Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YILI SUNUMU Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Avukatlar Esir Kullanmadılar Fakat Efendileri de Olmadı. T. Moliérac Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Kuruluş II.Yönetim Yapısı III. Hizmetlerimiz IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve Konferans Faaliyetleri V.Mevzuat Çalışmalarımız VI. Amaç ve Hedeflerimiz Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011 tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM YAPISI Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ali Ramazan ACAR Birinci Hukuk Müşaviri Ayhan Doğu Hukuk Müşv. İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Murat Yılmaz Hukuk Müşv. Deniz Deniz Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv. İsmail Hakan UYSAL Şube Müdür V. Gelen Evrak ve Arşiv Birimi Hüseyin GÜRSOY Yusuf ÜRGEN Emin SARI Giden Evrak Birimi Ersin BOZKURT Sevilay APAYDIN Yönetici Asistanı Rüya KOÇAK Taşınır İşlemleri ve Mutemetlik Birimi Meral BOZKURT Elektronik Dökümasyon Birimi Sevilay APAYDIN Meral BOZKURT Rüya KOÇAK Emin SARI Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİMİZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Hizmeti Adli, İdari Davalarla iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Danışmanlığı İdare Hizmetleriyle ilgili olarak Mevzuat, sözleşme, şartname, uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak diğer işlerle ilgili görüş verir. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler ve teklifleri hazırlar. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. ADLİ DAVA Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir. yılları arasında Adli Yargıda açılmış, dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği yapılmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. İDARİ DAVA İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğimizce takip edilmektedir. yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan 2778 davadan, 1469 adedi İdaremiz Lehine, 357 adedi İdaremiz Aleyhine, 952 adedi ise İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HUKUKİ GÖRÜŞLER ► 2013 yılı içinde Genel Müdürlüğümüz değişik birimlerine 73 değişik konuda hukuki görüş verilmiştir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV. KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER ► yılları arasında Kamu kurum ve kuruluşlarından İdaremize intikal eden 214 Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz görüş bildirmiştir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM, KURS,KOMİSYON VE KONFERANS FAALİYETLERİ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
► Hukuk Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu üyeliği, Yer Değiştirme Kurulu üyeliği görevlerinde,İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen hizmet içi eğitim, görevde yükselme kurslarında öğretmenlik, Tapu Kadastro Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’nda öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan çok sayıda sair ihtisas komisyonlarında, sınav komisyonlarında, üyelik görevlerinde, Kanun, Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
► SKGP kapsamında Öneri Değerlendirme Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında Hukuk Müşaviri Tacettin AYHAN’IN “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Koşusu” önerisi 21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıldönümü” kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013 tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu” yapılmıştır yılında da devam edecektir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT ÇALIŞMALARIMIZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1) Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hazineye Ait Tarım Arazilerini Satışı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (04/02/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ) yayımlanmıştır. 2). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28/02/2013 tarihli ve sayılı sayılı Resmi Gazetede)yayımlanmıştır. 3). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (13/03/203 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4). Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik (15/06/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. 5). Madde /06/1978 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir. “Ek Madde 5- Kadastrosu ve ya Tapulaması Tamamlanan Çalışma Alanlarında, Orman Kadastrosu ya da tahdidi Yapılmamış Ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu Maddelerde ye alan Esaslar Çerçevesinde Kadastroya Tabi Tutulur.”(02/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. 6). Tapu Sicil Tüzüğü (17/08/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B). DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1). Tapu Kanunu Taslağı. 2). Kadastro Kanunu Taslağı. ( 2. Kadastro ) 3). Teşkilat Kanunu Taslağı. 4). Emlak Müşavirliği Kanun Taslağı. 5). Türkiye Taşınmaz İdaresi Başkanlığı Taslağı. ( Büyük Teşkilat ) 6). Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği. 7). Veri Paylaşım Yönetmeliği. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C). MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER FAALİYETLER 1). MAHKEME KARARLARININ İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar) 2). GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk Müşavirliği’nce verilen görüşler adresinde yayınlanmaktadır.) 3) YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 823, İDARİ DAVA SAYISI 641’TÜR. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4). GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 5) YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 30 ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 73 ADET GÖRÜŞ VERİLMİŞTİR. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdaremize karşı açılan davalarda mahkemelerce verilen kararlar Hukuk Müşavirliğimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünyada 1 Numara Olmak Mülkiyete ilişkin Mevzuat sorunlarını çözmek İdare Lehine Sonuçlanan Dava Sayısını Artırmak Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları