Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ: DR. HAKAN ÇETİNKAYA

2 SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ
(Kamu ve Özel Hastaneler Birimleri) Birimde Çalışan Personel Durmuş Ali TOPTAŞ (Sağlık Memuru) Emine Dudu ÜNAL (VHKİ)

3 *Karaman İlinde Bulunan Özel Hastane sayısı: 2
*Özel Karaman Selçuklu Hastanesi:36 Yatak *Özel Karaman Mümine Hatun Hastanesi:39 yatak

4 Yapılan İşlemler ve Zaman Aralıkları
*Özel Hastane açma ve kapama işlemleri *Özel Hastanelerin Denetimleri (Yılda 2 defa olmak üzere 6. Ve 12. Ayda) *Yoğun Bakım Denetimleri (Yılda 2 defa olmak üzere 6. Ve 12. Ayda) *Özel hastanelerin talepleri halinde yapılan işlemler; (Yatak artırımı izni, Dal ve yan dal. yeni birim açma taleplerinin değerlendirilmesi. Özel hastanelerin tamamının veya ilgili bölümlerde faaliyetinin durdurulması işlemleri)

5 *Özel Hastane Mesul Müdür talebi ile ilgili işlemlerin yapılması;
*Özel Hastanelerindeki Sağlık personellerinin başlayış ve ayrılışlarının işlemlerinin yapılması, *Özel Hastanelerdeki Tıbbi kayıt defterlerinin (poliklinik, USG kayıt, Laboratuar, Ameliyat vb) gerekli kayıtlarının tutularak Şube Müdürü tarafından onaylanmasının sağlanması. *Özel Hastane Mesul Müdür talebi ile ilgili işlemlerin yapılması; *Özel Hastane Mesul Müdür Yardımcılığı talebi ile ilgili işlemlerin yapılması; *Özel Hastanelere yeni başlayan sağlık personellerin çalışma belgesinin düzenlenerek kayıt altına alınması; *Özel Hastaneye başlayan ve ayrılan hekimlerin ÇKYS sistemine işlenmesi;

6 *Özel Hastanenin belli bölümlerine ait ruhsatların ÇKYS işlenmesi;
*Özel Hastaneye ait yoğum bakım ünitelerinin seviye ve yatak sayılarının ÇKYS sistemine işlenmesi; *Özel Hastanelerde tutulan nöbet listelerinin kontrolü; *Özel Hastaneler de çalışan Hekimlerin izinlerinin takibi *Özel Hastanelerde çalışan personellerin kurs talepleri (Yoğun bakım, diyaliz, enfeksiyon kontrol vb.) sertifıkasyon eğitim talepleri ile ilgili işlemlerin yapılması. *Özel Hastanelerde ki hizmet satın alma (laboratuar, görüntüleme vb.) taleplerinin takibi

7 *Özel Hastaneler hakkındaki yapılan şikâyetlerin ve gerekli denetim değerlendirilmesinin yapılması,
*Özel Hastanelerle ilgili yazışmaların yapılması ve takibi; *Kamu ve Özel hastanelere ait yoğun bakım ünitelerinin ruhsatlandırılma işlemleri *Kamu ve özel hastanelere ait yoğun bakımların seviye artırma taleplerinin değerlendirilmesi; *Kamu ve özel hastanelere ait yoğun bakımların yatak sayılarının artırılma işlemleri;

8 *Kamu hastaneleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve takibi;
*Kamu hastanelerinde çalışan personellerin kurs talepleri (Yoğun bakım, diyaliz, enfeksiyon kontrol vb.) sertifıkasyon eğitim talepleri ile ilgili işlemlerin yapılması. *Engelli raporlarının itirazlarının alınarak Bakanlığımızca belirlenen bir üst ve hakem hastanelere şevklerinin yapılması; *İtirazda bulunulan engelli raporlarının üst hastane ve hakem hastaneden gelen raporları ilgili şahıslara teslimi; *Kamu kurum ve kuruluşlarınca hakkında sağlık kurul raporu istenen şahısların ilgili hastanelere sevk ve geri bildirim işlemleri (Belirli sınıflarda ehliyet alıp alamayacakları, engelli aracı alıp alamayacağı vb)

9 *Özel şirketlerinin engelli personelleri ile ilgili sağlık kurul raporları ile ilgili sevk ve geri bildirim işlemleri; *Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen raporların usule ve fenne uygunluğunun sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesinin sağlamak ve ilgili kuruma geri bildiriminin yapılması *Diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak ve takibini sağlamak. *Kamu hastanesindeki tutuklu ve hükümlü tedavi koğuşu ve polikliniklerinin kontrol ve denetimi; *Valilik emri ile İl Afet Müdürlüğüne her ay Özel Hastane, tıp merkezi, özel muayenehane vb. tedavi gören Suriyeli vatandaşların sayılarını aylık form ile bildirmek

10 Eczacılık Birimi Birimde Çalışan Personel
Ahu GÜLÇİÇEK (Eczacı) Fatma ÜNVER (Hemşire) Kadriye AYDIN (Hemşire)

11 2013 yılı başında eczane sayısı
Merkezde :74 Ayrancı İlçesi:2 Kazımkarabekir İlçesi: 1 Ermenek İlçesi:9 Sarıveliler İlçesi:3 Başyayla İlçesi: 1 Açılan eczane:2 Kapanan eczane: 1 İl içi nakil olan eczane:3 İl dışı nakil olan eczane:2 Toplam: 90 Eczane Özel hastane eczanesi :2 Aktar ve Baharatçılar :12

12 GÖREVLER: *Bakanlığımızdan gelen tamimlerin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesini sağlamak. -İlimizde faaliyet gösteren eczane ve ecza depolarının açılış, kapanış, nakil, devir ve mes’ul müdür atama işlemlerinin valilik oluru ile yapılması. *İlimizde bulunan Özel hastane eczanelerinin açılış, kapanma ve mesul müdür tayini ile ilgili işlemlerinin yapılarak, Ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi ve teslimini yapmak. *İlimizde mevcut olan serbest eczane, kamu ve özel hastane eczanesi ile ilgili gerekli bilgilerin kaydı şubemiz tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfasında bulunan İlaç Takip Sistemine yapmak. İlimizde yeni açılan, nakil yapılan, mesul müdür değişikliği yapılan her türlü eczane hareket bilgilerini şubemiz tarafımızdan sistemde güncellemek. *Aktar ve Baharatçılara bitkisel drog satış izin belgesinin düzenlenmesi.

13 *Özel ve Kamu Hastanelerine, Aile hekimlerine ve serbest hekimlere Yeşil ve Kırmızı Reçete teminini sağlamak. *Hemofili hastalarının talebi üzerine kan ürünlerinin yazıldığı Hemofili takip karnesi düzenlemek ve aylık raporlar halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirmek. *Özel ve Kamu Hastanelerine Kan Ürünü Reçetelerinin verilmesi. *Şubemizin görev ve sorumluluğunda olup yapılan iş ve işlemlerin ilgili birimlere gönderilmesi; a)Aylık incelenen Kırmızı ve Yeşil reçetelerin TSİM veri girişinin yapılması. b)Gezici eczane hizmeti ile ilgili bilgilerin aylık Aile ve Toplum Sağlığı Şubesine bildirilmesini sağlamak. c)Aylık eczane bilgilerin (açılan eczane sayısı, kapanan eczane sayısı, devrolan eczane sayısı) mail yolu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirilmesini sağlamak. d)Kırmızı, Yeşil, Mor ve Turuncu Reçetelerin kontrol edilerek Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirilmesi, uygun olmayan reçetelerle ilgili doktor ve eczacıları uyarmak

14 *Çalınan kaybolan ilaçların, kırmızı reçete, yeşil reçete, sahte reçete ve doktor kaşelerinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirmek. *Ecza depoları tarafından her ay Müdürlüğümüze gönderilen, kontrole tabii müstahzarların satış ve sarf hareketlerinin takibinin yapılarak ve suiistimali halinde yasal işlem yapmak. *Eczacı Odası tarafından düzenlenen eczane nöbet listelerinin incelenmesi, onaylanması ve takip edilmesi işlemlerini yapmak. *Miadı geçen uyuşturucu ve psikotrop ilaçların usulüne uygun olarak imhasının yapılmasını sağlamak. *İlimiz genelindeki eczanelerin 6197 sayılı Eczane ve Eczacılar Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik Hükümlerince periyodik denetimlerinin yapılması, eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak.

15 *İlimizde faaliyet gösteren Ecza Depolarının, Özel hastane eczanelerinin periyodik denetimlerinin yapılması, eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak. *İlimiz genelindeki aktarların denetlenmesi. *Bakanlığın talimatları doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi yapılarak izinsiz piyasaya sürülen kaçak ürünlerin kontrolleri ve toplatılma işlemlerinin yapılması. *İnsan Sağlığını koruma ve tedavide bir unsur olan ilacın piyasaya verilmesinden sonra formülünün farmasi tekniğine uygunluğu, stabilitesi açısından kontrol edilmesi gerektiğinden bakanlığın gerekli gördüğü ilaçlardan alınan numunelerin ve kozmetik ürünlerinin Bakanlığımıza gönderilmesi, terkibi formülüne uygun bulunan müstahzarların firmalarına bildirilmesi uygun bulunmaması halinde piyasadan geri çekilmesi.

16 *Medikal gaz depolama ve dağıtım yerlerinin izin belgesi düzenlenmesi ve denetimini yapmak.
*Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube ya da Gümrükte yakalanan kaçak ilaçların Savcılık işlemleri bitene kadar saklanması işlemi yapmak.

17 Mehmet GÜNARSLAN (Sağlık Memuru)
Ağız ve Diş Sağlığı, Kalite, Organ Bağışı ve Kan Transfüzyon Merkezi Birimi Birimde Çalışan Personel Mehmet GÜNARSLAN (Sağlık Memuru) Fatma ÜNVER (Hemşire)

18 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik sayısı: 3
Özel Diş Muayenehane sayısı :12 Diş Protez Laboratuar sayısı:3

19 GÖREVLER: *Özel diş muayenehane açma ve kapama işlemleri; *Özel diş poliklinik açma ve kapama işlemleri; *Özel diş laboratuar açma ve kapama işlemleri *Özel diş muayenehane, poliklinik ve laboratuarlarında çalışan Sağlık personellerinin başlayış ve ayrılışlarının işlemlerinin yapılması, *Özel diş muayenehane, poliklinik ve laboratuarlarındaki tıbbi kayıt defterlerinin gerekli kayıtlarının tutularak Şube Müdürü tarafından onaylanmasının sağlanması. *Özel diş muayenehane, poliklinik ve laboratuar ÇKYS işlemlerinin takibi 112, Özel ve kamu hastanelerinin kalite değerlendirilmesi ve takibi;

20 *Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek. *Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek, *Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak. * İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,

21 * Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkınhakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak, * Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, * Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek, Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak, * Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, * İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

22 Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Mehmet GÜNARSLAN

23 Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Kurumsal Kalite Sistemi; Sağlıkta kalite faaliyetlerinin yönetilebilmesi, izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sistemin paydaşları tarafından ulaşılabilir olması açısından önemli bir adım olarak geliştirilmiştir.

24 Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Kurumsal Kalite Sistemi; Sağlıkta kalite faaliyetlerinin yönetilebilmesi, izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sistemin paydaşları tarafından ulaşılabilir olması açısından önemli bir adım olarak geliştirilmiştir.

25 Kurumsal Kalite Sistemi;
Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü, TKHK İl Genel Sekreterliği, Sağlık Kurum/Kuruluşu, Ekip Sorumlusu, Değerlendirici, Değerlendirici Adayı, Değerlendirme Dokümanları, Kişisel Bilgiler ve Uygunluk Takvimi olmak üzere on bir modülden oluşmaktadır

26 Bu sistemde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir
Değerlendirici başvurularının alınması ve sisteme tanımlanması Değerlendiricilere ve değerlendirici adaylarına yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve izlenmesi Değerlendiricilerinin değerlendirme takvimine uygunluklarını bildirmesi ve oluşturulan değerlendirme programının sistem üzerinden değerlendiricilere iletilmesi Değerlendirme sürecine ilişkin duyuruların kullanıcılara mail ve mesaj yolu ile duyurulması

27 Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Görevleri
İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek, İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak

28 Sağlık Turizmi Birimi Sağlık turizmi ile ilgili yazışmaları yapmak,
İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı arası iletişimi sağlamak, Yurtdışı hastaların şikayetlerini Sağlık Bakanlığı'na bildirmek, İstatistiksel ve envanter çalışmalarını yürütmek,

29 Sağlık turizmine hizmet verecek sağlık kurumlarının müracaatlarını alıp Sağlık Bakanlığı'na göndermek, Sağlık turizmi ile ilgili gelişmeleri takip etmek, Sağlık hizmeti veren kurumların bilgi ve belgelerinin kaydını tutmak, Sağlık turizmi hizmeti sunan kurumlara yönelik şikayetleri kabul etmek, Bu şikayetleri Sağlık Bakanlığı'na bildirmek,

30

31 ORGAN VE DOKU NAKLİ GÖREV TANIMI
Kendisine gelen verici bildirimlerini toplamak, takip etmek, sorunların çözümünde rol almak, Kendilerine bağlı illerde, hizmetin yürütülmesinde gereken koordinasyonu sağlayarak, ilgili koordinatörler ile sürekli iletişim halinde bulunmak,

32 Organ ve doku naklinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verici adayı ve alıcı ile ilgili yapılması gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlamak, UKM’nden aldığı bilgiler doğrultusunda, ilgili hastaya organ takıldığını denetlemek ve UKM’ne rapor ile bildirmek,

33 Nakilleri yapacak organ nakli merkezi hekimlerini göreve çağırmak,
Bölgesine organ gelmesi veya gönderilmesi durumunda organ alım ekiplerinin, çıkarılan organların ve nakil yapılacak hastaların merkezlere ulaşımını sağlamak, Organ bağış kampanyaları düzenlemek,

34 Sağlık personeline ve halka eğitim vermek,
Bakanlık tarafından organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her tür eğitim ve kampanyalara bölgesinde iştirak etmek ve destek vermek, Organ ve doku kaynağı merkezleri, doku tipleme laboratuarları ve organ ve doku nakli merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak, Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve sorumludur.

35 Tıp Meslekleri ve Diyaliz Birimi
Birimde Çalışan Personel Gonca AYGÜNOĞLU (Sosyal Çalışmacı) Ahmet KESKİN (Hemşire)

36 Tıp Meslekleri ve Diyaliz Birimi Yönetmelikler
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 26788 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28790 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 27615 OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 25596 ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28064

37 Tıp Merkezleri: 1.Özel Karaman Tıp Merkezi :Ruhsat Tarihi : 11/11/2011
2.Özel Larende Tıp Merkez (Urfa İline Taşınma sebebi ile faaliyeti 04/12/2013 tarihinde askıya alınmıştır.Taşınma İşlemi bitince Bakanlık tarafından çkys sisteminden Urfa iline aktarılacaktır)

38 Özel Muayenehane: 1. Dr. Selahattin ÖZMEN (Genel)
Açılış Tarihi: 06/09/1988 2. Uzm.Dr. Mustafa DİNÇ (Kadın Hastalıkları) Açılış Tarihi: 02/11/2013 3. Uzm.Dr. Gültekin AKKÜÇÜK (Kadın Hastalıkları) Açılış Tarihi: 02/12/2013 4. Uzm.Dr. Cengiz ÖZDEMİR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) Açılış Tarihi: 27/11/2013

39 Optisyen ve Gözlükçüler.
1.ARSLAN OPTİK Açılış Tarihi: 21/11/2012 2.ERMENEK OPTİK Açılış Tarihi: 11/01/2013 3.AKIN OPTİK Açılış Tarihi: 17/03/2005 4.AKIN OPTİK ŞUBE Açılış Tarihi: 08/06/2011 5.AKIN 1 OPTİK Açılış Tarihi: 17/03/2005 6.AKIN 1 OPTİK ŞUBE Açılış Tarihi: 03/02/2005 7.CERAN OPTİK Açılış Tarihi: 30/09/2004

40 8.GENÇ OPTİK 2 Açılış Tarihi: 02/12/2010
9.HEBEBCİLER OPTİK Açılış Tarihi: 03/02/2005 10.HİLAL OPTİK Açılış Tarihi: 07/03/2005 11.HİLAL OPTİK 2 Açılış Tarihi: 07/03/2005 12.İKİ GÖZÜM OPTİK Açılış Tarihi: 14/10/2004 13.KARAMAN GENÇ OPTİK Açılış Tarihi:16/01/2007 14.SEYHAN OPTİK Açılış Tarihi: 24/09/2013

41 15.ŞAD OPTİK Açılış Tarihi: 14/03/2005
16.VİZYON OPTİK Açılış Tarihi: 01/07/2008 17.YÜKSEL OPTİK Açılış Tarihi: 20/02/2007

42 Ortez-Protez İşitme Cihazı Merkezleri
1.DORUMED İŞİTME CİHAZI MERKEZİ Açılış Tarihi:07/05/2012 2.DUYMED İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ Açılış Tarihi: 09/05/2011 3. KARAMAN SES İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMAMERKEZİ Açılış Tarihi: 17/02/2011

43 Özel Labaratuvar 1.ÖZEL İŞTE TEKNİK TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Açılış Tarihi: 24/01/2012

44 Diyaliz Merkezleri: 1.KARAMAN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ Açılış Tarihi: 05/05/1994 2.ERMENEK DEVLET HASTANESİ Açılış Tarihi: Devlet Hastanesine tabi 3.ÖZEL KARAMAN DİYALİZ MERKEZİ Açılış Tarihi: 03/08/2010 4.ÖZEL LARENDE DİYALİZ MERKEZİ Açılış Tarihi: 14/09/2012 Not: Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezleri Sağlık Müdürlüğü Denetimine Tabidir. Diyaliz Hizmetleri İlimizde İki Bölge Olarak Gerçekleştirilir.(Karaman Merkez. Ermenek)

45 GÖREVLER: *Bakanlığımızdan gelen tamimlerin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesini sağlamak. *İlimizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşları (Tıp Merkezleri, Poliklinik, Muayenehane, Labaratuvar) açılış, kapanış, nakil, devir ve mes’ul müdür atama işlemlerinin yapılması. Ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi ve teslimini yapmak. *İlimizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşları denetimlerinin yapılması, (Tıp Merkezleri, Poliklinik, Labaratuvar 4 Ayda bir Muayenehane 6 Ayda bir) eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak. *Özel Sağlık Kuruluşları Tıp Merkezi, Poliklinik, Muayenehane, ve Laboratuarlarındaki tıbbi kayıt defterlerinin gerekli kayıtlarının tutularak Şube Müdürü tarafından onaylanmasının sağlanması.

46 *İlimizde faaliyet gösteren Ortez-Protez İşitme Cihazı Merkezleri açılış, kapanış, nakil, devir ve mes’ul müdür atama işlemlerinin yapılması. Ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi ve teslimini yapmak. *İlimizde faaliyet gösteren Ortez-Protez İşitme Cihazı Merkezleri denetimlerinin yapılması, (6 Ayda bir) eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak. *Ortez-Protez İşitme Cihazı Merkezleri tıbbi kayıt defterlerinin gerekli kayıtlarının tutularak Şube Müdürü tarafından onaylanmasının sağlanması.

47 *İlimizde faaliyet gösteren Optisyen ve Gözlükçülerin açılış, kapanış, nakil, devir ve mes’ul müdür atama işlemlerinin yapılması. Ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi ve teslimini yapmak. *İlimizde faaliyet gösteren Optisyen ve Gözlükçülerin denetimlerinin yapılması, (6 Ayda bir) eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak. *Optisyen ve Gözlükçülerin kayıt defterlerinin gerekli kayıtlarının tutularak Şube Müdürü tarafından onaylanmasının sağlanması. *İlimizde faaliyet gösteren Diyaliz Merkezlerinin denetimlerinin yapılması, (6 Ayda bir) eksikliklerinin tespiti halinde yazılı olarak uyarılması ve takibini yapmak. *Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesini (6 Ayda bir) yapmak.

48 *Bakanlıkla entegreli olarak Diyaliz Eğitimi ve Resertifikasyon sınavı başvurularını almak değerlendirmek ve bakanlığa bildirmek. *Diyaliz Sertifika ve Resertifikasyon işlemlerini düzenlemek. *Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (Dyob) üzerinden merkezlerin, merkezde çalışan personelin merkezdeki hastaların takibini yapmak. *Tıp meslekleri ve diyaliz biriminin TSİM ve ÇKYS den kontrolünü yapmak 2013 Yılı İçerisinde * 1 Labaratuvar (ÖZEL ÜNAL SAĞLIK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI) kapatılmıştır. * 3 Muayenehane açılmıştır. * 2 Optisyen açılmıştır. * 1 Tıp Merkezinin Kadro devri yapılmıştır.


"SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları