Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları

2  Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi  Temel Destek Kaynakları

3 Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (Office for Sponsored Research) Dr. Güldal Büyükdamgacı Ulusal Projeler Birimi Sinan Erdem Uluslararası Projeler Birimi Murat L. Akman Patent Ofisi Murat L. Akman Araştırma Plan. Koord. Şb.Md. Gülşen Mutlu Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi’nin Yapısı:

4 Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi’nin Görevleri:  Ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynaklarını izlemek ve tanıtmak,  Üniversitemiz araştırmacılarını ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmaya yönelik araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek,  Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,  Üniversitemizin disiplinlerarası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,  Araştırma Politikaları Danışma ve Yürütme Kurullarının sekretaryasını yürütmek,  UYGAR merkezlerinin koordinasyonunu yapmak,  Üniversitemizin araştırma faaliyetlerini verilerle izlemek, verileri işlemek ve raporlamak.

5 Temel Destek Kaynakları  Üniversite İçi –BAP –BÜVAK  Sanayi  Ulusal –TÜBİTAK –DPT  Uluslararası –AB ÇP –İkili, Çoklu Anlaşmalar APKO desteği

6 Ulusal Kaynaklar : DPT www.dpt.gov.tr/bilim/proje/oneri.asp

7 DPT hangi projeleri destekler ?  2007 yılından itibaren sadece – güdümlü teknoloji geliştirme projeleri ile – araştırma altyapısı ve – araştırmacı insan gücü yetiştirme programlar desteklenecektir.  Güdümlü teknoloji geliştirme projelerinde bütçe için alt sınır 1 milyon TL olup özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülmesi gerekmektedir. Proje ortağı olan ve sonuçlarından faydalanacak kuruluşların proje bütçesine destek sağlaması beklenmektedir. Bu projelerin değerlendirilmesinde özgün değer ve proje çıktıları kısmı öncelikli olarak göz önüne alınacaktır.

8 DPT projelerinde öncelikli alanlar?  Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknoloji, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri  sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar  yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri  aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları,  bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri

9 DPT Projeleri  DPT Çağrıları DPT kurumsal web-sitesinde yayınlanır  Çağrılar instructors ya da elektronik posta aracılığıyla öğretim görevlilerine duyurulur  Proje teklifi öğretim üyesi ve araştırma ekipleri tarafından hazırlanır. Bu süreç içinde APKO ile temasa geçerek öncelikli alanlar hakkında bilgi alınır  BÜ’nin farklı birimlerinin birlikte geliştireceği disiplinlerarası nitelikli “Mükemmeliyet Merkezi” teklifleri APKO koordinasyonu ile hazırlanır  Proje teklifleri duyurulan tarihlerde APKO’ya teslim edilir ve Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır  Kabul edilen projelerin bütçeleri ile ilgili işler BAP Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.  İlerleme raporları APKO’ya teslim edilir ve Rektör Yardımcısı tarafından DPT’ye iletilir.

10 Ulusal Kaynaklar : TÜBİTAK http://www.tubitak.gov.tr/sid/337/index.htm

11 TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

12 TÜBİTAK ARDEB

13

14 TÜBİTAK Destekli BÜ Projeleri (2005-2010) YılYıl Kabul Edilen Proje Say ı s ı Ödenek TL 2005226.534.295 2006244.583.835 2007365.780.253 2008284.677.667 2009274.126.000 2010* 15 * Bir dönem. Kaynak: BÜ APK (2000 - 2005 : proje sayıları 5-10 mertebesinde.)

15 Üniversite2003 (Bin TL) * 2009 (Bin TL) * 2009/2003 1ODTÜ 1.56011.0167 katı 2İTÜ 7989.99013 katı 3ANKARA 5866.44211 katı 4EGE 3775.53315 katı 5BİLKENT 5835.4959 katı 6HACETTEPE 7924.7776 katı 7BOĞAZİÇİ 4924.1268 katı 8İSTANBUL 653.47954 katı 9DOKUZ EYLÜL 3232.9419 katı 10ÇUKUROVA 1262.53220 katı 2009 Yılında TÜBİTAK Akademik Ar-Ge desteklerinden En Çok Yararlanan On Üniversite (2003-2009 yılları karşılaştırması) * 2009 Sabit Fiyatlarıyla Kaynak: www.tubitak.gov.tr

16 Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  1002 - Hızlı Destek Programı  1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG)  1008 - Patent Başvurusu ve Teşvik Destekleme Programı  1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı  1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı  1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı  3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

17 Akademisyenlerin en çok yararlandığı destek TÜBİTAK ARDEB’in “1001 Bilimsel Araştırma Projeleri”.

18 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Proje Personeli:  Proje yürütücüsü  Araştırmacılar  Bursiyerler  Yardımcı personel  Danışmanlar

19 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  Yeni bilgiler üretilmesi  Bilimsel yorumların yapılması veya  Teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler.

20 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  2010 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.  İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.000 TL’den fazla olamaz.

21 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  Rektör,  Rektör Yardımcısı,  Dekan,  Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü,  Meslek Yüksekokulu Müdürü,  Başhekim,  Genel Sekreter,  Genel Müdür veya Daire Başkanı,  TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

22 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Bursiyer  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler”  Öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” Doktora Sonrası Bursiyer  Doktoralı  Herhangi bir kurum / isyerinde çalışmayan  40 yaşını doldurmamış olan “doktora/tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan basvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler

23 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  Hiçbir idari görevi olmayan kişiler, aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede arastırmacı veya dört projede arastırmacı olarak görev alabilirler.  Dekan Yrd., Araş. Ens. Md., Merkez Md., Enstitü veya Yüksekokul Md. Yrd., Meslek Yüksekokul Md. Yrd., Bölüm Bsk. ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede arastırmacı olarak görev alabilirler.  Uluslararası Projeler ve Hızlı Destek Projeleri kapsam dısıdır.

24 1002 – Hızlı Destek Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli, araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar.  Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.  2010 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 25.000 TL’dir.  İstenen burs miktarları toplamı aylık 750 TL’yi geçemez.

25 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerin Destekleme Programı (KAMAG) Kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler.

26 1007 KAMAG Projeleri (devam) Kimler Başvurabilir :  Bakanlıklar ile Ba ğ lı Kurum/Kurulu ş lar,  Müstakil Müste s arlıklar,  Müstakil Genel Müdürlükler,  Ba ş kanlıklar,  Belediyeler.

27

28 1007 KAMAG Projeleri (devam)  Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır. Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10’u kadar Kurum Hissesi ödenmektedir.  Proje süresi en fazla 48 ay olabilir.

29 1008 Patent Desteği  Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılmasına,  Kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesine,  Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmesine katkı sağlar.

30 1008 Patent Desteği Üç tür destek verilmektedir:  Ulusal Patent Basvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL)  Uluslararası veya Bölgesel Patent Basvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL)  Uluslararası veya Bölgesel Patent Basvurularının Arastırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi (100.000YTL üst limit) Kimler Başvurabilir : İlgili patent ofislerinin herhangi birisine basvuru yaparak, basvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya –Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, –Türk hukukuna göre kurulmuş, –Türk tabiiyetinde olan şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

31 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA)  Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi amaçlar.  1001 Araştırma Projelerinden ayrılan yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir.

32 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı  Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/ ş emsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar.

33 1301 TÜB İ TAK Bilimsel ve Teknolojik İş birli ğ i A ğ ları ve Platformları Kurma Giri ş imi Destekleme Programı ( İŞ BAP)  Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak somut çıktılara yönelecek sekilde gelişmesini sağlayacak i ş birli ğ i a ğ larının ve platformları nın kurulmasını destekler.

34 1301 İŞBAP (devam) Kimler Başvurabilir :  Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar,  Üniversiteler,  Kamu kurum ve kuruluşları ile,  Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar, başvuruda bulunabilir.

35 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)  Kariyerlerine yeni ba ş layan doktoralı genç bilim insanları nın çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eder.

36 3501 Kariyer Programı (devam) Başvuru Koşulları :  Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak,  “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak,  “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak,  Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak,  Daha önce TÜBİTAK'tan KARİYER desteği almamış olmak.

37 3501 Kariyer Programı (devam) PROJE SÜRESİ En fazla 36 ay. PROJE BÜTÇESİ  2010 yılı için, Kariyer Projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık 54.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 108.000 TL., 3 yıllık projeler için 162.000 TL.)  İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 1.500 TL.’den fazla olamaz.

38 I IIII Proje Değerlendirme Süreci

39 Bilimsel Değerlendirme  Araştırma ve Kariyer Proje Önerileri; –Özgün değer –Yaygın etki –Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman, Yöntem)  Uluslararası Proje Önerileri; –Bilimsel İşbirliğinin Önemi –Projenin Özgün Değeri ve Yapılabilirliği –Camiaya/Ülkeye Etkisi  İŞBAP Proje Önerileri; – İŞBAP kurma önerisi olma niteliği – İŞBAP’ın yaygın etkisi –Ekip / kuruluş, altyapı / ekipman / ortam ve yöntem / yönetim yönlerinden yapılabilirliği kriterlerine göre puanlandırılır.

40 2009 ÜniversitelerÖDD/ÖDB*DB/D*Y Boğaziçi Üniversitesi71270,384,00,1582 Orta Doğu Teknik Üniversitesi207670,329,80,15205 İstanbul Teknik Üniversitesi173550,329,40,17161 Bilkent Üniversitesi105310,305,20,1788 Ankara Üniversitesi212490,236,10,12146 Hacettepe Üniversitesi160360,233,40,09134 İstanbul Üniversitesi127210,172,60,1262 Ege Üniversitesi261370,144,50,12154 Dokuz Eylül Üniversitesi133190,142,80,1568 Süleyman Demirel Üniversitesi179210,121,80,0967 2009 Yılında TÜBİTAK Tarafından En Fazla Desteklenen 10 Üniversite Sıralaması (Kamu projeleri hariç, 30 Kasım 2009 itibariyle) (1) Ö: Önerilen Proje Sayısı, D: Destek Kararı Verilen Proje Sayısı, Y: Toplam Yürüyen Proje Sayısı,DB: Toplam Destek Bütçesi * (2008 sabit fiyatlarıyla milyon TL). Kaynak: 20.BTYK

41 2000-2009 Yılları Genel Toplam ÜniversitelerÖDD/ÖDB*DB/D* Boğaziçi Üniversitesi4292090,4926,30,13 Orta Doğu Teknik Üniversitesi1.5496890,4483,10,12 İstanbul Teknik Üniversitesi1.0784090,3846,80,11 Bilkent Üniversitesi4472180,4929,80,14 Ankara Üniversitesi1.7535680,3241,90,07 Hacettepe Üniversitesi1.4395380,3738,30,07 İstanbul Üniversitesi6841810,2616,20,09 Ege Üniversitesi1.5524860,3140,50,08 Dokuz Eylül Üniversitesi8152440,3030,70,13 Süleyman Demirel Üniversitesi9031960,2213,40,07 2009 Yılında TÜBİTAK Tarafından En Fazla Desteklenen 10 Üniversite Sıralaması (Kamu projeleri hariç, 30 Kasım 2009 itibariyle) (2) Ö: Önerilen Proje Sayısı, D: Destek Kararı Verilen Proje Sayısı, Y: Toplam Yürüyen Proje Sayısı, DB: Toplam Destek Bütçesi * (2008 sabit fiyatlarıyla milyon TL). Kaynak: 20.BTYK

42 ARBİS Araştırmacı Bilgi Sistemi Türkiye'nin araştırmacı veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. http://arbis.tubitak.gov.tr

43 ARBİS (devam)  Proje başvurusu yapma durumunda olsak da olmasak da ARBİS’e kayıtlı olmanın çok faydası var.  “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen proje destek programları için hakem ve izleyici havuzları,  AB Yedinci Çerçeve Programı için TÜBİTAK tarafından açılan web sayfasında (http://www.fp7.org.tr) ortak bulma, tartışma forumlarına katılma, e-ileti alma ve yazma gibi iletişim platformları,http://www.fp7.org.tr gibi farklı amaçlı veritabanlarında da yer alacaklardır. “

44

45 TÜBİTAK Panellerinde Hakem Sayısı Toplam Öğr. Üye Sayısı* % ODTÜ 20872329 Sabancı 4416726 Bilkent 7933624 Koç 3716622 Boğaziçi 8542520 İTÜ 15391617 İÜ 12725465 * Kaynak: MEB (http://yogm.meb.gov.tr/)

46 Maximum Destek Süresi Destek Üst Limiti (TL/yıl) Başvuru İnceleme Süresi (yaklaşık) Projede Görev Alma Limitleri * 2010 Başvuru Dönemleri Online Baş. 1001 Araştırma Projesi 36 ay120.0002,5 ay 2Y 1Y+2A 4A 5 Mart 3 Eylül √ 1002 Hızlı Destek Projesi 12 ay25.0002 ay 1Y 1A Zaman Kısıtı Yok. √ 1007 Kamu Projesi 48 ayYok4 - 6 ay 2Y 1Y+2A 4A 5 Şubat 2 Tem. X 1010 Evrena Projesi 36 ay120.0002,5 ay 2Y 1Y+2A 4A 5 Mart 3 Eylül √ 1011 UBAP 36 ay120.0002,5 ay 2Y 1Y+2A 4A 12 Mart 14 Eylül X 1301 İŞBAP 36 ay250.0003 ay 2Y 1Y+2A 4A Zaman Kısıtı Yok. X 3501 Kariyer Projesi 36 ay54.0003 ay 2Y 1Y+2A 4A 3 Eylül√ A k a d e m i k D e s t e k l e r – Özet Tablo * Y : Proje Yürütücüsü; A : Araştırmacı

47 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

48 TÜBİTAK ARDEB Yapısı  Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu(ÇAYDAG)  Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG)  Mühendislik Araştırma Grubu (MAG)  Sa ğ lık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG)  Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)  Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG)  Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG)  Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG)  Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu(SAVTAG)

49 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)  En yeni gruplardan biri.  Bu yüzden cephe açıcı tecrübeler yaşanabilir.

50 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)  11 Haziran’da BÜ’ndeki Sosyal ve Beşeri Bilimler proje yürütücüleri ile toplantı yaptık.  Özellikle bazı ödeme kalemlerinde zorluklar yaşanabildiği dile getirildi.  Mart 2010’da bunların bazıları için rahatlatıcı kararlar çıktı.

51 2009 Yılında TÜBİTAK Araştırma Gruplarına Göre Proje Sayılarının ve Destek Miktarlarının Dağılımı

52 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

53 Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı  1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı  1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)  1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

54 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

55 Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  1007’lerin yönetimini bu birim yapıyor.

56 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

57 Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemektir.

58

59 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programları 4003 – Bilim Merkezi Kurulması TÜBİTAK, bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılması, bilim kültürünün, dolayısıyla bilimsel zihniyet ve makul düşüncenin arzu edilen düzeye çıkarılması ve bilim okuryazarlığının artırılması amacı ile Büyükşehir Belediyelerine yönelik "Bilim Merkezi Kurulması Destek Çağrısı" açmıştır. 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

60 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri  Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)  Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)  Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)  Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)  AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)  İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)  Bilim İnsanı Destekleme Prog. (BİDEB)

61 Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)  2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı  2232 – Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı  2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı  2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

62 2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı  Üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında –araştırmalara katılmak, –teknolojik yenilikler getirmek, –seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir..  Destek süresi en çok toplam 12 aydır.

63 2232 – Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı  Süresi en çok 24 aydır.  Aylık burs miktarı 2.750 TL/ ay.  Bursiyerin yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri bir defaya mahsus olarak program kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanır.

64 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı  Ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklere destek.

65 2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı  Bazı şartlar: –Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması, –Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması, –En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır), –Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.), –Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak.  Avrupa ülkeleri için en fazla 1000.- ABD Doları karşılığı TL, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1500.- ABD Doları karşılığı TL verilecektir.

66 20092000-2009 TOPLAMI Kişi SayısıDestek Oranı (%) Kişi SayısıDestek Oranı (%) ODTÜ 35513342017 BOĞAZİÇİ 2741019329 İTÜ 169613557 BİLKENT 163612516 HACETTEPE 124410915 BİDEB Desteklerinden En Çok Yararlanan 5 Üniversite ve Üniversitelere Verilen Toplam Destek İçindeki Destek Oranları Kaynak: www.tubitak.gov.tr

67  Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)’de ulusal önceliklerde güncelleme: –Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 22 Haziran 2010’da 21. Toplantısını yaptı. Yeni bir karar alındı.

68 BTYK Yeni Karar (22.06.2010)  BTYP-UP 2011-2016 dönemi için..... – Enerji, – Su, – Gıda alanlarında, ülkemizin ihtiyaçlarının Ar-Ge ve yenilik yoluyla çözülmesi...  Enerji, su ve gıda alanlarında ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin hazırlanması amacıyla her bir alan için TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve yüksek öğretim kurumlarından uzmanların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulmasına, ve söz konusu stratejilerin hazırlanmasına karar verilmiştir.

69 Teşekkürler...


"Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları