Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22. AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22. AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 22. AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI
“HER EVE BİR GÜNEŞ” İSİMLİ GÜNEŞ ENEJİSİ KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME PROJESİ ADAY OLUNAN DAL “HALKLA İLİŞKİLER” ADAY OLUNAN KATEGORİ “SOSYAL SORUMLULUK” PROJE EKİBİ Cevdet Yavuz Faruk Meydan İlyas Özdemir Murat Kaçmaz EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

2 PROJE ÖZETİ Fosil enerji kaynaklarında meydana gelen azalma, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi; ulaşılması kolay, temiz, güvenilir ve kurulumdan sonra neredeyse hiç bakım ve yatırım gerektirmeyen yönüyle geleceğin vazgeçilmez ana enerji kaynağı olmaya adaydır. Güneşten elde edilen enerjiyle bir evin bütün elektrikli eşyalarını çalıştırabilir, sokak lambalarını aydınlatabilir, mobil cihazları kapalı mekânlara bağımlı olmadan şarj edebilir, gelişmiş sistemleriyle arabaları çalıştırabiliriz. Dünyada ve ülkemizde güneş enerjisi kullanımıyla ilgili çalışmalar son yıllarda artmış olmasına rağmen, dünyanın hiçbir ülkesinde yeterince yararlanılan bir enerji kaynağı değildir. Türkiye’de birçok proje yapılmış ve bu projelerin sonucunda birden fazla güneş ev kurulmuştur. Ancak bu çalışmalar yaygınlaştırılamamıştır. Güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı sağlamak amacıyla yaptığımız projemizde, öncelikle pilot bölge olarak çeşmeyi bir ‘solar city’ (güneş kent) haline getirmeyi ve öncü olarak bu uygulamayı tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçladık. Projenin uygulayıcısı olarak çeşmede bürokratik işlemlerin tek yetkilisi olan Çeşme Belediyesini seçtik. Projemiz, Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Araştırma basamağında; var olan güneş enerjisi potansiyeli, güneş enerjisinden yararlanma yolları ve örnek uygulamalar üzerinde durduk. SWOT analizinde belirlediğimiz temel sorun güneş enerji sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı ve sistemin kurulum aşamasındaki giderleri halkın tek seferde karşılayamayacak olmasıdır. Projenin yaratıcı stratejisi çerçevesinde ‘HER EVE BİR GÜNEŞ’ sloganıyla hedef kitlelerin dikkatini çekmeyi amaçladık. Planlama bölümünde kampanya stratejimizi; hazırlık aşaması, çeşme belediyesinin yenilenme aşaması, bilgilendirme aşaması ve harekete geçirme aşaması olarak belirledik. Projenin uygulama bölümündeki faaliyetleri; SWOT analizinde belirlediğimiz güçlü yönler ve fırsatları kullanarak zayıf yönler ve tehditleri ise bertaraf ederek hedefimize ulaşmaya yönelik düzenledik. Ölçme ve değerlendirme bölümünde ise uygulama bölümündeki faaliyetlerimize katılım sayısı ve yapılan geri dönüşler, proje çerçevesinde verilen kredilere başvuru sayısı, web adresinin tıklanma sayısı ve danışma hattının aranma sayısına bağlı kriterlerle amacımıza ne oranda ulaştığımızı belirlemeyi amaçladık. ŞİMDİ SIRA SİZDE EVİNİZDE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANARAK “HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJESİNDEKİ ROLÜNÜZÜ ALMAYA BEKLİYORUZ…

3 PROJENİN KÜNYESİ Uygulayıcı Kurumlar
Çeşme Belediyesi - GÜNDER (Uluslararası güneş enerjisi topluluğu –Türkiye bölümü) Projenin Adı Her Eve Bir Güneş Yatırım Ölçeği $ (kısa vadeli) Zaman Dilimi Haziran Ekim 2011 Pilot Şehir Çeşme Faaliyetler Hedef Kitlesi Çeşme’de yaşayan,mülk sahibi olan kamuoyu kitlesi Bilgilendirme Hedef Kitle Çeşme geneli Sosyal paydaşlar Çeşme Belediyesi : Proje uygulayıcısı GÜNDER : Proje uygulayıcısı Ege Üniversitesi : Konferans, söyleşi gibi etkinliklerin yer tahsisinde desteği Bankalar (Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank) : Her Eve Bir Güneş kredi desteği Finansman Kaynakları Başlangıç Maliyetleri : Çeşme Belediyesi/ $ Medya Maliyetleri : Çeşme Belediyesi 5.000$ Reklam Maliyetleri : Çeşme Belediyesi/ $ Etkinlik Maliyetleri : Çeşme Belediyesi – sponsorluk/70.000$ Finanas Kaynaklarını Rolü Projenin uygulanmasında finansman rolü görür ve projeyi bizzat uygular

4 GİRİŞ Yaptığımız araştırmalar sonucunda ülkemizde güneş enerjisinden yeterince faydalınamadığını ve varolan güneş enerjisini kullanamadığımızı gördük. Ülkemizdeki bu konuda ki bilgi yetersizliğini gidermek ve güneş enerjisinden olabildiğince yüksek seviyede faydalanan bir şehir yaratmak istedik. Bu amacımıza en ideal şehir olarak Çeşme’yi uygun gördük. Araştırmalarımızda veri kaynakları : Birincil veri kaynakları; Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü kütüphane kaynakları, Basından Haberler, Yüz Yüze İlişkiler, Ege Üniversitesi merkez kütüphanesi kaynakları vs. kullandık. İkincil veri kaynakları; Çeşme Belediyesi’nin araştırma sonuçları, Devlet Planlama Teşkilatı yayınlar, piyasadaki gazete ve dergiler, internet, ilgili konferanslar... Sonuç olarak; ülkemizde örnek bir “solar city” meydana getirmek için yola çıktık...

5 ‘’HER EVE BİR GÜNEŞ’’ ARAŞTIRMA AŞAMASI
Güneş enerjisi: Kaynağını Güneş'teki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji kaynağıdır. GÜNEŞ ve GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan güneş sistemi dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, dünyada yaşayan canlılar vazgeçilmez bir kaynaktır. Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir

6 GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI
Bahçe Aydınlatmasında  Sıcak Su Üretilmesinde  Sokak Aydınlatmasında  Güneş Arabalarında  Uçaklarda Evlerin Elektrik İhtiyacının Karşılamasında Trafik İşaret Lambalarında  Cep Telefonlarının Şarj Edilmesinde Saatlerde Hesap Makinelerinde  Yapay Uydularda Güneş Kulelerinde  Yemek Pişirilmesinde  Soğutma Sistemlerinde  Giysi veya Çantalarda

7 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. Bu yöntem daha çok evlerimizdeki sıcak su ihtiyacını karşılamakta kullanılır.  Bazı ısıl sistemler güneş ışığını tek bir noktada yoğunlaştırarak sıcak su buharı oluşturmakta, bu sayede elektirik üretmektedir. Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler. Fotovoltaik sistemler olarak da adlandırılan bu sistemler şimdilik büyük çaplı enerji çözümleri sunamamaktadır GÜNEŞ PİLLERİ: Güneş pilleri güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarıiletken aygıtlardır. Güneş pilleri; (fotovoltaik piller) yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren, yarı iletken maddelerdir. Üzerlerine ışık düştüğünde uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Gücü arttırmak için çok sayıda pil birbirine bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilerek yapılır.

8 Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı
Güneş enerjisinden elektrik elde etmede bilinen en önemli yöntem, güneş pilleri ya da diğer adıyla fotovoltaik sistemlerden yararlanmaktan geçmektedir. Güneş pilleri ile elektrik elde etme teknolojisi zor ve maliyeti yüksek bir uygulama çeşididir. Ancak çevre bilincinin artması bu yöntemin kullanım çalışmalarını hızlandırmıştır. Fotovoltaikin 1959 yılında bulunması ile birlikte verimli elektrik üretimi için birçok çalışma yapılmıştır. Fotovoltaik teknolojisi son 50 yıl içerisinde büyük ilerleme kaydetmiştir. evin ihtiyacını karşılayabilecek sistemler ise 1990 yılında üretilmiştir. Fotovoltaik piller, farklı iki yarı iletken malzemenin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bunlar genellikle silikondan üretilmişlerdir ve güneşin her durumunda elektrik üretebilirler. Yani bulutlu havalarda da yayılan ışını kullanarak verimi devam ettirebilirler. En önemli özellikleri ve avantajları, az bakım gerektirmeleri ve güvenli olmalarıdır.

9 DÜNYA’DA GÜNEŞ ENERJİSİ
Dünyada bilinen petrol rezervlerinin ömrü 40 yıl, doğal gazın 61 yıl, kömürün ise 227 yıl olarak tahmin ediliyor. Bu hızlı tüketim ile fosil yakıt rezervlerinin azalması, artan çevre kirliliği sonucu doğanın tahribi; yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılıyor. Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre çok sayıda avantajı mevcuttur: a) Tükenmeyen enerji kaynağı olmasıdır b) Temiz enerji türüdür. c) Doğabilecek ekonomik bunalımdan etkilenmez. d) Mahalli uygulamalara elverişlidir. e) Çok sayıdaki ülkede faydalanılabilir. f) Karmaşık teknolojiye ihtiyaç duyulmamaktadır. g) İşletme masrafları çok azdır. ğ) Güneş enerjisinin gaz, duman, kükürt veya radyasyon gibi zararlı artıkları yoktur.

10 TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ
Türkiye dünya üzerinde 36-42 kuzey enlemleri ve 26-45 doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin yıllık ortalama güneş Işınımı 1303 kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMI: Güneş Kolektörleri Türkiye’de günes enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir.Halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7,5 milyon m2 civarındadır. Ülkemizde günes enerjisi kullanımında kaynak anlamında bir sorun olmamakla beraber elektrik üretiminde uygulanacak yöntem açısından bazı bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Fotovoltaik sistemler ile bulutlu veya açık her türlü hava sartlarında elektrik üretilebilirken, yogunlastırıcı sistemlerde (termik ve mekanik dönüsüm) direk ısınım, yani açık hava, gerekli olmaktadır. Bu nedenle, termik ve mekanik dönüsümlü üreteçler için Güneydogu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin tercih edilmesi gerekirken, fotovoltaik üreteçler için Dogu Karadeniz Bölgesi dısındaki tüm bölgeler uygun olmaktadır Ülkemiz günes enerjisi potansiyeli bakımından iyi durumda olmasına ragmen ne yazık ki bu potansiyeli yeterince etkin ve yaygın kullanamamaktadır. Bunun sebebi olarak kurumlar ve devletin teşvik etmemesi olmuştur.

11 Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar
 1-Sıcak Su Sistemleri 2- Buhar Üretimi 3.Güneş Pilleri ve Uygulamaları Türkiye'de Kurulan Güneş Evleri :  Türkiye'de ilk güneş evi 1975 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde tesis edilmiştir. Bina iki katlı olup 96,6 m2 alana haizdir.  Çukurova Güneş Evi 33 m2 olup, 1981 Temmuzunda kurulmuştur.  Maden Tetkik Arama Enstitüsü Güneş Evi ise, güneş pilleri ile çalışan sistemler mevcuttur. 14 kWp yine 1981 yılında Marmaris Muğla da tesis edilmiş ve toplam alanı 113,5 m2'dir.

12 İZMİR DE GÜNEŞ ENERJİSİ
Ülkemizde de güneş enerjisinden yararlanma konusunda doğru seçim, karar ve yönelişlerin uygulanmasında İzmir öncülük edebilme olanağına sahiptir. Örnek güneş şehirlerinden ilki olması potansiyeline sahiptir. Fakat İzmir de güneş enerjisinden yararlanma düşük seviyeyedir. Bunun nedeni halkın yeterince bilinçlendirilmemiş olması ve bu yönde faaliyetlerin yetersiz olmasıdır. Şu ana kadar vermiş olduğumuz araştırmalarımızdan yola çıkarak varmış olduğumuz noktada ülkemizde küçük ve parçalı uygulamalar dışında güneş enerjisinden çok az miktarda faydalanıldığını gördük. Halkın güneş enerjisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, bu konu üzerine çalışmaların yetersiz olması ve ülkemizde örnek alınacak bir uygulamanın mevcut olmaması bu konudaki faaliyetlerin yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Neden Çeşme?:Çeşme ilçesi; güneş enerjisi verimliliği, ekonomik durumu, şehrin varolan prestiji, konut yapıları,Çeşme belediyesinin yapısının elverişli olmasından dolayı projemize uygun kent olarak seçilmiştir.

13 SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER
Güneş enerjisi tükenmeyin bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur. Çeşme’de Güneş enerjisinin, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesi. Çeşme belediyesinin brokrasi açısından Çeşme’de tek yetkili olması. Çeşme’deki hedef kitlenin genel olarak maddi yönden güçlü olması. Çeşme’de güneş enerjisi verimliliğinin yüksek olması. Çeşme’deki konut yapılarının elverişli olması. Günder’in bu konuda uzman olması . Çeşme belediyesinin ve Günder’in kurumlarunın köklü olması. Kurulacak sistemin her bütçeye hitap edebilmesi.

14 ZAYIF YÖNLER Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir Birim yüzeye gelen güneş ışınları devamlı olmadığından depolama gerekmektedir, Enerji ihtiyacının fazla olduğu kış aylarında, güneş ışınları az ve geceleri ise hiç yoktur, Çeşme belediyesinin bütçesinin sınırlı olması . Günder’in merkezinin Ankara’da olması. Güneş olmadığı zamanlarda üretimin kesintiye uğraması, Çeşme’de alt yapıyı oluşturacak kalifiyeli eleman ve firmanın yetersiz olması.

15 FIRSATLAR Uygulanabilirliğin yüksek olması: bu konuda yapılacak çalışmaların gerek güneşlenme süresinin uzun olması gerekse de Çeşme’nin bu konuda aç olması Çeşme’nin enerji açısından maliyetleriniini minumum seviyeye düşürülmesi 2010 da çıkacak yasalarla konunun teşvik edilecek olması Ülkemizde bu sektörün alt yapısının geliştirilmesi ve kalifiyeli eleman sayısının özel sektör ve üniversiteler tarafından artırılması Çeşme’ de hedef kitlenin bütçesine göre tercih edebileceği ısıl güneş teknolojilerinin mevcut olması Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından Çeşme’nin doğal güzelliklerinin zarar görmesi engellenecektir. TEHDİTLER: Güneş enerjisinden su ısıtmada ve aydınlatmada yararlanılacak sistem pahalı olmamasına rağmen, Çeşme’de bir anda o parayı veremeyecek hedef kitlelerin olması 5346 sayılı YEK kanununun getirdiği teşviklerin yetersiz kalması Görüntü kirliliğine yol açabilecek olması ve tepki çekebilme ihtimali Günder’in merkezinin Ankara’da olması nedeniyle iletişim eksikliğinin olabilmesi

16 PLANLAMA AMAÇLARIMIZ:
Çeşme’de öncelikle su ısıtma ve aydınlatmada güneş enerjisinden faydalanmayı artırmak, uzun vadede daha geniş alanlarda ilerlemesine öncülük etmek, Çeşme’de örnek uygulamaların gerçekleştirilerek hedef kitlenin Bilinçlendirilmesini sağlamak ve hedef kitlenin tutum ve davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi, Çeşme belediyesi ve halkının güneş enerjisi konusunda bilinçlenmesini ve sosyal sorumluluğa sahip olması sağlamak, Başarılı örnek güneş evlerini gerçekleştirerek, örnek yapılar oluşturmasını sağlamak, Örnek şehir yaratarak bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, Güneş enerjisinden sıcak su elde ederek ve aydınlatmada kullanarak varolan güneş enerjisinden faydalanmak, Çeşme'nin coğrafi konumu nedeniyle bolca sahip olduğu güneş enerjisine dikkat çekmek.

17 HEDEFİMİZ HEDEF KİTLE:
Çeşme’nin güneş enerjisi konusunda Türkiye’ de model olabilecek bir ‘’solar city’’ olmasını sağlamak, Çeşme’nin, güneş enerjisi kullanımın yaygınlaştığı ve bir yaşam şekli haline geldiği, örnek bir şehir olmasına katkı sağlamak Çeşme’de güneş enerjisinden yararlanmayı varolan durumdan %40 artırmak. HEDEF KİTLE: Kampanyamızın başarılı olması için yapacağımız faaliyetlere dikkat çekmek amacıyla seçtiğimiz hedef kitle şu şekildededir: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri Belediye çalışanları Çeşme’deki Oteller Medya Ulusal ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları.

18 PAYDAŞLARIMIZ Sivil toplum kuruluşları. Ege üniversitesi.
Günder.(Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - Türkiye Bölümü) Çeşme belediyesi. Ulusal medya ve kuruluşları. Ege üniversitesi güneş enerjisi enstitüsü Bankalar.

19 KAMPANYA STRATEJİSİ Kampanya stratejimizi oluşturan aşamalar:
Çeşme’de güneş enerjisinin kullanımı genelde bilinmemekte, tanıtımı yapılmamakta ve devletçe tesvik edilmemektedir. Çeşme’nin bir “solar city”olabilmesi ve zaten varolan güneş enerjisinin kullanılması için kampanyamızda merkezden çevreye doğru yayılan bir etki stratejisi benimsedik. Merkezi Çeşme Belediyesi olarak alıp, daha sonra hedef kitleye yayılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi dört aşamada planladık: hazırlık aşaması Çeşme belediyesi yenilenme aşaması, hedef kitleyi biliçlendirme aşaması, harekete geçirme aşaması olacaktır. Kampanya stratejimizi oluşturan aşamalar: Hazırlık Aşaması : Çeşme belediyesi ve Günder arasında gerekli anlaşmaların imzalanması “Her Eve Bir Güneş” proje biriminin oluşturulması “Her Eve Bir Güneş” proje birimi Kurumsal kimliğinin oluşturulması Güneş enerjisi ısıtma sistemleri ve kollektörler için tedarikçilerle iletişim sağlanması

20 Bilgilendirme aşaması: Bu aşamada belediyede oluşmuş olan değişimi hedef kitlede de oluşturmak amacıyla faliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler şu şekildedir: Basın Toplantısı “Her EVE Bir Güneş” Konferansı Her Eve Bir Güneş reklâm çalışmaları: —Gazete ve dergi reklâmları, —Afiş, broşür, bilboard ve televizyonda bilgilendirici reklâmlar —Yer reklâmlarının yerleştirilmesi Çeşme’nin yerel gazetesinde insertler yerleştirilmesi Her sokağa bir güneş – Her Eve Bir Güneş bilgilendirme gezileri “Her Eve Bir Güneş” standları Harekete geçirme aşaması: Örnek Güneş Evin Oluşturulması Bütün Aslılar için Güneşli Günlere kısa film yarışması “Her Eve Bir Güneş” haftası “Güneş Evleri”Yarışıyor Acun Ilıcalı ile “Solar City Çeşme” gezisi “Her Eve Bir Güneş”festivali “Her Eve Bir Güneş” örnek güneş ev yarışması Çeşme’deki ilköğretim ve liselere yönelik “Her Eve Bir Güneş” tiyatro ve okul boyama günleri “Her Eve Bir Güneş” Tekne turlarının düzenlenmesi.

21 İLETİŞİM STRATEJİSİ Temel mesaj;
Vereceğimiz mesajlarla akılda kalıcılığı artırmak amacı ile hedef kitleye gündelik yaşamları içerisinde doğru yerde zamanda ve sıklıkta doğru araçlarla ulaşılacaktır. İletişim çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için rasyonel mesajların yanında psikolojik mesajlarda verileceketir. Çeşme’deki halkın Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisine göre 4. Basamakta (saygı- itibar ihtiyacı) olduğundan mesajlarımız bu yönde olcaktır. Temel mesaj; İnsanların kendilerininde yenilenebilir enerji konusunda yapabilecekleri birşeyler olduğunu inandırıcı bir şekilde anlatmak ve varolmuş-varolan ve varolacak bir enerji olarak güneş enerjisinden yararlanabileceklerini ve böylece hem kendilerine hemde yaşadıkları çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri vurgusu yapılacaktır. Slogan “Her Eve Bir Güneş”- “Her Sokağa Bir Güneş”

22 Etiketler ve kimlik kartları
MEDYA VE TEKNİKLERİ Yazılı basın Görsel-işitsel medya Etkileşimli medya Diğer materyaller Gazete Televizyon Danışma hattı Standlar Dergi Afiş – billboard Web site Pop Teşhir Ürünleri Duyuru ve ilanlar - broşür e-bülten Etiketler ve kimlik kartları

23 UYGULAMA HAZIRLIK AŞAMASI:
ÇEŞME BELEDİYESİ VE GÜNDER ARASINDA GEREKLİ ANLAŞMAŞMALARIN İMZALANMASI. Amaç: Çeşme belediyesi ve Günder arasındaki işbirliğini resmileştirmek ve proje uygulayıcalarını belirlemek. Hedef kitle: Çeşme belediyesi, Günder ve yerel basın mensupları Uygulama: 28 Haziran 2010 saat da Çeşme belediyesinde yerel basın mensuplarının da katılımıyla işbirliğini resmileştiren anlaşmalar imzalanacaktır. Başarı Kriterleri: Projeyi yürütecek iki kurum arasındaki ilişkinin sınırlarının belirlenmesi ve projedeki rollerin belirlenmesi.

24 “ HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJE BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI
Amaç: Çeşme belediyesi ve Günder arasında iletişimi sağlamak, işbirliğini artırmak amacıyla projenin uygulayıcı birimini oluşturmak ve bütün faaliyetlerin tek merkezde toplanmasını sağlamak. Hedef kitle: Günder, Çeşme Belediyesi, belediye çalışanları ve yerel basın mensupları Uygulama: 20 Temmuz 2010 saat da Çeşme belediyesinde, Çeşme Belediye başkanı Faik TÜTÜNCÜOĞLU'nun ve Günder’den görevlendirilen bir yetkilinin katılımıyla proje biriminde görev alacaklar ve proje birimi başkanı basına açıklanacaktır.Böylece ortak bir birim oluşturulmuş olup tüm faaliyetler buradan yönetilecek ve gerekli bilgiler Çeşme Belediyesi ve Günder’in ana merkezine buradan iletilecek ve geri dönüşler yine aynı yolla gerçekleştirilecektir. Başarı Kriterleri: Tüm faaliyetlerin tek merkezden yönetilmesi, Sadece projeden sorumlu bir birimin oluşturulması.

25 “HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJE BİRİMİ KURUMSAL KİMLİĞE KAVUŞUYOR
Amaç : “Her Eve Bir Güneş” proje biriminde çalışacaklara özel kimlikler ve kıyafetler tasarlanarak hedef kitle tarafından her yerde bilinirliğini artırmak ve belediye çalışanlarından ayırt edilmesini sağlamak. Hedef kitle : “Her Eve Bir Güneş” proje birimi çalışanları. Uygulama: Tasarlanan kimlik ve kıyafetler, 10 Ağustos 2010 tarihinde sipariş edilen firma tarafından proje birimi çalışanlarına teslim edilecektir. Başarı Kriterleri: kurumsal imajı yerleştirmek, Giyilecek kıyafetlerle her yerde bilinirliği yakalamak ve Çeşme belediyesi çalışanlarından ayırt edilmek.

26 Diğer proje çalışanları ile teknik ekibin bütünleşmesi.
SİSTEMİ KURACAK VE BUNDAN SORUMLU OLACAK TEKNİSYENLERİN PROJE BİRİMİNE ENTEGRE EDİLMESİ Amaç: Sistemi kuracak ve müdahale gerektiren zamanlarda müdahale edecek teknisyenlerin istihdam edilmesi. Hedef kitle :Güneş enerji sistemlerinde deneyim sahibi ilgili fakültelerden mezun teknisyenler ve mühendisler. Uygulama : 13 Eylül 2010 saat 14:00 da Çeşme belediyesinde daha önce internet üzerinden başvuruları incelenmiş ve kabul edilmiş teknisyenlerle sözleşme imzalanacaktır. Başarı Kriterleri: Sistemin kurulumunu yapacak teknik ekibin resmiyet kazanması, Diğer proje çalışanları ile teknik ekibin bütünleşmesi.

27 HER EVE BİR GÜNEŞ” ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTININ KURULMASI
Amaç : Projede merak edilen konularla ilgili bilgi alınılabilecek bir danışma hattı oluşturmak. Hedef kitle :Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel medya, medya yönetici ve çalışanları. Uygulama :Telefon numarası için Türk Telekom Müdürlüğü’ne başvurulacaktır. Tüm aramalar proje birimindeki danışma hattına yönledirilecektir. Numara : Başarı Kriterleri: Farklı bir alan olan telekomünikasyon üzerinden hedef kitleye ulaşma.

28 “HER EVE BİR GÜNEŞ” WEB SİTESİNİN OLUŞTURULMASI
Amaç : Hedef kitleye proje ile ilgili bilgilerin aktarılacağı, internet üzerinden soruların cevaplandırılacağı daha etkin bir iletişim kurulmasını sağlayacak bir web sitesinin oluşturulması. Hedef kitle : Çeşme’deki mülk ve ev sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki oteller ,medya ,ulusal ve yerel ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları. Uygulama : Proje için bir web adresi alınacaktır. Oluşturulacak linkler sayesinde Çeşme belediyesi ve Günder’in web sitesine bağlanılabilecek. Aynı şekilde Çeşme belediyesi ve Günder’in web sitelerine konulacak linklerle bu web sitesine yönlendirme sağlanacaktır. E- bültenler web sitemizden yayınlanacaktır. Adres : Başarı Kriterleri: Çağın iletişim kanalı olan internet üzerinden gelişmeleri hedef kitlelere aktarabilmek,merak edilen sorulara buradan da yanıt verebilmek. Bu web sitesi aracılığıyla belediyenin ve Günder’in sitelerine yönlendirme yapabilmek.

29 ÇEŞME BELEDİYESİ’NİN YENİLENME AŞAMASI
ÇEŞME BELEDİYESİ İÇERİSİNDE BİR HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI Amaç : Projede planlanan faaliyetleri yürütecek olan birime yardımcı olacak ve destek verecek bir halkla ilişkiler biriminin kurulması. Hedef kitle : Belediye çalışanları, yerel basın mensupları,çeşmedeki oteller ve yöneticileri, Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları. Uygulama : Proje birimi ve direkt olarak Çeşme Belediye Başkanına bağlı bir halkla ilişkiler birimi oluşturulacaktır. (kasım 2010) Başarı Kriterleri: Yapılacak faaliyetlerin profesyonelce yürütülmesi, Proje birimi ile bütünlük içinde çalışan bir birimin oluşturulması ve tüm faaliyetlerden Çeşme Belediye Başkanının bilgi almasını sağlamak

30 “HER EVE BİR GÜNEŞ” KONUT KREDİSİ
Amaç : Hedef kitlenin evlerini Güneş Evlere dönüştürmek için yeterli nakit parayı elde etmelerini sağlamak ve isteyenlerin kolayca kredi almalarını sağlamak. Hedef kitle : Akbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası. Uygulama : Çeşme belediyesi halkla ilişkiler biriminin köprü görevi görmesi ile bankalar ile Çeşme Belediyesi arasında mutabakat sağlanması sonucu “Her Eve Bir Güneş” konut kredisi belirlenen bankalar tarafından Çeşme’deki hedef kitleye sağlanacaktır. (aralık 2010) Başarı Kriterleri: Daha fazla hedef kitlenin faaliyete geçmesinin sağlanması, Uzun vadede oluşturulacak olan “güneş evler” için hedef kitleye kaynak oluşturulması.

31 ÜCRETSİZ “HER EVE BİR GÜNEŞ DERGİSİ”NİN OLUŞTURULMASI
Amaç : Halkı bilinçlendirecek,yapılmış ve yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgi verecek bir dergi oluşturmak. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel medya ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları. Uygulama : Belediye halkla ilişkiler birimi tarafından aylık olarak yayımlanacaktır. Projenin ile ilgili tüm detaylar yazılı ve görsel olarak dergide yer alacaktır. Dergilerin belediyede, proje biriminde ayrıca kiosklarda da bulunması sağlanacaktır. Başarı Kriterleri: Yapılan çalışmalar hakkında daha detaylı bilgiler sunmak. Hedef kitleye farklı bir mecradan ulaşmak, İstediğimiz mesajları istediğimiz oranda kullanarak hedef kitlenin dikkatini çekmek.

32 “HER SOKAĞA BİR GÜNEŞ” Amaç : Sokakların güneş enerjisinden faydalanılarak aydınlatılması ile belediyedeki yaşanan değişimi sokağa taşımak ve hedef kitleyi meraklandırmak. Hedef kitle : : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri, belediye çalışanları,Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel medya. Uygulama : Temmuz 2011 tarihleri arasında Çeşmenin ana caddesi solar lambalarıyla proje birimi tarafından aydınlatılacaktır. Daha sonra proje kapsamında şehrin tüm sokaklarına bu faaliyet kademe kademe yayılacaktır. Başarı Kriterleri: Hedef kitlede merak uyandırılması ve dikkatlerinin çekilmesi, bu faaliyetle hedef kitlenin deneyimsel olarak projeyi yaşamasının sağlanması.

33 BİLGİLENDİRME AŞAMASI
BASIN TOPLANTISI Amaç : Çeşme belediyesinde, sokaklarda,belediye binasında,Çeşme Kalesinde yaşanan değişiklikleri ve “Her Eve Bir Güneş” projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetleri duyurmak, gelinen durumu ve amaçlanan hedefi kamuoyu ile paylaşmak. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel medya ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları,Türkiye genel kamuoyu. Uygulama : Hazırlanan davetiyeler bir ay önceden basın mensuplarına gönderilecektir.Belediye binasında 05 Ağustos 2010 tarihinde basın toplantısı yapılacaktır yenilenen ve solar city olma yolunda önemli adımlar atan Çeşme’deki gelinen konum ve gelecek faaliyetler hakkında bilgi verilecektir. “Solar City Çeşme” Projesi detaylı bir şekilde kamuoyuna anlatılacaktır. Başarı Kriterleri: Hedef kitleye tam ve açık bir enformasyonla ulaşılması ve bilgilendirilmesi,haber niteliğindeki reklamların yayımlanması ile dikkatin çekilmesi.

34 HER EVE BİR GÜNEŞ KONFERANSI
Amaç : “Her Eve Bir Güneş” projesi hedef kitlesini “solar city Çeşme” hakkında bilgilendirmek, güneş enerjisi ve sistemleri hakkında bilgilendirmek, örnek güneş evlerinin tanıtımını yapmak. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Otel yöneticileri ve çalışanları,yerel medya. Uygulama : Etkinlikten üç gün önce Çeşme meydanında “Her Eve Bir Güneş” standları kurularak konferansla ilgili broşür dağıtılacak ve böylece konferansın hedef kitlesine ulaşılacaktır.Otellere broşürler gönderilecektir.Ege üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu hedef kitleye yönelik bilgilendirme ve bu yolla harekete geçirmek için 05 Ağustos 2011 tarihinde konferans düzenlenecektir Başarı Kriterleri: Projeye katılmak isteyen, bilgi almak isteyen, sorularına cevap arayan Çeşme halkının bilgi olarak doyuma ulaştırılması, konferans sonrası yönlendirilecek kişilerin proje birimi ile temas kurması sağlanarak iletişimin devamlılığının sağlanması.

35 AFİŞ, BROŞÜR, BİLBOARD VE TELEVİZYONLARDA REKLAMLAR
Amaç : “Her Eve Bir Güneş” projesi hakkında bilgi vermek ve Çeşme’nin hedeflediği noktaya vurgu yapmak. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Oteller,ulusal ve yerel medya ve medya kuruluşlarının yönetici ve çalışanları. Uygulama : Hazırlanan afişler Çeşme belediyesinde, Çeşme meydanında, Çeşme Kalesinde ve uygun otel ve binalarda görülebilecek yerlere yerleştirilecektir. Hazırlanan broşürler Çeşme Meydanında, Çeşme belediyesi içerisinde ve Çeşme sahil yolunda dağıtılacaktır. Hedef kitleye istediğimiz mesajı ulaştırabilmek için Çeşme girişine değişik boyutlarda hazırlanan billboardlar yerleştirilecektir. Çeşme girişindeki giriş tabelası “Welcome To Solar City Çeşme” ve hoş geldiniz Solar City Çeşme’ye şeklinde değiştirilecektir. “Bütün Aslılar için Güneşli Günlere” kısa film yarışmasında birinci olacak film, reklam formatında,hedef kitleyi görsel medyada da yakalamak amacıyla belirli aralıklarla yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanacaktır.

36 “GÜNEŞ” HEDEF KİTLESİNİ ARIYOR
Amaç: Daha fazla hedef kitleye ulaşmak, yüz yüze iletişim ve geri bildirimleri anında alabilmek yoluyla daha ikna edici bir iletişim oluşturmak. Hedef Kitle: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,Çeşme’deki Oteller. Uygulama: 2011 Temmuz ayı boyunca proje birimi içerisinde oluşturulacak Tim’ler, tüm iş yerlerini, otelleri, evleri v.b. ulaşarak insanlara projenin amacını, kendilerinin yapabileceklerini, projenin önemi gibi konular anlatılacak. Uygun görülen kişilerin isimleri ve telefon numaraları alınarak yönlendirme ve takip işlemleri gerçekleştirilecektir. Başarı Kriterleri: Hedef kitlelerin bilgilerine ulaşarak onları yönlendirmek, Proje hakkında daha fazla bilgilenmelerini sağlamak.

37 HAREKETE GEÇİRME AŞAMASI
ÖRNEK BİR GÜNEŞ EVİN OLUŞTURULMASI Amaç: Bir güneş ev oluşturmanın mümkün olduğu mesajını görsel ve deneyimsel olarak hedef kitleye ulaştırmak,hedef kitlenin ikna edilme sürecini kolaylaştırmak ve projeyi daha gerçekçi temellere oturtmak. Hedef Kitle: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri, belediye çalışanları, Çeşme’deki Oteller ve yerel medya. Uygulama: Çeşme sınırları içerisinde hedef kitlenin kolayca ulaşabileceği uygun bir ev seçilerek tüm güneş enerjisi sistemleri entegre edilecektir.Bu işlem Belediye Binası ve Çeşme Kalesi’nin tamamlanmasından hemen sonra gerçekleşecektir.2011 Ağustos ayının başında açılışı gerçekleşecek ve belirlenen gün ve saatlerde hedef kitlenin ziyaretine açık olacaktır.Proje botunca muhafaza edilecek bu eve “GÜNEŞ EV” ismi verilecektir. “Güneş Ev” kriterlerini yerine getiren veya yaklaşan eve veya mülkler “Burada Güneş Enerjisi Kullanılmaktadır” yazılı stickerlerle damgalanacaktır. Başarı Kriterleri: Merak uyandırılan ve bilgilendirilen hedef kitlenin % 70’inin bu evi ziyaret etmesini sağlamak.

38 “BÜTÜN ASLILAR İÇİN GÜNEŞLİ GÜNLERE” KISA FİLM YARIŞMASI
Amaç: Gelecek nesiller için Güneş enerjisi kullanılması gerektiği, herkesin mutlaka Solar City Çeşme için bir şeyler yapabilecekleri mesajını hedef kitleye iletmek. Hedef Kitle: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri, belediye çalışanları, Çeşme’deki Oteller, ulusal ve yerel medya ve Türkiye genel kamuoyu. Uygulama: Yaratıcı stratejimiz de bahsettiğimiz öykümüzü projemize en uygun şekilde ortaya koyan kişi veya kurumlar yarışmanın ödülü olan TL’yi kazanacaktır. Bundan sonraki süreçte bu kısa filmin tüm hakları Çeşme Belediyesine ait olacaktır. Ağustos-Ekim 2010 tarihleri arasında Ege TV, Kanal D ve Star TV gibi birçok televizyon kanalında bir reklâm filmi olarak yayınlanacak. Başarı Kriterleri: Hedef kitlelerimizde sosyal sorumluluk davranışı oluşturmak, “Solar City Çeşme” için genel kamuoyunun desteğini almak.

39 “HER EVE BİR GÜNEŞ” HAFTASI
Amaç : Projenin sürekliliğini sağlamak için yapılacak olan bir haftalık etkinliklerde hatırlatma sağlanıp tekrar projenin canlılık kazanması amaçlanmak ve Yenilenebilir ve Güneş enerjisinin önemini hedef kitleye anlatmak ve hatırlatmak. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Otel yöneticileri ve çalışanları,yerel ve ulusal medya. Uygulama : Her yıl ağustos ayının ikinci haftası. “Her Eve Bir Güneş” haftası olarak kutlanılacaktır. Bu etkinlik 2011 de ise Ağustos’ta yapılacaktır. Yapılacak olan etkinliklerde “Her Eve Bir Güneş” proje birimi görev alacaktır. Hafta içinde, bütün kentte Güneş enerjisi ile ilgili toplantı ve açık oturumlar düzenlenecektir. Yerel Radyo ve televizyonlarda Güneş Enerjisini işleyen programlar yayınlanacaktır. Okullarımızda Yenilenebilir enerji ve Güneş enerjisinin önemi anlatılacaktır. Öğrenciler arasında enerji tutumu ile ilgili afiş, karikatür, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir. Bu yarışmalarda derece alanlara ödülleri dağıtılacaktır. Başarı Kriterleri: Projenin devamlılığının sağlanması ve canlı tutulması, hedef kitlenin Projeyle geleneksel bir bağ kurmasının sağlanması.

40 “GÜNEŞ EVLERİ” YARIŞIYOR
Amaç : Hedef kitlenin düzenlenecek yarışmalarla güneş projelerine özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlanması. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri ve ulusal ve yerel medya. Uygulama : “Her Eve Bir Güneş” yarışmalarının her yıl Ağustos ayının üçüncü haftası yapılacaktır.Proje birimimi yetkilileri tarafından aday evler incelenecek ve yarışmada ilk üçe giren güneş evler belirlenecektir.Ödüller 29 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan festivallerde sahiplerine verilecektir. Başarı Kriterleri: Solar City Çeşme’nin oluşumuna katkı sağlayacak örnek Güneş evler meydana gelmesinin sağlanmak, hedef kitleler arasında olumlu bir rekabet havası oluşturmak, geleneksel bir etkinliğe dönüştürülmesinin sağlanmak, kampanyanın canlı tutulmasının sağlanmak.

41 ACUN ILICALI İLE “SOLAR CİTY ÇEŞME”
Amaç : Türkiyenin önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı’nın katılımıyla “solar city Çeşme’ ”nin Türkiye genelinde tanıtılmasını sağlamak,kamuoyunun ilgisini çekmek ve Solar City Çeşme markasını Türkiye genelinde yerleştirmek. Hedef kitle : Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,belediye çalışanları,Çeşme’deki Otel yöneticileri ve çalışanları,yerel ve ulusal medya ve Türkiye kamuoyu. Uygulama : 22 Ağustos 2011 tarihinde saat:13.00’da Acun Ilıcalının sunuculuğunu yapacağı “ACUN ILICALI İLE SOLAR CİTY ÇEŞME” adlı bir tanıtım programının çekilecek ve Ege TV’de canlı olarak yayınlanacaktır.Program Çeşme Meydanından başlayacaktır.Kanal D, atv ve Show TV v.b. kanalların ana haber bültenlerinde haber olarak yer alacaktır. Başarı Kriterleri: Ülke çapında kampanyanın tanıtımına katkı sağlanması, ulusal desteğin sağlanması,kampanyanın bilinirliliğin yurt çapında genişletilmesi,Çeşme halkında kampanyaya daha fazla katkıda bulunma sorumluluk bilincinin oluşturulması.

42 “HER EVE BİR GÜNEŞ ÇEŞME” FESTİVALİ
Amaç : “Her Eve Bir Güneş” festivalleri ile halkın eğlendirilerek konuya dikkatinin çekilmesinin sağlaması. Hedef kitle: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,Çeşme halkı,belediye çalışanları,Çeşme’deki Otel yöneticileri ve çalışanları,yerel ve ulusal medya. Uygulama : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme Belediyesi ve Ege Televizyonu katkılarıyla 26 Ağustos Cuma günü, festivale katılacak sanatçıların ilçede toplanmasıyla start alacak. “Her Eve Bir Güneş" Festivali sergilere, kokteyllere, konserlere sahne olacak. “Her Eve Bir Güneş Çeşme” festivali 26–28 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenecektir. Sadece Projenin ilk yılında yapılacak bu festival daha sonraki yıllarda her yıl Temmuz ayında gerçekleşen Çeşme Deniz Şenlikleri ve Uluslararası Çeşme Şarkı Yarışması’na dahil edilecektir. Festival boyunca Çeşme’nin bir Yıllık zaman dilimi içerisinde geçirdiği değişimi gösteren Solar City Çeşme Sergisi görmek isteyenlere açık olacaktır. Konserler Show TV’den naklen yayınlanacaktır.

43 FESTİVAL PROGRAMI: 26 Ağustos Cuma: Açılış Töreni 18.30–19.30
—Açılış konuşması: Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu 19.30–22.00: Açılış Kokteyli 26 Ağustos Cuma akşamı Ilıca Hotel’de gerçekleşecektir. — Gecenin sonunda“Güneş Evleri Yarışıyor” yarışmasında dereceye giren ev sahiplerine ödül töreninde ödülleri verilecektir. 27 Ağustos Cumartesi:(meydan konseri): Meydan Konserleri başlamadan hemen önce yapılacak sürprizlerle, meydan coşarak konserlere hazırlanacak. 27 Ağustos Çarşamba akşamı “Grup Manga” Çeşme Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. 28 Ağustos Pazar(Çeşme anfi Tiyatro) 19.00–21.00 BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak Oyuncuları Solar City Çeşme ve Güneş Evleri Konu alan skeçlerini oynayacaktır. 21.00–23.00 Serdar Ortaç Konseri -Konserler halka açık olacak. Başarı Kriterleri: Daha fazla turist çekerek tanıtımın arttırılması, Geleneksel bir şölen oluşturarak,bu şölende Çeşme halkında “solar city” imajının yerleşmesini sağlayacak mesajların verilmesi. Yurt çapında ve yurt dışında haber olarak bilinirliğin arttırılması ve Çeşme halkının kampanyayı sahiplenmesinin sağlanması.

44 “HER EVE BİR GÜNEŞ” TEKNE TURLARI
Amaç : Festival sonrası hedef kitlenin bir araya geleceği deniz turları düzenleyerek,proje birimi ve hedef kitleyi farklı bir mecrada biraraya getiemek. Hedef kitle: Çeşme’deki ev ve mülk sahipleri,Çeşme halkı,belediye çalışanları,Çeşme’deki Otel yöneticileri ve çalışanları,yerel ve ulusal medya. Uygulama: 3–4 Eylül 2011 tarihlerinde “Her Eve Bir Güneş” Tekne Turları Çeşme Belediyesi sponsorluğunda düzenlenecektir.“Her Eve Bir Güneş” seyahat edilecek vapur projeye ait flama ve pankartlarla süslenecektir. Çekilecek fotoğraflar Her Eve Bir Güneş Dergisi’nde yayımlanacak ve yerel gazatelerde haber olarak yayımlanacaktır. Promosyon Ürünlerimiz dağıtılacaktır. Başarı Kriterleri: Kampanyaya bağlılık hissi oluşturulması, Kampanyaya sempatinin ve desteğin arttırılması

45 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yaptığımız çalışma sonucunda ülkemizde karizmatik bir imajı olan Çeşme’nin ve bununla birlikte Çeşme Belediyesi ve GÜNDER’in güçlü yönlerini ortaya çıkararak güneş enerjisini kullanım oranını artırmak ve geleceğe daha adapte olmuş ve Türkiye’ye örnek bir “solar city” şehri ortaya koymaya çalıştık. Projemiz Prca, Ipr, Prweek- Halkla İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme Modeli üzerinden değerlendirilecektir. Adım: Denetim: Neredeyiz? Yaptığımız durum analizi sonucunda ülkemizde güneş enerjisinden yeterince faydalanılmadığını; en büyük potansiyele sahip yerlerden birinin de İzmir/Çeşme olduğunu tespit ettik. Buna rağmen Çeşme’nin bu potansiyelinden faydalanamadığını, büyük orandaki güneş enerjisinin her gün yok olduğunu gördük. Çeşme halkının bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını ve yönlendirilmeye ihtiyacı olduğu sonucuna vardık. Adım: Hedefler; Nerede Olmalıyız? Durum analizi aşamasında “nerde” olduğumuzu gördük ve bu veriler doğrultusunda Çeşme halkının doğru yönlendirme ile güneş enerjisinden yüksek düzeyde faydalanması amaçlanmıştır. Adım: Strateji-Plan; Hedeflerimize Nasıl Ulaşabiliriz? Kampanyamız ile hedef kitlenin güneş enerjisinden faydalanma konusunda bilinçleneceği,”Her Eve Bir Güneş” sloganı ile her hedef kitlenin kendi evinde güneş enerjisini kullanabileceği mesajı iletilecektir.

46 4.Adım: Ölçümleme Ve Değerlendirme-Hedeflediğimiz Yere Ulaştık mı?
Bu adımda; Konferanslarımıza kaç kişi katıldığı, Web sitemizin kaç kez tıklandığı ve ne kadar süre kalındığı, Dergimizden kaç adet alındığı, Festivale katılımın ne kadar olduğu, Tekne turlarına katılımın ne kadar olduğu, Proje biriminden kaç kişinin bilgi ve yardım aldığı, Stantlarda ne kadar broşür dağıtıldığı ve ne kadar kişiye ulaşıldığı, Kaç tane “Her Eve Bir Güneş” logolu bardağımızın dağıtıldığı, Kaç tane evin kampanyamıza dâhil olduğu, Basında ne kadar yer aldığımız, Son olarak; Çeşme’de yapılacak anketler hedef kitlemizdeki davranış değişikliklerini, kampanyamıza destek oranını, bilinirliliğini ve projemizin etkinliğini ortaya koyacaktır. 5.Adım: Sonuç; Hedefler Yerine Getirildi mi Ne Öğrendik? Ölçümleme çalışmalarımızda projeye ilişkin geri bildirimler alındı mı? Proje ya da bir kısmı diğer il ve ilçelerde kullanılabilir mi? Neler değiştirilmeli, neler eklenmeli, neler çıkarılmalı v.b. sorular bu aşamada cevap bulacaktır. Yaşanacak problemler sonucu taktik ve stratejiler gözden geçirilecek ve tekrar uygulanacaktır.

47 FAALİYET RAPORU ÇEŞME BELEDİYESİ VE GÜNDER ARASINDA GEREKLİ ANLAŞMAŞMALARIN İMZALANMASI 28 Haziran 2010 “ HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJE BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI 20 temmuz 2010 “HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJE BİRİMİ KURUMSAL KİMLİĞE KAVUŞUYOR 10 Ağustos 2010 GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA SİSTEMLERİ VE KOLLEKTÖRLER İÇİN TEDARİKÇİLERLE İLETİŞİM SAĞLANMASI 01 eylül 2010

48 ÜCRETSİZ “HER EVE BİR GÜNEŞ DERGİSİ”NİN OLUŞTURULMASI
SİSTEMİ KURACAK VE BUNDAN SORUMLU OLACAK TEKNİSYENLERİN PROJE BİRİMİNE ENTEGRE EDİLMESİ 13 eylül 2010 KAMPANYA UYGULAMALARINDA KULLANILACAK REKLAM MATERYALLERİNİ HAZIRLAYACAK REKLAM AJANSIYLA ANLAŞILMASI 07 ekim 2010 “HER EVE BİR GÜNEŞ” ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTININ KURULMASI “HER EVE BİR GÜNEŞ” WEB SİTESİNİN OLUŞTURULMASI ÜCRETSİZ “HER EVE BİR GÜNEŞ DERGİSİ”NİN OLUŞTURULMASI ÇEŞME BELEDİYESİ İÇERİSİNDE BİR HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI kasım 2010 “HER EVE BİR GÜNEŞ” KONUT KREDİSİ aralık 2010 DEĞİŞİM BELEDİYEDEN BAŞLIYOR 06-30 Haziran 2011 BELEDİYE BİLİNÇLENİYOR Haziran 2011 ÇEŞME, KALESİNDEN AYDINLANIYOR 04 – 11 Temmuz 2011 “HER SOKAĞA BİR GÜNEŞ” Temmuz 2011 BASIN TOPLANTISI 01 Ağustos 2011 “HER EVE BİR GÜNEŞ” GAZETE VE DERGİLERDE AFİŞ, BROŞÜR, BİLBOARD VE TELEVİZYONLARDA REKLAMLAR ÇEŞME’NİN YEREL GAZETELERİNE İNSERTLER YERLEŞTİRİLMESİ

49 BÜTÇELEME NO FAALİYET PLANI SPONSORLAR MAALİYET
“Her Eve Bir Güneş” proje biriminin oluşturulması 3.000 TL Teknisyenlerin istihdamı 2.000 TL Sistem materyallerinin tedarik edilmesi TL Reklam materyalleri 8.000 TL Ücretsiz Danışma hattı 1.000 TL Web sitesinin oluşturulması 500 TL Derginin yayımlanması Halkla İlişkiler Birimi’nin oluşturulması Belediyeye sistemin kurulması TL Eğitim maliyetleri TL Kimlik kartları Kalenin aydınlatılması TL

50 Halkla ilişkiler etkinlikleri 45.000 TL Gazete ve dergi reklamları
Özel kıyafet 2.000 TL Sokak aydınlatılması TL Halkla ilişkiler etkinlikleri TL Gazete ve dergi reklamları TL Konferans 8.000 TL Standlar 5.000 TL Festivaller TL Güneş ev yarışması TL “Her Eve Bir Güneş” haftasının kutlanması Broşürler Acun Ilıcalı’nın ağırlanması ve tanıtım filmi Tiyatro ve boyama günleri “Her Eve Bir Güneş” kupa bardaklarının oluşturulması 1.000 TL “Her Eve Bir Güneş” deniz turlarının düzenlenmesi 9.000 TL

51 PROMOSYON ÜRÜNLERİ

52

53 BİLBOARDLAR

54

55

56

57

58 EKLER

59 Basın Bülteni “HER EVE BİR GÜNEŞ” PROJESİ BASIN BÜLTENİ HER EVE BİR GÜNEŞ KONFERANSI Çeşme belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan HER EVE BİR GÜNEŞ projesi Çeşme’nin “solar city” haline dönüşmesinde önemli rol oynayacaktır. Bununla birlikte varolan enerjimizden yararlanmak olgusuna dikkat çekmek ve vatandaşlarımızın kısa süre içerisinde güneş enerjisi sistemine ulaştırmak amacıyla konferans düzenlenecektir. 05 ağustos 2011 tarihinde saat da Ege Üniversitesi Çeşme meslek yüksek okulu konferans salonunda gerçekleştirilecek toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı, GÜNDER başkanı ayrıca HER EVE BİR GÜNEŞ Proje Birimi Sorumlusu katılacaklardır. Toplantıda projeyle ilgili tüm detaylar medya mensuplarına açıklanacaktır. Çeşme Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Adres: Ege üniversitesi Çeşme meslek yüksek okulu Tel:

60 EGE ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILACAK SOSYAL PAYDAŞLIK ANLAŞMASI 01. 06
EGE ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILACAK SOSYAL PAYDAŞLIK ANLAŞMASI ÇEŞME Belediyesinin düzenliyeceği HER EVE BİR GÜNEŞ konferansının düzenlenmesi için Ege Üniversitesi ile Sosyal Paydaşlık Anlaşması imzalanmıştır. 05 Ağustos 2011 tarihinde saat da İstanbul Ege Üniversitesi Çeşme meslek yüksek okulu toplantı ve konferans salonunda düzenlenecek konferansın Ege Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlaşma ile taraflar birlikte hareket ederek konferans öncesi ve sonrasında yapılacak tüm etkinlikleri yürüteceklerdir. ÇEŞME BELEDİYESİ EGE ÜNİVERSİTESİ “HER EVE BİR GÜNEŞ” Proje Birimi Halkla İlişkiler Müdürü Adres: Ege Üniversitesi Çeşme meslek yüksek okulu Tel: Fax:


"22. AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları