Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 2014 ANKARA Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 2014 ANKARA Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 2014 ANKARA Üniversitesi

2 İÇERİK AB FONLARI VE TÜRKİYE TARİHÇE HANGİ FONLARDAN TÜRKİYE FAYDALANABİLİR ? PROJE NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR? MANTIKSAL ÇERÇEVE NEDİR? PROJE FORMU NASIL DOLDURULUR ? 2

3 AB Fonları ve Türkiye Türkiye AB Mali İşbirliğinin Yapısı Türkiye’nin Faydalanacağı Fonlar – Hibe -Teknik Yardım İhaleleri- Topluluk Programları 1. Türkiye -AB Mali İşbirliğinde Gümrük Birliği Öncesi Mali Yardımlar 2. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Adaylık Statüsüne Doğru Mali Yardımlar 3. Adaylık Sonrası Dönem Türkiye AB Mali İşbirliğinin Yapısı Türkiye’nin Faydalanacağı Fonlar – Hibe -Teknik Yardım İhaleleri- Topluluk Programları 1. Türkiye -AB Mali İşbirliğinde Gümrük Birliği Öncesi Mali Yardımlar 2. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Adaylık Statüsüne Doğru Mali Yardımlar 3. Adaylık Sonrası Dönem 3

4 Türkiye – AB İlişkilerinde önemli tarihler Ankara Anlaşması1963 Gümrük Birliği1995 Helsinki Zirvesi1999 Kopenhag Zirvesi2002 Müzakereler2005 4

5 MALİ YARDIM DÖNEMLERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995) GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİDÖNEMİ(1996-1999) ADAYLIK ADAYLIKDÖNEMİ (2000-......) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM MALİ YARDIM(2000-2006) IPA DÖNEMİ (2007-2013) TR-AB Mali İlişkileri Tarihçesi

6 GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995) Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimini teşvik amaçlı yardımlar yapılmıştır. Kamu ve özel sektör projeleri çerçevesinde kullanılan yardımlar ağırlıklı olarak altyapı ve sanayi yatırımlarına yönlendirilmiştir. Mali yardımlar Mali Protokollerle yürütülmüştür. 1964-1995 arası toplam 4 Mali Protokol-4.Mali Protokol için Yunanistan’ın vetosu Mali Protokoller kredi ve hibelerden oluşmakta olup, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı krediler ağırlıktadır.

7 GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995) YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜTKULLANILAN KREDİ1152 927 HİBE453 78 TOPLAM1605 1005 Milyon Avro

8 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) Türk ekonomisinde Gümrük Birliği’ne bağlı olarak oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik: Rekabet şartlarına uyumun sağlanabilmesi Ekonomik farklılıkların azaltılması Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (kara ulaştırması, limanlar, havaalanları, demiryolları, telekomünikasyon, enerji v.b) amaçlanmıştır.

9 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) 1/95 sayılı OKK kapsamında; AB’nin tek taraflı deklarasyonu ile AB Bütçesinden, AB’nin Akdeniz ülkelerine yönelik MEDA Programından, AYB kaynaklarından kredi ve hibe yardımları öngörülmüştür. Uygulamada yardımların, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilmesi koşulu kaynak temininde engel oluşturmuştur. (Yunanistan’ın vetosu)

10 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜTKULLANILAN KREDİ*1507 557 HİBE**768 52 TOPLAM2275 609 * Gümrük Birliği kararına ek protokolde verilmesi öngörülen 750 milyon €’luk Avrupa Yatırım Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. ** Gümrük Birliği içinde rekabetçi yapının desteklenmesi için verilmesi öngörülen 375 milyon €’luk hibe Yunanistan tarafından veto edilmiştir. Dolayısıyla veto edilerek kullandırılmayan kaynaklar (1.125 milyon €), kullanılanlardan (609 milyon €) fazla olmuştur. Milyon Avro

11 ADAYLIK DÖNEMİ Bu dönem iki başlıkta incelenebilir: 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım 2007-2013 IPA Mali Yardım Aracı Dönemi (Instrument Pre-Accession Assistance)

12 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık 1999 Mali Yardımların Şeklinde ve Miktarında Artış Türkiye- AB Mali İlişkilerinde Yeni Boyut 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım

13 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır : Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) Birlik Programları * Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Program Erasmus+ * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası

14 2000200120022003200420052006 209214126144250300500 MEDA ve Avrupa StratejisiKatılım Öncesi Mali Yardım MALİ YARDIM MİKTARI-YILLIK MALİ YARDIM MİKTARI-YILLIK 2007200820092010201120122013 Toplam (2007- 2013) 497.2538.7566.4653.7779.9860.2935.54.831 14

15 Üyelik Perspektifinde AB Mali İşbirliği- AB- Yardımlarında Yeni Dönem Türkiye – AB Mali İşbirliği 2007 – 2013 döneminde yeni bir boyut kazanmıştır. Ekonomik ve Sosyal Uyum önem kazanmıştır. Üyelik sonrası dönemde kullanılacak “Yapısal Fonlara ve “Uyum Fonu”na hazırlık imkanı sağlayacaktır. 15 “Böylece AB tarafından aday ve potansiyel Aday ülkelere yönelik yeni bir mali yardım programı benimsenmiştir.”

16 AB 2007 SONRASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM PAKETİNİ TEK BİR ARAÇ ALTINDA TOPLUYOR: IPA(INSTRUMENT FOR PRE ACCESSON) IPA PHARE ISPA CARDS SAPARD ADAY ÜLKELER TÜRKİYE TÜRKİYE HIRVATİSTAN Makedonya IPAHEDEF POTANSİYEL ADAY ÜLKELER BOSNA-HERSEKSIRBİSTAN-KARADAĞARNAVUTLUK Kaynakla r azalacak mı? 16

17 Merkezi Olmayan Yapılanma Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ortak İzleme Komitesi Merkezi Finans ve İhale Birimi Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Mali İşbirliği Komitesi 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım

18 FARKLI DESTEK ALANLARI 18

19 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ 19

20 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (Instrument for Pre-Accession-IPA)

21 Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Çevre O.P. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) Ulaştırma O.P. (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Edebilirlik O.P. (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (Instrument for Pre-Accession-IPA)

22 Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013) Bölgesel Kalkınma İnsanKaynaklarının Geliştirilmesi Geliştirilmesi OP OP İnsan İnsanKaynaklarınıGeliştirilmesi 9. Kalkınma Planı (2007-13) Orta Vadeli Program (2006-08) Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-06) Stratejiler -Kırsal Kalkınma, KOBİ, Sanayi, Çevre, -Ulaştırma, Ortak İçerme Belgesi, TC AB Katılım Öncesi Ekonomik Program (2005) IPA – Ekonomik ve Sosyal Uyum Belgeleri IPA Tüzüğü (2007-13) Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi KOB İlerleme Raporları Projeler Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve OPÇevreOPUlaştırmaOPBölgeselRekabetEdebilirlik 22

23 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ I. Kurumsal Yapılanma Detaylı Bilgi için: www.ab.gov.tr öncelik AB müktesebatına uyum (Müktesebat altındaki 35 konu başlığı) İdari kapasitenin güçlendirilmesi Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu AB Bakanlığı tarafından yürütülecek programlama çalışmaları kapsamında merkezi düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansman sağlanacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları vb kuruluşlar söz konusu alanlardaki Hibe Programlarından faydalanabileceklerdir. Koordinatör Kuruluş: AB Bakanlığı

24 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ II:Bölgesel/Sınır ötesi İşbirliği Detaylı Bilgi için: www.tika.gov.tr Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Karadenize kıyı olan Düzey-II bölgelerindeki (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi Türkiye için yaklaşık yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Karadeniz Bölgesel İşbirliği Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında Bulgaristan sınırındaki bölgede yer alan kuruluşlar ile ortak geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Programın 2007-2009 dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Euro olacaktır. Bulgaristan ile Sınır ötesi İşbirliği

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III.Bölgesel Kalkınma Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı-Kalkınma Bakanlığı Amaç: Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. 1.Çevre 2.Ulaştırma 3.Bölgesel Rekabet Edebilirlik öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. OP’LERDE her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir. OP’ler 2007-2009 dönemini kapsamaktadır.

26 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III: Bölgesel Kalkınma 1.Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

27 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III:Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı 1.Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Öncelik AlanıSeçilmiş Belediye Proje Adedi Katı Atık Arıtma Projeleri 6 Atıksu Arıtma Projeleri 26 İçme Suyu Projeleri 3 TOPLAM:35 Çevre OP’nin hedef kitlesi nüfusu 50.000 kişinin üstünde olan Belediye veya Belediye Birlikleridir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. Aşağıdaki önceliklerde proje seçimi tamamlanmıştır. Detaylı Bilgi için: http://www.cevreorman.gov.tr/op

28 Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler 28

29 Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler 29

30 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III.Bölgesel Kalkınma 2. Öncelik: Ulaştırma Operasyon el Programı (UOP) Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı UOP kapsamındaki öncelikli alanlar çerçevesinde projelere karar verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki projele finansman sağlanacaktır. Detaylı Bilgi için: http://www.ubak.gov.tr/op

31 IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler 31

32 IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler 32

33 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr Öncelik 1: İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2: İşletme kapasitesi güçlendirilmesi ve ve girişimciliğin teşvik edilmesi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2 temel öncelik ve 6 tedbir belirlenmiştir.

34 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III.Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 BROP’un uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır.

35 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III. Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr BROP kapsamında proje oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen 11 projeye toplam 78,4 milyon Avro ayrılmıştır. BROP kapsamında olan 43 ildeki kuruluşlar için yapılan teklif çağrısına toplam 511 proje başvurusu yapılmıştır. Proje seçim çalışmalarına devam edilmektedir. Oluşturulacak proje paketine toplam 75,9 Milyon Avro’luk destek sağlanacaktır.

36 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ IV. insan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr İnsan Kaynakları OP, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

37 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ IV. İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması

38

39 IV. İnsan Kaynakları 39

40 IV. İnsan Kaynakları 40

41 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ V. Kırsal Kalkınma (IPARD ) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır.

42 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır.

43

44 TOPLULUK PROGRAMLARI (Katkı paylarını ödeyen aday ülkelerin katılımına açıktır) AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ (Üye ve aday ülkeler, 3. ülkeler) Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi)(Aday ülkeler) Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterir. Mevzuat uyumu kapsamında çalışma ziyaretleri, uzman talebi ve çalıştaylar düzenlenmektedir. İKİLİ İŞBİRLİĞİ Hollanda (MATRA, PSO)(Aday ülkeler), Müktesebata Uyum kapsamında finansal destek ve işbirliği sağlanmaktadır. DİĞER MALİ VE TEKNİK YARDIM MEKANİZMALARI

45 TÜRKİYE’NİN KATILIMI

46 Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-I 7. Çerçeve Program: AB’nin çok disiplinli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımaktadır. bilgi için: TÜBİTAK ve 7.Çerçeve Programı Yaşam boyu Öğrenim Programı 2007- 2013: Yaşam boyu öğrenim fırsatlarını desteklemektedir.(2007–2013) bütçesi 7000 milyon Euro’dur. Socrates, Leonardo da Vinci ve e-Learning programlarının devamı niteliğindedir. 1. okul eğitimi (Comenius), ortak eğitim faaliyetlerine en az üç milyon çocuğun katılımını temin etmek; 2. yüksek öğrenim (Erasmus), 2012 yılına kadar 3 milyon bireyin öğrenci değişimi hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak; 3. mesleki eğitim (Leonardo da Vinci) teşebbüslere yerleştirilen kişi sayısını yıllık 80,000’e yükseltmek; 4. yetişkin eğitimi (Grundtvig) 2013 yılı itibarîyle, bir yılda yetişkin eğitiminden faydalanan 7000 bireyin değişim programlarından faydalanmasını desteklemek bilgi için: 5. Ulusal Ajans Türkiye 46

47 Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-II Jean Monnet Programı, Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yoğunlaşmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kuruluşlara destek sağlamaktadır. 2007–2013 döneminde programın bütçesi, 6,970 milyon Euro oluşarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı Bilgi için Jean Monnet 47

48 Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-III Kültür Programı 2007–2013: Genel amaç, programa katılan ülkelerdeki yaratıcı kişiler, kültürel oyuncular ve kurumlar arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Avrupalılara ait ortak kültür sahasını geliştirmek ve böylelikle, Avrupa vatandaşlığının olgunlaşmasını teşvik etmektir. Program, görsel-işitsel kültür alanında faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amacı gütmeyen küçük kültür teşebbüslerinin katılımına açıktır. Ayrıntılı bilgi için: Avrupa Komisyonu Kültür Genel Müdürlüğü ve Ulusal İrtibat Noktası: Kültür ve Turizm Bakanlığı 48

49 Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-IV Rekabet Gücü ve Yenilik Programı (CIP-2007-2013) 3,6 milyar Euro’luk bütçe- üç ana bileşenden oluşuyor. Girişimcilik ve Yenilik Çerçeve Programı (EIP): firmalar arası rekabeti ve girişimciliği teşvik etmektir. Bilgi ve Yenilik Çerçeve Teknolojilerini Destekleme Programı: Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve bilgi sahibi bir toplumun gelişimini hızlandırmayı hedeflemektedir.. Akıllı Enerji Avrupa Programı (IEE): Tüm sektörlerde enerji verimliliğini arttırıcı önlemler alınmasını; yeni/yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu da, CIP kapsamında halihazırda faaliyette olan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilik Aktarım Merkezleri (IRC)’nin hizmetlerini bünyesinde toplayan tamamen yeni bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya CIP Programı 49

50 AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor AB, inovatif sosyal politika çözümleri ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme ve iş imkânları için İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı’nı (EaSI) başlatıyor. Program, sosyal eşitsizliği ve Üye Ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmayı hedefliyor. EaSI’nın 2014-2020 yılları için öncelikli faaliyetleri, Üye Ülkelerin emek piyasalarını ve sosyal güvenlik sistemlerini modernleştirmelerine, özellikle gençler arasında istihdam oranlarını artırmaları 50

51 AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı), EURES (Avrupa İstihdam Servisleri) ve PROGRESS Mikrofinans programlarını tek bir şemsiye program altında toplayan EaSI çerçevesinde, AB düzeyinde iş aramalarını ve iş eşleştirmelerini kolaylaştırmak için özel programlar başlatılacaktır. EaSI, aynı zamanda, sosyal girişimleri desteklemek amacıyla yeni bir finansal araç oluşturacak ve başarıyla yürütülen mikro-finans aracının devamlılığını güvence altına alacaktır. Programın toplam bütçesi yedi yıl işin 919.469.000 Euro’dur. 51

52 2007-2013 Dönemi: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius (Okul Eğitimi) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Erasmus (Yüksek Öğretim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programları BİRLİK PROGRAMLARI

53 Herkes için Erasmus (2014) Herkes için Erasmus Programı; örgün eğitim ve yaygın eğitimi bağdaştırarak ve destekleyerek sosyal uyumu artırmayı, haya tboyu öğrenme yaklaşımını güçlendirmeyi, Eğitimin farklı sektörleri, iş dünyası ve ilgili diğer aktörler arasında yapısal ortaklık alanını genişletmeyi, Esneklik ve teşvik yaratarak aktiviteler, yararlanıcılar ve ülkeler arasındaki bütçe dağılımında performans ve etkililiği daha iyi yansıtabilmeyi hedeflemektedir. 53

54 Herkes için Erasmus (2014) Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 dönemi için mevcut Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine, tek bir program "Herkes için Erasmus" Programı uygulanacak. Bu yeni program desteklenen eylem sayısını 75'ten 11'e düşürerek etkinliğin artırılması, hibelere başvuru kolaylığın sağlanması, aynı zamanda duplikasyon ve bölünmelerin önüne geçilmesini hedeflemektedir 54

55 Herkes için Erasmus (2014) Komisyon 2007-2013 dönemi için ayrılan bütçeye kıyasla %40 oranında artış öngörerek 2014-2020 dönemi için 15 milyar €' luk bir kaynağı Herkes için Erasmus Programına tahsis etmektedir. Yeni program AB 2020 Stratejisinin önceliklerini yansıtırken bireylerin ve toplumun yararlanacağı şekilde insana yatırıma odaklanmaktadır. 55

56 Herkes için Erasmus (2014) Yeni program önceki programlarla aynı hedefleri paylaşmakla birlikte 3 kategori altında gruplandırılmıştır: 1. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği bireylerin yeterliliklerini ve becerilerini artırarak topluma işgücü piyasasına katılım sağlamada kilit öneme sahiptir. Program bütçesinin büyük bir kısmı hareketlilik faaliyetlerine ayrılacaktır. Programın 7 yıllık süre içinde 5 milyon kişiye hareketlilik fırsatı sunması beklenmektedir. Hareketlilik faaliyetleri ortak bir kurumda öğrenim görmek, eğitim vermek, iş deneyimi kazanmak, gönüllülük ve kültürel değişim projelerine katılmak gibi çok çeşitli alanlara yayılmaktadır. 56

57 Herkes için Erasmus (2014) 2. Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulus ötesi İşbirliği projelerinde şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının transferi ve hayata geçirilmesi amaçlamaktadır. 57

58 Herkes için Erasmus (2014) 3.Politika Reformu için Destek: AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir. Yeni programla ile ilk kez Spora destek sağlanmaya başlanacaktır. Sporda Avrupa boyutunu güçlendirmek için uluslararası işbirliği projeleri, ticari olmayan önemli spor karşılaşmaları, politika geliştirilmesi, kapasite oluşturulması ve ilgili Avrupalı paydaşlarla diyalog geliştirilmesi alanlarında destek verilecektir. 2014-2020 dönemi için Spor Eylemine 34 milyon € ayrılmıştır. 58

59 ERASMUS+’ı merak mı ediyorsunuz Türk Ulusal Ajansı tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ programı Erasmus+ Nedir? Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları yepyeni bir adla ve yenilenerek karşımıza çıkıyor: Erasmus+, 2014-2020 döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alıyor. 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak. 59

60 ERASMUS+’ı merak mı ediyorsunuz Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemi vurgulanıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle: kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek. 60

61 Erasmus+ ile; Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getiriliyor,. 61

62 Erasmus+ ile; Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bir işte çalışabilmeleri için borç (kredi) garanti programı Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve iş yerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (bilgi birlikleri) kurulması sağlanıyor. Sektörlere yenilikçi mesleki eğitim - öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (sektörel beceri birlikleri) oluşturulmasına imkan sağlanıyor. 62

63 Erasmus+ ile; Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için fon imkanları arttırılıyor. Eğitim-öğretim kurumları ve gençlik organizasyonlarının iyi uygulamalarını paylaşmaları, iş dünyasının yenilik ve istihdam edilebilirliği teşvik etmesi, e-twinning gibi IT platformlarının desteklenmesi için daha fazla imkân sağlanıyor 63

64 2014-2020 Dönemi: ERASMUS+ Detaylar ve Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans www.ua.gov.tr 24 Aralık 2013 Ankara Erasmus+ Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı

65 Erasmus+ 65

66 Erasmus+ 66

67 Erasmus+ 67

68 Erasmus+ Avrupa’da Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Sporu güçlendirmek amacıyla yedi yıl boyunca 14,7 milyar € tutarında destek sağlayacak 68

69 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak: Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak deneyim kazanma fırsatları sunacak. Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanlarının yurt dışında eğitim alması ve eğitim vermesi için destek verecek. Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımının artırılması için destek verecek. Dil eğitimine destek verecek. 69

70 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak Örgün eğitim sistemi dışında edinilen kazanımlar da dâhil olmak üzere, becerilerin gelişmesi için destek verecek. Kaliteyi ve yenilikçiliği teşvik etmek için diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarının ve gençlik örgütlerinin ve iş dünyasının hem kendi sektörlerindeki hem de diğer sektörlerdeki emsalleriyle olan Stratejik Ortaklıklarına destek verecek. 70

71 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak İş ve eğitim dünyası arasında iş birliği yapılarak, müfredatın ve yeterliliklerin geliştirilmesi yoluyla ihtiyaç duyulan becerilerin ele alınması ve girişimc iliğin artırılması için Bilgi Birlikleri ve Sektörel Beceri Birliklerinin oluşturulmasına imkân sağlayacak. Yüksek lisansını tamamlamış ve eğitimine yurtdışında devam edecek olan öğrencilerin eğitimlerini finanse etmek için “Kredi (borç) Garanti Programı”nın uygulanmasına imkân sağlayacak. Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma için destek verecek. Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma programlarına destek verecek. Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler) aracılığıyla, pedagojide yenilikçi yaklaşımların arttırılması ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına yönelik girişimlere destek verecek. Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında 71

72 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma için destek verecek. Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma programlarına destek verecek. Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler) aracılığıyla, pedagojide yenilikçi yaklaşımların arttırılması ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına yönelik girişimlere destek verecek. Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında şike, doping, şiddet, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı iyi yönetişime destek verecek 72

73 73

74 Jean Monnet activities Jean Monnet chairs Jean Monnet modules Jean Monnet centres of excellence Jean Monnet support to institutions and associations Jean Monnet networks Jean Monnet projects 74

75 Sport Collaborative partnerships in the sport field Not-for-profit European sport events 75

76 3. Eligibility Any public or private body active in the fields of education, training, youth and sport may apply for funding within the Erasmus+ programme. In addition, groups of young people who are active in youth work, but not necessarily in the context of a youth organisation, may apply for funding for learning mobility of young people and youth workers as well as for strategic partnerships in the field of youth. The Erasmus+ programme is open to the participation of the following countries (1): (1) the following programme countries can fully take part in all Erasmus+ programme actions: the 28 Member States of the European Union, the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway (2), (2) EU candidate countries: Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia (3), (3) the Swiss Confederation (4). (4) In addition, certain Erasmus+ programme actions are open to organisations from partner countries. 76

77 4. Award criteria proposals will be assessed against the following criteria: Key Action 1, Key Action 3, Sport (Not-for-profit European sport events): relevance of the project, quality of the project design and implementation, impact and dissemination. Key Action 2, Jean Monnet, Sport (Collaborative partnerships in the sport field): relevance of the project, quality of the project design and implementation, quality of the project team and the cooperation arrangements, impact and dissemination. 77

78 6. Deadline for the submission of applications All deadlines for submission of applications specified below end at 12.00 (noon), Brussels time. Key Action 1 Mobility of individuals in the field of education, training and youth (all) 17 March 2014 Mobility of individuals in the field of youth only 30 April 2014 Mobility of individuals in the field of youth only 1 October 2014 Joint master degrees 27 March 2014 Large-scale European voluntary service events 3 April 2014 78

79 5. Budget and duration of projects The total budget earmarked for this call for proposals is estimated at EUR 1 507,3 million: Education and training EUR 1 305,3 million YouthEUR 174,2 million Jean Monnet EUR 11,2 million Sport EUR 16,6 million 79

80 Jean Monnet actions Chairs, modules, centres of excellence, support to institutions and associations, networks, projects 26 March 2014 Sport actions Collaborative partnerships in the sport field 15 May 2014 Not-for-profit European sport events 14 March 2014----15 May 2014 80

81 Key Action 2 Strategic partnerships in the field of education, training and youth (all) 30 April 2014 Strategic partnerships in the field of youth only 1 October 2014 Knowledge alliances, sector skills alliances3 April 2014 Capacity building in the field of youth 3 April 2014 -----2 September 2014 Key Action 3 Meeting between young people and decision-makers in the field of youth 30 April 2014 ----1 October 2014 81

82 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Mikro Hibe Bileşeni TÖRE CİNAYETLERİNİ ÖNLEME VE KADIN POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRME DERNEĞİ (TÖRKAD) «Kadınlar El Ele» Hollanda’da gerçekleştirilen toplantıda, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilci/vatandaşlarla görüşülüp, özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları aile içi şiddet konusunda Hollanda ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır.

83 ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI Toplam Hibe: 223.541 Avro Görme engelli gençlerin istihdamını teşvik etmeye yönelik bilgisayar temelli eğitim programı geliştirilmesi Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa illerinde 60 psikolojik destek verilmesi Temel bilgisayar okuryazarlığı ve internet girişimciliği eğitimi verilmesi GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI İş fikirlerini hayata geçirmeyi hedefleyen 50 gence uygulamalı girişimcilik eğitimi İş kurma önceliğine göre seçilen 20 kişiye proje yazmaları konusunda koçluk eğitimi KOSGEB’e proje sunma Projeden sonra da eğitim ve danışmanlık hizmetinin devamlılığı için proje ortağı Milano Ticaret ve Sanayi Odası’nın ajansı FORMAPER’ in danışmanlığında kurulan “Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi” Genç Girişimciliğin Desteklenmesi ve Sürdürülmesi Projesi Toplam Hibe: 297.436,46 Avro

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 LEONARDO DA VINCI 89

90 90

91 Leonardo da Vinci 91

92 92

93 93

94 Açılması beklenen Hibe ProgramıTeklif için Çağrı 2014 Van İlinde Ülke İçerisinde Yerinden Edilmiş İnsanların Sosyal Entegrasyonu2014 - 2. Çeyrek2014 - 3. Çeyrek2014 - 4. Çeyrek1.300.000,00 Sivil Toplum Diyaloğu - IV2014 - 2. Çeyrek2014 - 3. Çeyrek2015 - 1. Çeyrek10.778.000,00 Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye -AB Arası Diyalog (II.Aşama) 2014 - 3. Çeyrek 2014 - 4. Çeyrek 2015 - 2. Çeyrek3.000.000,00 Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Geliştirilmesi Hibe Programı 2014 - 3. Çeyrek2014 - 4. Çeyrek2015 - 1. Çeyrek500.000,00J 94

95 Açılması Beklenen Hibe Programı Teklif için Çağrı 2014 Jean Monnet Burs Programı (2015-2016 Akademik Yılı)2014 - 4. Çeyrek2014 - 2. Çeyrek2015 - 3. Çeyrek8.840.000,00 Hayatboyu Öğrenme II2014 - 2. Çeyrek 7.250.000,00 Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi & ÇSGB AB Koordinasyon Merkezi Başkanlığı 95


"TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 2014 ANKARA Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları