Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 1 BALIKÇILIK MEVZUAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhammet Ali ALTUN Su Ürünleri Mühendisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 1 BALIKÇILIK MEVZUAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhammet Ali ALTUN Su Ürünleri Mühendisi."— Sunum transkripti:

1 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 1 BALIKÇILIK MEVZUAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhammet Ali ALTUN Su Ürünleri Mühendisi

2 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğümüzün Faaliyet Alanı  Görev alanımız olan Giresun İl sınırı ile Rize il sınırı arasında kalan yaklaşık 110 km’lik sahil şeridinde karadan ve denizden denetimlerimiz sürdürülmektedir 2

3 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Denetim 3

4 İl Müdürlüğümüzde yapılanma  Su Ürünleri faaliyetleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün çatısı altında Su Ürünleri Biriminde; 2 Su Ürünleri Mühendisi, 1 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, 1 Memur (Ruhsatlandırma İşlemleri) ile yürütülmektedir. İl genelinde 8 su ürünleri Mühendisi görev yapmaktadır. 4

5 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Su ürünleri biriminin yürüttüğü faaliyetler  Ruhsat işlemleri  Kurum Görüşleri (HES, Tarım dışı tahsis)  UKİP(Ulusal Kalıntı İzleme Programı)  Su Kirliliği  AB Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği izleme Direktifi  Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde Ağır metal izleme  Av verileri İzleme faaliyetleri  Avcılık denetimleri ve Koruma kontrol faaliyetleri 5

6 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Su ürünleri biriminin yürüttüğü faaliyetler  Su Ürünleri İşleme Tesisleri Onayı  Avcılık Gemilerinin Hijyen Denetimleri  Balıkçı Barınakları  Su Ürünleri Yetiştiriciliği 6

7 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Faaliyetleri  Ruhsatlandırma faaliyetleri  Balıkçı Gemileri için Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi Düzenlenmesi  Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi  Amatör Balıkçı Belgesi Olmak üzere 3 başlıkta değerlendirilebilir. 7

8 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ruhsat teskeresi sayıları  Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış 1154 adet balıkçı gemisi,4408 Gerçek kişiler için ruhsat teskeresi 3310 adet de Amatör Balıkçı Belgesi bulunmaktadır. 8

9 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  2013 yılı içerisinde 513 Balıkçı Gemisi Ruhsat Teskeresi vize işlemi yapılırken;866 yeni Gerçek kişiler için ruhsat teskeresi ;850 Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenmiştir. 9

10 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Mevuzat Yasal Durum 22 Mart 1971 tarihinde yayımlanan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan – Su Ürünleri Yönetmeliği, – Balıkçı Barınakları Yönetmeliği, – Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, – Ticari ve Amatör Su Ürünleri Tebliğleri, 10

11 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi alınma usulü  Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıl, gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. 11

12 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ruhsat teskeresi düzenlenme usulü  Bu süre ilgililerin müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği valilikçe vize edilerek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır. 12

13 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Denizde su ürünleri istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin ruhsatlandırılmasında Denize Elverişlilik Belgesi veya Tonilato Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. 13

14 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Balıkçı Gemisi Ruhsat iptali  Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. Ruhsat tezkeresinin kaybında, ilan vermek suretiyle yenisi alınabilir. 14

15 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tebliğ  Su ürünleri avcılığını düzenlemek üzere, sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, su kirliliği, istihsal yerleri, mevsimler, zamanlar, istihsal vasıtaları, avlanma yöntemleri, su ürünlerinin cinsleri, ağırlıkları ve büyüklükleri yönünden yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenerek, tebliğ şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir. 15

16 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 16

17 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 17

18 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılan son Tebliğler Denizlerde ve İç sularda Ticarî Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 01.09.2012/31.08.2016 Av Dönemine Ait 3/1 Numaralı Tebliğ Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğ (01.09.2012/31.08.2016 tarihleri arasında geçerli) 18

19 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Av Yasakları  — Tüm denizlerde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan – 15 Eylül tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Ancak, 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, alamana (Voli ) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir. 19

20 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılması yasaktır.  Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin [orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina)] avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır. 20

21 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  1 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. 21

22 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz  İstihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.  İstihsalinde gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz. 22

23 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. 23

24 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 – 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. 24

25 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır. 25

26 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 26

27 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Karadeniz’de her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 27

28 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir. 28

29 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması ile avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. 29

30 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü  Genel av yasağı uygulandığı 15 Nisan-1Eylül tarihleri arasındaki dönemde, 3/1 Numaralı Tebliğin hükümlerine göre; izin alarak avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri ile ruhsat kodu (C) ve (D) olan küçük balıkçı gemilerinin indirimli akaryakıt uygulamasından faydalanılabilmesi için “Gemileri için Genel Av Yasağı Döneminde Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Belgesi” (ÖTV’siz Akaryakıt Belgesi) alınmasının zorunludur. 30

31 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Nakil Belgesi  Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur. 31

32 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Nakil belgesi  50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için nakil belgesi aranmaz  Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla su ürünleri kooperatif, birlik veya üst birliklerine verebilir. 32

33 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü SEYİR DEFTERİ 33

34 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Nakil Belgesi 34

35 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Balıkçı Gemilerinin Geri alınması  Bakanlığımız 2 yıldır sürdürülebilir balıkçılık ve kaynakların korunması için Balıkçı Gemileri sahiplerini balıkçı gemilerini filo dışına çıkarmaları halinde destekleme yapmaya başladı. 35

36 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Destek miktarları Sıra No Gemi Boyu(m)Bir Metresi için ödenecek destek miktarı 110-2010.000 221-3015.000 331-3420.000 435-4530.000 546 ve üzeri35.000 36

37 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 37 TEŞEKKÜRLER


"Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 1 BALIKÇILIK MEVZUAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhammet Ali ALTUN Su Ürünleri Mühendisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları