Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER VE BİLİMSEL DAYANAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER VE BİLİMSEL DAYANAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER VE BİLİMSEL DAYANAKLARI
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

2 DERS PROGRAMI-ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLİŞKİSİ
RESMİ DERS PROGRAMI PRATİKTE UYGULANAN DERS PROGRAMI ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÖĞRENİLEBİLEN VEYA BAŞARILAN PROGRAM

3 ÖĞRENME-ÖĞRETME İKİLEMİ
İki arkadaş köpekleri ile ilgili sohbet ediyorlarmış. Birisi köpeğine kaykay yapmayı öğrettiğini söylemiş. Arkadaşı da kaykayını çıkarıp onun köpeğinin önüne koymuş ve köpeğin kaymasını beklemiş. Bakmış köpeğin kaydığı yok. Kayması için çabalamış ancak hiçbir netice elde edememiş. Köpeğin sahibi de ona dönüp: “Ben sana kaykay yapmayı öğrettim” dedim, “Öğrendi demedim” demiş. (Bulunuz, Tused, 2013).

4 Çoktan Seçmeli Testler
Geleneksel Ölçme Araçları Sözlü Testler Çoktan Seçmeli Testler O B J E K T İ F S L R Doğru-Yanlış Testleri Tamamlamalı Testler Eşleştirmeli Testler Y A Z I Uzun Cevaplı Testler Kısa Cevaplı Testler Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemleri Çoklu Değerlendirme Araçları Proje Ödevleri Performans Ödevleri Öğrenci Ürün Dosyaları Anekdot Kayıtları Akran ve Öz Değerlendirme Görüşme (Mülakat) Dereceleme Ölçekleri P M N D Ğ Sözlü Sunum Sergileme Gözlemler

5 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİMLERİN GEREKÇELERİ

6 GEREKÇE 1: KLASİK BİLİM (POZİTİF) VE MODERN (SUBJECTİVE) BİLİM ANLAYIŞININ BİLİME VE BİLİMSEL BİLGİYE FARKLI BAKIŞ AÇILARI

7 Temel kabullerdeki farklılıklar
Klasik Bilim Anlayışı Niceliğe önem verir Doğru tekdir Yasa düzeyindeki bilgilere önem verir Herkes aynı bilgiyi aynı şekilde anlamalı Klasik fizik, kimya, biyoloji Modern Bilim Anlayışı Nitel + Niteliğe önem verir Yanlış-doğrunun yerini geçerli-geçersiz paradigmalar almıştır, Kuramlar, hipotezler, modeller de önemlidir, Herkes aynı bilgiyi aynı şekilde anlayamaz (Bilginin sosyal yapılanması), Kuantum, modern kimya….

8 Ölçme-Değer-Yansımaları
KLAŞIK ÖLÇME ANLAYIŞI Doğru tekdir. Sorulan sorunun mutlaka tek bir cevap anahtarı olmalı. Çoktan seçmeli testler kullanılmalı Sınavlarda işlemsel becerilerin kullanımını irdelenmeli ÖNEMLİ OLAN YANLIŞ YAPMAMAKTIR MODERN ÖLÇME ANLAYIŞI Farklı düşüncelere önem verir Kavramsal öğrenmeyi önemser Alternatif yöntem ve tekniklerini kullanımını önerir Kullanılan kelimenin arkasındaki anlamı önemser SINAVLARDA YAPILAN YANLIŞLARI ÖNEMSER

9 Yeni Öğretim Programlarında Öğretme ve Öğrenme

10 YANLIŞ YAPMANIN ÖNEMİ Ders başı ortalama karşılaşılan yanlış sayısı
İsviçre 6.1 Almanya 6.3 Amerika 7.8 İtalya 10.3 Türkiye YANLIŞ YAPILMAZ

11 GEREKÇE 2:SINAVLARDA SORULAN SORU KALİTESİ VE ANLAŞILMA DÜZEYLERİNDEKİ OLUMSUZLUKLAR
Öğretmenlerin sınavlarda sordukları soruların GERÇEK HAYATTA BİR ANLAM TAŞIMAMALARI Bilişsel düzeyi ve Anlaşılabilirliği (okunabilirliği) oldukça düşük olması Yedi-sekiz

12 Ne Sormuştunuz?

13 Soru Böyle de Çözülür!

14 GELENEKSEL ÖLÇME1

15

16 Trakolin Montilasyonu
Trakolin zintorun yeni bir biçimidir. Montile olması kastanda gerçekleşir. Gual trakolin büyük miktardaki keristanın fervona dönüşmesi sonucunda oluşur. Zintor legemiz kalmadığı zaman, trakolin gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak lukize senauldur. Trakolin nedir?________________________________________ Trakolin nerede montile olur?____________________________ Gual trakolinin nasıl oluşur?_____________________________ Trakolin hakkında bilgi sahibi olunması niçin önemlidir?________________ (Bulunuz, 2013).(Türk Fen Eğitimi Dergisi (

17 Bilimsel süreç becerileri, Kritik düşüme becerileri,
OKULUN GÖREVİ MÜFREDAT BİLGİSİNİN YANINDA 21.YÜZYIL BECERİLERİNİDE KAZANDIRMAKTIR Bilimsel süreç becerileri, Kritik düşüme becerileri, Transfer etme bilgi ve becerileri, Üretme, tasarlama becerileri, Tutum ve değerler, Üst düzey, analiz, sentez ., düşünme becerileri Problem çözme becerileri, Okul bilgisi günlük hayat bilgisi ilişkilendirme becerileri, Bilişim iletişim becerileri, BÜTÜN BU BECERİLERİN NE DERECEDE GERÇEKLEŞTİĞİ KLASİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI İLE ÖLÇÜLEMEZ!

18 Kazanım 1.2: Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4). BECERİ

19 KAZANIMDA YER ALAN BECERİLER
PROGRAMDAKİ ANLAMI MUTLAKA OKUNMALI Öncelikle BSB-4’ün Ne anlama geldiği irdelenir BSB-4:Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.

20 GEREKÇE 3:Yeni Öğretim Modellerinin Alternatif Ölçme İle Uyumu (PİSSA, TİMMS soruları)
Yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E modelinin otantik değerlendirme (Günlük Yaşamla iilşkilendirilen sorular) otantik değerlendirme 1.doc v günlük yaşam SBS.lnk

21 2013 PİSSA BAŞARIMIZ: 15 YAŞ VE ÜSTÜ GRUPLARIN ALDIĞI SINAV
TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN %1 İN CEVAPLAYABİLDİĞİ 2012 PISA SORUSU Ali bisikletiyle evinden 4 kilometre uzaktaki nehir kenarına 9 dakikada gitti. Dönüşte 3 kilometrelik kestirme yolu kullandı, bu yolculuğu da 6 dakika sürdü. Ali’nin nehre gidip dönmekte ortalama hızı ne oldu? Birlikte Çözelim

22 TİMSS ÖRNEK SORU

23 15 YAŞ VE ÜSTÜ GRUPLARIN ALDIĞI SINAV
TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN %1 İN CEVAPLAYABİLDİĞİ 2012 PISA SORUSU Ali bisikletiyle evinden 4 kilometre uzaktaki nehir kenarına 9 dakikada gitti. Dönüşte 3 kilometrelik kestirme yolu kullandı, bu yolculuğu da 6 dakika sürdü. Ali’nin nehre gidip dönmekte ortalama hızı ne oldu?

24 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

25 Alternatif ölçme değerlendirmenin temel özellikleri
Ürüne verilen önem kadar beceri ve performans gelişimine önem veren, Alternatif ölçme değerlendirme yaklaşım ve araçlarının kullanıldığı, Her bir birey için “Ne idi?, “Ne oldu?” durumuna bakan, Zeka türüne göre değerlendirmeyi temel alan, Derecelendirilmiş ölçeklerin kullanıldığı, Öğrenci seçki dosyalarının ve geri dönütlerin önem kazandığı bir sistem

26 ÖÇME-DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANAN TEKNİKLER
ANALİTİK RUBRİK HOLİSTİK RUBRİK YAPILANDIRLMIŞ GRİT DALLANMIŞ AĞAÇ ÖZ DEĞERLENDİRME, KAVRAM HARİTALARI, KAVRAM AĞLARI ANLAM ÇÖZÜMLME TABLOLARI, PROJE, POSTER KELİME İLİŞKİLENDİRME,

27 Yeni öğretim programında öğrenme ortamı ile geleneksel öğrenme ortamında ölçme değerlendirme

28 Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları arasındaki ilişki

29 Öğretmenlerce Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Kullanılması
29

30 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
rubrik cay.docx rubrik deney.ppt

31 SAAT PROBLEMİ SİZDEN İSTENEN: SAATİNİZİ İKİ DOĞRU İLE ÖYLE ÜÇ PARÇAYA AYIRINIZ Kİ, HER BİR PARÇADA KALAN SAYILARIN TOLAMI EŞİT OLSUN.

32 Değerlendirme Kavram Haritasını Tamamlayalım
Elektrik Enerjisi …………………… iletir iletmez Sıvılar ……………… ………… Katılar örnek olabilir Altın ………. ……… Saf su amacıyla kullanılır Günlük yaşamda kullanımına bir örnektir olabilir


"ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER VE BİLİMSEL DAYANAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları