Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü DPT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü DPT."— Sunum transkripti:

1 Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü DPT KMBGS Araştırma Birimi http://www.cs.hun.edu.tr/~km

2 DPT tarafından desteklenen 97K121330 nolu KMBGS Projesi, Türkçe belgeleri saklayan, dizinleyen ve sorgulamaya olanak veren bir Boolean bilgi erişim sisteminin, UNIX ortamında MOTIF ile gerçekleştirimine dayanmaktadır. KMBGS Araştırma Birimi, Internet kaynaklarının gösterimini ve taranmasını süreç içinde projenin amacına dahil etmiştir. Genel Bakış

3 Web üzerinde üç yüz milyon adreslenebilir nesne vardır (Part I of WWW-7 Tutorial Track, 1998, http://www.w3.org). Cyberspace’de kaybolma: Internet kaynaklarının insanca anlaşılabilir ve makinaca okunabilir olmasından dolayı erişim araçların yetersiz kalması. Ad-hoc Çözüm: meta TAKILARIN (TAGS) Gömülmesi HTML 4.0 (http://www.w3.org/TR/REC- html40/strict.dtd) Terim Sözlüğü Oluşturma (ontology): SHOE (http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE ) KIF (http://logic.stanford.edu/) RDF (http://www.w3.org) Problem ve Çözüm Yolları

4 Ad-hoc Çözüm: Meta Takılar

5 Dizinde kullanılan HTML takıları ACADEMY OF THE SACRED HEART, New Orleans Sacred Heart restores shutters and cupola. Preservation in Print v23 n6 p28, Aug, 1996 HTML Üstveri Referans Dizinine Eklenmesi ACADEMY OF THE SACRED HEART, New Orleans Sacred Heart restores shutters and cupola. Preservation in Print p28, Aug. 1996 Ad-hoc Çözüm: Meta Takılar

6 PICS etiketleri HTML 4.0: Üstveri Elemanları

7 SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) iki kısımdan oluşmaktadır: Ontoloji. Veri Sözlüğü ve Şemanın tanımlandığı belirli bir üstveri modeli Üye. İlgili üstveri kullanılarak yapılan iddalar. SHOE modeli tür, ilişki ve çıkarsama tanımlama olanağı sağlamaktadır. SHOE ile tanımlı Web kaynakları, Expose ile yerel diske yüklenir ve SHOE kütüphanesi aracılığı ile çözümlenir ve PARKA Ontolojisine yerleştirilir. KIF (Knowledge Interchange Format), “First-Order Predicate Calculus” tabanlı bir üstveri gösterim dilidir. İfade etme gücü yüksek olan KIF, heterojen Web kaynaklarını bütünleştirmede kolaylık sağlar ve arabulucu mimaride paketleyici dil olan KQML birlikte kullanılır. SHOE ve KIF

8 www.cs.hun.edu.tr webadmin Creator RDF Tanımının XML ile Gösterimi webadmin webadmin RDF Tanımının Çizge ile Gösterimi

9 RDF modeli ve DC Üstveri elemanları kullanılarak, elektronik kaynakların içeriklerinin tanımlanmasını sağlayan bir yazılım gerçekleştirilmiştir. H-DCEdit ile katalog bilgileri modellenmiştir. Katalog yapısı, RDF/DC sözdizimi temel alınarak SGML tarafından tanımlanmıştır. SGML belgelerinin özelliği, Türkçe içerik desteği olması ve XML belgesine dönüşmesi kolay bir tanımı olmasıdır. RDF/DC Editörü: H-DCEdit

10 SGML Bildirimi RDF/DC Belge Tür Tanımı DSSSL Bildirimi Biçem Bildirimi RDF/DC Ayrıştırıcı SGML Ayrıştırıcı (SP) SGML Belgesi Ayrıştı- rım Çıktısı DC Elemanları Editörü SG- ML Belge si DSSSL Motoru (Jade) Yeniden biçimlenmiş belge çıktısı (html, rtf, TeX) Yerel yardımcı programlar (vi, netscape, xview,…) RDF/DC Biçem Tanımı Sistem işlev çizgesi

11 Yazılım Alt KesimiProgramlama DiliSatır Sayısı SP-1.2 (SGML Ayrıştırıcı)C++70000 RDF/DC AyrıştırıcıC++ 800 H-DCEdit 1.0C (MOTIF) 5000 JADE1.0.1 (DSSSL Motoru)C++52000 Yazılım Mühendisliği Notları

12 SGML Bildirimi

13 RDF/DC Belge Tür Tanımı

14 RDF/DC Belge Tür Tanımı

15 RDF/DC Belge Tür Tanımı

16 RDF/DC Belge Tür Tanımı

17 sgml.cs.hun.edu.tr Baha Olgun SGML Türkiye Hacettepe Üni. Hayri Sever text/sgml Creator Title Publisher Contributor Type Oluşturulan SGML Belgeleri

18 SGML İle Serileştirme

19 H-DCEdit Arayüz

20 DC Elemanları Girişi

21 Yardımcı Uygulamaları İlişkilendirme

22 DSSSL Standardında Biçimleme

23 Süzgeçleme: HTML belgesi

24 HTML Belgesini Biçimleme

25 Özet DPT KM-BGS Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir RDF/DC editörü tanıtılmıştır. Bu editör, takı dizinleme ve sorgulama yapabilen Isite/Isearch arama makinası ile çıktı bazında bütünleştirilmiştir.


"Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü DPT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları