Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MAYIS 2014 DEFTERDARLIKLARIN YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MAYIS 2014 DEFTERDARLIKLARIN YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MAYIS 2014 DEFTERDARLIKLARIN YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

2 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SUNUM PLANI MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU YENİ TAŞRA TEŞKİLATI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇ

3 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SUNUM Bakanlığımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde hedeflerine ulaşabilmesi, kurumsal iş süreçlerinin gelişimi, kaynakların verimli kullanımı ve performans artışının sağlanması yönünde Bakanlığımızca sürdürülen değişim ve dönüşüm çalışmalarına, Bakanlığımız taşra teşkilatı olan Defterdarlıkların da dahil edilmesi, Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımız tarafından talimatlandırılmıştır.

4 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SUNUM Bu talimata istinaden, Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği (Defyader) olarak bu husustaki görüşlerimizi belirlemek maksadıyla; - Çanakkale Defterdarı ve Dernek Başkanı Mustafa IŞIK 'ın koordinatörlüğünde, - Afyonkarahisar Defterdarı Mustafa CEYLAN, - Kırklareli Defterdar Yardımcısı Alpay EKİCİ, - Sakarya Defterdar Yardımcısı Rahim TAŞ, - Iğdır Defterdar Yardımcısı Doğan ADIGÜZEL’in katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve derneğimiz adına bu proje hazırlanmıştır.

5  Mevcut Durum Analizi  Yeniden Yapılanma İhtiyacı  Yeni Taşra Teşkilatı  Performans Değerlendirilmesi Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SUNUM HEDEF; KÜREK ÇEKEN DEĞİL, DÜMEN TUTAN BİR MALİYE HEDEF; KÜREK ÇEKEN DEĞİL, DÜMEN TUTAN BİR MALİYE anlayışıyla hazırlanan Projemiz; Bölümlerinden oluşmaktadır.

6 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Kurumlar; -Anayasa, -3046 Sayılı Bakanlıkların Kurulması Hakkında Kanun, -Teşkilat kanunları ve -5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre örgütlerini kurmuş, zaman içerisinde yapılarında günün şartlarına göre değişiklikler gerçekleştirmişlerdir.

7 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle yeniden yapılanma süreçleri de hız kazanmıştır. Son olarak kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, 2011 yılında 6223 sayılı Yetki Kanunu ve bu kapsamda 35 adet KHK çıkarılmıştır. Söz konusu KHK’ler ile içinde Bakanlığımız da olmak üzere bir çok bakanlığın teşkilat yapısı ve görevlerinde değişikliğe gidilmiştir.

8 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Devlet memurları ile ilgili hükümleri düzenleyen mevcut kamu personel mevzuatı, görevlerin belirlenmesi ve performans ölçülmesi bakımından ihtiyacı karşılamamaktadır. Ayrıca, bazı unvanlarda görevlerin açıkça belirlenmemesi, görev çatışmasına neden olmaktadır.

9 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3046 sayılı kanunda 5 adet hiyerarşik kademe sayılmasına rağmen; 666 Sayılı KHK ye ekli listelerde yaklaşık 200 civarında unvan belirtilmiştir. Bunların içerisinde aynı işi yapan farklı unvanlarda kamu görevlilerinin olduğu da görülmektedir. Bu durum, Kurumlarda unvan enflasyonu olduğunu göstermektedir. Bakanlığımız bünyesindeki unvanların bazıları; 646 ve 659 sayılı KHK ile birleştirilmiştir.

10

11 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Personel dağılımında denge sağlanamamıştır.

12 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Çoğu memur göreve başladığı birimden ayrılmadan emekli olmaktadır.

13 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Kamu hizmetlerinin çok çeşitli olmasından dolayı hizmet sunumunda belli standartlar sağlanamadığından Bakanlar kurulunca 2009 yılında “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin” bir yönetmelik yayınlanmış, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik başbakanlık, bakanlıklar ile bazı bağlı ve ilgili kuruluşlara ait 150’den fazla yönetmelik üzerinde düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademede sonuçlandırılması esas alınmıştır.

14

15 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Temel yasal düzenlemelerde görevlerin ne olduğu ve kim tarafından yerine getirileceğine değinilmiş, nasıl, ne zaman ve hangi sıraya göre yerine getirileceği ikincil mevzuata veya idarelere bırakılmıştır. Ancak görev yetki ve sorumluluklarının neler olduğu ve sunulan hizmetlerin mahiyeti hususlarındaki düzenlemelerin yetersiz kaldığı görüldüğünden, Bakanlığımızca “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar” ile idarelere yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması sorumluluğu verilmiştir. Buna göre idarelerce hizmet standartları oluşturulmuş ve vatandaşların açıkça görebileceği yerlerde ilan edilmiştir. Ancak, bu düzenlemelerin de yazılı metinler üzerinde kaldığı görülmektedir.

16 MEVCUT DURUMUN YARATTIĞI SONUÇLAR Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Hizmetin Geç İşlemesi Hizmetin Kötü İşlemesi Hizmetin Hiç İşlememesi

17

18 MEVCUT DURUMUN YARATTIĞI SONUÇLAR Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Performans; bir kurumun veya idarenin kuruluş amaçları doğrultusunda belirlenen misyon ve vizyonunu ne ölçüde gerçekleştirebildiği, hangi hedeflere, ne kadar kaynak kullanılmak suretiyle ve ne ölçüde ulaşıldığı ile ilgili bir ölçme yöntemidir. Personelin bireysel başarısını ölçen Sicil uygulaması yasalardan çıkarılmış olduğundan, çalışanların performanslarının ne şekilde ölçüleceğine dair her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Tanımlanmayan bir şeyi ölçmek, ölçülemeyen bir şeyi değerlendirmek, değerlendirilmeyen bir şeyi geliştirmek mümkün değildir.

19 MEVCUT DURUMUN YARATTIĞI SONUÇLAR Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği  Personelin işinden duyduğu tatmin derecesini,  Kurum aidiyet duygusu,  Kurumun hedeflerine uygun doğru davranışlar sergilemesini,  Kurumuna güven duymasını,  Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerini,  Görevinde ilerleme arzusunu, olumsuz etkilemektedir.

20 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Defterdarlıkların süregelen sorunlarının kaynağı aslında, Maliye Bakanlığının Taşra teşkilatı olmasına rağmen idaresinin İçişleri Bakanlığına bağlı kalmasıdır. Maliye Bakanlığı “İl İdare Kanunundan kurtulmak için merkeziyetçi bir yönetim anlayışı sergilemektedir” algısı personel arasında yaygındır.

21

22 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği 659 Sayılı KHK ile Muhakemat Müdürlükleri devletin hukuk danışmanlığına dönüştürülmüş, ancak kurum ve kuruluşlar “danışmanlığı” dava takipçiliği olarak algılamaya devam etmekte ve halen davalarını hazine avukatlarımız vasıtasıyla takip ettirmeye çalışmaktadırlar.

23 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği 5018 Sayılı Kanun ile bütçe harcamaları her kurumun kendisine bırakılmış, sorumluluk gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerine yüklenmiş, muhasebe yetkililerinin maddi hata veya eksik evraktan başka kontrol işlevi haricinde harcamalar üzerinde etkinliği kalmamıştır. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte kullanıldığı mükemmel bir uygulama geliştirilmiştir. Ancak, muhasebe hizmetleri halen birden fazla saymanlık aracılığıyla sürdürülmektedir. Ayrıca, harcamayı yapan birimin hesabını da 5018 sayılı kanuna göre kendilerinin vermesi gerekirken, saymanlık birimlerimiz eski halindeki gibi sorumlu görülmekte ve bu anlayış halen sürdürülmektedir.

24 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Milli Emlak birimlerimiz, gayrimenkul hizmetlerinin dışında birçok hizmeti de vermeye çalışmaktadır. Devletin Emlakçısı olması gerekirken, adeta devletin hurdacısı haline gelmiştir. Gayrimenkul değerlendirme ve kıymet takdirleri günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen düzenlemeler ve kriterlerden dolayı sağlıklı ve objektif yapılamamaktadır. Devlete ait gayrimenkullerin işgal ve tecavüzü önlenememekte, tahsislilerin tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı izlenememektedir. Yarısından fazlası devlete ait ülkemiz taşınmazlarının bir çoğu kayıt dışında olduğundan değerlendirilme dışı kalmaktadır. Taşınmazların gerçek değeri belirlenememekte, sadece resmi veri olan emlak vergi değerine itibar edilmekte, dolayısıyla devletin taşınmaz mal varlığının maddi olarak değeri ifade edilememektedir.

25 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Mülki Amirlerin personeli görevlendirme yetkisinin olması nedeniyle Maliye personelinin görev alanına girmeyen konularda da görevlendirilmeleri yaygın bir hal almıştır. Bu durum personelin asli görevlerinin yerine getirememesi ve veriminin düşmesine neden olmaktadır. Bakanlığımızda personelin ilgisi, bilgisi ve becerisine dair bilgi bankası bulunmamakta, kurumsal hafıza hep olumsuz bilgileri, verileri depolamaktadır. Bu durum personelin verimli olabileceği görevlerde değerlendirilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu işin Üstesinden Maliyeciler Gelir !

26 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Vergi Hizmetleri; 29 ilde 30 Vergi Dairesi Başkanlığı, 52 ilde ise Defterdarlıklara bağlı Gelir Müdürlükleri ve Vergi Dairesi müdürlükleri ile malmüdürlüklerinin gelir servisleri tarafından yürütülmektedir. Bu durum çok başlılık yaratmaktadır. Malmüdürlüğü bünyesindeki gelir servisi sorumluluğu servis yetkilisinde olduğundan malmüdürleri vergi hizmetlerini benimseyerek yerine getirememektedir. Ayrıca Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerdeki vergi hizmetleri 5345 Sayılı kanunun geçici 5 nci maddesine göre Defterdarlıklarca yürütülmekte, ancak bu maddede atıf yapılan maddelerin 178 Sayılı KHK de yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla gelir hizmetlerinin defterdarlıklarca yürütülmesine dair herhangi bir yasal dayanak bulunmamaktadır.

27 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Denetim hizmetleri, kurum içerisinde yer değiştirmeye tabi denetime yetkili defterdarlık uzmanlarınca yapılmakta, ancak 659 Sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerden sonra duruma intibak edilememiştir. Birçok denetim elemanı kurum değiştirmiştir. İç işlemlere yönelik denetimler çoğu birimde çevre illerden desteklenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Dış denetim ise yapılamayacak hale gelmiş bulunmaktadır. Arşivler denetimi bekleyen evrak çuvallarıyla adeta evrak mezarlığına dönüşmüştür.

28 DEFTERDARLIKLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Mevcut durumda bünyesinde muhakemat, muhasebe, milli emlak ve gelir servislerinden biri, ikisi veya tamamı bulunan dört tür Malmüdürlüğü oluşmuştur. Malmüdürlükleri personelinin gerek nicelik ve gerekse nitelik bakımından yetersiz olması ve belli konularda uzmanlaşmanın geç oluşması nedenleriyle özellikle milli emlak işlemlerinin zamanında, etkin bir şekilde yürütülememesine neden olmaktadır.

29 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği 5018 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Maliye Bakanlığı teşkilat yapısında da yeniden yapılanma, yeni birimler oluşturma, mevcut birimlerin görev ve bağlantılarının değiştirilmesi gibi bir çok alanda düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte Defterdarlıklarda özetle izaha çalıştığımız sorunların giderilmesi için taşra teşkilatının da yeniden yapılandırması zorunlu hale gelmiştir. VE AYRICA …..

30 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MALİ SİSTEM DEĞİŞTİĞİ İÇİN…

31 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği VERİMLİLİK İÇİN….. KALİTE İÇİN… İŞLERDE SÜRAT İÇİN.. VATANDAŞ MEMNUNİYETİ İÇİN..

32 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği EN UYGUN ORGANİZASYONU OLUŞTURMAK İÇİN…

33 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN…

34 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği GÖREV ÇAKIŞMALARINI GİDERMEK İÇİN…

35 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği BELİRLENMİŞ VİZYON İÇİN…

36 NEDEN YENİDEN YAPILANMA? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği PROAKTİF YÖNETİM İÇİN…

37 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği

38 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu davaların takibinin haricinde, diğer kurumlara talep halinde verilecek danışmanlık hizmeti dava takibine dönüşmemeli, görüş vermekle sınırlı kalmalıdır.

39 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği -KBS, Say2000i ve KEÖS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferi elektronik ortamda yerine getirildiğinden, bu sürecin elektronik imza ile tamamlanması ve geliştirilmiş elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanmalıdır. -Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (mahalli idareler dahil) mali verilerinin derlenmesi işlemlerini yapmak üzere Mali İstatistikleri Derleme şube veya birimi oluşturulmalıdır. - İlgili kurumların yasalar gereği düzenlemeye yetkili oldukları değerli kağıtları, arada Muhasebe birimleri olmaksızın direkt olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alması sağlanmalı ve muhasebe birimlerimiz bünyesindeki büyük ambar işlevleri sonlandırılmalıdır.

40 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Ekonomik büyüme ve artan yatırımlar nedeniyle gayrimenkul sektörünün önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda, talep odaklı, merkeziyetçi ve işlemleri bizzat yapan bir yapıdan vazgeçilmektedir. Bu nedenle taşınmazların yönetimi cinslerine göre yürütülmelidir. Ayrıca, Gayrimenkul Değerleme ve Planlama birimi oluşturulmalıdır. Bu birim; hangi taşınmazların Yatırım, satış, kira, irtifak ve ecrimisil uygulamalarına konu edileceğini ve değerini belirlemek, görsel ve yazılı medya da dahil olmak üzere gerekli tanıtım çalışmalarını yapmak suretiyle Devletin Emlakçısı (Gayrimenkul Danışmanı) görevini yürütmelidir.

41 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Taşınmazların gerçek değeri belirlenememekte, sadece resmi veri olan emlak vergi değerine itibar edilmekte, dolayısıyla devletin taşınmaz mal varlığının değeri parasal olarak ifade edilememektedir. Gayrimenkul Değerleme birimi, aynı zamanda taşınmazların gerçek değerini de belirlemelidir. Kurumların kullanımında olan taşınır malların tasfiyesi ilgili kurumlarca yapılmalı ve yıl sonu taşınır mal envanterlerinin maliye birimine bildirilmesi sağlanmalıdır..

42 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği İstihdam edilen insan kaynağının sayısından ziyade, niteliğinin önemli olduğu, kendisine güvenen ve kendisine güvenilen personele sahip olmanın Bakanlığımızın birinci önceliği olduğu her fırsatta dile getirilmektedir. Daha kaliteli ve etkin kamu hizmeti sunmak amacıyla halka hizmet bilinci ilkesini benimseyen insan kaynakları politikalarını taşrada da uygulamak üzere personel müdürlükleri İnsan kaynakları ve destek hizmetleri birimine dönüştürülmelidir. Bakanlığımızın taşrada temsilcisi olmayan tüm birimlerinin taşra hizmetlerinin bu birimce yürütülmesi sağlanmalı, görev çakışmalarının da önüne geçilmelidir. Ayrıca tüm taşra birimlerinin malzeme kırtasiye gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik işlemler, tüm başkanlık personelinin aylık ve özlük işlemleri bu birimce yürütülmelidir. Böylece, her birimde özlük, mutemetlik gibi işlemleri yürüten personelin asli görevlerinde değerlendirilmeleri sağlanmalıdır.

43 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerdeki vergi hizmetlerinin Defterdarlıklarca yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır. Malmüdürlükleri bünyesindeki gelir servisi işlemlerinin vergi dairesi müdürlüklerince yerine getirilmesi, vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde vergi denetim hizmetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaşmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

44 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Maliye Denetçiliği Maliye Raportörlüğü Maliye birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak, üzere Maliye Denetçiliği ihdas edilmelidir. Kamu idarelerinin mali faaliyet sonuçlarına ilişkin evraklarla sınırlı kalmak kaydıyla, kamu zararı ve uygunsuzluğu belirlemek ve Sayıştay denetimine esas olmak üzere ön rapor hazırlamak amacıyla Maliye Raportörlüğü ihdas edilmelidir.

45 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği İlçe Malmüdürlükleri İlçe Maliye Müdürlüklerine dönüştürülmeli, bünyesinde bulunan muhakemat ve milli emlak servislerine ilişkin işlemler il merkezinden yürütülmelidir. Ayrıca, gelir servislerine ilişkin işlemler belirlenecek bir vergi dairesince yerine getirilmelidir. Nüfusu 10000’den az olan ilçelerdeki malmüdürlükleri kapatılmalı, bu ilçelere ait işlemler belirlenecek birimlerce yürütülmeli, diğer ilçelerde ise sadece harcamalara yönelik işlemler yapılmalıdır.

46 NASIL BİR MALİYE ? Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Vatandaş haklarının korunması amacıyla Maliye idaresi ile vatandaşlar arasındaki iş ve işlemlerden kaynaklanan ve dava açılması halinde kazanma olasılığı bulunmayan uzlaşmazlıkların çözülmesi için, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Ombudsmanlık müessesesinin Maliye Teşkilatında da uygulanması sağlanmalıdır.

47 YENİ TAŞRA TEŞKİLATI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Misyonunu; “Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda; katılımcı, tarafsız, saydam bir anlayışla çağdaş hizmet standartlarını gerçekleştiren, kullanımında bulunan kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, uygulamayı takip eden ve denetleyen bir teşkilat” olarak belirleyen Bakanlığımızın taşra teşkilatının “Maliye Başkanlığı” olarak örgütlenmesi açık, anlaşılabilir ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir durum sergileyecektir. Ayrıca toplum tarafından da Defterdarlığın Maliye olarak bilinmesi nedeniyle bu isim değişikliği olumlu algılanacaktır.

48 MALİYE BAŞKANLIĞI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği

49 YENİ TAŞRA TEŞKİLATI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği - Defterdar kadroları Maliye Başkanı, -Defterdar Yardımcıları kadroları Maliye Grup Başkanı, -Muhakemat Müdürü kadroları Hukuk Danışmanı, -Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Malmüdürü kadroları Maliye Müdürü, -Denetim yetkili Defterdarlık Uzmanı kadroları Maliye Denetçisi, -Defterdarlık Uzmanı ve Şef kadroları Mali Hizmetler Uzmanı, -Memur, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, vb benzeri unvanlar Maliye Memuru, -Şoför, Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi, Evrak Dağıtıcı, Aşçı vb. unvanlar Destek Hizmetleri Görevlisi, olarak değiştirilmelidir. -İdarece ihtiyaç duyulması halinde Muhasebe yetkili sertifikası olanlardan Maliye Raportörü atanabilmelidir. Bakanlıkça yapılacak atamalar, doğrudan Başkanlık emrine yapılmalı ve ihtiyaca göre bunları Başkanlık görevlendirmelidir.

50 YENİ TAŞRA TEŞKİLATI Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Müdürler, ilk aşamada sınava tabi tutulur. % 50 sınav sonucu, % 50 amirlerinin olumlu görüşü ve performansları dikkate alınarak başarı sırasına göre Grup Müdürü kadrosuna atanırlar. İhtiyaç fazlası ve başarılı değerlendirilmeyenler maliye müdürü olarak görevlendirilirler. Müdür Yardımcıları ise, aynı yöntemle Maliye Müdürü olarak şubelerde, ihtiyaç fazlası ve başarılı değerlendirilmeyenler Mali Hizmetler Uzmanı olarak görevlendirilir. Şubelerde müdür olarak Mali Hizmetler Uzmanları görevlendirilebilir. Belirli aralıklarla yapılacak performans değerlendirmesi sonucu; çok iyi performans gösterenler üst görevlerde ve üst bölgelerde görevlendirilebilir. Beklentilerin altında ve yetersiz performans sergileyen yöneticiler, bir başka yere atanır, yetersizliği devam ettiği takdirde bir alt göreve atanır. Böylece; sistemin yarattığı yıllarca kendini tekrarlayan, bilgi ve beceri noktasında kendini yenilemeyen personelin, kendilerini sürekli güncel tutmaları, kurum aidiyet duygusunu geliştirebilmeleri, işlerini benimseyip sahiplenmeleri ve bu nedenle gerek bireysel ve gerekse kurumsal performansın yükseltilmesi sağlanabilecektir.

51 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Performans; belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi, ya da bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır. Kurumların verimliliği çalışanların yaptığı veya yapmadığı şeyler ile ölçülür. Performans değerlendirme; çalışanların değerlendirilmesi, yükseltilmesi, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, başarı derecesinin ortaya konması, ödüllendirilmesi, ücretlerinin artırılması, görev yerinin değiştirilmesi, görevine son verilmesi, emekliye ayrılması vb. birçok amaca hizmet etmektedir. Performans değerleme sisteminin geçerliliği seçilen kriterlere bağlıdır.

52 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Bakanlığımız için performans kriterleri Stratejik planlarda; -Kamu Kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanması, -Kamu zararının oluşmasının önlenmesi -Önlenemez kamu zararının önemli ölçüde azaltılması, -Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılması, -Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesi, Olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlık personelinin bireysel performansının değerlendirilmesine yönelik bir kriter ve yöntem henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle 360 derece geri bildirim yönteminin Bakanlığımızın yapısına uygun ve uygulanabilir olduğu düşünülmektedir.

53 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Günümüzde en popüler performans değerlendirme modellerinden biri 360 derece performans değerlendirme sistemidir. Bu sistem bir yönetici veya personelin, aynı seviyede görev yaptığı takım üyeleri, işi gereği ortak çalışmada bulunduğu diğer bölüm yönetici(leri), bağlı olduğu yönetici, kendisine bağlı çalışan personel tarafından değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

54 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği Performans Değerlendirme Usul ve Esasları Kurumda; üst amir veya görevlendireceği bir yöneticinin başkanlığında, ilgili birim yetkilisi, insan kaynakları birimi yetkilisi, diğer birimlerden amir düzeyinde iki üye olmak üzere Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Kurulca; birim amirlerinin haricinde, birimlerde değerlendirecekleri personelin işlerini bilen, kurumu tanıyan, duygusal eğilimlere ve peşin yargılara katılmadan çalışanın başarısını ellerindeki ölçütlere göre yansız, nesnel olarak değerlendirebilecek takım arkadaşları ve astlar arasından değerlendiriciler belirlenir. Değerlendirmede; projemiz ekindeki Performans Değerlendirme Formu kullanılır. Değerlendiricilerden elde edilen verilere göre puan ve oran hesaplamaları yapılarak, personelin performans puanı ile güçlü ve zayıf yönleri belirlenir, performans sonucuna göre kanaatini belirlemek üzere üst yöneticinin bilgisi ve onayına sunulur.

55 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SONUÇ Herhangi bir unvan, pozisyon veya hiyerarşik kademenin, imtiyazlı hale getirilmesi amacını taşımayan projemizin uygulanması halinde; - Bakanlığımız 2013 yılı Faaliyet Raporunda belirlenen performans kriterlerinden “İYİLEŞTİRİLMELİ” sonucu çıkarılan faaliyetlerin hedefe ulaşmasına katkı noktasında önemli rol oynayacaktır. - İnsan kaynağında rasyonel kullanılamayan yaklaşık 3000 civarında personelin daha etkin ve verimli çalıştırılmasına imkan sağlanacak ve cari harcamalarda da büyük bir tasarruf elde edilmiş olacaktır. Personel özlük haklarında yapılabilecek iyileştirmelerin haricinde hiçbir maliyeti bulunmayan projemizle öngörülen kazanımlar parasal değerlerle ifade edilemeyecek kadar yüksek olacaktır.

56 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği SONUÇ Değişim, geleceğe hazır olmanın ötesinde, bugünün koşullarına ayak uydurmakla mümkündür. Sosyal ve kültürel değerlerimizi tahrip etmeden, bununla birlikte geleneklerin ve tabuların kölesi olmadan ve bunların altında ezilmeden, değişimin ve yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi gereklidir. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı olan Defterdarlıkların yapısının çağdaş yapılarla uyumlu hale gelmesi için, birimlerinin yapısında ve işleyiş sisteminde yukarıda ayrıntısı belirtilen önerilerimizin değerlendirilmesi halinde Defterdarlığın veya yeni ismiyle Maliye Başkanlığı’nın daha etkin olacağı kanaatini taşımaktayız.

57 Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği


"Defterdar ve Defterdar Yardımcıları Derneği MAYIS 2014 DEFTERDARLIKLARIN YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları