Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017)"— Sunum transkripti:

1

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017)

3 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU GENEL BİLGİLER TARİHÇE Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinde ve ayrıca Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. BİRİMİN YAPISI VE GÖREVLERİ Öğrencilerin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemektir. Bu görevler aşağıdaki şubeler ve birimler vasıtasıyla yerine getirilmektedir. 1. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü 4. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 5. Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü 6. İnsan Kaynakları Birimi 7. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ 1992 yılında kurulan Üniversitemiz diğer Daire Başkanlıkları gibi kendi bünyesinde ve faaliyet alanlarında bugüne kadar görevlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz birimlerinin farklı yerleşkelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmalarından dolayı imkanlar çerçevesinde birimimizce hizmetler verilmektedir. BİRİMİN ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDEKİ YERİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı beş Şube, bir İnsan Kaynakları Birimi ve bir Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından gereken hizmeti ve görevleri yerine getirmektedir.

4  Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü : Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Mediko Sosyal Merkezi Üniversitemiz Personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesi için hizmet vermektedir. Ayrıca, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Şenliklerinde faaliyetlere katılan sporcuların muayeneleri, aynı şenliklerde müsabakalar esnasında sağlık görevlisi hizmetleri, Beden Eğitim ve Spor Y.O. seçmelerine katılan öğrencilerin sağlık değerlendirmelerini yapmaktadır. Mediko Sosyal bünyesinde iki sağlık ünitesi bulunmaktadır. Ayakta Tedavi Diş Tedavi Merkezimizde halen : 1 Uzman Hekim Nöroloji olup, Sağlık Şube Müdürlüğü’nü vekaleten yürütmektedir. 1 Pratisyen Hekim, 2 Dişhekimi, 2 Hemşire, 1 Laborant, 1 Memur, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Şirketi Personeli görev yapmaktadır. Mediko Sosyal Merkezi’nde Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile öğrenciler, tıbbi tedavi ve diş tedavilerini yaptırmak için merkezimize başvurmaktadır. 2011 yılından itibaren Aile Hekimliğinin devreye girmesi ve sevk zincirinin kaldırılmasıyla muayene ve tedavi sayısında kısmi düşüş olmuştur. Mevcut durum ve gelecek yıllarla ait beş yıllık hasta tahmini bu durum göz önüne alınarak yapılmıştır.

5  Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü : Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak. Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro vb. sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu amaçla anılan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını ve katılımlarını sağlamak amacıyla hizmetler yürütür. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde yoğun iş temposundaki tüm işlerini 1 Şube Müdürü, 1 Memur tarafından zor şartlarda görevini yerine getirmekte iken,yaklaşık bir hafta önce personel ihtiyacımız giderilerek zayıf kalan yönlerimizin eksikliği de giderilmiştir. Ayrıca birimimize bağlı Atatürk Kongre Merkezinin de bir takım sorunları mevcuttur. Özellikle Üniversitemizin tüm faaliyetlerinin yapıldığı, ulusal ve uluslar arası sempozyum gibi toplantılara ev sahipliği yapan kongre merkezimizin bilgili, donanımlı teknik eleman ve destek personellerle yürütülmesinin fayda sağlayacağı kanısındayız. 2003 yılında 17 topluluk sayısı ile kurulmaya başlayan Öğrenci Toplulukları her yıl sayısının artmasıyla etkinlik sayısında artış olmuştur. 2012 yılı itibariyle 50 Öğrenci Topluluğu aktif olarak işleyişine devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda topluluk sayısının artması düşünülerek etkinlik tahminleri yüksek tutulmuştur.

6  GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KÜLTÜR-SANAT PROJELERİMİZ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önümüzdeki yıllar da dahil olmak üzere gerçekleştirmeyi planladığımız kültür-sanat etkinliklerimiz aşağıda verilerle sunulmuştur. Profesyonel modern dans ( Flamenko dansı) Kültür Bakanlığı /Özel Tiyatrolardan Tiyatro gösterisi. Günümüzün sevilen şair ve yazarları. Gelenekselleştirilecek olan Pop-Rock yarışması. Birimimiz Kültür-Sanat Şenliğinde sponsorlarla gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler. (Medusa, Sabancı Bahar, Fiesta ve benzeri sponsor firmalar) Kültür - Sanat Şenliği çerçevesinde organize edilmesi düşünülen ve Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda yapılacak anketlerle ünlü bir sanatçının getirilmesi. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcında Yapılan ve Yapılacak Olan Etkinliklerimiz. 16 Kasım 2012 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri. 04 Aralık 2012 Nokta Tiyatrosu. 19 Aralık 2012 Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Halk Dansları ve Müzik Topluluğu.

7  Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirmeyi planladığı 5 yıllık hizmet projesi maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur. TarihPlanlanan FaaliyetlerMaliyet 2013 yılı Modern Dans Gösterisi ( Flemenko, vb. ) 20.000 tl Kültür Bakanlığı /Özel Tiyatrolardan Tiyatro gösterisi. 20.000 tl Günümüzün sevilen şair ve yazarları söyleşi 5.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Gelenekselleştirilecek olan Pop-Rock yarışması.) 13.00 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda yapılacak anketlerle ünlü bir sanatçının getirilmesi.) 50.000 - 60.000 tl arası 2014 yılı Günümüzün sevilen şair - yazar ve yönetmenleri. 6.000 tl İnce Saz Grubu ( Melahat Gülses ) 20.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günün popüler olan sanatçı ve grupları ) 60.000 – 70.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( 2. Geleneksel Pop-Rock yarışması.) 15.000 tl 2015 yılı Kültür Bakanlığı ( Halk Müziği Korosu ) 25.000 tl Günümüzün sevilen dizilerinden oyuncularla söyleşi 6.000 tl Günümüzün sevilen yazar, şair veya gazeteci. 6.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günün Popüler olan sanatçı ve grupları. ) 65.000 -75.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( 3. Geleneksel Pop-Rock yarışması.) 16.000 tl 2016 yılı Anadolu Ateşi Halk Dansları ( salon grubu 40 kişilik) 65.000 tl Günümüzün sevilen yazar, şair veya gazeteci. 7.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günümüzün popüler olan sanatçı ve grupları ) 75.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( 4. Geleneksel Pop-Rock yarışması.) 17.000 tl 2017 yılı Gazeteci veya yönetmen. 10.000 tl Devlet Tiyatrosu / Özel Tiyatro ( Tiyatro gösterisi ) 30.000 tl Romen Halk Dansları. 20.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günümüzün popüler olan sanatçı ve grupları ) 80.000 tl Kültür – Sanat Şenlikleri ( 5. Geleneksel Pop-Rock yarışması.) 18.000 tl

8  Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü : Üniversiteler Federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak, Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak, İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda yapılan faaliyetler için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmektir. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde; Spor Servisi: 1 Şef,– ADÜ Spor Salonu: 1 Hizmetli, 2 Sözleşmeli Geçici İşçi, 1 4/C’li Personel – ADÜ SKS Spor Salonu: 1 Memur, 1 Hizmetli, 1 Sözleşmeli Geçici İşçi çalışmakta olup, birimimiz için 1 memur ve 2 hizmetli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yıllarda kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması düşüncesiyle, dolayısıyla üniversitemiz öğrenci sayısının buna paralel olarak artması ve spor yapan öğrencilerin bu günkü sayıdan fazla olması düşüncesi varsayıldığında belirli bir artış söz konusu olacaktır. Buna nedenden dolayı gelecek yıllar itibariyle tahmini spor yapan öğrenci ve kişi sayısı performans göstergeler tablosunda belirtilmiştir.

9 17. Spor Şenliğinde Oynanan Maçların Branşları ve Maç Sayıları FUTBOL : 46 MAÇ YAPILDI ( 22 takım katıldı) VOLEYBOL ERKEK : 30 MAÇ YAPILDI ( 15 takım katıldı ) VOLEYBOL BAYAN : 26 MAÇ YAPILDI ( 14 takım katıldı ) BASKETBOL ERKEK : 41 MAÇ YAPILDI ( 18 takım katıldı ) BASKETBOL BAYAN : 16 MAÇ YAPILDI (8 takım katıldı ) MASATENİSİ : 99 MAÇ YAPILDI ( 56 öğrenci ve personel katıldı SATRANÇ : 70 TUR YAPILDI ( 28 sporcu katıldı) TENİS : 49 MAÇ YAPILDI ( 51 öğrenci ve personel katıldı.) Üniversitemiz spor şenliklerine, üniversitelerarası müsabakalara katılan ve topluluklarda etkinliklere 1.800 lisanslı, 1.500 lisansız sporcu olmak üzere toplam 3.300 sporcu öğrenci katıldı. 2012-2013 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokullarının öğrenci ve personellerinin katılımı ile gerçekleştirmeyi planladığımız 18. Spor şenliklerine daha çok katılım beklemekteyiz. Geçen dönemdeki faaliyetlere ek olarak Badminton turnuvasını da yapmak istiyoruz. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Üniversiteler arası düzenlenecek olan faaliyetler : Deplasmanlı liglere Salon Futbolu (kız-erkek), Voleybol (kız-erkek), Hentbol (kız-erkek), Basketbol (erkek), Masatenisi (kız-erkek) branşlarında katılmayı planlıyoruz. Normal liglere ise; Basketbol kız, Oryantring, Güreş, Atletizm, Kros, Futbol, Satranç, Korfbol, Yüzme, Karate, Atıcılık, Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu, Plaj Hentbolu, Badminton, Su topu, Judo, Halter, Taekwondo, Tenis branşlarında katılmayı planlamaktayız.

10  Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü : Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü öğrenci, idari ve akademik personelinin sağlıklı, doğru, kaliteli ve ekonomik olarak beslenmelerine katkıda bulunmakla birlikte beslenme ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Bu hizmeti verirken öğrencilerin talepleri doğrultusunda istekler göz önüne alınarak daha iyi bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir. 01.07.2012 Tarihi İtibariyle Öğrencinin Ödediği Tutar : 1,60 tl. SKS Öğrenci Katkı Payı : 3,35 tl. Toplam Yemek Maliyeti : 4,95 tl. Not: SKS Katkı payı yemek maliyetine göre yıllar baz alındığında değişkenlik göstermektedir. Personele verilecek yemek hizmeti her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca her personelin ek göstergesine göre uyarlanmaktadır.

11  Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü : Başkanlığımız Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Üniversitemiz merkezi yönetim bütçesinden ilgili mali yıl boyunca harcamalarını gerçekleştirmektedir. Tüm mali işlemler gerçekleştirilirken ağırlıklı olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Üniversitemiz Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği ile hizmetin gerektirdiği diğer kanun ve bağlı ikincil mevzuatlar uygulanmaktadır. Harcamalar bütçenin öngördüğü şekilde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Bağlı kurumlarca yayınlanan genelge ve talimatlara uyulmaktadır. Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, 1 şube müdürü ve 2 memur kadrosu ile görevlerini yerine getirmektedir. Şubemiz, Başkanlığımız görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması, öğrencilerin tedavi giderlerinin karşılanması çerçevesinde reçete bedeli ve hastane tahakkuk belgelerinin hazırlanması, görevlendirme ve harcırahlarını yapmak, elektrik, su ve telefon bedellerinin tahakkuk belgelerini hazırlanması ile Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmaktadır.  İnsan Kaynakları Birimi Sağlık, Kültür ve spor Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi; Memur, 4/B Sözleşmeli Personel, 4/C Geçici Personel ve Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması ile ilgili işleri yürütülmekte olup, birimimizde halen 1 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.  Taşınır Kayıt Kontrol Birimi : Taşınır Kayıt Kontrol Servisimiz 2 memur ile görevlerini yürütmektedir. Mevzuatımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununa dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleridir. Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her üç ayda bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Rapor Halinde Sunulması ve işlemlerin denetlemesi yapılmıştır.

12  Örgüt Yapısı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sekreter

13  GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü Yönler * Öğrenci odaklı çalışılması * Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma imkanının olması * Spor ve Kültür alanında sistemli çalışma sonucu ülke içi başarılarının olması * Öğrenci toplulukları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin bulunması * Spor salonunun halka açık olması * Sağlık hizmeti verilen alanın fiziki yapısının yeterli olması * Nitelikli sağlık personeli bulunması Zayıf Yönler * Yemek salonların yetersizliği * Teknik donanımın eksik olması * Mekanların yetersizliği * Personel motivasyonu sağlayacak imkanın yetersiz olması * Mevcut personelin hizmet içi eğitiminin eksik olması * Açık ve kapalı alan spor tesislerinin yetersizliği * Araç yetersizliği * Üniversite birimlerinin birbirine uzaklığı nedeniyle ulaşım zorluğu * Arşivleme ve depolama bölümümüzün yetersizliği * Personel yetersizliği Fırsatlar * Öğrenci Toplulukları etkinliklerinin çeşitliliği nedeniyle öğrencilerin kötü alışkanlıklara yönelmesinin giderilmesi Tehditler * Bursların merkezileşmesi nedeniyle sosyal konumu destek gerektiren öğrenciye yeterli maddi imkan sağlanamaması * Sağlık Personelinin diğer Kamu Kuruluşlarında çalışan eşdeğer konumundaki sağlık personeli ile ekonomik eşitliğin olmaması motivasyon bozukluğuna ve verimin düşmesine neden olabilmektedir.

14 Varsayımlar * Mevcut bulunan Futbol toprak sahanın çimlendirilmesi ve tribün ve soyunma odalarının yapılması * Yeni yemek salonlarının yapılması * Şu an mevcut bulunan Spor ve Kültür salonun hasar gören zemininin yeniden izolasyon yapılarak ve havalandırma sistemi kurularak değiştirilmesi STRATEJİK PLAN MİSYON Çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yaratmak amacıyla çağdaş bir Üniversite için öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının sağlanması amacına yönelik hizmet vermektir. VİZYON Verilen tüm hizmet alanlarında; Öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir daire başkanlığı olmaktır. DEĞERLER * Kurallara bağlı olmak * Sorumluluk bilinci * Etik değerlere bağlı olmak * İdealist olmak * Saygılı olmak * Çalışkanlık * Liderlik * Liyakat * Güvenilirlik * Dürüstlük * İşbirliğine açık olmak * Özverili olmak * Verimlilik * Adil olmak * Akılcılık * Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek.

15 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER  SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 : Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Mediko Sosyal Merkezi Üniversitemiz Personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesi ve ileriye dönük sağlık hizmetlerini tüm öğrencilerimiz üzerinde uygulayacı birim haline getirmek. Hedef 1 : Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mediko Sosyal Merkezinin uygulayacı birim haline getirmek için, tüm öğrencilerimize yönelik seminerler düzenleyerek öneminin kavranmasını sağlamak. Stratejiler : 1.Mediko sosyal merkezinin mevcut durumunun arttırılması. 2.Tüm öğrencilere seminer düzenlenmesi. Gelecek Yıllara Göre Tahmini Hasta Sayısı Dağılımı : YILLAR Mevcut Durum ( 2012 ) 20132014201520162017 Sağlık Hizmetleri ADÜ Personeli227022902312233523582381 Öğrenci113511461158117012001250 Diğer Üniversite Personeli202328303540 İl Dışı Sevk ( çağrı üzerine ) 303337424650 Emekli210224235245258273 Diş180518231841185918771895 Kan Alma303540455055 TOPLAM547055415614568457785894

16  KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 : Üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarına yönelik sanatsal ve kültürel etkinlik ve organizasyonları artırmak. Hedef 1 : Düzenlenen etkinliklere izleyici ve katılımcı sayılarının artırılması. Hedef 2 : Konferans salonu, sinema salonu gibi fiziki imkanların artırılması. Stratejiler : 1. Kültürel ve Sanatsal etkinlikleri elektronik ve yazılı ortamlarda öğrenci ve çalışanlara etkin bir şekilde duyurmak. 2.Sponsor firmalar kullanılarak ve Üniversitemizdeki yasal imkanlarla Öğrenci ve çalışanların ilgi duyduğu alanlarda sanatçı ve grupları belirleyip Üniversitemizde gösteri yapmalarını sağlamak,Diğer kurumlarla (Kültür Bakanlığı v.b) kültürel etkinliklerin Üniversitemizde yapılması için görüşmeleri sağlamak. Gelecek Yıllara Göre Tahmini Etkinlik Dağılımı :  SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 : Üniversiteler federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak, Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla spor faaliyetleri düzenlemek, duyurularını yapmak ve öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımının sağlamak. Hedef 1 : Etkinlik duyurularının elektronik ve yazılı ortamlarda sistematik bir şekilde sağlanması. Hedef 2 : Gelecek yıllarda kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması düşüncesiyle, Üniversitemiz öğrenci sayısının buna paralel olarak artması ve spor yapan öğrencilerin bu günkü sayıdan fazla olması düşüncesi varsayıldığında belirli bir artış hedeflenmiştir. Stratejiler : 1. Fakülte ve Yüksekokullarla iletişimin sağlanması. 2. Sportif faaliyetlerine öğrencilerin katılımın sayısını artırmak. Gelecek Yıllara Göre Tahmini Spor Yapan Kişi Sayısı : YILLAR Mevcut Durum ( 2012 ) 20132014201520162017 Kültür Hizmetleri TOPLAM120130150160190210 YILLAR Mevcut Durum ( 2012 ) 20132014201520162017 Spor Hizmetleri TOPLAM330037004100450049005300

17  SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 : Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü öğrenci, idari ve akademik personelinin sağlıklı, doğru, kaliteli ve ekonomik olarak beslenmelerine katkıda bulunmak ile birlikte beslenme ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Hedef 1 : Bu hizmeti verirken öğrencilerin talepleri doğrultusunda istekler göz önüne alınarak daha iyi bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir. Hedef 2 : Öğrencilerle fikir işbirliği yaparak ne yemek istedikleri, nasıl bir ortam görmek istedikleri, memnuniyetlerini ölçmek için anket çalışmaları yapılarak, öğrenci taleplerinin dikkate alınmasını sağlamak. Stratejiler : Kampüs içinde günün koşullarına uygun yeni yemekhanelerin açılması hedeflenmektedir. 2009 yılı yemek sayısı 326.720 öğündür. 2010 yılı yemek sayısı 262.694 öğündür. 2011 yılı yemek sayısı 246.489 öğündür. 2012-2013 yılı yemek sayısı için 320.000 öğün ihale çıkılmıştır. Bu sayının elde edilmesindeki etken öncelikle 2009 yılı yemek sayısıdır. Bununla birlikte değerlendirildiğinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayısı 28.147 olduğunda yeni açılması planlanan okullarımızla ve yeni programlarla birlikte her yıl %10 oranında öğrenci artışı tahmin edilmiştir. Ayrıca 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında yemek bursu verilecek öğrenci sayısının 400 ‘den 500’e çıkarılması düşünülmüştür. Bunun yanında firmanın verdiği yemek hizmetindeki kalitenin artırılması halinde sayıların artacağı tahmin edilerek mevcut durum itibariyle 320.000 öğün sayısına ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi Düşünülen Artış İle Tahmini Öğün Sayıları : Mevcut Durum ( 2012-2013 ) 2013-2014 YILI 2014-2015 YILI 2015-2016 YILI2016-2017 YILI 2017 -2018 YILI 320.000352.000387.000425.000467.000513.000

18  SATINALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 5 : Başkanlığımız bütçesinden genel yönetim hizmetleri olarak; öğrencilere hizmet veren tüm idari birimlerde çalışmanın gerektirdiği her türlü mal ve hizmetler satın alınmasını sağlamaktır. Hedef 1 : Ürün hizmet açısından maliyetleri düşürmek ve kaliteyi sürekli hale getirmek. Hedef 2 : Tedarik zinciri stratejisi ile mal, ürün ve hizmet temininde sürelerin hesaplanarak,en uygun kalitede ve fiyata mal ve hizmet almak, elektronik Kamu satın alma sistemine entegre olmak. Stratejiler : 1.Malzeme ve ihtiyaç planlama Ünitesinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

19 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM AMAÇ 1 00-Başkanlığımız Genel Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri 32 kişi 657 4/A kadrolu personel 19 kişi 657 4/C geçici personel 1.231.0001.354.1001.484.5101.638.4611.802.3071.982.5378.266.915 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 32 kişi 657 4/A kadrolu personel 19 kişi 657 4/C geçici personel 299.000328.900361.790397.969437.765481.5422.007.966 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2.00010.00011.00012.00013.00014.00060.000 Hizmet Alımları10.00012.00013.00014.00015.00016.00070.000 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM AMAÇ 2 03-Beslenme Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.550.0001.650.0001.750.0001.855.0001.966.0002.085.0009.306.000 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM AMAÇ 3 05-Sağlık Hizmetleri Tedavi ve Cenaze Giderleri50.00010.00011.00012.00013.00014.00065.000 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM AMAÇ 4 06-Kültür ve Spor Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 175.000185.000196.000207.000220.000233.0001.041.000 Yolluklar25.00027.00029.00031.00033.00035.000155.000 Hizmet Alımları75.000110.000117.000124.000132.000140.000623.000 Temsil ve Tanıtma Giderleri125.000131.000139.000147.000156.000165.000738.000 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 85.00090.00095.000100.000106.000112.500503.500 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM AMAÇ 5 07-Diğer Giderler Personel Giderleri 25 kişi, 657 4/A kadrolu personel 1 kişi 657 4/B sözleşmeli personel 250 kısmi zamanlı çalışan 1.163.0001.257.0001.389.0001.512.0001.655.0001.789.0007.602.000 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 25 kişi, 657 4/A kadrolu personel127.000106.000116.300128.6000149.100155.300655.3000 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 58.40062.00066.00070.00074.00079.000351.000 Yolluklar20.00025.00027.00029.00031.00033.000145.000 Görev Giderleri5.000 25.000 Hizmet Alımları44.200113.000120.000127.000135.000143.000638..000 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 355.000377.000400.000425.000450.000480.0002.132.000 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 140.000148.000157.000166.000176.000187.000834.000 MALİYETLER GENEL TOPLAMI6.002.0006.433.6007.002.0307.570.1728.150.87935.218.681

20 Kaynak Tablosu : Tablo 1: Maliyetlendirme Tablosu KAYNAKLAR Planın 1. Yılı (2013) Planın 2. Yılı (2014) Planın 3. Yılı (2015) Planın 4. Yılı (2016) Planın 5. Yılı (2017) Hazine Yardımı1.705.0001.875.3002.062.4302.268.0722.494.079 Öz Gelir ( Birinci Öğretim )5.160.0005.418.0005.688.9005.973.3006.272.000 Döner Sermaye Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi İkinci Öğretim (Öz Gelir-SKS Payı )763.000800.000840.000882.000926.000 Yaz Okulu Kira Geliri Bağış ve Yardımlar Dış Kaynaklar (AB, TÜBİTAK vb.) Diğer (Kaynak Belirtilecek) TOPLAM7.628.0008.093.3008.591.3309.123.3729.692.079 MALİYETLENDİRME Mevcut Durum ( 2012 ) Planın 1. Yılı ( 2013 ) Planın 2. Yılı ( 2014 ) Planın 3. Yılı ( 2015) Planın 4. Yılı ( 2016) Planın 5. Yılı ( 2017) TOPLAM Hedef 5.8 Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmetleri iyileştirmek 5.539.6006.002.0006.493.6007.002.0307.570.1728.150.87935.218.681

21 KAYNAKLAR Planın 1. Yılı ( 2013 ) Planın 2. Yılı ( 2014 ) Planın 3. Yılı ( 2015 ) Planın 4. Yılı ( 2016 ) Planın 5. Yılı ( 2017 ) Genel Bütçe 1.705.0001.875.3002.062.4302.268.0722.494.079 Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynaklar ( 1. ve 2. Öğretim ) 4.297.000 4.618.300 4.939.6005.302.1005.656.800 TOPLAM 6.002.0006.493.6007.002.0307.570.1728.150.879 Tablo 2: Kaynak Tablosu

22 İZLEME ve DEĞERLENDİRME Daire Başkanlığımız; ö ğrencilerin sağlık, sosyal, k ü lt ü rel ve sportif ihtiya ç larını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim- ö ğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Bu bağlamda, Ü niversitemiz Kamp ü slerinin dağınık olması nedeniyle birimimiz tarafından d ü zenlenen k ü lt ü rel ve sportif faaliyetlerde yeterince hizmet verilememektedir. Yapılan etkinliklerde t ü m kamp ü slerden, merkez kamp ü se ulaşımın sağlanması maliyetinin y ü ksek olması nedeniyle, t ü m ö ğrencilerimiz bu t ü r olanaklardan faydalanamamaktadır. Sonu ç olarak, ihtiya ç duyulan ulaşım, teknik-donanım, mekan ve en ö nemlisi personel yetersizliği gibi ihtiya ç ların giderilmesi halinde, dairemizce ekip ve takım ruhu ile yapılan faaliyetlerin, Ü niversitemiz ö ğrenci ve personeline gerekli t ü m hizmetlerini en ü st seviyede sunabilecektir.


"T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları