Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PDÖ’NÜN ÖZELLİKLERİ  Aktif  Erişkin yönelimli  Problem merkezli  Öğrenci merkezli  İşbirliği yapılan  Entegre  İnterdisipliner  Küçük gruplarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PDÖ’NÜN ÖZELLİKLERİ  Aktif  Erişkin yönelimli  Problem merkezli  Öğrenci merkezli  İşbirliği yapılan  Entegre  İnterdisipliner  Küçük gruplarda."— Sunum transkripti:

1 PDÖ’NÜN ÖZELLİKLERİ  Aktif  Erişkin yönelimli  Problem merkezli  Öğrenci merkezli  İşbirliği yapılan  Entegre  İnterdisipliner  Küçük gruplarda  Klinik kapsamlı

2 PDÖ NEREDE VE NE ZAMAN BAŞLADI ?  1960’lar : Howard Barrows-Mc Master Üniv.  1970’lerde yaygınlaşma : Toronto, Southern Illinois, Limburg, Maastricht, Dundee

3 Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Özellikleri-I  Profesyonel yaşamda geçerli klinik olgular ile tetiklenir.  Öğrenciler ilk oturuma konu ile ilgili bilgi sahibi olmadan gelirler. Öğrenciler uygun kaynakları belirler, bulur ve kullanırlar.  Öğrenciler, kendilerine sunulan olgudan hareket ederek öğrenim amaç ve hedeflerini farkederler ve belirlerler.

4 Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Özellikleri-II  Oturumlar açık uçludur.  Eğiticiler, öğrencilerin bilgi kazanımı süreci için yönlendirici bir rol üstlenirler.  Öğrenciler süreç boyunca aynı grupla çalışırlar.  Öğrenme etkin, entegre, kümülatif ve bağlantılıdır.

5  Hasta olguları aracıyla sunulan problemler multidisiplinerdir ve her bir olgu ile kazanılacak bilgi, beceri ve tutum sonraki olgularda kullanılabilecek birer yapı taşı niteliğindedir.

6 UYGULAMA ALANLARI  Tıp  Eczacılık  Diş Hekimliği  Veterinerlik  Mühendislik  Mimarlık  Siyasal Bilimler  İlahiyat  Hukuk  Doğal Bilimler  Ormancılık  Sosyal Çalışma  Eğitim Bilimleri  Harp Okulları  Polis Okulları  Hemşirelik  İlk ve orta öğrenim

7 ANA AMAÇ İÇERİĞİN (BİLGİ, KAPSAM) EDİNİLMESİDİR YAN YARARLARI  Öğrenme güdüsünün artması  Sözlü ifade becerilerinin artması  Farklılığın anlaşılması  Literatürü eleştirel gözle okuma  Öğrenici olarak kendine güvenin artması  Arkadaşlarıyla işbirliği becerileri  Öğretim üyeleriyle yakın ilişki

8 KATILIM BİÇİMLERİ  Bilgi verme  Bir mantık sorası izleyerek sorunu irdeleme  Başka öğrencilerin konuyu anlama düzeyini, bilgi derinliğini anlamaya çalışma  Grup hakkında gözlemler yapma  Geri bildirim verme  Etkin dinleme  Yazıcı olarak görev yapma  Grubu yönlendirme, düzenleme  Özetleme, açıklama

9 KONUYA ODAKLAŞMA  Tüm katılımcılar tek bireye odaklaşır  Grubun açık bir amacı/gündemi vardır (sorun listesi, hipotez listesi, öğrenme amaçları oluşturma gibi)  Grup, konuları sonuca bağlayabilir  Yeni bir gündem maddesinde eyleme geçerken uzlaşmaya varılır.

10 OLUMLU ORTAM  Grup üyeleri birbirleriyle rahat ilişki içindedirler  “Açıklık” vardır: üyeler bireyleri ya da grubu açıkça övebilir, eleştirebilirler  Gerginliği azaltmak için mizah kullanılabilir.  Yarışma havası azdır  Birliktelik ve işbirliği duygusu vardır  Güdüler yüksektir  Grup, çatışmaları belirleyip çözebilir

11 YÖNLENDİRİCİNİN GÖREVİ  Olumlu bir öğrenme ortamı sağlamak  Grubun etkinliğini ve üretgenliğini en üst düzeye çıkarmak  Grubun kendini tanımasını ve hatalarını kendi kendine düzeltmesini sağlamak  Öğrenci merkezliliği özendirmek (önder merkezlilik değil)  Açık uçlu sorularla konuya odaklaşmayı, derinleşmeyi, konunun anlaşılmasını sağlamak

12  Yönlendirici (tutor, facilitator) oturumda bilgi kaynağı olarak değil bilgiye ulaşmada yol gösterici kimlikte bulunmalıdır. Yönlendirici, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak ve öğrencileri o hedeflere yönlendirmekle yükümlüdür.

13 ÖĞRENCİ SAYISI  İDEAL SAYI : 7  6-10 olabilir  Daha az olursa zengin tartışma olmaz  Daha fazla olursa grup bölünür

14 EĞİTİM ORTAMI TV/Video Y2Y2 Y2Y2 KT YTYT

15 Geleneksel küçük sınıf dersi

16 PDÖ Oturumu

17 OTURUMLARIN AKIŞI  Tanışma  Grup kurallarının belirlenmesi  Yazıcının seçimi  Olguya başlama (okuma)  Olgu tartışmaları  Günün değerlendirilmesi  Geri bildirim

18 ÇALIŞMA YÖNTEMİ II. Hipotez listesi oluşturulması I. Hasta probleminin (problemlerinin) tanımlanması III. Gerekli ek bilgilerin belirlenmesi IV. Öğrenilmesi gereken konuların belirlenmesi V. Hipotezlerin yeniden sıralanması

19 78 yaşındaki Bayan Nurgül Alkan, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmaları ile acil servise başvurmuştur. 3 hafta öncesine kadar hiçbir şikayeti olmayan hastanın 1. Problemi oku 2. Beyin fırtınası Hipotez kur 3. Öğrenim hedeflerini belirle 4. Araştır-öğren (2-7 gün) 5. Geri dön yeniden oku, 6. Sonraki sayfaya geç.........

20 HASTANIN SORUNLARI HİPOTEZLERİSTENEN EK BİLGİLER ÖĞRENİLECEK KONULAR  Solukluk  Ateş  Halsizlik  1 aylık öykü  Anemi  Enfeksiyon  FM  Kan sayımı  Boğaz kültürü alınması  Anemi tipleri  Demir metabolizması  Coombs testi  Ateş patogenezi  Sitokinlerin rolü

21 Bir PDÖ sürecinin en önemli basamağı, belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşma ve öğrenmek için çalışmaktır.

22 ÖRNEK SENARYO - 1  Olgu Özeti :37 yaş. Kadın. Anormal vajinal kanama ile başvuruyor. Tanı serviks Ca. Cerrahi ve radyoterapi yapılıyor. Radyasyon enteriti komplikasyonu gelişiyor. İntestinal hastalıkların beslenme komplikasyonlarının üzerinde duruluyor.

23 TEMEL BİLİMLERDE ÖĞRENME HEDEFLERİ  Anatomi : Pelvis; ince ve kalın barsağın uterusla anatomik ilişkisi; GI yolun fonksiyonel mikroanatomisi  Biyokimya : Radyasyonun kanser hücrelerine etki mekanizması; enerji metabolizması; tiamin ve laktik asit; protein, KH ve yağların anabolizma ve katabolizması  Patoloji : Serviks Ca klinik ve histolojik evrelemesi; Ca ve displazide histoloji

24 TEMEL BİLİMLERDE ÖĞRENME HEDEFLERİ  Fizyoloji : Sindirim ve emilim  Mikrobiyoloji : Herpes ve human papilloma virusu ve serviks Ca  Farmakoloji : Lineer enerji transferi; Gray ve cGy tanımı; difenoksilat HCI ve atropinin barsak motilitesine etkisi; radyasyon tedavisi ve radyum implant tedavisi

25 TEMEL BİLİMLERDE ÖĞRENME HEDEFLERİ  Genel : Serviks Ca’da onkogenler; Serviks Ca’da radyoterapinin sistemik ve lokal komplikasyonları, Pap yaymalarında Bethesda sistemi ve anormal sonuçların ele alınması  Davranış Bilimler : Değişik topluluklarda serviks Ca sıklığı; radyoterapi ve sonraki gebelikler  Koruyucu Hekimlik : Servikal tarama programları ile serviks Ca önlenmesi

26 KLİNİK BİLİMLERDE ÖĞRENME HEDEFLERİ  Beslenme : Protein-enerji malnütrisyonunun saptanması ve değerlendirmesi; nütrisyonel ve vitamin eksikliklerinin belirti ve bulguları

27 İYİ BİR YÖNLENDİRİCİ  PDÖ süreci hakkında bilgi sahibi olmalı  Öğrenci merkezli öğrenmeye inanmış olmalı  Olumlu eğitim ortamı oluşturabilmeli ancak tartışma ve eleştirel düşünme ve davranmayı teşvik edebilmeli  Bireysel, gruba yönelik ve kendine yönelik olumlu geri bildirim vermeye istekli olmalı ve verebilmeli

28 İYİ BİR PDÖ ÖĞRENCİSİ  Tüm oturumlarda zamanında hazır bulunmalı  Kendi kendine ve kendisi için öğrenmenin önemine ve etkinliğine inanmış olmalı  Olumlu eğitim ortamı içerisinde tartışma ve eleştirel düşünme ve davranmaya istekli olmalı  Kendine, gruba ve yönlendiriciye olumlu geri bildirim vermeye istekli olmalı ve vermeli

29 PDÖ GERÇEKTEN ÜSTÜNMÜ ?  Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti bakımlarından,  Klinik bilgi ve uygulamada üstün  Temel bilimlerde klasik öğrenimin hafif üstünlüğü var

30 HAFIZADA KALMA ORANLARI METOD% % Okuma10Film izleme50 Dinlenme20Sergiyi gezme50 Resme bakma30Gösteri izleme50 Tartışmaya katılım70 Konuşma yapma70 Dramatik sunum yapma90 Gerçek bir deneyi canlandırma90 İnteraktif multimedya90 Bir projeyi gerçekleştirme90

31 SONUÇ  PDÖ yalnızca bir öğretim yöntemi değil bir eğitim felsefesidir.  Bilginin kalıcılığı, anımsanma oranı daha fazla  Kendi kendine öğrenmeyi öğretmede yararlı

32 GELENEKSEL TIP FAKÜLTELERİNDE SORUN  Her konunun kürsü derslerinde anlatılması kaygısı  Herkesin kendi alanının en önemli olduğu düşüncesinde olması  Farklı disiplinlerin bir arada öğrenilmesi gerekliliğinin göz ardı edilmesi

33 Hemen hemen hiçbir bölüm müfredat programında kendisine ayrılan süreden fedakarlık etmez. Eşlerden ve tüm dünyasal kazanımlardan vazgeçilebilir ama müfredattaki süreden, asla ! Eric Cassell, 1984 The Place of Humanities in Medicine

34 YENİ EĞİTİM MODELİ  Entegre  Öğrenci merkezli  Probleme dayalı öğrenim oturumları Sunumlar yanında laboratuvar, PDÖ oturumları, hasta ile erken dönemde karşılaşma olanağı

35 PDÖ AĞIRLIKLI (MERKEZLİ) MODÜLER PROGRAMLAMA ALAN ÇALIŞMASI LAB PDÖ KLİNİK UYGULAMA SUNUM (TEORİK DERS)

36 EĞİTİM PROGRAMI MODELİ KLASİK PROGRAM (DİSİPLİN TABANLI) University of Missouri Kansas City, ABD DİSİPLİN TABANLI + PDÖ University of Massachusetts Medical School, ABD DİSİPLİN TABANLI + ENTEGRE + PDÖ Michigan State University, ABD Wayne State University, Detroit, ABD Baylor Tıp Fakültesi, Houston, ABD

37 PDÖ MERKEZLİ KARMA - I  Harvard Tıp Fakültesi, ABD  New Mexico Universitesi, ABD  Rochester Üniversitesi, ABD  University of Texas Medical Branch, Galveston, ABD  Wake Forrest Tıp Fakültesi, N.Carolina, ABD  Johns Hopkins Tıp Fakültesi, Baltimore, ABD

38 PDÖ MERKEZLİ KARMA - II  Liverpool Üniversitesi, İngiltere  Viyana Üniversitesi, Avusturya  Maastrict Üniversitesi, Hollanda  Sydney Üniversitesi, Avustralya  Otago Tıp Fakültesi, Yeni Zelanda  Ottawa Üniversitesi, Kanada  Dalhousie Üniversitesi, Halifax, Nova Scotia, Kanada

39 YALNIZCA PDÖ  Mcmaster Üniversitesi, Toronto, Kanada  Dundee Üniversitesi, İngiltere  University of Texas Medical Branch, Galveston, ABD (Paralel program)

40 ALMANYA  Yüksek Öğretim Kurulunun tüm tıp fakültelerine önerisi: PDÖ merkezli eğitim

41 SONUÇ – NEDEN PDÖ ?  Tıp eğitiminin entegre olması gerekliliği kabul edilmektedir.  Entegrasyon için farklı disiplinler bir arada öğrenilmelidir.  Konular hasta ile ilişkili olduğunda anımsanması daha kolaydır.  Bu özellikler en iyi, PDÖ’nün öğrenim yöntemleri arasına katılmasıyla sağlanabilir.


"PDÖ’NÜN ÖZELLİKLERİ  Aktif  Erişkin yönelimli  Problem merkezli  Öğrenci merkezli  İşbirliği yapılan  Entegre  İnterdisipliner  Küçük gruplarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları