Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010."— Sunum transkripti:

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

2 KAPSAM  KISACA ÇİMENTO VE KARBON  KYOTO PROTOKOLÜ VE SONRAKİ SÜREÇ  TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DURUM  BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI  2012 SONRASI VE POST KYOTO

3 Ham Maddeler CaO/CaCO3CaO/CaCO3 SiO2 SiO2 Fe203 Fe203 Klinker Fırın Fırın Gaz sıcaklığı : 1800-2200°CGaz sıcaklığı : 1800-2200°C Bekletme süresi 5-10 sn @ >1800°CBekletme süresi 5-10 sn @ >1800°C Klinker : 1450°C > 15 dak. Klinker : 1450°C > 15 dak. Önkalsinatör Önkalsinatör Gaz: 1200 °C Gaz: 1200 °C Malzeme : 900 °C Malzeme : 900 °C Gaz temizleme (CaO) (dry scrubber) Kalıntı Atık,Kül, Atık Yok YAKMA ŞARTLARI- MEVZUAT 2 saniye bekleme ve min.850 ºC 2 saniye bekleme, min. 1100 ºC, (Cl> % 1) (Atıkların İlave Yakıt Olarak Kullanımı Tebliği) Mevzuatın İlerisinde İşletim Şartları BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

4 SUÇLUYU TANIYALIM S ERA G AZLARı  Karbondioksit(CO2)  Metan(CH4)  Nitrous Oksit(N2O)  Hidroflorokarbonlar(HFCs)  Perflorokarbonlar(PFCs)  Sülfür heksaflorur (SF6) BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

5

6

7

8

9 KYOTO PROTOKOLÜ İMZALANMASI VE SONRAKİ SÜREÇ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

10 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMALAR Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Kyoto Protokolu İmza Kyoto Protokolu Yürürlük 2012- Post-Kyoto 200919941997 2004 2005 Türkiye BMİDÇS imzası Özel şartlar Ek-I * Türkiye EK B: -5% Ek-II * OECD Ek- B Türkiye Kyotoya Taraf Oldu! Baz yıl :1990 AB: -20% ETS3 Ek-B: ETS-CDM-JI AB : ETS2 ? 2008 2012  Türkiye ? Diğer EK B? Ceza: 2. dönem azaltım %30 fazla uygulanacak Ceza: 100 euro/ton BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

11 KÜRESEL ANLAŞMALAR-ÖZET Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolu EK-1 (Avrupa Birliği+ OECD+PEGSÜ*) Türkiye Ek-1 ülkesi Emisyon azaltım hedefleri bulunuyor Ek-B listesi EK-2 Avrupa Birliği+OECD Türkiye Ek-2’de yoktur Ek-1 dışı ülkelere mali katkıda bulunmaları gerekiyor Türkiye Ek-B’de yoktur Ek-1 Dışı ÜlkelerYükümlükleri yok * PEGSÜ: Pazar ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

12 BMİDÇS VE T ÜRKIYE BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

13 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  Ek-I ve Ek-II listesinin diğer ülkelere göre daha çok sorumluluğu var  Sanayileşme süreçleri tamamlanmıştır  Bu süreçteki sera gazı artışının öncelikli sorumluları  Mücadelede öncülük rolü  Türkiye, OECD üyesi olması sebebiyle başlangıçta sözleşmenin Ek-I ve Ek-II listesinde yer almıştır.  2001 yılı:  Türkiye’nin adı EK-I’de kalacak, EK-II’den silinecek  Türkiye’nin özel koşulları tanınacak BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

14 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir  Ek-I ve Ek-II listesinin diğer ülkelere göre daha çok sorumluluğu var  Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle 189. ülke olarak imzalamıştır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

15 KYOTO PROTOKOLU  11 Aralık 1997 tarihinde imzalanmıştır.  BMİDÇS’ nin yetersiz olduğu kabul edilerek, yükümlülüklerin daha sıkı hale getirilmesi ve yasal bağlayıcı bir belge olması  BMİDÇS Ek-I ve EK-II ülkeleri için emisyon azaltma hedefleri  Diğer ülkelerin emisyonlarını azaltma programları  156 ülke ile Avrupa Birliği tarafından onaylanarak 16 Şubat 2005’te yürürlüğe girmiştir.  17 Şubat 2009 tarih ve 27144 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

16 KYOTO PROTOKOLU  Kyoto Protokolü’nün, Ek-B listesi BMİDÇS EK-1 listesinde yer alan taraf ülkelerden oluşmaktadır.  Kyoto Protokolu EK-B ülkeleri protokol kapsamında sınırlama getirilen altı sera gazı toplam emisyonlarını 2008-2012 döneminde 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına indireceklerdir.  BMİDÇS EK-1 dışı ülkelerin ise emisyonları indirme zorunluluğu olmayıp, gönüllülük esasına göre sera gazlarını azaltabilirler. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

17 KYOTO PROTOKOLU E K -B Ü LKELERI E MISYON A ZALTıM H EDEFLERI ÜlkeHedef (2008/2012 Dönemi ile 1990** arası) AB-15*, Bulgaristan, Çekoslovakya, Estonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Monako, Romanya, Slovakya,Slovenya, İsviçre -8% ABD***-7% Kanada, Hollanda, Japonya, Polonya-6% Hırvatistan-5% Yeni Zelanda, Rusya, Ukrayna 0 Norveç+1% Avustralya+8% İzlanda+10% * AB Ülkeleri %8’lik payı kendi aralarında taksim ettikleri bir “balon” oluşturmuşlardır ** Bazı Ülkelerin baz yılı 1990’dan farklıdır *** ABD Protokolu İmzalamış ancak onaylamamıştır Kaynak: http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/3145.php BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

18 KYOTO PROTOKOLU H EDEFLER -İ MZALAR ÜlkelerKyoto Emisyon Hedefi Kyoto İmza Durumu Avrupa Birliği Balonu -8 %İmza: 1999 Yürürlüğe girme- 2005 ÇinYOKİmza: 1998 Yürürlüğe girme- 2005 ABD-7%İmza: 1998 Yürürlüğe girme- HENÜZ GİRMEDİ Rusya0İmza: 1999 Yürürlüğe girme- 2005 HindistanYOK Yürürlüğe girme- 2005 TürkiyeYOKİmza: KANUN KABUL EDİLDİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

19 POLİTİKALAR- AB (-8% K YOTO Y ÜRÜRLÜKTE ) AB BalonuBaz Yıla Göre Azaltım Taahhüdü (%) Avusturya -13.0 % Belçika -7.5 % Danimarka -21.0 % Finlandiya 0.0 % Fransa 0.0 % Almanya -21.0 % Yunanistan +25.0 % İrlanda +13.0 % Italya -6.5 % Luksemburg -28.0 % Hollanda -6.0 % Portekiz +27.0 % İspanya +15.0 % İsveç +4.0 % İngiltere -12.5 % Avrupa Birliği (EU 15) -8.0 % Kaynak:25.04.2002 tarihli 2002/358/CE EU Direktifi BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

20 KYOTO PROTOKOLU VE A VRUPA BİRLİĞİ (-8% K YOTO Y ÜRÜRLÜKTE ) Kyoto Sonrası (2012-) Kyoto Protokolü kapsamında belirlenen hedefler 1. Periyod (2005-2007) AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS) “AB Balon Sistemi”- Kotalar Sanayi için Tahsisat Kotaları NAP 2. Periyod (2008-2012) Esneklik Mekanizmalar (JI-CDM-Emisyon Ticareti) BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

21 TÜRKİYE’NİN KONUMU -İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ -KYOTO PROTOKOLU BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

22 TÜRKİYE SERA GAZI EMİSYONLARI Ulusal Enventer Çalışması tamamlandı  1990 yılı : 170.06 milyon ton CO2 eşdeğeri  2004 yılı : 296.60 milyon milyon ton CO2 eşdeğeri  Artış: CO2 eşdeğeri olarak 2004 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %74.4 artış göstermiştir 2004 yılı dağılımı  Sera gazı emisyonlarının %76,7’si enerji sektöründen;  % 8,9’u sanayi sektöründen;  %5,1’i tarım ve %9,3’ü atıklardan kaynaklanmaktadır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

23 T ÜRKIYE 199020042005 Toplam Sera Gazı Eşdeğeri (CO2 eq) milyon ton 170296,6312,3 Artış Oranı -+ %74+ % 84 Avrupa Birliği: -%8 ABD : -%7 BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

24 KYOTO PROTOKOLU VE T ÜRKIYE  Kyoto Protokolu 11 Aralık 1997 tarihinde imzaya açılmıştır  BMİDÇS EK-1 listesinde yer alan taraf ülkeler Ek-B listesine alınmıştır  Protokolün imzaya açılması safhasında (1997 yılı) Türkiye BMİDÇS Ek-I listesindeydi Ancak, 1997’de Türkiye BMİDÇS’yi imzalamamıştı Protokolun EK-B listesinde yer almamıştır Kyoto Protokolu; teorik olarak Türkiye EK-B listesinde yer almayacaktır. Ancak, Ek-1 Ülkesi olduğu için emisyon azaltım hedefi bulunacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

25 KYOTO PROTOKOLU VE T ÜRKIYE  Türkiye’nin Ek-B listesinde yer almayacak olması, 1990 yılına oranla emisyon mutlak azaltım hedefi taahhüt etmeyeceği anlamına gelmektedir.  Türkiye’nin, örneğin Kanada gibi mutlak emisyon azaltım hedefi olmayacaktır. Kanada’nın 2008/2012 arasında sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin %6’sı kadar azaltması gerekmektedir  Protokolu imzalayan ülkeler, emisyon azaltım hedefleri haricinde sera gazı emisyonları azaltımı ile ilgili politikaları taahhüt etmek ve gelişmeleri raporlamaktan sorumludur. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

26 E MISYON T ICARETI VE T ÜRKIYE Sınırlar:  Kyoto Ek-B ülkeleri arasında Kayıt Sistemi  Firmalar arasında direk ticaret  Alternatif: broker, banka veya diğer piyasa kuruluşları  Kotası olan her firma “account” sahibi  Emisyon ticareti yapan tüm kuruluşlar “account” sahibi  “On-line registry” sistemi  AB, transferlerin EU-ETS direktifine uygunluğunu denetliyor Türkiye’nin ETS şansı yoktur.  Ek-1 üyesi, ancak:  Kyoto Ek-B ülkesi değil BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

27 G ÖNÜLLÜ E MISYON T ICARETI (ETS) VE T ÜRKIYE  VER (Gönüllü Ticaret) yapılabilir fiyatlar düşük, kayıt sistemi mevcut değil  Sektöre ETS yapılması yönünde talepler  VER ların Kyoto imzası sonrasında ETS’ye dahil olacağı varsayımları Kyoto ve Çerçeve Sözleşmesi kapsamı aynı kalırsa mümkün olamayacak Bali Roadmap ile değişiklik olabilir BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

28 O RTAK U YGULAMA (JI)- T ÜRKIYE Ek-I ülkeleri arasında Emisyon azaltım birimlerinin transferi Türkiye’nin ortak uygulama (JI) şansı yoktur.  Ek-1 üyesi, ancak:  emisyon hedefi yoktur BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

29 T EMIZ K ALKıNMA D ÜZENEĞI (CDM) VE T ÜRKIYE Ek-1 üyesi ülkeler Ek-1 üyesi olmayan ülkelerde projeler Türkiye’nin mevcut durumda CDM kullanma şansı yoktur. Ek-1 üyesi; ancak: emisyon hedefi yoktur BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

30 KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 ) Türkiye Sözleşmeye 2004 yılında, Kyoto Protokolü’ne ise 2009 yılında taraf olmuştur. Kopenhag Mutabakatı  Sözleşme ve Kyoto Protokolü kapsamında ilerlemeleri takip etmek ve uygulamaları iyileştirmek amacıyla, her yıl 194 taraf ülkenin katılımı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı düzenlenmektedir. 7-18 Aralık 2009 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan İklim Değişikliği Konferansı; 2012 sonrası iklim rejiminin belirlenmesi amacını taşıdığı için Dünya tarafından ilgi ve bekleyiş ile takip edilmiştir.  Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı; sıcaklık artışını engellemek, emisyonları azaltmak ve finansman miktarını artırmak yönünde olan, ancak “hukuki bağlayıcılığı olmayan” ve “Kopenhag Mutabakatı” olarak adlandırılan politik bir uzlaşma ile sona ermiştir. Birleşmiş Milletler; 2010 yılında Meksika’da yapılacak İklim Değişikliği Konferansında mutabakatı “hukuki olarak bağlayıcı” hale getirmenin en büyük mücadele olacağını ifade etmektedir. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

31 KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 ) Kopenhag Mutabakat metini temel hatları şunlardır:  Sıcaklık artışının en fazla 2 derece Celsius düzeyinde tutulması  2020 yılı için gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü ile başlatılan emisyon azaltım hedeflerini geliştirmesi ve liste oluşturulması  2020 yılı için gelişmekte olan ülkelerin azaltım faaliyetlerini belirlemesi ve liste oluşturması  Bu listelerin 31 Ocak 2010 tarihine kadar UNFCCC Sekreteryasına iletilmesi  Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere 2010- 2012 arasında 30 Milyar USD tutarında kısa vadeli yeni veya ilave mali destek sağlaması  Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere 2020 yılı itibari ile her yıl toplam 100 Milyar USD mali destek ile teknoloji transferi ve ormanlaştırma desteği vermeyi hedeflemesi BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

32 KOPENHAG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONUÇLARI (7-18 ARALIK 2009-COP15 ) Kopenhag Konferans mutabakatla bitmiş olmakla beraber, aşağıdaki beklentiler sonuçsuz kalmıştır:  Kyoto Protokolü ile 2008-2012 aralığında azaltım hedefi alan ve emisyonların yaklaşık %25’inden sorumlu gelişmiş ülkelerin (AB Ülkeleri, Japonya, Rusya gibi) 2012 sonrası için alacağı yeni hedefler belirlenmemiştir  Dünya emisyonlarının %26’sınden sorumlu olan ABD’nin Kyoto Protokolü’ne taraf olmasına dair gelişme olmamıştır  Dünya emisyonların %40’ını oluşturan Çin, Hindistan, Brezilya,Meksika gibi ülkeler, hukuki olarak bağlayıcı bir azaltım/sınırlama hedefi almamıştır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

33 Ç IMENTO S EKTÖRÜ G ÖRÜŞLERI Ülkemiz gelişimine devam etmektedir Herhangi bir baz yıla göre emisyon azaltım hedefi belirlememesi gerekmektedir Mevcut artış hızında sınırlama yapılması hedeflenmelidir 2008 2009 2020 BAU*? 2050 Türkiye %137 Öneri: Artış hızında sınırlama -20% ? AB -% ? * BAU : Business As Usual BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

34 2020 YıLıNDA ÇIMENTO ÜRETIMINDE SALıNAN CO2 EMISYON MIKTARıNDA ORTALAMA TASARRUF ORANI Türk Çimento Sektörü CO2 azaltım konusunda stratejisini 3 ana başlıkta belirlemiştir. 1. Enerji verimliliği yatırımları  ton çimento basına %2 tasarruf  840 Milyon USD yatırım 2. Katkı kullanımı  ton çimento basına %6 tasarruf  84 Milyon USD yatırım 3. Alternatif yakıtlar  %15 oranında enerji ikamesi  ton çimento basına %1 CO2 azaltımı  750 Milyon USD Yaklaşık 1,7 milyar USD yatırım ve mevzuat düzenlemeleri ile, 2020 yılında ton çimento üretimi için salınan CO 2 emisyonlarının toplam % 9 civarında azaltılma potansiyeli bulunmaktadır BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

35 ULUSLAR ARASI KIYASLAMA BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

36 ULUSLARARASI KIYASLAMA BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

37 ULUSLARARASI KIYASLAMA BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 762 kg CO 2 / ton çimento

38 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI 1. Enerji Verimliliği Çalışmaları ile CO 2 Tasarrufu Bursa Çimento’ nun genel teknolojik yapısı, ünitelerinin bir çoğunun yeni inşa edilmiş olması ve/veya son yıllarda ileri düzeyde modernizasyon yapılmış olması nedeniyle enerji verimliliği Avrupa Birliği ortalamasının çok üstündedir. Bu nedenle de bilhassa yeni kurulan tesislerde enerji verimlilik performanslarının daha da arttırılması potansiyeli oldukça sınırlıdır. Bursa Çimentonun iki üretim hattı bulunmaktadır ( Döner Fırın ). Ürün Isı Enerjisi Birim Sarf Değeri Döner Fırın 1 : 735 kcal/kg-klinker Döner Fırın 2 :820 kcal/kg-klinker dir. Avrupa Birliği (AB) ortalaması : 860 kcal/kg-klinker seviyesinin altındadır. Elektrik enerjisi tüketimi : 90 Kwh/ton-çimento mertebesindedir. AB ortalaması olan 105 Kwh/ton-çimento seviyesinin altında seyretmektedir. Elektrik enerjisinin payı toplam birincil enerji tüketimi içinde %5’ten daha düşüktür. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

39 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI Bursa Çimento uygulamış olduğu enerji yönetim politikaları ile 2004- 2007 yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ nın düzenlemiş olduğu enerji verimliliği proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Bu projeler, 2004 Çimento Değirmeni modernizasyon projesi, 2005 Atık Isıdan enerji elde edilmesi ve kompresör dairesi modernizasyonu projeleri, 2006 Elektrofiltre Eski Abgaz-Yeni Abgaz Fanları Frekans Konvertörü Uygulaması 2007 Döner Fırınlara Elevatörlü Farin Besleme Sistemi ve Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Bu projeler yanında kurulduğu günden bugüne kadar yapılan yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları neticesinde toplam 60.000 ton/yıl CO 2 emisyonu tasarrufu sağlanmıştır. Son olarak planlanan ve 7.5 MW lık kurulu gücü olacağı etüd edilen atık ısıdan enerji eldesi projemiz gerçekleştiği durumda yılda 22.500 ton CO 2 emisyonu tasarrufu sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

40 ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

41 BURSA ÇİMENTO UYGULAMALARI 2. Katkılı Çimento Kullanımının Artırılması Ülkemizde bir ton çimento üretmek için ortalama 0,84 ton klinker ve 0,16 ton katkı maddesi kullanılmaktadır. Daha az klinker kullanarak aynı dayanıma sahip çimento üretimi ve kullanımı ile bir ton çimento, daha az klinker ile üretilecek ve sera gazı emisyonları azaltılmış olacaktır. Bursa Çimento bir ton çimento üretmek için 0,73 ton klinker ve 0,27 ton katkı maddesi kullanmaktadır. Bu oranlar AB’ nin 2020 yılı için belirlediği 0,74 ton-klinker/ton-çimento hedefine çok yakın bir orandır. Bursa Çimento 1980 li yılların başında doğal puzzolan olan tras, sonrasında 2000 yılından itibaren termik santrallerin elektrofiltrelerinde tutulan ve normalde doğal ortama atılarak hem çevresel hemde o bölgede yaşayan insanlar için çok büyük riskler oluşturan uçucu külü katkı malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda Bursa Çimento bugüne kadar 6.600.000 ton katkı malzemesi kullanmıştır. Tasarruf edilen CO 2 miktarı yaklaşık 3.500.000 ton üzerinde olmuştur. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

42 3. Alternatif Hammadde ve Alternatif Yakıt Kullanım Oranının Artırılması Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımı esas olmakla beraber, atıkların çimento sektöründe alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanımı mümkündür. Atık kaynaklı alternatif yakıtların bir bölümünün CO 2 salım katsayısı birincil fosil yakıtlara( Kömür, fuel-oil vs.) göre daha düşük olup belirli miktarda CO 2 tasarrufu sağlanması mümkündür. Atıkların biyokütle içermesi halinde CO 2 emisyonlarının nötrlenmesi ile CO 2 azaltımı mümkün olmaktadır. 2020 yılı AB Çimento Sektörünün ana yakıt olan kömürden sağlanan enerjinin %20 sini atıktan karşılama hedefi bulunmaktadır. OECD hedefi olan %19 seviyelerindeki alternatif yakıt ile enerji ikamesi, ülkemizde ortalama %1 civarındadır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

43 BURSA ÇİMENTO’ alternatif yakıt kullanım oranı % 3-4 mertebelerinde seyretmektedir. Yıllık atık kullanım miktarı 8.000 ton/yıl civarında olmaktadır. Temin edilen atıklar : Atık yağ, Atık Araç Lastiği, Arıtma Çamuru, Boya Çamuru, Yağlı Üstübü Bez vs. Alternatif yakıt kullanımı konusunda hedefimiz ilk etapta % 20 mertebelerine gelinmesi sonrasında bu oranın % 40 lar seviyesine çıkarılmasıdır. Bu durumda yıllık alternatif yakıt ( atık ) kullanım miktarımız 80.000 ton civarlarına çıkacaktır. Bu rakamlara ulaşılabilmesi için atık hazırlama ve besleme sistemi yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa Çimento 2011 yılında 40.000 ton/yıl atığı parçalayarak döner fırınlarına otomatik olarak besleyecek tesis için yatırım kararı verilmiştir. Parçalama tesisi 2011 yılı ilk yarısında gerçekleştirilerek devreye alınacaktır. Bu tesis ile Bursa ve bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel tesislerden kaynaklanan ve ekonomik değerini yitirmiş, madde geri kazanım imkanı kalmayan, kalorifik değere sahip katı atıklar parçalanarak, parça boyutu 30 mm altına indirilecektir. Devamında döner fırınlarda yakılarak enerji geri kazanımı sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

44 Bursa Çimento atık yönetiminde Bursa ve bölgesindeki sanayiciye çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan arıtma çamurları konusunda da çözüm ortaklığı sunmaktadır. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ yönetimiyle Doğu ve Batı Atık Su Arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının, kurutulduktan sonra döner fırınlarda yakılarak bertaraf edilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. BUSKİ Yönetiminin bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda Arıtma Çamurunun kurutulması için gerekli tesis yatırımı BUSKİ Yönetimi tarafından yapılacak, paralelinde Fabrikada stoklama ve besleme sistemi yatırımı BURSA ÇİMENTO tarafından yapılacaktır. Proje olumlu olarak neticelenmesi halinde yılda yaklaşık 25.000 ton kuru arıtma çamuru bertaraf edilecektir. Arıtma çamurları biyokütle olduklarından dolayı yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu proje ile yılda yaklaşık 33.000 ton CO 2 emisyonu tasarrufu sağlanacaktır. BURSA ÇİMENTO planladığı yatırımlar ile atık yönetiminde yeni çözümler sunmaya devam edecektir. BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

45 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (RDF) TESİSİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

46

47 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

48 D ÜNYA Ç IMENTO S EKTÖRÜ A LTERNATIF Y AKıT K ULLANıMı BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

49 TÜRKİYEDE DURUM BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

50 2012 S ONRASI T ÜRKIYE ’ NIN TALEPLERI  Ek-1’de kalmak  Ancak ileri gelişmekte olan ülke olarak tanınmak  Azaltım hedefi almamak  Mekiska-Brezilya-Çin gibi Ek-1 olmayan ancak bizden ileride olan ülkelerden daha az sorumluluk almak  Artış hızına sınırlama getirmek  Ek-B yanı sıra Kyoto’ya yeni ekler  Finansman desteği almak  Ticaret sistemine girmek BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

51 P OST K YOTO İ KLIM R EJIMLERININ T ÜRKIYE ’ YE E TKILERI BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

52 O LASıLıKLAR  Sektörel bazda kota getirilmesi  Sektörü de kapsamak üzere ulusal bazda kota uygulaması  Çimento sektörü CO2 emisyonu için emisyon yoğunluk sınırlaması  Emisyon ticaret sistemi Finansmanı Kim sağlayacak? Kotalar nasıl belirlenecek? İlave maliyetler? BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

53 O LASı AB ETS T ÜRKIYE ETKILERI  Sektörlerin ETS sisteminden etkilenmelerinde 3 ana faktör :  Üretimin CO2 yoğunluğu  Maliyet artışlarını ürün fiyatına yansıtabilme  Karbon azaltım olanakları  Maliyet artışını ürün fiyatına yansıtanlar ETS den etkilenmeyecek (elektrik)  Yansıtmayanlar: yüksek CO2 maliyetleri  uluslararası taşınabilir,çimento-demir çelik  Elektrik fiyatlarında artış BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010

54 TEŞEKKÜRLER… BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010 Kaynak : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği


"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇİMENTO SANAYİ KARBON EMİSYONLARI YÖNETİMİ BURSA ÇİMENTO ARALIK 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları