkiye BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

13 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
Ek-I ve Ek-II listesinin diğer ülkelere göre daha çok sorumluluğu var Sanayileşme süreçleri tamamlanmıştır Bu süreçteki sera gazı artışının öncelikli sorumluları Mücadelede öncülük rolü Türkiye, OECD üyesi olması sebebiyle başlangıçta sözleşmenin Ek-I ve Ek-II listesinde yer almıştır. 2001 yılı: Türkiye’nin adı EK-I’de kalacak, EK-II’den silinecek Türkiye’nin özel koşulları tanınacak BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

14 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir Ek-I ve Ek-II listesinin diğer ülkelere göre daha çok sorumluluğu var Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle 189. ülke olarak imzalamıştır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

15 KYOTO PROTOKOLU 11 Aralık 1997 tarihinde imzalanmıştır.
BMİDÇS’ nin yetersiz olduğu kabul edilerek, yükümlülüklerin daha sıkı hale getirilmesi ve yasal bağlayıcı bir belge olması BMİDÇS Ek-I ve EK-II ülkeleri için emisyon azaltma hedefleri Diğer ülkelerin emisyonlarını azaltma programları 156 ülke ile Avrupa Birliği tarafından onaylanarak 16 Şubat 2005’te yürürlüğe girmiştir. 17 Şubat 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandı BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

16 KYOTO PROTOKOLU Kyoto Protokolü’nün, Ek-B listesi BMİDÇS EK-1 listesinde yer alan taraf ülkelerden oluşmaktadır. Kyoto Protokolu EK-B ülkeleri protokol kapsamında sınırlama getirilen altı sera gazı toplam emisyonlarını döneminde 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına indireceklerdir. BMİDÇS EK-1 dışı ülkelerin ise emisyonları indirme zorunluluğu olmayıp, gönüllülük esasına göre sera gazlarını azaltabilirler. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

17 KYOTO PROTOKOLU Ek-B Ülkeleri Emisyon Azaltım Hedefleri
Hedef (2008/2012 Dönemi ile 1990** arası) AB-15*, Bulgaristan, Çekoslovakya, Estonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Monako, Romanya, Slovakya,Slovenya, İsviçre -8% ABD*** -7% Kanada, Hollanda, Japonya, Polonya -6% Hırvatistan -5% Yeni Zelanda, Rusya, Ukrayna Norveç +1% Avustralya +8% İzlanda +10% * AB Ülkeleri %8’lik payı kendi aralarında taksim ettikleri bir “balon” oluşturmuşlardır ** Bazı Ülkelerin baz yılı 1990’dan farklıdır *** ABD Protokolu İmzalamış ancak onaylamamıştır BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kaynak:

18 KYOTO PROTOKOLU Hedefler-İmzalar
Ülkeler Kyoto Emisyon Hedefi Kyoto İmza Durumu Avrupa Birliği Balonu -8 % İmza: 1999 Yürürlüğe girme- 2005 Çin YOK İmza: 1998 ABD -7% Yürürlüğe girme- HENÜZ GİRMEDİ Rusya Hindistan Türkiye İmza: KANUN KABUL EDİLDİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

19 POLİTİKALAR- AB (-8% Kyoto Yürürlükte)
AB Balonu Baz Yıla Göre Azaltım Taahhüdü (%) Avusturya -13.0 % Belçika -7.5 % Danimarka -21.0 % Finlandiya 0.0 % Fransa Almanya                    Yunanistan +25.0 % İrlanda +13.0 % Italya -6.5 % Luksemburg -28.0 % Hollanda -6.0 % Portekiz +27.0 % İspanya +15.0 % İsveç +4.0 % İngiltere -12.5 % Avrupa Birliği (EU 15) -8.0 % BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kaynak: tarihli 2002/358/CE EU Direktifi

20 KYOTO PROTOKOLU ve Avrupa BİRLİĞİ (-8% Kyoto Yürürlükte)
Kyoto Protokolü kapsamında belirlenen hedefler 1. Periyod ( ) AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) “AB Balon Sistemi”- Kotalar Sanayi için Tahsisat Kotaları NAP 2. Periyod ( ) Esneklik Mekanizmalar (JI-CDM-Emisyon Ticareti) BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kyoto Sonrası (2012-)

21 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KYOTO PROTOKOLU
TÜRKİYE’NİN KONUMU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KYOTO PROTOKOLU BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

22 TÜRKİYE SERA GAZI EMİSYONLARI
Ulusal Enventer Çalışması tamamlandı 1990 yılı : milyon ton CO2 eşdeğeri 2004 yılı : milyon milyon ton CO2 eşdeğeri Artış: CO2 eşdeğeri olarak 2004 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %74.4 artış göstermiştir 2004 yılı dağılımı Sera gazı emisyonlarının %76,7’si enerji sektöründen; % 8,9’u sanayi sektöründen; %5,1’i tarım ve %9,3’ü atıklardan kaynaklanmaktadır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

23 Türkiye 1990 2004 2005 170 296,6 312,3 - + %74 + % 84 Artış Oranı
Toplam Sera Gazı Eşdeğeri (CO2 eq) milyon ton 170 296,6 312,3 Artış Oranı - + %74 + % 84 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Avrupa Birliği: -%8 ABD : -%7

24 KYOTO PROTOKOLU ve Türkiye
Kyoto Protokolu 11 Aralık 1997 tarihinde imzaya açılmıştır BMİDÇS EK-1 listesinde yer alan taraf ülkeler Ek-B listesine alınmıştır Protokolün imzaya açılması safhasında (1997 yılı) Türkiye BMİDÇS Ek-I listesindeydi Ancak, 1997’de Türkiye BMİDÇS’yi imzalamamıştı Protokolun EK-B listesinde yer almamıştır Kyoto Protokolu; teorik olarak Türkiye EK-B listesinde yer almayacaktır. Ancak, Ek-1 Ülkesi olduğu için emisyon azaltım hedefi bulunacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

25 KYOTO PROTOKOLU ve Türkiye
Türkiye’nin Ek-B listesinde yer almayacak olması, 1990 yılına oranla emisyon mutlak azaltım hedefi taahhüt etmeyeceği anlamına gelmektedir. Türkiye’nin, örneğin Kanada gibi mutlak emisyon azaltım hedefi olmayacaktır. Kanada’nın 2008/2012 arasında sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin %6’sı kadar azaltması gerekmektedir Protokolu imzalayan ülkeler, emisyon azaltım hedefleri haricinde sera gazı emisyonları azaltımı ile ilgili politikaları taahhüt etmek ve gelişmeleri raporlamaktan sorumludur. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

26 Emisyon Ticareti ve Türkiye
Sınırlar: Kyoto Ek-B ülkeleri arasında Kayıt Sistemi Firmalar arasında direk ticaret Alternatif: broker, banka veya diğer piyasa kuruluşları Kotası olan her firma “account” sahibi Emisyon ticareti yapan tüm kuruluşlar “account” sahibi “On-line registry” sistemi AB, transferlerin EU-ETS direktifine uygunluğunu denetliyor BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Türkiye’nin ETS şansı yoktur. Ek-1 üyesi, ancak: Kyoto Ek-B ülkesi değil

27 Gönüllü Emisyon Ticareti (ETS) ve Türkiye
VER (Gönüllü Ticaret) yapılabilir fiyatlar düşük, kayıt sistemi mevcut değil Sektöre ETS yapılması yönünde talepler VER ların Kyoto imzası sonrasında ETS’ye dahil olacağı varsayımları Kyoto ve Çerçeve Sözleşmesi kapsamı aynı kalırsa mümkün olamayacak Bali Roadmap ile değişiklik olabilir BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

28 Ortak Uygulama (JI)- Türkiye
Ek-I ülkeleri arasında Emisyon azaltım birimlerinin transferi Türkiye’nin ortak uygulama (JI) şansı yoktur. Ek-1 üyesi, ancak: emisyon hedefi yoktur BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

29 Temiz Kalkınma Düzeneği (CDM) ve Türkiye
Ek-1 üyesi ülkeler Ek-1 üyesi olmayan ülkelerde projeler Türkiye’nin mevcut durumda CDM kullanma şansı yoktur. Ek-1 üyesi; ancak: emisyon hedefi yoktur BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

30 KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 )
Türkiye Sözleşmeye 2004 yılında, Kyoto Protokolü’ne ise yılında taraf olmuştur. Kopenhag Mutabakatı Sözleşme ve Kyoto Protokolü kapsamında ilerlemeleri takip etmek ve uygulamaları iyileştirmek amacıyla, her yıl 194 taraf ülkenin katılımı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı düzenlenmektedir Aralık 2009 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan İklim Değişikliği Konferansı; sonrası iklim rejiminin belirlenmesi amacını taşıdığı için Dünya tarafından ilgi ve bekleyiş ile takip edilmiştir. Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı; sıcaklık artışını engellemek, emisyonları azaltmak ve finansman miktarını artırmak yönünde olan, ancak “hukuki bağlayıcılığı olmayan” ve “Kopenhag Mutabakatı” olarak adlandırılan politik bir uzlaşma ile sona ermiştir. Birleşmiş Milletler; yılında Meksika’da yapılacak İklim Değişikliği Konferansında mutabakatı “hukuki olarak bağlayıcı” hale getirmenin en büyük mücadele olacağını ifade etmektedir. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

31 Kopenhag Mutabakat metini temel hatları şunlardır:
KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 ) Kopenhag Mutabakat metini temel hatları şunlardır: Sıcaklık artışının en fazla 2 derece Celsius düzeyinde tutulması 2020 yılı için gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü ile başlatılan emisyon azaltım hedeflerini geliştirmesi ve liste oluşturulması 2020 yılı için gelişmekte olan ülkelerin azaltım faaliyetlerini belirlemesi ve liste oluşturması Bu listelerin 31 Ocak 2010 tarihine kadar UNFCCC Sekreteryasına iletilmesi Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere arasında 30 Milyar USD tutarında kısa vadeli yeni veya ilave mali destek sağlaması Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere yılı itibari ile her yıl toplam 100 Milyar USD mali destek ile teknoloji transferi ve ormanlaştırma desteği vermeyi hedeflemesi BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

32 KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 )
Kopenhag Konferans mutabakatla bitmiş olmakla beraber, aşağıdaki beklentiler sonuçsuz kalmıştır: Kyoto Protokolü ile aralığında azaltım hedefi alan ve emisyonların yaklaşık %25’inden sorumlu gelişmiş ülkelerin (AB Ülkeleri, Japonya, Rusya gibi) 2012 sonrası için alacağı yeni hedefler belirlenmemiştir Dünya emisyonlarının %26’sınden sorumlu olan ABD’nin Kyoto Protokolü’ne taraf olmasına dair gelişme olmamıştır Dünya emisyonların %40’ını oluşturan Çin, Hindistan, Brezilya,Meksika gibi ülkeler, hukuki olarak bağlayıcı bir azaltım/sınırlama hedefi almamıştır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

33 Çimento Sektörü Görüşleri
Ülkemiz gelişimine devam etmektedir Herhangi bir baz yıla göre emisyon azaltım hedefi belirlememesi gerekmektedir Mevcut artış hızında sınırlama yapılması hedeflenmelidir 2008 2009 2020 BAU*? 2050 Türkiye %137 Öneri: Artış hızında sınırlama -20% ? AB -% ? * BAU : Business As Usual BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

34 2020 yılında çimento üretiminde salınan CO2 emisyon miktarında ortalama tasarruf ORANI
Türk Çimento Sektörü CO2 azaltım konusunda stratejisini 3 ana başlıkta belirlemiştir. 1. Enerji verimliliği yatırımları ton çimento basına %2 tasarruf 840 Milyon USD yatırım 2. Katkı kullanımı ton çimento basına %6 tasarruf 84 Milyon USD yatırım 3. Alternatif yakıtlar %15 oranında enerji ikamesi ton çimento basına %1 CO2 azaltımı 750 Milyon USD Yaklaşık 1,7 milyar USD yatırım ve mevzuat düzenlemeleri ile, 2020 yılında ton çimento üretimi için salınan CO2 emisyonlarının toplam % 9 civarında azaltılma potansiyeli bulunmaktadır BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

35 ULUSLAR ARASI KIYASLAMA
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

36 ULUSLARARASI KIYASLAMA
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

37 ULUSLARARASI KIYASLAMA
762 kg CO2/ ton çimento BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

38 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI
1. Enerji Verimliliği Çalışmaları ile CO2 Tasarrufu Bursa Çimento’ nun genel teknolojik yapısı, ünitelerinin bir çoğunun yeni inşa edilmiş olması ve/veya son yıllarda ileri düzeyde modernizasyon yapılmış olması nedeniyle enerji verimliliği Avrupa Birliği ortalamasının çok üstündedir. Bu nedenle de bilhassa yeni kurulan tesislerde enerji verimlilik performanslarının daha da arttırılması potansiyeli oldukça sınırlıdır. Bursa Çimentonun iki üretim hattı bulunmaktadır ( Döner Fırın ). Ürün Isı Enerjisi Birim Sarf Değeri Döner Fırın 1 : 735 kcal/kg-klinker Döner Fırın 2 : 820 kcal/kg-klinker dir. Avrupa Birliği (AB) ortalaması : 860 kcal/kg-klinker seviyesinin altındadır. Elektrik enerjisi tüketimi : 90 Kwh/ton-çimento mertebesindedir. AB ortalaması olan 105 Kwh/ton-çimento seviyesinin altında seyretmektedir. Elektrik enerjisinin payı toplam birincil enerji tüketimi içinde %5’ten daha düşüktür. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

39 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI
Bursa Çimento uygulamış olduğu enerji yönetim politikaları ile yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ nın düzenlemiş olduğu enerji verimliliği proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Bu projeler, 2004 Çimento Değirmeni modernizasyon projesi, 2005 Atık Isıdan enerji elde edilmesi ve kompresör dairesi modernizasyonu projeleri, 2006 Elektrofiltre Eski Abgaz-Yeni Abgaz Fanları Frekans Konvertörü Uygulaması 2007 Döner Fırınlara Elevatörlü Farin Besleme Sistemi ve Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Bu projeler yanında kurulduğu günden bugüne kadar yapılan yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları neticesinde toplam ton/yıl CO2 emisyonu tasarrufu sağlanmıştır. Son olarak planlanan ve 7.5 MW lık kurulu gücü olacağı etüd edilen atık ısıdan enerji eldesi projemiz gerçekleştiği durumda yılda ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

40 ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

41 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI
2. Katkılı Çimento Kullanımının Artırılması Ülkemizde bir ton çimento üretmek için ortalama 0,84 ton klinker ve 0,16 ton katkı maddesi kullanılmaktadır. Daha az klinker kullanarak aynı dayanıma sahip çimento üretimi ve kullanımı ile bir ton çimento, daha az klinker ile üretilecek ve sera gazı emisyonları azaltılmış olacaktır. Bursa Çimento bir ton çimento üretmek için 0,73 ton klinker ve 0,27 ton katkı maddesi kullanmaktadır. Bu oranlar AB’ nin 2020 yılı için belirlediği 0,74 ton-klinker/ton-çimento hedefine çok yakın bir orandır. Bursa Çimento 1980 li yılların başında doğal puzzolan olan tras, sonrasında 2000 yılından itibaren termik santrallerin elektrofiltrelerinde tutulan ve normalde doğal ortama atılarak hem çevresel hemde o bölgede yaşayan insanlar için çok büyük riskler oluşturan uçucu külü katkı malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda Bursa Çimento bugüne kadar ton katkı malzemesi kullanmıştır. Tasarruf edilen CO2 miktarı yaklaşık ton üzerinde olmuştur. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

42 3. Alternatif Hammadde ve Alternatif Yakıt Kullanım Oranının Artırılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımı esas olmakla beraber, atıkların çimento sektöründe alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanımı mümkündür. Atık kaynaklı alternatif yakıtların bir bölümünün CO2 salım katsayısı birincil fosil yakıtlara( Kömür, fuel-oil vs.) göre daha düşük olup belirli miktarda CO2 tasarrufu sağlanması mümkündür. Atıkların biyokütle içermesi halinde CO2 emisyonlarının nötrlenmesi ile CO2 azaltımı mümkün olmaktadır yılı AB Çimento Sektörünün ana yakıt olan kömürden sağlanan enerjinin %20 sini atıktan karşılama hedefi bulunmaktadır. OECD hedefi olan %19 seviyelerindeki alternatif yakıt ile enerji ikamesi, ülkemizde ortalama %1 civarındadır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

43 BURSA ÇİMENTO’ alternatif yakıt kullanım oranı % 3-4 mertebelerinde seyretmektedir. Yıllık atık kullanım miktarı ton/yıl civarında olmaktadır. Temin edilen atıklar : Atık yağ, Atık Araç Lastiği, Arıtma Çamuru, Boya Çamuru, Yağlı Üstübü Bez vs. Alternatif yakıt kullanımı konusunda hedefimiz ilk etapta % 20 mertebelerine gelinmesi sonrasında bu oranın % 40 lar seviyesine çıkarılmasıdır. Bu durumda yıllık alternatif yakıt ( atık ) kullanım miktarımız ton civarlarına çıkacaktır. Bu rakamlara ulaşılabilmesi için atık hazırlama ve besleme sistemi yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa Çimento 2011 yılında ton/yıl atığı parçalayarak döner fırınlarına otomatik olarak besleyecek tesis için yatırım kararı verilmiştir. Parçalama tesisi 2011 yılı ilk yarısında gerçekleştirilerek devreye alınacaktır. Bu tesis ile Bursa ve bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tesislerden kaynaklanan ve ekonomik değerini yitirmiş, madde geri kazanım imkanı kalmayan, kalorifik değere sahip katı atıklar parçalanarak, parça boyutu 30 mm altına indirilecektir. Devamında döner fırınlarda yakılarak enerji geri kazanımı sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

44 Bursa Çimento atık yönetiminde Bursa ve bölgesindeki sanayiciye çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan arıtma çamurları konusunda da çözüm ortaklığı sunmaktadır. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ yönetimiyle Doğu ve Batı Atık Su Arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının, kurutulduktan sonra döner fırınlarda yakılarak bertaraf edilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. BUSKİ Yönetiminin bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda Arıtma Çamurunun kurutulması için gerekli tesis yatırımı BUSKİ Yönetimi tarafından yapılacak, paralelinde Fabrikada stoklama ve besleme sistemi yatırımı BURSA ÇİMENTO tarafından yapılacaktır. Proje olumlu olarak neticelenmesi halinde yılda yaklaşık ton kuru arıtma çamuru bertaraf edilecektir. Arıtma çamurları biyokütle olduklarından dolayı yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu proje ile yılda yaklaşık ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO planladığı yatırımlar ile atık yönetiminde yeni çözümler sunmaya devam edecektir. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

45 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (RDF) TESİSİ
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

46 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

47 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

48 Dünya Çimento Sektörü Alternatif Yakıt Kullanımı
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

49 TÜRKİYEDE DURUM BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

50 2012 Sonrasi Türkiye’nin talepleri
Ek-1’de kalmak Ancak ileri gelişmekte olan ülke olarak tanınmak Azaltım hedefi almamak Mekiska-Brezilya-Çin gibi Ek-1 olmayan ancak bizden ileride olan ülkelerden daha az sorumluluk almak Artış hızına sınırlama getirmek Ek-B yanı sıra Kyoto’ya yeni ekler Finansman desteği almak Ticaret sistemine girmek BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

51 Post Kyoto İklim Rejimlerinin Türkiye’ye Etkileri
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

52 Olasılıklar Sektörel bazda kota getirilmesi
Sektörü de kapsamak üzere ulusal bazda kota uygulaması Çimento sektörü CO2 emisyonu için emisyon yoğunluk sınırlaması Emisyon ticaret sistemi BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kotalar nasıl belirlenecek? Finansmanı Kim sağlayacak? İlave maliyetler?

53 Olası AB ETS Türkiye etkileri
Sektörlerin ETS sisteminden etkilenmelerinde 3 ana faktör : Üretimin CO2 yoğunluğu Maliyet artışlarını ürün fiyatına yansıtabilme Karbon azaltım olanakları Maliyet artışını ürün fiyatına yansıtanlar ETS den etkilenmeyecek (elektrik) Yansıtmayanlar: yüksek CO2 maliyetleri uluslararası taşınabilir,çimento-demir çelik Elektrik fiyatlarında artış BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

54 TEŞEKKÜRLER… Kaynak : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kaynak : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği


"ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları