Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi

2 İÇERİK AB FONLARI VE TÜRKİYE TARİHÇE
HANGİ FONLARDAN TÜRKİYE FAYDALANABİLİR ? PROJE NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR? MANTIKSAL ÇERÇEVE NEDİR? PROJE FORMU NASIL DOLDURULUR ?

3 AB Fonları ve Türkiye Türkiye AB Mali İşbirliğinin Yapısı
Türkiye’nin Faydalanacağı Fonlar – Hibe -Teknik Yardım İhaleleri-Topluluk Programları Türkiye -AB Mali İşbirliğinde Gümrük Birliği Öncesi Mali Yardımlar Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Adaylık Statüsüne Doğru Mali Yardımlar Adaylık Sonrası Dönem

4 Türkiye – AB İlişkilerinde önemli tarihler
Ankara Anlaşması 1963 Gümrük Birliği 1995 Helsinki Zirvesi 1999 Kopenhag Zirvesi 2002 Müzakereler 2005

5 TR-AB Mali İlişkileri Tarihçesi

6 GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995)
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimini teşvik amaçlı yardımlar yapılmıştır. Kamu ve özel sektör projeleri çerçevesinde kullanılan yardımlar ağırlıklı olarak altyapı ve sanayi yatırımlarına yönlendirilmiştir. Mali yardımlar Mali Protokollerle yürütülmüştür. arası toplam 4 Mali Protokol-4.Mali Protokol için Yunanistan’ın vetosu Mali Protokoller kredi ve hibelerden oluşmakta olup, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı krediler ağırlıktadır.

7 GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995)
Milyon Avro YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜT KULLANILAN KREDİ 1152 927 HİBE 453 78 TOPLAM 1605 1005

8 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999)
Türk ekonomisinde Gümrük Birliği’ne bağlı olarak oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik: Rekabet şartlarına uyumun sağlanabilmesi Ekonomik farklılıkların azaltılması Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (kara ulaştırması, limanlar, havaalanları, demiryolları, telekomünikasyon, enerji v.b) amaçlanmıştır.

9 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999)
1/95 sayılı OKK kapsamında; AB’nin tek taraflı deklarasyonu ile AB Bütçesinden, AB’nin Akdeniz ülkelerine yönelik MEDA Programından, AYB kaynaklarından kredi ve hibe yardımları öngörülmüştür. Uygulamada yardımların, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilmesi koşulu kaynak temininde engel oluşturmuştur. (Yunanistan’ın vetosu)

10 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999)
Milyon Avro YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜT KULLANILAN KREDİ* 1507 557 HİBE** 768 52 TOPLAM 2275 609 * Gümrük Birliği kararına ek protokolde verilmesi öngörülen 750 milyon €’luk Avrupa Yatırım Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. ** Gümrük Birliği içinde rekabetçi yapının desteklenmesi için verilmesi öngörülen 375 milyon €’luk hibe Yunanistan tarafından veto edilmiştir. Dolayısıyla veto edilerek kullandırılmayan kaynaklar (1.125 milyon €), kullanılanlardan (609 milyon €) fazla olmuştur.

11 Bu dönem iki başlıkta incelenebilir:
ADAYLIK DÖNEMİ Bu dönem iki başlıkta incelenebilir: Katılım Öncesi Mali Yardım IPA Mali Yardım Aracı Dönemi (Instrument Pre-Accession Assistance)

12 Türkiye’ye Adaylık Statüsü
Katılım Öncesi Mali Yardım Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Türkiye- AB Mali İlişkilerinde Yeni Boyut Mali Yardımların Şeklinde ve Miktarında Artış

13 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI
AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) Birlik Programları * Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Program Erasmus+ * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası

14 MALİ YARDIM MİKTARI-YILLIK
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 209 214 126 144 250 300 500 MEDA ve Avrupa Stratejisi Katılım Öncesi Mali Yardım 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam ( ) 497.2 538.7 566.4 653.7 779.9 860.2 935.5 4.831 Şş

15 Üyelik Perspektifinde AB Mali İşbirliği- AB- Yardımlarında Yeni Dönem
Türkiye – AB Mali İşbirliği 2007 – 2013 döneminde yeni bir boyut kazanmıştır. Ekonomik ve Sosyal Uyum önem kazanmıştır. Üyelik sonrası dönemde kullanılacak “Yapısal Fonlara ve “Uyum Fonu”na hazırlık imkanı sağlayacaktır. “Böylece AB tarafından aday ve potansiyel Aday ülkelere yönelik yeni bir mali yardım programı benimsenmiştir.”

16 IPA(INSTRUMENT FOR PRE ACCESSON)
AB 2007 SONRASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM PAKETİNİ TEK BİR ARAÇ ALTINDA TOPLUYOR: IPA(INSTRUMENT FOR PRE ACCESSON) IPA PHARE SAPARD Kaynaklar azalacak mı? CARDS ISPA TÜRKİYE IPA HEDEF POTANSİYEL ADAY ÜLKELER ADAY ÜLKELER HIRVATİSTAN Makedonya BOSNA-HERSEK SIRBİSTAN-KARADAĞ ARNAVUTLUK

17 Yetkilendirme Görevlisi Mali İşbirliği Komitesi
Katılım Öncesi Mali Yardım Merkezi Olmayan Yapılanma Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ortak İzleme Komitesi Mali İşbirliği Komitesi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Merkezi Finans ve İhale Birimi

18 FARKLI DESTEK ALANLARI

19 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

20 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (Instrument for Pre-Accession-IPA)
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının Aday ve Potansiyel Aday Ülkelere Göre Dağılımı Yüzölçümü (km²) Avro/Km² Nüfus-2006 Avro/Kişi TOPLAM (Avro)  ( ) Oran Hırvatistan 56.594 18.926 241 11,65% Makedonya 25.713 24.209 305 6,77% Türkiye 6.260 67 48,47% Arnavutluk 28.750 20.675 189 6,47% Bosna hersek 51.209 12.890 172 7,18% Karadağ 13.812 17.027 377 2,56% Sırbistan 77.474 18.017 188 15,19% Kosova 10.887 58.675 309 6,95% TOPLAM 8.770 96 100,00%

21 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (Instrument for Pre-Accession-IPA)
Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Avrupa Birliği Bakanlığı Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma Çevre O.P. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Ulaştırma O.P. (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Bölgesel Rekabet Edebilirlik O.P. (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

22 Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013)
IPA – Ekonomik ve Sosyal Uyum Belgeleri TC AB 9. Kalkınma Planı ( ) Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi Orta Vadeli Program ( ) IPA Tüzüğü ( ) Ön Ulusal Kalkınma Planı ( ) Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı Katılım Öncesi Ekonomik Program (2005) Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve Stratejiler Kırsal Kalkınma, KOBİ, Sanayi, Çevre, Ulaştırma, Ortak İçerme Belgesi, KOB İlerleme Raporları Stratejik Çerçeve Belgesi ( ) Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP İnsan Kaynaklarını Geliştirilmesi OP Çevre OP Ulaştırma OP Bölgesel Rekabet Edebilirlik Projeler Projeler Projeler Projeler

23 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
I. Kurumsal Yapılanma Koordinatör Kuruluş: AB Bakanlığı Detaylı Bilgi için: öncelik AB müktesebatına uyum (Müktesebat altındaki 35 konu başlığı) İdari kapasitenin güçlendirilmesi Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu AB Bakanlığı tarafından yürütülecek programlama çalışmaları kapsamında merkezi düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansman sağlanacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları vb kuruluşlar söz konusu alanlardaki Hibe Programlarından faydalanabileceklerdir. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

24 II:Bölgesel/Sınır ötesi İşbirliği
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Detaylı Bilgi için: II:Bölgesel/Sınır ötesi İşbirliği Karadeniz Bölgesel İşbirliği Bulgaristan ile Sınır ötesi İşbirliği Karadenize kıyı olan Düzey-II bölgelerindeki (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi Türkiye için yaklaşık yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında Bulgaristan sınırındaki bölgede yer alan kuruluşlar ile ortak geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Programın dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Euro olacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı-Kalkınma Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma Amaç: Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. Çevre Ulaştırma Bölgesel Rekabet Edebilirlik öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. OP’LERDE her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir. OP’ler dönemini kapsamaktadır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

26 Çevre Operasyonel Programı (ÇOP)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ III: Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Proje önerileri Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Proje önerileri

27 Seçilmiş Belediye Proje Adedi
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ III:Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre OP’nin hedef kitlesi nüfusu kişinin üstünde olan Belediye veya Belediye Birlikleridir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. Aşağıdaki önceliklerde proje seçimi tamamlanmıştır. Öncelik Alanı Seçilmiş Belediye Proje Adedi Katı Atık Arıtma Projeleri 6 Atıksu Arıtma Projeleri 26 İçme Suyu Projeleri 3 TOPLAM: 35 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

28 Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler

29 Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler

30 Ulaştırma Operasyon el Programı (UOP)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma 2. Öncelik: Ulaştırma Operasyon el Programı (UOP) UOP kapsamındaki öncelikli alanlar çerçevesinde projelere karar verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki projele finansman sağlanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

31 IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler

32 IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler

33 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2 temel öncelik ve 6 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2: İşletme kapasitesi güçlendirilmesi ve ve girişimciliğin teşvik edilmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

34 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OP)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OP) BROP’un uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

35 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ III. Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) BROP kapsamında proje oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen 11 projeye toplam 78,4 milyon Avro ayrılmıştır. BROP kapsamında olan 43 ildeki kuruluşlar için yapılan teklif çağrısına toplam 511 proje başvurusu yapılmıştır. Proje seçim çalışmalarına devam edilmektedir. Oluşturulacak proje paketine toplam 75,9 Milyon Avro’luk destek sağlanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

36 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IV. insan Kaynakları Detaylı Bilgi için: İnsan Kaynakları OP, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

37 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
IV. İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

38

39 IV. İnsan Kaynakları

40 IV. İnsan Kaynakları

41 V. Kırsal Kalkınma (IPARD)
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ V. Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

42 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

43

44 DİĞER MALİ VE TEKNİK YARDIM MEKANİZMALARI
TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi)(Aday ülkeler) Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterir. Mevzuat uyumu kapsamında çalışma ziyaretleri, uzman talebi ve çalıştaylar düzenlenmektedir. İKİLİ İŞBİRLİĞİ Hollanda (MATRA, PSO)(Aday ülkeler), Müktesebata Uyum kapsamında finansal destek ve işbirliği sağlanmaktadır. TOPLULUK PROGRAMLARI (Katkı paylarını ödeyen aday ülkelerin katılımına açıktır) AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ (Üye ve aday ülkeler, 3. ülkeler) Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

45 TOPLULUK PROGRAMLARI TÜRKİYE’NİN KATILIMI

46 Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-I
7. Çerçeve Program:AB’nin çok disiplinli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımaktadır. bilgi için: TÜBİTAK ve 7.Çerçeve Programı  Yaşam boyu Öğrenim Programı : Yaşam boyu öğrenim fırsatlarını desteklemektedir.(2007–2013) bütçesi 7000 milyon Euro’dur. Socrates, Leonardo da Vinci ve e-Learning programlarının devamı niteliğindedir. okul eğitimi (Comenius), ortak eğitim faaliyetlerine en az üç milyon çocuğun katılımını temin etmek; yüksek öğrenim (Erasmus), 2012 yılına kadar 3 milyon bireyin öğrenci değişimi hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak; mesleki eğitim (Leonardo da Vinci) teşebbüslere yerleştirilen kişi sayısını yıllık 80,000’e yükseltmek; yetişkin eğitimi (Grundtvig) 2013 yılı itibarîyle, bir yılda yetişkin eğitiminden faydalanan 7000 bireyin değişim programlarından faydalanmasını desteklemek bilgi için: Ulusal Ajans Türkiye

47 Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-II
Jean Monnet Programı, Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yoğunlaşmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kuruluşlara destek sağlamaktadır. 2007–2013 döneminde programın bütçesi, 6,970 milyon Euro oluşarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı Bilgi için   Jean Monnet

48 Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-III
Kültür Programı 2007–2013: Genel amaç, programa katılan ülkelerdeki yaratıcı kişiler, kültürel oyuncular ve kurumlar arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Avrupalılara ait ortak kültür sahasını geliştirmek ve böylelikle, Avrupa vatandaşlığının olgunlaşmasını teşvik etmektir. Program, görsel-işitsel kültür alanında faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amacı gütmeyen küçük kültür teşebbüslerinin katılımına açıktır. Ayrıntılı bilgi için: Avrupa Komisyonu Kültür Genel Müdürlüğü ve Ulusal İrtibat Noktası: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

49 Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-IV
Rekabet Gücü ve Yenilik Programı (CIP ) 3,6 milyar Euro’luk bütçe- üç ana bileşenden oluşuyor. Girişimcilik ve Yenilik Çerçeve Programı (EIP): firmalar arası rekabeti ve girişimciliği teşvik etmektir. Bilgi ve Yenilik Çerçeve Teknolojilerini Destekleme Programı: Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve bilgi sahibi bir toplumun gelişimini hızlandırmayı hedeflemektedir.. Akıllı Enerji Avrupa Programı (IEE): Tüm sektörlerde enerji verimliliğini arttırıcı önlemler alınmasını; yeni/yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu da, CIP kapsamında halihazırda faaliyette olan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilik Aktarım Merkezleri (IRC)’nin hizmetlerini bünyesinde toplayan tamamen yeni bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya CIP Programı

50 AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor
AB, inovatif sosyal politika çözümleri ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme ve iş imkânları için İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı’nı (EaSI) başlatıyor. Program, sosyal eşitsizliği ve Üye Ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmayı hedefliyor.     EaSI’nın yılları için öncelikli faaliyetleri, Üye Ülkelerin emek piyasalarını ve sosyal güvenlik sistemlerini modernleştirmelerine, özellikle gençler arasında istihdam oranlarını artırmaları    

51 AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor
PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı), EURES (Avrupa İstihdam Servisleri) ve PROGRESS Mikrofinans programlarını tek bir şemsiye program altında toplayan EaSI çerçevesinde, AB düzeyinde iş aramalarını ve iş eşleştirmelerini kolaylaştırmak için özel programlar başlatılacaktır. EaSI, aynı zamanda, sosyal girişimleri desteklemek amacıyla yeni bir finansal araç oluşturacak ve başarıyla yürütülen mikro-finans aracının devamlılığını güvence altına alacaktır. Programın toplam bütçesi yedi yıl işin Euro’dur.

52 BİRLİK PROGRAMLARI 2007-2013 Dönemi:
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius (Okul Eğitimi) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Erasmus (Yüksek Öğretim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programları

53 Herkes için Erasmus (2014) Herkes için Erasmus Programı; • örgün eğitim ve yaygın eğitimi bağdaştırarak ve destekleyerek sosyal uyumu artırmayı, haya tboyu öğrenme yaklaşımını güçlendirmeyi,   • Eğitimin farklı sektörleri, iş dünyası ve ilgili diğer aktörler arasında yapısal ortaklık alanını genişletmeyi, • Esneklik ve teşvik yaratarak aktiviteler, yararlanıcılar ve ülkeler arasındaki bütçe dağılımında performans ve etkililiği daha iyi yansıtabilmeyi hedeflemektedir.

54 Herkes için Erasmus (2014) Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında dönemi için mevcut Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine, tek bir program "Herkes için Erasmus" Programı uygulanacak. Bu yeni program desteklenen eylem sayısını 75'ten 11'e düşürerek etkinliğin artırılması, hibelere başvuru kolaylığın sağlanması, aynı zamanda duplikasyon ve bölünmelerin önüne geçilmesini hedeflemektedir

55 Herkes için Erasmus (2014) Komisyon dönemi için ayrılan bütçeye kıyasla %40 oranında artış öngörerek dönemi için 15 milyar €' luk bir kaynağı Herkes için Erasmus Programına tahsis etmektedir. Yeni program AB 2020 Stratejisinin önceliklerini yansıtırken bireylerin ve toplumun yararlanacağı şekilde insana yatırıma odaklanmaktadır.

56 Herkes için Erasmus (2014) Yeni program önceki programlarla aynı hedefleri paylaşmakla birlikte 3 kategori altında gruplandırılmıştır: 1. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği bireylerin yeterliliklerini ve becerilerini artırarak topluma işgücü piyasasına katılım sağlamada kilit öneme sahiptir. Program bütçesinin büyük bir kısmı hareketlilik faaliyetlerine ayrılacaktır. Programın 7 yıllık süre içinde 5 milyon kişiye hareketlilik fırsatı sunması beklenmektedir. Hareketlilik faaliyetleri ortak bir kurumda öğrenim görmek, eğitim vermek, iş deneyimi kazanmak, gönüllülük ve kültürel değişim projelerine katılmak gibi çok çeşitli alanlara yayılmaktadır.

57 Herkes için Erasmus (2014) 2. Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulus ötesi İşbirliği projelerinde şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının transferi ve hayata geçirilmesi amaçlamaktadır.

58 Herkes için Erasmus (2014) 3.Politika Reformu için Destek: AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir. Yeni programla ile ilk kez Spora destek sağlanmaya başlanacaktır. Sporda Avrupa boyutunu güçlendirmek için uluslararası işbirliği projeleri, ticari olmayan önemli spor karşılaşmaları, politika geliştirilmesi, kapasite oluşturulması ve ilgili Avrupalı paydaşlarla diyalog geliştirilmesi alanlarında destek verilecektir dönemi için Spor Eylemine 34 milyon € ayrılmıştır.

59 ERASMUS+’ı merak mı ediyorsunuz
Türk Ulusal Ajansı tarafından yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ programı Erasmus+ Nedir? Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları yepyeni bir adla ve yenilenerek karşımıza çıkıyor:  Erasmus+,  döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alıyor. yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak.

60 ERASMUS+’ı merak mı ediyorsunuz
Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemi vurgulanıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle:  kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması  Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek.

61 Erasmus+ ile; Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) Erasmus+ başlığı altında toplanıyor.  parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getiriliyor,.

62 Erasmus+ ile; Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bir işte çalışabilmeleri için  borç (kredi) garanti programı Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve iş yerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (bilgi birlikleri) kurulması sağlanıyor. Sektörlere yenilikçi mesleki eğitim - öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (sektörel beceri birlikleri) oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

63 Erasmus+ ile; Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için fon imkanları arttırılıyor. Eğitim-öğretim kurumları ve gençlik organizasyonlarının iyi uygulamalarını paylaşmaları, iş dünyasının yenilik ve istihdam edilebilirliği teşvik etmesi,  e-twinning gibi IT platformlarının desteklenmesi için daha fazla imkân sağlanıyor

64 2014-2020 Dönemi: ERASMUS+ www.ua.gov.tr 24 Aralık 2013 Ankara
Detaylar ve Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans 24 Aralık 2013 Ankara Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı

65 Erasmus+

66 Erasmus+

67 Erasmus+

68 Erasmus+ Avrupa’da Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Sporu güçlendirmek amacıyla yedi yıl boyunca 14,7 milyar € tutarında destek sağlayacak

69 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak:
Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak deneyim kazanma fırsatları sunacak. Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanlarının yurt dışında eğitim alması ve eğitim vermesi için destek verecek. Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımının artırılması için destek verecek. Dil eğitimine destek verecek.

70 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak
Örgün eğitim sistemi dışında edinilen kazanımlar da dâhil olmak üzere, becerilerin gelişmesi için destek verecek. Kaliteyi ve yenilikçiliği teşvik etmek için diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarının ve gençlik örgütlerinin ve iş dünyasının hem kendi sektörlerindeki hem de diğer sektörlerdeki emsalleriyle olan Stratejik Ortaklıklarına destek verecek.

71 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak
İş ve eğitim dünyası arasında iş birliği yapılarak, müfredatın ve yeterliliklerin geliştirilmesi yoluyla ihtiyaç duyulan becerilerin ele alınması ve girişimc iliğin artırılması için Bilgi Birlikleri ve Sektörel Beceri Birliklerinin oluşturulmasına imkân sağlayacak. Yüksek lisansını tamamlamış ve eğitimine yurtdışında devam edecek olan öğrencilerin eğitimlerini finanse etmek için “Kredi (borç) Garanti Programı”nın uygulanmasına imkân sağlayacak. Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma için destek verecek. Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma programlarına destek verecek. Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler) aracılığıyla, pedagojide yenilikçi yaklaşımların arttırılması ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına yönelik girişimlere destek verecek. Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında

72 Erasmus+ şu noktalarda destek sağlayacak
Avrupa entegrasyonuna ilişkin eğitim ve araştırma için destek verecek. Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma programlarına destek verecek. Prospective Initiatives (Geleceğe Yönelik Girişimler) aracılığıyla, pedagojide yenilikçi yaklaşımların arttırılması ve ulusal düzeyde aşamalı politika reformları yapılmasına yönelik girişimlere destek verecek. Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında şike, doping, şiddet, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı iyi yönetişime destek verecek

73

74 Jean Monnet activities
Jean Monnet chairs Jean Monnet modules Jean Monnet centres of excellence Jean Monnet support to institutions and associations Jean Monnet networks Jean Monnet projects

75 Sport Collaborative partnerships in the sport field
Not-for-profit European sport events

76 3.   Eligibility Any public or private body active in the fields of education, training, youth and sport may apply for funding within the Erasmus+ programme. In addition, groups of young people who are active in youth work, but not necessarily in the context of a youth organisation, may apply for funding for learning mobility of young people and youth workers as well as for strategic partnerships in the field of youth. The Erasmus+ programme is open to the participation of the following countries (1): the following programme countries can fully take part in all Erasmus+ programme actions: the 28 Member States of the European Union, the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway (2), EU candidate countries: Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia (3), the Swiss Confederation (4). In addition, certain Erasmus+ programme actions are open to organisations from partner countries.

77 4.   Award criteria proposals will be assessed against the following criteria: Key Action 1, Key Action 3, Sport (Not-for-profit European sport events): relevance of the project, quality of the project design and implementation, impact and dissemination. Key Action 2, Jean Monnet, Sport (Collaborative partnerships in the sport field): quality of the project team and the cooperation arrangements,

78 6. Deadline for the submission of applications
All deadlines for submission of applications specified below end at (noon), Brussels time. Key Action 1 Mobility of individuals in the field of education, training and youth (all) March 2014 Mobility of individuals in the field of youth only 30 April 2014 1 October 2014 Joint master degrees March 2014 Large-scale European voluntary service events 3 April 2014

79 5. Budget and duration of projects
The total budget earmarked for this call for proposals is estimated at EUR 1 507,3 million: Education and training EUR 1 305,3 million YouthEUR 174,2 million Jean Monnet EUR 11,2 million Sport EUR 16,6 million

80 Jean Monnet actions Chairs, modules, centres of excellence, support to institutions and associations, networks, projects 26 March 2014 Sport actions Collaborative partnerships in the sport field 15 May 2014 Not-for-profit European sport events 14 March May 2014

81 Key Action 2 Strategic partnerships in the field of education, training and youth (all) 30 April 2014 Strategic partnerships in the field of youth only 1 October 2014 Knowledge alliances, sector skills alliances3 April 2014 Capacity building in the field of youth 3 April September 2014 Key Action 3 Meeting between young people and decision-makers in the field of youth 30 April October 2014

82 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Mikro Hibe Bileşeni
TÖRE CİNAYETLERİNİ ÖNLEME VE KADIN POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRME DERNEĞİ (TÖRKAD) «Kadınlar El Ele» Hollanda’da gerçekleştirilen toplantıda, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilci/vatandaşlarla görüşülüp, özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları aile içi şiddet konusunda Hollanda ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır.

83 GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Genç Girişimciliğin Desteklenmesi ve Sürdürülmesi Projesi Görme engelli gençlerin istihdamını teşvik etmeye yönelik bilgisayar temelli eğitim programı geliştirilmesi Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa illerinde 60 psikolojik destek verilmesi Temel bilgisayar okuryazarlığı ve internet girişimciliği eğitimi verilmesi İş fikirlerini hayata geçirmeyi hedefleyen 50 gence uygulamalı girişimcilik eğitimi İş kurma önceliğine göre seçilen 20 kişiye proje yazmaları konusunda koçluk eğitimi KOSGEB’e proje sunma Projeden sonra da eğitim ve danışmanlık hizmetinin devamlılığı için proje ortağı Milano Ticaret ve Sanayi Odası’nın ajansı FORMAPER’ in danışmanlığında kurulan “Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi” Toplam Hibe: Avro Toplam Hibe: ,46 Avro

84

85

86

87

88

89 LEONARDO DA VINCI

90

91 Leonardo da Vinci

92

93

94 Açılması beklenen Hibe ProgramıTeklif için Çağrı 2014
Van İlinde Ülke İçerisinde Yerinden Edilmiş İnsanların Sosyal Entegrasyonu Çeyrek Çeyrek Çeyrek ,00 Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çeyrek Çeyrek Çeyrek ,00 Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye -AB Arası Diyalog (II.Aşama)  Çeyrek Çeyrek Çeyrek ,00 Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Geliştirilmesi Hibe Programı Çeyrek Çeyrek Çeyrek ,00J

95 Açılması Beklenen Hibe Programı Teklif için Çağrı 2014
Jean Monnet Burs Programı ( Akademik Yılı) Çeyrek Çeyrek Çeyrek ,00 Hayatboyu Öğrenme II Çeyrek   ,00 Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi & ÇSGB AB Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


"TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları