Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz) Dr. Haluk EROL (Üroloji AD) 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz) Dr. Haluk EROL (Üroloji AD) 2009."— Sunum transkripti:

1 [klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz) Dr. Haluk EROL (Üroloji AD) 2009

2 Sunumun Amacı  Uygulama sınavı nedir / ne olmalıdır?  Nasıl olmalıdır  Ne gibi zorluklarımız var  Kimler, nasıl yapıyor  Yapılan hatalar / eksikler nelerdir  Nasıl daha iyi yapabiliriz Felsefe (bilgi ve farkına varma) Durum değerlendirmesi Gözlem / Paylaşma Eleştiri (analiz) İyileştirme Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

3 gerekçe  Eğitim sistemimizde uygulama sınavları (ve bunların not payları) var;  Yönergemizde tarif ediliyor, yükümlülük veriyor. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

4 ve ‘not payları’  Örnek:

5 Senato kararları (staj uygulama ilkeleri) Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 09.07.2002 tarih ve 11 sayılı kararı ile:  Staj eğitim programı oluşturulmalı  Öğrenci merkezli olmalı  Olumlu eğitim ortamı sağlanmalı  Staj klavuzları hazırlanmalı  Değerlendirme uygun teknikle yapılmalı  Zaman etkin kullanılmalı  vs vs Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

6 Örn. program: Staj K. hedefleri Bilgi 1Genitoüriner sistem (GÜS) hastalıklarına özgü semptom ve bulguların değerlendirilmesi 2GÜS hastalıklarında klinik tanı ve laboratuvar değerlendirme 3Hematürili hastaya yaklaşım 4Proteinürili ve ödemli hastaya yaklaşım 5Hipertansiyonlu çocuğa yaklaşım 6Tubulopatilere yaklaşım 7GÜS hastalıklarında ayırıcı tanı 8GÜS hastalıklarında spesifik tanı yöntemleri 9GÜS hastalıklarında tedavi yaklaşımı 10GÜS travmalarında yaklaşım 11GÜS obstrüksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımı 12Postoperatif hasta bakımı 13Endoskopik ve laparoskopik tanı ve tedavi yöntemleri 14GÜS'de infeksiyon yapan mikroorganizmaların morfoloji, kültür, tam identifikasyon ve patojenite mekanizmalarının öğretilmesi 15Genitoüriner sistem hastalıklarının bir bölümünün patogenezi ve morfolojik değişikliklerinin öğrenilmesi Beceri 1Radyogramların okunması 2Çocuk ve yetişkin hastalardan GÜS anamnezi alınması 3Spesifik sorgulama formlarının kullanılması ve değerlendirilmesi 4Kadın genital muayenesinin yapılması 5Erkek genital muayenesinin yapılması 6Rektal yolla prostat muayenesinin yapılması 7Çocuk ve yetişkin hastada kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi 8İdrar kültürü alma, gönderme ve ekimi 9Üriner kateterizasyon (çocuk, kadın ve erkek) 10İdrarın makroskopik ve mikroskopik değerlendirilmesi 11İdrarın strip ile değerlendirilmesi 12İdrar toplama yöntemleri 13Akut-kronik böbrek yetmezlikli hastaya yaklaşım 14Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi tedavisinin düzenlenmesi Tutum 1Diğer sağlık personeli ve hasta yakınları ile ilişkiler, gerekli hallerde yardımlaşma

7 Yönergemizden alıntılar MADDE 24 - (1) Fakültede yapılan sınavlar; … c) Bu sınavlar birden çok anabilim/bilim dalı ve klinik tıp bilimleri döneminde ilgili staj kurulunda dersi olan TEB alt birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, uygulamalı ve kuramsal yanları olan sınavlardır. … Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

8 önce uygulama… MADDE 24 - (1) Fakültede yapılan sınavlar; … e) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/7 sayılı Üniv. Sen.) Burada tanımlanan ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce (klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya ders/staj kurulu sonunda) ders/staj kurulunda uygulaması olan anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimleri, öğrencilerin uygulamalardaki başarı düzeylerini belirlemek için uygulama sınavlarını yapar. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

9 barajdır… f) Ders/staj kurulu kuramsal sınavlarına herhangi bir ders için girebilecek öğrenci, ders/staj kurullarında ilgili anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamalarından ve kuramsal derslerinden devam almış olmak ve uygulama sınavında en az %50 düzeyinde başarılı olmak zorundadır. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

10 objektif belgelere dayanır… g) Anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamalarından varsa devamsız olan öğrencilerin listesi ve uygulama sınavı not çizelgeleri, ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce ders/staj kurulu başkanlarına verilir. Teslim edilen uygulama not çizelgelerindeki uygulama notları sonradan objektif belgelere dayandırılan maddi hatalar dışında değiştirilemez. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

11 çünkü  Biz ‘uygulayabilen / uygulayıcı’ doktorlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

12 “Uygulama” nedir?  Kullanma’dır! Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

13 “uygulama” sınavı nedir?  Klinik beceri? (salt?!)  Uygulama becerisi (öğrendiklerini, gördüklerini, türettiklerini [sentez] kullanabilme)  Aslında teorik bir bilgiyi kullanabilmesi de, “uygulama” değil midir? (zaten teorik birikim olmaksızın, bir beceri ‘güvenli olur mu?’) (intörnlük, uygulama dönemi)  Örneğin, “mea stenozu nedir?” sorusunun cevabını bilmesi, teorik bir birikim gerektirir; Oysa “mea stenozlu hastayı tanıması”, bu bilginin bir uygulamasıdır. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

14 Öğretim üyesinden istenen  11 öğrenciniz var;  Klinik staj süresi tamamlandı;  Artık öğrencilerin “uygulama becerilerini” değerlendireceksiniz;  NASIL YAPARDINIZ?  (mümkünse objektif belgelere dayandıralım) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

15 Sıkıntılı noktalar  Günler içinde verdiğimi, ‘kaç dakikada’ soracağım?  Her birine 10 dakika ayırsak? Zaten staj süresince bir kanaat oluşmuştu… gene de 11 x 10 = 110 dk ediyor. Nerden baksan 2 saat!  Öğrencileri ‘bölüşsek’ mi?!  Aynı soruyu sormazsam nasıl adil olacağım?  Soruları birbirlerine söylemelerini nasıl önlemeliyim!  Bu sınavı nerede yapacağım? Poliklinik aksıyor!  İdare yer göstermiyor!  Bugün ameliyat günü, 11 hastayı nerden bulayım?  Serviste zaten 7-8 yatağım var… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

16 kısaca  Yer  Zaman  Materyal  Yöntem sıkıntılı. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

17 Elimizde olanlar  Poliklinik odası – servislerdeki yataklar  Yarım gün süre (sabahtan teorik dersler var)  Bu saate ‘yeni hasta’ kalmadı  Kontrol hastaları bekliyor  Birkaç tanede ‘özel hasta’ var Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

18 Uygulama sınavından beklenenler?  Uygulamaya yönelik olmalı; Uygulamada ‘paylaşılanları’ kapsamalı; [yapılandırılmış]  Şans faktörünü azaltacak şekilde ‘çok alanlı’ olmalı.  Objektif olmalı;  Cevapları önceden belli (puanlama tablosu var)  Adil olmalı;  Herkes aynı soruları yapmalı, aynı hocadan girmeli  Eksikleri ortaya koymalı ve hatta giderilmeli.  ‘öğrenci lehine’ olmalı Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

19 Kimler / Nasıl yapıyor?  Üroloji  Kadın Hastalıkları ve Doğum  Çocuk Hastalıkları  Anesteziyoloji Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

20 üroloji  Öncelikle  Staj Kurulu HEDEFLERİMİZ  Yapılandırılmış Staj PROGRAMIMIZ Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

21 HEDEFLERİMİZ

22 Yapılandırılmış Staj Programı HaftaGün Klinik Stajda Öğrenme Hedefi (Uygulama Konusu) Sorumlu Öğretim Üyesi PoliklinikServisPoliklinikServis 1. HAFTA 1 Sorgu formlarıDosya düzenleme Grup staj sorumlusu ve haftanın poliklinik sorumlusu Grup staj sorumlusu ve haftanın servis sorumlusu Öykü alma Tetkik doldurmaOrder verme Semen analiziİdrar analizi 2 Fizik bakı-1 (batın) Ameliyata katılım 3 Pansuman (gözlem) DÜSG okumaVizite hazırlık ŞDÖ (hematüri) 4 Pansuman yapma Konseye hazırlıkDÜSG okuma Üroflow (gözlem)Kateter (gözlem) 2. HAFTA 1 Fizik bakı-2 (genital) Grup staj sorumlusu ve haftanın poliklinik sorumlusu Grup staj sorumlusu ve haftanın servis sorumlusu Reçete yazmaSonda hazırlığı Semen analiziİdrar analizi İntrakavernozal inj.Sonda temizliği 2 Uretral sekretPansuman Dikiş almaİntrakaviter ilaç uyg, Ameliyata katılım 3 İVP okuma Kateter takma ŞDÖ (boş skrotum) Ameliyata katılım 4 Konseye katılım İVP okuma Ürodinami (gözlem) Uretra dilatasyonu Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

23 Biz nasıl yapıyoruz?  İki öğretim üyesi görev alıyor  İkisi de tüm öğrencileri değerlendiriyor  Bir basamak mutlaka ‘film okuma’  Diğer basamak … Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

24 Diğer basamak  Öğrenci sayısının yarısından daha fazla soru hazırlanıyor.  Bu sorular öğrenci sayısı kadar çoğaltılıyor.  “puanlama tabloları” hazırlanıyor.  Öğrenciler iki gruba bölünüyor.  Bir grup topluca odaya alınıyor.  Fazla hazırlanmış sorulardan birini kendileri eliyor… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

25 Materyal Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

26 soru

27 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

28 Ne değerlendiriliyor?  Sonda hazırlığı  Reçete yazma  Kateter takma ?? Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 Entelektüel beceriler Bilginin hatırlanması Verilerin kullanılması Problem çözme İletişim becerileri Dikkat Cevap Empati Uygulamalı beceriler Taklit Kontrol otomatikleşme

29 Puanlama Tablosu Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

30 Sınav kağıdı Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

31 Yer Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

32 masa Pc masa Koltuk - Yatak Şanslı bir poliklinik odası Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 45 sn

33 masa Pc masa koltuk 2 3 45 6 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 İstasyon mantığı

34 masa Pc masa koltuk 2 34 5 6 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 2:42

35 Diğer sorulara örnekler (puanlama tablosu ve sınav örnekleri olarak) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

36

37

38 Derste de aynısı yapılmıştı… Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

39 etyopatogenez klinik yaklaşım Tablo-(tipik)Tablo-(2.sık)Tablo-(atipik) ÖYKÜ FM LABOR GÖRÜNTÜ İLERİ TETK. 1. Bsmk TD semptom

40 Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

41

42

43

44 17 saattir işeyemeyen erkek hasta, Sağlık Ocağınıza getirildi. Glob (+); 20 F Foley sondanız var; Denediniz; Meadan geçmedi. NE YAPARSINIZ? (anlatınız) 1.............. 2............. 3............. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

45

46

47

48

49

50 Sıkıntılarımız vardı  Yer: iki poliklinik odası  Zaman: 2 (grup) x 6 (soru) x 6 (dakika) = 72 dk  benzer süre içersinde diğer odada 11 öğrenci film okur.  Öğrenciler grup halinde çıkıp – girdiklerinden soru transferi şansı yok  Materyal: hastanın yetmemesi, humanistik olmama söz konusu değil; AMA sanal olma söz konusu  Ancak zaten ALEM SANAL! Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

51 YÖNTEMİ tartışmadan önce  Hani “eksikler ortaya konmalı, hatta giderilmeli” idi? Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

52 Sınav sonrası  Kağıtlar ‘birlikte’ düzenlenir.  Sorular ‘birlikte’ değerlendirilir.  Görülen hatalar ‘ortaya’ söylenir; herkes cevap verebilir.  Bir arkadaşınız 25 numara Foley takmak istedi. Sizce de uygun mu?…  Bazen soru kurgusunda hata olduğu ortaya çıkar ve haklı bulunabilir.  Bu da bir BONUS olur. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

53 birlikte  Düzenleme Düzenleme  Değerlendirme  “sınavda öğrenilen asla unutulmaz” Alex Phylipovsky  SORU-1 (Glob vesicale) SORU-1 (Glob vesicale)  SORU-2 (IPSS) SORU-2 (IPSS)  SORU-3 (İncontinans) SORU-3 (İncontinans)  BONUS BONUS  SORU-5 ve 6 (HEMATÜRİ) SORU-5 ve 6 (HEMATÜRİ) Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 3:46 12:44 4:14 3:44 8:50

54 Glob vesicale IPSS İdrar kaçırma BonusHematüri 1Hematüri 2TOPLAM Mustafa UBAY 7595383080,578 79,3 Ayvaz YELER 8075282071,556 66,1 Halil Alperen KÖ Ş GER 90 34308465 78,6 Beytullah İ smet DEM İ RHAN 8030403076,578,5 67,0 İ smail Ç İ FTÇ İ 455028355768,5 56,7 Gözde UZUNYAYLA 558536408039 67,0 Vehbi F İ DAN 503035252439,5 40,7 Gökhan GÖKKAYA 6560422553,552,5 59,6 Volkan ALTINOK 75 283542,555,5 62,2 Sezgin TUTAK 756558257360 71,2 Ay ş enur BA Ş 855560407961,5 76,1 sonuçlar Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

55

56 Sonunda herkes geçti  41 alan öğrencimiz de film okumada biraz daha iyi olduğu için, “50” ortalama ile stajı bitirdi. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

57 Şimdi de “gerçek” gerçekler Az önce vermiş olduğumuz bilgilere ek olarak:  Yer: sıcak yuvanız  Tercihan Pazar öğleden sonra  Zaman:  11 (öğrenci) x 6 (soru) = 66 kağıt  66 (kağıt) x 5 (dakika) = 330 dakika = 5.5 saat  Soru hazırlama süresi hariç Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

58 Başka uygulama sınavı örnekleri  Üroloji (nostaljik) Üroloji (nostaljik)  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anesteziyoloji Anesteziyoloji  Pediatri sınav Pediatri sınav  Pediatri değerlendirme Pediatri değerlendirme Ölçme Değerlendirme Kursu 2009 0:56 1:08

59 Buyrun tartışalım  Ama önce ANA MESAJ  Uygulama sınavı, EMEK ister  Uygulama sınavı, SABIR ister  Uygulama sınavı, YARATICILIK ister  EĞİTİM SEVGİ İSTER. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

60 Sabrınız için teşekkürlerimle  DİNLEYİCİ DE TEŞEKKÜR İSTER. Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

61 Artık tartışalım mı?  Yer  Zaman  Materyal  Uygulamaya mı yönelik?  Hedefe yönelik mi?  Kapsayıcı mı?  Adil mi?  Objektif mi?  Belgesi var mı?  Öğrenci lehine mi?  Eksikleri gideriyor mu?  Avantajları neler?  Dezavantajları neler?  Uygulanabilir mi?  Düşünür müsünüz?  Nasıl daha uygun hale getirilebilir?

62 Gerçekten BİTTİ Ölçme Değerlendirme Kursu 2009

63

64 indeks  Giriş – gerekçe Giriş – gerekçe  Uygulama ve uygulama sınavı nedir? Uygulama ve uygulama sınavı nedir?  Sıkıntılı noktalar Sıkıntılı noktalar  Beklentiler Beklentiler  Üroloji nasıl yapıyor? Üroloji nasıl yapıyor?  Sınav sonrası Sınav sonrası  Gerçekler Gerçekler  Diğerleri nasıl yapıyor? Diğerleri nasıl yapıyor? Ölçme Değerlendirme Kursu 2009


"[klinik stajlar] Uygulama Sınavı (deneyimleri paylaşıyoruz) Dr. Haluk EROL (Üroloji AD) 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları