Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları

2 Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi
Temel Destek Kaynakları

3 Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi Dr. Güldal Büyükdamgacı
Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi’nin Yapısı: Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi  (Office for Sponsored Research) Dr. Güldal Büyükdamgacı Uluslararası Projeler Birimi Murat L. Akman Ulusal Projeler Birimi Sinan Erdem Araştırma Plan. Koord. Şb.Md. Gülşen Mutlu Patent Ofisi Murat L. Akman

4 Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi’nin Görevleri:
Ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynaklarını izlemek ve tanıtmak, Üniversitemiz araştırmacılarını ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmaya yönelik araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek, Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak, Üniversitemizin disiplinlerarası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak, Araştırma Politikaları Danışma ve Yürütme Kurullarının sekretaryasını yürütmek, UYGAR merkezlerinin koordinasyonunu yapmak, Üniversitemizin araştırma faaliyetlerini verilerle izlemek, verileri işlemek ve raporlamak.

5 Temel Destek Kaynakları
Üniversite İçi BAP BÜVAK Sanayi Ulusal TÜBİTAK DPT Uluslararası AB ÇP İkili, Çoklu Anlaşmalar APKO desteği

6 Ulusal Kaynaklar : DPT

7 DPT hangi projeleri destekler ?
2007 yılından itibaren sadece güdümlü teknoloji geliştirme projeleri ile araştırma altyapısı ve araştırmacı insan gücü yetiştirme programlar desteklenecektir. Güdümlü teknoloji geliştirme projelerinde bütçe için alt sınır 1 milyon TL olup özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülmesi gerekmektedir. Proje ortağı olan ve sonuçlarından faydalanacak kuruluşların proje bütçesine destek sağlaması beklenmektedir. Bu projelerin değerlendirilmesinde özgün değer ve proje çıktıları kısmı öncelikli olarak göz önüne alınacaktır.

8 DPT projelerinde öncelikli alanlar?
Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknoloji, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri

9 DPT Projeleri DPT Çağrıları DPT kurumsal web-sitesinde yayınlanır
Çağrılar instructors ya da elektronik posta aracılığıyla öğretim görevlilerine duyurulur Proje teklifi öğretim üyesi ve araştırma ekipleri tarafından hazırlanır. Bu süreç içinde APKO ile temasa geçerek öncelikli alanlar hakkında bilgi alınır BÜ’nin farklı birimlerinin birlikte geliştireceği disiplinlerarası nitelikli “Mükemmeliyet Merkezi” teklifleri APKO koordinasyonu ile hazırlanır Proje teklifleri duyurulan tarihlerde APKO’ya teslim edilir ve Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır Kabul edilen projelerin bütçeleri ile ilgili işler BAP Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. İlerleme raporları APKO’ya teslim edilir ve Rektör Yardımcısı tarafından DPT’ye iletilir.

10 Ulusal Kaynaklar : TÜBİTAK

11 TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB) Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

12 TÜBİTAK ARDEB

13

14 TÜBİTAK Destekli BÜ Projeleri (2005-2010) Kabul Edilen Proje Sayısı
Yıl Kabul Edilen Proje Sayısı Ödenek TL 2005 22 2006 24 2007 36 2008 28 2009 27 2010*  15 * Bir dönem. Kaynak: BÜ APK ( : proje sayıları 5-10 mertebesinde.)

15 2009 Yılında TÜBİTAK Akademik Ar-Ge desteklerinden En Çok Yararlanan On Üniversite ( yılları karşılaştırması) Üniversite 2003 (Bin TL)* 2009 (Bin TL)* 2009/2003 1 ODTÜ 1.560 11.016 7 katı 2 İTÜ 798 9.990 13 katı 3 ANKARA 586 6.442 11 katı 4 EGE 377 5.533 15 katı 5 BİLKENT 583 5.495 9 katı 6 HACETTEPE 792 4.777 6 katı 7 BOĞAZİÇİ 492 4.126 8 katı 8 İSTANBUL 65 3.479 54 katı 9 DOKUZ EYLÜL 323 2.941 10 ÇUKUROVA 126 2.532 20 katı Kaynak: * 2009 Sabit Fiyatlarıyla

16 Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) Patent Başvurusu ve Teşvik Destekleme Programı Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma 1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

17 Akademisyenlerin en çok yararlandığı destek TÜBİTAK ARDEB’in “1001 Bilimsel Araştırma Projeleri”.

18 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Proje Personeli: Proje yürütücüsü Araştırmacılar Bursiyerler Yardımcı personel Danışmanlar

19 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler.

20 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
2010 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz.

21 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

22 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Bursiyer Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” Öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” Doktora Sonrası Bursiyer Doktoralı Herhangi bir kurum / isyerinde çalışmayan 40 yaşını doldurmamış olan “doktora/tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan basvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler

23 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Hiçbir idari görevi olmayan kişiler, aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede arastırmacı veya dört projede arastırmacı olarak görev alabilirler. Dekan Yrd., Araş. Ens. Md., Merkez Md., Enstitü veya Yüksekokul Md. Yrd., Meslek Yüksekokul Md. Yrd., Bölüm Bsk. ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede arastırmacı olarak görev alabilirler. Uluslararası Projeler ve Hızlı Destek Projeleri kapsam dısıdır.

24 1002 – Hızlı Destek Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli, araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar. Proje süresi en fazla 12 ay olabilir. 2010 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarları toplamı aylık 750 TL’yi geçemez.

25 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerin Destekleme Programı (KAMAG)
Kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler.

26 1007 KAMAG Projeleri (devam)
Kimler Başvurabilir : Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar, Müstakil Müstesarlıklar, Müstakil Genel Müdürlükler, Başkanlıklar, Belediyeler.

27

28 1007 KAMAG Projeleri (devam)
Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır. Proje yürütücüsü kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10’u kadar Kurum Hissesi ödenmektedir. Proje süresi en fazla 48 ay olabilir.

29 1008 Patent Desteği Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılmasına, Kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesine, Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmesine katkı sağlar.

30 1008 Patent Desteği Üç tür destek verilmektedir:
Ulusal Patent Basvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Basvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Basvurularının Arastırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi ( YTL üst limit) Kimler Başvurabilir : İlgili patent ofislerinin herhangi birisine basvuru yaparak, basvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş, Türk tabiiyetinde olan şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

31 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA)
Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi amaçlar. 1001 Araştırma Projelerinden ayrılan yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir.

32 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar.

33 1301 TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak somut çıktılara yönelecek sekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler.

34 1301 İŞBAP (devam) Kimler Başvurabilir :
Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları ile, Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar, başvuruda bulunabilir.

35 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eder.

36 3501 Kariyer Programı (devam)
Başvuru Koşulları : Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, “Doktora”/”Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak, Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak, Daha önce TÜBİTAK'tan KARİYER desteği almamış olmak.

37 3501 Kariyer Programı (devam)
PROJE SÜRESİ En fazla 36 ay. PROJE BÜTÇESİ 2010 yılı için, Kariyer Projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık TL’dir. (2 yıllık projeler için TL., 3 yıllık projeler için TL.) İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL.’den fazla olamaz.

38 Proje Değerlendirme Süreci

39 Bilimsel Değerlendirme
Araştırma ve Kariyer Proje Önerileri; Özgün değer Yaygın etki Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman, Yöntem) Uluslararası Proje Önerileri; Bilimsel İşbirliğinin Önemi Projenin Özgün Değeri ve Yapılabilirliği Camiaya/Ülkeye Etkisi İŞBAP Proje Önerileri; İŞBAP kurma önerisi olma niteliği İŞBAP’ın yaygın etkisi Ekip / kuruluş, altyapı / ekipman / ortam ve yöntem / yönetim yönlerinden yapılabilirliği kriterlerine göre puanlandırılır.

40 2009 Yılında TÜBİTAK Tarafından En Fazla Desteklenen 10 Üniversite Sıralaması (Kamu projeleri hariç, 30 Kasım 2009 itibariyle) (1) 2009 Üniversiteler Ö D D/Ö DB* DB/D* Y Boğaziçi Üniversitesi 71 27 0,38 4,0 0,15 82 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 207 67 0,32 9,8 205 İstanbul Teknik Üniversitesi 173 55 9,4 0,17 161 Bilkent Üniversitesi 105 31 0,30 5,2 88 Ankara Üniversitesi 212 49 0,23 6,1 0,12 146 Hacettepe Üniversitesi 160 36 3,4 0,09 134 İstanbul Üniversitesi 127 21 2,6 62 Ege Üniversitesi 261 37 0,14 4,5 154 Dokuz Eylül Üniversitesi 133 19 2,8 68 Süleyman Demirel Üniversitesi 179 1,8 Ö: Önerilen Proje Sayısı, D: Destek Kararı Verilen Proje Sayısı, Y: Toplam Yürüyen Proje Sayısı,DB: Toplam Destek Bütçesi * (2008 sabit fiyatlarıyla milyon TL). Kaynak: 20.BTYK

41 2009 Yılında TÜBİTAK Tarafından En Fazla Desteklenen 10 Üniversite Sıralaması (Kamu projeleri hariç, 30 Kasım 2009 itibariyle) (2) Yılları Genel Toplam Üniversiteler Ö D D/Ö DB* DB/D* Boğaziçi Üniversitesi 429 209 0,49 26,3 0,13 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.549 689 0,44 83,1 0,12 İstanbul Teknik Üniversitesi 1.078 409 0,38 46,8 0,11 Bilkent Üniversitesi 447 218 29,8 0,14 Ankara Üniversitesi 1.753 568 0,32 41,9 0,07 Hacettepe Üniversitesi 1.439 538 0,37 38,3 İstanbul Üniversitesi 684 181 0,26 16,2 0,09 Ege Üniversitesi 1.552 486 0,31 40,5 0,08 Dokuz Eylül Üniversitesi 815 244 0,30 30,7 Süleyman Demirel Üniversitesi 903 196 0,22 13,4 Ö: Önerilen Proje Sayısı, D: Destek Kararı Verilen Proje Sayısı, Y: Toplam Yürüyen Proje Sayısı, DB: Toplam Destek Bütçesi * (2008 sabit fiyatlarıyla milyon TL). Kaynak: 20.BTYK

42 ARBİS Araştırmacı Bilgi Sistemi
Türkiye'nin araştırmacı veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır.

43 ARBİS (devam) Proje başvurusu yapma durumunda olsak da olmasak da ARBİS’e kayıtlı olmanın çok faydası var. “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen proje destek programları için hakem ve izleyici havuzları, AB Yedinci Çerçeve Programı için TÜBİTAK tarafından açılan web sayfasında ( ortak bulma, tartışma forumlarına katılma, e-ileti alma ve yazma gibi iletişim platformları, gibi farklı amaçlı veritabanlarında da yer alacaklardır. “

44

45 TÜBİTAK Panellerinde Hakem Sayısı
TÜBİTAK Panellerinde Hakem Sayısı Toplam Öğr. Üye Sayısı* % ODTÜ 208 723 29 Sabancı 44 167 26 Bilkent 79 336 24 Koç 37 166 22 Boğaziçi 85 425 20 İTÜ 153 916 17 İÜ 127 2546 5 * Kaynak: MEB (

46 A k a d e m i k D e s t e k l e r – Özet Tablo
Maximum Destek Süresi Destek Üst Limiti (TL/yıl) Başvuru İnceleme Süresi (yaklaşık) Projede Görev Alma Limitleri * 2010 Başvuru Dönemleri Online Baş. 1001 Araştırma Projesi 36 ay 2,5 ay 2Y 1Y+2A 4A 5 Mart 3 Eylül 1002 Hızlı Destek Projesi 12 ay 25.000 2 ay 1Y 1A Zaman Kısıtı Yok. 1007 Kamu Projesi 48 ay Yok 4 - 6 ay 5 Şubat 2 Tem. X 1010 Evrena Projesi 1011 UBAP 12 Mart 14 Eylül 1301 İŞBAP 3 ay 3501 Kariyer Projesi 54.000 3 Eylül A k a d e m i k D e s t e k l e r – Özet Tablo * Y : Proje Yürütücüsü; A : Araştırmacı

47 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

48 TÜBİTAK ARDEB Yapısı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu(ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu(SAVTAG)

49 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
En yeni gruplardan biri. Bu yüzden cephe açıcı tecrübeler yaşanabilir.

50 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
11 Haziran’da BÜ’ndeki Sosyal ve Beşeri Bilimler proje yürütücüleri ile toplantı yaptık. Özellikle bazı ödeme kalemlerinde zorluklar yaşanabildiği dile getirildi. Mart 2010’da bunların bazıları için rahatlatıcı kararlar çıktı.

51 2009 Yılında TÜBİTAK Araştırma Gruplarına Göre Proje Sayılarının ve Destek Miktarlarının Dağılımı

52 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

53 Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)
1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

54 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

55 Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)
1007’lerin yönetimini bu birim yapıyor.

56 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)

57 Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)
Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemektir.

58

59 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programları
4003 – Bilim Merkezi Kurulması TÜBİTAK, bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılması, bilim kültürünün, dolayısıyla bilimsel zihniyet ve makul düşüncenin arzu edilen düzeye çıkarılması ve bilim okuryazarlığının artırılması amacı ile Büyükşehir Belediyelerine yönelik "Bilim Merkezi Kurulması Destek Çağrısı" açmıştır. 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

60 Ulusal Fonlar TÜBİTAK Destekleri Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB) Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG) Bilim ve Toplum Destekleri (BTD) AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM) İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM) Bilim İnsanı Destekleme Prog. (BİDEB)

61 Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)
2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 2232 – Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı 2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

62 2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı
Üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir. . Destek süresi en çok toplam 12 aydır.

63 2232 – Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı
Süresi en çok 24 aydır. Aylık burs miktarı TL/ ay. Bursiyerin yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri bir defaya mahsus olarak program kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanır.

64 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklere destek.

65 2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Bazı şartlar: Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması, Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması, En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır), Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.), Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak. Avrupa ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL verilecektir.

66 BİDEB Desteklerinden En Çok Yararlanan 5 Üniversite ve Üniversitelere Verilen Toplam Destek İçindeki Destek Oranları 2009 TOPLAMI Kişi Sayısı Destek Oranı (%) ODTÜ 355 13 3420 17 BOĞAZİÇİ 274 10 1932 9 İTÜ 169 6 1355 7 BİLKENT 163 1251 HACETTEPE 124 4 1091 5 Kaynak:

67 Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)’de ulusal önceliklerde güncelleme:
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 22 Haziran 2010’da 21. Toplantısını yaptı. Yeni bir karar alındı.

68 BTYK Yeni Karar (22.06.2010) BTYP-UP 2011-2016 dönemi için.....
Enerji, Su, Gıda alanlarında, ülkemizin ihtiyaçlarının Ar-Ge ve yenilik yoluyla çözülmesi... Enerji, su ve gıda alanlarında ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin hazırlanması amacıyla her bir alan için TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve yüksek öğretim kurumlarından uzmanların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulmasına, ve söz konusu stratejilerin hazırlanmasına karar verilmiştir.

69 Teşekkürler...


"Bilimsel Faaliyetleri Destekleyen Ulusal Fon Kaynakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları