Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİYE DAYALI DEĞERLENDİRME Dr. Hüseyin İlhan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİYE DAYALI DEĞERLENDİRME Dr. Hüseyin İlhan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi."— Sunum transkripti:

1 BİLGİYE DAYALI DEĞERLENDİRME Dr. Hüseyin İlhan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi

2 Ölçme ve Değerlendirme 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 2

3 Ölçme ve Değerlendirme 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 3 Ölçme:  Bir niteliğin gözlem sonucunu sayı/sembol ile ifade 10,20,65,92,AA, CD Değerlendirme:  Ölçme sonucunu bir ölçüt ile karşılaştırarak bir yargıya varma Yeterli, Yetersiz, Başarılı, Başarısız, Çok iyi, Zayıf

4 Ölçme ve Değerlendirme 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 4  Ölçülecek ve Değerlendirilecek olan;  Hekim adayı  Bilgi  Beceri  Tutum

5 Çoktan Seçmeli Soru Soru:  Kök  Seçenek (doğru yanıt)  Çeldiriciler (yanlış yanıtlar) 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 5

6 Soru Türü 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 6  Tek kesin yanıtı olanlar  Tek seçeneği en doğru olanlar  Bileşik yanıtlı olanlar

7 Soru Türü: Tek kesin yanıtı olanlar Genetik materyalin kromatin halinde olduğu evre hangisidir? A) Erken interfaz B) Profaz C) Pro-metafaz D) Metafaz E) Geç anafaz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 7

8 Soru Türü: Tek seçeneği en doğru olanlar  Tüm seçenekler doğru olmalı, ancak aralarında bir doğruluk sırası bulunmalıdır.  Kök içinde; en doğrunun seçileceğini belirten sözcüğün altı çizilmelidir. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 8

9 Protez mitral kapağı olan bir hastanın, kapak replasman ameliyatından 4 yıl sonra, titreme ile yükselen ateş ve halsizlik gibi yakınmaları ortaya çıkıyor. Tetkiklerinde lökositoz ve protez kapak üzerinde vejetasyon ile uyumlu kitle saptanıyor. Bu hastada endokardit nedeni olabilecek en olası etken hangisidir? A) Staphylococcus aureus B) Staphylococcus saprophyticus C) Staphylococcus epidermidis D) Enterococcus faecalis E) Streptococcus viridans 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 9

10 Soru Türü: Bileşik yanıtlı olanlar  Bu tür sorular daha kapsamlı bilgi ölçer. Böyle sorularda kökte cümle şeklinde önermeler veriliyorsa, sayıları dördü geçmemelidir. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 10

11 Aşağıdaki şehir ait gruplarından hangisi Akdeniz Bölgesinde yer alır? A) Antalya-Mersin-Adana-Konya B) Antalya-Mersin-Adana-Hatay C) Adana- Hatay-Gaziantep- Şanlıurfa D) Mersin-Antalya-Denizli-Manisa E) Muğla-Manisa-Denizli-Burdur 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 11

12 Aşağıdaki gruplarından hangisi Çukurova Bölgesinde bulunan tüm şehirleri kapsamaktadır? I. Mersin II. Adana III. Gaziantep IV. Hatay A) I B) I, II C) I, II, III D) II, IV E) I, II, IV 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 12

13 GENEL KURALLAR  Font stili, kök için koyu, seçenekler için normal olmalıdır. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 13

14 GENEL KURALLAR  Soru, ilgili derslerin hedeflerine uygun olmalıdır.  Soruda bilimsel yanlışlık olmamalı ve ölçülen bilgi kesin (tartışmasız) olmalıdır. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 14

15 GENEL KURALLAR  Kök uzun, seçenekler kısa olmalıdır.  Bilen bir kişi, kökü okuyunca, seçeneklere bakmasa bile, doğru yanıtı aklına getirebilmelidir. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 15

16 GENEL KURALLAR  Soru, sınavdaki bir başka sorunun doğru yanıtını verecek biçimde olmamalıdır.  Doğru yanıtlar, seçenekler arasında eşit dağılmalı ve yanıt anahtarında belirli bir desen oluşturmamalıdır. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 16

17 GENEL KURALLAR  Bir yönerge sonrasında en az iki soru sorulmalıdır.  Her soru için bir dakika süre verilmelidir. Bu süre, yöneregeli ya da bileşik yanıtlı sorular için en az 1.5 dakika olmalıdır. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 17

18 GENEL KURALLAR 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 18  “Hangisi yanlıştır”  “… olmayan hangisidir”,  “Hangisi değildir”,  “….yapılmaması gereken nedir”,  “… hangisi beklenmez”,  “…. hangisi görülmez” olumsuz soru cümleleri ?

19 GENEL KURALLAR  Kök, “aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?” ya da “aşağıdakilerden hangisi doğrudur?” biçiminde olmamalıdır.  Böyle sorular, bileşik yanıtlı sorulara dönüştürülebilir. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 19

20 GENEL KURALLAR  Her soru, biri doğru yanıt ve dördü çeldirici olmak üzere, beş seçenekli olmalıdır.  Hepsi” ve/veya “hiçbiri” seçenek olarak kullanılmamalıdır. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 20

21 GENEL KURALLAR 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 21  Kökte, “değildir”, “ilk”, “son”, “en çok” ve “en az” gibi vurgulanması gereken ve olumsuz sözcüklerin altı çizilmelidir.

22 Örnek  “değildir”, “ilk”, “son”, “en çok” ve “en az” Hücrede çekirdeğin bölünmesinde son evre hangisidir? A) Sitokinez B) Telofaz C) Anafaz D) Metafaz E) Profaz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 22

23 Örnek  Organizma ve gen adları gibi Latince özel adlar italik yazılmalıdır. Plasmodium vivax hangi hastalığın etkenidir? A) Verem B) Sarı humma C) Sıtma D) Şark çıbanı E) Uyuz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 23

24 Örnek  Benzer nesneler ya da kavramlar yer yer Türkçe, yer yer yabancı dillerde yazılmamalıdır. Akyuvarların vücuda giren bir bakteriyi zararsız hale getirmesi hangi mekanizmaya dayanır? A) Basit diffüzyon B) Mass flow C) Ozmoz D) Fagositoz E) Aktif taşınma 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 24

25 Örnek  Olabildiğince kısaltma kullanılmamalı ve uluslararası olmayan kısaltmaların açılımı verilmelidir. Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan şekerinde artışa yol açar? A) NA B) İnsülin C) Kalsitonin D) PTH E) Serotonin 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 25

26 Örnek  Kök ve seçenekler, konu, anlatım ve dilbilgisi açısından birbirleri ile uygun olmalıdır. Özellikle doğru yanıt, bu açılardan diğerlerinden ayırt edilememelidir. Genellikle oval ya da eliptik biçimli, 0.3-5 mikron büyüklüğünde olan, iki zar ile çevrili, iç zarında solunum enzimleri bulunan organel hangisidir? A) Mitokondri B) Lizozom C) Kloroplast D) Lipozom E) Nükleus 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 26

27 Örnek  Kökte toplanabilecek anlatım parçacıkları seçeneklerde yinelenmemelidir. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, cinsel olarak aktif, genç, erişkin kadınlarda alt üriner sistem enfeksiyonlarından sorumludur? A. Staphylococcus aureus B. Staphylococcus saprophyticus C. Staphylococcus epidermidis D. Staphylococcus hominis E. Staphylococcus warneri 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 27

28 Örnek  Önerilen  Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, cinsel olarak aktif, genç, erişkin kadınlarda alt üriner sistem enfeksiyonlarından sorumludur? A) S. aureus B) S. saprophyticus C) S. epidermidis D) S. hominis E) S. warneri 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 28

29 Örnek  Hem kökte hem de seçeneklerde olumsuz anlatım birlikte kullanılmamalıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde ishalli bir erişkinde ampirik antibiyotik tedavisi mutlak gerekli değildir? A) Orak hücre anemisi B) Lenfoma C) Dalağın olmaması D) İleri yaş (>65 yaş) E) İmmünsüpresyon olmaması 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 29

30 Örnek  Kök kolay anlaşılmalıdır. Özellikle birden çok olumsuz sözcük içermemelidir. Genetik materyalin kromatin halinde olmadığı evre hangisi değildir? A) Erken interfaz B) Profaz C) Pro-metafaz D) Metafaz E) Geç anafaz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 30

31 Örnek  Kök, dilbilgisi açısından eksik ya da yanlış olmamalıdır. Vücuda giren bir bakteri akyuvarların zararsız hale getirmesi hangi mekanizmaya dayanır? A) Fagositoz B) Basit difüzyon C) Kitle akışı D) Ozmoz E) Aktif taşınma 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 31

32 Örnek  Kök, ilgisiz ya da gereksiz bilgi içermemelidir. Mikrotübüller, tübülin proteinlerinden oluşan hücre iskeleti elemanları olup, hücre bölünürken iğ ipliklerini oluşturur. İğ iplikleri, mitotik bölünmenin hangi evresinde kinetokora bağlanır? A) İnterfazın G2 evresi B) Anafaz C) İleri profaz D) Metafaz E) Telofaz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 32

33 Örnek  Önerilen  İğ iplikleri, mitotik bölünmenin hangi evresinde kinetokora bağlanır? A) İnterfazın G2 evresi B) Anafaz C) İleri profaz D) Metafaz E) Telofaz 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 33

34 Örnek  Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var Suyun içilebilirliğini ortaya koyan kriterlerden biri de suyun koliform organizma ihtiva etmemesidir. Bunu saptamak için bakteriyolojik analizler yapılır. Nüfusu 100.000’in üzerinde bulunan kentlerde, yürürlükteki mevzuata göre, örnek alma ve muayene sıklığı ne olmalıdır? A) Her gün B) İki günde bir C) Beş günde bir D) Haftada bir E) Ayda bir 22.11.2012 34 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan

35 Örnek  Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var yok. Yürürlükteki mevzuata göre, nüfusu 100.000’in üzerinde olan kentlerde, içme sularının analiz sıklığı nedir? A) Her gün B) İki günde bir C) Beş günde bir D) Haftada bir E) Ayda bir 22.11.2012 35 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan

36 Örnek  Kök, “aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?” ya da “aşağıdakilerden hangisi doğrudur?” biçiminde olmamalıdır.  Böyle sorular, bileşik yanıtlı sorulara dönüştürülebilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İskelet, bağ ve destek dokular mezodermden gelişir. B) Ovipar ve ovovivipar canlılarda post- embriyonik gelişme dönemi yoktur. C) Bazı omurgasız ve omurgalılarda metamorfoz vardır. D) Rejenerasyon gücü, süngerlerden insana doğru azalır. E) Rejenerasyon, doku tamiri ve üremeye yönelik mitotik bölünmedir. 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 36

37 Örnek  Türkçe’nin yapısına uygun olmadığı için, kökteki eksikliğin ya da eksikliklerin seçeneklerden birisi ile tamamlanması istenmemelidir. Tıbbi eldivenler ve kondomlarda bulunan __________ kontakt ürtikere yol açabilir. A) Pudra B) Tiuram C) Merkaptobenzotiazol D) Vazelin E) Lateks 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 37

38 Örnek  Kökte “sizce nedir?” gibi yanıtlayanın bireysel seçimini sorgulayan anlatımlar olmamalıdır.  genellikle,  yaygın olarak,  sıklıkla,  nadiren,  ara sıra,  her zaman,  hiçbir zaman Koaservat, mikrosfer ve lipozom oluşumları, sizce canlının oluşumu ve evriminde hangisinin ortaya çıkışını açıklar?  A) Prokaryotlardan ökaryotlar  B) Mitokondriyon ve plastidler  C) Hücre zarı  D) Ototrof canlılar  E) Aerobik canlılar 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 38

39 Örnek  Çeldiriciler eş anlamlı olmamalıdır. Ürtikere mide-barsak semptomları eşlik ediyorsa, en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipotiroidi B) İnhalan C) Aeroallerjen D) İlaç E) Böcek ısırması 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 39

40 Örnek  Karşıt anlamlı seçenekler kullanılacak ise seçenekler ikişerli olmalıdır. Akne vulgarisin patogenezinde hangi hormonal değişiklik rol oynar? A) Androjenlerin artması B) Androjenlerin azalması C) İnsülinin artması D) İnsülinin azalması E) Östrojenin artması 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 40

41 Örnek  Seçenekler, özellikle doğru yanıt, kitap ya da ders notu gibi bir kaynaktan olduğu gibi alınan bir anlatım olmamalıdır. Karaciğer kist hidatiğini görüntülemede en etkili radyolojik yöntem hangisidir? A) Bilgisayarlı tomografi B) Perkutan transhepatik kolanjiografi C) Direk batın grafisi D) Kist-solid ayırımını yaptığı için ultrasonografi E) Oral kolanjiografi 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 41

42 Örnek  Kökteki bir anlatım parçacığı, doğru yanıtta olduğu gibi yinelenmemelidir. Künt çizilme, soğuk, sıcak, güneş ışınları ve titreşim gibi fiziksel faktörlerin yol açtığı kaşıntılı, kırmızı, gelip-geçici kabartılara ne denir? A) Akut ekzema B) Eritema mültiforme C) Polimorf ışık erüpsiyonu D) Pernio E) Fiziksel ürtiker 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 42

43 Örnek Künt çizilme, soğuk, sıcak, güneş ışınları ve titreşim gibi fiziksel faktörlerin yol açtığı kaşıntılı, kırmızı, gelip-geçici kabartılara ne denir? A) Akut ekzema B) Eritema mültiforme C) Polimorf ışık erüpsiyonu D) Pernio E) Fiziksel ürtiker 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 43

44 Örnek  Seçenekler, uzunluk açısından birbirlerinden değişik olmamalıdır. Özellikle doğru yanıt, en uzun seçenek olmamalıdır. Vücuda giren bir bakteriyi akyuvarların zararsız hale getirmesi hangi mekanizmaya dayanır? A) Basit difüzyon B) Kitle akışı C) Ozmoz D) Ameboik hareket ile katı maddelerin hücre zarından içeri alınması E) Aktif taşınma 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 44

45 Örnek Vücuda giren bir bakteriyi akyuvarların zararsız hale getirmesi hangi mekanizmaya dayanır? A) Basit difüzyon B) Kitle akışı C) Ozmoz D) Ameboik hareket ile katı maddelerin hücre zarından içeri alınması E) Aktif taşınma 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 45

46 Örnek Ürtiker ile birlikte fotosensitivite ve artrit yakınmaları olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) RA B) PAN C) ALL D) Sistemik lupus eritematozus E) KML 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 46

47 Örnek  Seçeneklerde “sadece, “asla”, “bazen” ve “genellikle” gibi özgül belirleyiciler kullanılmamalıdır. Salmonella typhi için rezervuar olan canlılar aşağıdakilerden hangisidir? A) Omurgalılar B) Sürüngenler ve memeliler C) Sürüngenler ve kuşlar D) Kuşlar, sürüngenler ve insanlar E) Sadece insanlar 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 47

48 Örnek  Sayısal olan seçenekler, okuma ve algılama kolaylığı açısından, belirli bir sıraya sokulmalıdır. Ürtikerde, özellikle anjioödem varlığında, subkutan adrenalin dozu, erişkin bir hasta için kaç miligram olmalıdır? A) 0.3-0.5 B) 0.9-1.1 C) 0.7-0.9 D) 0.5-0.7 E) 0.1-0.3 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 48

49 Örnek  sayısal aralıkların verildiği seçenekler, birbirleri ile örtüşmemelidir. Ürtikerde, özellikle anjioödem varlığında, subkutan adrenalin dozu, erişkin bir hasta için kaç miligram olmalıdır? A) 0.2-0.4 B) 0.3-0.5 C) 0.4-0.6 D) 0.5-0.7 E) 0.6-0.8 22.11.2012 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan 49

50  Zıt seçenekler kullanılmamalı HIV için yanlış olanı işaretleyiniz. A) Retroviridae ailesi üyesidir B) Zarflı virustur C) RNA virusudur D) pH 2 asitlerle inaktive olur E) Zarfsız virustur 22.11.2012 50 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan

51 Örnek  Etkisiz seçenek bulunmamalı Çocukluk çağı gelişim destek programı kaç yaşına kadar sürdürülür? A) 1 yaş B) 3 yaş C) 5 yaş D) 7 yaş E) Ömür boyu 22.11.2012 51 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan

52 Örnek  Kök ve seçenekler arası anlam/dilbilgisi uyumsuzluğu olmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi trigeminal nevralji tanımı için doğrudur? A) Beşinci kraniyal sinir dağılım alanında ani, şiddetli ve kısa süreli ağrıların olmasıdır. B) Ağrı nazofarenks, larinks, iç kulak ve dilin 1/3 arka kısmına yayılır. C) Akut atak tedavisinde NSAE ilaçlar kullanılır. D) Ağrı sırasında ağrıyan taraftaki gözün kızarması, gözyaşı akması gibi otonomik belirtiler görülür. E) Tek tedavi şekli cerrahidir. 22.11.2012 52 Bilgiye Dayalı Değerlendirme Dr. Hüseyin İlhan


"BİLGİYE DAYALI DEĞERLENDİRME Dr. Hüseyin İlhan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları