Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2013 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 YILI SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2013 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 YILI SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 YILI SUNUMU

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara I. Kuruluş II.Yönetim Yapısı III.Hizmetlerimiz IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve Konferans Faaliyetleri V.Mevzuat Çalışmalarımız VI. Amaç ve Hedeflerimiz

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara KURULUŞ

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011 tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır.

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara YÖNETİMYAPISI

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ayhan Doğu Hukuk Müşv. Ayhan Doğu Hukuk Müşv. İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Den i z Deniz Hukuk Müşv. Den i z Deniz Hukuk Müşv. Mura t Yılmaz Hukuk Müşv. Mura t Yılmaz Hukuk Müşv. İsmail Hakan UYSAL Şube Müdür V. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv. Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv. Gelen Evrak ve Arşiv Birimi Hüseyin GÜRSOY Yusuf ÜRGEN Emin SARI Giden Evrak Birimi Ersin BOZKURT Sevilay APAYDIN Yönetici Asistanı Rüya KOÇAK Taşınır İşlemleri ve Mutemetlik Birimi Meral BOZKURT Elektronik Dökümasyon Birimi Sevilay APAYDIN Meral BOZKURT Rüya KOÇAK Emin SARI

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HİZMETLERİMİZ

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Muhakemat Hizmeti Adli, İdari Davalarla iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara Hukuk Danışmanlığı İdare Hizmetleriyle ilgili olarak Mevzuat, sözleşme, şartname, uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak diğer işlerle ilgili görüş verir. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler ve teklifleri hazırlar.

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara ADLİ I. ADLİ DAVA Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir yılları arasında Adli Yargıda açılmış, 4708 dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği yapılmaktadır.

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara II. İDARİ DAVA İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğimizce takip edilmektedir yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan 2778 davadan, 1469 adedi İdaremiz Lehine, 357 adedi İdaremiz Aleyhine, 952 adedi ise İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir.

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara III. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HUKUKİ GÖRÜŞLER ► 2013 yılı içinde Genel Müdürlüğümüz değişik birimlerine 73 değişik konuda hukuki görüş verilmiştir.

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara IV. KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER ► yılları arasında Kamu kurum ve kuruluşlarından İdaremize intikal eden 214 Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz görüş bildirmiştir.

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara EĞİTİM, KURS,KOMİSYON VE KONFERANS FAALİYETLERİ

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara ►Hukuk Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu üyeliği, Yer Değiştirme Kurulu üyeliği görevlerinde,İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen hizmet içi eğitim, görevde yükselme kurslarında öğretmenlik, Tapu Kadastro Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’nda öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan çok sayıda sair ihtisas komisyonlarında, sınav komisyonlarında, üyelik görevlerinde, Kanun, Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır.

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Tapu Kadastro Genel M ü d ü rl ü ğ ü Koşusu Kuruluş Yıld ö n ü m ü 166.Yıl Kutlama Koşusu 2014 ► SKGP kapsamında Ö neri Değerlendirme Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında Hukuk M ü şaviri Tacettin AYHAN’IN “ Tapu Kadastro Genel M ü d ü rl ü ğ ü Koşusu ” ö nerisi 21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıld ö n ü m ü” kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013 tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu” yapılmıştır yılında da devam edecektir.

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara MEVZUATÇALIŞMALARIMIZ

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1) Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hazineye Ait Tarım Arazilerini Satışı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (04/02/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ) yayımlanmıştır. 2). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28/02/2013 tarihli ve sayılı sayılı Resmi Gazetede)yayımlanmıştır. 3). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (13/03/203 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır.

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 4). Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik (15/06/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. 5). Madde /06/1978 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Ek Madde 5- Kadastrosu ve ya Tapulaması Tamamlanan Çalışma Alanlarında, Orman Kadastrosu ya da tahdidi Yapılmamış Ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu Maddelerde ye alan Esaslar Çerçevesinde Kadastroya Tabi Tutulur.”(02/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. 6). Tapu Sicil Tüzüğü (17/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır.

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara B).DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1). Tapu Kanunu Taslağı. 2). Kadastro Kanunu Taslağı. ( 2. Kadastro ) 3). Teşkilat Kanunu Taslağı. 4). Emlak Müşavirliği Kanun Taslağı. 5). Türkiye Taşınmaz İdaresi Başkanlığı Taslağı. ( Büyük Teşkilat ) 6). Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği. 7). Veri Paylaşım Yönetmeliği.

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara C).MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER FAALİYETLER 1). MAHKEME KARARLARININ İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar) 2). GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk Müşavirliği’nce verilen görüşler baskanliklari/hukuk-musavirligi/ adresinde yayınlanmaktadır.)http://www.tkgm.gov.tr/tr/daire- baskanliklari/hukuk-musavirligi/ 3) YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 823, İDARİ DAVA SAYISI 641’TÜR.

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 4). GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 5) YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 30 ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 73 ADET GÖRÜŞ VERİLMİŞTİR.

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara baskanliklari/hukuk-musavirligi İdaremize karşı açılan davalarda mahkemelerce verilen kararlar Hukuk Müşavirliğimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara İdare Lehine Sonuçlanan Dava Sayısını Artırmak Mülkiyete ilişkin Mevzuat sorunlarını çözmek Dünyada 1 Numara Olmak

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2013 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 YILI SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları