Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Skatrisyel Alopesilerde Tedavi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Skatrisyel Alopesilerde Tedavi"— Sunum transkripti:

1 Skatrisyel Alopesilerde Tedavi
5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu Dr.Ekrem CİVAŞ ANKARA

2 Skatrisyel Alopesiler
Primer skatrisyel alopesiler Sekonder skatrisyel alopesiler

3 Primer skatrisyel alopesiler
1. Lymphocytic primary cicatricial alopecia 2. Neutrophilic primary cicatricial alopecia Chronic cutaneous lupus erythematosus, or discoid lupus erythematosus Folliculitis decalvans Dissecting cellulites/folliculitis (perifolliculitis abscedens et suffodiens) Lichen planopilaris Klasik Lichen planopilaris Frontal fibrosing alopecia Graham–Little syndrome Classic Pseudopelade of Brocq 3. Mixed cicatricial alopecia Folliculitis (acne) keloidalis Central centrifugal cicatricial alopecia Folliculitis (acne) necrotica Erosive pustular dermatosis Alopecia mucinosa Keratosis follicularis spinulosa decalvans

4 Sekonder Skatrisyel Alopesiler
1. Genodermatoz veya gelişimsel defektlere bağlı gelişenler -Carbuncle -Porphyria cutanea tarda -Leprosy -Acquired epidermolysis bullosa -Ectodermal dysplasias -Tertiary syphilis Displacement alopecias -Aplasia cutis congenita -Tuberculosis-lupus vulgaris Granulomatous -Incontinentia pigmenti Viral -Sarcoidosis -Porokeratosis mibelli -Zoster -Granuloma anulare -Ichthyosis -Varicella -Necrobiosis lipoidica -Hereditary epidemolysis bullosa Tinea capitis -Meningocele -Kerion 5. Neoplastik durumlara bağlı olanlar -Organoid nevi (sebaceous, epidermal) -Favus -Vascular malformations Protozoic Infiltration -Darier’s disease -Leishmania -Lymphoproliferative disorders -Fibrodysplasia -Mastocytosis 4. İnflamatuar dermatozlara bağlı gelişenler Benign solid neoplasms 2. Fizik ve Kimyasal yaralalanmalara bağlı gelişenler -Cysts True cicatricial -Vascular tumors -Psoriasis (rarely) -Adnexal tumors -Mechanical trauma and pressure -Pityriasis amiantacea -Plasmocytoma -Scratching -Arteritis temporalis -Burns Malignant solid tumors -Pyoderma gangraenosum -Angiosarcoma -Freezing -Graft-vs.-host disease -Dermatofibrosarcoma protuberans -Chemical injury Sclerosing -Insect bites -Malignant fibrous histiocytoma -Morphea -Melanoma Pseudo-cicatricial -Scleroderma en coup de sabre and parry -Squamous cell carcinoma -Radiation Romberg syndrome -Basal cell carcinoma -Lichen sclerous et atrophicus Metastasis (alopecia neoplastica) 3. Enfeksyonlara bağlı gelişenler Bullous -Lymphoma Bacterial -Cicatricial permphigoid

5 Scatrisyel Alopesilerde Tedavi
Primer skatrisyel alopesilerde tedavi dermatolojik aciller arasında yer alır. “Trichologic Emergency” Hastalık ilerledikçe saç köklerindeki folliküler yıkım geriye dönüşsüz skarlı saçsız alanlar oluşturur. Aşikar olarak hastanın görünümü bozulur, ciddi psikolojik stres ve özgüven kaybına neden olur. Bu sebeple aktif dönemdeki hastalar için tanı kesin, tedavi hızlı ve agresif olarak düzenlenmelidir.

6 Skatrisyel Alopesilerde Tedavi
Medikal tedavi Cerrahi Tedavi Medikal Tedavi + Cerrahi Tedavi??? Alternatif metodlar

7 Primer skatrisyel alopesilerde medikal tedavi

8 Lenfositik Primer Skatrisyel Alopesilerde Medikal Tedavi
Ilımlı Aktif Şiddetli aktif Diğer Tedavi alternatifleri Diskoid Lupus Eritematozus (DLE) IL Triamcinolone Topikal KS Class I-II Hydroxycloroquine Oral Prednisone-Bridge Therapy Acitretin, Isotretinoin mycophenolate mofetil, methotrexate, veya azathioprine Liken Planopilaris (LPP) Oral cyclosporine Antimalaryaller, Griseofulvin, Triamcinolone-Minoxidil komb. Classic Pseudopelad of Brocq (PPB) Oral Prednisone, Isotretinoin Central centrifugal cicatricial alopecia (CCCA) Oral Tetrasiıklin Saç fırçalama ve saç ile ilgili kimyasallerin gözden geçirilmesi, daha az travmatik saç bakımı Alopecia mucinosa (AM) Isotretinoin, Tetrasiklin, Staf + ise anti-staf AB Oral KS, IL Triamcinolone Altta yatan malignitenin tedavisi, UV, Dapsone, Indometasine Keratosis follicularis spinulosa decalvans (KFSD) Isotretinoin, Etretinat Lazer Epilasyon ???, Antistafilolkokal AB, püstüler aktif lez. Dapsone, Rifampisin

9 Nötrofilik Primer Skatrisyel Alopesilerde Medikal Tedavi
Ilımlı aktif Şiddetli aktif Diğer tedavi alternatifleri Follikülitis Dekalvans Minocycline, Eritromisin, TMP-SMX, Sefalopsporine Oral veya IL KS, Rifampisin-Klindamisin komb., Rifampisin-Fucidik asit–Çinko komb., Lokal AB, Mupirocin ile eradikasyon, Oral Çinko sülfat-Mupirosin komb., Isotretinoin Perifolikülitis absedens et suffodiens Isotretinoin jel, klindamycin jel, IL KS Oral AB (tetrasiklin, anti-stafilokokal ajanlar), Isotretinoin İnsizyon ve drenaj, Eksizyonel CO2 lazer, Lazer epilasyon, Dapson

10 Mikst Primer Skatrisyel Alopesilerde Medikal Tedavi
Ilımlı Aktif Şiddetli aktif Diğer Tedavi Alternatifleri Acne Keloidalis Nuchae Topikal KS Class I-II, Topikal AB (Klindamycine), Topikal Retinoid, Oral Tetrasiklin IL KS tek, Rifampisin, Oral Retinoid CO2 lazer eksizyonu, Kriyoterapi Akne Nekrotika IL KS Topikal KS Class I-II Oral antistafilokokal ajanlar, Oral Tetrasiklin, Antibakteriyel şampuanlar, Isotretinoin Erozif püstüler dermatoz Topikal KS Class I-II ile kombine sistemik AB ler Topikal Kalsipotriol, Çinko Sülfat

11 Skatrisyel alopesilerde medikal tedavi
Primer skatrisyel alopesilerde medikal tedavi hastalık aktivitesini durdurur, hastanın görünümünde bir düzelme sağlamaz. Hastada kür sağlayan bir tedavi yöntemi yoktur. Hastanın görünümüne yönelik tedavi modellerine ihtiyaç vardır. Sekonder skatrisyel alopesilerde geçerli bir medikal tedavi yöntemi yoktur.

12 Skatriyel Alopesilerde Cerrahi Tedavi
Stabil ve Unstabil olarak sınıflanır. Skatrisli alanın üzerine kılların direkt nakledilmesi ve/veya alanın direkt eksize edilmesi cerrahi tedavi seçeneklerini oluşturur. Hastanın görünümünü iyileştirir/skarı kapatır.

13 Unstabil skatrisyel alopesilerde uygun adayın belirlenmesi
Çoğu zaman kronik veya tekrarlayıcıdır. Alevli dönem sonrası bekleme süreleri konusunda kesin veri yok; 2 yıl + Şüpheli vakalarda büyük seans öncesi test seansı yapılmalıdır.

14 Stabil Skatrisyel Alopesilerde Cerrahi Tedavi
Cerrahi uygun adaylarda neredeyse tek tedavi seçeneğidir. Saç transplantasyonu yapılacak ise skarın yapısı ve donor temel belirleyicidir.

15 Optimal prosedürün belirlenmesi
Saç Transplantasyonu vs. Eksizyon SCA ve USCA tedavisinde ilk seçenek uygun adaylar için eksizyon olmalıdır.

16 Cerrahi tedavi Eksizyonel cerrahi Basit eksizyon
Skar extansiyonu sonrası eksizyon Skar expansiyonu sonrası eksizyon

17 Cerrahi tedavi Saç transplantasyonu Skar alanı
FUT FUE Skar alanı Eksizyon sonrası görülür skar bırakabilecek alanlarda saç transplantasyonu ilk seçenek olarak tercih edilmelidir. Kaşlar, saç çizgisi gibi alanlar.

18 SEKONDER SKATRİSYEL ALOPESİ
Önce Sonra

19 Önce Sonra

20 Stabil skatrisyel alopesilerde saç transplantasyonu
Hastanın değerlendirilmesi Medikal öykü (Hastanın beklentisi, İlaç allerjisi, Diabet, Kanama eğilimi) Skarın değerlendirilmesi Donorun değerlendirilmesi Skalp elastisiyeti Hastanın iyileşme karekteristiği (Hipertrofik skar, Keloid,) Transplantasyon yönteminin belirlenmesi FUE (Follicular Unit Extraction) FUT (Follicular Unit Transplantation)

21 Cerrahi değerlendirme
Donor seçimi AGA varlığı (hastanın yaşı), alternatif donor alanları Skarın değerlendirilmesi Vasküler sirkulasyon Test; %2 lidocain anestezi altında 19G iğne ile kanama yok ise eksizyonel cerrahi seçenekleri tekrar gözden geçirilmelidir. Graft beslenme bozukluğu; iskemi, nekroz, enfeksyon ile sonuçlanabilir.

22 FUE endikasyonları Hastanın iyileşme karekteristiği;
Hipertrofik, atrofik skar ve keloide yatkınlık Donor bölgede dağınık skarların varlığı Skalp donor yetersizliğinde alternatif donor alanlarının kullanılması gereken durumlarda

23 Alternatif donor alanı

24 Saç transplantasyonundan kaynaklı eski skarlar eksizyon ile tedavi edilecekse “Trikofitik Kapama” tercih edilmelidir

25 Saç transplantasyonu: Premedikasyon
Diazepam (PO/IV/IM) Midazolam (IM/IV) Narkotik Analjezikler Parasetamol Ibuprofen Antibiyotik profilaksisi

26 Saç transplantasyonu: Anestezi
Lidokain + Epinefrin Prilokain + Epinefrin Artikain + Epinefrin Bupivakain Ropivakain

27 Skatrisiyel alopesilerde saç transplantasyonu
Alıcı bölgenin hazırlanması Graft sıklığı: Vasküler sirkülasyon en önemli parametredir; Kanal sıklığı nispeten kötü sirkülasyon için 15-20/cm2, iyi durumlar için 20-30/cm2 Kanalların hacmi; Graft ile kanal fit olmalı Kanalların açısı… Graft kalınlığı; FU… Tumesan; Adrenalin içeriği 1/ ↓ Saç çizgisi doğal taklit edilerek hazırlanmalıdır.

28

29 Saç çizgisi skatrisyel alopesi
Dr.Walter Unger

30 ÖNCE SONRA

31 Post-op komplikasyonlar
Cerrahi sonrası erken dönemde Kötü sirkulasyonda en iyi ihtimalle graft hasarı ile birlikte ekilenlerin tümü tutmayacaktır. İskemi, nekroz ve enfeksiyon gelişebilir, Antibiyotik başlanmalı, takipte nekroz görülürse lokal yara debridmanı yapılmalıdır. Saçlı bölgede tellogen effluvium, Postop ödem Post-op ödemi azaltmak için oral KS ve buz kompresleri kullanılabilir.

32 USCA: Follikülitis dekalvans
7 yıl önce, 5 yıldır remisyonda FUE, 670 FUs

33 USCA: Psedopelad 12 yıl önce, 7 yıldır remisyonda
, FUE, 900FUs

34 USCA: Psödopelad 4 yıl önce başlamış, 2 yıldır remisyonda
, FUE, 70 FUs

35 Skatrisyel alopesi tedavisinde alternatif yöntemler
Cerrahinin uygun olmadığı hastalarda düşünülmelidir. Parsiyel veya total saç protezleri Tatoo gibi kalıcı boyalar Topik gibi geçici boyayıcı yöntemler

36 Diğer alternatifler

37 Micro Tatoo

38 Özet USCA lerde hastalığın inaktif olduğundan emin olunmalı,
Vasküler sirkulasyon, skar deri kalınlığı ve yöntem önceden tam olarak anlaşılmalı, Şüpheli durumlarda test graft transplantasyonu yapılmalı, İlk seans için sık ekimdense daha seyrek ekimler tercih edilmeli, Kanal için skarın karekterine göre nispeten küçük insizyonlar tercih edilmelidir,

39 Sonuç SCA lerde cerrahi tek tedavi yöntemidir.
USCA lerin cerrahi tedavisi henüz kaygılar olsa bile genel kurallara uyulduğu takdirde güvenle yapılabilir. Hastalarımızdan aldığımız başarılı sonuçlar bizi daha geniş hasta çalışmaları konusunda umutlandırmaktadır. Genel olarak uygun hastalarda cerrahi eksizyon ilk tercih olmalıdır. Bunun mümkün olmadığı stabil ve hatta unstabil hastalarda Saç Transplantasyonu ile iyi kozmetik sonuçlar alınabilir.

40 Skatrisyel Alopesilerde Tedavi
5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu Dr.Ekrem CİVAŞ ANKARA


"Skatrisyel Alopesilerde Tedavi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları