Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK YÖNETİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME 4.Mayıs.2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK YÖNETİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME 4.Mayıs.2006."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK YÖNETİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME 4.Mayıs.2006

2 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Ulusal ve evrensel değerler ışığında gelecegi yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır. Özgörevimiz (Misyonumuz)

3 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır. Uzgörümüz (Vizyonumuz)

4 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek Stratejik Amaç 2 Nitelikli araştırmalar yaparak mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak Stratejik Amaç 3 Üniversite-Sanayi işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek Stratejik Amaç 4 Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirilmek Stratejik Amaç 5 Çalışan memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak Stratejik Hedefler 1.1 Tüm Bölümlerimizde 2008 yılına kadar, paydaşlarla işbirliği yapılarak eğitim programı (müfredat) tasarımı ve geliştirilmesi sağlanacak 1.2 Tercih eden öğrenci kalitesi artırılacak 1.3 Eğitim Standartları 2010 yılına kadar %10 oranında artırılacak Stratejik Hedefler 2.1 Uluslararası indekslerce taranan yayın sayısı her yıl % 1 oranında artırılacak 2.2. Alınan patent sayısı 2010 yılına kadar %10 oranında artırılacak Stratejik Hedefler 3.1 Teknokent ve Tekmer’de danışmanlık yapan öğretim üyesi sayısı 2007 ve 2008 yıllarında %20 oranında artırılacak 3.2 Sanayi projelerinin sayısı ve bütçesi 2010 yılına kadar %20 oranında artırılacak 3.3 2010 yılına kadar etkin bir üniversite- sanayi işbirliği oluşturulacak Stratejik Hedefler 4.1 Eğitim laboratuvarları ve belirlenen öncelikli araştırma alanlarının iyileştirilmesi için olası bütün kaynakların kullanımı sağlanacak 4.2 İşyeri güvenliği, emniyetli depolama ve atık yönetim sistemioluşturulacak 4.3 Yapılanma aşamasındaki bölümlerimizin bina ve laboratuvarları 2008 yılına kadar tamamlanacak Stratejik Hedefler 5.1 2010 yılına kadar “Eğiticilerin Eğitimi” programına akademik personelin %80 oranında katılımı sağlanacak 5.2 Akademik personel memnuniyet oranı belirlenecek ve her yıl %5 artırılacak 5.3 İdari personel memnuniyet oranı belirlenecek ve her yıl %5 artırılacak 5.4 2008 yılı itibarıyla Fakülte işleyişi açısından etkin ve katılımcı süreç yönetim sistemi oluşturularak Fakülte işleyişinde kurumsallaşma sağlanacak 5.5 Performans ölçüm sistemi kurulacak 5.6 Atanma kriterlerine sanayi ve teknoloji ile ilgili uygulamalı çalışmaların dahil edilmesi sağlanacak

5 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 1Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 1.1 Tüm Bölümlerimizde 2008 yılına kadar, paydaşlarla işbirliği yapılarak eğitim programı (müfredat) tasarımı ve geliştirilmesi sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜYeniden düzenlenen eğitim programı sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Bölüm başkanları liderliğinde paydaşlarla işbirliği yapılarak eğitim programlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm Başkanı ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir Sorumlusu Fakülte Stratejik Planlama Ekibi (Dr.B.Ünver, Dr.Ş.Özcan, Dr.M.Ercanoğlu, Dr.A.Obut) RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

6 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme 2007 yılında Fizik Mühendisliği Bölüm teknik çizim bilgisayar ortamında verilecektir. Kimya ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinde ders şubeleri değiştirildi. Birinci sınıf ortak derslerinin her iki dönemde de açılması sağlandı. Maden mühendisliği bölümü eğitim programında değişiklik yapıldı. Nükleer Enerji, Jeoloji ve Kimya mühendisliği bölümlerinde ders değişikliği yapılmıştır.

7 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 1Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 1.2 Tercih eden öğrenci kalitesi artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ ÖSS giriş sınav sonuçlarına göre bölümlerin taban ve tavan puanları VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu ÖSS giriş taban puanları değişimini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

8 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme 200420052006 Bilgisayar Müh. Böl.360,926361,746345,772 Elektrik ve Elektronik Müh. Böl. 360,295361,292343,231 Fizik Müh. Böl.321,714326,296287,789 Gıda Müh. Böl.338,961343,872319,016 Hidrojeoloji Müh. Prog.304,286310,465271,371 Jeoloji Müh. Böl.307,328312,806254,615 Kimya Müh. Böl.341,623345,991320,081 Maden Müh. Böl.312,145318,074274,844 Nükleer Enerji Müh. Böl.327,612333,438303,197 Otomotiv Müh. Prog.-359,038344,663 2004-2006 yılları arasında bölümler bazında ÖSS taban puanları

9 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 1Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek STRATEJİK HEDEF 1.3 Eğitim Standartları 2010 yılına kadar %10 oranında artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Akreditasyon çalışmaları yürütülen bölüm sayısı, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, teorik eğitim verilen derslerdeki öğrenci sayısı, uzaktan eğitim paketlerini takip eden öğrenci sayısı VERİ TOPLAMA YöntemiGörevli bölüm sorumlusu oran ve sayıları takip edecektir SıklığıHer eğitim dönemi SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıHer eğitim dönemi SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIHer eğitim dönemi RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

10 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Akreditasyon çalışması yürüten bölüm sayısı: 3 (Gıda, Kimya ve Maden) ABET’in yeniden yapılanması nedeniyle geçime oldu. 2007 yılında sonuç alınması hedeflenmektedir. Diğer bölümlerimizde hazırlık çalışmaları devam ediyor

11 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Sistemde Kullanılan Ders – Kurs Sayısı30 Sistemde Kayıtlı Yönetici, Ders Sorumlusu Sayısı66 Ara Vermeden Sistemi Kullanan Sayısı497 Sisteme Kayıtlı Kullanıcı Sayısı3491 En Yoğun Erişilen Sayfa Sayısı48902 Ortalama Günlük Erişilen Sayfa Sayısı21482 11.10.2006 tarihi itibariyle uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin sayısal göstergeler

12 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Mühendislik Fakültesi Ortalaması= 18,9 Öğrenci/Öğretim Elemanı 2006 ekle Fakültemiz bölümlerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı

13 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 2 Nitelikli araştırmalar yaparak mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak STRATEJİK HEDEF 2.1 Uluslararası indekslerce taranan yayın sayısı her yıl % 1 oranında artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜUluslararası indekslerce taranan yayın sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu uluslararası indekslerce taranan yayın sayısının değişimini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

14 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Yayın Sayısı (SCI-SSCI-AHCI) Öğretim Elemanı Sayısı Öğretim Elemanı Performansı Mühendislik8081700,86 Fakülte yayın sayısı ve oranları (2000-2005) SCI tarafından taranan dergilerde 2006 yılında 175 makale yayımlanmıştır.

15 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 2 Nitelikli araştırmalar yaparak mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak STRATEJİK HEDEF 2.2 Alınan patent sayısı 2010 yılına kadar %10 oranında artırılacaktır PERFORMANS ÖLÇÜTÜUlusal ve uluslararası alınan patent sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu ulusal ve uluslararası alınan patent sayısının değişimini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

16 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Patent sayısı: 1

17 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 3Üniversite-Sanayi işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek STRATEJİK HEDEF 3.1 Teknokent ve Tekmer’de danışmanlık yapan öğretim üyesi sayısı 2007 ve 2008 yıllarında %20 oranında artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜTeknokent ve Tekmer’de danışmanlık yapan öğretim üyesi sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu Teknokent ve Tekmer’de danışmanlık yapan öğretim üyesi sayısındaki değişimi takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

18 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Teknokent’te 25, TEKMER’de 22 ve diğer teknokentlerde ise 10 mensubumuz danışman olarak görev almaktadır.

19 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 3Üniversite-Sanayi işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek STRATEJİK HEDEF 3.2 Sanayi projelerinin sayısı ve bütçesi 2010 yılına kadar %20 oranında artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜSanayi projelerinin sayısı ve bütçesi VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu sanayi projeleri sayı ve bütçelerini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA PERYODUYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

20 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme 2005 yılındaki döner sermaye üzerinden yapılan projelerin tutarı 667.876 YTL iken 2006 yılındaki tutar 1.455.597 YTL’dir.

21 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 4Mekan, teknolojik altyapı ve donanımı geliştirilmek STRATEJİK HEDEF 4.1 Eğitim alanları, belirlenen öncelikli araştırma alanları ve diğer altyapının iyileştirilmesi için olası bütün kaynakların kullanımı sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İyileştirilen eğitim, araştırma alanları ve diğer altyapının sayısı ve bütçesi VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu iyilştirilen eğitim, araştırma alanları ve diğer altyapının sayısı ve bütçesini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

22 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme

23 STRATEJİK AMAÇ 4Mekan, teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF 4.2 İşyeri güvenliği, emniyetli depolama ve atık yönetim sistemi oluşturulacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İşyeri güvenliği, emniyetli depolama ve atık yönetim sistemi oluşturulan laboratuvar sayısı ve bütçesi VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu işyeri güvenliği, emniyetli depolama ve atık yönetim sistemi oluşturulan laboratuvar sayısı ve bütçesini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

24 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Akreditasyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

25 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 4Mekan, teknolojik altyapı ve donanımın geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF 4.3 Yapılanma aşamasındaki bölümlerimizin bina ve laboratuvarları 2008 yılına kadar tamamlanacak ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ Yapılanma aşamasındaki bölümlerimizde harcanan bütçe ve tamamlanma oranı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu yapılanma aşamasındaki bölümlerimizde harcanan bütçe ve tamamlanma oranını takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA PERYODUYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

26 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme YAPILANMA AŞAMASINDAKİ BÖLÜMLERİMİZ Otomotiv mühendisliği programına 31 öğrenci alındı; taban puan 344,663. Bina inşaatı için ek 2.000.000. YTL (2 Trilyon) destek sağlandı. Otomotiv mühendisliğine ait bina inşaatı 2007 ilkbaharında bitirilecektir. Binanın yarısı Kasım 2006’da teslim alındı. Mercedes Türk, Esslingen Üniversitesi ve Hacettepe protokolü işlemektedir. Mercedes’in teknik desteği (60.000 Euro bağış + Ekipman Desteği + 1 Ağır Vasıta Hibesi). Otomotiv Mühendisliği Geliştirme Derneği kuruluş çalışmaları. Halen 7 doktora öğrencisi yurtdışında (5 ABD, 2 Almanya), ilk dönüş 2007 sonbaharında, iki eleman doktorayı bitirip dönecektir. 2 Yardımcı Doçent ataması sonuçlandı. 2 doktoralı öğretim elemanı 2007 ilkbaharında katılacaktır. Otomotiv, mekatronik, enerji ve malzeme branşları, Nükleer Enerji mühendisliği bölümü ile birleşme. 2 DPT projesi tamamlandı. 2007’de yeni proje sunulacaktır.

27 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 5 Çalışan memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak STRATEJİK HEDEF 5.1 2010 yılına kadar “Eğiticilerin Eğitimi” programına akademik personelin %80 oranında katılımı sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılan akademik personelin sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılan akademik personel sayısını takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Sekreteri ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

28 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme “Eğiticilerin Eğitimi” programına Katılan Akademik Personel Sayısı : 76 Stratejik Planlama Kurslarına Katılan Personel Sayısı: 19

29 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 5 Çalışan memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak STRATEJİK HEDEF 5.2 ve 5.3 Akademik-idari personel memnuniyet oranları anketlerle belirlenecek ve her yıl %5 artırılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜAkademik-idari personel memnuniyet oranlarıı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu akademik-idari personel memnuniyet oranları değişimini takip edecektir SıklığıYılda bir SorumlusuBölüm sorumlusu ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

30 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Genel olarak personel memnuniyet anketleri tüm bölümlerimizde tamamlanma aşamasındadır. Akreditasyon sürecinde tamamlanacaktır. Maden, Gıda ve Kimya mühendisliği bölümlerinde DUZENLENECEK

31 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme STRATEJİK AMAÇ 5Çalışan memnuniyeti, verimliliği ve motivasyonunu artırmak STRATEJİK HEDEF 5.4 2008 yılı itibarıyla Fakülte işleyişi açısından etkin ve katılımcı süreç yönetim sistemi oluşturularak Fakülte işleyişinde kurumsallaşma sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Tanımlanan süreç sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Görevli bölüm sorumlusu tanımlanan süreçleri inceleyecek ve işleme konulup konulmadığını takip edilecektir SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Sekreteri ANALİZ Yöntemiİstatistiki karşılaştırma SıklığıYılda bir SorumlusuFakülte Stratejik Planlama Ekibi RAPORLAMA ARALIĞIYılda bir RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMMühendislik Fakültesi Dekanlığı

32 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Öğrenci İşleri BürosuPersonel İşleri Bürosu Ana Süreç Sayısı: 11 Ana Süreç Sayısı: 25 Alt Süreç Sayısı : 105 Alt Süreç Sayısı : 110 SÜREÇLER

33 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Akreditasyon çalışmalarının stratejik yönetim açısından çok olumlu etkileri olacaktır. Sürekli bir iyileşme sistematiğinin kurularak işletilmesi genel olarak Toplam Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesini sağlayacaktır.

34 H.Ü. Mühendislik Fakültesi Stratejik Yönetim ve Performans Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı T E Ş E K K Ü R L E R İ N İ S U N A R www.muhfak.hacettepe.edu.tr


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK YÖNETİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME 4.Mayıs.2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları