Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ Akhisar Kaymakamlığı Akhisar/ MANİSA

2 EĞİTİM PROGRAMI

3 4. Gün Kurumsal Kimliğin Tanımı (Misyon, Vizyon) Misyon ve Vizyon Oluşturma Kurumun Stratejik Amaçları ve Oluşturulması Kuruluşun Temel Değerleri, İlkeler, Stratejik Amaçlar

4 5. Gün Kurumun Stratejik Hedefleri ( Stratejik Hedef Örnekleri) Stratejik Amaç ve Hedefler, Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Kamu Kurumları İçin Stratejik Planlama Uygulaması

5 Kurumsal Kimliğin Tanımı (Misyon, Vizyon) Misyon ve Vizyon Oluşturma Kurumun Stratejik Amaçları ve Oluşturulması Kuruluşun Temel Değerleri, İlkeler, Stratejik Amaçlar

6 KURUMSAL KİMLİĞİN TANIMI
Misyon, vizyon ve ilkeler bir kuruluşun kurumsal kimliğine de katkıda bulunan öğelerdir. Misyon, vizyon ve ilkelerin oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile ortaya çıkar.

7 Geleceğe Bakış MİSYON VE VİZYON TEMEL DEĞERLER
AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER

8 MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir.
Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir.

9 Misyon Bildiriminde Kurallar
Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. Misyon organizasyonun varlık nedenidir ve üst yönetimin gideceği yönü göstermektedir.

10 İyi Bir Misyon İfadesi;
Kurumun varlık sebebini ortaya koyar. Kurumun ortaya koymaya çalıştığı temel ihtiyaçları ve sorunları ifade eder. Kurumun paydaşlarını ve yararlananlarını tanımlar. Paydaşların, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün hizmet ve kaynakları ifade eder. Paydaşların ihtiyaçlarına uygun performans ölçütleri geliştirilmesine öncülük eder.

11 Misyon Analizi NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

12 Misyon Analizi NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ
Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; Millî Eğitim Sistemi ve paydaşlarına yönelik eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir. NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ

13 Misyon Örnekleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek ve bunun için politikalar geliştirmek, eğitim ve öğretim programları hazırlamak, ilgili standartları ve öğretmen yeterliklerini belirlemek, eğitimle ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, eğitim ortamını hazırlamak, eğitim-öğretim yapmak, mesleki eğitim-istihdam bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak, rehberlik, denetim ve değerlendirme sistemleri oluşturmaktır.

14 Misyon Örnekleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak.

15 Misyon Örnekleri Celal Bayar Üniversitesi
Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır.

16 VİZYON Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.
Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

17 Vizyon Bildiriminde Kurallar
İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. Ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.

18 İyi Bir Vizyon İfadesi;
Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Gerçekleşmek zorunda değildir. Heyecan vericidir.

19 Vizyon Analizi Kuruluşun ideal geleceği nedir?
Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

20 Vizyon Analizi

21 Vizyon Analizi Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon;
Kurum açısından iddia, Çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası, İlgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

22 Vizyon Örnekleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Ülkemizin eğitimde model ve lider bir ülke olmasına katkıda bulunan, Türkiye’de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi.

23 Vizyon Örnekleri Celal Bayar Üniversitesi
Değişen ve gelişen bir üniversite olarak özgörüşümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

24 Vizyon Örnekleri 9.Kalkınma Planında Türkiye Vizyonu
İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir TÜRKİYE.

25 MİSYON VİZYON Bugünü yansıtır Yarını gösterir Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

26 TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.

27 Temel Değerler Hangi Nitelikleri Taşımalıdır?
Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

28 Temel Değerlerle İlgili Alanlar
Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler.

29 Temel Değerler Analizi
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

30 Temel Değerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Türk milletini mutlu kılma ve onu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığında çalışmak, Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlılık, İnsan haklarına saygılı olmak, Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak, Katılımcı, hoşgörülü, yapıcı olmak, Kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak, Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek ve bunları davranış hâline getirmek, Dünyadaki değişim ve gelişimi iyi algılayıp doğru yorumlayabilmek, Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak, Hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmek, Özgür düşünceli ve yüksek iletişim becerileriyle donanımlı olmak, AR-GE ve teknolojiyi etkin kullanmak, Çevreyi ve doğayı korumak.

31 Temel Değerler Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı hareket ederiz. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. Örnek olmak için değişime kendimizden başlarız. Daime nazik, güler yüzlü, temiz olmaya çalışırız. Adaletli olmak temel değerimizdir. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. Her işimizi önemseriz.

32 Temel Değerler T.C. İçişleri Bakanlığı
Hukuka Uygunluk Demokrasi İnsan Haklarına Saygı Toplumsal Değerlere Saygı Güvenilirlik Eşitlik Çağdaşlık Alenilik Katılımcılık Hızlı ve Nitelikli Hizmet Paylaşım Etkinlik

33 KURUMUN STRATEJİK AMAÇLARI
Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Bir kuruluşun belirli bir zaman dilimi içerisinde misyonunu yerine getirme ve vizyonuna ulaşma şeklini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun dönemli amaçlardır.

34 Kurumun Stratejik Amaçları
En az üç yıl ve daha uzun sürelerde tamamlanacak şekilde oluşturulacak amaçlar, kurumun sunduğu hizmetlerin mevcut hali ile olması gereken/planlanan hali arasındaki farkı net olarak ortaya koyup, bir yön belirleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Kurumun stratejik yönünü belirleyecek amaçlar, iddialı olduğu kadar; başarılabilecek nitelikte ve ulaşılabilir olmalıdır.

35 Temalar Birimin temel görev alanlarını belirler.
Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır.

36 Temalar İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir.
Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar.

37 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Tema Başlıkları 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 2. İLKÖĞRETİM 3. ORTA ÖĞRETİM 4. ÖZEL ÖĞRETİM 5. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 6. YÜKSEK ÖĞRETİM 7. HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU 8. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 9. DENETİM VE DANIŞMANLIK 10. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB’YE UYUM

38 T.C. İçişleri Bakanlığı Amaçlar
Mülki İdare Sistemini Güçlendirmek ve Geliştirmek 2. İç Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirmek ve Geliştirmek 3. Bakanlığın Yürüttüğü Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunulmasını Sağlamak 4. Yerel yönetimlerde etkinliği, verimliliği, katılımcılığı, açıklığı ve hesap verebilirliği sağlamak 5. Sivil toplumun gelişmesini sağlamak 6. Bakanlık Teşkilat Yapısını Yeniden Düzenlemek

39 AKHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1 İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; çağ nüfusunun ilkokula hazırlanmasını, dezavantajlı çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak yükseltmek.

40 AKHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2 Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir ortaokul eğitimini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak.

41 Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesinde Üst Belge ve Bilgiler
Orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta ve hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesi belirli bilgi ve belgeler ışığında yapılır.

42 Üst Belge ve Bilgiler Kalkınma Planı Maliye Bakanlığı Stratejik Planı
Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Hükümet Programları AB Uyumu, Yasal Düzenlemeler Tübitak Türkiye Vizyonu MEB Strateji Belgesi Maliye Bakanlığı Stratejik Planı Diğer Kurumların SP Orta Vadeli Mali Plan Günün ekonomik koşulları Bütçe imkânları Ödenek teklif tavanları Bilgi Toplumu Stratejisi

43

44 Stratejik Amaçların Belirlenmesinde Önemli Hususlar
Her bir işlev için yalnızca tek bir stratejik amaç yazılır. Misyonu destekleyecek bir şekilde yazılır. GZFT analizi sonuçları göz önünde bulundurulur. Sürekli takip edilecek amaçlardır. Genel deyimlerle ifade edilir. Sayısallaştırma yapılmaz. Tarih belirtilmez. Bir fonksiyon için çoğu kez tek bir stratejik amaç yazmak yeterlidir. Anlamı açık ve net olmalıdır. Karmaşık ve uzun cümleler yazmaktan kaçınılır.

45 KURUMUN HEDEFLERİ Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

46 Kurumun Hedefleri Hedeflerin belirlenmesi sürecinde; kurumun önceki dönemlere ilişkin performans bilgileri, hedeflenen dönem için beklenen finansman ve kaynak düzeyi dikkate alınacaktır. Hedefler, olanaklar dahilinde iki yılı bulmayan süreler içinde tamamlanabilecek şekilde oluşturulacaktır.

47 Hedeflerde SSÖÖG-Z Kuralı
Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin) Somut Önemli Ölçülebilir Gerçekleştirilebilir Zaman ilişkili Örnek: 2008 yılında %88,3 olan ilköğretimden orta öğretime geçiş oranını 2014 yılında % 99’a çıkarmak.

48 AKHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1.: Okul öncesi çağ nüfusunun 2009 yılında %87 olan okullaşma oranının 2014 yılı sonuna kadar % 96’ya ulaşmasını sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1.: İlkokulu tamamlayan öğrencilerin %100’nün ortaokula devamını sağlamak.

49 ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI (YOZGAT)
STRATEJİK AMAÇ 1: Çandır Kaymakamlığı’nın genel iş yürütümü kapsamında bulunan hizmetlerin sunulmasında, hız, kalite, verimlilik ve etkinlik sağlanacaktır STRATEJİK HEDEF 1.1.: Bütün dilekçelere en geç 15 gün içinde yazılı olarak yanıt verilecektir. STRATEJİK AMAÇ 2: Vatandaşların kamu hizmetlerine kolayca ulaşmasını engelleyen, çalışma ortamlarının düzenlenmesinden kaynaklanan sorunların kaldırılması amaçlanmaktadır. STRATEJİK HEDEF 2.1.: Hükümet konağında ve kamu binalarında, yerleşim düzeninden kaynaklanan engeller bir ay içerisinde kaldırılacaktır.

50

51 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır.

52 Performans Göstergeleri
GİRDİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı

53 Performans Göstergeleri
ÇIKTI GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Okuldan mezun olan öğrenci sayısı Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı

54 Girdi ve Çıktı Göstergelerinin Karşılaştırılması
Çıktı Göstergesi Sonuç Göstergesi Süre Kısa vade Orta ve uzun vade Elde edilebilirlik Kolay Zor Kurum tarafından etkilenebilirlik Güçlü (Kurum tarafından belirlenebilir) Zayıf (Hizmetten yararlananlar veya topluma bağlı dışsal değişkenler tarafından etkilenir.) Diğer göstergelerle ilişkisi Girdi göstergesi ile birlikte verimliliğe ilişkin bilgi verir. Çıktı göstergesi ile birlikte etkinliğe ilişkin bilgi verir.

55 Performans Göstergeleri
VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Taburcu olan hasta başına tedavi süresi (zaman/çıktı) Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı) Aşılanan çocuk başına maliyet (maliyet/çıktı)

56 Performans Göstergeleri
SONUÇ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.) Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış (yüzde veya miktar değişim) Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma

57 Performans Göstergeleri
KALİTE GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi

58

59 STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

60 Stratejilerin Oluşturulması
Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

61 Stratejilerin Oluşturulması
AMAÇ 6: Bakanlık Teşkilat Yapısını Yeniden Düzenlemek HEDEF 6.1: Bakanlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak ve Bakanlıkta stratejik yönetim anlayışı geliştirilecektir. STRATEJİLER: Bakanlık personelinin stratejik araştırma • ve geliştirme kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir. İç kontrol mekanizmalarının etkili uygulanması sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Stratejik düşünce kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı

62

63

64

65 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler
STRATEJİK AMAÇ 1: Değişime açık, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi iyi kullanabilen, eksik personeli olmayan bir eğitim kadrosu oluşturmak STRATEJİK HEDEF 1: Okulumuz personelinin bilgisayarı etkin kullanım oranını % 40’tan 1. Yıl % 60’a 2. Yıl % 80’e 3. Yıl % 100’e çıkarmak. FAALİYET 1: Microsoft office, windows kullanımı ve bilgisayar destekli eğitim araçlarının (projeksiyon, akıllı tahta) kullanım kursunun düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Girdi: Kursa katılan öğretmen sayısı (25) Çıktı: Başarılı öğretmen sayısı (25) Sonuçlar: Aktif kullanan öğretmen sayısı (25) Verimlilik/Etkinlik: Derslerdeki başarı artışı Kalite: Öğrenci memnuniyeti

66 FAALİYET VE PROJELER Faaliyet; belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır. Faaliyet ve projelerin stratejik planda yer alması zorunlu değildir.

67 FAALİYET VE PROJELER Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir. Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır. Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir.

68 FAALİYET VE PROJELER Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir. Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır. Uygulanabilir olmalıdır. Maliyetlendirilebilmelidir. Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

69 Performans Göstergesi Projelendirme ve Maliyetlendirme
STRATEJİK AMAÇ HEDEF Faaliyet 1 Faaliyet 2 Performans Göstergesi Girdi: Çıktı: Sonuçlar: Verimlilik/etkinlik: Kalite: Girdi: Çıktı: Sonuçlar: Verimlilik/etkinlik: Kalite: Parametreler Projelendirme ve Maliyetlendirme

70 Faaliyet ve Projeler Belirlenirken;
Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur? Hangi sürede biteceği? Miktarı? Maliyeti? Kalitesi Belirli midir? Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

71 Faaliyet ve Projeler Performans hedeflerinin alt dilimleridir.
Belirli bir amaca veya hedefe yöneliktir. Faaliyetler, idarenin cari hizmetleriyle ilgilidir. Projeler yatırım hizmetleri ile ilgilidir. Projeler kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir.

72 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi
Her bir Stratejik Amaç için Faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır. Her yıl tekrarlanacaksa “Her Yıl” yazılır. Belirli yıllar arasında ise belirtilir. Önceki yıllardan devam eden projeler belirtilir. (Örn. Geçmiş yatırımlar, bina yapımları gb.)

73 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi
Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir. Parasız faaliyetlerden rutin dışında olanlar ve izlenmesinde fayda bulunanlarda plana girmelidir. Sorumlu birim yöneticileriyle görüşülerek proje veya faaliyetin hangi birimin projesi olduğuna karar verilmelidir.(Bütçeye sahip olan projenin de sahibidir.)

74 Sorumlu Kişiler/Birimler
Eylem Planları Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir. Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman Çizelgesi Gerekli kaynaklar Aşama 1 Aşama 2

75 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak Mali yükümlülük içermemektedir
Eylem Planları Stratejik Amaç 1 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak Hedef 1.1 eğitim-öğretim yılında %35.66 olanokul öncesi okullaşma oranını yılları arasında %65’e çıkarmak Faaliyet 1.1.1 Fiziki durumu uygun olan ilköğretim ve lise bünyelerinde anasınıfı açılması için ihtiyaçların tespit edilmesi Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman Çizelgesi Gerekli kaynaklar Aşama 1 Okul Öncesi Eğitimi ve Atama Bölümü Mali yükümlülük içermemektedir

76 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI
Çalışma Planları ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu: Performans Göstergesi: Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri)

77 SOSYAL FAALİYETLER VE KURS EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI
Stratejik Amaç No: 7 Hedef No: 7.2 Çalışma Konusu: Sosyal faaliyetleri artırma Performans Göstergeleri: 2008–2009 eğitim–öğretim yılında 2 olan sosyal faaliyet alanını 2009–2010 eğitim–öğretim yılında en az 4’e çıkarılması Yapılacak İşler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendiril mesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanma ma Nedeni (Çalışma Bitirilmediys e Gerekçeleri) Öğretmen ve öğrencilerle birlikte huzurevini ziyaret Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 500 TL Öğrencilerle ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirerek önemini kavraması Öğretmen ve çalışanlarla birlikte EFES antik kentinin ziyaret edilmesi --- Öğretmen ve okulumuzun çalışanları arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi.

78

79 MALİYETLENDİRME Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

80 MALİYETLENDİRME Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

81 MALİYETLENDİRME Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır.

82 MALİYETLENDİRME Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir.

83 MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu

84 MALİYETLENDİRME Kaynak Tablosu

85 CBÜ 2013 Performans Programı

86 Teşekkür Ederiz.


"STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları