Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NUTRİSYONEL MONİTORİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NUTRİSYONEL MONİTORİZASYON"— Sunum transkripti:

1 NUTRİSYONEL MONİTORİZASYON
Uzm.Dr.Zeki SOYPAÇACI Tekirdağ Devlet Hastanesi NEFROLOJİ SERVİSİ

2 Klinik nütrisyonda fonksiyonel vücut kitlesi, vücut fonksiyonları ve büyüme için gerekli olan metabolik gereksinimler makronütriyentler (karbonhidrat, protein ve lipit) mikronütriyentler (vitamin, elektrolit ve eser elementler) ile karşılanmaktadır

3 Makronutrientlerin Kalori Değerleri

4 Gereksinim Belirlenmesinde İlkeler
25-35kcal/kg/gün non-protein kalori yeterli. Non-protein kalorinin %60-70 glukoz, %30-40 lipit. Proteinler:1-2g/kg/gün %15-20, Karbonhidrat:3-5g/kg/gün %50-55, Yağlar:0.8-2g/kg/gün %25-30. 70kg erişkin için kcal/gün.

5 Çok sayıda yöntem vardır Hiçbir yöntem tam ve kusursuz değildir
NÜTRİSYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİLİMDEN ÇOK “SANATTIR” Einenstein C - Van Way CW Çok sayıda yöntem vardır Hiçbir yöntem tam ve kusursuz değildir Yöntemleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılan bir standart yoktur En iyi yöntem?

6 NUTRISYONEL DEĞERLENDİRME
Beslenme öyküsü Fizik muayene (antropometik ölçümler) Laboratuar bulguları Subjektif global değerlendirme

7 BESLENME ÖYKÜSÜ Vücut ağırlığı dışında mevcut hastalıkları, tedavileri, G.İ.S semptomları , sosyal alışkanlıkları,ekonomik ve mental durumu içermelidir. Aldığı besinlerin doğru kaydı tutulup değerlendirilmelidir. Vücut ağırlığı ve ağırlıktaki değişmeler Uygun yöntemlerle kas kitlesi ölçümü kayıt edilmelidir. Hastanın son 24 saatte tükettiği yiyecekler kaydedilmelidir. Akut ve kronik hastalıkları , makro ve mikro besin maddelerinin ihtiyacını arttırır.

8 VÜCUT AĞIRLIĞI Son 6 ay içindeki vücut ağırlık kaybı % arasında olması önemlidir. %20< olması durumunda PEM mevcuttur. Yatan hastalarda günlük ölçülmeli 4 gr /kg/gün kayıp açlığın göstergesidir. Açlıkla beraber kilo kaybı yağ depolarından başlar daha sonra kas ve karaciğer proteınlerındeki katabolızma ile devam eder.

9 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
Bedenin fiziksel boyutlarını ve kompozisyonunu değerlendiren güvenli, kolay ,nispeten az duyarlı ölçümlerdir. Vücut yağı,yağsız kitle ,VKI gibi önemli nutrisyon değerleri hesaplanmalıdır. Trıceps deri kalınlığı lipid rezervini gösterir.Erkeklerde 12,5 mm, kadınlarda 16,5 mm dir. Üst kol çevresi somatik protein rezervini gösterir.Erkeklerde 25,5 cm ,kadınlarda 23 cm dir.Doğru değerlendirme yapabilmek güçtür. Kreatının –boy indeksi ;Hastaların nutrisyonel rehabilitasyon veya tedavi sonuçlarının objektif kriterle takip edilmesinde yardımcıdır.

10 Antropometrik ölçümler yapıldığında yararlıdır, ancak tek başına malnütrisyonu değerlendirmede yeterli değildir

11 BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
Serum prealbumin düzeyi Serum transferrin düzeyi Serum retinol bağlayıcı protein düzeyi Total lenfosit sayısı Demir bağlama kapasitesi !!!İnflamatuar reaksiyonlar başta olmak üzere beslenmeye bağlı olmayan birçok faktör tarafından da etkilendikleri unutulmamalıdır

12 LABORATUVAR BULGULARI
a) Serum Albümini Visseral protein rezervini belirler Serumda 3,5 gr/dl’den küçük olması malnutrisyonu düşündürür.Bu değerin altında morbidite 4, mortalite 6 kat artar. Yarılanma ömrünün uzun olması nedeni ile akut değişiklikleri göstermede yetersiz kalır.Beslenme desteği ile ancak 2-3 hf . da normal değerine ulaşır.

13 b) Serum Transferrini Ekstrasellüler dolaşım miktarının oldukça az olması nedeni ile malnutrisyon değerlendirilmesinde avantajlıdır. S.T.D : (TDBK x 0,8 ) – 43 Daha çok beslenme desteğinin izlenmesinde yararlı bilgi verir.

14 C) Prealbümin T1/2 nın 2-3 gün olması sentez ve yıkımının hızlı olması nedeni ile malnutrısyon tanısı ve nutrisyon tedavisinin takibinde değerli bir proteindir. İnflamatuar reaksıyonlarda etkilenip serum düzeyinin artması önemli dezavantajıdır.(ND: >15 mg/dl ) d) RBP Malnutrisyon tanısı ve nutrısyon tedavisinin takibinde değerlidir.Ancak ölçümü teknik olarak güçtür.

15 Prealbümin Düzeyi Nütrisyonel değerlendirmede kullanılabilecek en uygun plazma proteinidir Yarılanma ömrü: 48 saat Sensitivite %67 Spesivite %79 (+) prediktivite %40 (-) prediktivite %92 Tuten, JPEN, 1985; Church, JPEN, 1987

16 I)Subjektif Global Değerlendirme
Beslenme durumunun değerlendirilmesinde subjektif kriterlerle ,objektif ölçümler arasında iyi bir korelasyonun kurulduğu bir değerlendirme yöntemidir. Basitçe kullanılabilmesi ve prediktif özellik taşımasıyla yararlıdır. Hastanın hikayesi ve FM deki veriler kullanılarak iyi beslenmiş,orta derecede malnutre ve ciddi malnutrisyonlu olarak 3 kategoride değerlendirilir.

17 SUBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME
HİKAYE: Ağırlıktaki değişimler: Son 6 aydaki kilo kaybı: Miktarı kg; Kaybın yüzdesi: % Son 2 hafta içinde kilodaki değişiklik: Artma ( ) Değişiklik yok ( ) Azalma ( ) Gıda alımındaki değişiklikler: Değişiklik yok ( ) Değişiklik var ( ) Süresi: hafta Tipi: Normalden az katı gıda alımı ( ) Tamamen sıvı gıdalar ( ) Düşük kalorili diyet ( ) Açlık ( ) Gastrointestinal semptomlar ( 2 haftadan daha uzun süre devam eden): Semptom yok ( ) Bulantı ( ) Kusma ( ) İshal ( ) İştahsızlık ( ) Fonksiyonel kapasite: Normal ( ) Azalma mevcut ( ) Süresi hafta Tipi: Normalden daha az ( ) Ayakta ( ) Yatağa bağlı ( ) Nutrisyonel gereksinmeler üzerinde hastalığın etkisi: Primer teşhisi: Mettabolik gereksinmeleri: Stres yok ( ) Düşük stres ( ) Orta derecede stres ( ) Şiddetli stres ( ) FİZİK MUAYENE: (Her bir özellik için belirtin : normal = 0, hafif =1+, orta = 2+, şiddetli = 3+) Ciltaltı yağ dokusu kaybı (Triseps, göğüs) Kas kaybı (gudriseps, deltoit, temporal) Ayak bileği ödemi , pretibial ödem sakrumda ödem Asit SGD Derecesi (yorum) A = İyi beslenmiş B = Hafif derecede malnütrisyon veya malnütrisyon şüphesi C = Orta – ağır malnütrisyon D = Ağır malnütrisyon. Değerlendiren Hekimin Adı soyadı İmzası:

18 SGD TEK BAŞINA HER BİR OBJEKTİF TESTTEN DAHA İYİ BİR BELİRLEYİCİDİR
“Klinisyenler sayısal değerlendirmelerin daha doğru olabileceği yanılgısına düşmemelidirler” SGD TEK BAŞINA HER BİR OBJEKTİF TESTTEN DAHA İYİ BİR BELİRLEYİCİDİR Detsky, JPEN, 1987 Detsky, JAMA, 1994

19 ALBÜMİN İyi bir prognostik gösterge olmasına rağmen, yarı ömrünün ortalama 20 gün olması, vücutta geniş bir havuzda dağılması ve primer hastalıktan kaynaklanan nedenlerle değişmesinden dolayı Albümin akut dönemde beslenme durumunu doğru gösteren bir parametre değildir Hill, Br J Surg, 1988

20 Human Albumin VerilmeEndikasyonlarının Değerlendirildiği Çalışmalarda
Ocak-Aralık 2003 KTÜ Tıp Fak. Albumin verilen 174 hastada 1343 albumin kullanılmış. En sık nutrisyonel destek ve hemorajik veya hemorajik olmayan şok. 118 hastada DUE kriterlerine uygun olmadığı tespit edilmiş. Albumin kullanım endikasyonlarının uygun olmadığı, önemli oranda ekonomik kayba neden olunduğu saptanmış. UHOD 2006

21 İspanya’da iki ünv. Hastanesinde 6 aylık sürede 197 hastada 3208 adet albumin kullanıdığı
Sirotik hastalarda parasentez sırasında (%25.9), nonkompanze sirozlularda hipoalbuminemiyi düzeltmek için (%18.3), nutrisyonel destek (%12). Sadece %8.1 vakada uygun endikasyonda verildiği, %90’dan fazla hastada albumin verilme endikasyonlarının kılavuzlara uygun olmadığı saptanmış (Vargas E. J Clin Pharmacol. 1997)

22 Albumin Verilme Endikasyonları
Şok (Hipovolemik, hemorajik, kardiyojenik) Yanıklar Nefrotik sendrom Düzeltilemeyen hipernatremi Malnutrisyon, enteropati, kronik diyareye bağlı hipoproteinemi Kardiyak cerrahi KcS olan veya Tx yapılan hastalarda parasentez Torasentez yapılacak hastalar Plazmaferez

23 Remohi ve ark. 242 hastanın 59’unda (%24) albuminin uygun endikasyonlarda kullanıldığını,
İç Hastalıkları (%37), Genel Cerrahi (%17) Nutrisyonel destek, parasentezde kullanıldığı izlenmiş. Remohi MJT The Annals of Pharmacotherapy 2000.

24 Fransa’da 1989’da albumin kullanımı ile ilgili konferans sonrası takip eden yıllarda %40 azalma olduğu izlenmiş. Avustralya’da kılavuz oluşturulduktan sonra hipovolemi ve hipoalbuminemi gibi uygun klinik endikasyonlarda albuminin doğru kullanıldığı, nutrisyonel destsk ve yara iyileşmesi gibi uygunsuz endikasyonlarda kulanımının olmadığı belirtilmiştir. Belçika’da bir ünv hastanesinde 1994’de lokal bir kılavuz oluşturulduktan sonra arasında gereksiz kullanım oranlarının %57 azaldığı saptanmış.

25 Albumin solüsyonlarının gereksiz kullanımı önemli miktarda maddi kayba,
Nadir de olsa ölümcül ve ölümcül olmayan komplikasyonlara yol açabilmektedir. Anafilaktik şok, solunum yetmezliği,kardiyak arrest. ALbumin solüsyonlarının yaygın olarak endikasyon dışı uygulanmasının getirdiği ağır ekonomik yük bazı ülkeleri ve hastaneleri kılavuzlar oluşturmaya ve albumin kullanımını denetime almaya yönlendirmiştir.

26 NUTRİSYON DESTEĞİNİN TAKİBİ
Beslenme desteği programının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde en geçerli kriter azot dengesinin saptanmasıdır. Amaç pozitif azot dengesini sağlamaktır.Bu erken dönemde mümkün olmaz.Bu ndenle azot kaybının azaldığının görülmesi yeterlidir. Biyokimyasal değişikliği gözlemlemek için prealbumin ,transferrin ,RBP gibi t ½ si kısa olan proteinlerin seviyelerine bakmak gerekir.

27 TPN UYGULAMASINDA TAKİP
TPN verilen hasta nutrisyon ekibi tarafından hergün değerlendirilmelidir.Klinik muayenenin dışında biyokimyasal ve hematolojik yönden de peryodik bir takibe alınmalıdır. Katater yerine hergün pansuman yapılmalı.Lokal enfeksıyon belirtilerinin görülmesi veya katater tıkanması durumunda katater çekilerek kültüre gönderilmelidir. Nutrisyonel destek programının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde en geçerli kriter azot dengesinin saptanmasıdır.Amaç pozitif azot dengesini sağlamaktır.

28 BİYOKİMYASAL İZLEM AKŞ >4 x 1 / gün Her gün
Parametre Stabil olmayan hasta Stabi lhasta AKŞ >4 x 1 / gün Her gün Hb, Htc Her gün Haftada 3 Asit baz dengesi 6 x 1 / gün Haftada 1 Üre Her gün Haftada 3 Elektrolitler 2 x 1 / gün Her gün Kc. fonks. testleri Haftada 2 Haftada 1 Sediment. , CRP Haftada 2 Haftada 1 Prealbümin, RBP Haftada 3 Haftada 1 Albümin Haftada 1 2 haftada 1 İdrarda nitrojen Her gün 2 günde 1

29 Ne zaman beslenme yapılmamalıdır?
Hastalığın akut dönemi, direkt olarak ameliyat ve travma sonrası (ebb dönemi) (kural harici erken enteral beslenme) Şok gelişimi Serum laktat düzeyi > 3 mmol/L Hipoksi; pO2< 50 mmHg Ağır asidoz; pH< 7, 20 , pCO2> 80 mmHg Hiperkapni; pCO2> 75 mmHg (kural harici “permisif hiperkapni”) Etik nedenler

30 Beslenme Desteği Endikasyonu
Etiyolojiden bağımsız orta veya ağır malnütrisyon Oral alımla, enerji ve nitrojen gereksiniminin % 50’ sinden azının karşılanması Oral alımın 5-7 günden daha uzun süre yapılamayacağının beklenmesi

31 Azot Dengesi (AD) - Nitrogen Balance -(NB)
NİTROJEN KAYBI 0.2 – 0.25 gr / kg. gün (ESPEN) NB: (Dietary protein * 0,16) – (UUN + 2g stool + 2 g skin) 0: (+): Anabolizma (-) : Katabolizma (UUN): Urine Urea Nitrogen 1 g N= 6,25 g protein= 30 g kas kütlesi Akut katabolik hastalarda NB, arttırılmış protein/amino asit verilmesiyle pozitife çevrilemez

32 NÜTRİSYON RİSK İNDEKSİ (NRI)
NRİ = x (Albümin g/L) x (Son VA /Mutad VA) VA: Vücut ağırlığı (kg) Sınırda Hafif malnütrisyon Ağır malnütrisyon < 83.5 Buzby, Am J Clin Nutr, 1988

33 PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI
Tek bileşenden oluşan makronütrient infüzyon çözeltileri Karbonhidrat solüsyonları Lipid solüsyonları Aminoasit solüsyonları Hazır karışımlar Yağsız besin çözeltileri (2 bölümlü torba) Tüm besin çözeltileri (hepsi bir arada, 3 bölümlü torba) Mikronütrientler Vitaminler Eser elementler

34 SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYONDA KULLANILAN VENLER
BOYUN : V. Jugularis Exterana V. Jugularis İnterna GÖĞÜS : V. Subclavia (Çapının geniş olması, mobilizasyona engel olmaması, kateter tespitinin hareketsiz olması, uzun süreli kullanım) KOL : V. Basilica V. Sephalica BACAK : V. Femoralis TPN için kullanılması önerilmez..!!!

35 Parenteral Nütrisyonun Endikasyonları
Gastrointestinal sistemin kullanılamaması Barsak istirahati gerektiğinde Enteral yol ile yeterli enerji gereksinimine ulaşılamaması

36 Kritik hastalarda başlangıç olarak ilk 48 saat boyunca hedef enerji ve hedef protein gereksiniminin ≤ % 50 olması yeterlidir Proceedings of the Nutrition Society; 2007

37 ENTERAL NÜTRİSYONUN BAŞLATILMASI
Hastanın gereksinimlerine uygun bir solüsyon ve miktarı belirlenir Baş seviyesi olmalı Nazo-oro gastrik distal ucu fundusta olmalı Başlangıçta; Polimerik, izoenerjik formül tercih edilir Sulandırmadan, mL/saat ile başlanır Sorun çıkmadığı sürece her 4-6 saatte bir infüzyon hızı iki katına çıkılır. 4-6 saatte bir gastrk rezidü volüm kontrol edilir Gastrointestinal intolerans (karın ağrısı, bulantı, diyare, distansiyon) gelişirse bir adım geri dönülür, sorun düzeldikten sonra tekrar arttırılır Hedef miktara ulaşılıncaya kadar gerekli ilaveler parenteral yolla yapılabilir

38 Total parenteral nütrisyon
Parenteral + minimal enteral nütrisyon Kısmi parenteral + kısmi enteral nütrisyon Total enteral nütrisyon

39 Vital fonksiyonların tekrar oluşması ve devamlılığının sağlanması ön planda olmalıdır
Bu dönemde besin maddelerinden yeteri kadar yararlanılamayabilir Beslenme tedavisine başlamadan önce hastanın vital fonksiyonları stabilize edilmelidir

40 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Uygun beslenme desteği planının yapılabilmesi amacıyla Klinik veriler Biyokimyasal veriler Vücut kompozisyonu gibi bilgilerin toplanarak nütrisyonel durumu bozuk hastaların saptanması gerekmektedir

41 Nonprotein kalorinin %60-70’i karbonhidrat ve %30-40’ı lipit
Enteral Formüller Dengeli enerji dağılımı %15-20 protein/amino asit %35-60 karbonhidrat %30-50 yağ içerikleri farklı oranlarda olabilmektedir Tam protein Oligopeptid Polipeptid Nadir olarak Amino Asit Polisakkarit-disakkarit-monosakkaritler Trigliserid ( MCT, LCT) Osmolarite mOsm/ L Parenteral Solüsyonlar Karbonhidrat Solüsyonları % 5-50 konsantrasyonlarda glukoz Osmolarite: mOsm/L Lipit Solüsyonları soya yağı – zeytin yağı – balık yağı TG olarak LCT veya LCT/MCT % konsantrasyonlarda Osmolarite: mOsm/L Amino Asit Solüsyonları Amino asit % 3,5-10 konsantrasyonlarda Osmolarite:

42 Sabrınız için teşekkür ediyorum


"NUTRİSYONEL MONİTORİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları