Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İnternet ve Harekât Araştırması Uygulamaları Cihan Ercan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekât Araştırması Doktora Programı Mustafa Kemal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İnternet ve Harekât Araştırması Uygulamaları Cihan Ercan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekât Araştırması Doktora Programı Mustafa Kemal."— Sunum transkripti:

1 1 İnternet ve Harekât Araştırması Uygulamaları Cihan Ercan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekât Araştırması Doktora Programı Mustafa Kemal Topcu Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Doktora Programı

2 GİRİŞ 2

3 Bu çalışmaların IP Tabanlı Sistemlerde hangi optimizasyon problemlerine çözüm aradıkları ve Harekât Araştırması yaklaşımıyla hangi çözüm metodu sundukları ortaya konmaya çalışılmıştır. 3 GİRİŞ

4 IP tabanlı sistemler Harekat Araştırması 4 1993-2008 GİRİŞ Bilgisayarların icadı ile harekât araştırmasının hızlı bir şekilde büyümesi sağlanmıştır. IP tabanlı sistemlerin kullanılması ise bu ivmeyi daha da artırmıştır

5 İNTERNET UYGULAMALARI-2 Harekat Araştırması (II. Dünya Savaşı Sonrası) İnternet (1960) 5

6 İNTERNET UYGULAMALARI-4 6 Harekât araştırmasının problemleri çözümünde yoğun olarak kullanılan bilgisayar ve IP Tabanlı Sistemlerin kendisi de, kendi problemlerinin çözümünde harekât araştırmasının bir uygulama alanı olmuştur

7 7 Basitlik Beka Kabiliyeti Uyumluluk Emniyet Elastikiyet Kullanıcı Güvenirliği Sürat Ekonomi Prensipler İNTERNET UYGULAMALARI-6

8 Prensipler 8 Güvenilirlik: IP tabanlı sistemlerin kendisinden beklenen performansı sağlayabilmesidir. Emniyet: IP tabanlı sistemlerde iletilen bilginin, farklı şahısların eline geçmemesinden emin olunmasıdır. Sürat: IP tabanlı sistemlerde bir mesaj veya talebin kullanıcıdan karşı adrese en kısa zamanda ulaştırılmasıdır. Elastikiyet: Kullanıcının yer değişikliklerinde, bağlantının aksamadan sağlanmasıdır. Ekonomi: Hizmetinin; en az maliyetle tesisi, işletilmesi ve idamesinin sağlanmasıdır.

9 Prensipler 9 Basitlik: IP tabanlı sistemlerde web sayfalarının ve kullanımının mümkün olduğunca basit, sade ve herkes tarafından anlaşılır biçimde planlanması ve tesis edilmesidir. Uyumluluk: Günümüzde ve gelecekte farklı sistemlerin (IPv6), uygulamaların, veritabanlarının ve değişik teçhizatların tesis edilmesi ve birbirleriyle uyumlu çalışabilmesidir. Beka kabiliyeti: IP tabanlı sistemleri meydana getiren unsurlardan bir ya da birkaçının çalışmaması durumunda, diğer sistemlerin çalışmalarına devam edebilmesidir.

10 IP TABANLI SİSTEMLERDE HAREKÂT ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI - 1 Bilimsel Optimizasyon Çalışmaları İnternetteki uygulamaların artmasıyla birlikte Eşgüdüm 10

11 11 Bant Genişliği Uydu Haberleşmesi Ağ Trafiği İçerik Dağıtma Ağı E- Uygulamaları AltyapıQoS Mobil Haberleşme VoIP, IPv6 İNTERNET UYGULAMALARI-5

12 12 İncelenen Çalışmaların Konu ve Prensiplere Göre Dağılımı

13 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Harekât araştırmasının problemlerinde etkin ve verimli çözümlerin bulunmasında yoğun olarak kullanılan bilgisayar ve IP Tabanlı sistemler, bu faaliyetleri daha kısa sürede ve daha az maliyetle yerine getirebilmek için harekât araştırmasına ihtiyaç duymuştur. Bu çalışmada IPv4 uygulamaları için yapılan optimizasyon çalışmalarının izlediği yol incelenmiş, İnternete ilişkin harekât araştırmalarının sistematik bir analizi maksadıyla bir prensipler manzumesi oluşturulmuş ve 1993-2008 yılları arasında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığı analiz edilmiştir. Tablo’da da görüldüğü gibi yapılan bir çalışmanın sadece bir prensibe hizmet etmediği, ağ yapısı içerisinde diğer prensiplere de katkı sağlayabildiği görülmektedir. 13

14 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 14 E-Ticaret/e-Oyun (%29), İçerik dağıtma Ağı (%19), Ağ Trafiği (%10), Bandgenişliği/Kampüs Ağlar (%9) Mobil Haberleşme (%8) harekât araştırması çalışmalarının yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Bu çalışmaların da öncelikli olarak ekonomi prensibinde değerlendirildiği görülmektedir.

15 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 15 Ekonomi prensibini sürat prensibi takip etmekte ve bir kısım çalışmaların da güvenilirlik prensibine göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bununla birlikte IPv6’yı araştırma kapsamında incelenen makalelerin yalnızca %3’ü incelemiş ve entegrasyon, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti konularına odaklanılmıştır. Bir müddet entegrasyon problemi üzerine yoğunlaşılacağı anlaşılmaktadır.

16 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 16 Gözüken o ki, yıllardır İnternetteki gecikmeleri ve servis kaliteleri ile ilgili problem çözümlerinin hangi yaklaşımlarla daha etkin çözülebileceği hususunda tartışmalar ve çalışmalar IPv6 destekli sistemler için de devam edecektir.

17 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 17 Haberleşme konusundaki teknolojik gelişmeler Yayımlanan makalelerin sayısında artışYayımlanan makalelerin sayısında artış Çoğunluk mobil haberleşme konusundaÇoğunluk mobil haberleşme konusunda IP adreslerini vermede daha fazla yer kullanması Bandgenişliği ihtiyacını artıracakBandgenişliği ihtiyacını artıracak Özellikle mobil sistemlerde optimizasyon çalışmalarıÖzellikle mobil sistemlerde optimizasyon çalışmaları Başarı “Harekât araştırması” kilit rol oynayacaktır“Harekât araştırması” kilit rol oynayacaktır Sınırlı Görünge için optimizasyon teknikleriSınırlı Görünge için optimizasyon teknikleri

18 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 18 EoIP Tüm haberleşme sistemlerinin ve protokollerinin IP tabanlıTüm haberleşme sistemlerinin ve protokollerinin IP tabanlı İnternet kullanımının artması (IPv6) Özellikle uydu haberleşmesi ile kablosuz mobil haberleşmede sınırlı olan bandgenişliği,Özellikle uydu haberleşmesi ile kablosuz mobil haberleşmede sınırlı olan bandgenişliği, IPv6 Servis kalitesini artırmak maksadıyla kullanabilecek optimizasyon çalışmalarının daha da artacağıServis kalitesini artırmak maksadıyla kullanabilecek optimizasyon çalışmalarının daha da artacağı

19 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 19 E-ticaret E-ticaret ve tedarik zinciri yönetimi konusunda ise makalelerin son yıllarda yoğunlaştığı,E-ticaret ve tedarik zinciri yönetimi konusunda ise makalelerin son yıllarda yoğunlaştığı, Bu artışın İnternet kullanıcı sayısıyla paralellik gösterdiğiBu artışın İnternet kullanıcı sayısıyla paralellik gösterdiği Fiber Optik kablo İnternet altyapısı konusunda ise geniş bant İnternet hizmetini sağlayacak olan Fiber Optik kablonun nispeten ucuzlamasıyla birlikte yaygınlaşması, bu konudaki çalışmaları da artırmıştır QoS Servis kalitesi (QoS) kapsamında günümüzde detaylı çalışmalara devam edilmiş,

20 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 20 kablosuz internet Özellikle kablosuz internet hizmetlerinde bandgenişliğinin kısıtlı olması, araştırmacıları bu darboğazı daha etkin ve verimli kullanabilmek için çeşitli çözüm arayışlarına yöneltmiştir. İnternet kullanımı İnternet kullanımının artması ile birlikte görünge (specktrum) ihtiyacının artacağı, bu nedenle sınırlı olan bandgenişliğini daha iyi kullanabilecek veya daha yüksek frekansları İnternet haberleşmesinde kullanabilecek optimizasyon çalışmalarının daha da artacağı beklenmektedir. Video Videoların, QoS (Servis kalitesi) hususunda çok yer kaplaması sebebiyle, bu konudaki çalışmaların yoğun olduğu,

21 21 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME IP Tabanlı Sistemlerde (IPv4) hangi optimizasyon problemlerine çözüm arandığı ve harekat araştırması yaklaşımıyla hangi çözüm metodu sundukları, IP Tabanlı Sistemlerin IPv6’ya geçişi ile birlikte “Harekat Araştırma” alanı itibarıyla yapılması gerekenler, Yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken prensipler ortaya konmuştur.

22 TEŞEKKÜRLER


"1 İnternet ve Harekât Araştırması Uygulamaları Cihan Ercan Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekât Araştırması Doktora Programı Mustafa Kemal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları