Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu  Dr.Ekrem CİVAŞ  ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu  Dr.Ekrem CİVAŞ  ANKARA."— Sunum transkripti:

1  5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu  Dr.Ekrem CİVAŞ  ANKARA

2  Primer skatrisyel alopesiler  Sekonder skatrisyel alopesiler

3 1. Lymphocytic primary cicatricial alopecia  Chronic cutaneous lupus erythematosus, or discoid lupus erythematosus  Lichen planopilaris ◦ Klasik Lichen planopilaris ◦ Frontal fibrosing alopecia ◦ Graham–Little syndrome  Classic Pseudopelade of Brocq  Central centrifugal cicatricial alopecia  Alopecia mucinosa  Keratosis follicularis spinulosa decalvans 2. Neutrophilic primary cicatricial alopecia  Folliculitis decalvans  Dissecting cellulites/folliculitis (perifolliculitis abscedens et suffodiens) 3. Mixed cicatricial alopecia  Folliculitis (acne) keloidalis  Folliculitis (acne) necrotica  Erosive pustular dermatosis

4  1. Genodermatoz veya gelişimsel defektlere bağlı gelişenler  -Ectodermal dysplasias  -Aplasia cutis congenita  -Incontinentia pigmenti  -Porokeratosis mibelli  -Ichthyosis  -Hereditary epidemolysis bullosa  -Meningocele  -Organoid nevi (sebaceous, epidermal)  -Vascular malformations  -Darier’s disease  -Fibrodysplasia   2. Fizik ve Kimyasal yaralalanmalara bağlı gelişenler  True cicatricial  -Mechanical trauma and pressure  -Scratching  -Burns  -Freezing  -Chemical injury  -Insect bites  Pseudo-cicatricial  -Radiation   3. Enfeksyonlara bağlı gelişenler  Bacterial  -Carbuncle  -Leprosy  -Tertiary syphilis  -Tuberculosis-lupus vulgaris  Viral  -Zoster  -Varicella  Tinea capitis  -Kerion  -Favus  Protozoic  -Leishmania   4. İnflamatuar dermatozlara bağlı gelişenler  Pseudo-cicatricial  -Psoriasis (rarely)  -Pityriasis amiantacea  -Arteritis temporalis  -Pyoderma gangraenosum  -Graft-vs.-host disease  Sclerosing  -Morphea  -Scleroderma en coup de sabre and parry  Romberg syndrome  -Lichen sclerous et atrophicus  Bullous  -Cicatricial permphigoid  -Porphyria cutanea tarda  -Acquired epidermolysis bullosa  Displacement alopecias  Granulomatous  -Sarcoidosis  -Granuloma anulare  -Necrobiosis lipoidica   5. Neoplastik durumlara bağlı olanlar  Displacement alopecias  Infiltration  -Lymphoproliferative disorders  -Mastocytosis  Benign solid neoplasms  -Cysts  -Vascular tumors  -Adnexal tumors  -Plasmocytoma  Malignant solid tumors  -Angiosarcoma  -Dermatofibrosarcoma protuberans  -Malignant fibrous histiocytoma  -Melanoma  -Squamous cell carcinoma  -Basal cell carcinoma  Metastasis (alopecia neoplastica)  -Lymphoma

5  Primer skatrisyel alopesilerde tedavi dermatolojik aciller arasında yer alır. “Trichologic Emergency” ◦ Hastalık ilerledikçe saç köklerindeki folliküler yıkım geriye dönüşsüz skarlı saçsız alanlar oluşturur. ◦ Aşikar olarak hastanın görünümü bozulur, ciddi psikolojik stres ve özgüven kaybına neden olur. ◦ Bu sebeple aktif dönemdeki hastalar için tanı kesin, tedavi hızlı ve agresif olarak düzenlenmelidir.

6  Medikal tedavi  Cerrahi Tedavi  Medikal Tedavi + Cerrahi Tedavi???  Alternatif metodlar

7

8 Ilımlı AktifŞiddetli aktifDiğer Tedavi alternatifleri Diskoid Lupus Eritematozus (DLE) IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Hydroxycloroquine Oral Prednisone-Bridge Therapy Acitretin, Isotretinoin mycophenolate mofetil, methotrexate, veya azathioprine Liken Planopilaris (LPP) IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Oral cyclosporine Oral Prednisone-Bridge Therapy Acitretin, Isotretinoin Antimalaryaller, Griseofulvin, Triamcinolone-Minoxidil komb. Classic Pseudopelad of Brocq (PPB) IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Oral Prednisone, Isotretinoin Hydroxycloroquine Central centrifugal cicatricial alopecia (CCCA) Topikal KS Class I-II Oral Tetrasiıklin Topikal KS Class I-II Oral Tetrasiıklin Saç fırçalama ve saç ile ilgili kimyasallerin gözden geçirilmesi, daha az travmatik saç bakımı Alopecia mucinosa (AM) Isotretinoin, Tetrasiklin, Staf + ise anti-staf AB Oral KS, IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Altta yatan malignitenin tedavisi, UV, Dapsone, Indometasine Keratosis follicularis spinulosa decalvans (KFSD) IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Isotretinoin, EtretinatLazer Epilasyon ???, Antistafilolkokal AB, püstüler aktif lez. Dapsone, Rifampisin

9 Ilımlı aktifŞiddetli aktifDiğer tedavi alternatifleri Follikülitis DekalvansMinocycline, Eritromisin, TMP-SMX, Sefalopsporine Oral veya IL KS, Rifampisin-Klindamisin komb., Rifampisin- Fucidik asit–Çinko komb., Lokal AB, Mupirocin ile eradikasyon, Oral Çinko sülfat-Mupirosin komb., Isotretinoin Perifolikülitis absedens et suffodiens Isotretinoin jel, klindamycin jel, IL KS Oral AB (tetrasiklin, anti- stafilokokal ajanlar), Isotretinoin İnsizyon ve drenaj, Eksizyonel CO2 lazer, Lazer epilasyon, Dapson

10 Ilımlı AktifŞiddetli aktifDiğer Tedavi Alternatifleri Acne Keloidalis NuchaeTopikal KS Class I-II, Topikal AB (Klindamycine), Topikal Retinoid, Oral Tetrasiklin IL KS tek, Rifampisin, Oral Retinoid CO2 lazer eksizyonu, Kriyoterapi Akne NekrotikaIL KS Topikal KS Class I-II Oral antistafilokokal ajanlar, Oral Tetrasiklin, Antibakteriyel şampuanlar, Isotretinoin Erozif püstüler dermatozTopikal KS Class I-IITopikal KS Class I-II ile kombine sistemik AB ler Topikal Kalsipotriol, Çinko Sülfat

11  Primer skatrisyel alopesilerde medikal tedavi hastalık aktivitesini durdurur, hastanın görünümünde bir düzelme sağlamaz.  Hastada kür sağlayan bir tedavi yöntemi yoktur.  Hastanın görünümüne yönelik tedavi modellerine ihtiyaç vardır.  Sekonder skatrisyel alopesilerde geçerli bir medikal tedavi yöntemi yoktur.

12  Stabil ve Unstabil olarak sınıflanır.  Skatrisli alanın üzerine kılların direkt nakledilmesi ve/veya alanın direkt eksize edilmesi cerrahi tedavi seçeneklerini oluşturur.  Hastanın görünümünü iyileştirir/skarı kapatır.

13 ◦ Çoğu zaman kronik veya tekrarlayıcıdır. ◦ Alevli dönem sonrası bekleme süreleri konusunda kesin veri yok; 2 yıl + ◦ Şüpheli vakalarda büyük seans öncesi test seansı yapılmalıdır.

14 Cerrahi uygun adaylarda neredeyse tek tedavi seçeneğidir.  Saç transplantasyonu yapılacak ise skarın yapısı ve donor temel belirleyicidir.

15  Saç Transplantasyonu vs. Eksizyon ◦ SCA ve USCA tedavisinde ilk seçenek uygun adaylar için eksizyon olmalıdır.

16 ◦ Eksizyonel cerrahi  Basit eksizyon  Skar extansiyonu sonrası eksizyon  Skar expansiyonu sonrası eksizyon

17  Saç transplantasyonu  FUT  FUE  Skar alanı ◦ Eksizyon sonrası görülür skar bırakabilecek alanlarda saç transplantasyonu ilk seçenek olarak tercih edilmelidir.  Kaşlar, saç çizgisi gibi alanlar.

18 ÖnceSonra

19

20 ◦ Hastanın değerlendirilmesi  Medikal öykü (Hastanın beklentisi, İlaç allerjisi, Diabet, Kanama eğilimi)  Skarın değerlendirilmesi  Donorun değerlendirilmesi  Skalp elastisiyeti  Hastanın iyileşme karekteristiği (Hipertrofik skar, Keloid,) ◦ Transplantasyon yönteminin belirlenmesi  FUE (Follicular Unit Extraction)  FUT (Follicular Unit Transplantation)

21  Donor seçimi ◦ AGA varlığı (hastanın yaşı), alternatif donor alanları  Skarın değerlendirilmesi ◦ Vasküler sirkulasyon  Test; %2 lidocain anestezi altında 19G iğne ile kanama yok ise eksizyonel cerrahi seçenekleri tekrar gözden geçirilmelidir. ◦ Graft beslenme bozukluğu; iskemi, nekroz, enfeksyon ile sonuçlanabilir.

22 Hastanın iyileşme karekteristiği; Hipertrofik, atrofik skar ve keloide yatkınlık Donor bölgede dağınık skarların varlığı Skalp donor yetersizliğinde alternatif donor alanlarının kullanılması gereken durumlarda

23

24

25  Diazepam (PO/IV/IM)  Midazolam (IM/IV)  Narkotik Analjezikler  Parasetamol  Ibuprofen  Antibiyotik profilaksisi

26  Lidokain + Epinefrin  Prilokain + Epinefrin  Artikain + Epinefrin  Bupivakain  Ropivakain

27  Alıcı bölgenin hazırlanması ◦ Graft sıklığı: Vasküler sirkülasyon en önemli parametredir;  Kanal sıklığı nispeten kötü sirkülasyon için 15-20/cm2, iyi durumlar için 20-30/cm2 ◦ Kanalların hacmi; Graft ile kanal fit olmalı ◦ Kanalların açısı… ◦ Graft kalınlığı; FU…  Tumesan; Adrenalin içeriği 1/100.000 ↓  Saç çizgisi doğal taklit edilerek hazırlanmalıdır.

28

29 Dr.Walter Unger

30

31  Cerrahi sonrası erken dönemde ◦ Kötü sirkulasyonda en iyi ihtimalle graft hasarı ile birlikte ekilenlerin tümü tutmayacaktır.  İskemi, nekroz ve enfeksiyon gelişebilir,  Antibiyotik başlanmalı, takipte nekroz görülürse lokal yara debridmanı yapılmalıdır.  Saçlı bölgede tellogen effluvium,  Postop ödem ◦ Post-op ödemi azaltmak için oral KS ve buz kompresleri kullanılabilir.

32 7 yıl önce, 5 yıldır remisyonda28.11.2011 FUE, 670 FUs

33 12 yıl önce, 7 yıldır remisyonda22.10.2011, FUE, 900FUs

34 4 yıl önce başlamış, 2 yıldır remisyonda 21.11.2012, FUE, 70 FUs

35  Cerrahinin uygun olmadığı hastalarda düşünülmelidir. ◦ Parsiyel veya total saç protezleri ◦ Tatoo gibi kalıcı boyalar ◦ Topik gibi geçici boyayıcı yöntemler

36

37

38 1. USCA lerde hastalığın inaktif olduğundan emin olunmalı, 2. Vasküler sirkulasyon, skar deri kalınlığı ve yöntem önceden tam olarak anlaşılmalı, 3. Şüpheli durumlarda test graft transplantasyonu yapılmalı, 4. İlk seans için sık ekimdense daha seyrek ekimler tercih edilmeli, 5. Kanal için skarın karekterine göre nispeten küçük insizyonlar tercih edilmelidir,

39  SCA lerde cerrahi tek tedavi yöntemidir.  USCA lerin cerrahi tedavisi henüz kaygılar olsa bile genel kurallara uyulduğu takdirde güvenle yapılabilir. ◦ Hastalarımızdan aldığımız başarılı sonuçlar bizi daha geniş hasta çalışmaları konusunda umutlandırmaktadır.  Genel olarak uygun hastalarda cerrahi eksizyon ilk tercih olmalıdır. Bunun mümkün olmadığı stabil ve hatta unstabil hastalarda Saç Transplantasyonu ile iyi kozmetik sonuçlar alınabilir.

40  5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu  Dr.Ekrem CİVAŞ  ANKARA


" 5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu  Dr.Ekrem CİVAŞ  ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları