Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 21 milyon nüfusa sahip olan Romanya Güneydoğu Avrupa’da Karadeniz kıyısında yer almaktadır.  Batı Avrupa ülkelerine yakın ve önemli ticaret yollarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 21 milyon nüfusa sahip olan Romanya Güneydoğu Avrupa’da Karadeniz kıyısında yer almaktadır.  Batı Avrupa ülkelerine yakın ve önemli ticaret yollarının."— Sunum transkripti:

1

2

3  21 milyon nüfusa sahip olan Romanya Güneydoğu Avrupa’da Karadeniz kıyısında yer almaktadır.  Batı Avrupa ülkelerine yakın ve önemli ticaret yollarının kesitiği bir bölgede olması Romanya’nın coğrafi avantajları arasındadır.  Nüfusu ve 238.000’lik yüzölçümü ile Romanya ülkemizden sonra Balkanların en büyük ülkesidir.  Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü, 9. büyük nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir.  Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.

4  Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile komudur.  Bakent Bükre’in nüfusu 1.918.000 iken diğer büyük ehirleri yaklaık 300.000 nüfuslu olan Cluj-Napoca, Köstence (Constanta), Ya, Timisoara ve Galati ehirleridir.

5  Ülkenin resmi dilinin Romence olmasıyla birlikte Fransızca ve Almanca da yaygın olarak kullanılan diller arasındadır.  1878 yılında bağımsızlığını kazanan Romanya 1947 -1989 yılları arasında komünist sistem ile yönetilmitir.  1990 yılında ise serbest seçimler yapılarak çok partili demokratik sisteme geçilmitir ve bunun ardından Romanya 2004 yılında NATO’ya, 2007 yılında ise Avrupa Birliği’ne üye olmutur

6  1989 yılından sonra Romanya’da tarım ve sanayi sektörleri küçülmü, hizmetler sektörünün payı ise artmıtır.  Yaklaık 40 yıllık merkezi ekonomik planlamadan sonra uzun bir ekonomik geçi dönemi yaamıtır.  2000 yılından itibaren ekonomik gelimelerin daha hızlı yaandığı Romanya’da reformlar kapsamında geni kapsamlı özelletirmeler yapılmı, enerji, maden ve sanayi sektörleri yeniden yapılandırılmıtır.  Komünist dönemden kalan yalı sanayi tesisleri kapatılmı ya da modernletirilmitir.  Yeniden yapılanma sürecinde gıda, gıda ileme, tekstil, kürk ve deri, ayakkabı ve hafif sanayi makine üretim sektörlerine ağırlık verilmitir.  2000’li yıllarla birlikte en hızlı gelien sanayi kolları otomobil üretimi ve eczacılık ürünleri üretimi olmutur.

7  Her iki sektör de önemli ölçüde doğrudan yabancı yatırımla desteklenmitir. Ancak verimlilik artıı halen istenilen düzeyde değildir.  Son yıllarda tüketim ve yatırımın artmasıyla GSYİH da artı yaansa da cari açık verilmektedir.  Bunun nedeni ise tüketim artıının önemli bir kısmının ithalatla karılanmı olmasıdır.  Romanya’nın makro ekonomik alanda yaadığı gelimeler orta sınıfı güçlendirmeye ve yaygın olan yoksulluğu azaltmaya balamıtır.  2005 CIA tahminlerine göre ülkede nüfusun dörtte biri yoksulluk sınırının altında yaamaktadır.  Bununla beraber yolsuzluklar ve bürokratik yapının hantallığı i ortamında açısından sorunlar yaratmaya devam etmektedir.

8  Zengin tarım arazilerine sahip olan Romanya’da çok çeitli tarımsal ürünler yetitirebilmektedir.  Ancak, AB üyesi diğer ülkelere kıyasla tarım sektörü hala yava bir ekilde gelimektedir.  Düük verimlilik ve tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması sektördeki sorunlar arasındadır.  2000-2008 yılları arasında ortalama yüzde 6 hızında büyüyen Romanya ekonomisi, 2009 kriziyle yüzde 7 oranında küçülmütür.

9  Romanya’nın ulaım altyapısı incelendiğinde 26 havaalanı, 10.784 km uzunluğunda demiryolu ve 81.713 km karayolu olduğu görülmektedir. Altyapı konusunda Romanya diğer AB ülkelerine kıyasla oldukça geridedir.  Otoyollarının Batı Avrupa standartların ulaması için uzun bir süre geçmesi gerektiği belirtilmektedir.  Nehir taımacılığı ise Tuna nehri boyunca yapılmaktadır ve taıma Karadeniz yakınlarındaki Braila ehrinden balamaktadır.  Deniz taımacılığı da genelde ağır tonajlı gemilerle yapılmaktadır.  Romanya’nın ithalat ve ihracatının % 60’ı Köstence limanının üzerinden yapılmaktadır.  İç su yolları ve Karadeniz Kıyılarında toplam 35 liman hizmet vermektedir, bunlardan 3’ü deniz limanı, 6’sı nehir-deniz limanı, kalan 26’sı da nehir limanıdır

10  Romanya 2004 yılında NATO’ya üye olmu ve 2007 yılında Bulgaristan ile birlikte AB’ye son katılan ülkelerden biri olmutur.  Türkiye ise bu dönemde, Bulgaristan ve Romanya’nın NATO üyeliklerini Parlamento’da kabul edilen bir karar ile desteklemitir.

11  Romanya’nın Türkiye’yi Batı ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan yollar üzerinde olan bir transit ülke olması ve Karadeniz kıyısında bulunması nedeniyle Türkiye ile ilikileri yoğunlamaktadır.  AB üyesi olduktan sonra Türkiye dâhil bölgede yer alan diğer önemli ülkelerle diyalogu artmaktadır.  Türkiye, Balkanlar’a yönelik dı politikasında bölgede siyasi istikrarın gelitirilmesini, devamını ve barıın korunmasını savunmaktadır.  Bu bağlamda ülkeler arası diyaloğu artırmak için bölgeye sık sık ziyaretler düzenlemektedir.  Romanya da Türkiye’nin Balkanlardaki bu rolünü desteklemektedir.

12  Türkiye ve Romanya 1992’de kurulan Karadeniz Ekonomik İbirliği Örgütü üyesidir.  Karadeniz Ekonomik İbirliği (KEİ), Türkiye’nin giriimi ve öncülüğüyle 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan Deklarasyon ile kurulmu ve Mayıs 1999 yılında yürürlüğe giren KEİ şartı ile uluslararası örgüt kiiliğini kazanmıtır.  Bununla birlikte Romanya, Türkiye’nin Balkanlardaki en büyük ticari ortağıdır.  Romanya’nın Ankara’daki büyükelçiliğinin yanında Antalya, Bursa, Edirne ve Konya’da fahri konsoloslukları bulunmaktadır.

13  238,391 km²'lik bir alana yayılan Romanya, Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12., dünyanın 82. ülkesidir.  Ülke toprakları dünyanın %0.16'sına sahiptir.  Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırının büyük kısmı Tuna Nehri ile çizilen Romanya'nın, Tuna'nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir.  Tuna Nehri'nin, Karadeniz’e döküldüğü delta'nın büyük kısmı Romanya'dan geçmekle beraber ülkenin güneyi, güneybatısı, batısı ve kuzeydoğusu bu nehir ve kolları ile çevrilidir.

14  Ayrıca Tuna Nehri'nin kolu olan Tisza, Romanya'nın Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını çizip Macaristan topraklarına girmektedir.  Kısacası Tuna Nehri ülke toprakları için paha biçilemez bir öneme sahiptir.  Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir.  Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır.  En önemli dağlar Karpat Dağları olmakla birlikte ülkede yüksekliği 2,000 metreyi geçen kırktan fazla dağ bulunmaktadır.  Özellikle Romanya Krallığı döneminde elde edilen topraklarla, ülke Büyük Romanya olarak adlandırılmıştır.

15

16

17  Ilıman bir iklim görülen Romanya’da kılar soğuk ve yağılı geçerken yazlar güneli ve yağmurlu olmaktadır.  En sıcak ay olan Temmuz’da ortalama sıcaklık 16-30 derece arasında olurken en soğuk ay olan Ocak’ta ortalama sıcaklık eksi 7-1 derce arasında değimektedir.  En az yağı alan ay ubat, en fazla yağı alan ay ise Haziran’dır.

18

19

20  SEDA ARAL  11380569216 / 3. SINIF / İ.Ö.


" 21 milyon nüfusa sahip olan Romanya Güneydoğu Avrupa’da Karadeniz kıyısında yer almaktadır.  Batı Avrupa ülkelerine yakın ve önemli ticaret yollarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları