Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
20-24 EKİM 2008 MARMARİS HALİME SEZER

2 PİL VE AKÜMÜLATÖR NEDİR?
Piller ve aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Tiplerine göre kimyasal bileşimleri farklılık gösteren pil ve akümülatörler primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılırlar.

3 Şarj Edilebilir (Sekonder Bataryalar)
PİLLER & AKÜLER Pil&Akümülatör Şarj Edilebilir (Sekonder Bataryalar) Çinko-Karbon Alkali-Mangan Çinko-Hava Civa-Oksit Gümüs-Oksit Lityum Şarj Edilemez (Primer Bataryalar) Nikel-Kadmiyum Nikel-Metal Hidrid Lityum -İyonu Lityum-Polimer Kurşun- Asit

4 AKÜMÜLATÖRLER Stasyoner (Şeffaf Kutulu) Akümülatörler
Traksiyoner (Forklift vb) Akümülatörleri Starter (Otomotiv) araç akümülatörleri

5 PİLLER

6 PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ
Metaller Elektrolit Diğer Fe Pb Ni Cd Zn Mn Ag Hg Li H2SO4 KOH NH4Cl, ZnCl2 H2O Organ. Elektr. Plastik, Kagit, Kömür Pb/PbO2 65 8 17 10 NiCd 45 20 15 5 MnO2 30 ZnC 25 Zn/ AgO2 40 1 3 6 Zn/ HgO 11 O2 2 4 12 Li/ 50

7 ATIK PİL VE AKÜLER NEDEN AYRI TOPLANMALI?
Çevreye ve insan sağlığına olan zararlarını en aza indirmek Atık pil ve akümülatörler içerisinde bulunan ekonomik değere sahip olan metalleri geri kazanmak

8 PİL VE AKÜLERİN İÇERİSİNDE BULUNAN METALLERİN ZARARLARI
Cıva Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, Böbrek,karaciğer,beyin dokularının tahribine, Sakat doğumlara   Kurşun Sinir iletim sisteminde bozukluğa Hemoglobin bileşiminde düşmeye Kansızlığa Mide ağrısına Böbrek ve beyin iltihaplanmasına Kısırlığa Kansere ve toksik etkisinden dolayı ölüme Kadmiyum Akciğer hastalıklarına Prostat kanserine Kansızlığa, doku tahribine Böbrek üstü bezlerinin tahribine

9 YÖNETMELİK Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005
Değişiklik tarihi :

10 YÖNETMELİĞİN İÇERİ AMAÇ KAPSAM GENEL İLKELER
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Bakanlık, Valilik, Belediye, Üretici, Dağıtım ve Satış Yapan İşletmeci, Geri Kazanım Tesisleri, Geçici Depolar, Taşıma Araçları KOTA & DEPOZİTO İZİN, LİSANS PROSEDÜRLERİ Geri Kazanım Tesisleri, Araçlar, Geçici Depolar İTHALAT UYGULAMASI

11 BAKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ
İLGİLİ MADDE GÖREV/ YETKİ 6-a Politikaları saptamak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 6-b Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans ve lisans vermek 6-c Atık pil depolarının projelerine onay vermek 6-d Kota ve depozito başvurularını değerlendirmek 6-e Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak 6-f Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için düzenlenecek halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına destek sağlamak 9-b Pil üreticileri Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmak zorundadır. 9-d Atık pil ihracatını onaylamak 9-k Atık pil depolama alanlarının projeleri için onay vermek 10-b Akümülatör üreticileri Depozito Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmak zorundadır. 10-d Atık akümülatör ihracatını onaylamak 14-a Geri kazanım tesisleri Bakanlığa ön lisans ve lisans müracaatında bulunmak zorundadır. 14-g Geri Kazanım Tesisleri acil eylem planı hazırlamak ve acil bir durumda Bakanlığa ve Valiliğe bilgi vermekle yükümlüdürler. 14-h Geri kazanım tesisi, işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmakla yükümlüdürler.

12 BAKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ-2
İLGİLİ MADDE GÖREV/ YETKİ 21 Atık akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans vermek 22 Atık akümülatör geri kazanım tesislerine lisans vermek 23 Lisansa uygun çalışmayan firmaların lisansını iptal etmek 25 Atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak amacı ile kota uygulamak Pil üreticileri Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir 24 Zararlı madde içeren pillerin kullanılmalarının engellenmesi, uzun ömürlü ve zararsız madde içeren şarj edilebilir pillerin yaygınlaştırılması ve atık pil toplama sistemlerinin üreticiler tarafından oluşturulması ve kesintisiz işletilmesinin sağlanması amacıyla pil ithalatı ilgili mevzuat doğrultusunda kontrol altında tutulur. 26 Pil üreticileri, bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan “Kota Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar kota uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler 27 Pil üreticilerine kota uygulaması için izin vermek. 29 Akümülatör satışında uygulanacak depozito bedellerini her yıl geri kazanımcı ve üreticilerle birlikte belirlemek. Atık akümülatörlerin depozito oranlarında toplanmasını sağlamak. Akümülatör üreticileri Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir 31 Akümülatör üreticilerine depozito uygulaması için izin vermek. 33-b Akümülatör üretici ve ithalatçılarına kod numarası vermek

13 VALİLİK GÖREV VE YETKİLERİ
İLGİLİ MADDE GÖREV/ YETKİ 7-a İlde gerekli stratejileri geliştirmek ve uygulamakla 7-b Geri kazanım ve depolama tesislerini tespit etmek ve Bakanlığa bildirmekle 7-c Atık pil ve akümülatörlerin yasal olmayan yollarla değerlendirilmesini önlemek, denetimler sonucu bu yönetmeliğe aykırı durumun tespit edilmesi halinde atık akümülatörleri en yakın lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmesini, atık pillerin ise en yakın depolama alanına gönderilmesini sağlamak ve bu Yönetmelikte belirtilen cezaları vermek 7-d Ulusal atık taşıma formlarını değerlendirerek Bakanlığa yıllık rapor vermekle 7-e Atık akümülatör taşınması ile ilgili faaliyet gösteren araç ve firmalara taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle ve yenilemek 7-f Geçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmek 7-g Pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak 7-h Üreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sağlamak 14-c Geri kazanım tesisleri işletme planlarını her yıl valiliğe göndermekle yükümlüdürler. 14-e Geçici depolama alanları yıllık çalışma raporlarını valiliğe göndermekle yükümlüdürler. 14-g Geri Kazanım Tesisleri acil eylem planı hazırlamak ve acil bir durumda Bakanlığa ve Valiliğe bilgi vermekle yükümlüdürler. 15 Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır. 17 Atık akümülatör taşıyacak araç ve firmalara lisans vermek 18 Atık akümülatör geçici depolarına izin vermek

14 BELEDİYE GÖREV VE YETKİLERİ
İLGİLİ MADDE GÖREV/ YETKİ 8-a Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek 8-b Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek 8-c Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak 8-d Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemek 8-e Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemek 9-j Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamak 7-h Üreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sağlamak 13-a Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek

15 ÜRETİCİ SORUMLULUĞU İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 9-10 -a
Pil ve akümülatörlerin işaretlenmesi 9-10 -b Kota ve depozito başvuruları 9-10 -c Kota ve depozito yükümlülüğü kapsamında atık pil ve akü toplama zorunluluğu 9-10 -d Atık pil ve akü ihracatında izin almak 9-10 -e Pil ve akü üretiminde zararlı madde miktarını kısıtlamak 9-10-f Tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak 9-10-g Yönetmeliğe uygun taşıma yapmak 9-10-h Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pil ve akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamak 9-ı Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve “Yalnızca Atık Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına taşımak veya taşıtmak 9-j Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamak 9-k Atık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almak 9-l Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmak 20 Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı konteynerler kullanılması, bu konteynerlerin kolay taşınabilir ve hacmi asgari 4 m3 veya daha fazla olması, sızdırmazlık özelliği taşıması gereken konteynerlerin kırmızı renge boyanarak her iki yüzeyine “Atık Pil Geçici Deposu” ibaresi yazılması zorunludur. Konteynerlerın nakliye kolaylığı olan yerlerde zemini beton ve üstü kapalı alanlarda bulundurulması gerekli olup, bu alanlarda yangına karşı her türlü tedbir alınması zorunludur.

16 ÜRETİCİ SORUMLULUĞU-2 İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 24
Pil ve akümülatörleri ilgili mevzuat doğrultusunda ithal etmek 25 Kota kapsamında atık pilleri toplamak, belli bir sistem kurmak 26 Kota Uygulaması Müracaat Formunu her yıl Bakanlığa sunmak 27 Kota uygulaması için Bakanlıktan izin alır. 28 Yönetmelikte belirtilen hedeflere ulaşmak zorundadır. 29 Depozito kapsamında atık aküleri toplamak, belli bir sistem kurmak Depozito bedellerinin Bakanlıkla beraber belirlenmesini sağlar. 30 Depozito Uygulaması Müracaat Formunu her yıl Bakanlığa sunmak 31 Depzoito uygulaması için Bakanlıktan izin alır. 32 33-a Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılması 33-b Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer alması 33-c Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması 33-d Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerinin Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenmesi ve işaretlenmesi zorunludur. Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarının Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenmesi 34 Pil ve akümülatör üreticileri, ürünlerinin satış yerlerinde, geçici depolama noktalarında ve ilgili diğer yerlerde (Ek-4/A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolü, akümülatör ürünlerin etiketlerinde ise (EK- 4/B) de yer alan uyarı ve bilgileri tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceği ve okuyabileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

17 PİL VE AKÜ SATIŞ YERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 11-12-a Pil ve akümülatör üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pil ve aküleri ücretsiz olarak almak, aküler için depozito uygulamak 11-b Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamak 11-c,12-a Tüketicilerin getirdiği atık pil ve aküleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamak 11-d,12-b İşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile atık pil ve akülerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmak 11-e Üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini bulundurmak 12-c Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmakla, atık akümülatörleri bu alanda doksan günden fazla tutmamakla, depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton veya asfalttan oluşturarak aside karşı dayanıklı olmasını sağlamakla, duvarlarının aside karşı dayanıklı boya ile boyanmasını sağlamakla, sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beş adedinden fazlasını üst üste koymamakla, sızdıran akümülatörleri, aside dayanıklı sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurmak 12-d Toplanan atık akümülatörlerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları üreticiye bildirmek ve geçici depolama veya lisanslı taşıyıcılara veya lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak teslim etmek

18 TÜKETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 13-a Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek 13-b Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekle, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemek 13-c Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemek

19 TAŞIMA İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 15
Atık akümülatör taşımak için lisans almak Atık piller için 210 litrelik HDPE fıçı kullanmak Araçların renginin kırmızı olması, Yönetmelik Ek-1 de yer alan amblemin bulunması, araçların üzerinde "Atık Pil Taşıma Aracı" ve "Atık Akümülatör Taşıma Aracı" yazılması 16 Atık pil ve akümülatör taşımacılığında UATF kullanılması 17 Yönetmelik Ek-5 de belirtilen esaslar çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden lisans almak

20 TAŞIMA FİRMALARI Lisanslı Firma Sayısı : 91 ADANA 3 ANKARA 26 ANTALYA
AYDIN 1 BALIKESİR BURSA ESKİŞEHİR 5 GAZİANTEP İSTANBUL 19 İZMİR 16 KAYSERİ KOCAELİ KONYA KÜTAHYA 8 MERSİN SAMSUN

21 GEÇİCİ DEPOLAMA İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 18
Üretici tarafından yetkilendirilmek ve ilgil valilikten izin almak, atık aküleri 90 günden fazla depolarda bekletmemek 19-a Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması 19-b Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması 19-c Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması, 19-d Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması, 19-e Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi 19-f Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri bulunması, 19-g Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması 19-h Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması 19-i Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda depolanması 19-j Çalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması,

22 GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI
ANKARA 8 ANTALYA 2 İSTANBUL 7 KIRIKKALE 1 ERZURUM KOCAELİ 4 SAMSUN KONYA ESKİŞEHİR SAKARYA ŞANLIURFA DENİZLİ ADANA MARDİN TRABZON 9 İZMİR 5 DİYARBAKIR ELAZIĞ KÜTAHYA AYDIN BURSA MERSİN BOLU 3 BALIKESİR ÇANAKKALE ISPARTA MUĞLA BATMAN ÇORUM TOKAT İZİNLİ FİRMA SAYISI : 86

23 GERİ KAZANIM TESİSLERİ
İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 14-a Bakanlıktan ön lisans ve lisans almak 14-b Atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları istendiğinde yetkililere ibraz etmek üzere üç yıl süreyle tesiste bulundurmak 14-c İşletme planlarını her yıl Ocak ayı içinde ilgili Valiliğe göndermek 14-d Atığın tesise girişinde geri kazanım işleminden önce atığın ulusal atık taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek 14-e Pil ve akümülatör üreticileri veya bunların yetkilendirecekleri kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan geçici depolama tesisleri tarafından onaylanmamış belgelerle getirilen atık pil ve akümülatörleri tesislerine kabul etmemekle, tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili Valiliğe göndermekle, tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamak 14-f Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmakla ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemek 14-g Acil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğunda Bakanlık ve Valiliğe bilgi vermek 14-h Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmak 19-a Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması 19-b Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması 19-c Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,

24 GERİ KAZANIM TESİSLERİ -2
İLGİLİ MADDE YÜKÜMLÜLÜK 19-d Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması, 19-e Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi 19-f Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri bulunması, 19-g Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması 19-h Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması 19-i Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda depolanması 19-j Çalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması, 21 ÇED, Teknoloji Uygunluk Raporu ve Ön Lisans almak 22 Geçici izin veya Lisans almak 23 Lisansa uygun çalışmak

25 GERİ KAZANIM TESİSLERİ -3
Lisanslı Firma sayısı :13 İzinli Firma Sayısı :1 TOPLAM :14 ESKİŞEHİR 2 KÜTAHYA 1 İZMİR KONYA SAMSUN GAZİANTEP 3 MERSİN AYDIN KIRIKKALE ANTALYA MANİSA

26 YASAKLAMA &KISITLAMA Ağırlıkça yüzde iki (%2) den fazla cıva oksit
veya cıva içeren düğme tipi piller ve düğme tipi pillerden oluşan pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ağırlıkça milyonda beş (%0,0005) den fazla cıva içeren (Hg) pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ağırlıkça onbinde yirmibeş (%0,025) den fazla kadmiyum (Cd) içeren primer pillerin, ithalatı ve üretimi yasaktır.

27 ETİKETLEME & İŞARETLEME
Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünleri Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir. -Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajları Yönetmelik Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenir. Akümülatörler Yönetmelik Ek-1’deki gibi işaretlenir ve etiketlenir. Üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarası yer alır Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresi bulundurulur (bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibare bulundurulacaktır.). Ayrıca bu ürünlerin etiketlerinde Ek-4B’de yer alan uyarıcı bilgilerin bulunması zorunludur.

28 ETİKET ÖRNEKLERİ AKÜ-350 (Firma Kodu) DEPOZİTOLUDUR Ağırlıkça % 0,0005-%2 arası cıva içeren düğme tipi piller için etiketleme örneği Pb Hg GERİ KAZANILIR Ek-4Bde yer alan uyarıcı bilgiler

29 ÜRETİM & İTHALAT MİKTARLARI
Ülkemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton akümülatör piyasaya sürülmektedir. Piyasaya sürülen akümülatörlerin ortalama %80’i yerli üretim, %20’si de ithalattır. Akümülatörler kullanım alanlarına göre starter (otomobil aküleri), stasyoner ve traksiyoner (Telekom aküleri, Enerji santral aküleri, Forklift aküler, kesintisiz güç kaynakları aküleri) akümülatörler olarak sınıflandırılmaktadır. Yerli üretim akülerinin tamamı starter akülerdir. Stasyoner ve traksiyoner akülerin tamamı ise ithaldir. Ülkemizde her yıl yaklaşık ton pil piyasaya arz edilmektedir. Türkiye’ye ithal edilen pillerin yaklaşık %2’si Yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmayacak şekilde civa ve kadmiyum içeren pillerdir. Kota kapsamında yapılan uygulamalara göre 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 229 ton/yıl atık pil Kaynakta Ayrı Toplanarak yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilmiştir. Evsel atık kompozisyonu içinde yer alan atık pil miktarına ilişkin bilgiler mevcut değildir.

30 ÜRETİM & İTHALAT MİKTARLARI
DEPOZİTO YILI FİRMA SAYISI ÜRETİM &İTHALAT YILI ÜRETİM &İTHALAT MİKTARI 2005 142 2004 69.954 2006 199 86.313 2007 289 65.000 2008 322 73.902 KOTA YILI FİRMA SAYISI ÜRETİM &İTHALAT YILI ÜRETİM &İTHALAT MİKTARI 2005 140 2004 9.179 2006 257 9.297 2007 455 11.500 2008 481 9.471

31 GERİ KAZANIM & BERTARAF BİLGİLERİ

32 VERİ KAYNAKLARIMIZ Kotaya tabi firmalardan gelen toplama bilgileri
Depozitoya tabi firmalardan gelen toplama bilgileri Geçici depolama alanlarından gelen toplama bilgileri Geri kazanım tesislerinden gelen bertaraf bilgileri - Ulusal Atık Taşıma formu - Aylık Faaliyet raporları İl Müdürlüklerinden gelen yıllık UATF raporları ile yukarıdaki veriler karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

33 AKÜ GERİ KAZANIM Ülkemizde atık kurşun asit akülerin geri kazanımı yapılmaktadır. Atık akü geri kazanımı sonucu açığa çıkanlar: Kurşun: %60 Plastik: %12 Filtre tozu+ Cüruf: % 6 (Filtre tozu proseste tekrar kullanılmakta, cüruf ise nihai olarak bertaraf edilmektedir) Asitli su: %22 (Nötralize edildikten sonra bertaraf edilmektedir.)

34 GERİ KAZANIM MİKTARLARI- ATIK AKÜ
FİRMA ADI 2006 /ton 2007/ton 2008/ton AK METAL 1.054,570 1.186,588 668,720 AKDENİZ * 267,580 AKIM 397,894 1.607,35 957,013 ALFA 47,870 1.657,425 1.028,370 ASLAN AVCI 1.480,59 2.988,051 3.561,324 BÜLBÜL 1.190,956 944,331 407,903 ÇILDIRLAR 3.562,088 2.894,491 501,192 EFE 45,582 59,156 42,558 KUDRET 7.577,163 11.082,318 5.378,430 KARKUSAN 169,14 54,705 KÖROĞLU 24,96 726,547 384,562 MUTLU 9.481,429 18.105,866 13.874,255 ULUKÖK 1.435,68 2.482,215 796,393 İNCİ 1.571,714 1.429,712 ÇANAKÇI KARDEŞLER 153,090 TOPLAM 26.566,362 45.475,192 29.238,227

35 ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARLARI
2005 2006 2007 2008 İLK SEKİZ AY GERİ KAZANILAN KURŞUN MİKTARI-%60 6.000 ton ton ton ton PLASTİK %12 1.200 ton 3.173 ton 5.457 ton 3.509 ton CÜRUF+ FİLTRE TOZU %6 600 ton 1.586 ton 2.728 ton 1.754 ton ASİTLİ SU %22 2.200 ton 5.817 ton ton 6.432 ton

36 ÜRETİM&İTHALAT MİKTARI (TON) 69.954 ton 86.313 ton 65.050 ton
2005 2006 2007 2008 İLK 8 AY FİRMA SAYISI 141 199 265 333 ÜRETİM&İTHALAT MİKTARI (TON) ton ton ton 73,902 ton DEPOZİTO ORANI %70 %80 %90 DEPOZİTO MİKTARI ton ton ton 66.51ton LİSANSLI GERİ KAZANIM TESİSİ 2 lisanslı, 6 geçici çalışma izinli 9 lisanslı 13 lisanslı 1 geçici çalışma izinli LİSANSLI ARAÇ SAYISI 11 28 39 91 GERİ KAZANIMA GİDEN ATIK AKÜ MİKTARI ton ton ton ton GERİ KAZANILAN KURŞUN MİKTARI 6.000 ton ton ton 17.534ton PLASTİK 1.200 ton 3.173 ton 5.457 ton 3.509 ton CÜRUF+ FİLTRE TOZU 600 ton 1.586 ton 2.728 ton 1.754 ton ASİTLİ SU 2.200 ton 5.817 ton ton 6.432 ton İHRACAT MİKTARI 4.220 ton TOPLAM ATIK AKÜ MİKTARI TON TON TON TON

37 PİL BERTARAFI Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı ulusal atık taşıma formlarıyla takip edilmektedir. Türkiye’de atık pil geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. Kaynakta ayrı toplanan Ni-Cd, Li-İon ve Ni-Mh piller geri kazanım amaçlı ihraç edilmektedir. Diğer piller ise belediyelerin düzenli depolama sahalarında atık piller için tahsis edilen alanlarda depolanmaktadır.

38 PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ
Türkiye genelinde 75 Anadolu Belediyesi ve Belediye Birlikleri, 29 İstanbul İlçe Belediyesi, 8 Zincir Market ve 7 Üniversite ile atık pillerin toplanması konusunda yapılan protokoller çerçevesinde birlikte çalışmaktadır. Bu kapsamda bidon ile atık pil toplama kutusu dağıtılmıştır. Toplama faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı ise 11’dir. Toplanan piller Kocaeli ve İzmir’deki ayrıştırma tesislerinde ayrıştırılarak geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmektedir.

39 PİL BERTARAF BİLGİLERİ
YIL İZAYDAŞ TON İHRAC GERİ KZN. TAP&BELEDİYE DEPO TON TOPLAM 2005 7 27 31 2006 12,8 52 133,95 198,75 2007 3,602 40,8 189,1 233,5 2008 24 76 100

40 PİL TOPLAMA BİLGİLERİ KAYNAK: TAP

41 ÜRETİM&İTHALAT MİKTARI (TON) 9.179 ton 9.297 ton 12.415 ton 9.471 ton
2005 2006 2007 2008 İLK 6 AY FİRMA SAYISI 140 257 423 481 ÜRETİM&İTHALAT MİKTARI (TON) 9.179 ton 9.297 ton ton 9.471 ton KOTA ORANI I.GRUP: % 15 II.GRUP: %25 I.GRUP: % 25 II.GRUP: %35 I.GRUP: % 30 II.GRUP: %50 I.GRUP: % 35 II.GRUP: %65 KOTA MİKTARI 1.397 ton 2.351 ton 3.682 ton 3,763 ton ARAÇ SAYISI - 11 KAYITLI TOPLANAN VE BERTARAFA GİDEN MİKTAR 31 ton 198,75 ton 233,5 ton 100 ton İZAYDAŞ 7 ton 12,8 ton 3,602 ton BELEDİYE TAP NİHAİ DEPO 24 ton 133,95 ton 189,1 ton 76 ton İHRACAT 52 ton (Nİ-CD, Lİ-ION, Nİ-MH ) 40,8 ton

42 KURULAN DERNEKLER & YETKİ TARİHLERİ
_ _ _ TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ-(TAP) AKÜMÜLATÖR ÜRETİCİ VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ-(AKÜDER) TÜM AKÜ İTHALATÇILARI VE ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ- (TÜMAKÜDER)

43 DERNEKLER BAZINDA AKÜ TOPLAMA BİLGİLERİ
YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ TOPLAMA BİLGİLERİ 2006/TON 2007/TON 2008/TON AKÜDER 22.208,084 37.510,152 25.675,960 TÜMAKÜDER 3.744,028 4.752,486 2.275,748 DİĞERLERİ 614,25 3.212,55 1.286,519 İHRACAT(TURKCELL) 4.220 0,00 TOPLAM 30.786,362 45.475,192 29.238,227

44 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden gelen 2007 UATF ler değerlendirilmiştir.İL MÜDÜRLÜKLERİ RAPORLAMA 2008.xls Belediyelerin atık pil konusunda yaptıkları çalışmalar değerlendirilmiştir.BELEDİYELER 2008.xls

45 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde atık pil toplama çalışmaları başlatılmıştır. 16 ilde (ilçeleri dahil) yer alan hastanelerde (600 adet) atık pil toplama çalışmaları başlatılmıştır. Demir çelik fabrikaları ile atık pillerin demir çelik sektöründe değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. ARAS Kargo ile TAP arasında yapılan protokol kapsamında etkin bir atık pil toplama kampanyası başlatılmıştır. Pil ve akümülatör ithalatı için Çevre Uyum Belgesi uygulamalarına devam edilmektedir.

46 AMACIMIZ Türkiye piyasasına arz edilen pil ve akümülatörlerin kayıt altına alınması, Yönetmeliğe uygun pil ve akümülatörlerin ithalatının sağlanması, Atık pil ve akümülatörlerin etkin bir biçimde toplanmasının sağlanması, Toplanan pil ve akümülatörlerin sağlıklı bertarafının sağlanması, Atık pil ve akümülatörlerin kayıt altına alınması, Bu maddeler doğrultusunda etkin bir atık pil ve akümülatör yönetimin sağlanması,

47 İHTİYAÇLARIMIZ Bilgilendirme Çalışmaları Denetimler
Pil ve Akümülatör İthalatı ve İhtiyaçları Atık pil ve akünün toplanmasına ve geri kazanımına yönelik bilinçlendirme- (üreticiler, satıcılar, tüketiciler, geçici depocular ve geri kazanımcılar) Denetimler Üretilen ve ithal edilen pil ve aküler Geri kazanım tesisleri Geçici depolama alanları Satış noktaları En iyi akü geri kazanım teknolojilerinin belirlenmesi Pil ayrıştırma tekniklerinin geliştirilmesi Atık pil geri kazanım teknolojilerinin araştırılarak ülke genelinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi

48 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Daha Fazla Bilgi İçin Halime SEZER Tel:


"ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları