Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:? 1 HH Sinem ÇAPAR DİRİÖZ Doç.Dr. Hakan ERCAN Gökhan GÜDER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:? 1 HH Sinem ÇAPAR DİRİÖZ Doç.Dr. Hakan ERCAN Gökhan GÜDER."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:? 1 HH Sinem ÇAPAR DİRİÖZ Doç.Dr. Hakan ERCAN Gökhan GÜDER

2 SUNUM PLANI 2 HH Literatür Taraması Veri ve Metodoloji Model Sonuçları Devam Eden Çalışma ve Tartışma

3 3 Literatürde Asgari Ücretin İstihdama Etkisi (-) Etki Stigler (1946), Reynolds ve Gregory (1965), Brown ve ark. (1982), Kennan (1995), Deere, Murphy ve Welch (1995), Neumark ve Wascher (1992, 1995, 2000), Kim ve Taylor (1995), Patridge (1999), Burkhauser ve ark. (2000), Sheperd (2000), Akgeyik ve Yavuz (2006), Baskaya and Rubinstein (2012), Papps (2012), Neumark, ve ark. (2013), Fang and Lin (2013) Etkisiz/(+) Etki Katz ve Kruger (1992), Card (1992), Card ve Kruger (1994, 1995), Bernstein ve Schmitt (1998), Dickens ve ark. (1999), Stewart (2003), Korkmaz ve Çoban (2006), Güven ve ark (2009), Schmitt (2013)

4 4 Veri ve Metodoloji Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti kullanılmıştır. 2005-2012 yıllarını kapsayan yıllık mikro veriler deneme amaçlı olarak kullanılmıştır. 2006-2012 yıllarının kapsayan üç aylık/çeyreklik mikro veriler TÜİK Veri Araştırma Merkezi’nde çalışılmıştır. Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti kullanılmıştır. 2005-2012 yıllarını kapsayan yıllık mikro veriler deneme amaçlı olarak kullanılmıştır. 2006-2012 yıllarının kapsayan üç aylık/çeyreklik mikro veriler TÜİK Veri Araştırma Merkezi’nde çalışılmıştır.

5 5 Veri ve Metodoloji Farkların Farkı yöntemi (Differences-in-Difference/DID) Card ve Krueger’in kullandığı yarı-deneysel yöntem olup, bir politika değişikliğinin etkisini ölçmek için kullanılan ve son yıllarda sıkça başvurulan bir yöntemdir. Çalışmanın Özgünlüğü: Card ve Krueger deney ve kontrol grupları olarak asgari ücretin uygulandığı (NJ) ve uygulanmadığı (PA) eyaletleri kullanmaktadır. Türkiye’de ise asgari ücretin uygulanmadığı bir kontrol grubu mevcut değildir. Bu sorunu aşmak için yaş-eğitim gruplarında ücrete göre kategoriler oluşturularak, asgari ücrete yakınlık ve uzaklığa göre deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.

6 6 Veri ve Metodoloji Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması Tablo 1: Erkeklerin eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012) Eğitim Seviyeleri Yaş Grupları Diplomasız5 Yıl8 YılLise Yükseköğretim Toplam 15-24 753 123.260 716 723 1.985 14 660 923.129 6.049 821 467.668 2.914 1.228 193.874 1.158 775 1.709.917 10.851 25-34 818 135.934 706 910 948.950 5.398 940 685.268 3.863 1.096 1.205.954 7.101 1.883 1.045.418 6.115 1.221 4.021.526 23.183 35-44 818 63.493 384 975 1.278.562 8.070 1.110 367.467 2.436 1.406 704.398 4.729 2.542 704.398 5.363 1.454 3.160.924 20.982 45-64 801 83.091 592 977 898.311 6.578 1.195 243.373 1.832 1.560 416.366 3.240 2.671 432.750 3.562 1.466 2.073.892 15.804 Toplam 795 405.780 2.398 956 3.127.809 20.060 880 2.219.238 14.180 1.198 2.794.387 17.984 2.175 2.419.045 16.198 1.265 10.966.261 70.820

7 7 Veri ve Metodoloji A kontrol grubu ve B de deney grubu olsun (Wooldrige); y bağımsız değişken, dB politika değişikliği öncesinde deney ve kontrol grupları arasındaki farkı gösteren kukla değişkeni, d2 bir politika değişikliği olmasa dahi y’deki bir değişikliğe neden olabilecek toplam faktörleri göstermektedir. δ1 farkların farkı katsayısı, bir başka deyişle politika değişkeninin etkisini gösteren katsayıdır; Y= β0 + β1dB + δ0d2 + δ1d2. dB + u, δ1 = (B,2 - A,2) - (B,1 - A,1)

8 8 Veri ve Metodoloji Cinsiyet (Kadın-Erkek) Yaş (1)Bir okul bitirmeyen (2)İlkokul mezunu-beş yıl (3)İlköğretim mezunu-8 yıl (4)Lise ve dengi okul mezunu (5)Yükseköğretim mezunu Ortalama Reel Ücret Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması Eğitim (1)15-24 (2)25-34 (3)35-44 (4)45-64

9 9 Veri ve Metodoloji Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması Tablo 2: Kadınların eğitim ve yaşa göre ortalama ücreti (2012)

10 10 Veri ve Metodoloji Eğitim Yaş Diplomasız5 Yıl8 YılLiseYükseköğretim 15-24DDDDD 25-34DDDDK 45-54DDDKK 55-64DDDKK Tablo 3: Kadın ve Erkekler için Deney (D) ve Kontrol (K) Grupları

11 11 Veri ve Metodoloji Tablo 4: Erkeklerde Asgari Ücrete Yakınlık Eğitim Yaş Diplomasız5 Yıl8 YılLiseYükseköğretim 15-240.640.860.740.560.32 25-340.510.410.390.280.09 35-440.550.360.280.170.02 45-640.580.410.250.160.03

12 12 Veri ve Metodoloji Tablo 4: Kadınlarda Asgari Ücrete Yakınlık Eğitim Yaş Diplomasız5 Yıl8 YılLiseYükseköğretim 15-24 0.780.750.870.640.38 25-34 0.820.790.670.410.10 35-44 0.840.780.610.340.03 45-64 0.900.810.650.340.04

13 13 Veri ve Metodoloji Y: İstihdamT: Zaman Kukla Değişkeni (1.periyod=0, 2.period=1)D: Grup Kukla Değişkeni (Deney=1, Kontrol=0)β3: Farkların farkı katsayısı (politikanın (asgari ücret değişiminin) etkisi) Model Y= β0 + β1T + β2D + β 3 T.D + ɛ Β 3 = (ȳ D=1, T=1 – ȳ D=0,T=1 ) – (ȳ D=1,T=0 – ȳ D=0,T=0 )

14 14 Veri ve Metodoloji DID= Β 3 = (ȳ D=1, T=1 – ȳ D=0,T=1 ) – (ȳ D=1,T=0 – ȳ D=0,T=0 ) Yıllık için: Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012 – ȳ D=0,T=2012 ) – (ȳ D=1,T=2011 – ȳ D=0,T=2011 ) Dönemlik için: Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012Q1 – ȳ D=0,T=2012Q1 ) – (ȳ D=1,T=2011Q4 – ȳ D=0,T=2011Q4 ) Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012Q3 – ȳ D=0,T=2012Q3 ) – (ȳ D=1,T=2011Q2 – ȳ D=0,T=2011Q2 ) Yıllık için: Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012 – ȳ D=0,T=2012 ) – (ȳ D=1,T=2011 – ȳ D=0,T=2011 ) Dönemlik için: Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012Q1 – ȳ D=0,T=2012Q1 ) – (ȳ D=1,T=2011Q4 – ȳ D=0,T=2011Q4 ) Örnek: DID= Β3= (ȳ D=1,T=2012Q3 – ȳ D=0,T=2012Q3 ) – (ȳ D=1,T=2011Q2 – ȳ D=0,T=2011Q2 )

15 Model Sonuçları Yıllık (2005- 2012) Dönemlik (2006-2012) 15

16 16 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri Şekil 1: Yıllık istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri (TL)

17 17 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri Şekil 2: Yıllık istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

18 Yıllık Sonuçlar 18

19 19 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri Şekil 3: Dönemlik istihdam (bin kişi) ve reel asgari ücret eğilimleri

20 20 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri Şekil 4: Dönemlik (bir önceki yılın aynı dönemine göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

21 21 Asgari Ücret ve İstihdam Eğilimleri Şekil 4: Dönemlik (bir önceki döneme göre) istihdam ve reel asgari ücret değişim hızları (%)

22 Dönemlik Sonuçlar (Q4/Q1) 22

23 Dönemlik Sonuçlar (Q2/Q3) 23

24 24 1. Asgari ücretin değiştiği dönem öncesi 4. çeyrek ve 2. çeyrek ile asgari ücretin değiştiği dönem sonrası 1. ve 3. çeyrek için analizin tekrarlanması 2. Kriz öncesindeki yılların ve sonrasındaki yılların birleştirilmesi ile analizin tekrarlanması 3. ??? Öneriler Devam Eden Araştırma ve Tartışma

25 Teşekkürler… 25


"Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi:? 1 HH Sinem ÇAPAR DİRİÖZ Doç.Dr. Hakan ERCAN Gökhan GÜDER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları