Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H.Mehmet KAYILI. Host-Guest Chemistry Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H.Mehmet KAYILI. Host-Guest Chemistry Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları."— Sunum transkripti:

1 H.Mehmet KAYILI

2 Host-Guest Chemistry Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları supramoleküler komplekslerdir.

3 Host-Guest kompleksi moleküler tanımlamayı ve kovalent olmayan etkileşimleri kapsar. Kovalent olmayan bağlanma protein gibi büyük moleküllerin 3 boyutlu yapısını korumasında önemlidir.

4 Moleküler Tanımlama

5

6

7

8 Bağ olması için, host, guest bileşenini ile doğru elektronik karakterde bağlanma uçlarına sahip olmalıdır. Bağlanma uçları host üzerinde aralıklı, boşluklu olmalı ve bu sayede guest ile muhtemel etkileşimler yapabilir.

9 Anahtar-Kilit İlişkisi Host’un aktif uçları içindeki bağlanma uçlarının pozisyonu, şekli, boyutu guestin spesifik tanımlanması için uygundur. Bu durum tıpkı enzim-substrat ilişkisinde olduğu gibidir.

10

11 Kovalent Olmayan Etkileşimler

12 Yaygın Host-Guest Bileşikleri

13 Kompleksleştirmenin Avantajları Değiştirilebilen Çözünürlük  Sıklıkla sudaki çözünürlüğün artırılması  Ayrılma (sekestrasyon) ve çökeltme ürünleri Kontrol edilen akışkanlık  Gazların enkalüpsüyonu  Parfüm Salınımı  Değiştirilebilen Reaktivite  Seçici kataliz  Guestlerin Stabilizasyonu

14 Cyclodextrin Yapısı

15 CD’nin Üretimi Cyclodextrin glukosil transfarez yardımıyla nişastadan enzimatik üretimi Guest molekülü kullanarak CD boyutunun seçimi için arzu edilen ürün CD’nin hazırlanması  1 decanolden α CD  Taluenden β CD  CycloHekzaDekanolden γ CD

16

17 Native cyclodextrin-based columns are particularly useful for the analysis of oligosaccharides because the retention of these carbohydrates is based mainly on the hydrogen bonding interactions of oligosaccharide hydroxyl groups with the stationary phase. Thus, the retention time predictably increases with the number of analyte hydroxyl groups, which corresponds to the elongation of the oligosaccharide chain. Separation and characterization of underivatized oligosaccharides using liquid chromatography and liquid chromatography–electrospray ionization mass spectrometry

18 LC–ESI-MS of underivatized oligosaccharide mixtures on the Cyclobond I 2000 column LC–ESI-MS of underivatized cellooligosaccharide standard mixture (dp 2–7). Selected ion chromatography at [M + Na]+. Column: Cyclobond I 2000 column (250 mm × 4.6 mm I.D.); flow rate at 400 l/min. Mobile phase: 65:35 acetonitrile–water (0.1% formic acid).

19 Calixarenes Vazo şeklinde bir boşluk Fenol ve form aldehitin kandenzasyon ürünleridir Hidrofobik kavite CalixAren’lerin adlandırılmasında zincirde tekrarlayan birimlerin sayısı kullanılır. Calix[4] arene 4 tane tekrarlayan birim içerir. Daha küçük molekül veya iyonları tutar ve cavitands sınıfına uyar( Cavitand Konteynır Şeklinde moleküllerdir.) Düşük su çözünürlüğü Sensörler için yapı iskelesi olarak kullanılır

20 Yapı X=O, S, NH X X X X HH H H

21 Calix[4]arenes the iç hacmi is 10 nm küp civarındadır. Geniş üst kenar dar bir alt kenarı merkezi bir halkaya sahiptir. Fenol ile 4 hidroksil grupları başlangıç materyali olarak alt kenarın intrannuallarıdır. Calixarenlerde metilen grupları arasındaki rotasyon zor olmadığı çok farklı kimyasal konformasyona sahip olabilir. Hidroksil grupları hidrojen bağı ile etkileştiklerinden koni konformasyonunda stabilizedir ve bu konformasyon diğer konformasyonlarla dinamik dengededir. Konformasyonlar uygun substituent ile hidroksil gruplarının yer değiştirlmesi ile rotasyonel bariyer artırılarak kilitlenebilir.

22 Calix Arenlerin Kullanım Alanları Iyon sensörleri  Seçici iyon hassasiyetinde elektodlarda  Sodyum iyonoforları alarak etkindir.  Sodyuma seçici elektrodu olarak ticari kullanımları vardır. Kandaki sodyum değerini ölçmede kullanılır.,  Enzim taklidi, non-lineer opticlerde, seçici membranlarıda uygulamaları vardır. o Ayırma Yöntemleri  Kiral tanımlama  Kromotografik sabit faz HPLC  Katı Faz Ekstraksiyonu Cancer immunotherapy uygulamalarında kullanılmaktadır.

23 Crown Ethers Pedersen Tarafından Sentezlenmiştir. Crown Ether zincir boyutları farklı olarak sentezlenebilir. Crown Ether boyutuna bağlı olarak seçici bir şekilde alkali metallere bağlanabilir. Bağlanma ilişkisi kavite boyutu, katyonik çap ve son kompleksin stabilitesi arasındadır.

24

25

26 Crown ethers and other guests e.g. [N4] ‘cyclam’ – very good at binding copper, nickel etc Crown Eter sadece alkali metal iyonlarına bağlanmaz ayrıca; Crown’un diğer metal iyonlarına olan afinitesi oksijen atamonun daha yumuşak sülfür veya nitrojen atamuyla yer değiştirmesi ile sağlanabilir. Sert-yumuşak asit baz kavramlarının uygulaması

27 structures of common crown ethers: 12-crown-4, 15-crown-5, 18-crown-6, dibenzo-18-crown-6, and diaza-18- crown-612-crown-415-crown-518-crown-6dibenzo-18-crown-6diaza-18- crown-6 En yaygın crown eter etilen oksitin oligemerleridir.Burada tekrarlayan birim ethyleneoxy, i.e., -CH 2 CH 2 O-. dir. Adlandırmada crown eterin ilk sayısı halkada atomların sayısını ikinci sayısı halkadaki oksijen sayısını belirtir.

28 Crown eter bazı katyonlara güçlü bir şekilde bağlanarak kompleks oluşturur. Oksijen atomları zincirin iç kısmına konumlanmış bir katyon ile iyi yerleşmiş koordinasyonlar yapar oysa zincirin dış kısmı hidrofobiktir. Meydana gelen katyonlar genellikle tuz formundadır ve nonpolar solventlerde çözünürler bu da crown eterin faz transfer katalizlere kullanılmasını sağlar. Polyeterin denticitysi farklı katyonlar için crown eterin afinitesini etkiler. 18-crown-6 potasyum iyonuna yüksek afinite gösterir ve toksik özelliği ile ilgili katkı sağlar.

29 Potasyum iyonuna gösterdiği yüksek afinite dışında 18- crown-6 hem de aminler protonlanarak bağ yapabilir gaz ve çözelti fazında kararlı kompleksler yapar.18- crown-6 Bazı amino asitler örneğin lysin gibi yan zincirlerinde birincil amin içerirler. Protolanmış amino grupları 18- crown-6 ya bağlanabilirler ve gaz fazında kararlı kompleksler oluştururlar. 18-crown-6’nın 3 oksijen atamu ile protolanmış aminlerin 3 hidrojen atomu arasında hidrojen bağ oluşur. Bu hidrojen bağları kompleksin kararlılağa yaklaşmasını sağlar.

30 Synthesis and Physicochemical Characterization of Folate-Cyclodextrin Bioconjugate for Active Drug Delivery Bioconjugate Chem. 2003, 14, 899 908 β-Cyclodextrin-poly(ethylene glycol)-folic acid konjuge (CD-PEG-FA) iki basamak prosedüre göre sentezlenmiş, 700 Da diamino-PEG’in aşırısı ile monostyl ile aktifleşmiş β-Cyclodextrin reaksiyonuyla CD-PEG-NH2’nin sentezi succinimidyl ester-aktiflenmiş folik asit ile CD-PEG-NH2 nin reaksiyonuyla CD-PEG-FA nın sentezi CD-PEG-NH2 aseton ile çökeltirilerek arındırılmış ve CD- PEG-FA ters faz kromotografisi kullanılarak ayrılmış. Her iki molekülde MS, NMR, UV-VIS analiz edilmiştir. Tüm analitik metodlar teorik kompozisosyonları doğrulamış.

31 CD- PEG-NH2, CD ve PEG ‘in 1:1 molar oranı ile oluşmuş ve CD- PEG-FA, CD, PEG ve FA’nın 1:1:1 molar oranı ile oluşmuş Konjuge CD- PEG-FA modifiye olmamış β-Cyclodextriden oldukça tamponda yüksek çözünürlüğe sahip olduğu belirlenmiş β-estradiolün faz çözünürlük diyagramı göstermiş ki ilaç çözünürlüğü tamponda 11 µM dan β-Cyclodextrin varlığında 600 µM’a ve CD-PEG-FA ile 5900 µM artmış. Bilgisayar destekli çalışmalar göre folik asit bağlanmış β- Cyclodextrin lerin bir PEG boşluğu sayesinde β- Cyclodextrin boşluğu ile kısmen etkileşebilmişler. Sonuçta CD-PEG-FA’nın modifiye edilmemiş β- Cyclodextrin ile karşılaştırıldığında hemoliktik etkisi azalmış.

32 Folik asit küçük bir vitamindir ve hücre yüzeyinde konumlanmış folate bağlı proteinlerle etkileşebilir. Folik asit reseptörleri birçok tümör hücresi tarafından belirlendiği tespit edilmiş. Folik asit bu nedenle hedef hücreye ilaç göndermede incelenebilir. Aktif ilaç hedefleme için biyokonjuge cyclodekstrin kullanımın amacı; bir sentetik sitratejinin folik asit bağlı β- Cyclodextrinin PEG boşluğu vasıtasıyla yapımının incelenmesi Bu makalenin amacı CD- PEG- cyclodekstrin kapasitesine sahip folate türevlerinin sentezi için metodoloji rapor etmek, yüksek çözünürlük, PEG’in biyoyuyumluluğu, kanser tedavisi için hedef yön odaklı folik asitin hedef özelliğine bakılması...

33 Deneysel Çalışmalar Solubility Studies Degradation Studies. Hemolysis Assay Molecular Modeling

34 Results (A) -cyclodextrin-PEG

35 cyclodextrin-PEG-folic acid.

36 Solubility Studies İlaçlar ile kompleksler içeren konjuge CD-PEG-FA’nın afinitesi Higuchi and Connors’un rapor ettiği metodlara göre incelenmiştir. β-cyclodextrin ile etkileşimiyle çözünürlüğü çarpıcı bir şekilde arttığı için β-Estradiol ilaç modeli olarak seçilmiştir. CD-PEG-FA varlığında β-Estradiol’ün çözünürlüğü β- cyclodextrin çözeltisi ve fizyoloji tamponda 8 kat daha fazla olduğu belirlenmiş.

37

38 Cyclodextrin, PEG ve FA’nın düşük MA, yüksek çözünürlüğü, ilaç kompleks özellikleri ve spesifik tanımlama karakterze edilmiş türevleri üretilmiş Sonuçlara göre biokonjuge hastalıklı uçlara aktif gönderimlere imkan veren hidrofobik ilaçlar ile kompleks içeren formda olabilir.

39 TEŞEKKÜRLER


"H.Mehmet KAYILI. Host-Guest Chemistry Bir host ve bir guest olarak adlandırılan iki veya daha fazla molekülün kovalent olmayan bir etkileşim içinde oluşturdukları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları