Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan kaynakları yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan kaynakları yönetimi"— Sunum transkripti:

1 İnsan kaynakları yönetimi
5.Ders İşveren Markası

2

3 İŞVEREN MARKASININ AMACI NEDİR?
Mevcut ve potansiyel çalışanların ilk tercihi olmak. Çalışan bağlılığını oluşturmak. Rekabet avantajı ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Nitelikli çalışanları şirket bünyesinde toplamak.

4 İşveren Markası Simon Barrow’un tanımı: Backous ve Tikoo’nun tanımı:
İşveren tarafından sunulan fonksiyonel, ekonomik, psikolojik yararlar paketidir. Backous ve Tikoo’nun tanımı: Bir şirketin ,kendisini işveren olarak farklı ve çekici kılan özelliklerine ilişkin net bir algı oluşturabilmesi için firmanın içinde ve dışında yürüttüğü çabaların tamamıdır.

5 İşveren Markası Değer Önerisi
Hedef kitle için değer / önem taşımalı, Şirketi farklılaştıracak ölçüde benzersiz olmalı, Kolayca taklit edilememeli, Şirket, bu vaadi yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

6 Tercih Edilen İşveren Markaları
DÜNYADA ; SAS • EDWARD JONES • WEGMANS FOOD MARKETS • GOOGLE • NUGGET MARKET • DREAMWORKS ANIMATIONS • NETAPP TÜRKİYE’DE ; • Koç Holding • SABANCI HOLDİNG • İŞ BANKASI GARANTİ BANKASI • MICROSOFT • ZORLU HOLDİNG • MERCEDES BENZ • ECZACIBAŞI

7 Çalışmak istenilen şirketlerin özellikleri
İtibar sahibi olması, İlham veren liderlerin olması, Yüksek performansın ödüllendirilmesi, Yenilikçi bir kültüre sahip olması, Arkadaşça bir iş ortamına sahip olması vb.

8 Çalışma Yaşamına Katılan Jenerasyonlar
“Gelenekseller” “Baby Boomers” X Y İş gücünün yarıdan fazlası X Bu segmentlerin tüketim, iletişim tercihleri ve çalışma yaşamı içindeki davranışları, beklentileri birbirlerinden farklılaşmaktadır.

9 Y Jenerasyonunun iş yaşamında ortaya çıkan en önemli değerleri, sosyal sorumluluk, özgüven, hedef odaklılık ve farklılıklara saygıdır. Teknoloji anlamında çalışma yatındaki en okur yazar grup olan Y’ler, fark yaratmak, fark edilmekten hoşlanmakta, değişime açık, destekleyici tavırlar sergilemekte, işyerinde de her anlamda esneklik istemektedirler. Kıyafetten çalışma saatlerine, düşünce ve iş yapış tarzlarına kadar tercihlerinde değişiklik ve farklılık görülen Y jenerasyonuyla iletişim ve işbirliğinde en önemli nokta, takdir ve geribildirim olarak ortaya çıkmaktadır

10 Cisco İnternet İş Çözümleri Grubu tarafından ABD'de bin 55 tüketici üzerinde yürütülen araştırmada,
Y kuşağının % 50'sinden fazlası bir web kamerasına sahip olduğu, %20'sinin YouTube'u günde birkaç kere ziyaret ettiği, % 97'sinin mobil telefon kullandığı, % 40'ının bir finansal danışmanla video aracılığıyla görüşmeye sıcak baktığı belirtilmektedir. (

11 “Yeni Nesil 2008 Araştırması” ( PriceWaterhouseCoopers )
Farklı sektör ve ölçekten 52 şirket deneklere `1980 yılı sonrasında doğan ve iş hayatına 2000 yılı sonrasında başlamış olan yeni nesil` ile ilgili görüş ve beklentileri sorulmuş. Araştırma sonuçlarına göre gençler, yönetimle açık ve net iletişim ile, iş-özel hayat dengesini öncelikli olarak önemsediklerini belirtmişlerdir. (

12 Katılımcı, işbirliğine önem veren yönetim
`Yeni nesli yönetirken, aşağıdakilerden hangilerine önem vermek gerektiğine inanıyorsunuz?` sorusuna verilen yanıtlar; Katılımcı, işbirliğine önem veren yönetim Takım çalışmasının teşvik edilmesi Açık ve net iletişim Yeni neslin işe alım tercihlerini etkileyen, iş hayatında en önemli 5 avantajı sizce nelerdir? sorusuna verilen yanıtlar ise; Teknoloji kullanımı Hızlı öğrenme Hızlı uyum sağlama Çok yönlü beceri Mobil çalışabilme. (

13 Tüm araştırma sonuçları, Y jenerasyonunun diğer kurum içi hedef kilelerden farklı iş yaşamı davranışları gösterdiklerini, beklentilerinin de benzer biçimde farklılaştığını ortaya koymakta, Y’lerin açık eşit iletişim kurma, teknoloji kullanımına yatkınlık ve sosyal sorumluluk konularında farklılaştıkları kolayca görülebilmektedir. Yatkınlıkları ve tercihleri dikkate alındığında, bu yeni hedef kitleye ulaşmakta on line iletişim ortamlarının kullanımının tercih edilmei gerektiği fark edilmektedir.

14 Çalışanlarla kurulan iletişimin son dönemde üzerinde durulan boyutları, ilişkisel boyutlar olan güven, memnuniyettir. Güven ve memnuniyetin sağlanması için kurum içi iletişim programları hazırlayan şirketlerin çalışanlarını sahip oldukları özellikler ve farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak farklı hedef kitleler olarak ayrıştırmaları ve bu hedef kitlelere yönelik amaçları bulunan program ve uygulamalarla hitap etmeleri gereklidir.

15 ŞİRKETLERİN Y-KUŞAĞINI ETKİLEYEBİLMEK İÇİN ODAK NOKTALARI
Sosyal medyayı etkili biçimde kullanmak. Etkin “arkadaş öner “ programları tasarlamak. Y-kuşağıyla aynı dili konuşabilmek. Y-kuşağının anne-babalarını da etkileme planına dahil etmek. Kurumsal web sitesini destekleyecek ayrı bir kariyer sitesi oluşturmak.

16 Çalışılabilecek en iyi yer” algısı oluşturmanın yararları
Mevcut çalışanlar, şirketin bir üyesi olmaktan gurur duyar, bağlılıkları, performansları artar, buna bağlı olarak sağlıklı bir çalışma ortamı oluşur, işten ayrımla oranı düşer. Kuruluş, potansiyel çalışanların öncelikli olarak tercih ettiği şirket haline gelir. Aday havuzunun niteliği yükselir. Rakip şirketlerin yetişmiş elemanlarına ulaşmak, iş teklifi yapmak kolaylaşır. Bu şekilde insan kaynakları şirketin bir rekabet avantajı haline gelir.

17 İŞVEREN MARKASININ FAYDALARI NELERDİR?
Şirkete kimlik kazandırır. Çalışan bir çok insan kendi değerleriyle bağlantılı işlerde çalışmayı tercih eder . Başarılı bir işveren markası , çalışanlar tarafından tercih edilmeye yardım eder. Şirketin hedef ve değerlerine uygun , nitelikli eleman bulmasını kolaylaştırır. Çalışanların yüksek performanslarını olumlu yönde etkilemek ve korumaya yardım eder. Amaç ;Mevcut çalışanları korurken , yenileri işletmeye çekmektir.

18 İşveren Markasının Etkisi
İşveren Markasına uygun iş ilanı tasarımı, Görüşmelerin zamanında yapılması, Adayın lobide karşılanarak görüşme yerine kadar adaya eşlik edilmesi, Şirket vizyonunun ve misyonunun adayla paylaşılması, Şirket ve pozisyon hakkında heyecanlı bir tavrın sergilenmesi, Zamanında geri bildirim Edinilen deneyimlerle verilen vaadlerin kesişmesi.

19 İŞVEREN MARKALAŞMASINI EN İYİ UYGULAYAN ŞİRKETLER
Google Microsoft Ritz Carlton Singapur Airlines

20 Kurumsal Kimlik Bir kurumun kendini tanıtma ve kendini ifade etme biçimidir ve kurumun hem iç hem dış hedef kitleye yaptığı toplam iletişim çabalarını kapsar. Kurum kimliği çok geniş bir kavramdır. İşletmenin işveren özellikleri, kurum kimliğinin sadece bir yönünü oluşturur. Kurum kimliği kurum kültürünün bir uzantısıdır. Kurum kültürüne ve bunun iş yerinde, çalışanlar arasında yarattığı genel hava, atmosfer olarak tanımlanan kurum iklimine bağlı olarak kurum kimliği oluşmaktadır.

21 Kurum kimliği stratejisi bir kuruluşun tüm iletişim faaliyetlerini içine alarak, kurum içinde bir bütünleşme ve kurum dışında da yüksek bir imaja sahip olma çabalarını kapsamaktadır. Kurum kimliği stratejisinin yöneldiği hedef kitleye göre (dahili ve harici) çeşitli unsurlara ağırlık verilir. Dahili hedef kitlede kurumsal davranış ve kurum kültürü ön plana çıkarken, harici hedef kitlede daha çok kurumsal iletişim ve dizayn ile karşılaşılır.

22 İşveren markası yönetimi modeli

23 İşveren Marka Yönetimi Modeli
İşveren markasının özünü tanımlamak, İşletmenin çalışanlara neler sunduğunu ve bunun karşılığında neler beklediğini açıklığa kavuşturmak, İşletmeyi bir işveren olarak rakiplerinden farklı ve ayrıcalıklı bir şekilde konumlandırmak için yürütülen kapsamlı bir süreçtir.

24 İşveren Marka Yönetimi, bir imaj oluşturma süreci olarak görülebilir
İşveren Marka Yönetimi, bir imaj oluşturma süreci olarak görülebilir. Bu sürecin ilk aşaması mevcut işveren imajının belirlenmesi ve arzulanan işveren imajların tanımlanmasıdır. Burada tepe yönetim, “Neyi temsil ediyoruz?” “Nasıl algılanmak istiyoruz?” sorularına cevap vererek işveren markasına yön verir.  Ardından işveren marka kimliğinde yer alan öğelerle uyumlu olarak çalışan değer önermesi oluşturulur. Çalışan Değer Önermesi, işletmenin bir işveren olarak çalışanlarına vaat ettiği  duygusal ve fonksiyonel yararları içeren bir ifadedir.

25 İşveren Markasının İletişimi
İşveren Marka Kimliği ve Çalışan Değer Önersinin hedef kitleye aktif olarak iletilmesi gereklidir. Burnun için, gazete ilanı gibi geleneksel araçlar yanında, çalışan referansları, sosyal ağlardaki geri bildirimler, özel toplantılar, şirket videoları vb. gibi yöntemler kullanılmaktadır.

26 Türkiye’de pek çok sektörde işveren marka yönetimi çalışmalarının sistematik yürütülmediği belirtilmektedir. Örneğin; ideal işveren olarak tanımlanan ve işveren markasını, “iş güvencesi” üzerine konumlandıran bir banka kriz sırasında topluca işten çıkarma yapabilmekte, bir başka lider şirket, ürün reklamlarında, potansiyel çalışanlarının hoşlanmadığı bir karaktere rol vermektedir.

27 Çalışanlarla kurulan iletişim başarılı olduğunda, işveren markası güçlenmekte, bu da kurumsal marka yönetimine katkıda bulunmaktadır. Bir örnek inceleyelim:

28

29 Siz hangi kurumda çalışmak istersiniz?
Çalışma şartları ve sektördeki konum Ücret, İş Güvencesi, Kişisel Gelişim Fırsatları, Kariyer Olanakları, Sosyal Sorumluluk, Rekabetçi Konum, Ürün ve Hizmetler, Görsel Kimlik, Kurum Kültürü.

30 5.Hafta çalışma soruları
İşveren Markasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A-Mevcut ve potansiyel çalışanların ilk tercihi olmak B-Çalışan bağlılığını oluşturmak C-Nitelikli çalışanları şirket bünyesinde toplamak D-Hepsi (doğru cevap) 2.Aşağıdakilerden hangisi İşveren Markası Değer Önerisinin taşıması gereken özellikler arasında yer almaz? A-Hedef kitle için değer / önem taşımalı B-Rakiplerin verdiğinin altında olmalı (doğru cevap) C-Şirketi farklılaştıracak ölçüde benzersiz olmalı D-Kolayca taklit edilememeli 3. Aşağıdakilerden hangisi Y kuşağı üyelerinin iş yaşamından beklentilerinden biridir? A- Açık eşit iletişim kurma, (doğru cevap) B- Yakından denetim C- Yoğun iş yaşamına karşılık dolgun ücret D- Sakin çalışma ortamı


"İnsan kaynakları yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları