Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YUNANİSTAN Mavi ve beyaz renklerin Ege denizinin dalgalarını ve köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen uygarlığının rengidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YUNANİSTAN Mavi ve beyaz renklerin Ege denizinin dalgalarını ve köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen uygarlığının rengidir."— Sunum transkripti:

1 YUNANİSTAN Mavi ve beyaz renklerin Ege denizinin dalgalarını ve köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen uygarlığının rengidir.

2 SAYISAL BİLGİ Tam Adı : Yunanistan Cumhuriyeti
Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Yüzölçümü : km²  Başkenti : Atina  Para Birimi : Euro  Dili : Yunanca  Nüfusu :  kişi (2012) 

3 KONUM Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan Yunanistan, üç taraftan denizlerle çevrili bir yarım ada üzerinde yer almaktadır. Kuzey’de Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan; Doğu’da Türkiye; Güneydoğu’da Ege Denizi, Güney’de Akdeniz; Batı’da Adriyatik Denizi ile çevrilidir.

4 TARİHİ Yunanistan'ın ilk sakinlerine sıklıkla Pelasgi, yani "deniz halkı" denirdi. Yarımadanın bu sakinleri kuzeyden göçen işgâlcilerin etkisi ile güneye kaçtılar. Birbiri ardı sıra gelen işgallerle güney kıyılarına ve Ege Adaları'na yayıldılar. M.Ö civarında bölgeye yeni gelenlerle birlikte zamanla Yunancaya dönüşen bir Hint-Avrupa dili getirdiler.

5 Antik Yunanistan M.Ö. 2. yy.'da da Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girerek ortadan kalktı.
Roma İmparatorluğu'nun 4.yüzyılda bölünmesiyle de 1821'e kadar Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olan Konstantinopolis / İstanbul tarafından yönetildi.  Günümüzdeki modern Yunanistan, 1821'de Osmanlı Devleti'nin İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında aldığı yenilgiler sonucu, bu imparatorlukların koruma bölgesi olarak, İstanbul'un idaresinden koparılan Mora Yarımadası ve Atina'dan ibaret küçük bir bölgede 'Yunan Krallığı' adı altında kuruldu.  İlk Yunan Kralı olarak da Bavyeralı aristokrat aileden gelen Otto isminde bir Alman atandı.

6 Daha sonraki yıllarda İstanbul, savaş yenilgileri neticesinde, savaş galibi imparatorlukların baskılarıyla, Atina'ya şu bölgeleri vermeye mecbur kaldı: Rus harbi yenilgisi, verilen bölge: Tesalya, Orta Yunanistan , Balkan Savaşları, verilen bölge: Selânik, Girit, Midilli, Sisam adaları 1918, 1. Dünya Savaşı yenilgisi, verilen bölge : Batı Trakya

7 NÜFUS MÜBADELESİ Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılında Lozan Antlaşması'na ek protokol uyarınca Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Bu uygulamaya Lozan Antlaşması sırasında karar verildiği için kısaca Lozan Mübadelesi de denir. Göçe tabi tutulan kişilere ise Mübadil denir.

8 Mübadele ile, Ortodoks Hıristiyan Rum Anadolu'dan Yunanistan'a, Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Mübadele kapsamına giren kişiler ile mübadele kapsamına girmeyen kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası ırk ya da dil değil din olduğu için Rum denilenlerin arasında, Türkçe 'den başka dil bilmeyen ve konuşmayan Türk Ortodoks Hıristiyan Gagavuzlar ile Karamanlı Ortodoks Hıristiyan Türkler, Yunanistan'dan gelen Müslümanların arasında da Türklerin yanında Drama, Kavala, Karacaova ve Kesriye'den gelen Bulgarca ve Makedonca konuşan Pomaklar, Romence konuşan Ulahlar, Rumca (Yunanca) konuşan Patriyotlar ve kendi dilleriyle konuşan Arnavutlar da bulunmuşlardır.

9 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye'de sadece İstanbul kenti ile Gökçeada ve Bozcaada'da oturan Rumlar, Yunanistan'da ise sadeceBatı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır. Mübadelede Yanya, Selanik, Drama, Kavala,Vodina ve Girit'ten Türkiye'ye gelen nüfus Doğu Trakya ve Batı Anadolu'da Rum azınlığın ayrılışı ile boşalan yerlere iskan edilmişlerdir. Mübadillerin yoğun olarak iskan edildikleri şehirler Adana, Edirne, Balıkesir, Samsun, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir,Kocaeli, Mersin, Manisa, Çanakkale ve Bursa idi.

10 COĞRAFİ BÖLGELERİ Numara Coğrafi bölge Başkent Yüzölçümü Nüfus 1
Attika Atina 3.808 km² 2 Orta Yunanistan Lamia km² 3 Orta Makedonya Selanik km² 4 Girit Kandiye 8.336 km² 5 Doğu Makedonya ve Trakya Gümülcine km² 6 Epir Yanya 9.203 km² 7 İyonya Adaları Korfu 2.307 km² 8 Kuzey Ege Midilli 3.836 km² 9 Mora Trablus km² 10 Güney Ege Hermoupolis 5.286 km² 11 Tesalya Yenişehir km² 12 Batı Yunanistan Patras km² 13 Batı Makedonya Kozani 9.451 km² - Aynoroz (Özerk) Karyes 390 km² 2.250

11 ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ Atina - 3,190,336 Selânik - 980,419 Patras - 216,592
Kandiye - 188,650 Volos - 151,591

12 YER ŞEKİLLERİ Yunanistan ve Mora yarımadaları üzerinde 480'i büyük 9000 adanın yer aldığı bir ülkedir. Yunanistan çoğunlukla dağlıktır. Dağ sıraları denize doğru yarım adalar şeklinde sokulmaktadır.  Sık sık depremlerin meydana geldiği Ege denizi, Alp Himalaya deprem kuşağı içindedir. Dağlık bir ülke olan Yunanistan'da Alp dağlarının bir kolu olan Pindus dağları uzanır. Ülkenin en yüksek kesimi batıdaki 2917 m'ye ulaşan Olimpos dağıdır.

13 PİNDUS DAĞLARI OLİMPOS DAĞI

14 Ülkenin güneyinde ise üç parmak şeklinde Akdeniz'e doğru sokulan Mora yarımadası yer alır. 
Buradaki dağ sıralan Pelepones adını alır. Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Kuzeydoğuda yine Ege denizine doğru sokulan Halkkidiki yarımadası yer alır. Mora yarımadası ile ülkenin ana gövdesini birbirinden ayıran Korint Körfezi, Korint Kanalı ile Ege denizine bağlanmıştır. Önemli ova ve tarım alanlarını, ülkenin orta bölümün deki Tesalya Ovası ile Selanik yakınındaki Vardar ve Meriç delta ovaları oluşturur.

15 KORİNT KANALI

16 Yunanistan'ın Ege denizinde bulunan başlıca büyük adaları, Eğriboz, Girit, Rodos, Midilli, Limni, Sakız ve Güneybatı Anadolu kıyısı açıkların daki On iki Ada'dır. Yunanistan'ın en büyük akarsuyu, Makedonya'dan doğarak Selanik Körfezi'nde Ege denizine dökülen Varna'dır. Diğer önemli bir akarsu ise Bulgaristan'da doğduktan sonra, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı çizerek Ege'ye kavuşan Meriç'tir. Ülkeden doğan diğer akarsuların boyları ise kısadır.

17 VARNA VE MERİÇ NEHİRLERİ

18 İKLİM Ülke, genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim bölgesi içinde yer alır. Ancak iç kısımlara ve yüksek sahalara doğru karasal iklimin etkileri hissedilir. Yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı artar. Kışın kuzeyden esen soğuk bora rüzgarı, sıcaklığın düşmesine yol açar. İlkbahar sonlarında başlayan ve yaz boyunca kuzeybatıdan esen etezyen rüzgarları ise yazın sıcaklığı düşürür. Ülkenin alçak sahalarında 500 mm'yi bulan yıllık ortalama yağış, dağlık kısımlarda artarak 1000 mm'yi aşar.

19 BİTKİ ÖRTÜSÜ Yunanistan'da doğal bitki örtüsünü kıyı kesimlerinde kızılçam ve maki toplulukları oluşturur. Kuzeydeki Makedonya'da ise başta meşe olmak üzere geniş yapraklı ormanlar yer alır.

20 EKONOMİ Ülkede geleneksel olarak sürdürülen tarım ve diğer ekonomik faaliyetler son yıllarda köklü değişime uğramıştır. Özellikle Avrupa Birliği'ne girmesiyle ekonomisinde önemli bir canlanma başlamıştır. 20 yıl kadar önce yiyecek sıkıntısı çeken Yunanistan'a Arnavutluk'tan çalışmak için binlerce işçi gelmektedir. Ülke ekonomisi kapitalist bir sistemle yönetilmektedir. Turizm, getirdiği dövizle gayrisafi milli hasılasının büyük bir bölümünü sağlayarak ülke ekonomisinin temelini teşkil etmektedir. 

21 Yunanistan'a AB'den gayri safi milli hasılasının % 3
Yunanistan'a AB'den gayri safi milli hasılasının % 3.3'ü kadar ekonomik yardım gelmektedir. Son birkaç yıldır hükümetin uyguladığı sıkı ekonomik politikalar ve Ocak 2001'de AB Ekonomi ve Para Birliğine girişi ile ülke ekonomisi iyiye gitmeye başlamıştır. Ülke işsizliği azaltmaya, ekonomiyi yeniden yapılandırmaya, bazı devlet teşebbüslerini özelleştirmeye, sosyal güvenlik reformlarını yapmaya, vergi sistemini yeniden elden geçirmeye ve bürokratik engelleri azaltmaya çalışmaktadır. 

22  Son yıllarda meyveciliğe ve sebzeciliğe çok önem verilmiştir.
Hayvancılık gerektiği kadar gelişmemiştir. Bu sebeple et dış pazarlardan satın alınmaktadır. Yunanistan balıkçılık bakımından çok gelişmiş bir ülkedir. Çok çeşitli türde balık avlanır ve yetiştirilir.  Yunanistan yeraltı madenleri bakımından çok zengin bir ülkedir. Başlıca madenleri; boksit, krom, beyaztaş, mermer, demir, nikel, amyant, magnezyum, bakır, kurşun, linyit, zımpara, sülfür, alüminyum ve petroldür. Ancak bunların ekonomiye katkısı çok düşüktür. 

23 Yunanistan daha çok Federal Almanya, İtalya, Fransa, Benelüks devletleri, Japonya, Libya, ABD ve İngiltere ile ticari münasebetlerde bulunur. İhracatının yüzde 50’sine yakın bir bölümünü sanayi ürünleri özellikle kimyevi maddeler teşkil eder. Diğer ihraç ürünleri şunlardır: İşlenmemiş veya yarı yarıya işlenmiş maden cevherleri, tütün, zeytinyağı, kuş üzümü, pamuk, narenciye ürünleri, tekstil ürünleri, kuru üzüm ve balıktır. Ülkenin ambalaj sanayi oldukça gelişmiş durumdadır. 

24 Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır.
Marathon, Mycenae, Olympia, Sparta, Thermopylae ve Tiryus gibi eski Yunan şehir devletleri turistlerin bir hayli ilgisini çekmektedir. Deniz ulaştırması ve gemicilik oldukça gelişmiştir. Pire, Akdeniz’in en önemli limanlarından biridir. 

25 MARATHON

26 MYCEANE

27

28 SPARTA

29 THERMOPYLAE

30 TİRYUS

31 Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari alışverişler
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler son on yılda on kat artış göstermiştir. 1994 yılında iki ülke arasında 273 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2008 yılına gelindiğinde 3 milyar Dolar seviyesine yükselmiştir.  Yunanistan’ın ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye 13. sırada yer alırken, ihracat yaptığı ülkeler arasında 12. sırada yer almaktadır. Yunanistan’ın 2004 yılında Türkiye’ye yaptığı ithalat 555 milyon Dolar civarındayken sadece 2007 Ocak – Mayıs döneminde bu rakam 328 milyon Dolara yükselmiştir.  Yunanistan 2004 yılında Türkiye’ye, özellikle, hammadde ve ara madde ihraç ediyordu. Yunan ihracatının yüzde 81’i üç kategorilik ürün içermektedir: a)yakıt (yüzde 46,8) b)pamuk (yüzde 18,5) c) plastik (yüzde 15,7). Tersine, Türkiye Yunanistan’a işlenmiş/endüstriyel olmak üzere çeşitli ürünler ihraç etmektedir (demir, araba, makine, kazan, ses makineleri, tekstil ürünleri, demirden sanat yapıtları, eşya, sebze, plastik, pamuk).

32 Uluslar Arası Sorunları
Anlaşmazlıklar: Yunanistan İle Türkiye arasında Ege Denizi ile ilgili sınır tartışmaları ve Kıbrıs sorunu devam etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti ilede isim tartışması devam etmektedir. Yasaklanmış İlaçlar: Ortadoğu üzerinden gelen eroin ve Hint kenevirinin Avrupa'daki giriş kapısıdır. Yine Güney Amerika'dan gelen kokainde Yunanlı tüketicilere ulaşmaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ve siyasî ilişkiler iyi değildir. Yunanistan, uluslararası alanda sürekli olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin kısıtlanmasına çalışmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ege adalarını silahlandırarak Türkiye'ye komşuluk haklarına sığmayan tutumunu sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak politikacıların bu tutumuna Yunan halkının büyük bir bölümü destek vermemekte ve ticarete dayanan karşılıklı ilişki istemektedir.

33 TURİSTİK YERLER

34 Selanik’te Beyaz Kule

35 Aristotelous Meydanı, Selânik

36 Şövalyeler Yolu, Rodos

37 Pire Limanı

38 Venedik Limanı, Girit

39 Eski Monemvasia şehri

40 Metsovo

41 KORFU

42 Nakşa Şehri, tapınak

43 Poseidon Tapınağı

44 Yunan Ortodoks Manastırı

45 Selanik'te bir kilise

46 Selanik'te bir Katolik kilisesi

47 KAYNAKLAR https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan

48 SERAP DAĞ GÖKHAN YÜZÜCÜ ENGİN TOKMAKTEPE Konuk Oyuncu:OĞUZHAN AKTAŞ 


"YUNANİSTAN Mavi ve beyaz renklerin Ege denizinin dalgalarını ve köpüklerini temsil ettiği söylenir. Ayrıca mavi Helen uygarlığının rengidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları