Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Embriyonik Dönem (Organogenezis). Öğrenim Hedefleri Gelişimin dördüncü ila sekizinci haftaları arasında : - Embriyoya ait 3 ayrı germ tabakasının (ektoderm,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Embriyonik Dönem (Organogenezis). Öğrenim Hedefleri Gelişimin dördüncü ila sekizinci haftaları arasında : - Embriyoya ait 3 ayrı germ tabakasının (ektoderm,"— Sunum transkripti:

1 Embriyonik Dönem (Organogenezis)

2 Öğrenim Hedefleri Gelişimin dördüncü ila sekizinci haftaları arasında : - Embriyoya ait 3 ayrı germ tabakasının (ektoderm, mezoderm, endoderm) farklanması ve ileri gelişimi sonucu ortaya çıkan belli-başlı doku ve organ sistemleri, İkinci ayda embriyonun dış görünümü.

3 3. Hafta Sonu Trofoblastların İleri Gelişimi 3.Hafta Sonu Endometrium Epiteli EndometriumEndometrium

4 Ektodermal Germ Tabakasının Farklanması 17-19. gün Primitif Çizgi Primitif Düğüm Nöral Plak Nöral Oluk 1.0-1.5 mm Nöroek- toderm Nöral katlantı

5 Amnion kenarı Nöral plak Primitif çizgi Primitif Düğüm 19 Günlük

6 1.5-2,0 mm 20. Gün Nöro- ektoderm Nöral plak 20. Gün Amnion kenarı Nöral oluk Somitler Primitif çizgi Nöral katlantı

7 Yüzeyel ektoderm

8 21-23. gün 1.5-3.0 mm 21-23. gün Nöral tüp Poster. nöropor Perikardial çıkıntı Nöral katlantı Otik Plak Amnion kenarı 22. Gün23. Gün Anterior nöropor Nöral Tüp A B C

9 25 Gün28. Gün Posterior Nöropor Faringeal arklar Otik plak Lens plağı Anterior nöropor 1. Ve 2. Faringeal arklar Kalp çıkıntısı Ekstremite çıkıntısı Perikard çıkıntısı Amnion kenarı Yolk kesesi kenarı Bağlayıcı sap Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi : Sefalo-kaudal Katlanma

10 23-25. Gün Ant. Nöropor kapanmış Kalp çıkıntısı Mandibular(1.) Yutak kavsi 25-27. gün Ön beyin Kuyruk 2.Faringeal kavis Somitler Posterior nöropor Otik plak

11 Nöral Tüp nöral tüp 32.gün.mov Beyin Spinal Kordon

12 Nöral İndüksiyonun Moleküler Denetimi Mezoderm BMP Endoderm Nöroektoderm:nörilasyon:nöral tüp,beyin,Spinal Kord BMP Yüzeyel Ektoderm BMP Nöral Krista BMP Notokord

13 Nöral İndüksiyonun moleküler denetimi 3.Hafta : FGF etkisi + BMP4 inhibisyonu : Nöral plak BMP4 : Notokordun dorsal bölgesinden salgılanır. BMP4 varlığında : Ektoderm Epidermise Mezoderm Ara Mez. ve Lat. Plak BMP-4 inaktivasyonu : Ektoderm Nöral Plak BMP-4 bloke eden proteinler: Noggin,kordin,folistatin (Primitif düğüm,Notokord,Mezodermden eksprese edilir ) Nöral plak Nöroektoderm Nörilasyon olayı: Beyin, Medulla S.

14 Spina Bifida

15 EKTODERMAL Germ Tabakasından Farklanan Doku ve Organlar I - Nöroektorderm –i) Nöral Tüp »Merkezi Sinir Sistemi »Periferal Sinir Sistemi »Göz, Kulak ve Burunun his epiteli »Pineal Bez »Hipofiz Bezi (Posterior Lobu) –Ii) Nöral Krista »Yüz ve kafatasının kemik ve yumuşak dokuları »Kranial sinir Ganglionları » Periferal Sinir Sistemi kılıf hücreleri »Beyin ve Medulla Spinalisin Zarları »Faringeal Arkların Mezenkimi »Böbrek üstü bezinin medullası »Dermisin Pigment Hücreleri

16 II- Yüzeyel Ektoderm »Epidermis (kıl, tırnak) »Subkütan bezler ve Meme Bezleri »Hipofiz Bezinin Anterior Lobu »Dişlerin Minesi »Gözün Lensi »İç Kulak

17 Orofaringeal membran Amnion kenarı Prenotokordal hücreler Kloakal zar Primitif düğüm Primitif çizgi Primitif düğüm Primitif çizgi (FGF 8) Amnioblastlar Yolk kesesi Mezodermal hücrelerde invajinasyon 16. Gün Mezodermal Germ Tabakası Gelişimi

18 17.Gün 19.Gün 20.Gün21.Gün Mezodermal Germ Tabakasının İleri Farklanması Yolk Kesesi İntra embriyonik vucud boşluğu) Parietal (somatik) mezoderm Visceral (splanknik) mezoderm (ara) Endoderm

19 Nöral tüp Perikardial çıkıntı Nöral katlantı Otik Plak Amnion kenarı 22. Gün23. Gün Nöral Tüp A B Paraksial Mezoderm ve Somitlerin Gelişimi

20 . Sklerotom Somitlerin Farklanması Notokord

21 Somit farklanmasının moleküler denetimi Vücud duvarı ve ekstremit e kasları Notokord Nörol tüp Sırt kasları Epidermis

22 Lateral plak Parietal (somatik) mezodermi Lateral plak Visseral (splannik) mezodermi 21. Gün4. Hafta Sonu Lateral Katlanma ve Lateral Mezoderm Gelişimi

23 21. Gün Primitif Kardiyo-vasküler Sistem Gelişimi

24 21. Gün

25 Mezodermal Germ Tabakasından Farklanan Doku ve Organlar Baş bölgesindeki bağ dokusu, kaslar, çizgili kaslar (sırt, gövde ve ekstremitelerdeki) Kafatası kemiklerinin bir kısmı, Derinin dermisi, bağ dokusu, dişin dentin dokusu Ürogenital sisteme ait kanallar, gonadlar ve aksesuar bezleri Kan-Lenf Damarları, Kan-Lenf Hücreleri, Kalp Vucud Boşluklarını Döşeyen Seröz Zarlar Böbrek Üstü Bezi Korteksi Dalak

26 21. Gün 24.Gün30. Gün Sefalokaudal Katlanma ve Endodermin ileri Gelişimi Bağlayıcı sap

27 Lateral Katlanma Ve Endodermin İleri Gelişimi Splanknik mezoderm

28 1 2 3 6 7 8 9 10 Sindirim Sistemi 4 5

29

30 Endodermal Germ Tabakasından Farklanan Doku ve Organlar Sindirim Sistemi Döşeyici Epiteli Solunum Sistemi Döşeyici Epiteli Karaciğer, Pankreas, Tiroid ve Paratiroidlerin Parankiması Tonsil ve timusun retiküler stroması İdrar Kesesi ve Uretra Döşeyici Epiteli Kulakta Timpan Kavitesi ve Östaki Borusu Döşeyici Epiteli

31 27-29. gün Üst kol tomurcuğu Ayak tomurcuğu Lens plağı Göbek kordonu Kuyruk Faringeal Arklar Kalp

32 Arka beyin 1. Ay Sonu Nörula

33 SORULAR ??????

34 Somitler aşağıdaki yapılardan hangisinin segmentasyonu sonucu ortaya çıkarlar? a- Ektoderm b- Lateral mezoderm c- Paraksiyal mezoderm d- Endoderm e- İntermediat mezoderm

35 -Endodermal germ tabakasından farklanan doku ya da organlar : a- Mesane epiteli b- Sindirim sistemi epiteli c- Solunum sistemi epiteli d- Karaciğer e- Dalak

36 İkinca Ayda Dış Görünüm

37 4. Hafta Sonu. 28 Somitli

38

39

40 32. gün

41 35. gün

42 1.Kol tomurcuğu 2.Yutak kavisleri 3.Göz 4.Ön beyin 5.Kalp çıkıntısı 6.Arka beyin 7.Bacak çıkıntısı 8.K.c. Çıkıntısı 9.Somitler 10. Kuyruk 11. Göbek Kordonu

43 Kulak kepçesi taslağı

44 41. gün Göz kapağı Göbek kordonu

45 42. Gün 13 mm

46 42. Gün 1.Ön kol 2.Kulak 3.Dirsek 4.Göz 5.Ön beyin 6.Kalp çıkıntısı 7.Arka beyin 8.K.c. Çıkıntısı 9.Orta beyin 10.Barsak çıkıntısı 11.Ağız 12.El plağı

47

48 48. gün Dış kulak Karaciğer çıkıntısı

49 48. Gün

50 Spontan Hareketler

51 52. Gün

52 52. gün

53 2. Ay Sonu

54 İkinci ay a- Embriyo yaşı somit sayìsì ile ifade edilir b- Organlar ve organ sistemleri gelişir c- Embriyo teratojenlerden maksimum düzeyde etkilenir d- Embriyo boyunda uzama belirgindir e- Kol ve bacak tomurcukları gelişir

55 KAYNAKLAR 1.S. Solmaz. Genel Embriyoloji Ders Notları. Ç.Ü. Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Adana, 2000. 2.Keith L. Moore, T.V.N. Persaud. Before We Are Born, Essentials of Embriyology and Birth Defects, 7th Edition. Saunders Elsevier, London, 2009. 3.T.W. Sadler. Langman’s Medical Embryology, 9th Edition. Lippincott Williams&Wilkins, London, 2005. 4.MH Ross, W Pawlina. Histology a Text and Atlas, 6th Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins, London, 2011. 5.A. Marjorie. A Color Atlas of Life Before Birth, Normal Fetal Development. Wolfe Medical Publications Ltd, London, 1983. 6.B.M. Carlson. Human Embryology and Developmental Biology, 4th Edition. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2009.


"Embriyonik Dönem (Organogenezis). Öğrenim Hedefleri Gelişimin dördüncü ila sekizinci haftaları arasında : - Embriyoya ait 3 ayrı germ tabakasının (ektoderm," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları