Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 13-15 Mayıs 2013 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 13-15 Mayıs 2013 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 13-15 Mayıs 2013 Ankara

2 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Hoşgeldiniz!!! Tanışma Sizi tanıyalım Eğitmenin tanıtımı İş tecrübeniz AB ve diğer hibelere olan ilginiz Beklentileriniz Lütfen size dağıtılan Ön Bilgi Anketi’ni doldurunuz.Ön Bilgi Anketi’ni Gündem

3 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bu eğitim, ”Dış faaliyetler çerçevesinde Avrupa Birliğinin Genel Bütçesinden finanse edilen, kontrat prosedürleriyle ilgili olarak AB’nin hazırladığı Kılavuza” dayandırılmaktadır; Proje Hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımının aktarılmasını hedeflemektedir; Teori ve pratiğin birleşimi şeklinde tasarlanmıştır İnteraktif eğitim esasları ile uygulanacaktır. Eğitimin Yaklaşımı

4 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Eğitimin Amacı Tüm Kişi ve Kuruluşların; PCM metodolojisine uygun başarılı uygulamaları ortaya koyacak örnek projelerini hazırlayabilmeleri ve uygulayabilmelerine katkıda bulunmak.

5 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Organizasyon Yaklaşım Sunum Durum Değerlendirme Anketleri İlave Eğitim Geri Bildirim (Değerlendirme Anketi)

6 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği Tarihsel Perspektif Türkiye –AB İlişkileri Kısa Tarihçe Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Proje Nedir? Parlak Bir Fikir’den Proje Teklifine geçiş (PCM) Metodolojisi Hibe projelerinin izlenmesi mantığını tanıma Hibelerde Satın Alma ve diğer süreçler hakkında bilgilenme Eğitimin Ana Öğeleri

7 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bölüm I AVRUPA BİRLİĞİ

8 Human Resources Development – Grant and Promotion Project

9 Avrupa Birliği Birleşmiş Avrupa fikri, bir zamanlar filozofların ve ileri görüşlülerin düşlerinde yer alıyordu. Victor Hugo, insancıl ideallerden esinlenen barışçıl bir “Avrupa Birleşik Devletleri”ni hayal etmişti.

10 Human Resources Development – Grant and Promotion Project II. Dünya Savaşı’ndan AB’ye

11 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe  9 Mayıs 1950’de Avrupa Birliği’ne giden ilk adım atıldı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurulması Fransa tarafından önerildi. Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımı ile 18 Nisan 1951’de imzalanan Paris Antlaşması ile kömür ve çelikte ortak pazar kuruldu.

12 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe  25 Mart 1957 Roma Antlaşması imzalandı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.  Belçika,  Federal Almanya Cumhuriyeti,  Fransa,  İtalya,  Lüksemburg  Hollanda  6 Ülke arasında gümrük vergileri 1 Temmuz 1968’de tamamen kaldırıldı ve 1960’larda ticaret ve tarımda ortak politikalar oluşturuldu.

13 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe Yıl, 1973 Yeni Katılımlar ile Üye Sayısı 9’a yükseldi.  Danimarka  İrlanda  İngiltere

14 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe 1981, Bir Üye Daha  Yunanistan 1986, 2 Yeni Üye Daha  Portekiz  İspanya

15 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe 7 Şubat 1992’de imzalanan ve Kasım 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Birliği adını almıştır. AET AB Bu antlaşmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve Dış Politika ile İçişleri ve Hukuk alanında işbirliği başlıklarında yeni bir yapı tanımlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.

16 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe 1995, 3 Yeni Katılım  Avusturya  Finlandiya  İsveç 1 Mayıs 2004 10 Yeni Üye Daha Birliğe Katılır  Çek Cumhuriyeti,Macaristan  Polonya, Slovakya  Estonya, Letonya  Litvanya,Slovenya  Kıbrıs ve Malta

17 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe 2007 Katılımları  Romanya  Bulgaristan Bugün AB’ye toplam 27 ülke üye bulunmaktadır.

18 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe Aday Statüsündeki Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan ve İzlanda ile katılım müzakereleri sürdürülmektedir. Makedonya ve Karadağ’a adaylık statüsü tanımış olup, iki ülke ile katılım müzakerelerini henüz başlatılmamıştır.

19 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Türkiye AET’ye, TAM ÜYELİK BAŞVURUSU’nu Temmuz 1959 gerçekleştirmiştir.  Bu başvuru üzerine Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir; 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır.  Ankara Anlaşması Türkiye'nin AET'ye entegrasyonu için hazırlık, geçiş ve nihai dönem olmak üzere üç kademeli bir süreç öngörmüştür. Geçiş dönemi 1996'da Türkiye'nin Gümrük Birliği’ne girişiyle sona ermiştir.

20 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan zirvede tam üyeliğe adaylığımız tescil edilerek Avrupa Birliği ile uzun bir geçmişi bulunan ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamıştır.  17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi ile Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlanması önerilmiştir. 3 Ekim 2005’den itibaren katılım müzakerelerine başlanmış olup, müktesebat uyum çalışmaları halen devam etmektedir.

21 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Mali Protokoller Dönemi (1963-1982) Birinci Mali Protokol (1964-1969): 175 milyon ECU İkinci Mali Protokol (1971-1979): Yaklaşık, 220 Milyon ECU Üçüncü Mali Protokol (1979-1982): 310 Milyon ECU Mali Protokoller dönemi boyunca 1963-1982 yılları arasında yaklaşık 705 milyon ECU (Avrupa Para Birimi) Kredi, Türkiye için sağlanmıştır.

22 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Özel İşbirliği Fonu -Hibe (1980-1988); 75 Milyon ECU Hibe  Yenileştirilmiş Akdeniz Programı - Kredi (1992-1996); 339,5 Milyon ECU  Özel Mali İşbirliği (İdari İşbirliği Fonu) - 3 milyon ECU Hibe  Körfez Savaşı Kredileri - 175 milyon ECU (Kredi)

23 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI DÖNEM (1996-1999)  MEDA-I Kapsamında -Hibe (1996-1999) 1996-1999 yılları arasında Türkiye’ye Topluluk bütçesinden 376 milyon ECU tutarında hibe desteği sağlanmıştır.

24 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  EURO-MED-I Kapsamında- Kredi (1995-2000) 1995-2000 yılları arasında uygulanan EURO-MED-I kapsamında, Türkiye'ye 205 milyon ECU tutarında kredi olanağı sağlanmıştır.

25 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Diğer Mali Yardımlar  İdari İşbirliği Fonu - 3 Milyon EURO Hibe- (1996-2000)  Risk Sermayesi - 12 Milyon EURO Kredi - (1999)  Türk STK'larına 1993-1999 yılları arasında insan hakları ve sivil toplumun geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin finansmanı için yılda ortalama 500,000 EURO,  Türkiye’ye, 1996-1999 arası dönemde uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri için toplam 760,000 EURO,

26 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Diğer Mali Yardımlar  1992-1998 arası dönemde nüfus politikaları ve aile planlaması faaliyetlerine yönelik olarak 3,3 milyon EURO,  1992-1999 arası dönemde, "Life-Üçüncü Ülkeler" ve "Kalkınmakta Olan Ülkelerde Çevre" programları kapsamında desteklenen çevre projeleri için 4,92 milyon EURO,  1994-1998 arası dönemde Türkiye HIV/AIDS ile mücadele kapsamındaki girişimler için 682,000 EURO,  17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Yapılan Mali Yardımlar

27 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  Adaylık Döneminde Türkiye’ye Sağlanan Mali Yardımlar (2000 - 2006) 2000-2006 yılları arasını kapsayan süreçte Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye toplamda 2.185.500.000 € hibe ve kredi olanağı sağlanmıştır.

28 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği  Avrupa Birliği Sadece Üye ve Aday Ülkelerle Değil Ticari veya İkili Anlaşmalar İmzaladığı Pek Çok Ülke ile Benzer Mali Yardım Programları Yürütmektedir. ACP (countries of Africa, the Caribbean and the Pacific-Lomé Convention) Africa Asia Australia Canada CEECs Coastal areas Japan Korea Latin America Less-developed regions Mediterranean region Mountain and hill areas New Independent States (NIS) New Zealand North America Outermost regions Pre-accession Rural areas Rural development Russia United States Urban areas

29 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Diğer Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları  Kalkınma Ajansları  Topluluk Programları  7. Çerçeve Programı,Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007- 2013, Youth in Action (Gençlik Programı), Jean Monnet Programı, Kültür Programı 2007–2013 vb. www.ab.gov.trwww.ab.gov.tr  Elçilik Hibeleri  Avrupa Yatırım Bankası  Dünya Bankası  Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası  Vakıf Hibeleri vb.

30 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007-2013 IPA’nın temel amacı, Topluluk müktesebatına uyum sağlamak amacıyla; aday ve potansiyel aday ülkelerin AB politikalarına ve standartlarına aşamalı olarak uyumunu sağlamak ve bu ülkeleri üyelik sonrasında faydalanılacak Yapısal Fonlara ve Uyum Fonuna hazırlamaktır. IPA kapsamında 2007-2013 yılları itibarıyla aday ve potansiyel aday ülkelere tahsis edilen fon yaklaşık 9.9 milyar Avro tutarındadır. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 4,8 milyar Avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmış durumdadır.

31 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - Bileşenler

32 Human Resources Development – Grant and Promotion Project İKG OP Öncelik Eksenleri

33 Human Resources Development – Grant and Promotion Project IPA Bileşen 4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İnsan kaynaklarının geliştirilmesi” öncelik alanları 1.İstihdam (kadın istihdamı, genç istihdamı, kayıtlı istihdam, kamu istihdam hizmetleri) 2.Eğitim (kız çocuklarının okullaşması, mesleki ve teknik eğitim) 3.Hayat Boyu Öğrenme (Hayat boyu öğrenme, İK uyumlaştırma) 4.Sosyal İçerme (dezavantajlı gruplar, kurumlararası koordinasyon) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

34 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bölüm II Proje

35 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Sihirli Sözcük: PROJE Proje Denilince Aklınıza Gelen İlk Şey Nedir?

36 Human Resources Development – Grant and Promotion Project

37 Bir Fikrim VAR ? = Bir Projem VAR?

38 Human Resources Development – Grant and Promotion Project PROJE NEDİR?

39 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje ; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Proje ve Program Farkı?

40 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Temel yaklaşım: Her proje bir sorundan kaynaklanır. Mevcut bir durumu/sorunu değiştirmeyi hedefler

41 Human Resources Development – Grant and Promotion Project SÜREÇ

42 Human Resources Development – Grant and Promotion Project ÜRÜN

43 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Türleri  İlk zamanlarda proje denince akla büyük inşaat işleri ve savunma projeleri gelirdi.  Ancak günümüzde bir çok değişik proje türü mevcut:  Yeni tür projeler büyüklük, uzunluk, karmaşıklık ve fonlama şekli açısından farklılıklar gösteriyor.  Yeni bilgisayar sistemi kurulması, yeni bir ürün denemesi, büro taşınmaları, başka bir kurumla birleşme, firma içi değişim hareketleri, vs. değişik proje türlerinden…  AB fonlu, Dünya Bankası fonlu, BM fonlu, özel sektör fonlu bir çok proje bulunmakta.

44 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Türleri AB Mali yardımları ile finanse edilen projelere iki ayrı başlıkta karar verilir: I II Makro Düzeyde Projeler (Program) Mikro Düzeyde Projeler

45 Human Resources Development – Grant and Promotion Project HİBE PROJELERİ Toplam Bütçe: 24.000.000 €  Üniversiteler, Meslek Örgütleri  Mesleki Dernekler/Vakıflar/Federasyonlar/Konfederasyonlar,  İşçi ve işveren örgütleri/kuruluşları  Ticaret ve/veya Sanayi Odaları  Odalar ve Sendikalar Makro Proje Mikro Proje (Hibe) SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) HİBE PROGRAMI 200-400 Bin €

46 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Projelerde 3 Kısıt Üç Kısıt + 2 Unsur Projelerde 3 ana kısıt: a.Belirlenen hedeflere ve şartnameye uygun sonuçlara b.Hedeflenen zaman aralığında c.Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak faaliyetlerin tamamlanması Kalite Risk 1. Kapsam 2. Bütçe3. Zaman

47 Human Resources Development – Grant and Promotion Project PROJE YÖNETİM DÖNGÜSÜ -PCM- (Project Cycle Management)

48 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Yönetim Döngüsü Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

49 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Yönetim Döngüsü Projelerin planlaması ve yürütülmesi, birbirini takip eden 6 aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir. Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrinin Analizi Değerlendirme

50 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Döngüsü Proje Fikrinin Belirlenmesi Proje Fikrinin Analiz Edilmesi Projenin Ön Değerlendirilmesi ve Planlanması Projenin Finansmanı Projenin Uygulanması Projenin İzleme ve Değerlendirmesi Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması Projenin teknik açıdan detaylı olarak tasarlanması Projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve teklifin yazılması ve bütçenin planlanması Finansman sağlayacak kurum/ kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finansmanın sağlanması Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

51 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Projelerin Başarısızlık Nedenleri Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları

52 Human Resources Development – Grant and Promotion Project

53 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

54 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki nedensel ilişkiyi kuran, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edildiği ve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek risklerin dikkate alındığı proje analiz, planlama ve uygulama aracıdır.

55 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı) Projenin neyi başarmasının beklendiği (Projenin Kapsamı ve Göstergeler) Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar) Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları) Hangi araçların gerekli olduğu (Girdiler) Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe) Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

56 Human Resources Development – Grant and Promotion Project 1960’ların sonunda USAID; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın proje planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir. 1980’lerden itibaren klasik fizibilite etütlerinin yerini, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına dayalı özellikle katılımcılığı ön plana çıkaran ve atölye çalışmalarıyla yürütülen proje planlama teknikleri almıştır. Birçok çok taraflı veya ikili kalkınma ajansları tarafından proje planlama ve yönetme aracı olarak kullanılmaktadır. 1992’de AB Komisyonu tarafında proje uygulamalarında PCM yöntemi kullanılması kabul edildi. Avrupa Komisyonu 1993’den beri bu yaklaşımı proje döngüsü yönetim sisteminin bir parçası olarak kullanmaktadır. Mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkelerinin bilinmesi Avrupa Komisyonu Fonlarından yararlanmada ve projelerin tasarlanmasında önemli bir paya sahiptir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

57 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Mantıksal Çerçeve Tablosu = Analitik Sürecin ÜRÜNÜ Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı= Analitik Bir SÜREÇ

58 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mevcut Durum Nedir?  Mevcut Durum Analizi: Uygun bir proje tasarımı için Projenin Kapsamı ve Yerel Halkın Çıkar ve İhtiyaçları hakkında olabildiğince bilgi sahibi olma sürecidir. Yani, değiştirilmek istenen durumun ne olduğunun tespit edildiği süreçtir. Mantıksal çerçeve yaklaşımının durum analizinde ve sonrasında kullandığı temel prensip katılımcılıktır. Çeşitli paydaş grupları ile bir arada çalışılarak yapılan bilgi edinme süreci projenin daha somut ve güçlü bir tasarımda hazırlanmasına olanak sağlar.

59 Human Resources Development – Grant and Promotion Project

60 Katılımcılık Katılımcılık sorunla ilgili tüm tarafların proje hazırlığından itibaren sürece aktif olarak katılmasını, sorunları kendi bakış açılarıyla tanımlamalarını ve bundan öte sorunun çözümü için önerilerini sunarak, bunun gerçekleştirilmesi için mevcut kapasitelerini kullanmalarını kapsamaktadır. Sonuç itibarıyla, önerilen katılımcılık her aşamada paylaşımdan öte aktif bir dahil olmayı tanımlar.

61 Human Resources Development – Grant and Promotion Project 1.Mantıksal Çerçeve Matrisi 2.Faaliyet Planı 3.Bütçe PLANLAMA EVRESİANALİZ EVRESİ 1.Paydaş Analizi 2.Sorun Analizi 3.Hedef Analizi 4.Strateji Analizi

62 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Temel Adımlar: Proje Geliştirme ve Planlama ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Sorun Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planlaması ve Bütçe Ana, ara ve kök sorunların belirlenmesi ve aralarında neden- sonuç ilişkisinin kurulması Belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi ve aralarında araç-amaç ilişkisinin kurulması Hedeflerin gerçekleştirilmesi için olası stratejilerin belirlenmesi Paydaş Analizi Projenin uygulanmasından olumlu ya da olumsuz veya doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek grupların belirlenmesi Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Faaliyet planından hareket ederek olası giderlerin belirlenerek bütçenin hazırlanması

63 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 1: Sorun Analizi Niçin Yapılır? Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.

64 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 1: Sorun Analizi Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular: Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Bu sorunun kaynağı nedir? Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

65 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 1: Sorun Analizi Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın. Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan etkileyen sorunları sıralayın. Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunların belirtilmemesine dikkat edin. Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları sorun ağacından ayıklayın.

66 Human Resources Development – Grant and Promotion Project NEDEN SONUÇ KÖK SORUNLAR Sorun Ağacı ile Sorun Analizi ANA SORUN ALT SORUN 1 ALT SORUN 2

67 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 2: Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi Niçin Yapılır? Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak Amaç: Paydaş analizin arkasında yatan varsayım farklı grupların farklı endişeleri, kapasiteleri ve ilgileri olduğu ve bunların açıkça anlaşılması ve problemin belirlenmesi, hedefin konulması ve stratejinin seçilmesi sürecinde göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Paydaşlar Kimlerdir? Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Birincil ve İkincil Paydaşlar Kimlerdir?

68 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Yararlanıcılar Kimlerdir? Projenin uygulanmasından bir şekilde yarar sağlayanlar Hedef grup(lar) Kimlerdir? Projenin amacı seviyesinde projeden olumlu yönde etkilenecek grup veya oluşumlar Nihai yararlanıcılar Kimlerdir? Toplum veya sektör seviyesinde, uzun vadede projeden yarar sağlayacak olanlar Proje ortakları Kimlerdir? Projeyi uygulayanlar Paydaşlar

69 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaşlar

70 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaş Analizi Aşamaları 1.Aşama: İlgili tüm paydaşların belirlenmesi mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi: hedef gruplar, ilgili resmi kuruluşlar, bireyler, çıkar grupları, sivil toplum kuruluşları, diğer projeler

71 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaş Analizi Aşamaları 2. Aşama: Paydaşların sınıflandırılması Paydaşların projenin kapsamına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Genel (birincil, ikincil) Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı) Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)

72 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaş Analizi Aşamaları 3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi. Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için, çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi: Paydaş analiz tablosu: Paydaşları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi) belirlemektir. Paydaşlar Birincil Paydaşlar Anneler, Çocuklar, Babalar, Çevre Sakinleri vb. Birincil Paydaşlar Anneler, Çocuklar, Babalar, Çevre Sakinleri vb. Projeden Olumsuz Etkilenenler Projeden Olumsuz Etkilenenler Projeden Olumlu Etkilenenler Projeden Olumlu Etkilenenler İkincil Paydaşlar STK’lar, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite vb. İkincil Paydaşlar STK’lar, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite vb. Potansiyel Karşıtlar Babalar, Sanayi Kuruluşları, Belediye, Kamu Kuruluşları vb. Potansiyel Karşıtlar Babalar, Sanayi Kuruluşları, Belediye, Kamu Kuruluşları vb.

73 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaş Analiz Tablosu (Örnek Şablon) Paydaşlar Yetki/sorumluluk alan(lar)ı Projedeki rol ve beklentiler Projeye olası olumlu/olumsuz etkileri

74 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Paydaş Analizi Aşamaları 4. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi. Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani, kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği) hakkında bir karar alınması, Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması Fakat bazen “hiç kimsenin kendini gerçekten adamadığı” bir uzlaşma yerine, kilit paydaşlara ağırlık vermek gerekebilir.

75 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Grup Çalışması I 1.Sorun Analizi: Dağıtılan sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. 2.Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.

76 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 3: Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

77 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 3: Hedef Analizi Sorunların Tanımlanması ve Proje Fikrinin Oluşturulması PROBLEM ? NEREDE ? KİM İÇİN ? KİM TARAFINDAN ? NE İÇİN ? NE KADAR ZAMANDA ?

78 Human Resources Development – Grant and Promotion Project ANA AMAÇ ALT AMAÇ 1 ARAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 2 Hedef Ağacı ile Hedef Analizi

79 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 4: Strateji Analizi

80 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Strateji Analizi Sorulacak Sorular: Belirlenen tüm sorunlar veya hedeflere mi yönlenmeli yoksa birkaçı seçilmeli mi? Üzerinde faaliyet gerçekleştirilebilecek olumlu fırsatlar nelerdir? Yararların sürdürülebilirliğini sağlayacak ve istenen sonuçlara taşıyacak müdahale birleşimi nedir? Projenin yerel sahiplenilmesi en iyi şekilde nasıl desteklenir? Olası farklı müdahalelerin uygulanmalarındaki sermaye ve maliyetler nelerdir? Hangisi en maliyet etkin seçenek? Hedeflenen grupların ihtiyaçlarını en olumlu şekilde etkileyecek strateji hangisi? Olası olumsuz etkiler nasıl bertaraf edilir?

81 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 4: Strateji Analizi Strateji Analizi Tanım: Bu aşama, birçok açıdan, en zorlayıcı aşamadır. Çok sayıda bilginin sentezlenmesi ve sonrasında da en iyi uygulama stratejisinin belirlenmesini içerir. Pratikte farklı paydaş çıkarlarını, politik talepleri ve kaynak olup olmaması gibi pratikteki kısıtları dengeleyecek şekilde bir dizi uzlaşma yapılması gerekir. Eğer farklı müdahale seçeneklerinin değerlendirilmesinde üzerinde anlaşılan bir dizi ölçüt varsa strateji analizi kolaylaşır.

82 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 4: Strateji Analizi Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

83 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Aciliyet Maliyetler Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler (Kaynakların uygunluğu ve yeterliliği) Varolan kapasite Diğer Projeleri Tamamlayıcılık (Aynı konuda yürütülen başka projelerle tamamlayıcılık) Farklı Paydaşların Bakış Açıları Verimlilik ve Etkinlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine/Azaltılmasına Katkısı Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik Faydaların Gerçekleşme Zamanı Strateji Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler Adım 4: Strateji Analizi

84 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Grup Çalışması II 1.Hedef Analizi: Oluşturduğunuz sorun ağacını hedef ağacına dönüştürün. 2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.

85 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Planlama Aşaması 1 Mantıksal Çerçeve Matrisi Temel Öğeler: Projenin hedefler hiyerarşisi (Proje Tanımı veya Müdahale Mantığı) Projenin başarısına etki edebilecek temel dışsal etmenler (Varsayımlar) Projenin başarımlarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği (Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları)

86 Human Resources Development – Grant and Promotion Project MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİNİN HAZIRLANMASI

87 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Adım 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi

88 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanma Adımları

89 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJE AMACI GENEL HEDEF İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi Hedeflerin Seviyeleri

90 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Projenin Genel Hedefi  HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF Genel Hedef, aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

91 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Amacı Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaç. GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

92 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Sonuçlar Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

93 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Faaliyetleri Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler –Hedef ağacından çıkarılır –Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar –Paydaş analizinde belirlenir GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

94 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Varsayımlar Riskler nedir? Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü. Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidir? Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır

95 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Varsayımların Oluşturulması Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi, Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi) Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi

96 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Varsayımların Değerlendirilmesi

97 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Gerçekleşme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Mantıksal çerçeveye dahil etme Dışsal faktör önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil Hayır Evet

98 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Faaliyetler seviyesine yerleştirilir Sonuçlar seviyesine yerleştirilir Proje amacı seviyesine yerleştirilir

99 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Amacı DİKEY MANTIKTA Projenin amacını belirleyen Nedensel ilişkileri açıklayan Önemli varsayımları ve belirsizlikleri açıklayan ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Ana Amaç Çıktılar Faaliyetler AraçlarMaliyet Ön-koşullar Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı ‘... Genel Hedef Sonuçlar Faaliyetler AraçlarMaliyet Ön-koşullar

100 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Amacı Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2) 1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete geçirilirse faaliyetler gerçekleşecek… 2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…... 3…….. Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Sonuçlar Faaliyetler AraçlarMaliyet Ön-koşullar

101 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Göstergeler Nedir? Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Hedef Grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.

102 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Göstergeler Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir: Ne kadar? Nicelik Nasıl bir değişim?Nitelik Kim? Hedef grup Ne zaman ?Zaman Nerede? Yer

103 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler  Açık,  Ölçülebilir,  Ulaşılabilir,  Amaca uygun,  Zamanı belirlenmiş

104 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

105 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin Belirlenme Adımları Hedef : İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiye uyumunun sağlanması Gösterge: Öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı İlk Adım : Sayı Belirleme 100 İlköğretim öğretmenin eğitimde bilgisayara kullanımının sağlanması İkinci Adım – Nitelik 100 İlköğretim öğretmeninin “eğitim planlaması” konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması Son Adım : Zaman 100 İlköğretim öğretmenin Eylül 2011’e kadar (2nci yılın sonunda) eğitim planlamasında konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması

106 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Maliyet Karmaşıklılık İdari Kayıtlar Yönetim Raporları Rutin İstatistikler Uyarlanmış Rutin İstatistikler Projeden Yararlananlarla Görüşmeler Özel Anketler Doğrulama Kaynakları ve Seçimi

107 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Mantıksal Çerçeve’ye Son Nitelik Kontrolü Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir, Ön koşullar gerçekçidir, Varsayımlar gerçekçi ve tamdır, Riskler kabul edilebilir seviyededir, Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir, Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir, Elde edilen faydalar, maliyete uygundur, İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.

108 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Grup Çalışması III Seçtiğiniz proje stratejisi çerçevesinde Mantıksal Çerçeve matrisinizi hazırlayın. Önerilen matris doldurma şekli aşağıdaki gibidir: Yukarıdan aşağıya 1. sütun Aşağıdan yukarıya doğru 4.(son) sütun. Her bir hedef seviyesi için başarı göstergesi ve doğrulama kaynağı

109 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Planlama Aşaması

110 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Planlama Aşaması / Faaliyet Planı ve Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofis Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

111 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Planlama Aşaması-1, Faaliyet Planı Tanım: Proje faaliyetlerinin analiz edildiği ve grafiksel olarak gösterildiği şekildir. Faaliyetlerin mantıksal dizinini, beklenen süresini, faaliyet arasındaki olası bağlılıkları belirlemeye yardımcı olur. Yönetim sorumluluğunun dağıtılmasına temel sağlar. Proje sonuçlarının elde edilmesiyle açıkça ilişkili olmalıdır. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder Faaliyet Planı

112 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Verimli ve Etkin mi? Yapılabilirlik (Farklı Paydaşların Bakış Açıları) durumu ne? Eşitsizliklerin Giderilmesine/Azaltılmasına Katkısı Hangi İhtiyaç(lar)a karşılık gelecek? Kalkınma Planları’na katkı sağlıyor mu? Sektörel Planlar’a katkı sağlıyor mu? Hükümet Programları’na katkı sağlıyor mu? Sektörel katkısı var mı? Bölgesel katkısı var mı? Pazar Araştırması gerektiriyor mu? Uluslararası Anlaşmalardan faydalanmaya ihtiyaç var mı? Yerel Kişi ve Kuruluşlar uygulamada var mı/nasıl? Sivil Toplum Örgütleri uygulamada var mı/nasıl? Politikacılar uygulamada var mı/nasıl? Yaralanıcı’ya getirisi nedir? (Beneficiary Assesment) Faaliyetlerinizi Oluştururken Dikkat Edilecekler:

113 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Faaliyet Planı Ana Faaliyetlerin Listelenmesi Faaliyetlerin Detaylandırılması Sıralamanın Belirlenmesi Faaliyetlerin başlama, uygulanma süresi ve tamamlanma zamanını belirlemek Gerekli ihtisas ve Becerilerin Tanımlanması Grup içinde işlerin tahsisi

114 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları

115 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Faaliyet Planı Sonuçlar ve FaaliyetlerSorumluluk Sonuç 1 Faaliyetler Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 Vs….. Yıl 1Yıl 2Yıl 3

116 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Planlama Aşaması -2, Bütçe Belirlenen ve Planlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluşturur. Proje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar.

117 Human Resources Development – Grant and Promotion Project GENEL ESASLAR: Bütçe, proje teklifinin sunulacağı makamın belirlediği para biriminde hazırlanmalıdır. Bütçenin geçerlilik süresi projenin süresi ile sınırlıdır. Bütçedeki her bir kalem yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır. Bütçedeki toplam tutar sadece talep edilen hibe miktarını değil, proje için gerekli bütçe miktarını göstermelidir. Bütçenin yıllara dağılımı, faaliyet planı ile tutarlı olmalıdır. Bütçedeki tüm miktarlar gerçek piyasa koşullarını yansıtmalı ve hibenin alınacağı makamca uygun görülen giderler tanımına uymalıdır. Bütçede belirtilen her gider kalemi belgelendirilecektir. Bütçe

118 Human Resources Development – Grant and Promotion Project UYGUN GİDERLER: Piyasa koşullarına uygun personel giderleri (maaş + sosyal güvenlik) Seyahat masrafları ve harcırah Donanım ve hizmetler Sarf malzemeleri ve araç-gereç Taşeron ödemeleri Projeyle doğrudan bağlantılı diğer giderler (çeviri, denetim vs.) İdari giderleri karşılamak için yapılan dolaylı giderler (doğrudan proje giderlerinin en fazla %7’si kadar) UYGUN OLMAYAN GİDERLER: Borçlar ve olası kayıplar/borçlar için ayrılan kayıplar Faizler Başka bir çerçevede finanse edilen harcamalar Arazi/arsa/bina alımları Kur farkından doğan kayıplar KDV de dahil olmak üzere proje sahibinin ilgili kanun ve yönetmeliklerden doğan vergileri Proje hazırlık çalışmaları ve diğer hazırlık çalışmalarına ait giderler Bütçe

119 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe Her Program Özelinde Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler Kendi İçerisinde Değişiklikler Gösterebilir. Bu nedenle Hibe ve Fon Kuruluşunun Rehberleri Mutlaka Detaylı Bir Şekilde İncelenmelidir !!!

120 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe

121 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe Teknik Personel: Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesinde temel personel (proje koordinatörü, proje asistanı yerli/ yabancı uzman vs.) İdari Personel: Projenin uygulanmasında destek hizmetleri sağlayan personel (sekreter, muhasebeci vs.) Harcırahlar: Finansman kuruluşu tarafından belirlenen üst limitleri aşmadan proje faaliyetleri kapsamında günlük olarak yapılan yol, yeme-içme ve konaklama ödemeleri Proje kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri Bütçe

122 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe Ekipman ve Malzeme: Proje uygulaması sırasında kullanılacak ekipman, makine satın alım ve/ veya kiralama giderleri Yerel Ofis/ Proje Giderleri: Proje uygulaması sırasında açılacak yerel ofis ile ilgili personel dışındaki giderler Bütçe

123 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe Diğer Giderler,Hizmetler: Proje uygulaması sırasında ihtiyaç duyulan hizmet alımları için ayrılmış giderlerdir. Diğer Giderler: Proje uygulaması için gerekli ancak ilk 5 bütçe başlığı altıda yer almayan tüm harcama kalemleri için kullanılacak giderlerdir. Bütçe

124 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bütçe

125 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Bölüm III HİBELERİN KULLANIMI AB Hibe Sistemi

126 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Hibe Programının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Başvuru değerlendirme ve seçim Sözleşmelerin İmzalanması Hibe Programları Başvuru Süreci KISITLI ÇAĞRI!!! Ön Teklif aşamasını geçenlerden başvuru istenmesi Başvuruların sunulması Ön Teklif Değerlendirme SB

127 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Hibe Nedir? Belirli bir amaç kapsamında kullanılmak üzere bir kurum tarafından sağlanan mali yardım. Bağış değildir!!! Tanımlanmış Programla ilgili olarak faydalanıcıların yürüttüğü faaliyetlere destek olur. Sadece programı için belirlenmiş uygun maliyetleri kapsar. Proje faaliyetleri başvuran kurumunun faaliyet gösterdiği alandaki amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Proje yalnızca hibe faydalanıcısı tarafından yönetilir. Projenin sorumluluğu ve sonuçları hibe faydalanıcısı ve ortaklarına aittir. Ticari bir mali destek DEĞİLDİR!!!

128 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AB ve Ajans fonları belirli konu başlıklarında hazırlanan projeler aracılığı ile kullandırılır. Proje çağrısı ile birlikte; başvuru rehberi, başvuru formu ve ekleri yayımlanır. Açılan proje başvuru çağrılarına sadece uygun olan kurumlar projeleri ile başvuruda bulunabilir. Başvuru sahibi kurumun %10 -%25 oranlarında kendi katkısını koyması beklenir. Projesi kabul edilen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanır. Kurumlar istediği zaman başvuru yapamaz; başvurmak için uygun çağrıyı beklemelidir. AB ve Kalkınma Ajansı Hibeleri

129 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Hibelerin Takip Edilebileceği Websiteleri Avrupa Birliği Bakanlığı: http://www.ab.gov.tr/ Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: www.avrupa.info.tr ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: www.ikg.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi: www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr Kalkınma Ajansları: www.kalkinma.gov.tr Europeaid: www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plwww.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl AB Fonları sayfası: http://europa.eu.int/grants/index_en.htm HOLLANDA BÜYÜKELCILIGI www.nl.org.trwww.nl.org.tr JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ www.tr.emb-japan.go.jpwww.tr.emb-japan.go.jp İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ www.britishembassy.org.trwww.britishembassy.org.tr KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/turkeywww.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/turkey AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ www.embaustralia.org.trwww.embaustralia.org.tr

130 Human Resources Development – Grant and Promotion Project AB Hibe Projeleri Başvuru ve Değerlendirme Süreci Başvuru Süreci Uygunluk Kriterleri –Başvuranın ve Ortakların Uygunluğu –Projenin Uygunluğu –Giderlerin Uygunluğu Teklifim Nasıl Değerlendirilecek? Genel Koşullar Satınalma Prosedürleri

131 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Hibe Uygunluk Kuralları : 1.Faydalanıcı/ Ortaklar - Sağlanması Gereken Koşullar - Hangi Durumlarda Hibelerden Yararlanılmaz - Ortak, İştirakçi, Alt Yüklenici 2. Projeler - Uygun Faaliyetler, Süre - Konular - Yer, - Faaliyet Türleri, 3.Maliyetler - Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler - Eş Finansman Uygunluk kriterleri: 1.Başvuranların (ve ortakların) uygunluğu: 2.Projelerin uygunluğu 3.Maliyetlerin uygunluğu: Hibe Programı Değişkenleri Yukardaki Başlıklarla İgili Düzenlemeler, Her Hibe Programı İçin Değişiklikler Gösterebilir.

132 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Başvuru Süreci  İki aşamalıdır.  Başvuru Aşaması 1. Aşama: Proje Ön TeklifiProje Ön Teklifi  Başvuru Aşaması 2. Aşama: Başvuru FormuBaşvuru Formu

133 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Değerlendirme Süreci  Proje Ön Teklifi’nin Değerlendirilmesi Tekliflerin açılması ve idari uygunluk kontrolü Ön teklif değerlendirmesi (50 üzerinden minimum 30 puan) İlgililik Tasarım

134 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Değerlendirme Süreci  Başvuru Formu’nun Değerlendirilmesi Değerlendirme, 5 bölümde toplam 100 puan üzerinden yapılır Mali ve operasyonel kapasite (Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğunun değerlendirilmesi) Projenin İlgililiği Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği Projenin Sürdürülebilirliliği Projenin Bütçesi ve Maliyet Etkinliği  Destekleyici belgelerin istenmesi ve kontrolü

135 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Destekleyici Belgeler Nelerdir ? Başvuru sahibi ve herbir ortak için: Kuruluş Tüzüğü ve/veya Ana Sözleşme, vb. Mali tablolar (Bilanço ve kar/zarar tablosu) Tüzel Kişilik Formu - “Legal Entity Sheet” Mali Kimlik Formu - “Financial Identification Form” Diğer

136 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Proje Ön Teklifleri ve Başvuruların Değerlendirilmesi Nedir? Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizi Nasıl Yapılır?Detaylı sistematik analizlerle Kimler Yapar? Değerlendirme konusunda uzman, bağımsız ve tarafsız dış uzmanlarca Ne zaman? Başvuru Formu ile tanımlanan son başvuru tarihinden sonra belirlenmiş olan takvim içerisinde

137 Human Resources Development – Grant and Promotion Project İzlemeler Nedir? Projelerin Belirlemiş Olduğu Hedeflere ulaşma, etkililiği ve verimlilik tespitin için yürütülür (planlanan ve gerçekleşen) Nasıl Yapılır? Rutin İzleme Ziyaretleri, Nokta Ziyareti, İzleme Sistemi, Raporlar Kimler Yapar? Sözleşme Yetkilisi Kurum, AB Türkiye Delegasyonu ve Yetkilendirilmiş Dış Uzmanlar Ne zaman? Hibe Programının Tasarımı ve ihtiyaca Göre, Anlık, Aylık, 2 veya 3 Aylık, 6 Aylık ve 12 Aylık Sürelerle Yapılır.

138 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Denetim Nedir? Finansal işlemlerin ve raporların yasa ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun tespiti ve analizi Nasıl Yapılır? Finansal kayıtların yasal prosedürlere ve sözleşme hükümlerine uygunluk doğrulanması ile yapılır Kimler Yapar?Bağımsız YMM Ne zaman? Proje süresince, rapor dönemlerinde (Ara Dönem ve Proje Sonunda)

139 Human Resources Development – Grant and Promotion Project Teşekkürler ve Başarılar!


"Human Resources Development – Grant and Promotion Project Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi 13-15 Mayıs 2013 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları