Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEFROLOJİ BİLİM DALI VAKA SAATİ. Sol lomber bölge ağrısı Halsizlik Karında ağrı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEFROLOJİ BİLİM DALI VAKA SAATİ. Sol lomber bölge ağrısı Halsizlik Karında ağrı."— Sunum transkripti:

1 NEFROLOJİ BİLİM DALI VAKA SAATİ

2

3 Sol lomber bölge ağrısı Halsizlik Karında ağrı

4 Yaklaşık 15 gün önce şiddetli sağ yan ağrısı ve karın ağrısı olan hasta ve idrarda yanma şikayetleri ile devlet hastanesine başvuran hastada çekilen abdominopelvik CT sonucunda Renal arterde stenoz olduğu söylenip Özel bir radyoloji merkezinde renal anjiografi yapılmış. Trombolitik tedavi ile sağ renal arterdeki emboli açılmayınca hasta etyolojisi ve bundan sonraki tedavisi açısından değerlendirilmesi için tarafımıza refere edilmiş.

5 Abartus 2 Ölü doğum 1 Hipertansiyon yok DM yok 4 çocuk sağ sağlıklı o Özellik yok

6 o Halsizlik (+) o Yorgunluk (+) o Dizüri (+) o Lomber ağrı (+) o Başağrısı (+) o Epigastrik ağrı (+) o Aşırı terleme (+) o Fotosensitivite (+)

7 TA: 110/ 70 NDS: 80 Ateş: 36.7 * C Solunum sayısı: 16 Postür: pasif El dorsumunda Livede retikülaris, saçlarda frontal seyrelme, Ağız hijyeni kötü, Şüpheli aftöz lezyon öyküsü. İkter, siyanoz yok.

8 Baş- boyun muayenesinde özellik yok Solunum Sistemi: Bilateral solunum sesleri doğal. Ral,ronkus yok. KVS: S1, S2 ritmik.Ek ses üfürüm yok. Sindirim Sistemi: Özellik saptanmadı. Lokomotor sistem muayenesinde L2-3 üzerinde hassasiyet mevcut. DTR’ler normoaktif. Bilateral motor defisit yok. Genito üriner muayenede sağ üst kadranda ve lomber bölgede hassasiyet mevcut

9 Hemogram: Wbc: 9700 Hgb: 13.5 Plt: 365000 Biyokimya: Glukoz: 120 Na: 134 Üre: 22 K: 5.1 Cr: 1.2 Ca:9.2

10 Ürik asit: 3 LDH: 373 Cl: 104 CPK: 32 P: 3.3 ALP: 89 T.Biluribin: 0.5 T.Protein: 8.1 D. Biluribin: 0.1 Albumin: 4.6 AST: 20 T. Kolesterol: 279 ALT: 33 HDL: 34 ESR: 21 mm/ h TG: 249

11 % 78 Parçalı % 4 Çomak % 15 Lenfosit % 2 Monosit % 1 Eozinofil Anizositoz(+) Eritrosit morfolojisi normal Trombosit sıklık ve kümeleşmesi normal

12 Dansite: 1004 pH: Asit Albumin: (eser) Esbach: 200 mg/gün Glukoz: (-) Keton: (-) Mikroskobi: 1-2 lökosit, 1-2 eritrosit, 3-5 epitel hücresi ve bol bakteri.

13 Brucella aglutinasyon (-) Hepatit markerlar negatif CRP: 0.95 Proc 0.36 ng/ml RF (-) IgG 1330 mg/dl IgA 167 mg/dl IgM 71.1 mg/dl C3 190 mg/dl

14 ANA 1/320 (+) EP Anti nDNA (-) ANCA profil (-) ANA profilde pozitiflik yok Anti Kardiyolipin Antikor (-) HLA-B27 (-)

15 Kc parankimi homojen grade II yağlı olarak izlenmiştir.Boyutu normaldir. Portal ven ve dalları olağandır.Safra kesesi doğal. Pankreas normal.Dalak normal görünümde. Her iki böbrek boyut ve ekojenitesi normal. Parankim kalınlıkları normaldir. Toplayıcı sistemi olağandır.Mesane normal. Batında serbest kitle yada sıvı saptanmamıştır.

16 KC 22 cm boyutunda olup parankimi ekojenitesi ileri derecede yağlanma lehine azalmıştır.Boyutu normaldir. Portal ven ve dalları olağandır.Safra kesesi ve safra yolları doğaldır. Pankreas normal. Dalak normal görünümde ve homogen dansitededir. Bilateral sürrenal glandlar doğaldır. Batında patolojik LAM ve sıvı tesbit edilemedi. Sağ böbrek boyut ve lokalizasyon olarak normal olup renal parankimin kontras tutulması ve eksresyonunun olmadığı ve peri nefritik hematom olmadığı izlenmektedir.bu bulgular akut global infarktı desteklemektedir.

17 Sağ böbrek parankim kalınlığı sola göre hafif artmıştır.Kortikomedüller ayırım kaybolmuştur. Toplayıcı sistem olağandır. Taş kitle yada obstruksiyon saptanmamıştır. Sağ böbrek içinde artyeryel akım alınamamıştır.Bulgular renal iskemi ile uyumludur. (Renal arter okluzyonu) Sol böbrek parankim kalınlığı normaldir. Toplayıcı sistemi olağandır.Sol böbrek RI değeri normaldir.

18 Sağ böbrek arter orifisi selektif olarak kateterize edildikten sonra toplam 40 mg TPA verildi. Segmental arterlerde rekonsrüksiyon izlenmemesi üzerine trombolisis sonlandırıldı. Sonuç: Total tromboze sağ renal arter.

19 Kc boyutu normal ve parankimi grade I yağlanma ile uyumlu olarak artmıştır. Portal ven ve dalları olağandır.Safra kesesi doğal. Pankreas normal.Dalak normal görünümde. Sağ böbrek boyutu normalden küçük olarak izlenmiştir.(73x43) Parankim kalınlığı 9mm. Sol böbrek boyut ve ekojenitesi normal. Parankim kalınlığı normaldir. Toplayıcı sistemi olağandır.Mesane normal. Batında serbest kitle yada sıvı saptanmamıştır.

20 aPTT: 22.3 PT :10.9 INR: 0.9 Protein S : 60.2 Protein C : 115 Antitrombin III : 114.5 F V leiden mutasyonu: Pozitif heterozigot mutant

21 Hastaya yatışında acil USG yapılarak Sağ böbreğin boyutunun küçüldüğü tesbit edildi. Düşük molekül ağırlıklı heparin ve mide koruyucu başlandı. Gelişinde hastaya İdrar tetkiki sonucuna göre kültürleri alındıktan sonra ciprofloksasin tb 2x500 mg başlandı. İdrar kültüründe E Coli üremesi oldu. Hematoloji ve Dermatoloji ile konsülte edildi. Paterji negatif.Hiperkoagulobulite nedeni olabilecek tetkikler istenerek Hipertansiyonununda olmaması nedeni ile nefrektomi düşünülmeyip ücretli olmasıda göz önüne alınarak taburcu edildi.

22 Yatışında istenen tetkiklerin sonuçları ile takibinde Antifosfolipid antikorlarının neğatif olduğu fakat Protein S nin sınırda düşük Protein C ve antitrombin III’ün normal olduğu gözlendi. F V leidin mutasyonu Heterozigot (+) olarak saptanması üzerine Hematoloji tarafından tekrar değerlendirilerek Hasta coumadinize edildi. ANA (+) liği ve kollejen doku hastalığı yönüyle hasta yakından takip ediliyor.

23

24

25

26 DefectPrevalenceThrombosis Factor V Leiden*3 – 11%6 –28% F II 20210 mutation*2 – 6.5%6 – 18% Protein S deficiency0.003%1 – 4% Protein C deficiency0.4%1 – 5% Antithrombin deficiency0.02 –.05%1 – 2% Hyperhomocysteinemia10 – 50%10 – 20% Fibrinogen ?1% Unknown ?15 – 60% Prevalence of Coagulation Defects in Patients with Thrombosis * Excludes Asian, African or Native Americans

27 Risks of First Episode VTE (Leiden Thrombophilia Study) Relative Risk Normal1 Hyperhomocysteinemia2.5 F II G20210A mutation2.8 Oral contraceptives4 Factor V Leiden heterozygote7 Oral contraceptives + F V Leiden35

28

29 1999 yılında 50 yaşında bayan Sol yan ağrısı ve ateş 3 yıl önce akut tromboz öyküsü mevcut 5 gebelik ve 1 abartus İyi bir sigara içicisi (30 paket yıl) Antifosfolipid antikor (+) FV Leiden Mutasyonu Heterozigot (+) Sol Renal arter total okluzyon ve renal infarkt Klein O et al, Nephrol Dial Trans. 1999

30 1995-1996 yıllarında Retrospektif, Tromboemboli öyküsü olan 1376 hasta taranmış. FV Leiden mutasyonu 270 (%19.6) (+) 12 homozigot, 258 Heterozigot APC Resistansı test edilen 554 hasta 333 hasta normal yada yüksek bunlardan 19 hasta FV Leiden mutasyonu (+) 221 hasta oran düşük 97 hastada FV Leiden mutasyonu Bontempo FA et al. Nephrol Dial Trans 1997

31 Price DTPrice DT, Ridker PM. Ann Intern Med. 1997 Nov 15;127(10):895-903Ridker PM

32 Price DTPrice DT, Ridker PM. Ann Intern Med. 1997 Nov 15;127(10):895-903Ridker PM

33 Price DTPrice DT, Ridker PM. Ann Intern Med. 1997 Nov 15;127(10):895-903Ridker PM

34 Price DTPrice DT, Ridker PM. Ann Intern Med. 1997 Nov 15;127(10):895-903Ridker PM

35

36

37

38

39 Sabrınız için teşekkürler


"NEFROLOJİ BİLİM DALI VAKA SAATİ. Sol lomber bölge ağrısı Halsizlik Karında ağrı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları