Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tütün Kaynaklı 100 milyon Ölüm Nasıl Önlenir Tütün Kullanımı Azaltmak için Bloomberg Girişimi Thomas R. Frieden, MD, MPH Commissioner New York City Health.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tütün Kaynaklı 100 milyon Ölüm Nasıl Önlenir Tütün Kullanımı Azaltmak için Bloomberg Girişimi Thomas R. Frieden, MD, MPH Commissioner New York City Health."— Sunum transkripti:

1 Tütün Kaynaklı 100 milyon Ölüm Nasıl Önlenir Tütün Kullanımı Azaltmak için Bloomberg Girişimi Thomas R. Frieden, MD, MPH Commissioner New York City Health Department July 21, 2008

2 Küresel Tütün Yükü Tütün 20.yyda dünyada 100 milyon insanı öldürmüştür –Ölümün başlıca önlenebilir sebebi– kullananların yarısını öldürmektedir Acil önlem alınmazsa –2030 itibariyle tütün her sene 8 milyondan fazla insanı öldürecektir – >80% gelişmekte olan ülkelerde –Tütün 21.yy da 1 milyar insanı öldürebilir– harekete geçmeksek

3 Acil önlem alınmazsa, tütün her yıl bu rakamların yarısı kadar insanı öldürecektir – ve bu yüzyılda 1 milyar insanı öldürecektir World Health Organization Tütün Şu Anda Dünyanın Başta Gelen Tek Ölüm Sebebidir

4 Küresel Tütün Kontrolü Diğer Ölüm Sebeplerine Kıyasla Daha Az Fonlanmaktadır World Health Organization

5 Sigara içmek ve pasif içicilik vücudun her parçasını tahrip eder Smoking Second-Hand Smoke

6 Her 4 yetişkinden 1’i sigara içiyor Dünyada 1 milyardan fazla sigara içicisi eder En iyi tahmin –Yetişkin sigara içme prevelansı eşit olmayan kalite göstermekte Prevelans değişiklik göstermekte –Ülkeler ve alt gruplar arasında (erkek/kadın, kent/kır) Sigara içenleri ~%80’i 24 ülkede yaşamaktadır –15 alçak/orta gelirli ülkende toplam içicilerin 2/3’si yaşamaktadır

7 Etkin Tütün Kontrolü Tütün Kontrolü çerçeve sözleşmesi ve MPOWER paketi gelişme için ortam sağlamaktadır Ancak… Standart teknik tütün kontrol paketi yakın zamanda geliştirilmiştir Ölçülebilir global bir hedef konulmamıştır Tütün kontrolü için hükümet kaynaklı ve özel fonlar sınırlıdır

8 İzleme Değerlendirme Sigarasız Ortamlar Tütün bağımlılığı tedavisi Tütün zararları hakkında uyarma Reklam tanıtım ve sponsorluğun yasaklanması Tütün vergilerinin artırılması

9 Ülke Bazında İlk Detaylı Değerlendirme MPOWER uygulamasını denetler Ülkeler daha fazlasını yapmak zorunda –İlerlemeler var ancak hiçbir ülke 6 anahtar müdahalenin 5’ini bile tam olarak uygulamıyor Tütün kontrolü tüm hükümet organları ve sivil toplumun desteğini gerektirir Politika Yok En azda Orta Tam Veri yok

10 Tütün kontrol girişimlerinin işe yaradığı kanıtlanmıştır … Buna rağmen çok az ülke uygulamaktadır

11 Dünyanın Sadece %5’inde etkin Tütün Kontrol Politikaları uygulanmaktadır %5’i veya daha azı kullanımı azaltmak için etkin müdehalelerden yararlanmaktadır

12 İzleme Doğru izleme şarttır –Tütün kullanım prevelansı –Müdahalelerin etkisi –Tütün endüstrisi, pazarlama, promosyon ve lobi faaliyetleri

13 Dünyada Sigara İçenlerin Yaklaşık 2/3’si Sadece 10 Ülkede Yaşamaktadır %40’ından çoğu sadece 2 ülkede

14 Bölgesel Özetler Örnek: Güney-Doğu Asya

15 İnsanları Dumandan Koruma New York’ta alkol lisanslı restoran ve barların istihdamı sigarasız ortam kanunundan sonra artmıştır Pasif içicilik için koruma yok –Dumansız ortamlar sigara içmeyenleri dumandan korur içenleri bırakmaya teşvik eder Sadece kapalı sigarasız ortamlar işe yaramaktadır( sigara odaları olmamalıdır) Dumansız yasalar popülerdir ve işe engel olmazlar İşçi güvenliği ögesi SFAA effective March 2003

16

17 Sigarasız Alanlar ve İşyerleri Oluşturma İşçileri ve halkı sigara dumanından koruyun Çalışanların çoğu bırakacaktır Pasif içicilik hakkında farkındalığı arttırın, böylece bırakmak için motivasyonu artırmış olacaksınız Gönüllü sigarasız evlerin kurulmasını destekleyin –Çocukları ve diğer aile üyelerini korur, bırakmayı motive eder Sigara imajını değiştirmede yardımcı olabilirsiniz

18 İşçi Hakları Bakımından Sİgara Dumanına Maruz Kalma Sadece bir “dert” değil 30 dakika sigara dumanına maruz kalma sigara içmeyenlerde kan miktarını ve pıhtılaşmayı değiştirmektedir Dumansız işyeri kanunları hayat kurtarır –Öncelikle sağlık ve güvenlik konusu olarak önemlidir –Bar/restoran çalışanları dahil tüm çalışanlar eşit korumayı hak eder –Dumansız sigara ortamları işi aksatmaz –Sağlık ve ekonomi arasında değiş tokuş değildir

19 Sigaraya İzin Veren Barlarda Hava Kalitesi Önemli Derecede Artmıştır Holland Tunnel’de SFAA öncesine oranla hava 50 kat kötüleşmiştir Ambient particulate matter, mg/m 3 N/A

20 Kapsamlı Sigarasız İşyeri Kanunu Sigara Tüketimini azaltmaktadır Source: Philip Morris internal documents “İşyerlerinde ılımlı kısıtlamalar, örneğin sadece belirlenen yerde sigara kullanımı bırakma ve tüketi oranları üzerinde sadece küçük değişikliklere sebep olacaktır.” – Philip Morris “Sigara yasağının finansal etkisi inanılmazdır– Her içici için günde 3 ila 5 sigara arası az tüketim üretici kazancını yılda milyar dolardan daha fazla miktarda azaltacaktır.” – Philip Morris

21 Sigara Yasağı Olan İşyerleri Sigara İçenlerin Tüketimini Azaltmaktadır 11 çalışmanın özeti, 1987-92 (ort. 29% azalma) Fichtenberg CM and Glantz SA. BMJ 2002;325:188-94. Relative Change in Smoking (%) (consumption per smoker x prevalence)

22 Sigarasız İşyeri Kanunu İşe Engel Değildir “…Endüstri tarafından yasaklar aleyhinde için kullanılan argumanlar artık işlememektedir..…Bu argumanlar halk tarafından güvenilir bulunmamıştır; şaşılmamalıdır ki geçmişteki dehşet öngörülerimiz ender olarak gerçekleşmiştir.” – Philip Morris Source: Philip Morris internal documents

23 Alkol izni olan restoran ve barlar NYC 2000 ilk çeyrek- 2004 son çeyrek SFAA

24 Sigara Yasaklayan Yasalar Dünya Çapında Yayılmaktadır Ne yazık ki dünyada çalışanların %5’inden azı korunmaktadır Sigara yasaklayan kanunlar popülerdir ve uygulamaya konulduktan sonra da olumlu karşılanır İşyerlerinin bazı kısımlarında sigarayı yasaklayan yasalar diğerlerini koruma ve bırakmayı özendirme konusunda etkin değildir –Kısmi yasaklar, ayrılmış sigara içme alanları/odaları Sigara yasaklayan kanunlar restoran ve barların kazançlarında şimdiye kadar ya değişiklik yapmamıştır ya da az bir artışa sebep olmuştur

25 Tütün Bağımlılığı Tedavisi Nicotine replacement therapy can double quit rates Nikotin bağımlılık yapar Sağlık sisteminin birincil görevi tütün bağımlılığını tedavi etmektir –Bırakma hatları yararlıdır

26 Çoğu İçici Bırakmak İstiyor Çoğu ülkede, içicilerin 2/3’si bırakmak istemektedir ve son bir yıl içerisinde bırakmak için teşebbüste bulunmuştur –Yüksek fiyatlar, tütün karşıtı reklamlar ve sigara içilebilecek yer olmaması sigara bırakmayı teşvik edecektir Ne yazık ki yardım olmadan birçoğu başaramayacak –80% of NYC smokers who quit in 2006 relapsed within 3 months –Birçok içici kesin olarak bırakmadan önce bir kaç başarısız bırakma teşebbüsü yaşayacaktır

27 Kamu Politikası Olarak Sİgarayı Bırakma Sigarayı bıraktırmak klinik müdehalelere oranla daha maliyet-etkindir ve sağlık üzerinde daha etkilidir Ancak prevelansı azaltmak için fiyat, imaj ve maruz kalma müdahalelerinden oldukça daha az etkilidir Sigara içenlerden alınan vergileri bırakmak isteyenlere yardım etmek için kullanmak etik olarak önemlidir Sigarayı bıraktırma servislerinin erişilebirliği sigara imajını değiştirmeye yardımcı olabilir –Diğer politika değişikliklerini uyandırabilir

28 Tütün Zararları Hakkında Uyarı Çoğu birey sigaranın ve sigaraya maruz kalmanın tüm zararları hakkında tam bilgili değildir Tütün karşıtı reklamlar sigara imajını değiştirebilir 2/3 si bırakmak istiyor 3/4 uyarıları onaylıyor Yarıdan fazlası fikrini değiştirdi Paket uyarıları etkindir, özelikle paketin yarısını kapladıkları zaman Impact of pack warnings in Brazil

29 Zarar Verici Tütün Karşıtı Reklamlar Endüstrinin oluşturduğu pozitif imajlara karşıt olarak –Sigara ve pasif içiciliğin insanlara zararı vurgulansın –Tütün maduru insan suratları konulsun –Endüstrinin pazarlama taktikleri açığa çıkarılsın –Sigara bırakmanın yararlarını tanıtın –Sigara kullanımındaki düşüşü ve tütüne maruz kalmadaki azalmayı vurgulayın Medyada yer alma ve paket uyarıları da çok önemlidir Tütün endüstrisi sponsorluğundaki tütün karşıtı reklamlar etkisizdir –Tütün kullanımını artırabilir

30 30

31 31

32 Etkin Sigara Paketi Uyarıları Özellikleri Şili’de kullanılan uyarı Paketin yarısı uyarılarla kaplansın Yazıya ek olarak resimler konulsun Özel sağlık uyarıları konulsun Uyarılar periyodik olarak dönüşümlü olsun Aldatıcı terimler yasaklansın ( “light” ve “düşün katran”)

33 Reklam, Promosyon ve Sponsorluk Yasakları Her sene milyar dolarlar sigara promosonunu için kullanılmaktadır –Reklam satışları, hastalıkları ve ölümü artırmaktadır Yasaklar etkilidir; ancak kapsamlı olduklarında 9 kat hızlı azalma Kapsamlı reklamlar diğer müdahalalerin etkisini güçlendirmektedir –Tüm medya organlarında reklam yasaklanmalıdır –Pazarlama ve promosyon yasaklanmalıdır –Uygulatma kaçınılmazdır

34 Tütün Endüstrisi Her yıl Pazarlamaya Milyarlar Harcıyor Amerika’da tütün endüstrisi yıllık 13 milyar dolardan fazla reklam pazarlama harcaması yapmaktadır –Her erkek kadın ve çocuk için yılda 43$ –>90%’ından fazlası kupon ve vergi karşıtı diğer fiyat mudahaleleri için –Dünyada yıllık tütün pazarlama harcamaları yıllık milyarlarca doları bulmaktadır –Gelişmekte olan ülkeler tütün endüstrisi için büyüme fırsatı oluşturmaktadır

35 Direk/İndirek Tütün Reklamını Yasaklayın Reklam/pazarlama yasakları endüstrsinin pozitif tütün imajına sahip olmasını engeller –Tütün endüstrisi direk posta, sponsorluk, ürün yerleştirme, satış noktası promosyonlarıyla yasakları delmektedir Kapsamlı yasaklar fiyatları düşüren müdahalelerle vergilere karşı koyma yetisini azaltıyor –Kuponlar, iki al bir öde...

36 Tütün Vergilerini Yükseltme Tütün vergilerini yükseltmek tüketimi azaltmaktaki en iyi yoldur –Özellikle gençler ve düşük gelirliler arasında –Vergiler enflasyon ve yükselen alım gücüyle uyumlu olmalıdır Tax rates vs. consumption, South Africa Higher tobacco taxes reduce consumption Tütün vergileri genel olarak iyi karşılanır Yüksek vergiler kazancı artırır, tütün kontrol ve diğer sağlık/sosyal programlara katkıda bulunur

37 Tütün Vergilerini Yükseltin Fiyat artırımı sigara bırakılmasında açık ara en önemli faktördür ve düşük gelirli insanlar fiyata duyarlıdır Tütün vergileri genel olarak halk tarafından onay görmektedir –Tütüm kontrolü/sağlık programları için fon ayırmak popülariteyi artırmaktadır Tütün endüstrisi öyle iddia etse de yüksek tütün vergileri hükümet gelirini azaltmaz –Azalmış tüketim söz konusu olduğunda bile

38 Sigarayı Bırakan New York’lular Yüksek Verginin Esas Sebep Olduğunu Söylediler 2002’de sigara içip 2003’te bırakanlar arasında Frieden et al. AJPH 2005;95:1016-23. Most cited increased taxes as a reason for quitting

39 Fiyat Artmasına Rağmen, Enflasyona Bağlı olarak Sigara Fiyatları Azaldı NYC, 2003-2006 Inflation has cut the real price of cigarettes by 63 cents (>10%) in just 3 years

40 Global Tütün Kontrolü Gereğinden Az Fonlanmaktaır Küresel olarak tütün vergi gelirleri tütün kontrolü için harcanan miktarın 500 katı kadardır Düşük-orta gelirli ülkelerde vergi gelirleri 5,000 kat fazladır

41 Uygulama Kamu sektörünü güçlendirmek STK aktivilerini güçlendirmek Ayrıntılı bir şekilde tütün kullanımını izlemek Müdahaleleri etkili kılmak

42 Uygulama Prensipleri Güvenilirlik Sonuçlar Koordinasyon Ülke içindeki etkinliğe odaklanma Ülkeye özel müdahaleleri desteklemek üzere küresel merkezler –Yasal –Kamu bilgilendirme –Support country-appropriate advertising and media campaigns

43 Program Uygulamasını Yönlendirmek için Veriler Tütün kullanımı paternleri ve prevelansı belirleme En çok ihtiyacı olan kişiler için hedef müdahaleler Altgruplarda ve toplamda sigara oranlarını değerlendirme

44 Girişimlerin Etkinliğini izlemek için Veriler Vergilendirme (fiyat/paket) Kaçakçılık (fiyat, alma yeri) İmaj(Tütüne maruz kalma ve türün karşıtı reklamlar ) Pasif İçicilik (işyerlerinde ve evde maruz kalma; kanuna uyma gerekliliği) Bıraktırma

45 Ülkeler için Anahtar Müdahaleler Vergi yükseltme Halkaaçık sigarasız alanlar yaratmak için kanun çıkarma ve uygulama Sigara imajını değiştirme –Reklam/pazarlama yasakları –Tütün karşıtı reklamlar, paket üzerinde uyarılar, tütün imajın değiştirmek için etkin önlemler

46 Kilit Sorunlar Vergiye engeller artıyor –Politik, lojistik, kaçakçılık, ürün ikamesi –Yüksek vergileri dengelemek üzere fiyat indirimleri Etkin reklam yasakları –Dolaylı pazarlama, satış noktaları promosyonu,ürün teşhiri Karşıt pazar büyümesi İstisnalar olmadan sigarasız ortamlar –sigara içme odaları olmamalı Etkin uygulama

47 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı aralık ağustos

48 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar 2007 Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug 2006 // // 2007 jan feb 2-yıllık partner hibeleri başlar Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için

49 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar 2007 1.Hibeler verildi ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec ekim kasım aralık eylül ağustos 2006 // // 2007 ocak şubat 2-yıllık partner hibeleri başlar Bangladeş: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için

50 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar may jul 2007 Çin: 5 ülkede 250 den fazla gazeteci için 10 eğitim kursunun ilki gerçekleşir; medya destekli tütün kontrolünün gerçekleşmesi sağlanır 1. Global Tütün Kontrol Liderlik programı, Hopkins’de En iyi Reklam DVDsi yayılım için hazırlandı Kenya: sigara yasaklayan kanun kabul edildi 1.Hibeler verildi ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug jun 2006 // // 2007 jan feb 2-yıllık partner hibeleri başlar augsep Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için Online eğitim hayata geçer ; >2200 ilk 6 ayda Tayland: 5 teşrii çalışmanın ilki Çin: Beijing ve Shanghai’da sigarasız taksiler Hindistan: Delhi 2009’da sigara yasağı koyma sözü verir

51 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar may jul 2007 Çin: 5 ülkede 250 den fazla gazeteci için 10 eğitim kursunun ilki gerçekleşir; medya destekli tütün kontrolünün gerçekleşmesi sağlanır 1. Global Tütün Kontrol Liderlik programı, Hopkins’de En iyi Reklam DVDsi yayılım için hazırlandı Kenya: sigara yasaklayan kanun kabul edildi 1.Hibe dağıtımı ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug jun 2006 // // 2007 jan feb 2-yıllık partner hibeleri başlar augsep Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için Online eğitim hayata geçer ; >2200 ilk 6 ayda Tayland: 5 teşrii çalışmanın ilki Çin: Beijing ve Shanghai’da sigarasız taksiler Hindistan: Delhi 2009’da sigara yasağı koyma sözü verir 2. Hibe Dağıtımı ( 39 org., 18 ülke, ~$13M) oct 2007

52 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar may jul 2007 Çin: 5 ülkede 250 den fazla gazeteci için 10 eğitim kursunun ilki gerçekleşir; medya destekli tütün kontrolünün gerçekleşmesi sağlanır 1. Global Tütün Kontrol Liderlik programı, Hopkins’de En iyi Reklam DVDsi yayılım için hazırlandı Kenya: sigara yasaklayan kanun kabul edildi 1.Hibeler verildi ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) jan apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug 2. Hibe Dağıtımı ( 39 org., 18 ülke, ~$13M) 2007 // // 2008 novdecoct jun 2006 // // 2007 jan feb 2-yıllık partner hibeleri başlar augsep 2007 1. komisyon ekonomik raporu açıklanır Türkiye : kapsamlı tütün kontrol yasası geçirilir Güney Afrika : sigarasızlık yasaları güçlendirilir Arjantin: 2 yeni şehir sigarasıslık kanunu çıkarır Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için Online eğitim hayata geçer ; >2200 ilk 6 ayda Tayland: 5 teşrii çalışmanın ilki Çin: Beijing ve Shanghai’da sigarasız taksiler Hindistan: Delhi 2009’da sigara yasağı koyma sözü verir

53 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar may jul 2007 Çin: 5 ülkede 250 den fazla gazeteci için 10 eğitim kursunun ilki gerçekleşir; medya destekli tütün kontrolünün gerçekleşmesi sağlanır 1. Global Tütün Kontrol Liderlik programı, Hopkins’de En iyi Reklam DVDsi yayılım için hazırlandı Kenya: sigara yasaklayan kanun kabul edildi DSÖ MPOWER Raporu oluşturuldu 1.Hibeler verildi ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) jan feb apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug 2. Hibe Dağıtımı ( 39 org., 18 ülke, ~$13M) 2007 // // 2008 novdecoct jun 2006 // // 2007 jan feb 2-year partner grants begin augsep 2007 1. komisyon ekonomik raporu açıklanır Türkiye : kapsamlı tütün kontrol yasası geçirilir Güney Afrika : sigarasızlık yasaları güçlendirilir Arjantin: 2 yeni şehir sigarasıslık kanunu çıkarır Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için Online eğitim hayata geçer ; >2200 ilk 6 ayda Tayland: 5 teşrii çalışmanın ilki Çin: Beijing ve Shanghai’da sigarasız taksiler Hindistan: Delhi 2009’da sigara yasağı koyma sözü verir

54 Tütün Kontrolünde Mevcut İlerleme mar may jul 2007 Çin: 5 ülkede 250 den fazla gazeteci için 10 eğitim kursunun ilki gerçekleşir; medya destekli tütün kontrolünün gerçekleşmesi sağlanır 1. Global Tütün Kontrol Liderlik programı, Hopkins’de En iyi Reklam DVDsi yayılım için hazırlandı Kenya: sigara yasaklayan kanun kabul edildi DSÖ MPOWER Raporu oluşturuldu Tayland: tüm restoranlar, barlar ve taksilerde sigara yasaklanır Çin: Beijing sigarayı yasaklayan düzenlemeler getirir Meksika: kapsamlı ulusal yasa Ukrayna : tüm tütün reklamlarını yasaklar 1. Hibe dağıtımı ( 37 orgs, 22 ülke, $11.9M) jan feb apr Hibe programı 1.Çağrı Bloomberg Girişimi ilan edildi 2005 // // 2006 Küresel Tütün Kontrol Raporu fonlandı dec oct nov dec sep aug 2. Hibe Dağıtımı ( 39 org., 18 ülke, ~$13M) 2007 // // 2008 novdecoct jun 2006 // // 2007 jan feb 2-yıllık partner hibeleri başlar augsep 2007 maraprmay Çin: sigarasız TV reklamları Tayland’da GATS testi Çin : Dalian ve Tianjing’de sigarasız taksiler Hindistan: TV ‘de halk eğitim kampanyası Meksika: Mexico’da sigara yasaklayan kanun Rusya Federasyonu: TKÇA’nı imzalar Çin : Sigarayı yasaklayan kanun Beijing’de uygulanır Polonya : tütün karşıtı kampanya başlar 1. komisyon ekonomik raporu açıklanır Türkiye : kapsamlı tütün kontrol yasası geçirilir Güney Afrika : sigarasızlık yasaları güçlendirilir Arjantin: 2 yeni şehir sigarasıslık kanunu çıkarır Bangladesh: 16 Yönetim eğitimi kurslarının ilki >200 tütün kontrol liderleri için Online eğitim hayata geçer ; >2200 ilk 6 ayda Tayland: 5 teşrii çalışmanın ilki Çin: Beijing ve Shanghai’da sigarasız taksiler Hindistan: Delhi 2009’da sigara yasağı koyma sözü verir

55 21. yy da Hayatlar Kurtarılabilir Eğer Rakamlar 2020’ya kadar 20 den az olursa NOT: Sayılar milyon cinsindendir. Populasyon 2006 Sigara içenlerin Sayısı † İçenlerde Azalma ‡ Önlenen Prematüre Doğumlar § Şu anda Erişkin (18+) 43571089218 73 Gelecekte Çocuk (0-17) 2122*531106 35 Doğmamış (2007- 2030) 3020*755151 50 21.yy’da sigarayla alakalı önlenen minimum ölüm vakaları 158 * Estimated number who will survive to age 18. † Current or future smokers (assuming no change in current 25% adult smoking prevalence). ‡ Assuming smoking prevalence is reduced from 25% to 20%. § Assuming a third of smokers will die from smoking-related illness. Frieden TR and Bloomberg MR. Lancet 2007;369:1758-61.


"Tütün Kaynaklı 100 milyon Ölüm Nasıl Önlenir Tütün Kullanımı Azaltmak için Bloomberg Girişimi Thomas R. Frieden, MD, MPH Commissioner New York City Health." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları