Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

06.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "06.04.2017."— Sunum transkripti:

1

2

3 Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
T.C. ADALET BAKANLIĞI Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

4    “EFENDİLER, CEZAEVLERİ SORUNU ÇOK ÖNEMLİDİR. KİŞİSEL ÖZGÜRLÜĞÜ KALDIRILAN VATAN EVLADININ CEZA SÜRESİ SONUNDA TOPLUMA YARARLI OLACAK BİR ELEMAN OLARAK YETİŞTİRİLMESİ GEREKLİDİR.” M. KEMAL ATATÜRK ( TBMM 4. Yasama Yılı Açılış Konuşması, 1923)

5 DENETİMLİ SERBETLİK NEDİR ?
DENETİMLİ SERBETLİK NEDİR ?

6 Denetimli Serbestlik;
Denetimli Serbestlik; Ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır. Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder. Alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler hapsin alternatifi olan bu sistemde, şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

7 Neden Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemine İhtiyaç Duyulmuştur?
Neden Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemine İhtiyaç Duyulmuştur? Suçlunun iyileştirilmesi, Topluma uyumunun yeniden sağlanması, Cezanın insani yöntemlerle çektirilmesi, Mali nedenler, Toplumun korunması.

8 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN AMACI
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN AMACI Toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak, Suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birey olarak insanlar arasındaki yerini almasına yardım etmek, Toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmektir. Bu bakımdan Türk denetimli serbestlik hizmetleri; Toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, Suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

9 Temel ilkelerimiz; İnsan onuruna saygı ve dürüstlük, Gizlilik,
Temel ilkelerimiz; İnsan onuruna saygı ve dürüstlük, Gizlilik, Tarafsızlık, Çocuğun yüksek yararıdır.

10 DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YERİNE
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ SONUCU; Kamu güvenliğinin sağlanmasına hizmet edilecek, Mağdura verilen zarar giderilecek, Hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlenecek, Suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının toplum içinde yerine getirilmesini sağlayarak toplumla iç içe hükümlüler topluma kazındırılacak ve sonuçta ceza infaz kurumlarının yoğunluğunu azaltılacaktır.

11 KORUMA KURULLARI NEDİR?
KORUMA KURULLARI NEDİR? KORUMA KURULLARI: Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında mağdurlar İle ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere Yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bir kuruldur.

12 KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak. Ceza İnfaz Kurumlarından Salıverilen Hükümlülere Yardımcı Olmak. Hükümlülerin Topluma Uyum Sağlanmasını Kolaylaştırmak ve yeniden şuç işlenmesi önlemek. Bu şekilde toplumsal düzeni korumak.

13 KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak. Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Çoçuk Ve Genç Hükümlülerin Öğrenimlerine Devam Etmelerini Sağlamaya Yardımcı olmak. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Bu Konularda Hazırlanan Projeleri görüşmek ve karara bağlamak. Kanunda verilen diğer görevleri yapmak.

14 SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE YARDIM:
SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE YARDIM: Suçtan Zarar Görenlerin Suç Nedeniyle Karşılaştıkları Sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olmak. Suçtan Zarar Gören Kişi Ve Ailelerin Bu Suç Nedeniyle karşılaştıkları, bünye ve çevre şartlarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan ekonomik ve sosyal yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan yardımlardır.

15 yardımcı olmak. CEZA İNFAZ KURUMUNDAN SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERE YARDIM:
CEZA İNFAZ KURUMUNDAN SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERE YARDIM: Hükümlülerin ; Meslek Veya Sanat Edinmelerine İş Bulmalarına Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyen hükümlülere araç ve kredi sağlanmasında İşyeri açmak isteyenler ile Hükümlülerin Diğer Sorunların Çözümünde yardımcı olmak.

16 yardımcı olmak. CEZA İNFAZ KURUMUNDAN SALIVERİLEN ÇOCUK VE GENÇ
CEZA İNFAZ KURUMUNDAN SALIVERİLEN ÇOCUK VE GENÇ HÜKÜMLÜLERE YARDIM HÜKÜMLÜLERİN: Devam Edeceği Okulun Temininde, Okurken Kalacak Yerinin Sağlanmasında, Okul Masraflarının Karşılanmasında, Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanmasında, Eğitim İle İlgili Diğer Hizmetlerinin Karşılanmasında, yardımcı olmak.

17 KORUMA KURULLARINA KİMLER BAŞVURUR:
KORUMA KURULLARINA KİMLER BAŞVURUR: KORUMA KURULLARINA; Suçtan Zarar Görenler, Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Hükümlüler, Bunların kanuni temsilcileri ile avukatları, başvurabilirler.

18 Yazılı Olarak, Bir Dilekçe İle Yapılır
BAŞVURU NASIL YAPILIR? Yazılı Olarak, Bir Dilekçe İle Yapılır BAŞVURU NEREYE YAPILIR? İkamet Ettikleri Yerdeki Koruma Kuruluna Yapılır

19 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Nüfus cüzdanı fotokopisi Nüfus kayıt örneği İkametgah belgesi Eski hükümlü belgesi Öğrenim belgesi Sahip olunan sertifikalar 2 adet vesikalık fotoğraf

20 KORUMA KURULLARI KİMLERDEN OLUŞUR
KORUMA KURULLARI KİMLERDEN OLUŞUR KORUMA KURULU BAŞKANI: CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ CUMHURİYET SAVCISIDIR. ÜYELER BARO TEMSİLCİSİ BELEDİYE BAŞKANI VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ YARDIMCISI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜ DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TEMSİLCİSİ İŞ KURUMU MÜDÜRÜ ZİRAAT VE HALK BANKASI MÜDÜRLERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÜYELERİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİSİ ZİRAAT ODASI YÖNETİCİSİ BORSA TEMSİLCİSİ ESNAF VE SANATKARLAR BİRLİĞİ YÖNETİCİSİ KAMUYA AİT FABRİKA YÖNETİCİLERİ KAMUYA YARARLI DERNEK VE VAKIF YÖNETİCİLERİ ÖZEL BANKA YÖNETİCİLERİ

21 KORUMA KURULLARININ FAYDALARI
KORUMA KURULLARININ FAYDALARI Kamu Düzeninin Korunmasına Katkı Sağlamak. Hükümlülerin Topluma Uyum Sağlamasına Ve Toplumda Diğer Bireyler gibi yerini almasına yardımcı olmak. Sivil Toplum Örgütlerinin Ve Toplumun Diğer Kesimlerinin Katılımını Sağlayarak Denetimli Serbestlik Sisteminin Kabul Görmesine katkıda bulunmak. Toplumun suçluya bakışının değişmesini sağlamak.

22 SALIVERME ÖNCESİ DÜZENLENECEK RAPOR:
SALIVERME ÖNCESİ DÜZENLENECEK RAPOR: Ceza İnfaz Kurumu, koşullu salıvermesine bir aydan az kalan hükümlüler ile 5275 sayılı kanunun 105. maddesinin 4. fıkrası gereğince kamuya yararlı bir işte çalışmak üzere mahkemeye başvuran hükümlülerin listesini şube müdürlüğüne gönderir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafında görevlendirilecek bir denetim görevlisi veya denetleme memuru , hükümlülerin toplu- ma kazandırılmasında ve salıvermeye hazırlanmasında ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleri ile işbirliğinde bulunarak ve gerektiğinde hükümlü ile görüşerek, ayrıntılı bir değerlendirme yapar; gözlem ve çalışmalarının sonuçlarını rapor halinde ceza infaz kurumuna gönderir.

23 İŞ ARAMA İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
İŞ ARAMA İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER: Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirenler ile; Koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış olan hükümlülere, olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanaklarını sağlamak üzere; Kurumun en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içerisinde sekiz saata kadar iş arama izni verilebilir. İş arama izni alan hükümlüye Cumhuriyet Başsavcılığıca müdürlüğe başvurması istenir, aynı zamanda müdürlüğe bilgi verilir.

24 Hükümlü izninde müdürlüğe başvurmazsa gereği yapılmak
Hükümlü izninde müdürlüğe başvurmazsa gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına durum bildirilir. Müdürlüğe başvurması halinde iş arama defterine kaydı yapılır. Hükümlünün gözlem ve sicil dosyaları incelenerek; müdürlüğün yetki alanı içinde bulunan kamu ve özel iş yerlerine ait listelerden uygun olanlar hükümlüye önerilir ve iş yerleriyle irtibat kurması sağlanır. Ayrıca iş yerlerine hükümlü hakkında bilgi verilir. Müdürlükce, izin süresi içerisinde iş yerlerine gitmeyenler takip edilerek gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılır.

25 KOŞULLU SALIVERME: Koşullu salıvermeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki İnfaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekmektedir. Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükmü veren mahkeme başka yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Koşullu salıverilen hükümlü ceza infaz kurumunda geçirdiği sürenin yarısı kadar denetim süresine tabi tutulur. Ancak süreli hapislerde denetim süresi hakederek salıverme tarihini geçemez.

26 SALIVERME SONRASI MÜDÜRLÜKLÜKLERİN GÖREVLERİ
SALIVERME SONRASI MÜDÜRLÜKLÜKLERİN GÖREVLERİ Mahkemece Hükümlü Hakkında Verilen; Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir. Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler.

27 Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman
Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. bu yükümlülükler şube müdürlüklerince yerine getirilir. Hükümlünün denetim süresinde ilgili yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda veya kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde durum gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile mahkemesine bildirilir.

28 SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERE AİT DURUM BİLDİRME FORMU:
SALIVERİLEN HÜKÜMLÜLERE AİT DURUM BİLDİRME FORMU: Ceza İnfaz Kurumlarınca, ceza infaz kurumundan salıverilen tüm Hükümlüler için Genel Müdürlükçe belirlenen salıverilen hükümlüye ait durum bildirme formu düzenlenir. Bu form üç suret düzenlenerek bir örneği hükümlünün yerleşim yerinde bulunan şube müdürlüğüne, bir sureti Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilerek bir sureti hükümlüye verilir.

29 MİLLETLERİN YARGI HAKKI, BAĞIMSIZLIĞIN BİRİNCİ ŞARTIDIR.
MİLLETLERİN YARGI HAKKI, BAĞIMSIZLIĞIN BİRİNCİ ŞARTIDIR. ADALET KUVVETİ BAĞIMSIZ OLMAYAN BİR MİLLETİN, DEVLET OLARAK VARLIĞI KABUL OLUNAMAZ Mustafa Kemal ATATÜRK

30 TEŞEKKÜRLER T.C. ADALET BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER T.C. ADALET BAKANLIĞI Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 .

43

44

45 “EFENDİLER, CEZAEVLERİ SORUNU ÇOK ÖNEMLİDİR. KİŞİSEL ÖZGÜRLÜĞÜ KALDIRILAN VATAN EVLADININ CEZA SÜRESİ SONUNDA TOPLUMA YARARLI OLACAK BİR ELEMAN OLARAK YETİŞTİRİLMESİ GEREKLİDİR.” Mustafa Kemal ATATÜRK


"06.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları