Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA’MIZIN SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ DURUMU TÜRKİYE’NİN SON BEŞ YILLIK MARKA, ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT KARNESİ VE BURSA’NIN KONUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA’MIZIN SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ DURUMU TÜRKİYE’NİN SON BEŞ YILLIK MARKA, ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT KARNESİ VE BURSA’NIN KONUMU."— Sunum transkripti:

1

2 BURSA’MIZIN SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ DURUMU

3

4 TÜRKİYE’NİN SON BEŞ YILLIK MARKA, ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT KARNESİ VE BURSA’NIN KONUMU

5 İLLER2009 2008 2007 2006 2005 BaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescil 1.İstanbul30832217703150018307302862084527140175312401114668 2.Ankara4472333945852608453629243979236335521673 3.İzmir3508230232951983338324933200212429961740 4.Bursa2159150623831565256218732591178225021216 5.Antalya16701235188599615509761411603858477 6.Konya155411701621131314601309190011841567866 7.Gaziantep178010801771898144195713669631513730 8.Kocaeli10618531158670962701913573777366 9.Adana96369010416389837001002641970462 10.Kayseri765668938591927632825488765379 MARKA TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

6 İLLER2009 2008 2007 2006 2005 BaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescil 1.İstanbul3182287730822947315431172794291725292313 2.Ankara454443517480509485570568394356 3.Bursa424375450444459472465491420381 4.İzmir358327350348359 334330329310 5.Kayseri352325372350331300247262201194 6.Gaziantep173144194195176159153 140111 7.Konya15114318416016917515415711594 8.Kocaeli1038492100786571757164 9.Denizli7068 64879512112211297 10.Kütahya496064626754426911194 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

7 İLLER2009 2008 2007 2006 2005 BaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescil 1.İstanbul12579671278886139410691177838932442 2.Ankara26517625912123216419914718194 3.İzmir19915720115623016718712912694 4.Bursa22115021614720315215713913687 5.Konya1581281798815393116879358 6.Kayseri12089137621511051437111846 7.Kocaeli79566445865860233212 8.Sakarya49415024432428192013 9.Manisa55403522392725131813 10.Antalya37365216283027262511 FAYDALI MODEL TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

8 İLLER2009 2008 2007 2006 2005 BaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescilBaşvuruTescil 1.İstanbul111925110571877872135856346151 2.Ankara3185226933248341161814012 3.Bursa17023119167112506383 4.İzmir179211222513512696805 5.Manisa812156460083191 6.Tekirdağ7212523371201250 7.Kocaeli9910666544473194 8.Adana301021670424280 9.Antalya367 625218081 10.Eskişehir17532420070111 PATENT TESCİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

9 ÜLKEMİZDE 2009 YILI YERLİ VE YABANCI BAZINDA MARKA,ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL VE PATENT SAYILARI

10 2009 YILI SINAİ HAK BAŞVURU VE TESCİLLERİ

11 TPE’DEN ALINAN PATENTLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

12 TPE’YE BAŞVURAN ÜLKELER20092008200720062005 1.ALMANYA 1343122811791108868 2.ABD 777646691668471 3.FRANSA 485414391388294 4.İSVİÇRE 461416349360247 5.TÜRKİYE 45633831812295 6.İTALYA 389398384393260 7.HOLLANDA 268230258207148 8.İNGİLTERE 196165185176153 9.JAPONYA 169141112103102 10.İSVEÇ 12611714610972 11.DİĞER 940776777671462 TOPLAM 56104869479043053172 TPE’YE BAŞVURAN ÜLKELER BAZINDA PATENT TESCİLLERİ

13 PCT-Patent Cooperation Treaty: Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yönetilen uluslararası bir anlaşmadır. PCT büyük sayıda ülkede tek bir patent bürosuyla ( örneğin kabul bürosu) tek bir uluslararası başvuruyla dosyalanan eş zamanlı düzen için patent tescili koruması çabasını mümkün kılar. PCT sistemi çok uluslu patent haklarında çeşitli patent uygulamalarını dosyalama şartlarını aza indirgeyerek çok uluslu patent dosyalamaları yöntemini kolaylaştırır. PCT uluslararası başvuruları uluslararası patentlerin yayınlaması ile sonuçlanmaz ve Uluslararası Daire (IB) patentleri onaylamaz.Patent haklarının verilip verilmeyeceği kararı ulusal ve/ veya bölgesel patent bürolarının ellerinde bulunur ve patent hakları patent tescil uzmanının yargılama yetkisiyle sınırlıdır. IPC: Uluslar arası Patent Sınıflandırması evrensel olarak kabul edilmiş patent sınıflandırma sistemidir. IPC teknolojiyi kısımlara, sınıflara, alt sınıflara ve gruplara bölen bir hiyerarşik sistemdir. WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Birleşmiş Milletlerin özelleştirilmiş bir ajansıdır. Yaratıcı, yeniliği teşvik eden ve genel ilgiyi korurken ekonomik gelişime katkıda bulunan dengeli ve ulaşılabilir uluslar arası entelektüel varlık sistemi(IP) geliştirmeye adanmıştır. WIPO 1967 yılında üye ülkelerin IP korumasının ülkeler arası birlik ve diğer uluslar arası organizasyonlarla paylaşım doğrultusunda ileri seviyeye yükseltilmesini istemesiyle ortaya çıktı. EPO: Avrupa Patent Bürosu, Avrupa Patent Topluluğu(EPC) altında kurulmuş, EPC üyesi ülkeler için Avrupa patentlerini sağlamaktan sorumlu bölgesel patent bürolarından biridir. EPO aynı zamanda uluslar arası araştırma otoritesi ve bazı ulusal bürolar adına PCT ve uygulamasının uluslar arası ön hazırlık otoritesi olarak da görev yapar.

14 AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN YERİ

15 OFİSE GÖRE AVRUPA PATENT KONVANSİYONUNA ÜYE DEVLETLERDEKİ YERLEŞİK BAŞVURULAR Grafik Avrupa Patent Birliği üyesi ülkelerde vatandaş olanların başvuru kayıtlarını sayılarla göstermektedir. Alman vatandaşları kendi ulusal patent bürolarında en fazla kayıta sahip olanlardır ve Almanya’yı Birleşik Krallık ve Fransa takip etmektedir. 2004 2005

16 2007 YILI DÜNYA ŞİRKETLER LİGİ VE ÜNİVERSİTELER PATENT BAŞVURU VERİLLERİ

17 İsveç ve Almanya da %99 İspanyada %52 oranında iş sektöründeki başvurular çeşitlilik göstermektedir.PCT başvuruları İsrail’de %19.9 oranında üniversite başvurularıdır. Avustralya %17.5 ve İspanyada %15.2 oranında bu başvurular görülmektedir.İspanya ve Hindistan’da kamu sektöründeki başvurular %30 undan fazlasını oluşturmaktadır. Japonya ve Amerika ilk yirmide 6 kuruluşa sahiptir. Philips, Nokia ve Intel PCT başvuruları 2007 yılında 2005 den daha yüksektir. Üniversite başvurularının ilk 20 sinde PCT sisteminde Amerika 15 ve Japonya 5 kuruluşa sahiptir. California üniversitesi üniversite başvurularında en büyük PCT başvurularına sahiptir. Amerikan üniversitelerinin dışında Kyoto ve Tokyo Üniversiteleri en yüksek başvuruya sahiptir.

18 EN YÜKSEK PCT ADAYLARI Tabloda en yüksek PCT adayları iş, şahsi, üniversite ve hükümet olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır. 2009 yılında tüm PCT başvurularının %83.2’si iş alanında olmuştur. Üniversite ve hükümet sektöründe %7.7 başvuru olmuştur. Geriye kalan %9 oranındaki başvurular şahsi başvurulardan oluşmaktadır. WIPO Statistic Database, June 2010

19 MİLYON NÜFUSA GÖRE YERLEŞİK PATENTLER Nüfusa göre vatandaş kayıtları oranı, GSYİH’ ye göre vatandaş kayıtları oranına eşdeğer bir trend göstermektedir. Yine de birkaç farklılık gözlenir. Örneğin, nüfus büyüklüğüne göre, Çin, Hindistan ve Rus Federasyonu nüfusa göre vatandaş kayıtları oranında GSYİH’ ye göre vatandaş kayıtları oranından daha düşük değere sahiptir. 2000-2006 arasında oluşan en dikkat çekici yükseliş Kore Cumhuriyeti, ABD, Yeni Zelanda ve Çin’de oldu. Diğer yandan Japonya, İsveç ve Finlandiya aynı periyotta düşüş yaşadı.

20

21

22

23

24 Grafikte, ar-ge maliyetlerinin 2000 yılı satın alma gücüne göre ölçülmüş milyon dolar başına vatandaş patent uygulamaları kayıtlarını göstermektedir. ÜLKE MENŞEİ VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MASRAFLARINA GÖRE YERLEŞİK BAŞVURULAR

25 DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURULARI Bu kısım dünya çapında patent kaydı trendlerine genel bir bakıştır. Toplam patent başvuru sayısı dünya çapında özellikle 1995 yılından itibaren gittikçe artmıştır. Patent başvuruları sayısında ülke vatandaşlarının yaptığı patent başvurularında devam eden artış olmuş, fakat toplam patent başvurularında artışın çoğu vatandaş olmayanlar tarafından yapılan başvurulara aittir. Dünya çapında patent kayıtları dağılımı istikrarsızdır. Vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar tarafından yapılan başvuruların büyük kısmı az sayıda ülkede kayıt altındadır. Japonya ve ABD patent büroları patent uygulamalarının çoğunu kayıt altında tutar ve Çin, Kore Cumhuriyeti ve geniş sanayili Avrupa devletleri takipçileridir. Yakın yıllarda bürolar bazında patent kayıtları dağılımı değişiklik göstermiş, özellikle Çin ve Kore Cumhuriyeti birincil endüstri ekonomileri haline gelmiş ve kullandıkları patent sistemi genişlemektedir. 2005’te, 2004’e göre %7 artışla dünya çapında yaklaşık 1,660,000 patent başvurusu kaydedilmiştir. 1995 yılından itibaren patent kaydı sayısındaki kümülatif ortalama artış %4,7’dir. Vatandaş olanların patent başvuruları ortalama %6,6 artmıştır, bu oran vatandaş olmayanlarda %7,6’dır.

26 2008 yılında 1,1 milyon civarında yerel başvuru olmuş, bir önceki yıla göre %2,6 oranında artış gerçekleşmiştir. Yabancı başvurular da aşağı yukarı aynı artışı göstermiştir. 800.000 civarı başvuru olup, %2,6 oranında almıştır.

27 2008 yılında Yerel Tesciller %1,5 düşüş göstermiştir. Yerel olmayan tesciller ise %3,2 oranında artmıştır. WIPO Statistic Database, June 2010

28

29

30 Uluslararası standart kural gereği bir patent 20 yıla kadar geçerliliğini korur. Hatta bazı şartlarda 20 yıldan daha fazla geçerlilik de mümkündür. Büroların çoğu patentler için rutin bakım ve geçerliliği koruma ödemesi ister ve birçok patent maksimum süre olan 20 yıldan daha az süre korunur. Bazı Avrupa, Hindistan ve Brezilya bürolarına ait geçerli patent verileri ulaşılabilir durumda değildir. Grafikte 2004 ve 2005 yıllarına ait patent bilgileri bürolar bazında sunulmaktadır. 2005 yılında dünya çapında toplam yaklaşık 5.6 milyon geçerli patent vardı. 2004 yılına göre %2 daha fazlaydı. Bu toplamın %90’ı yukarıda gösterilen 10 büro tarafından kayıt altındadır. ÜLKELERİN PATENT GÜCÜ

31 Grafikte 2005 yılına dair patent tescillerinin ülkelere göre dağılımı gösterilmektedir. 2005 yılında, Japonya ve ABD kayda değer şekilde başvuruların %28 ve %21’ini kapsamaktadır. 2005 yılında Türkiye’de 95yerli, 3077 yabancı olmak üzere toplam 3172 patent başvurusu gerçekleşmiştir. 1995-2009 yılları arası Türkiye’de toplam 32.789 yabancı, 1.815 yerli tescil olmak üzere toplam 34.604 Patent tescili gerçekleşmiştir.

32 OFİSLERE GÖRE TEKNİK ALANLAR Grafikler, 2000-2004 aralığında patent büroları bazında seçilmiş teknik alanlarda patent uygulaması kayıtlarının dağılımını göstermektedir. Seçili alanlarda Japonya ve ABD patent büroları yüksek aktivite seviyesine sahiptir. Kimya Mühendisliği alanındaki patent kayıtları diğer teknik alanlara göre dikkate değer biçimde farklılık göstermektedir.

33

34

35

36

37 DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURULARININ EVRİMİ Grafikte 1983 yılından 2009 yılına kadar oniki patent bürosunda kayıtlı patent başvuruları gösterilmektedir. Dünya çapında patent aktivitelerinde büyüme 1960 yılına kadar yıllık ortalama %1,99’du. Bu süreçte, patentleme aktivitelerine dört ülkede odaklanılmıştı. (Amerika, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa) 1960 yılından sonra patent sistemi kullanımı yeni devlet ve bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlanmıştır. Japonya’da patent kayıtları ve Sovyetlerde yatırımcı sertifikaları bu süreçte dikkate değer artışla büyüdü. 1980’den itibaren Amerika patent büroları ve Avrupa patent büroları, Kore Cumhuriyeti ve Çin kayıtlarda gözle görülür artış yaşadı. Yukarıda gösterilen dokuz büroda 1960 yılından 2005 yılına yıllık ortalama büyüme %3,35’tir. Avrupa Patent Topluluğu 1977 yılında hayata geçti. Bu tarihten itibaren Avrupa ulusal büroları (Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık) reddedildi. Çünkü bazı uygulamalar ülkesel, bazıları ise yeni bölgesel yöntemi tercih etti.

38

39

40 Seçilmiş ofislerden ; Meksika 9.632 patentle 2006 yılının en büyük rakamına ulaşmıştır. Hindistan 4.320 ve Brezilya 2.465 patent ofisleri önemli rakamlara ulaşmıştır.Çoğunlukla patent ofislerinde, yerleşik olmayan başvurular yerleşik başvuruların üzerindedir.Örneğin Meksika’daki patentlerin %98.6 sı Meksika dışından başvurulardır. Ama iki istisna Balerus ve Letonya;yerleşik olmayan başvurularda toplam tesciller arasında küçük bir paylaşıma sahiptir. Verilen yerleşik ve yerleşik olmayan patent tescillerinde Suudi Arabistan ve Cezayir önemli artış göstermektedir ve Şili, Filipinler,Fas yerleşik olmayan patent tescillerinde büyük bir artış göstermiştir. Patent sistemi son zamanlarda yükselen ekonomilerle birlikte gelişmiştir. 2006 yılında Hindistan, Brezilya ve Meksika toplanan patent akışında büyük yere sahip olmuştur. Örneğin Peru ve Meksika’da yerleşik olmayan başvurularda patent ofisleri başvuruların çoğunluğunu oluşturmaktadır.2007 yılındaki PCT başvuruları 2002 den yüksektir. Cezayir, Türkiye ve Suudi Arabistan PCT başvurularında önemli gelişme kaydettiler. Buna rağmen üçünün toplamı 2007 yılında toplam başvuruların sadece %2.5 ini oluşturmaktadır.

41

42

43 KUZEYDOĞU ASYA BÖLGESİNDE PATENT BAŞVURULARI Geçen on yılda Kuzeydoğu Asya bölgesi dünya çapında patentlemedeki payını hem patent uygulaması kaynağı olarak hem de vatandaş olmayanların (bölge dışından olanların) patent uygulaması hedefi olarak önemli derecede artırdı. Kuzeydoğu Asya’da Yıllara Göre Vatandaş Olanların Kayıtları Kayıt Bürosu Kayıtlı Patent Başvuruları 1995-2005 arasında Kore Cumhuriyetinde vatandaş olanlara ait kayıtlar ikiye katlandı ve Çin’de sekiz kattan fazla arttı. Kuzeydoğu Asya’da Yıllara Göre Vatandaş Olmayanların Kayıtları Kayıtlı Patent Başvuruları Kayıt Bürosu 1995-2005 arasında Kore Cumhuriyetinde vatandaş olmayanlara ait kayıtlar ikiye katlandı ve Çin’de sekiz kattan fazla arttı. 1995 yılında Türkiye’de 58 yerli 705 yabancı olmak üzere toplam 763, 2009 yılında 456 yerli 5154 yabancı olmak üzere toplam 5610 tescil gerçekleşmiştir. 2009 yılında genel artış oranı %15,22’dir.

44 2006’da, Çin patent bürosunda faydalı model sağlama sayısı 107,655 adetti. Kore Cumhuriyeti,Almanya, Japonya ve Rus Federasyonu da çok sayıda faydalı modeline konu olmuştur. 2000 ve 2006 arasında Çin ve Rus patent bürolarının sağlama sayılarında güçlü bir artış vardı. Tam tersine Almanya, Japonya ve Kore Cumhuriyeti sağlama sayılarında ise düşüş vardı. Vatandaş olmayanların payı Çin’de %1,2’den Meksika’da %22,9 a kadar değişkendir. Vatandaş olmayanların sahip olduğu pay Meksika, Slovakya, Japonya ve Avusturya’da yüksektir. Çin, Ukrayna, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan ve Rus federasyonunda ise çok düşüktür. FAYDALI MODEL TESCİLLERİ

45 PATENT’İN BEDELİ NEDİR?

46 PATENTLEME MALİYETİ Yukarıdaki senaryo çeviri maliyetlerinin ülke sayısına göre değişken olarak toplam maliyetin %18’i ile %36’dı arasında oluşacağını göstermektedir. Resmi bedeller toplam maliyetlerin üçüncüsünü temsil eder. Yasal maliyetler seçilen ülke sayısına göre toplam maliyetin çeyreğinden yarısına kadar değişkendir. PCT üzerinden yapılan kayıtlarda resmi bedeller yüksektir. Bunun sebebi koruma maliyetlerinin ertelenmesidir. Daha çok ülke seçildikçe değişim daha az olur.

47 Önceki kısımdaki patentleme maliyetleri Global IP Estimator tahminlerine dayanmaktadır. Maliyet tahminleri şu kısımları içerir: dosyalama, test etme, kovuşturma ve sağlama ve PCT senaryolarının uluslar arası kısmı. Ön-kayıt maliyetleri ve içsel maliyetler dahil edilmemektedir. Global IP yasal ve çeviri maliyet tahminlerini yabancı partnerler tarafından sağlanan tipik ücret tarifelerine dayanmaktadır. Tüm rakamlar Amerikan Doları cinsindendir. Tüm senaryolarda, başvuran atanmış ve ABD bazlı büyük, mümkün olduğunda elektronik kayıt yapan bir firmadır. Patent maliyetlerinin başvuranın ülkesi ne olursa olsun nispeten benzer olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Öncelikli yıl 2006 ve son bakım yılı 2016’dır. Patent başvurusu 15 hak ve 2 çeviri önceliği içeren 30 sayfadan (2 sayfa çizim) oluşmaktadır. ABD patent ve tescil bürolarında başvuranın isterse prosedürü dış destek olmayan uygulayabilecek olması sebebiyle yasal masraflar alınmamaktadır. 2 ülkede kayıt senaryosunda Uluslar arası Araştırma Otoritesi ABD patent ve tescil bürosudur. Diğer durumlarda Avrupa Patent Bürosudur. Patent koruma başvuranlarına göre seçilmiş ülkeler: PATENTLEME METODOLOJİSİNİN MALİYETİ

48 ÜLKEMİZ NEDEN BU DURUMDA?

49 1.Akdeniz Üniversitesi 2.Dokuz Eylül Üniversitesi 3.Eskişehir Anadolu Üniversitesi 4.Fırat Üniversitesi 5.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 6.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 7.Uludağ Üniversitesi 2009 yılında yaptığımız araştırmaya göre mühendislik fakültesi olan 41 üniversiteden sadece 7 sinde patent dersleri verilmeye başlanmıştır. Bu üniversiteler;

50 Ancak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde patent dersleri ne yazık ki halen okutulmamaktadır. Bu üniversiteler şunlardır; 1.Ankara Üniversitesi 2.Atatürk Üniversitesi 3.Atılım Üniversitesi 4.Bahçeşehir Üniversitesi 5.Başkent Üniversitesi 6.Bilkent Üniversitesi 7.Boğaziçi Üniversitesi 8.Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 9.Çukurova Üniversitesi 10.Doğuş Üniversitesi 11.Ege Üniversitesi 12.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 13.Gazi Üniversitesi 14.Gaziantep Üniversitesi 15.Hacettepe Üniversitesi 16. Işık Üniversitesi 17.İstanbul Üniversitesi 18. İstanbul Teknik Üniversitesi 19. Karadeniz Teknik Üniversitesi 20. Kırıkkale Üniversitesi 21. Marmara Üniversitesi 22. Mersin Üniversitesi 23. Muğla Üniversitesi 24. Mustafa Kemal Üniversitesi 25. Niğde Üniversitesi 26. On Dokuz Mayıs Üniversitesi 27. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 28. Selçuk Üniversitesi 29. Süleyman Demirel Üniversitesi 30. TOBB ETÜ 31. Trakya Üniversitesi 32. Yaşar Üniversitesi 33. Yıldız Teknik Üniversitesi 34. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

51 ULUSLAR ARASI ANTLAŞMALAR PARİS SÖZLEŞMESİ Sınai mülkiyet haklarının uluslar arası planda korunmasını sağlamak amacıyla 1883’de Paris’te yapılan toplantıda “Sınai Mülkiyetin Himayesi için Bir İttihat Teşkili Hakkındaki Mukavelename” (Paris Sözleşmesi) kabul olunmuştur. Paris Sözleşmesinin temel ilkeleri: Milli Muamele:Paris Sözleşmesi ile, üye devletler, sınai mülkiyetin korunması hususunda bir Birlik oluşturmuşlardır. Birliğe dahil Devlet vatandaşları, diğer bir (taraf) Devlette ikametgahı yada müessesesi bulunmasa dahi, sınai mülkiyet konusunda o Devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan yararlanma olanağına sahiptir.

52 Rüçhan Hakkı:Paris Sözleşmesi ile buluşların korunması için, patent ve faydalı modeller ile ilgili olarak 12 aylık rüçhan hakkı tanınmaktadır. Paris Sözleşmesinin en önemli ilkelerinden biri olan rüçhan hakkı ilkesi gereğince, rüçhan hakkından yararlanılarak yapılan bir başvuruda, ilk başvuru ile ikinci başvuru tarihleri arasında üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurular karşıt referans olarak gösterilemez. Böylece, başvuru sahibine koruma isteyeceği diğer ülkelerde güvenli bir biçimde başvuru yapma olanağı sağlayarak korumanın diğer ülkeleri de kapsayacak biçimde genişletilmesi olanağı sağlanmış olur. Paris Sözleşmesi’nin Üçüncü Mükerrer 4. ncü maddesi ile “patent konusu ürünün veya patent konusu usulle elde edilen ürünün satışı ulusal mevzuattan doğan kısıtlamalara tabidir” gerekçesiyle patent başvurusunun reddedilemeyeceği veya verilmiş patentlerin iptal edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Sözleşmenin 5 ve Birinci Mükerrer 5 madde hükümlerinde üye ülkeler yönünden yükümlülükler getirilmiştir.

53 MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL Markaların uluslar arası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenir. Bunlar, 1891 tarihli Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve 1989’da kabul edilip, 1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren ve 1 Nisan 1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin protokol’dür. Paris Sözleşmesine taraf olan her devlet; Anlaşma veya Protokole veya her ikisine birden taraf olabilir. Protokole taraf devletler ve protokole taraf örgütler bütün Akit taraflar olarak kabul edilirler. Akit taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesinin 19 maddesi çerçevesinde Madrid Sözleşmesine taraf olan ülkelerin üyesi bulunduğu özel bir birlik olan, Madrid Birliği’ne üye olacaklardır. Madrid Birliğine üye olan her ülke, Birlikçe oluşturulan kurulunda üyesidir. Markaların uluslar arası tesciline olanak sağlayan, markaların uluslar arası tescili konusundaki Madrid Anlaşması ile ilgili protokole, Türkiye 1.1.1999 tarihinden itibaren katılmıştır.

54 Uluslararası marka tescili işlemleri, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde oluşturulan Uluslar arası Büro tarafından yürütülmektedir. Marka, menşe ofis tarafından tescil edildikten veya tescil için başvuru yapıldıktan sonra, marka sahibi koruma istediği Anlaşmaya taraf ülkelere, bir dil, bir formla ve bir ücret ödenerek başvuru yapabilmektedir. Madrid Protokolü, markaların uluslar arası tescili ile ilgili mevzuat Madrid Anlaşmasına yeni özellikler katılarak hazırlanmış ve özellikle Madrid Anlaşmasına katılmakta zorluklarla karşılaşan ülkelerin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu anlamda Madrid Protokolü, Madrid Anlaşmasının ilkelerini benimseyen ayrı bir anlaşma niteliğindedir. Protokole göre uluslar arası tescil yaptırmak isteyenler, kendi ülkesinde marka tescili yaptırdıktan sonra veya sadece marka tescil başvurusunda bulunduktan sonra bu başvuruya dayalı olarak uluslar arası tescil başvurusunda bulunabilirler. Madrid Anlaşmasına göre ise uluslar arası tescil başvurusu yapabilmek için önce kendi ülkesinde tescil yaptırmak zorunluluğu vardır. Protokole üye ülkelerin kendi ülkelerinde tescili yaptırmak istenen uluslar arası tescil başvurularını inceleyip cevaplamak için 18 aylık bir süreleri vardır ve gerektiğinde bu süre daha uzun tutulabilmektedir.

55 Halbuki Madrid Anlaşmasına göre bu süre sadece 12 aydır.Madrid Protokolüne göre üye ülkeler daha yüksek gelir payı elde ederler. Protokole göre uluslar arası tescil iptal edilse bile, bu tesciller ülkeler bazında ilk başvuru tarihi esas alınarak ulusal tescile çevrilebilecektir. Protokol Avrupa Topluluğu mevzuatı ile de bir bağlantı oluşturmaktadır. Şöyle ki, Avrupa Topluluğu Protokole üye olursa, Topluluk Marka Ofisi’ne yapılan başvurular ve tesciller Protokole göre etkili uluslar arası tescil olabilecektir. Protokolün bir diğer avantajı uluslar arası marka tescil başvurularının sadece Fransızca değil, İngilizce olarak da yapılabilmesidir. Madrid Anlaşmasını tamamlayıcı nitelikte getirilen bu yeni düzenlemeler uluslar arası marka tescil işlemlerinde karşılıklı olarak başvuru sahiplerine kolaylıklar sağlamakta, üye ülke ofislerine daha çok süre tanımakta ve daha fazla ücret alabilme imkanı getirmekte ve böylece sistemi cazip hale getirmektedir. Protokol, Paris Sözleşmesi ve bazı belirli uluslar arası kuruluşlara üye olan ülkelerin katılımına açıktır. Protokole üyelik başvurusu kabul ve onaylama işlemleri doğrudan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yürütülmektedir.

56 Protokole taraf ülkeler Madrid Anlaşmasına taraf olmasalar bile, anlaşma ile oluşturulan Kurula ve Madrid Birliğine de dahil olmaktadırlar. Ayrıca, Avrupa ile Gümrük Birliği kapsamında 6 Mart 1995 tarih ve 95/1 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması Hakkındaki 8 No’lu ekinin Gümrük Birliğinin başlangıcından itibaren üç yıl içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bölümünde, Türkiye’nin Markaların Uluslar arası Tescili ile ilgili Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokole taraf olma yükümlülüğü de yer almaktadır. Söz konusu Protokole katılım, sanayicilerimize, markalarının ulusal arası tescillerini Türk Patent Enstitüsü vasıtasıyla daha kolay ve öncekine göre daha az maliyet ile yaptırabilmelerini sağlamıştır. Protokolün yukarıda sayılan avantajları, Türkiye’ye mali yükümlülük getirmemesi ve milli mevzuatta değişiklik gerektirmemesi hususları da göz önüne alınarak, Avrupa Birliği ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararındaki yükümlülüğümüzün de yerine getirilmesi açısından önemlidir. AVRUPA TOPLULUĞU TOPLULUK MARKASI TESCİLİ (CTM) Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için gerekli olan, Topluluk Markası tescili 1.4.1996 tarihinden itibaren başlamıştır. Başvurular, İspanya’nın Alicante şehrinde kurulan İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi’ne (OHIM) yada bütün Topluluk Marka Ofisleri’ne yapılabilecektir. Tescil ile ilgili değerlendirme OHIM’ de yapılacaktır.

57 Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları da bu olanaktan yararlanabilecektir. Topluluk markası tescili, işlem olarak bir zorunluluk değildir. Topluluk markası olarak yapılacak bir tek tescil ile topluluğun üyeleri olan Avusturya, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’te markanın korunması sağlanacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinde markaları tescilli olan Türk vatandaşları, Topluluk Markası tescilini talep ederken veya itiraz aşamasında, bu ülkelerdeki mevcut tescillerin kıdemini talep edebileceklerdir. a) Topluluk Markası Tescili İle Sağlanacak Diğer Avantajlar -Tescil ve yenilemede daha düşük masraf (25 ülke yerine tek bir başvuru, işlem ve yenileme) -OHIM’ de inceleme olmaması, yalnız üçüncü kişilerin itirazının söz konusu olması, -Topluluk Markasının Avrupa Birliği ülkelerinin tümü yerine bazılarında kullanımının yeterli olması, -Avrupa Birliği’nde marka tecavüzlerinin tek bir işlem ile kavuşturulması,

58 b) Topluluk Markası Tescilinin Dezavantajları -Marka tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilemiyorsa, Topluluk Markası olarak tescil edilememesi, -Tek bir itiraz veya iptal veya hükümsüzlük talebi ile marka başvurusu veya tesciline karşı işlem yapılabilmesi, -Topluluk Markasının birlik ülkelerinden biri için devir edile bilememesi.

59 Topluluk Marka Tescili ve Madrid Protokolüne Göre Marka Tescil Karşılaştırılması Topluluk Markası Tek Başvuru Tek Dil Üye ülkelerin tamamı için ülke seçimi mümkün değil işlem süresi belirsiz ve uzun Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil Tek bir ülkede reddedilirse başvuru tamamen reddediliyor.Tek bir ülkede kullanımı yeterli. Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil. Madrid Protokolü Tek Başvuru Tek Dil Üye ülkelerden istenilen seçilebilir İşlem süresi belirli ve kısa (en çok 18 ay) Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile bağımlı Reddedilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi mümkün Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor. Tek ülkede kullanım yeterli değil. Başvuru ve tescil kaynak başvuru ve tescile beş yıl botunca bağımlı. Kaynak Başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru veya tescil iptal olur. Bu durumda ulusal başvurulara dönüşebilir.

60 NİCE ANLAŞMASI Markaların Tescili Amaçları İçin Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılması Hakkında Nice Anlaşması 1957 yılında Stockholm’de, 1977 ve 1979 yıllarında Cenevre’de değiştirilmiştir. Nice Anlaşması, marka tescilinde kolaylık ve uyum sağlayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma hükümlerine göre, eşyalar 34 sınıfa ve hizmetler 11 sınıfa ayrılmıştır. Marka başvuruları bu sınıflar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırma sisteminin yararı, iki ayrı başvuruda birbirine benzer markaların tescili talep edildiği zaman, talep edilen eşyaların yada hizmetlerin sınıfları aynı yada benzer ise, ikinci başvurunun ret edilmesi, yani sicilde ve toplumda kargaşaya neden olacak, benzer marka tescilinin önlenebilmesidir. Nice Anlaşması Türkiye’de, 13.8.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Nice Anlaşması, her ülkeyi kendisine uygun hukuki çerçevede bu anlaşmayı uygulamakta serbest bırakmıştır. Özellikle halen tescil edilmiş markaları sınıflandırma hususunda ve hizmet markalarını uygulamaya koyma konusunda ülkeleri zorlamamaktadır.

61 Nice Sınıflandırması hem başvuru sahipleri, hem de tescil işlerini yürüten ofislere çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Değişiklik ülkelerde marka koruması isteyen başvuru sahipleri için kolaylık sağlamakta ve zaman kaybını önlemektedir. Bu sınıflandırmayı kullanın bir ülkedeki başvurunun, sınıflandırılmış ve ofisçe doğrulanmış aynı marka için, başka ülkelerde yapılan başvurular açısından sınıflandırılması ve kontrolü kolaylaşmaktadır. Nice Sınıflandırması, araştırma yapan ulusal ofisler ile kuruluşlar için de araştırmayı kolaylaştırmaktadırlar. Bu uluslar arası sınıflandırma, dünya üzerinde geçerli tek sistem olarak kullanıldığında, temel araştırma yapılması, arşivlenmesi ve denetlenmesi mümkün olacaktır. Nice Sınıflandırması halen birkaç lisanla eşya ve hizmetleri sınıflandırdığı için, başvuru sahibi için kendi lisanı dışındaki bir lisanla bu eşya ve hizmetleri sınıflandırma yaparak, iş yükünü azaltmaktadır. Nice Sınıflandırmasının getirdiği diğer bir avantaj ise, periyodik olarak bu sınıflandırmanın güncelleştirilmesi ve modernize edilmesidir. Bu hizmetler Anlaşmaya üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Uzmanlar Komitesince yapılmaktadır.

62 VİYANA ANLAŞMASI Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslar arası Sınıflandırması’nı kuran Viyana Anlaşması 1973 yılında Viyana’da kabul edilmiştir. Bu anlaşmaya Ocak 2000 itibariyle 15 ülke üyedir. Markalar; kelime / kelimeler, şekil / şekiller yada kelime / kelimeler ve şekil / şekiller karışımından oluşmaktadır. Kelime markalarının alfabetik kodlanmasının kolay olmasına karşılık şekilli markaların kodlanması zordur. Bu zorluğu ortadan kaldırmak bakımından, marka olarak kullanılabilecek şekiller için özel bir kodlama Viyana Anlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Şekilli markaların, fihristlenmesi yada bilgisayara yüklenmesi sırasında bu sınıflandırma kullanılmaktadır. Sınai mülkiyet alanında hazırlanan diğer sınıflandırma sistemlerinde olduğu gibi, bu sınıflandırma da ülkeler arası işbirliği açısından avantajlar sağlamaktadır. Uluslar arası sınıflandırma yapılmadığı takdirde, her ofisin kendi sistemini geliştirmek durumunda kalacağı düşünülerek, başvuruların sınıflandırılması ve araştırılması için ortak kullanım amacıyla bu sistem oluşturulmuştur. Uluslar arası başvuru değişimleri esnasında bu sınıflandırmayı kullanan ülkeler, çok sayıda tekrar sınıflandırma yapma ve zaman kaybından kurtarılmıştır. Bu avantaj özellikle bu konuda yetişmiş ve yeterli personeli olmayan gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir.

63 Viyana Sınıflandırması, hiyerarşik bir sistemli şekilleri genelden özele doğru kategori, bölüm ve kısımları ayırarak hazırlanmıştır. Viyana Anlaşması Türkiye’de, 13.8.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. TRIP’S ANLAŞMASI Fikri hakların yeterli ve etkin korunması, uluslar arası ticaretin ve yatırım hareketlerinin artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Fikri hakların korunması alanında ülkelerin mevzuatında farklılıklar bulunmasının, bazı ülkelerde koruma olmamasının yada korumanın ihtiyaca cevap verecek boyutta sağlanmamasının uluslar arası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine ilgisiz kalınmamış ve Uruguay Round sonucu ortaya çıkan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kurucu Anlaşması Eki’nde yer alan Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar (TRIP’s) Anlaşması ile bu alanda düzenlemeler öngören söz konusu anlaşma, üye ülkelerde bu alanda var olan farklılıkları ortadan kaldırarak, kurallara bağlanmış, öngörülebilir bir ortam yaratmayı ve sorunları sistematik olarak çözmeyi amaçlamaktadır.

64 Söz konusu Anlaşma, çok taraflı ticaret sisteminin temel prensiplerinin ve fikri haklar ile ilgili diğer uluslar arası anlaşmaların nasıl uygulanacağına, fikri hakların yeterli ve etkin korumanın nasıl sağlanacağına, üye ülkeler arasında çıkacak uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceğine ve gelişmekte olan ülkelerde en az gelişmiş ülkeler için özel geçiş sürelerine ilişkin hususları düzenlemektedir. TRIP’s Anlaşması, eser sahibinin hakları ve komşu haklar, markalar, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarımlar, patentler, entegre devre topografyaları, açıklanmamış bilgilerin korunması ile sözleşmeye bağlı lisanslarda rekabete karşı uygulamaların denetimi konularını kapsamaktadır. Türkiye, gerek TRIP's Anlaşması gerek Avrupa Birliği’nin fikri haklarla ilgili düzenlemelerine uyumun bir parçası olarak 1995 yılında fikri haklar konusunda önemli yasal değişikliklere gitmiştir. DTÖ Kuruluş Anlaşması’nın ayrılmaz bir parçası olan Ticaretle bağlantılı Fikri ve Sınai Haklar (TRIP's) Anlaşmasında toplam 73 madde de düzenlenmiştir. Türkiye DTO Kuruluş Antlaşması ve eki TRIP ‘s Anlaşmasına taraftır.

65 26.1.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla onaylanarak 31.12.94 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması eki olan Ticaretle bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması’nda, markalar konusunda madde 15 ila 21 özel hükümler düzenlenmiştir. Korunabilir marka konusu, verilen haklar, lisans verme ve devir başlıkları ile düzenlenen konular, marka koruması koşullarının standartlarını vermektedir. TRIPs’ nın Özellikleri Şöyle Sıralanabilir: 1. Sınai ve edebi (fikri) mülkiyet ayırımını ortadan kaldırmış ve “fikri mülkiyet” kavramına geniş anlam ve kapsam vermiştir. 2. Mevcut uluslar arası sözleşmelerin uygulama alanını genişletmiştir. 3. İhlallere karşı uygulanabilecek, gümrüklerde el koyma, sahte malları imha etme gibi yeni yaptırımlar getirmiştir. 4. Yükümlerini ihlal eden üyelerinden Dünya Ticaret Örgütü’nün sağladığı hak ve imkanların çekilmesini öngörmüştür. 5. İhtilafların çözümü mekanizmasına yer vermiştir. 6. İlaç (ürün ve usul) patentlerinin genel olarak kabulünü sağlamış ve bunun için 2000-2005 yılına kadar süre tanımış, ayrıca başvuruların - incelenmemek ve kapalı kalmak şartı ile- sözleşmenin kabulü ile birlikte yapılmasına imkan sağlamıştır.

66 7. Komşu hakların korunmalarında asgari haklar ile tabaya eşitlik ilkelerine yer vermiş, telif haklarında asgari koruma süresini 50 ve TV – verici işletmelerin koruma sürelerini ise en az 20 yıl olarak belirlemiştir. 8. Bilgisayar programları ile data tabanlarının korunmasını fikir ve sanat eserlerine eşit duruma getirmiştir. 9. Fikir ve sanat eserlerinde kiralama ve ödünç verme hakkını koruma altına almıştır. MARKALAR KANUNU ANTLAŞMASI 27. 10.1994 tarihinde Cenevre’de benimsenmiş ve 1.8.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşmanın amacı, markaların korunması ve ulusal başvurularla ilgili kurumsal işlemleri basitleştirmek ve uyumlaştırmaktır.Marka Kanunu Anlaşmasına,07.04.2004 tarih 5118 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunmuştur.Bakanlar Kurulunca verilen 06.09.2004 tarih 2004/7849 sayılı Kararla,bu Antlaşmaya 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere katılmamız kararlaştırılmıştır.Ayrıca,Marka Kanunu Antlaşması Uygulama Yönetmeliği oe 23.09.2004 tarih 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

67 Temel amaç ofis işlemlerinde akışın hızlandırılması, gereksiz belge işlemlerinin kaldırılması, belgeye dayalı çalışmaların en aza indirilmesi, başvuru masraflarının azaltılmasıdır. Antlaşma görüntüyle algılanabilen işaretlerden oluşan ve mal veya hizmetler veya mal ve hizmetleri bir arada kapsayan markalara uygulanır. Üç boyutlu resim verebilen negatif markalarla, görüntüyle algılanamayan işaretlerden oluşan markalara, özellikle ses ve kokuya dayalı markalara uygulanmaz. Üç boyutlu markaların tescilini kabul eden taraf ülkeler, bu markalara da antlaşma hükümlerini uygulamak zorundadır. Ortak markalar ve garanti markaları kapsam dışındadır. Antlaşma hükümlerine göre başvurunun takdiri ile ilgili gereklilikler hususunda taraf ülkeler müracaatı reddedemez. Ayrıca taraf ülkeler, kanunlarında belirtildiği sürece, imzalı talebin tescilin feragatını kapsadığı durumlar hariç, hiçbir.belgede tasdik, noter tasdiki, doğruluğunu ispat, kanuni izin veya herhangi bir sertifika isteyemez. Bir başvuru Nice Sınıflandırmasına göre bir veya çeşitli sınıflara tekabül edip etmediğine bakılmaksızın, çeşitli mal ve/veya hizmetleri kapsayabilir. Nice Sınıflandırmasının çeşitli sınıflarına dayalı mal ve/veya hizmetler için tek başvuru yapılmışsa, bu başvuru tek tescil olarak sonuçlanır. Mal veya hizmetler, Ofisçe tescil veya yayında, Nice Sınıflandırmasının aynı sınıfında görünüyor olsa bile, birbirinin aynı olarak kabul edilmeyebilir.

68 Bu anlaşmaya taraf ülkeler markaları kapsayan Paris Sözleşmesi hükümlerini hizmet markalarına da uygulanacaktır. Getirilen tüm düzenlemeler hem Marka Ofislerinin evrak, belge sayısını azaltarak dosya yükünü hafifletmekte hem de başvuru sahipleri için belge tamamlama sürecini ve yapacağı masrafları azaltmaktadır. Bu arada Türk Patent Enstitüsü’nce halen uygulanmakta olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin hazırlık çalışmalarında söz konusu Antlaşmanın hükümleri dikkate alınmıştır. Ayrıca yine Antlaşmada öngörülen uluslar arası sınıflandırma sistemlerinden markalar ile ilgili olarak uygulanan Nice ve Viyana Sınıflandırmaları konusundaki iki Anlaşmaya taraf olunmuş ve uygulamaya başlatılmıştır. Türkiye’nin de 1930 yılında üye olduğu Anlaşmaya 15 Nisan 2000 tarihi itibariyle 32 ülke üyedir.

69 MALLARIN KAYNAĞI İLE İLGİLİ SAHTE VE YANILTICI İŞARETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN MADRİD ANLAŞMASI 1891 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiş, 1911 yılında Washington’da, 1925 yılında La Hey’ de, 1934 yılında Londra’da 1958 yılında Libzon’ da ve 1967 yılanda Stockholm’de tadil edilmiştir. Anlaşma Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerin katılımına açıktır. Anlaşmaya göre, sahte ve yanıltıcı işaret içeren mallar, üye ülkelerin her birinde, dolaylı veya direkt olarak bir ülke veya belli bir bölge ile ilgili işaret taşıdığında, ithalat sırasında el konulmakta veya ithalat yasaklanmakta veya bu ithalatla ilgili diğer hükümler ve cezalar uygulanmaktadır. Anlaşmaya göre, malların kaynağı konusunda halkı yanıltıcı mahiyette olan tüm işaretlerin kullanımı yasaklanmaktadır.

70 Bu verliler; WIPO- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANİZATION (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) http://www.wipo.int/portal/index.html.en TPE- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’ nden alınmıştır. http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp http://ep.espacenet.com http://tr.espacenet.com http://online.tpe.gov.tr/ http://patft.uspto.gov/ http://www.wipo.int/pctdb/en/ www.google.com/patents www.epo.org Benzer Sayfalar

71 TEŞEKKÜR EDERİM. N. Coşkun İRFAN (Mak. Yük. Müh.) Uluslararası Patent Birliği Kon. Bşk. BURSA, Aralık 2010


"BURSA’MIZIN SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ DURUMU TÜRKİYE’NİN SON BEŞ YILLIK MARKA, ENDÜSTRİYEL TASARIM, FAYDALI MODEL, PATENT KARNESİ VE BURSA’NIN KONUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları