Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:?"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:?
HH Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:? Sinem ÇAPAR DİRİÖZ Doç.Dr. Hakan ERCAN Gökhan GÜDER

2 SUNUM PLANI Literatür Taraması Veri ve Metodoloji Model Sonuçları
HH SUNUM PLANI Literatür Taraması Veri ve Metodoloji Model Sonuçları Devam Eden Çalışma ve Tartışma

3 Literatürde Asgari Ücretin İstihdama Etkisi
Stigler (1946), Reynolds ve Gregory (1965), Brown ve ark. (1982), Kennan (1995), Deere, Murphy ve Welch (1995), Neumark ve Wascher (1992, 1995, 2000), Kim ve Taylor (1995), Patridge (1999), Burkhauser ve ark. (2000), Sheperd (2000), Akgeyik ve Yavuz (2006), Baskaya and Rubinstein (2012), Papps (2012), Neumark, ve ark. (2013), Fang and Lin (2013) Etkisiz/(+) Etki Katz ve Kruger (1992), Card (1992), Card ve Kruger (1994, 1995), Bernstein ve Schmitt (1998), Dickens ve ark. (1999), Stewart (2003), Korkmaz ve Çoban (2006), Güven ve ark (2009), Schmitt (2013)

4 Veri ve Metodoloji Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti kullanılmıştır. yıllarını kapsayan yıllık mikro veriler deneme amaçlı olarak kullanılmıştır. yıllarının kapsayan üç aylık/çeyreklik mikro veriler TÜİK Veri Araştırma Merkezi’nde çalışılmıştır.

5 Farkların Farkı yöntemi (Differences-in-Difference/DID)
Veri ve Metodoloji Farkların Farkı yöntemi (Differences-in-Difference/DID) Card ve Krueger’in kullandığı yarı-deneysel yöntem olup, bir politika değişikliğinin etkisini ölçmek için kullanılan ve son yıllarda sıkça başvurulan bir yöntemdir. Çalışmanın Özgünlüğü: Card ve Krueger deney ve kontrol grupları olarak asgari ücretin uygulandığı (NJ) ve uygulanmadığı (PA) eyaletleri kullanmaktadır. Türkiye’de ise asgari ücretin uygulanmadığı bir kontrol grubu mevcut değildir. Bu sorunu aşmak için yaş-eğitim gruplarında ücrete göre kategoriler oluşturularak, asgari ücrete yakınlık ve uzaklığa göre deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.

6 Veri ve Metodoloji Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
Tablo 1: Erkeklerin eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012) Eğitim Seviyeleri Yaş Grupları Diplomasız 5 Yıl 8 Yıl Lise Yükseköğretim Toplam 15-24 753 716 723 1.985 14 660 6.049 821 2.914 1.228 1.158 775 10.851 25-34 818 706 910 5.398 940 3.863 1.096 7.101 1.883 6.115 1.221 23.183 35-44 63.493 384 975 8.070 1.110 2.436 1.406 4.729 2.542 5.363 1.454 20.982 45-64 801 83.091 592 977 6.578 1.195 1.832 1.560 3.240 2.671 3.562 1.466 15.804 795 2.398 956 20.060 880 14.180 1.198 17.984 2.175 16.198 1.265 70.820

7 Veri ve Metodoloji A kontrol grubu ve B de deney grubu olsun (Wooldrige); y bağımsız değişken, dB politika değişikliği öncesinde deney ve kontrol grupları arasındaki farkı gösteren kukla değişkeni, d2 bir politika değişikliği olmasa dahi y’deki bir değişikliğe neden olabilecek toplam faktörleri göstermektedir. δ1 farkların farkı katsayısı, bir başka deyişle politika değişkeninin etkisini gösteren katsayıdır; Y= β0 + β1dB + δ0d2 + δ1d2. dB + u, Standart farkların farkı yönteminde iki grup iki farklı zaman diliminde gözlenir. Gruplardan birisi (deney) birinci dönemde olmayan ancak ikinci dönemde yapılan bir politika değişikliğinden (treatment) etkilenirken, diğer grup (kontrol grubu) her iki dönemde de bu değişikliğine maruz kalmaz. Her dönem için kontrol grubundaki ortalama sonuç deney grubundaki ortalama sonuçtan çıkarılır ve çıkan iki sonuç da birbirinden çıkarılır. Bu, ikinci dönemdeki karşılaştırmalarda deney ve kontrol grupları arasında sabit farklılıklardan kaynaklanabilecek sapmaların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bu yöntemle yine deney grubunda zaman içindeki karşılaştırmalardan trendler sonucu ortaya çıkabilecek sapmalar da elimine edilecektir. Tekrarlanan kesit veri için A kontrol grubu ve B de deney grubu olsun; . Burada önemli olan δ1 parametresidir. δ1 farkların farkı katsayısı, bir başka deyişle politika değişkeninin etkisini gösteren katsayıdır; δ1 = (ȳB,2 - ȳA,2) - (ȳB,1 - ȳA,1)

8 Veri ve Metodoloji Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması Cinsiyet
(Kadın-Erkek) Yaş Bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu-beş yıl İlköğretim mezunu-8 yıl Lise ve dengi okul mezunu Yükseköğretim mezunu Ortalama Reel Ücret Eğitim 15-24 25-34 35-44 45-64 Çalışmada grup sayısı ilk önce 5 grup olarak yapılmış ancak, yaş grubundaki gözlem sayısının düşüklüğü göz önünde bulundurularak, bu yap grubu yaş grubu ile birleştirilerek çalışmalara devam edilmiştir.

9 Veri ve Metodoloji Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması
Tablo 2: Kadınların eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012) Tabloda kadın ve erkekler için ortalama ücretleri asgari ücretten bağımsız olarak kabul edilen gruplar kontrol, asgari ücrete yakın olanlar ise deney grubu olarak atanmıştır.

10 Veri ve Metodoloji Eğitim Yaş
Tablo 3: Kadın ve Erkekler için Deney (D) ve Kontrol (K) Grupları Eğitim Yaş Diplomasız 5 Yıl 8 Yıl Lise Yükseköğretim 15-24 D 25-34 K 45-54 55-64

11 Veri ve Metodoloji Eğitim Yaş
Tablo 4: Erkeklerde Asgari Ücrete Yakınlık Eğitim Yaş Diplomasız 5 Yıl 8 Yıl Lise Yükseköğretim 15-24 0.64 0.86 0.74 0.56 0.32 25-34 0.51 0.41 0.39 0.28 0.09 35-44 0.55 0.36 0.17 0.02 45-64 0.58 0.25 0.16 0.03 Deney ve kontrol grupları oluşturulurken, asgari ücretten bağımsızlığı test etmek için yukarıdaki tablonun yanı sıra, diğer bir ölçüt kullanılmıştır. Buna göre yine aynı yaş ve eğitim grupları kullanılarak, gruplar itibarıyla 2012 yılı (reel) asgari ücretine, bu ücretin %10’u eklenerek bulunan ücretten az ücret elde edenlere 1 (asgari ücrete bağımlı) ve bu miktardan fazla gelir elde edenlere 0 (asgari ücretten bağımsız) verilerek yeni bir ölçüt geliştirilmiştir.

12 Veri ve Metodoloji Eğitim Yaş
Tablo 4: Kadınlarda Asgari Ücrete Yakınlık Eğitim Yaş Diplomasız 5 Yıl 8 Yıl Lise Yükseköğretim 15-24 0.78 0.75 0.87 0.64 0.38 25-34 0.82 0.79 0.67 0.41 0.10 35-44 0.84 0.61 0.34 0.03 45-64 0.90 0.81 0.65 0.04 Tablolara göre hem erkeklerde hem de kadınlarda 0’a en yakın olan 5 grup kontrol ve 1’e daha yakın olan gruplar ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere Tablo 1 ve 2’deki sonuçlar ile Tablo 4 ve 5’teki sonuçlar tamamı ile örtüşmektedir.

13 Veri ve Metodoloji Y= β0 + β1T + β2D + β3T.D + ɛ Model
Y: İstihdam T: Zaman Kukla Değişkeni (1.periyod=0, 2.period=1) D: Grup Kukla Değişkeni (Deney=1, Kontrol=0) β3: Farkların farkı katsayısı (politikanın (asgari ücret değişiminin) etkisi) Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0 – ȳD=0,T=0)

14 Veri ve Metodoloji DID= Β3= (ȳD=1,T=1 – ȳD=0,T=1) – (ȳD=1,T=0 – ȳD=0,T=0) Yıllık için: Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012 – ȳD=0,T=2012) – (ȳD=1,T=2011 – ȳD=0,T=2011) Dönemlik için: Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q1 – ȳD=0,T=2012Q1) – (ȳD=1,T=2011Q4 – ȳD=0,T=2011Q4) Örnek: DID= Β3= (ȳD=1,T=2012Q3 – ȳD=0,T=2012Q3) – (ȳD=1,T=2011Q2 – ȳD=0,T=2011Q2)

15 Model Sonuçları Yıllık ( ) Dönemlik ( )

16 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 1: Yıllık istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri (TL)

17 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 2: Yıllık istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

18 Yıllık Sonuçlar

19 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 3: Dönemlik istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri

20 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 4: Dönemlik (bir önceki yılın aynı dönemine göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

21 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri
Şekil 4: Dönemlik (bir önceki döneme göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

22 Dönemlik Sonuçlar (Q4/Q1)
Kadınlar için informaldeki etki formalden fazla görünüyor. Erkeklerde böyle bir trend yok Erkeklerde de formallerde bir etki gözlenmiyor.

23 Dönemlik Sonuçlar (Q2/Q3)
Aralık ocak poolundaki occupation ve cinsiyet isic tek digit tab: by gender nace sum informal Haziranda bu composizyonu görmüyoruz kışın böyle yazın böyle diyoruz. Therefore na yapabiliriz.

24 Devam Eden Araştırma ve Tartışma
1. Asgari ücretin değiştiği dönem öncesi 4. çeyrek ve 2. çeyrek ile asgari ücretin değiştiği dönem sonrası 1. ve 3. çeyrek için analizin tekrarlanması 2. Kriz öncesindeki yılların ve sonrasındaki yılların birleştirilmesi ile analizin tekrarlanması 3. ??? Öneriler

25 Teşekkürler…


"Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları