Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz)"— Sunum transkripti:

1 [klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz)
Dr. Haluk EROL (Üroloji AD) 2009

2 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sunumun Amacı Uygulama sınavı nedir / ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır Ne gibi zorluklarımız var Kimler, nasıl yapıyor Yapılan hatalar / eksikler nelerdir Nasıl daha iyi yapabiliriz Felsefe (bilgi ve farkına varma) Durum değerlendirmesi Gözlem / Paylaşma Eleştiri (analiz) İyileştirme Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

3 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
gerekçe Eğitim sistemimizde uygulama sınavları (ve bunların not payları) var; Yönergemizde tarif ediliyor, yükümlülük veriyor. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

4 ve ‘not payları’ Örnek:

5 Senato kararları (staj uygulama ilkeleri)
Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun tarih ve 11 sayılı kararı ile: Staj eğitim programı oluşturulmalı Öğrenci merkezli olmalı Olumlu eğitim ortamı sağlanmalı Staj klavuzları hazırlanmalı Değerlendirme uygun teknikle yapılmalı Zaman etkin kullanılmalı vs vs Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

6 Örn. program: Staj K. hedefleri
Bilgi 1 Genitoüriner sistem (GÜS) hastalıklarına özgü semptom ve bulguların değerlendirilmesi 2 GÜS hastalıklarında klinik tanı ve laboratuvar değerlendirme 3 Hematürili hastaya yaklaşım 4 Proteinürili ve ödemli hastaya yaklaşım 5 Hipertansiyonlu çocuğa yaklaşım 6 Tubulopatilere yaklaşım 7 GÜS hastalıklarında ayırıcı tanı 8 GÜS hastalıklarında spesifik tanı yöntemleri 9 GÜS hastalıklarında tedavi yaklaşımı 10 GÜS travmalarında yaklaşım 11 GÜS obstrüksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımı 12 Postoperatif hasta bakımı 13 Endoskopik ve laparoskopik tanı ve tedavi yöntemleri 14 GÜS'de infeksiyon yapan mikroorganizmaların morfoloji, kültür, tam identifikasyon ve patojenite mekanizmalarının öğretilmesi 15 Genitoüriner sistem hastalıklarının bir bölümünün patogenezi ve morfolojik değişikliklerinin öğrenilmesi Beceri 1 Radyogramların okunması 2 Çocuk ve yetişkin hastalardan GÜS anamnezi alınması 3 Spesifik sorgulama formlarının kullanılması ve değerlendirilmesi 4 Kadın genital muayenesinin yapılması 5 Erkek genital muayenesinin yapılması 6 Rektal yolla prostat muayenesinin yapılması 7 Çocuk ve yetişkin hastada kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi 8 İdrar kültürü alma, gönderme ve ekimi 9 Üriner kateterizasyon (çocuk, kadın ve erkek) 10 İdrarın makroskopik ve mikroskopik değerlendirilmesi 11 İdrarın strip ile değerlendirilmesi 12 İdrar toplama yöntemleri 13 Akut-kronik böbrek yetmezlikli hastaya yaklaşım 14 Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi tedavisinin düzenlenmesi Tutum 1 Diğer sağlık personeli ve hasta yakınları ile ilişkiler, gerekli hallerde yardımlaşma

7 Yönergemizden alıntılar
MADDE 24 - (1) Fakültede yapılan sınavlar; … c) Bu sınavlar birden çok anabilim/bilim dalı ve klinik tıp bilimleri döneminde ilgili staj kurulunda dersi olan TEB alt birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, uygulamalı ve kuramsal yanları olan sınavlardır. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

8 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
önce uygulama… MADDE 24 - (1) Fakültede yapılan sınavlar; … e) (Değişiklik tarih ve 2009/7 sayılı Üniv. Sen.) Burada tanımlanan ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce (klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya ders/staj kurulu sonunda) ders/staj kurulunda uygulaması olan anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimleri, öğrencilerin uygulamalardaki başarı düzeylerini belirlemek için uygulama sınavlarını yapar. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

9 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
barajdır… f) Ders/staj kurulu kuramsal sınavlarına herhangi bir ders için girebilecek öğrenci, ders/staj kurullarında ilgili anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamalarından ve kuramsal derslerinden devam almış olmak ve uygulama sınavında en az %50 düzeyinde başarılı olmak zorundadır. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

10 objektif belgelere dayanır…
g) Anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamalarından varsa devamsız olan öğrencilerin listesi ve uygulama sınavı not çizelgeleri, ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce ders/staj kurulu başkanlarına verilir. Teslim edilen uygulama not çizelgelerindeki uygulama notları sonradan objektif belgelere dayandırılan maddi hatalar dışında değiştirilemez. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

11 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
çünkü Biz ‘uygulayabilen / uygulayıcı’ doktorlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

12 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
“Uygulama” nedir? Kullanma’dır! Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

13 “uygulama” sınavı nedir?
Klinik beceri? (salt?!) Uygulama becerisi (öğrendiklerini, gördüklerini, türettiklerini [sentez] kullanabilme) Aslında teorik bir bilgiyi kullanabilmesi de, “uygulama” değil midir? (zaten teorik birikim olmaksızın, bir beceri ‘güvenli olur mu?’) (intörnlük, uygulama dönemi) Örneğin, “mea stenozu nedir?” sorusunun cevabını bilmesi, teorik bir birikim gerektirir; Oysa “mea stenozlu hastayı tanıması”, bu bilginin bir uygulamasıdır. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

14 Öğretim üyesinden istenen
11 öğrenciniz var; Klinik staj süresi tamamlandı; Artık öğrencilerin “uygulama becerilerini” değerlendireceksiniz; NASIL YAPARDINIZ? (mümkünse objektif belgelere dayandıralım) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

15 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sıkıntılı noktalar Günler içinde verdiğimi, ‘kaç dakikada’ soracağım? Her birine 10 dakika ayırsak? Zaten staj süresince bir kanaat oluşmuştu… gene de 11 x 10 = 110 dk ediyor. Nerden baksan 2 saat! Öğrencileri ‘bölüşsek’ mi?! Aynı soruyu sormazsam nasıl adil olacağım? Soruları birbirlerine söylemelerini nasıl önlemeliyim! Bu sınavı nerede yapacağım? Poliklinik aksıyor! İdare yer göstermiyor! Bugün ameliyat günü, 11 hastayı nerden bulayım? Serviste zaten 7-8 yatağım var… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

16 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
kısaca Yer Zaman Materyal Yöntem sıkıntılı. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

17 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Elimizde olanlar Poliklinik odası – servislerdeki yataklar Yarım gün süre (sabahtan teorik dersler var) Bu saate ‘yeni hasta’ kalmadı Kontrol hastaları bekliyor Birkaç tanede ‘özel hasta’ var Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

18 Uygulama sınavından beklenenler?
Uygulamaya yönelik olmalı; Uygulamada ‘paylaşılanları’ kapsamalı; [yapılandırılmış] Şans faktörünü azaltacak şekilde ‘çok alanlı’ olmalı. Objektif olmalı; Cevapları önceden belli (puanlama tablosu var) Adil olmalı; Herkes aynı soruları yapmalı, aynı hocadan girmeli Eksikleri ortaya koymalı ve hatta giderilmeli. ‘öğrenci lehine’ olmalı Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

19 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Kimler / Nasıl yapıyor? Üroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk Hastalıkları Anesteziyoloji Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

20 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
üroloji Öncelikle Staj Kurulu HEDEFLERİMİZ Yapılandırılmış Staj PROGRAMIMIZ Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

21 HEDEFLERİMİZ

22 Yapılandırılmış Staj Programı
Hafta Gün Klinik Stajda Öğrenme Hedefi (Uygulama Konusu) Sorumlu Öğretim Üyesi Poliklinik Servis 1. HAFTA 1 Sorgu formları Dosya düzenleme haftanın poliklinik sorumlusu Grup staj sorumlusu ve haftanın servis sorumlusu Öykü alma Tetkik doldurma Order verme Semen analizi İdrar analizi 2 Fizik bakı-1 (batın) Ameliyata katılım 3 Pansuman (gözlem) DÜSG okuma Vizite hazırlık ŞDÖ (hematüri) 4 Pansuman yapma Konseye hazırlık Üroflow (gözlem) Kateter (gözlem) 2. HAFTA Fizik bakı-2 (genital) Reçete yazma Sonda hazırlığı İntrakavernozal inj. Sonda temizliği Uretral sekret Pansuman Dikiş alma İntrakaviter ilaç uyg, İVP okuma Kateter takma ŞDÖ (boş skrotum) Konseye katılım Ürodinami (gözlem) Uretra dilatasyonu Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

23 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Biz nasıl yapıyoruz? İki öğretim üyesi görev alıyor İkisi de tüm öğrencileri değerlendiriyor Bir basamak mutlaka ‘film okuma’ Diğer basamak … Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

24 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Diğer basamak Öğrenci sayısının yarısından daha fazla soru hazırlanıyor. Bu sorular öğrenci sayısı kadar çoğaltılıyor. “puanlama tabloları” hazırlanıyor. Öğrenciler iki gruba bölünüyor. Bir grup topluca odaya alınıyor. Fazla hazırlanmış sorulardan birini kendileri eliyor… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

25 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Materyal Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

26 soru

27 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

28 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Ne değerlendiriliyor? Sonda hazırlığı Reçete yazma Kateter takma ?? Entelektüel beceriler Bilginin hatırlanması Verilerin kullanılması Problem çözme İletişim becerileri Dikkat Cevap Empati Uygulamalı beceriler Taklit Kontrol otomatikleşme Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

29 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Puanlama Tablosu Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

30 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sınav kağıdı Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

31 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Yer Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

32 Şanslı bir poliklinik odası
Koltuk - Yatak Muayene masası masa Pc masa Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 45 sn

33 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
İstasyon mantığı koltuk Muayene masası 5 4 6 3 Pc masa masa 2 1 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

34 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
koltuk Muayene masası 4 3 5 2 Pc masa masa 1 6 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 2:42

35 Diğer sorulara örnekler
(puanlama tablosu ve sınav örnekleri olarak) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

36 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

37 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

38 Derste de aynısı yapılmıştı…
Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

39 etyopatogenez klinik yaklaşım semptom Tablo-(tipik) Tablo-(2.sık)
Tablo-(atipik) ÖYKÜ FM LABOR GÖRÜNTÜ İLERİ TETK. 1. Bsmk TD

40 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

41 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

42

43 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

44 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
17 saattir işeyemeyen erkek hasta, Sağlık Ocağınıza getirildi. Glob (+); 20 F Foley sondanız var; Denediniz; Meadan geçmedi. NE YAPARSINIZ? (anlatınız) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

45 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

46 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

47 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

48 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

49 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

50 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sıkıntılarımız vardı Yer: iki poliklinik odası Zaman: 2 (grup) x 6 (soru) x 6 (dakika) = 72 dk benzer süre içersinde diğer odada 11 öğrenci film okur. Öğrenciler grup halinde çıkıp – girdiklerinden soru transferi şansı yok Materyal: hastanın yetmemesi, humanistik olmama söz konusu değil; AMA sanal olma söz konusu Ancak zaten ALEM SANAL! Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

51 YÖNTEMİ tartışmadan önce
Hani “eksikler ortaya konmalı, hatta giderilmeli” idi? Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

52 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sınav sonrası Kağıtlar ‘birlikte’ düzenlenir. Sorular ‘birlikte’ değerlendirilir. Görülen hatalar ‘ortaya’ söylenir; herkes cevap verebilir. Bir arkadaşınız 25 numara Foley takmak istedi. Sizce de uygun mu?… Bazen soru kurgusunda hata olduğu ortaya çıkar ve haklı bulunabilir. Bu da bir BONUS olur. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

53 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
birlikte Düzenleme Değerlendirme “sınavda öğrenilen asla unutulmaz” Alex Phylipovsky SORU-1 (Glob vesicale) SORU-2 (IPSS) SORU-3 (İncontinans) BONUS SORU-5 ve 6 (HEMATÜRİ) 3:46 4:14 3:44 12:44 8:50 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

54 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
sonuçlar Glob vesicale IPSS İdrar kaçırma Bonus Hematüri 1 Hematüri 2 TOPLAM Mustafa UBAY 75 95 38 30 80,5 78 79,3 Ayvaz YELER 80 28 20 71,5 56 66,1 Halil Alperen KÖŞGER 90 34 84 65 78,6 Beytullah İsmet DEMİRHAN 40 76,5 78,5 67,0 İsmail ÇİFTÇİ 45 50 35 57 68,5 56,7 Gözde UZUNYAYLA 55 85 36 39 Vehbi FİDAN 25 24 39,5 40,7 Gökhan GÖKKAYA 60 42 53,5 52,5 59,6 Volkan ALTINOK 42,5 55,5 62,2 Sezgin TUTAK 58 73 71,2 Ayşenur BAŞ 79 61,5 76,1 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

55 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

56 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Sonunda herkes geçti 41 alan öğrencimiz de film okumada biraz daha iyi olduğu için, “50” ortalama ile stajı bitirdi. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

57 Şimdi de “gerçek” gerçekler
Az önce vermiş olduğumuz bilgilere ek olarak: Yer: sıcak yuvanız Tercihan Pazar öğleden sonra Zaman: 11 (öğrenci) x 6 (soru) = 66 kağıt 66 (kağıt) x 5 (dakika) = 330 dakika = 5.5 saat Soru hazırlama süresi hariç Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

58 Başka uygulama sınavı örnekleri
Üroloji (nostaljik) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anesteziyoloji Pediatri sınav Pediatri değerlendirme 0:56 1:08 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

59 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Buyrun tartışalım Ama önce ANA MESAJ Uygulama sınavı, EMEK ister Uygulama sınavı, SABIR ister Uygulama sınavı, YARATICILIK ister EĞİTİM SEVGİ İSTER. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

60 Sabrınız için teşekkürlerimle
DİNLEYİCİ DE TEŞEKKÜR İSTER. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

61 Artık tartışalım mı? Yer Zaman Avantajları neler?
Materyal Uygulamaya mı yönelik? Hedefe yönelik mi? Kapsayıcı mı? Adil mi? Objektif mi? Belgesi var mı? Öğrenci lehine mi? Eksikleri gideriyor mu? Avantajları neler? Dezavantajları neler? Uygulanabilir mi? Düşünür müsünüz? Nasıl daha uygun hale getirilebilir?

62 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
Gerçekten BİTTİ Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

63 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

64 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009
indeks Giriş – gerekçe Uygulama ve uygulama sınavı nedir? Sıkıntılı noktalar Beklentiler Üroloji nasıl yapıyor? Sınav sonrası Gerçekler Diğerleri nasıl yapıyor? Ölçme Değerlendirme Kursu 2009


"[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları