Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI"— Sunum transkripti:

1 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI
Gülcan AYKUT Çevre Mühendisi

2 NE ZAMAN İLAN EDİLDİ? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 26 Aralık 2006 tarih ve 61/193 sayılı kararı ile 2011 Yılı Uluslararası Orman Yılı olarak ilan edildi.

3 NİÇİN ORMAN YILI ? “İnsan İçin Orman” sloganıyla yola çıkan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; sürdürülebilir kalkınma ve milenyum hedeflerine ulaşmada ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunmasının önemine vurgu yapmak, ormanlara ilişkin farkındalığı artırmak adına 2011 Yılını Uluslararası Orman Yılı olarak ilan etti. 2011 Uluslararası Orman Yılı kutlama organizasyonları kapsamında dünya çapında film festivalleri, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler yapılması planlanıyor.

4 ÖNEMİ NEDİR? Uluslararası orman yılı, daha yeşil, daha adaletli sürdürülebilir orman yönetiminin önemine ilişkin halk duyarlılığının arttırılabilmesi için yegane fırsat gibi görünmektedir.

5 KUTLAMALAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Uluslararası orman yılı küresel bir olay olmakla birlikte kutlama faaliyetleri ulusal düzeyde yapılacaktır.

6 KUTLAMALAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Birçok üye ülke ve organizasyon ulusal ve bölgesel düzeyde uluslararası orman yılının kutlama hazırlık faaliyetlerine yoğun ilgi göstermiştir. Orman yılı münasebetiyle her ülke yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecektir.

7 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen etkinlikler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile Antalya ‘da “Turizm ve Ormanlar” konulu bir çalıştay düzenlenmesi, Ülke genelinde okullarda ormancılığı tanıtıcı seminer eğitim gibi faaliyetler yürütülmesi, Basın yayın organlarına ormancılık sektörünü tanıtıcı haber ve demeçlere yer verilmesi, Ormanların iklim değişikliğine adaptasyonu konusunda politika geliştirmeye yönelik bölgesel ölçekte çalıştaylar düzenlenmesi Orman konulu resim, şiir, öykü ve fotoğraf yarışmaları ve sergileri düzenlenmesi,

8 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen etkinlikler:
Son yıllarda hızla önem kazanan odun dışı orman ürünlerinin tanıtılması ve bunlardan sürdürülebilir faydalanmanın sağlanması için orman köylerinde eğitim çalışmaları düzenlenmesi, Orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine yerel halkın katılımının sağlanması amacıyla yapılan bilinçlendirme çalışmalarının yoğunlaştırılarak sürdürülmesi, Sürdürülebilir Orman Yönetimi çerçevesinde ormanların ilan, afiş ve broşürlerle tanıtım çalışmaları,

9 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen etkinlikler:
Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları, Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim yayın çalışmaları, ulusal ve uluslararası konferanslar, Gelişmekte olan ülkelere yönelik ormancılık sektörüne ilişkin eğitimler, fotoğraf sergileri, yarışmalar, doğa yürüyüşleri gibi faaliyetler, Çevre ve İnsan Dergisi ve kozalak Gazetesi ile diğer yayınlarımızın belirli sayılarının ormancılık konularına ayrılması

10 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen etkinlikler:
Yurdumuzun çeşitli yörelerinde festivallerde (kiraz, fındık, karpuz, kayısı vb.) biyolojik çeşitlilik değerlerimizin anlatılmasının yanı sıra orman içi ve orman dışı ürünlerimizde tanıtılması ve korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri, Yurt genelinde düzenlenecek olan orman konulu organizasyonlara gerek eğitici bilgilendirici eleman gerekse yayın konusunda her türlü desteğin sağlanması, Ulusal ve yerel televizyon kuruluşları başta olmak üzere tüm medyada kamuoyunun orman konularına dikkatini çekilmesi amacıyla muhtelif programların hazırlanarak yayınlanmasını sağlamak,

11 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen etkinlikler:
Tüm dünya ve ülkemizde kutlanan doğa ve çevre konulu özel gün ve haftalarda (dünya çevre günü, su günü gibi) orman konularının daha ağırlıklı olarak ele alınarak sivil toplum kuruluşlarının, halkımızın ve kamu kurum ve kuruluşlarının da katılım sağlayacağı sergi, doğa yürüyüşü, piknik ve çeşitli kampanyalar düzenlenmesi, Bakanlığımızca ve diğer kuruluşlarca düzenlenecek etkinliklerde eğitim ve tanıtım materyallerden oluşan stand açılması,

12 RESMEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulusal orman yılı 24 Ocak- 04 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler orman Forumunun Dokuzuncu oturumuyla resmen başlamış olacak..

13 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMAN FORUMU TARAFINDAN YAPILAN HAZIRLIKLAR
IYF HAZIRLIKLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMAN FORUMU TARAFINDAN YAPILAN HAZIRLIKLAR Birleşmiş Milletler Orman Forumu Tarafından resmi bir logo geliştirilmiştir.

14 IYF HAZIRLIKLARI 2. Uluslararası Orman Yılı için Resmi bir Web Sitesi oluşturulmuştur. 3. Uluslararası Orman Yılı Film Festivali gerçekleştirilecektir.

15 IYF HAZIRLIKLARI Uluslararası Orman Yılının resmen başlayacağı Ocak 2011 tarihinden itibaren Orman Forumu Sekretaryası ile işbirliği içerisinde Birleşmiş Milletler Posta İdaresi tarafından Uluslararası Orman Yılı anısına hatıra pulu dağıtılacaktır.

16 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BU GÜNE KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR
IYF HAZIRLIKLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BU GÜNE KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR Uluslararası Orman Yılı web sayfası oluşturuldu. Bütün yazışmalar, hazırlıklar ve toplantılara ait bilgiler burada yer almaktadır. IYF logosunun resmi yazışmalarda kullanılması amacıyla Bakan Talimatı alındı, IYF logosunun resmi yazışmalarda kullanılmasına dair “resmi yazı standardı” oluşturularak Bakanlık ve bağlı Birimlere bildirildi.

17 IYF HAZIRLIKLARI

18 IYF HAZIRLIKLARI Hem IYF hem de UNFF 9. Oturumuna yönelik olarak Genel Müdür Yardımcımız İsmail BELEN başkanlığında Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Üniversitesinden yetkili temsilcilerin katılımlarıyla 30 kasım ve 09 Aralık 2010 tarihlerinde 2 hazırlık toplantısı gerçekleştirilerek detaylar netleştirilmiştir.

19 IYF HAZIRLIKLARI Neticede OGM Yayın-Tanıtım Şube Müdürü Hüseyin SOP Başkanlığında; Tanıtım Materyalleri, Afiş, Poster ve Kısa Filmler konusunu organize etmek üzere bir çalışma grubu ile, Sıra No ADI SOYADI BİRİMİ 1 Hüseyin Sop OGM 2 Aykut İNCE 3 Atakan BAYKAL 4 Hakan BAYKAL DKMP 5 Yusuf KURT ORKÖY 6 Mehmet KOÇYİĞİT ARGE 7 Serkan GENOĞLU ORMAN MÜH. ODASI 8 Handan YILMAZ AGM

20 IYF HAZIRLIKLARI Dış İlişkiler Şube Müdürü Emine ATAŞ başkanlığında ise Sn. Bakanımızın yapacağı konuşma ve sunumlar dahil olmak üzere gündem maddelerine göre ülke görüşleri oluşturmak üzere çalışma grubu oluşturulmuştur. Sıra No ADI SOYADI BİRİMİ 1 Emine ATAŞ OGM 2 Dr.Kenan KILIÇ 3 Dr.Nurşen Gencer ORKÖY 4 Erdoğan ÖZEVREN AGM 5 Bayram HOPUR 6 Haluk ERSAN 7 Mehmet KOÇYİĞİT ARGE 8 Dr. Erkan İSPİRLİ Orman Mühendisleri Odası 9 Erdoğan ERTÜRK DKMP 10 Prof.Dr Özden GÖRÜCÜ Maraş Sütçüimam Üniversitesi 11 Prof.DrNejat GÜRLEVİK Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Alper ÇOLAK İstanbul Üniversitesi

21 IYF HAZIRLIKLARI 18 Ocak 2011 tarihinde, Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin katılımı ile bir sergi düzenlenmesi, bu sergide ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerine ek olarak Elçiliklerden de üçer tane fotoğraf alınıp sergilenmesi planlanmaktadır. Bu serginin yıl boyunca ülkemizdeki değişik mekanlarda ve Çevre ve Orman Seyyar Eğitim Aracı vasıtası ile sergilenmesi planlanmaktadır.

22 UNFF 9 SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ETKİNLİKLER
IYF HAZIRLIKLARI UNFF 9 SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ETKİNLİKLER Ülkemiz ormancılığını tanıtıcı fotoğraf sergisi açılacak, poster, cd ve broşürler hazırlanacak ve çeşitli konularda sunumlar yapılacaktır Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği 24 Ocak- 4 Şubat 2011 Canlı yayınla New York ile aynı anda 1 milyon fidan dikim türeni New York- İstanbul 2 Şubat 2011 Sayın Bakanımız tarafından bir resepsiyon verilecek, davetimize katılan Sayın Bakanlara ve ülke temsilcilerine ormancılığımıza ilişkin bir sunum yapılacaktır. New York 3 Şubat 2011 Yan Etkinlik New York BM Genel Merkezi 26 Ocak 2011 31 Ocak 2011

23 İlginiz ve sabrınız için TEŞEKKÜRLER…


"2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları