Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi
13-15 Mayıs 2013 Ankara

2 Hoşgeldiniz!!! Tanışma Sizi tanıyalım Eğitmenin tanıtımı İş tecrübeniz
AB ve diğer hibelere olan ilginiz Beklentileriniz Lütfen size dağıtılan Ön Bilgi Anketi’ni doldurunuz. Gündem

3 Eğitimin Yaklaşımı Bu eğitim, ”Dış faaliyetler çerçevesinde Avrupa Birliğinin Genel Bütçesinden finanse edilen, kontrat prosedürleriyle ilgili olarak AB’nin hazırladığı Kılavuza” dayandırılmaktadır; Proje Hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımının aktarılmasını hedeflemektedir; Teori ve pratiğin birleşimi şeklinde tasarlanmıştır İnteraktif eğitim esasları ile uygulanacaktır.

4 Eğitimin Amacı Tüm Kişi ve Kuruluşların; PCM metodolojisine uygun başarılı uygulamaları ortaya koyacak örnek projelerini hazırlayabilmeleri ve uygulayabilmelerine katkıda bulunmak.

5 Geri Bildirim (Değerlendirme Anketi)
Organizasyon Yaklaşım Sunum Durum Değerlendirme Anketleri İlave Eğitim

6 Eğitimin Ana Öğeleri Avrupa Birliği Tarihsel Perspektif
Türkiye –AB İlişkileri Kısa Tarihçe Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Proje Nedir? Parlak Bir Fikir’den Proje Teklifine geçiş (PCM) Metodolojisi Hibe projelerinin izlenmesi mantığını tanıma Hibelerde Satın Alma ve diğer süreçler hakkında bilgilenme

7 Bölüm I AVRUPA BİRLİĞİ

8

9 Avrupa Birliği Birleşmiş Avrupa fikri, bir zamanlar filozofların ve ileri görüşlülerin düşlerinde yer alıyordu. Victor Hugo, insancıl ideallerden esinlenen barışçıl bir “Avrupa Birleşik Devletleri”ni hayal etmişti.

10 II. Dünya Savaşı’ndan AB’ye

11 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
9 Mayıs 1950’de Avrupa Birliği’ne giden ilk adım atıldı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurulması Fransa tarafından önerildi. Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın katılımı ile 18 Nisan 1951’de imzalanan Paris Antlaşması ile kömür ve çelikte ortak pazar kuruldu.

12 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
25 Mart 1957 Roma Antlaşması imzalandı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Lüksemburg Hollanda 6 Ülke arasında gümrük vergileri 1 Temmuz 1968’de tamamen kaldırıldı ve 1960’larda ticaret ve tarımda ortak politikalar oluşturuldu.

13 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
Yıl, 1973 Yeni Katılımlar ile Üye Sayısı 9’a yükseldi. Danimarka İrlanda İngiltere

14 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
1981, Bir Üye Daha Yunanistan 1986, 2 Yeni Üye Daha Portekiz İspanya

15 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
7 Şubat 1992’de imzalanan ve Kasım 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Birliği adını almıştır. AET AB Bu antlaşmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve Dış Politika ile İçişleri ve Hukuk alanında işbirliği başlıklarında yeni bir yapı tanımlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.

16 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
1995, 3 Yeni Katılım Avusturya Finlandiya İsveç 1 Mayıs 2004 10 Yeni Üye Daha Birliğe Katılır Çek Cumhuriyeti,Macaristan Polonya, Slovakya Estonya, Letonya Litvanya,Slovenya Kıbrıs ve Malta

17 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
2007 Katılımları Romanya Bulgaristan Bugün AB’ye toplam 27 ülke üye bulunmaktadır.

18 AKÇT’den AB’ye Kısa Tarihçe
Aday Statüsündeki Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan ve İzlanda ile katılım müzakereleri sürdürülmektedir. Makedonya ve Karadağ’a adaylık statüsü tanımış olup, iki ülke ile katılım müzakerelerini henüz başlatılmamıştır.

19 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Türkiye AET’ye, TAM ÜYELİK BAŞVURUSU’nu Temmuz 1959 gerçekleştirmiştir. Bu başvuru üzerine Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir; 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması Türkiye'nin AET'ye entegrasyonu için hazırlık, geçiş ve nihai dönem olmak üzere üç kademeli bir süreç öngörmüştür. Geçiş dönemi 1996'da Türkiye'nin Gümrük Birliği’ne girişiyle sona ermiştir.

20 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan zirvede tam üyeliğe adaylığımız tescil edilerek Avrupa Birliği ile uzun bir geçmişi bulunan ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi ile Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlanması önerilmiştir. 3 Ekim 2005’den itibaren katılım müzakerelerine başlanmış olup, müktesebat uyum çalışmaları halen devam etmektedir.

21 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Mali Protokoller Dönemi ( ) Birinci Mali Protokol ( ): 175 milyon ECU İkinci Mali Protokol ( ): Yaklaşık, 220 Milyon ECU Üçüncü Mali Protokol ( ): 310 Milyon ECU Mali Protokoller dönemi boyunca yılları arasında yaklaşık 705 milyon ECU (Avrupa Para Birimi) Kredi, Türkiye için sağlanmıştır.

22 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Özel İşbirliği Fonu -Hibe ( ); 75 Milyon ECU Hibe Yenileştirilmiş Akdeniz Programı - Kredi ( ); 339,5 Milyon ECU Özel Mali İşbirliği (İdari İşbirliği Fonu) - 3 milyon ECU Hibe Körfez Savaşı Kredileri milyon ECU (Kredi)

23 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI DÖNEM ( ) MEDA-I Kapsamında -Hibe ( ) yılları arasında Türkiye’ye Topluluk bütçesinden 376 milyon ECU tutarında hibe desteği sağlanmıştır.

24 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
EURO-MED-I Kapsamında- Kredi ( ) yılları arasında uygulanan EURO-MED-I kapsamında, Türkiye'ye 205 milyon ECU tutarında kredi olanağı sağlanmıştır.

25 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Diğer Mali Yardımlar İdari İşbirliği Fonu - 3 Milyon EURO Hibe- ( ) Risk Sermayesi - 12 Milyon EURO Kredi - (1999) Türk STK'larına yılları arasında insan hakları ve sivil toplumun geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin finansmanı için yılda ortalama 500,000 EURO, Türkiye’ye, arası dönemde uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri için toplam 760,000 EURO,

26 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Diğer Mali Yardımlar arası dönemde nüfus politikaları ve aile planlaması faaliyetlerine yönelik olarak 3,3 milyon EURO, arası dönemde, "Life-Üçüncü Ülkeler" ve "Kalkınmakta Olan Ülkelerde Çevre" programları kapsamında desteklenen çevre projeleri için 4,92 milyon EURO, arası dönemde Türkiye HIV/AIDS ile mücadele kapsamındaki girişimler için 682,000 EURO, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Yapılan Mali Yardımlar

27 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Adaylık Döneminde Türkiye’ye Sağlanan Mali Yardımlar ( ) yılları arasını kapsayan süreçte Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye toplamda € hibe ve kredi olanağı sağlanmıştır.

28 Avrupa Birliği Avrupa Birliği Sadece Üye ve Aday Ülkelerle Değil Ticari veya İkili Anlaşmalar İmzaladığı Pek Çok Ülke ile Benzer Mali Yardım Programları Yürütmektedir. ACP (countries of Africa, the Caribbean and the Pacific-Lomé Convention) Africa Asia Australia Canada CEECs Coastal areas Japan Korea Latin America Less-developed regions Mediterranean region Mountain and hill areas New Independent States (NIS) New Zealand North America Outermost regions Pre-accession Rural areas Rural development Russia United States Urban areas

29 Diğer Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları
Kalkınma Ajansları Topluluk Programları 7. Çerçeve Programı,Hayat Boyu Öğrenme Programı , Youth in Action (Gençlik Programı), Jean Monnet Programı, Kültür Programı 2007–2013 vb. Elçilik Hibeleri Avrupa Yatırım Bankası Dünya Bankası Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Vakıf Hibeleri vb.

30 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) IPA’nın temel amacı, Topluluk müktesebatına uyum sağlamak amacıyla; aday ve potansiyel aday ülkelerin AB politikalarına ve standartlarına aşamalı olarak uyumunu sağlamak ve bu ülkeleri üyelik sonrasında faydalanılacak Yapısal Fonlara ve Uyum Fonuna hazırlamaktır. IPA kapsamında yılları itibarıyla aday ve potansiyel aday ülkelere tahsis edilen fon yaklaşık 9.9 milyar Avro tutarındadır. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 4,8 milyar Avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için ayrılmış durumdadır.

31 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - Bileşenler

32 İKG OP Öncelik Eksenleri

33 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
IPA Bileşen 4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İnsan kaynaklarının geliştirilmesi” öncelik alanları İstihdam (kadın istihdamı, genç istihdamı, kayıtlı istihdam, kamu istihdam hizmetleri) Eğitim (kız çocuklarının okullaşması, mesleki ve teknik eğitim) Hayat Boyu Öğrenme (Hayat boyu öğrenme, İK uyumlaştırma) Sosyal İçerme (dezavantajlı gruplar, kurumlararası koordinasyon)

34 Bölüm II Proje

35 Proje Denilince Aklınıza Gelen İlk Şey Nedir?
Sihirli Sözcük: PROJE Proje Denilince Aklınıza Gelen İlk Şey Nedir?

36

37 Bir Fikrim VAR ? = Bir Projem VAR?

38 PROJE NEDİR?

39 Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Proje ve Program Farkı?

40 Temel yaklaşım: Her proje bir sorundan kaynaklanır.
Mevcut bir durumu/sorunu değiştirmeyi hedefler

41 SÜREÇ

42 ÜRÜN

43 Proje Türleri İlk zamanlarda proje denince akla büyük inşaat işleri ve savunma projeleri gelirdi. Ancak günümüzde bir çok değişik proje türü mevcut: Yeni tür projeler büyüklük, uzunluk, karmaşıklık ve fonlama şekli açısından farklılıklar gösteriyor. Yeni bilgisayar sistemi kurulması, yeni bir ürün denemesi, büro taşınmaları, başka bir kurumla birleşme, firma içi değişim hareketleri, vs. değişik proje türlerinden… AB fonlu, Dünya Bankası fonlu, BM fonlu, özel sektör fonlu bir çok proje bulunmakta.

44 Proje Türleri AB Mali yardımları ile finanse edilen projelere iki ayrı başlıkta karar verilir: I Makro Düzeyde Projeler (Program) II Mikro Düzeyde Projeler

45 Makro Proje Mikro Proje (Hibe)
SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (PYE II) HİBE PROGRAMI HİBE PROJELERİ Bin € Toplam Bütçe: Üniversiteler, Meslek Örgütleri Mesleki Dernekler/Vakıflar/Federasyonlar/Konfederasyonlar, İşçi ve işveren örgütleri/kuruluşları Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Odalar ve Sendikalar

46 Projelerde 3 Kısıt Üç Kısıt + 2 Unsur Projelerde 3 ana kısıt:
Belirlenen hedeflere ve şartnameye uygun sonuçlara Hedeflenen zaman aralığında Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak faaliyetlerin tamamlanması Kalite Risk 1. Kapsam 2. Bütçe 3. Zaman

47 (Project Cycle Management)
PROJE YÖNETİM DÖNGÜSÜ -PCM- (Project Cycle Management)

48 Proje Yönetim Döngüsü Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

49 Proje Fikrinin Analizi
Proje Yönetim Döngüsü Ön Değerlendirme Uygulama Finansman Proje Fikrini Belirleme Proje Fikrinin Analizi Değerlendirme Projelerin planlaması ve yürütülmesi, birbirini takip eden 6 aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir.

50 Proje Döngüsü Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması Proje Fikrinin Belirlenmesi Proje Fikrinin Analiz Edilmesi Projenin teknik açıdan detaylı olarak tasarlanması Projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve teklifin yazılması ve bütçenin planlanması Projenin Ön Değerlendirilmesi ve Planlanması Finansman sağlayacak kurum/ kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finansmanın sağlanması Projenin Finansmanı Projenin Uygulanması Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi Projenin İzleme ve Değerlendirmesi

51 Projelerin Başarısızlık Nedenleri
Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları

52

53 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

54 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki nedensel ilişkiyi kuran, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edildiği ve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etkileyecek risklerin dikkate alındığı proje analiz, planlama ve uygulama aracıdır.

55 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı) Projenin neyi başarmasının beklendiği (Projenin Kapsamı ve Göstergeler) Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar) Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar) Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları) Hangi araçların gerekli olduğu (Girdiler) Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe) Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar)

56 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
1960’ların sonunda USAID; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın proje planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir. 1980’lerden itibaren klasik fizibilite etütlerinin yerini, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına dayalı özellikle katılımcılığı ön plana çıkaran ve atölye çalışmalarıyla yürütülen proje planlama teknikleri almıştır. Birçok çok taraflı veya ikili kalkınma ajansları tarafından proje planlama ve yönetme aracı olarak kullanılmaktadır. 1992’de AB Komisyonu tarafında proje uygulamalarında PCM yöntemi kullanılması kabul edildi. Avrupa Komisyonu 1993’den beri bu yaklaşımı proje döngüsü yönetim sisteminin bir parçası olarak kullanmaktadır. Mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkelerinin bilinmesi Avrupa Komisyonu Fonlarından yararlanmada ve projelerin tasarlanmasında önemli bir paya sahiptir.

57 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı= Analitik Bir SÜREÇ Mantıksal Çerçeve Tablosu = Analitik Sürecin ÜRÜNÜ

58 Mevcut Durum Nedir? Mevcut Durum Analizi:
Uygun bir proje tasarımı için Projenin Kapsamı ve Yerel Halkın Çıkar ve İhtiyaçları hakkında olabildiğince bilgi sahibi olma sürecidir. Yani, değiştirilmek istenen durumun ne olduğunun tespit edildiği süreçtir. Mantıksal çerçeve yaklaşımının durum analizinde ve sonrasında kullandığı temel prensip katılımcılıktır. Çeşitli paydaş grupları ile bir arada çalışılarak yapılan bilgi edinme süreci projenin daha somut ve güçlü bir tasarımda hazırlanmasına olanak sağlar.

59

60 Katılımcılık Katılımcılık sorunla ilgili tüm tarafların proje hazırlığından itibaren sürece aktif olarak katılmasını, sorunları kendi bakış açılarıyla tanımlamalarını ve bundan öte sorunun çözümü için önerilerini sunarak, bunun gerçekleştirilmesi için mevcut kapasitelerini kullanmalarını kapsamaktadır. Sonuç itibarıyla, önerilen katılımcılık her aşamada paylaşımdan öte aktif bir dahil olmayı tanımlar.

61 ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Paydaş Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi
Sorun Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet Planı Bütçe

62 Faaliyet Planlaması ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Temel Adımlar: Proje Geliştirme ve Planlama ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve Ana, ara ve kök sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç ilişkisinin kurulması Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması Paydaş Analizi Projenin uygulanmasından olumlu ya da olumsuz veya doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek grupların belirlenmesi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Hedef Analizi Belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi ve aralarında araç-amaç ilişkisinin kurulması Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması Strateji Analizi Faaliyet planından hareket ederek olası giderlerin belirlenerek bütçenin hazırlanması Hedeflerin gerçekleştirilmesi için olası stratejilerin belirlenmesi

63 Adım 1: Sorun Analizi Niçin Yapılır?
Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.

64 Adım 1: Sorun Analizi Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular:
Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? Bu sorunun kaynağı nedir? Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

65 Adım 1: Sorun Analizi Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın. Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan etkileyen sorunları sıralayın. Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunların belirtilmemesine dikkat edin. Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları sorun ağacından ayıklayın.

66 Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR

67 Adım 2: Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi
Niçin Yapılır? Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak Amaç: Paydaş analizin arkasında yatan varsayım farklı grupların farklı endişeleri, kapasiteleri ve ilgileri olduğu ve bunların açıkça anlaşılması ve problemin belirlenmesi, hedefin konulması ve stratejinin seçilmesi sürecinde göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Paydaşlar Kimlerdir? Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır. Birincil ve İkincil Paydaşlar Kimlerdir?

68 Paydaşlar Yararlanıcılar Kimlerdir?
Projenin uygulanmasından bir şekilde yarar sağlayanlar Hedef grup(lar) Kimlerdir? Projenin amacı seviyesinde projeden olumlu yönde etkilenecek grup veya oluşumlar Nihai yararlanıcılar Kimlerdir? Toplum veya sektör seviyesinde, uzun vadede projeden yarar sağlayacak olanlar Proje ortakları Kimlerdir? Projeyi uygulayanlar

69 Paydaşlar

70 Paydaş Analizi Aşamaları
Aşama: İlgili tüm paydaşların belirlenmesi mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi: hedef gruplar, ilgili resmi kuruluşlar, bireyler, çıkar grupları, sivil toplum kuruluşları, diğer projeler

71 Paydaş Analizi Aşamaları
2. Aşama: Paydaşların sınıflandırılması Paydaşların projenin kapsamına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Genel (birincil, ikincil) Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı) Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)

72 Paydaş Analizi Aşamaları
3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi. Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için, çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi: Paydaş analiz tablosu: Paydaşları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi) belirlemektir. Paydaşlar Birincil Paydaşlar Anneler, Çocuklar, Babalar, Çevre Sakinleri vb. Projeden Olumsuz Etkilenenler Projeden Olumlu Etkilenenler İkincil Paydaşlar STK’lar, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversite vb. Potansiyel Karşıtlar Babalar, Sanayi Kuruluşları, Belediye, Kamu Kuruluşları vb.

73 Paydaş Analiz Tablosu (Örnek Şablon)
Paydaşlar Yetki/sorumluluk alan(lar)ı Projedeki rol ve beklentiler Projeye olası olumlu/olumsuz etkileri

74 Paydaş Analizi Aşamaları
4. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi. Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani, kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği) hakkında bir karar alınması, Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması Fakat bazen “hiç kimsenin kendini gerçekten adamadığı” bir uzlaşma yerine, kilit paydaşlara ağırlık vermek gerekebilir.

75 Grup Çalışması I Sorun Analizi: Dağıtılan sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.

76 Adım 3: Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

77 Sorunların Tanımlanması ve Proje Fikrinin Oluşturulması
Adım 3: Hedef Analizi Sorunların Tanımlanması ve Proje Fikrinin Oluşturulması PROBLEM ? NEREDE ? KİM İÇİN ? KİM TARAFINDAN ? NE İÇİN ? NE KADAR ZAMANDA ?

78 Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
AMAÇ ANA AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ

79 Adım 4: Strateji Analizi

80 Strateji Analizi Sorulacak Sorular:
Belirlenen tüm sorunlar veya hedeflere mi yönlenmeli yoksa birkaçı seçilmeli mi? Üzerinde faaliyet gerçekleştirilebilecek olumlu fırsatlar nelerdir? Yararların sürdürülebilirliğini sağlayacak ve istenen sonuçlara taşıyacak müdahale birleşimi nedir? Projenin yerel sahiplenilmesi en iyi şekilde nasıl desteklenir? Olası farklı müdahalelerin uygulanmalarındaki sermaye ve maliyetler nelerdir? Hangisi en maliyet etkin seçenek? Hedeflenen grupların ihtiyaçlarını en olumlu şekilde etkileyecek strateji hangisi? Olası olumsuz etkiler nasıl bertaraf edilir? Strateji Analizi

81 Adım 4: Strateji Analizi
Tanım: Bu aşama, birçok açıdan, en zorlayıcı aşamadır. Çok sayıda bilginin sentezlenmesi ve sonrasında da en iyi uygulama stratejisinin belirlenmesini içerir. Pratikte farklı paydaş çıkarlarını, politik talepleri ve kaynak olup olmaması gibi pratikteki kısıtları dengeleyecek şekilde bir dizi uzlaşma yapılması gerekir. Eğer farklı müdahale seçeneklerinin değerlendirilmesinde üzerinde anlaşılan bir dizi ölçüt varsa strateji analizi kolaylaşır.

82 Adım 4: Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

83 Strateji Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler
Adım 4: Strateji Analizi Strateji Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler Aciliyet Maliyetler Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler (Kaynakların uygunluğu ve yeterliliği) Varolan kapasite Diğer Projeleri Tamamlayıcılık (Aynı konuda yürütülen başka projelerle tamamlayıcılık) Farklı Paydaşların Bakış Açıları Verimlilik ve Etkinlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine/Azaltılmasına Katkısı Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik Faydaların Gerçekleşme Zamanı

84 Grup Çalışması II Hedef Analizi: Oluşturduğunuz sorun ağacını hedef ağacına dönüştürün. 2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.

85 Mantıksal Çerçeve Matrisi
Planlama Aşaması 1 Temel Öğeler: Projenin hedefler hiyerarşisi (Proje Tanımı veya Müdahale Mantığı) Projenin başarısına etki edebilecek temel dışsal etmenler (Varsayımlar) Projenin başarımlarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği (Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları)

86 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİNİN HAZIRLANMASI

87 Adım 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi

88 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanma Adımları
13 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 1 4 3 2 14 GÖSTERGELER DOĞRULAMA ARAÇLARI 11 12 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR 7 8 6 5 GÖSTERGELER DOĞRULAMA ARAÇLARI 9 10 GÖSTERGELER DOĞRULAMA ARAÇLARI ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR

89 Hedeflerin Seviyeleri
Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler GENEL HEDEF İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. PROJE AMACI Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır. SONUÇLAR Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi FAALİYETLER

90 Projenin Genel Hedefi GENEL HEDEF HEDEF AĞACININ EN ÜST SEVİYESİNDE YER ALAN VE PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI HEDEF Genel Hedef, aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun dönemlidir. Her bir projenin amacına ulaşması, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

91 Proje Amacı GENEL HEDEF Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaç. PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

92 Sonuçlar Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir
GENEL HEDEF Proje Amacına Ulaşılmasını Sağlayan Hedefleri İçerir PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

93 Proje Faaliyetleri GENEL HEDEF Faaliyet: Sonuçları Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler Hedef ağacından çıkarılır Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar Paydaş analizinde belirlenir PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

94 Varsayımlar Riskler nedir?
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü. Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidir? Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır

95 Varsayımların Oluşturulması
Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi, Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi) Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi

96 Varsayımların Değerlendirilmesi

97 Gerçekleşme ihtimali nedir?
Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Dışsal faktör önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil Evet

98 Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar Faaliyetler seviyesine yerleştirilir Sonuçlar seviyesine yerleştirilir Proje amacı seviyesine yerleştirilir

99 DİKEY MANTIKTA ‘... Araçlar Maliyet Ön-koşullar Araçlar Maliyet
Projenin amacını belirleyen Nedensel ilişkileri açıklayan Önemli varsayımları ve belirsizlikleri açıklayan DİKEY MANTIKTA ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Ana Amaç Çıktılar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar ‘...

100 Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2)
Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyet Ön-koşullar 1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete geçirilirse faaliyetler gerçekleşecek… 2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…... 3……..

101 Göstergeler Nedir? Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Hedef Grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gerekebilir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir.

102 Göstergeler Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:
Ne kadar? Nicelik Nasıl bir değişim? Nitelik Kim? Hedef grup Ne zaman ? Zaman Nerede? Yer

103 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler
Açık, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Amaca uygun, Zamanı belirlenmiş

104 Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

105 Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergelerin Belirlenme Adımları
Hedef : İlköğretim öğretmenlerinin teknolojiye uyumunun sağlanması Gösterge: Öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımı İlk Adım : Sayı Belirleme 100 İlköğretim öğretmenin eğitimde bilgisayara kullanımının sağlanması İkinci Adım – Nitelik 100 İlköğretim öğretmeninin “eğitim planlaması” konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması Son Adım : Zaman 100 İlköğretim öğretmenin Eylül 2011’e kadar (2nci yılın sonunda) eğitim planlamasında konusunda bilgisayar kullanımının sağlanması

106 Doğrulama Kaynakları ve Seçimi
Özel Anketler Projeden Yararlananlarla Görüşmeler Maliyet Uyarlanmış Rutin İstatistikler Rutin İstatistikler Yönetim Raporları İdari Kayıtlar Karmaşıklılık

107 Mantıksal Çerçeve’ye Son Nitelik Kontrolü
Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir, Ön koşullar gerçekçidir, Varsayımlar gerçekçi ve tamdır, Riskler kabul edilebilir seviyededir, Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir, Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir, Elde edilen faydalar, maliyete uygundur, İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.

108 Grup Çalışması III Seçtiğiniz proje stratejisi çerçevesinde Mantıksal Çerçeve matrisinizi hazırlayın. Önerilen matris doldurma şekli aşağıdaki gibidir: Yukarıdan aşağıya 1. sütun Aşağıdan yukarıya doğru 4.(son) sütun. Her bir hedef seviyesi için başarı göstergesi ve doğrulama kaynağı

109 Planlama Aşaması

110 Planlama Aşaması / Faaliyet Planı ve Bütçe
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofis Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

111 Planlama Aşaması-1, Faaliyet Planı
Tanım: Proje faaliyetlerinin analiz edildiği ve grafiksel olarak gösterildiği şekildir. Faaliyetlerin mantıksal dizinini, beklenen süresini, faaliyet arasındaki olası bağlılıkları belirlemeye yardımcı olur. Yönetim sorumluluğunun dağıtılmasına temel sağlar. Proje sonuçlarının elde edilmesiyle açıkça ilişkili olmalıdır. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder Planlama Aşaması-1, Faaliyet Planı

112 Faaliyetlerinizi Oluştururken Dikkat Edilecekler:
Verimli ve Etkin mi? Yapılabilirlik (Farklı Paydaşların Bakış Açıları) durumu ne? Eşitsizliklerin Giderilmesine/Azaltılmasına Katkısı Hangi İhtiyaç(lar)a karşılık gelecek? Kalkınma Planları’na katkı sağlıyor mu? Sektörel Planlar’a katkı sağlıyor mu? Hükümet Programları’na katkı sağlıyor mu? Sektörel katkısı var mı? Bölgesel katkısı var mı? Pazar Araştırması gerektiriyor mu? Uluslararası Anlaşmalardan faydalanmaya ihtiyaç var mı? Yerel Kişi ve Kuruluşlar uygulamada var mı/nasıl? Sivil Toplum Örgütleri uygulamada var mı/nasıl? Politikacılar uygulamada var mı/nasıl? Yaralanıcı’ya getirisi nedir? (Beneficiary Assesment)

113 Faaliyet Planı Ana Faaliyetlerin Listelenmesi
Faaliyetlerin Detaylandırılması Sıralamanın Belirlenmesi Faaliyetlerin başlama, uygulanma süresi ve tamamlanma zamanını belirlemek Gerekli ihtisas ve Becerilerin Tanımlanması Grup içinde işlerin tahsisi

114 Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları
ANA FAALİYETLERİN LİSTELENMESİ Mantıksal çerçeve tablosundaki faaliyetler temel alınarak faaliyetler listelenir. FAALİYETLERİN DETAYLANDIRILMASI Faaliyetler kaynak ve içerik açısından detaylandırılır. Faaliyetlerin birbirleriyle olan ilişkileri belirlenir. Bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceği, hangi faaliyetten önce gerçekleştirileceği belirlenir. FAALİYETLER ARASI İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİN ZAMANLAMA ve SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ Faaliyetlerin zamanlama ve süreleri belirlenir. Doğru zamanlama ve yeterli sürenin belirlenmesi önemlidir. GEREKLİ UZMANLIK ve BECERİLERİN TANIMLANMASI Faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gereken uzmanlıklar belirlenir. Mevcut insan kaynağı değerlendirilir; eksiklikler varsa tamamlanır. İŞLERİN KİŞİLERE DAĞITIMI Faaliyetlerin uygulanması sırasında kimin hangi işi yapacağı belirlenir. İş dağıtımında kişilerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri göz önünde bulundurulur.

115 Sonuçlar ve Faaliyetler
Faaliyet Planı Faaliyet Planı Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Sonuçlar ve Faaliyetler Sorumluluk Sonuç 1 Faaliyetler Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.1.3 Vs…..

116 Planlama Aşaması -2, Bütçe
Belirlenen ve Planlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluşturur. Proje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar.

117 Bütçe GENEL ESASLAR: Bütçe, proje teklifinin sunulacağı makamın belirlediği para biriminde hazırlanmalıdır. Bütçenin geçerlilik süresi projenin süresi ile sınırlıdır. Bütçedeki her bir kalem yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır. Bütçedeki toplam tutar sadece talep edilen hibe miktarını değil, proje için gerekli bütçe miktarını göstermelidir. Bütçenin yıllara dağılımı, faaliyet planı ile tutarlı olmalıdır. Bütçedeki tüm miktarlar gerçek piyasa koşullarını yansıtmalı ve hibenin alınacağı makamca uygun görülen giderler tanımına uymalıdır. Bütçede belirtilen her gider kalemi belgelendirilecektir.

118 Bütçe UYGUN OLMAYAN GİDERLER: UYGUN GİDERLER:
Piyasa koşullarına uygun personel giderleri (maaş + sosyal güvenlik) Seyahat masrafları ve harcırah Donanım ve hizmetler Sarf malzemeleri ve araç-gereç Taşeron ödemeleri Projeyle doğrudan bağlantılı diğer giderler (çeviri, denetim vs.) İdari giderleri karşılamak için yapılan dolaylı giderler (doğrudan proje giderlerinin en fazla %7’si kadar) UYGUN OLMAYAN GİDERLER: Borçlar ve olası kayıplar/borçlar için ayrılan kayıplar Faizler Başka bir çerçevede finanse edilen harcamalar Arazi/arsa/bina alımları Kur farkından doğan kayıplar KDV de dahil olmak üzere proje sahibinin ilgili kanun ve yönetmeliklerden doğan vergileri Proje hazırlık çalışmaları ve diğer hazırlık çalışmalarına ait giderler

119 Bütçe Her Program Özelinde Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler Kendi İçerisinde Değişiklikler Gösterebilir. Bu nedenle Hibe ve Fon Kuruluşunun Rehberleri Mutlaka Detaylı Bir Şekilde İncelenmelidir !!!

120 Bütçe Bütçe

121 Bütçe Bütçe Teknik Personel: Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesinde temel personel (proje koordinatörü, proje asistanı yerli/ yabancı uzman vs.) İdari Personel: Projenin uygulanmasında destek hizmetleri sağlayan personel (sekreter, muhasebeci vs.) Harcırahlar: Finansman kuruluşu tarafından belirlenen üst limitleri aşmadan proje faaliyetleri kapsamında günlük olarak yapılan yol, yeme-içme ve konaklama ödemeleri Proje kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri

122 Bütçe Bütçe Ekipman ve Malzeme: Proje uygulaması
sırasında kullanılacak ekipman, makine satın alım ve/ veya kiralama giderleri Yerel Ofis/ Proje Giderleri: Proje uygulaması sırasında açılacak yerel ofis ile ilgili personel dışındaki giderler

123 Bütçe Bütçe Diğer Giderler,Hizmetler: Proje uygulaması
sırasında ihtiyaç duyulan hizmet alımları için ayrılmış giderlerdir. Diğer Giderler: Proje uygulaması için gerekli ancak ilk 5 bütçe başlığı altıda yer almayan tüm harcama kalemleri için kullanılacak giderlerdir.

124 Bütçe

125 Bölüm III HİBELERİN KULLANIMI AB Hibe Sistemi

126 Hibe Programları Başvuru Süreci KISITLI ÇAĞRI!!!
Programının yayınlanması SB Proje Ön Tekliflerinin sunulması Ön Teklif Değerlendirme Ön Teklif aşamasını geçenlerden başvuru istenmesi SB Başvuruların sunulması Başvuru değerlendirme ve seçim Sözleşmelerin İmzalanması

127 Hibe Nedir? Belirli bir amaç kapsamında kullanılmak üzere bir kurum tarafından sağlanan mali yardım. Bağış değildir!!! Tanımlanmış Programla ilgili olarak faydalanıcıların yürüttüğü faaliyetlere destek olur. Sadece programı için belirlenmiş uygun maliyetleri kapsar. Proje faaliyetleri başvuran kurumunun faaliyet gösterdiği alandaki amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Proje yalnızca hibe faydalanıcısı tarafından yönetilir. Projenin sorumluluğu ve sonuçları hibe faydalanıcısı ve ortaklarına aittir. Ticari bir mali destek DEĞİLDİR!!!

128 AB ve Kalkınma Ajansı Hibeleri
AB ve Ajans fonları belirli konu başlıklarında hazırlanan projeler aracılığı ile kullandırılır. Proje çağrısı ile birlikte; başvuru rehberi, başvuru formu ve ekleri yayımlanır. Açılan proje başvuru çağrılarına sadece uygun olan kurumlar projeleri ile başvuruda bulunabilir. Başvuru sahibi kurumun %10 -%25 oranlarında kendi katkısını koyması beklenir. Projesi kabul edilen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanır. Kurumlar istediği zaman başvuru yapamaz; başvurmak için uygun çağrıyı beklemelidir.

129 Hibelerin Takip Edilebileceği Websiteleri
Avrupa Birliği Bakanlığı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: Merkezi Finans ve İhale Birimi: Kalkınma Ajansları: Europeaid: AB Fonları sayfası: HOLLANDA BÜYÜKELCILIGI JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

130 AB Hibe Projeleri Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Başvuru Süreci Uygunluk Kriterleri Başvuranın ve Ortakların Uygunluğu Projenin Uygunluğu Giderlerin Uygunluğu Teklifim Nasıl Değerlendirilecek? Genel Koşullar Satınalma Prosedürleri

131 Hibe Programı Değişkenleri
Uygunluk kriterleri: Başvuranların (ve ortakların) uygunluğu: Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu: Hibe Uygunluk Kuralları : Faydalanıcı/ Ortaklar - Sağlanması Gereken Koşullar - Hangi Durumlarda Hibelerden Yararlanılmaz - Ortak, İştirakçi, Alt Yüklenici Projeler - Uygun Faaliyetler, Süre - Konular - Yer, - Faaliyet Türleri , Maliyetler - Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler - Eş Finansman Yukardaki Başlıklarla İgili Düzenlemeler, Her Hibe Programı İçin Değişiklikler Gösterebilir.

132 Başvuru Süreci İki aşamalıdır.
Başvuru Aşaması 1. Aşama: Proje Ön Teklifi Başvuru Aşaması 2. Aşama: Başvuru Formu

133 Değerlendirme Süreci Proje Ön Teklifi’nin Değerlendirilmesi
Tekliflerin açılması ve idari uygunluk kontrolü Ön teklif değerlendirmesi (50 üzerinden minimum 30 puan) İlgililik Tasarım

134 Değerlendirme Süreci Başvuru Formu’nun Değerlendirilmesi
Değerlendirme, 5 bölümde toplam 100 puan üzerinden yapılır Mali ve operasyonel kapasite (Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğunun değerlendirilmesi) Projenin İlgililiği Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği Projenin Sürdürülebilirliliği Projenin Bütçesi ve Maliyet Etkinliği Destekleyici belgelerin istenmesi ve kontrolü

135 Destekleyici Belgeler Nelerdir ?
Başvuru sahibi ve herbir ortak için: Kuruluş Tüzüğü ve/veya Ana Sözleşme, vb. Mali tablolar (Bilanço ve kar/zarar tablosu) Tüzel Kişilik Formu - “Legal Entity Sheet” Mali Kimlik Formu - “Financial Identification Form” Diğer

136 Proje Ön Teklifleri ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Nedir? Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizi Nasıl Yapılır? Detaylı sistematik analizlerle Kimler Yapar? Değerlendirme konusunda uzman, bağımsız ve tarafsız dış uzmanlarca Ne zaman? Başvuru Formu ile tanımlanan son başvuru tarihinden sonra belirlenmiş olan takvim içerisinde

137 İzlemeler Nedir? Projelerin Belirlemiş Olduğu Hedeflere ulaşma, etkililiği ve verimlilik tespitin için yürütülür (planlanan ve gerçekleşen) Nasıl Yapılır? Rutin İzleme Ziyaretleri, Nokta Ziyareti, İzleme Sistemi, Raporlar Kimler Yapar? Sözleşme Yetkilisi Kurum, AB Türkiye Delegasyonu ve Yetkilendirilmiş Dış Uzmanlar Ne zaman? Hibe Programının Tasarımı ve ihtiyaca Göre, Anlık, Aylık, 2 veya 3 Aylık, 6 Aylık ve 12 Aylık Sürelerle Yapılır.

138 Denetim Nedir? Finansal işlemlerin ve raporların yasa ve sözleşme hükümlerine uygunluğunun tespiti ve analizi Nasıl Yapılır? Finansal kayıtların yasal prosedürlere ve sözleşme hükümlerine uygunluk doğrulanması ile yapılır Kimler Yapar? Bağımsız YMM Ne zaman? Proje süresince , rapor dönemlerinde (Ara Dönem ve Proje Sonunda)

139 Teşekkürler ve Başarılar!


"Avrupa Birliği, Proje Yönetim Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları