Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20-24 EKİM 2008 MARMARİS HALİME SEZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20-24 EKİM 2008 MARMARİS HALİME SEZER."— Sunum transkripti:

1 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20-24 EKİM 2008 MARMARİS HALİME SEZER

2 PİL VE AKÜMÜLATÖR NEDİR? Piller ve aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Tiplerine göre kimyasal bileşimleri farklılık gösteren pil ve akümülatörler primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılırlar. Piller ve aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Tiplerine göre kimyasal bileşimleri farklılık gösteren pil ve akümülatörler primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılırlar.

3 PİLLER & AKÜLER Pil&Akümülatör Şarj Edilebilir (Sekonder Bataryalar) Çinko-Karbon Alkali-Mangan Çinko-Hava Civa-Oksit Gümüs-Oksit Lityum Şarj Edilemez (Primer Bataryalar) Nikel-Kadmiyum Nikel-Metal Hidrid Lityum -İyonu Lityum-Polimer Kurşun- Asit

4 AKÜMÜLATÖRLER Stasyoner (Şeffaf Kutulu) Akümülatörler Starter (Otomotiv) araç akümülatörleri Traksiyoner (Forklift vb) Akümülatörleri

5 PİLLER

6 PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ MetallerElektrolitDiğer FePbNiCdZnMnAgHgLiH2S O 4 KO H NH4 Cl, ZnCl 2 H2OOrga n. Elekt r. Plastik, Kagit, Kömür Pb/PbO 2 6581710 NiCd4520155105 MnO 2 20 3051015 ZnC20 2551020 Zn/ AgO 2 40103013610 Zn/ HgO 4010303611 Zn/ O 2 453024812 Li/ MnO 2 5030210

7 ATIK PİL VE AKÜLER NEDEN AYRI TOPLANMALI? Çevreye ve insan sağlığına olan zararlarını en aza indirmek Çevreye ve insan sağlığına olan zararlarını en aza indirmek Atık pil ve akümülatörler içerisinde bulunan ekonomik değere sahip olan metalleri geri kazanmak Atık pil ve akümülatörler içerisinde bulunan ekonomik değere sahip olan metalleri geri kazanmak

8 PİL VE AKÜLERİN İÇERİSİNDE BULUNAN METALLERİN ZARARLARI Kadmiyum Akciğer hastalıklarına Prostat kanserine Kansızlığa, doku tahribine Böbrek üstü bezlerinin tahribine Kurşun Sinir iletim sisteminde bozukluğa Hemoglobin bileşiminde düşmeye Kansızlığa Mide ağrısına Böbrek ve beyin iltihaplanmasına Kısırlığa Kansere ve toksik etkisinden dolayı ölüme Cıva Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, Böbrek,karaciğer,beyin dokularının tahribine, Sakat doğumlara

9 YÖNETMELİK Yayımlanma tarihi:31.08.2004 Yayımlanma tarihi:31.08.2004 Yürürlük tarihi:01.01.2005 Yürürlük tarihi:01.01.2005 Değişiklik tarihi:03.03.2005 Değişiklik tarihi:03.03.2005

10 YÖNETMELİĞİN İÇERİ AMAÇ KAPSAM GENEL İLKELER GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Bakanlık, Valilik, Belediye, Üretici, Dağıtım ve Satış Yapan İşletmeci, Geri Kazanım Tesisleri, Geçici Depolar, Taşıma Araçları KOTA & DEPOZİTO İZİN, LİSANS PROSEDÜRLERİ Geri Kazanım Tesisleri, Araçlar, Geçici Depolar İTHALAT UYGULAMASI

11 BAKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ İLGİLİ MADDEGÖREV/ YETKİ 6-aPolitikaları saptamak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 6-bAtık pil ve akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans ve lisans vermek 6-cAtık pil depolarının projelerine onay vermek 6-dKota ve depozito başvurularını değerlendirmek 6-eAtık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak 6-fAtık pillerin ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için düzenlenecek halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına destek sağlamak 9-bPil üreticileri Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmak zorundadır. 9-dAtık pil ihracatını onaylamak 9-kAtık pil depolama alanlarının projeleri için onay vermek 10-bAkümülatör üreticileri Depozito Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmak zorundadır. 10-dAtık akümülatör ihracatını onaylamak 14-aGeri kazanım tesisleri Bakanlığa ön lisans ve lisans müracaatında bulunmak zorundadır. 14-gGeri Kazanım Tesisleri acil eylem planı hazırlamak ve acil bir durumda Bakanlığa ve Valiliğe bilgi vermekle yükümlüdürler. 14-hGeri kazanım tesisi, işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmakla yükümlüdürler.

12 BAKANLIK GÖREV VE YETKİLERİ-2 İLGİLİ MADDEGÖREV/ YETKİ 21Atık akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans vermek 22Atık akümülatör geri kazanım tesislerine lisans vermek 23Lisansa uygun çalışmayan firmaların lisansını iptal etmek 25Atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak amacı ile kota uygulamak 25Pil üreticileri Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir 24Zararlı madde içeren pillerin kullanılmalarının engellenmesi, uzun ömürlü ve zararsız madde içeren şarj edilebilir pillerin yaygınlaştırılması ve atık pil toplama sistemlerinin üreticiler tarafından oluşturulması ve kesintisiz işletilmesinin sağlanması amacıyla pil ithalatı ilgili mevzuat doğrultusunda kontrol altında tutulur. 26Pil üreticileri, bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan “Kota Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar kota uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler 27Pil üreticilerine kota uygulaması için izin vermek. 29Akümülatör satışında uygulanacak depozito bedellerini her yıl geri kazanımcı ve üreticilerle birlikte belirlemek. Atık akümülatörlerin depozito oranlarında toplanmasını sağlamak. 29Akümülatör üreticileri Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir 31Akümülatör üreticilerine depozito uygulaması için izin vermek. 33-bAkümülatör üretici ve ithalatçılarına kod numarası vermek

13 VALİLİK GÖREV VE YETKİLERİ İLGİLİ MADDEGÖREV/ YETKİ 7-aİlde gerekli stratejileri geliştirmek ve uygulamakla 7-bGeri kazanım ve depolama tesislerini tespit etmek ve Bakanlığa bildirmekle 7-cAtık pil ve akümülatörlerin yasal olmayan yollarla değerlendirilmesini önlemek, denetimler sonucu bu yönetmeliğe aykırı durumun tespit edilmesi halinde atık akümülatörleri en yakın lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmesini, atık pillerin ise en yakın depolama alanına gönderilmesini sağlamak ve bu Yönetmelikte belirtilen cezaları vermek 7-dUlusal atık taşıma formlarını değerlendirerek Bakanlığa yıllık rapor vermekle 7-eAtık akümülatör taşınması ile ilgili faaliyet gösteren araç ve firmalara taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle ve yenilemek 7-fGeçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmek 7-gPil ve akümülatörlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak 7-hÜreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sağlamak 14-cGeri kazanım tesisleri işletme planlarını her yıl valiliğe göndermekle yükümlüdürler. 14-eGeçici depolama alanları yıllık çalışma raporlarını valiliğe göndermekle yükümlüdürler. 14-gGeri Kazanım Tesisleri acil eylem planı hazırlamak ve acil bir durumda Bakanlığa ve Valiliğe bilgi vermekle yükümlüdürler. 15Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır. 17Atık akümülatör taşıyacak araç ve firmalara lisans vermek 18Atık akümülatör geçici depolarına izin vermek

14 BELEDİYE GÖREV VE YETKİLERİ İLGİLİ MADDEGÖREV/ YETKİ 8-aAtık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek 8-bKuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek 8-cÜreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak 8-dOkullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemek 8-eBelediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemek 9-jBelediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamak 7-hÜreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sağlamak 13-aAtık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek

15 ÜRETİCİ SORUMLULUĞU İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 9-10 -aPil ve akümülatörlerin işaretlenmesi 9-10 -bKota ve depozito başvuruları 9-10 -cKota ve depozito yükümlülüğü kapsamında atık pil ve akü toplama zorunluluğu 9-10 -dAtık pil ve akü ihracatında izin almak 9-10 -ePil ve akü üretiminde zararlı madde miktarını kısıtlamak 9-10-fTüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak 9-10-gYönetmeliğe uygun taşıma yapmak 9-10-hGenel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pil ve akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamak 9-ıToplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve “Yalnızca Atık Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına taşımak veya taşıtmak 9-jBelediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamak 9-kAtık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almak 9-lSabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmak 20Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı konteynerler kullanılması, bu konteynerlerin kolay taşınabilir ve hacmi asgari 4 m 3 veya daha fazla olması, sızdırmazlık özelliği taşıması gereken konteynerlerin kırmızı renge boyanarak her iki yüzeyine “Atık Pil Geçici Deposu” ibaresi yazılması zorunludur. Konteynerlerın nakliye kolaylığı olan yerlerde zemini beton ve üstü kapalı alanlarda bulundurulması gerekli olup, bu alanlarda yangına karşı her türlü tedbir alınması zorunludur.

16 ÜRETİCİ SORUMLULUĞU-2 İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 24Pil ve akümülatörleri ilgili mevzuat doğrultusunda ithal etmek 25Kota kapsamında atık pilleri toplamak, belli bir sistem kurmak 26Kota Uygulaması Müracaat Formunu her yıl Bakanlığa sunmak 27Kota uygulaması için Bakanlıktan izin alır. 28Yönetmelikte belirtilen hedeflere ulaşmak zorundadır. 29Depozito kapsamında atık aküleri toplamak, belli bir sistem kurmak 29Depozito bedellerinin Bakanlıkla beraber belirlenmesini sağlar. 30Depozito Uygulaması Müracaat Formunu her yıl Bakanlığa sunmak 31Depzoito uygulaması için Bakanlıktan izin alır. 32Yönetmelikte belirtilen hedeflere ulaşmak zorundadır. 33-aAtık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılması 33-bAtık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer alması 33-cKurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması 33-dSekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerinin Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenmesi ve işaretlenmesi zorunludur. Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarının Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenmesi 34Pil ve akümülatör üreticileri, ürünlerinin satış yerlerinde, geçici depolama noktalarında ve ilgili diğer yerlerde (Ek-4/A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolü, akümülatör ürünlerin etiketlerinde ise (EK- 4/B) de yer alan uyarı ve bilgileri tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceği ve okuyabileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

17 PİL VE AKÜ SATIŞ YERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 11-12-aPil ve akümülatör üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pil ve aküleri ücretsiz olarak almak, aküler için depozito uygulamak 11-bAtık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamak 11-c,12-aTüketicilerin getirdiği atık pil ve aküleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamak 11-d,12-bİşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile atık pil ve akülerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmak 11-eÜreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini bulundurmak 12-cAtık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmakla, atık akümülatörleri bu alanda doksan günden fazla tutmamakla, depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton veya asfalttan oluşturarak aside karşı dayanıklı olmasını sağlamakla, duvarlarının aside karşı dayanıklı boya ile boyanmasını sağlamakla, sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beş adedinden fazlasını üst üste koymamakla, sızdıran akümülatörleri, aside dayanıklı sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurmak 12-dToplanan atık akümülatörlerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları üreticiye bildirmek ve geçici depolama veya lisanslı taşıyıcılara veya lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak teslim etmek

18 TÜKETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 13-aAtık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek 13-bAracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekle, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemek 13-cTüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemek

19 TAŞIMA İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 15Atık akümülatör taşımak için lisans almak 15Atık piller için 210 litrelik HDPE fıçı kullanmak 15Araçların renginin kırmızı olması, Yönetmelik Ek-1 de yer alan amblemin bulunması, araçların üzerinde "Atık Pil Taşıma Aracı" ve "Atık Akümülatör Taşıma Aracı" yazılması 16Atık pil ve akümülatör taşımacılığında UATF kullanılması 17Yönetmelik Ek-5 de belirtilen esaslar çerçevesinde İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden lisans almak

20 TAŞIMA FİRMALARI Lisanslı Firma Sayısı: 91 ADANA3 ANKARA26 ANTALYA2 AYDIN1 BALIKESİR1 BURSA1 ESKİŞEHİR5 GAZİANTEP2 İSTANBUL19 İZMİR16 KAYSERİ1 KOCAELİ2 KONYA2 KÜTAHYA8 MERSİN1 SAMSUN1

21 GEÇİCİ DEPOLAMA İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 18Üretici tarafından yetkilendirilmek ve ilgil valilikten izin almak, atık aküleri 90 günden fazla depolarda bekletmemek 19-aTesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması 19-bTesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması 19-cTesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması, 19-dTesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması, 19-eSızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi 19-fAtık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri bulunması, 19-gAtık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması 19-hSahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması 19-iTesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda depolanması 19-jÇalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması,

22 GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI İZİNLİ FİRMA SAYISI : 86 ANKARA8 ANTALYA2 İSTANBUL7 KIRIKKALE1 ERZURUM2 KOCAELİ4 SAMSUN2 KONYA1 ESKİŞEHİR7 SAKARYA1 ŞANLIURFA2 DENİZLİ1 ADANA4 MARDİN1 TRABZON9 İZMİR5 DİYARBAKIR4 ELAZIĞ1 KÜTAHYA5 AYDIN1 BURSA1 MERSİN2 BOLU3 BALIKESİR3 ÇANAKKALE3 ISPARTA2 MUĞLA1 BATMAN1 ÇORUM1 TOKAT1

23 GERİ KAZANIM TESİSLERİ İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 14-aBakanlıktan ön lisans ve lisans almak 14-bAtık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları istendiğinde yetkililere ibraz etmek üzere üç yıl süreyle tesiste bulundurmak 14-cİşletme planlarını her yıl Ocak ayı içinde ilgili Valiliğe göndermek 14-dAtığın tesise girişinde geri kazanım işleminden önce atığın ulusal atık taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek 14-ePil ve akümülatör üreticileri veya bunların yetkilendirecekleri kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan geçici depolama tesisleri tarafından onaylanmamış belgelerle getirilen atık pil ve akümülatörleri tesislerine kabul etmemekle, tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili Valiliğe göndermekle, tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamak 14-fTesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmakla ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemek 14-gAcil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğunda Bakanlık ve Valiliğe bilgi vermek 14-hTesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmak 19-aTesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması 19-bTesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması 19-cTesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,

24 GERİ KAZANIM TESİSLERİ -2 İLGİLİ MADDEYÜKÜMLÜLÜK 19-dTesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması, 19-eSızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi 19-fAtık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri bulunması, 19-gAtık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması 19-hSahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması 19-iTesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda depolanması 19-jÇalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması, 21ÇED, Teknoloji Uygunluk Raporu ve Ön Lisans almak 22Geçici izin veya Lisans almak 23Lisansa uygun çalışmak

25 GERİ KAZANIM TESİSLERİ -3 Lisanslı Firma sayısı :13 İzinli Firma Sayısı:1 TOPLAM :14 ESKİŞEHİR2 KÜTAHYA1 İZMİR1 KONYA1 SAMSUN1 GAZİANTEP3 MERSİN1 AYDIN1 KIRIKKALE1 ANTALYA1 MANİSA1

26 YASAKLAMA &KISITLAMA Ağırlıkça yüzde iki (%2) den fazla cıva oksit veya cıva içeren düğme tipi piller ve düğme tipi pillerden oluşan pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ağırlıkça milyonda beş (%0,0005) den fazla cıva içeren (Hg) pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ağırlıkça onbinde yirmibeş (%0,025) den fazla kadmiyum (Cd) içeren primer pillerin, ithalatı ve üretimi yasaktır.

27 ETİKETLEME & İŞARETLEME Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünleri Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir. -Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajları Yönetmelik Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenir. Akümülatörler Yönetmelik Ek-1’deki gibi işaretlenir ve etiketlenir. Akümülatörler Yönetmelik Ek-1’deki gibi işaretlenir ve etiketlenir. Üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarası yer alır Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresi bulundurulur (bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibare bulundurulacaktır.). Ayrıca bu ürünlerin etiketlerinde Ek-4B’de yer alan uyarıcı bilgilerin bulunması zorunludur.

28 ETİKET ÖRNEKLERİ Ağırlıkça % 0,0005-%2 arası cıva içeren düğme tipi piller için etiketleme örneği Hg AKÜ-350 (Firma Kodu) DEPOZİTOLUDUR Pb GERİ KAZANILIR Ek-4Bde yer alan uyarıcı bilgiler

29 ÜRETİM & İTHALAT MİKTARLARI Ülkemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton akümülatör piyasaya sürülmektedir. Piyasaya sürülen akümülatörlerin ortalama %80’i yerli üretim, %20’si de ithalattır. Akümülatörler kullanım alanlarına göre starter (otomobil aküleri), stasyoner ve traksiyoner (Telekom aküleri, Enerji santral aküleri, Forklift aküler, kesintisiz güç kaynakları aküleri) akümülatörler olarak sınıflandırılmaktadır. Yerli üretim akülerinin tamamı starter akülerdir. Stasyoner ve traksiyoner akülerin tamamı ise ithaldir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10.000 ton pil piyasaya arz edilmektedir. Türkiye’ye ithal edilen pillerin yaklaşık %2’si Yönetmelikte verilen sınır değerleri aşmayacak şekilde civa ve kadmiyum içeren pillerdir. Kota kapsamında yapılan uygulamalara göre 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 229 ton/yıl atık pil Kaynakta Ayrı Toplanarak yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilmiştir. Evsel atık kompozisyonu içinde yer alan atık pil miktarına ilişkin bilgiler mevcut değildir.

30 ÜRETİM & İTHALAT MİKTARLARI DEPOZİT O YILI FİRMA SAYI SI ÜRETİM &İTHAL AT YILI ÜRETİM &İTHALAT MİKTARI 2005142200469.954 2006199200586.313 2007289200665.000 2008322200773.902 KOTA YI LI FİRMA SA YISI ÜRETİM &İTHALAT YILI ÜRETİM &İTHALAT MİKTARI 200514020049.179 200625720059.297 2007455200611.500 200848120079.471

31 GERİ KAZANIM & BERTARAF BİLGİLERİ 2006-2007-2008

32 VERİ KAYNAKLARIMIZ Kotaya tabi firmalardan gelen toplama bilgileri Depozitoya tabi firmalardan gelen toplama bilgileri Geçici depolama alanlarından gelen toplama bilgileri Geri kazanım tesislerinden gelen bertaraf bilgileri - Ulusal Atık Taşıma formu - Aylık Faaliyet raporları İl Müdürlüklerinden gelen yıllık UATF raporları ile yukarıdaki veriler karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

33 AKÜ GERİ KAZANIM Ülkemizde atık kurşun asit akülerin geri kazanımı yapılmaktadır. Atık akü geri kazanımı sonucu açığa çıkanlar: Kurşun: %60 Plastik: %12 Filtre tozu+ Cüruf: % 6 (Filtre tozu proseste tekrar kullanılmakta, cüruf ise nihai olarak bertaraf edilmektedir) Asitli su: %22 (Nötralize edildikten sonra bertaraf edilmektedir.)

34 GERİ KAZANIM MİKTARLARI- ATIK AKÜ FİRMA ADI2006 /ton2007/ton2008/ton AK METAL1.054,5701.186,588668,720 AKDENİZ *267,580 AKIM397,8941.607,35957,013 ALFA47,8701.657,4251.028,370 ASLAN AVCI1.480,592.988,0513.561,324 BÜLBÜL1.190,956944,331407,903 ÇILDIRLAR3.562,0882.894,491501,192 EFE45,58259,15642,558 KUDRET7.577,16311.082,3185.378,430 KARKUSAN 169,1454,705 KÖROĞLU24,96726,547384,562 MUTLU9.481,42918.105,86613.874,255 ULUKÖK1.435,682.482,215796,393 İNCİ 1.571,7141.429,712 ÇANAKÇI KARDEŞLER 153,090 TOPLAM26.566,36245.475,19229.238,227

35 ELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARLARI 2005200620072008 İLK SEKİZ AY GERİ KAZANILAN KURŞUN MİKTARI- %60 6.000 ton15.866 ton27.286 ton17.543 ton PLASTİK %12 1.200 ton3.173 ton5.457 ton3.509 ton CÜRUF+ FİLTRE TOZU %6 600 ton1.586 ton2.728 ton1.754 ton ASİTLİ SU %22 2.200 ton5.817 ton10.005 ton6.432 ton

36 2005200620072008 İLK 8 AY FİRMA SAYISI141199265333 ÜRETİM&İTHALAT MİKTARI (TON) 69.954 ton86.313 ton65.050 ton73,902 ton DEPOZİTO ORANI%70%80%90 DEPOZİTO MİKTARI48.967 ton67.003 ton54.138 ton66.51ton LİSANSLI GERİ KAZANIM TESİSİ 2 lisanslı, 6 geçici çalışma izinli 9 lisanslı13 lisanslı 1 geçici çalışma izinli LİSANSLI ARAÇ SAYISI11283991 GERİ KAZANIMA GİDEN ATIK AKÜ MİKTARI 10.000 ton26.442 ton18.000 ton29.238 ton GERİ KAZANILAN KURŞUN MİKTARI 6.000 ton15.866 ton27.286 ton17.534ton PLASTİK1.200 ton3.173 ton5.457 ton3.509 ton CÜRUF+ FİLTRE TOZU600 ton1.586 ton2.728 ton1.754 ton ASİTLİ SU2.200 ton5.817 ton10.005 ton6.432 ton İHRACAT MİKTARI4.220 ton TOPLAM ATIK AKÜ MİKTARI 10.000 TON30.662 TON45.475 TON29.238 TON

37 PİL BERTARAFI -Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı ulusal atık taşıma formlarıyla takip edilmektedir. -Türkiye’de atık pil geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. -Kaynakta ayrı toplanan Ni-Cd, Li-İon ve Ni-Mh piller geri kazanım amaçlı ihraç edilmektedir. -Diğer piller ise belediyelerin düzenli depolama sahalarında atık piller için tahsis edilen alanlarda depolanmaktadır.

38 PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ Türkiye genelinde 75 Anadolu Belediyesi ve Belediye Birlikleri, 29 İstanbul İlçe Belediyesi, 8 Zincir Market ve 7 Üniversite ile atık pillerin toplanması konusunda yapılan protokoller çerçevesinde birlikte çalışmaktadır. Bu kapsamda 15.000 bidon ile 40.000 atık pil toplama kutusu dağıtılmıştır. Toplama faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı ise 11’dir. Toplanan piller Kocaeli ve İzmir’deki ayrıştırma tesislerinde ayrıştırılarak geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmektedir.

39 PİL BERTARAF BİLGİLERİ YIL İZAYDAŞ TON İHRAC GERİ KZN. TON TAP&BELEDİYE DEPO TON TOPLAM TON 2005 72731 2006 12,852133,95198,75 2007 3,60240,8189,1233,5 2008 2476100

40 PİL TOPLAMA BİLGİLERİ KAYNAK: TAP

41 2005200620072008 İLK 6 AY FİRMA SAYISI140257423481 ÜRETİM&İTHAL AT MİKTARI (TON) 9.179 ton9.297 ton12.415 ton9.471 ton KOTA ORANII.GRUP: % 15 II.GRUP: %25 I.GRUP: % 25 II.GRUP: %35 I.GRUP: % 30 II.GRUP: %50 I.GRUP: % 35 II.GRUP: %65 KOTA MİKTARI1.397 ton2.351 ton3.682 ton3,763 ton ARAÇ SAYISI-11 KAYITLI TOPLANAN VE BERTARAFA GİDEN MİKTAR 31 ton198,75 ton233,5 ton100 ton İZAYDAŞ7 ton12,8 ton3,602 ton BELEDİYE TAP NİHAİ DEPO 24 ton133,95 ton189,1 ton76 ton İHRACAT-52 ton (Nİ-CD, Lİ-ION, Nİ- MH ) 40,8 ton24 ton

42 KURULAN DERNEKLER & YETKİ TARİHLERİ TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ-(TAP) AKÜMÜLATÖR ÜRETİCİ VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ- (AKÜDER) TÜM AKÜ İTHALATÇILARI VE ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ- (TÜMAKÜDER) _ 06.01.2005 _ 11.01.2005 _ 10.05.2005

43 DERNEKLER BAZINDA AKÜ TOPLAMA BİLGİLERİ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ TOPLAMA BİLGİLERİ2006/TON2007/TON2008/TON AKÜDER22.208,08437.510,15225.675,960 TÜMAKÜDER3.744,0284.752,4862.275,748 DİĞERLERİ614,253.212,551.286,519 İHRACAT(TURKCELL)4.220 0,00 TOPLAM30.786,36245.475,19229.238,227

44 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden gelen 2007 UATF ler değerlendirilmiştir.İL MÜDÜRLÜKLERİ RAPORLAMA 2008.xlsİL MÜDÜRLÜKLERİ RAPORLAMA 2008.xls Belediyelerin atık pil konusunda yaptıkları çalışmalar değerlendirilmiştir.BELEDİYELER 2008.xlsBELEDİYELER 2008.xls

45 Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde atık pil toplama çalışmaları başlatılmıştır. 16 ilde (ilçeleri dahil) yer alan hastanelerde (600 adet) atık pil toplama çalışmaları başlatılmıştır. Demir çelik fabrikaları ile atık pillerin demir çelik sektöründe değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. ARAS Kargo ile TAP arasında yapılan protokol kapsamında etkin bir atık pil toplama kampanyası başlatılmıştır. Pil ve akümülatör ithalatı için Çevre Uyum Belgesi uygulamalarına devam edilmektedir. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

46 AMACIMIZ  Türkiye piyasasına arz edilen pil ve akümülatörlerin kayıt altına alınması,  Yönetmeliğe uygun pil ve akümülatörlerin ithalatının sağlanması,  Atık pil ve akümülatörlerin etkin bir biçimde toplanmasının sağlanması,  Toplanan pil ve akümülatörlerin sağlıklı bertarafının sağlanması,  Atık pil ve akümülatörlerin kayıt altına alınması,  Bu maddeler doğrultusunda etkin bir atık pil ve akümülatör yönetimin sağlanması,

47 İHTİYAÇLARIMIZ  Bilgilendirme Çalışmaları  Pil ve Akümülatör İthalatı ve İhtiyaçları  Atık pil ve akünün toplanmasına ve geri kazanımına yönelik bilinçlendirme- (üreticiler, satıcılar, tüketiciler, geçici depocular ve geri kazanımcılar)  Denetimler  Üretilen ve ithal edilen pil ve aküler  Geri kazanım tesisleri  Geçici depolama alanları  Satış noktaları  En iyi akü geri kazanım teknolojilerinin belirlenmesi  Pil ayrıştırma tekniklerinin geliştirilmesi  Atık pil geri kazanım teknolojilerinin araştırılarak ülke genelinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi

48 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Daha Fazla Bilgi İçin www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr Halime SEZER halimesezer@yahoo.com hsezer@cevreorman.gov.tr Tel: 207 64 76


"ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20-24 EKİM 2008 MARMARİS HALİME SEZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları