Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÖLGELERİveÇEVRE 24-25 ŞUBAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÖLGELERİveÇEVRE 24-25 ŞUBAT."— Sunum transkripti:

1 1/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÖLGELERİveÇEVRE 24-25 ŞUBAT 2011

2 2/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLI KALKINMA DÖNEMİ İLE BAŞLAYAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMALARI DEĞİŞİK AŞAMA VE SÜREÇLERDEN GEÇEREK GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞTİR. ÜLKEMİZ SANAYİLEŞME HAMLESİ VE POLİTİKALARININ EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ HALİNE GELEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UYGULAMALARI, 1962 YILINDAN 2000 YILINA KADAR GENEL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEKLE BİRLİKTE, 2000 YILINDA KANUNİ ÇERÇEVESİ BELİRLENMİŞ VE UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLAR GİDERİLMİŞTİR.

3 3/19 SANAYİLEŞME HAMLESİNİN DAHA NİTELİKLİ BİR BİÇİME DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ AMACINA HİZMET EDEN VE VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR HALİNE GELEN OSB’LER, DÜNYADA BİR ÇOK ÜLKE TARAFINDAN MODEL SEÇİLMEKTE VE ÜLKEMİZ BİLGİ BİRİKİMİ VE TECRÜBESİNDEN YARARLANILMAKTADIR. SANAYİNİN DİSİPLİNE EDİLMESİ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI, KENTLERİN PLANLI GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNULMASI, SAĞLIKLI, UCUZ VE GÜVENİLİR BİR ALTYAPI İLE ORTAK SOSYAL TESİSLER KURULMASI, MÜŞTEREK ARITMA TESİSLERİ İLE ÇEVREYE DUYARLILIĞIN ARTTIRILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN TEMEL HEDEFLERİDİR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 4/19 OSB’LERİN TEMEL HEDEFLERİNE BAKILDIĞINDA, SANAYİNİN DİSİPLİNE EDİLEREK ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİNİN ORTADAN KALDIRMASI HUSUSUNUN HERYÖNÜ İLE VURGULANDIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR. BU DURUM; OSB’LER İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇLERDE ÇEVRE DUYARLILIĞININ ÖN PLANA ÇIKARILMASI SONUCUNU DOĞURMAKTADIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 5/19 GENEL OLARAK OSB’LERDE ÇEVRE DENİLİNCE AKLA İLK OLARAK ARITMA TESİSLERİ GELMEKLE BİRLİKTE; YER SEÇİMİNDEKİ YAKLAŞIMLAR, PLANLAMADA SAĞLIK KORUMA BANDI UYGULAMASI, ALTYAPININ UYGUN TASARIMIYLA TÜM ATIKLARIN AYNI NOKTAYA ULAŞTIRILMASI VE SONUCUNDA TOPLANAN ATIKLARIN TEK ELDEN BERTERAF EDİLMESİ İLE SANAYİ YIĞINLARI DAHA EKONOMİK VE EKOLOJİK EKSENLİ HALE GETİRİLMEKTEDİR. ÖTE YANDAN; OSB’LERDEKİ ORTAKLIK DUYGUSU, ÇEVRESEL KONULARDA DA KOLLEKTİF HAREKET ETME SONUCUNU DOĞURMAKTADIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 6/19 OSB’LERDEN KAYNAKLANMAKTA OLAN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GİDERİLEBİLMESİ SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE OSB KANUNU VE YÖNETMELİĞİNDE BİR ÇOK DÜZENLEME BULUNMAKTADIR. OSB YÖNETİMLERİNİN, BİLİMSEL VERİLERE DAYANARAK ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMALARI VE BUNU SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLEMELERİ ANAFİKRİ ÜZERİNE KURGULANMIŞ YÖNETMELİK MADDE BAŞLIKLARI AŞAĞIDA SIRALANMAKTADIR: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 7/19 OSB Uygulama Yönetmeliği 10. Bölüm, Madde 114 –Alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı, Madde 115 –İçme ve kullanma suyu tesislerinin kurulması ve işletilmesi, Madde 116 – Doğalgaz altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesi, Madde 117 –Çevre yönetim sistemi, Madde 118 –Atık su yönetimi, Madde 118 – Atık su yönetimi, Madde 119 –Kanalizasyon şebekesine verilmeyecek atıklar, artıklar ve diğer maddeler, Madde 120 –Atık su altyapı tesisleri yönetimi, Madde 120 – Atık su altyapı tesisleri yönetimi, Madde 121 –Katılımcıların atık su arıtma tesisinin ilk yatırım ve işletme maliyetine katılımı, Madde 121 – Katılımcıların atık su arıtma tesisinin ilk yatırım ve işletme maliyetine katılımı, Madde 122 –Bağlantı izin belgesi, Madde 123–Ambalaj ve katı atık yönetimi, Madde 123 –Ambalaj ve katı atık yönetimi, Madde 124 –Hava kalitesi yönetimi, Madde 125 –Gürültü yönetimi, Madde 126 –Tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi, Madde 127 –Zararlı kimyasal madde ve ürünlerinin yönetimi, Madde 128 – OSB yangın savunma sistemi. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 8/19 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” BAŞLIKLI 117. MADDESİNDE OSB’LERİN; -İLGİLİ MEVZUATA GÖRE HAZIRLAYACAKLARI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAYA KOYACAKLARI, -ÇEVRE PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞILACAĞI, - İKİ YILDA BİR VEYA YENİ TESİSLERİN KURULMASI YA DA MEVCUT TESİSLERİN KAPASİTE ARTIŞINA GİTMESİ HALİNDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİ, NET BİR ŞEKİLDE VURGULANMIŞTIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 9/19 BAKANLIĞIMIZ, ÖNCELİKLE SANAYİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI VE SANAYİNİN YAPILANMASINA YÖNELİK ALTYAPI İMKANLARI SAĞLAMIŞ, SANAYİ OLUŞUMLARININ İŞLETMEYE GEÇMELERİNİ TAKİBEN 1990’LI YILLARIN BAŞINDAN İTİBAREN MERKEZİ ARITMA TESİSLERİNE DE KREDİ DESTEĞİ VERMEYE BAŞLAMIŞTIR. HENÜZ ULUSAL ÇEVRE MEVZUATININ TAM OLARAK OLUŞMADIĞI VE AB İLE UYUM MÜKTESEBATI ÇALIŞMALARININ OLMADIĞI BİR SÜREÇTE, OSB MERKEZİ ARITMA TESİSLERİNİN BAKANLIĞIMIZ KREDİ DESTEK PROGRAMINA ALINMASI, ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ VURGUSUNA O YILLARDA VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİDİR. ÖTE YANDAN; OSB KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKMIŞ BAZI SANAYİ OLUŞUMLARINA DA OSB STATÜSÜ VERİLMİŞ VE BU SAYEDE ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ ARTMASININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 10/19 BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİ İÇERİSİNDE ARITMA TESİSLERİNE AYRILAN PAY YILLAR İÇERİSİNDE DEVAMLI ARTMIŞ VE ÖNEMLİ MİKTARLARA ULAŞMIŞTIR. SON YILLARDA DAHA ÇOK YOL, KANALİZASYON, İÇMESUYU GİBİ ALTYAPI İŞLERİNE YOĞUNLAŞAN OSB YÖNETİMLERİ, ÖZELLİKLE ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ DÜNYAYA ENTEGRASYONUNDAN SONRA, ATIKSU ARITMA BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEVRESEL YATIRIMLARA YÖNELMİŞLERDİR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 11/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZ, ARITMA TESİSERİNİN PROJESİNİN HAZIRLANMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, OSB’LERE HER TÜRLÜ TEKNİK VE MALİ DESTEK SAĞLAMAKTADIR. 2010 YILI SONU İTİBARİYLE BAKANLIĞIMIZ DESTEĞİ İLE ARITMA TESİSİNİ İŞLETMEYE ALMIŞ OSB’LERE, 2011 YILI FİYATLARI İLE 117.965.741 TL TUTARINDA KREDİ KULLANDIRILMIŞTIR. BAKANLIĞIMIZ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMINDA 14 ADET OSB ARITMA PROJESİ YER ALMAKTADIR.

12 12/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON YILLARDA BAKANLIĞIMIZ KREDİ DESTEĞİ İLE DESTEKLENEN ARITMA TESİSİ PROJELERİ, ÇOĞUNLUKLA ZAMANINDAN ÖNCE BİTİRİLMEKTEDİR. 2011 YILI SONUNA KADAR, ISPARTA-DERİ OSB NİĞDE BOR OSB DENİZLİ DERİ OSB MALATYA II OSB ŞANLIURFA I-II OSB ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DE İŞLETMEYE ALINMASI PLANLANMAKTADIR.

13 13/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ŞUBAT AYI İTİBARİYLE BAKANLIĞIMIZDAN SİCİL ALMIŞ 263 ADET ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN 94 ADEDİ ATIKSU SORUNUNU ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTADIR. 43 TANESİ ARITMA TESİSİNİ YAPMIŞ, 51 TANESİ İSE İLGİLİ BELEDİYENİN SİSTEMİNE BAĞLANMIŞTIR. BU MİKTAR OSB’LERİN TOPLAM ALAN BÜYÜKLÜĞÜ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, % 55’İNE KARŞILIK GELMEKTEDİR. YİNE ALAN BÜYÜKLÜĞÜ BAZ ALINDIĞINDA, HENÜZ PROJELENDİRİLEMEME ORANI % 26’DIR. % 30-40 DOLULUK ORANINA ULAŞIP, DEBİ MİKTARI VE KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN MERKEZİ BİR ARITMA TESİSİ TASARIMI İÇİN ELVERİŞLİ DÜZEYE GELMESİNDEN SONRA BU OSB’LERDE DE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAKTIR.

14 14/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSB’LERİN ATIKSU ARITMA DURUMU ADET İMAR PLANI ALANI (ha) ALAN ORANI (%) Atıksu Sorunu Çözülmüş9441.08755 Çalışması Devam Eden14 3.6305 Planlama Aşamasında36 10.64814 Merkezi AAT planlanamayan (Atık su yok veya yeni sicil almış) 119 19.03926 GENEL TOPLAM263 74.404100

15 15/19 BAKANLIĞIMIZIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ ÇEVRESEL POLİTİKALARI VE UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜRKEN BAŞINDAN BERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞ BULUNMAKTADIR. OSB YER SEÇİMLERİNDEN BAŞLAYAN TÜM AŞAMALARDA ORTAYA ÇIKAN BU KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ, UYGULAMA VE YENİ POLİTİKALAR BELİRLEMEDE HER İKİ BAKANLIK İÇİN DE YOL GÖSTERİCİ OLMUŞTUR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 16/19 BU İŞBİRLİĞİNİN EN SOMUT VE GÜNCEL ÖRNEĞİ İSE, 2010 YILI İKİNCİ YARISINDA YAŞANMIŞTIR. OSB ATIKSU ÇALIŞMA GRUBU VE OSB ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU ADI ALTINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR RAPORLANMIŞ OLUP, BELİRLENECEK EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE SÜREÇ İŞLETİLECEKTİR. DEĞİŞİK NEDENLERLE ATIKSUYUNU MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DEŞARJ EDEMEYEN OSB’LER BELİRLENEREK BU OSB’LERLE BİRE BİR İŞBİRLİĞİ YAPILARAK SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ PLANLANMIŞTIR. ÖTE YANDAN; ATIKSU ARITIMINI GERÇEKLEŞTİREN VE ÖZELLİKLE ARITMA ÇAMURU BERTERAFI İLE İLGİLİ SORUNLARI ÖN PLANA ÇIKMIŞ OSB’LER İÇİN YOL GÖSTERİCİ BİR KLAVUZ NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 17/19 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE YAPILAN İŞBİRLİĞİNE BİR ÖRNEK DE 04.03.2008 TARİHİNDE HER İKİ BAKANLIK ARASINDA İMZALANAN “AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK AĞAÇLANDIRMALARA İLİŞKİN PROTOKOL” DÜR. BU PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE; TÜM OSB VE VALİLİKLER AĞAÇ DİKİMİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA UYARILMIŞ, 10 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE DE 950.549 ADET FİDAN DİKİLMESİ SAĞLANARAK ÇÖLLEŞMENİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA ATILAN ADIMLARA KÜÇÜK DE OLSA BİR KATKI SUNULMUŞTUR. İLGİLİ PROTOKOLLE OLUŞTURULAN MEKANİZMA ÇERÇEVESİNDE SÜREÇ HALEN İŞLETİLMEKTEDİR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 18/19 GENEL OLARAK ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN OSB’LERDE YAPILAN ÇEVRESEL FAALİYETLERİN BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN DESTEKLENMESİ BUNDAN SONRA DAHA DA YOĞUNLAŞARAK SÜRECEK VE DESTEK ÖNCELİĞİ SIRALAMASINDA İLK SIRAYA YERLEŞECEKTİR. BU FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VE OSB ÜST BİRLİĞİ İLE YAPILAN İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA, BAKANLIĞIMIZ AÇISINDAN HER ZAMAN ÖNEMİNİ KORUYACAKTIR. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 19/19 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"1/19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÖLGELERİveÇEVRE 24-25 ŞUBAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları