Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/36 Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü Selami

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/36 Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü Selami"— Sunum transkripti:

1

2 1/36 Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü http://www.altinegitim.k12.tr Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

3 2/36 —Hangi yoldan gideyim? —Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok.. ( Alis Harikalar Diyarında ) Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

4 3/36 Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

5 4/36 A.B.D. “Ulusal Performans Değerlendirmesi” Raporu -1993 (National Perfonmance Review) Müşteriye odaklan / Performans ölçümü “Kamu görevlileri genellikle çalışmalarının sonuçları üzerinde odaklanmazlar. Bunun bir nedeni, yöntemler üzerinde düşünmeye şartlanmış olmaları, diğeri ise ölçü geliştirmenin her zaman kolay bir iş olmamamsıdır.” “Böylece kamu görevlileri elde edilen sonuçlarla değil, yaptıkları işin hacmini ölçmeye yönelirler. Eğer çok çalışıyorlarsa ellerinden geleni yaptıklarına inanırlar.” “Tüm kurumlar ölçümlenebilir amaçlar geliştirmeye ve kullanmaya başlayacak ve sonuçlar hakkında rapor verecektir.” “Federal programların amaçlarına açıklık getirilecektir.” “Başkan, departman ve bölüm yöneticileri ile yazılı performans anlaşmaları hazırlanacaktır.” Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

6 5/36 Devlet kurumlarının ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların başarısı, kamu ihtiyaçlarını karşılamada ne derece etkili ve verimli oldukları ile ölçülebilmelidir. Kamuya yönelik somut amaç ve hedefler belirlenmelidir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

7 Bütün parçaların toplamına eşit değildir. 6/36 Selami BABACN- selamibacan@gmail.com

8 7/36 Politika Hedefler Stratejik yönetim; Vizyon Misyon İlke Değer Strateji Yaklaşımlar Kurumun vizyon, misyon ve değerlerinden doğan hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli politika ve stratejilerin belirlenmesi, yaklaşımların biçimlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Uygulama, izleme Değerlendirme Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

9 8/36 Esas yeterlilikleri belirleme ve kullanma Analiz Tehditler (Threats) Fırsatlar (Opportunities) Zayıf Yönler (Weaknesses) Güçlü Yönler (Strengths) Bu sürecin belli aşamaları: Dış çevre İç çevre Stratejik üstünlük sağlama yöntemi Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

10 9/36 Yönetim sisteminin etkin ve verimli bir biçimde işlemesi; planlama, örgütleme, yönetme, eşgüdüm ve denetim gibi işlevlerinin gerçekçi politikalara dayalı, katılımcı bir planlamanın ürünü olan stratejilerle yerine getirilmesi gereklidir. Denetim Planlama Örgütleme Yönetme Eşgüdüm Yönetim Sistemi Stratejiler Gerçekçi politika Katılımcı planlama Gerekçe: Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

11 Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması iyileşme sağlar mı? ( Dr.Deming ) 10/36 Selami BABACN- selamibacan@gmail.com

12 Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor... İyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. ( Dr.Deming ) 11/36 Selami BABACN- selamibacan@gmail.com

13 Amaç tutarlılığı oluşturun. ( Dr.Deming ) 12/36 Selami BABACN- selamibacan@gmail.com

14 13/36 Gerekçe: Sorun ve risklerin üstesinden ancak hedeflere yönlendirilmiş çalışanlarla ulaşmak mümkündür. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

15 14/36 Gerekçe: Bunun için de kabul görmüş politikalara bağlı strateji ve yaklaşımların geliştirilmesi, sonuçların belirlenen performans kriterlerine göre ölçülmesi gerekmektedir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

16 15/36 Gerekçe: EFQM Mükemmellik Modeli, yaklaşımın değerini politika ve stratejiye bağlı olmasıyla ölçmektedir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

17 16/36 Gerekçe: Değişime karşı kuşkulu ve tutucu yönetim anlayışının aşılması sürekli iyileşmeyi hayata geçiren stratejik planla mümkün olabilecektir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

18 17/36 Gerekçe: Sorunların üzerine giderek çözüm arama ve yapılmamış olanı yapma, mevcudu korumaya göre daha risklidir. Bu nedenle de genelde kabul görmemektedir. Bu riski ortadan kaldırmak ve sonuç almak strateji planlama ile mümkün olacaktır. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

19 18/36 Amaç: Yöneticilerin ve çalışanların politika ve strateji geliştirme kapasitesini güçlendirmek. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Sonuçlara ve dolayısıyla da verimlilik, etkinlik, hizmet kalitesine ve performansın artırılmasına odaklanmak. Çalışanların, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanmasını sağlamak, kamunun vatandaş nezdinde güvenilirliğini artırmak. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

20 19/36 Amaç: İş planlarına işlerlik kazandırmak. Verilen hizmetlerin; gelecekteki rolü ve gücünü gerçekçi ve katılımcı bir anlayışla incelemek, geliştirilmiş vizyon ifadesi (değerler, misyon, hedefler) oluşturmak. Kurumun ana fonksiyon ve faaliyetleri için amaç ve hedefler ile bunlara ilişkin sonuçları belirlemek. Amaçlara ulaşabilmek için; gerekli süreç, teknoloji, insan kaynağı, bilgi ve diğer kaynakları tespit etmek. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

21 20/36 Amaç: Performans hedefleriyle kurumun amaç ve hedefleri arasındaki ilişkiyi kurmak. Belirlenen genel amaç ve hedeflere ulaşmayı etkileyecek, kurumun kontrolü dışında olan çevre faktörlerini belirlemek. Kurumsal öğrenmeye fırsat vermek. Kurum sinerjisini ortaya çıkarmak. Değişimi uygulama içinde karşılıklı etkileşimle yakalamak. Sorunun kaynağına inmek ve sisteme odaklanmak Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

22 21/36 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

23 22/36 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Kurumun vizyon ifadesini tanımlayan ve yüksek anlamlar içeren cümlelerin ne şekilde eyleme dönüştürüleceği konusunda temel görüş ayrılıklarının bulunması durumunda, sonuçta tüm çabalar bölünmüş ve boşa harcanmış olacaktır. Fikir birliği ve anlaşılırlık olmadığı zaman, farklı gruplar, kalite, sürekli gelişim, yeniden yapılanma ve yetki verme gibi konularda kendi vizyon ve strateji yorumlarına uygun farklı yöntem izleyeceklerdir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

24 23/36 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe İşletme biriminin stratejisinin uzun dönemli ihtiyaçlarının, şube (birim), takım ve kişilerin hedefleri haline dönüştürülemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu engel, bir bakıma insan kaynaklarındaki yöneticilerin takım ve bireylerin hedeflerini kurumsal amaç ve hedeflere paralel ve uyumlu bir hale getirmedeki başarısızlıklarına da atfedilir. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

25 24/36 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Bu konudaki başarısızlık, hem stratejik planlamadan sorumlu olan yöneticilerin, hem de finansmandan sorumlu olan yöneticilerin çalışmalarını entegre bir şekilde yürütmedeki eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Yönetici ve çalışanların erişilebilirliğine inandıkları uzun dönemli miktarsal hedefleri belirlenmeli, Uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak girişimler ve bu girişiler için gereken kaynakların belirlenmeli, Planla ilgili farklı birimler arasındaki koordinasyon sağlanmalı, Uzun dönemli hedeflerle kısa dönemli bütçe hedefleri arasında bağlantıyı kuracak kilometre taşları belirlenmeli. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

26 25/36 Aylık İncelemeler Strateji ve Vizyon Kişisel Hedefler ve Teşvikler Finansman Planı ve Sermaye Tahsisi 1-Eylemsel olmayan vizyon ve strateji 4-Stratejik olmayan taktiksel geri bildirim 2-Depertman, takım ve kişilerin hedefleriyle bağlantılı olmayan stratejiler 3-Kaynak tahsisi ile bağlantılı olmayan strateji Bütçe Genelde periyodik performans değerlendirme toplantıları için zaman ayrılmaz. Stratejik geribildirim ve öğrenme sürecinin 3 temel öğesi: 1.Stratejiyi açıklayan ve tüm katılımcılara kendi kişisel faaliyetlerinin genel stratejinin erişilebilirliğine ne şekilde katkıda bulunduğunu gösteren ortak bir stratejik çerçeve. 2.Strateji ile ilgili performans verilerini toplayan ve stratejik amaç ve girişimler arasındaki karşılıklı ilişkiler hakkındaki hipotezlerin kontrol edilmesine imkan sağlayan geribildirim uygulaması, 3.Performans ile ilgili verileri analiz edip gerekli bilgileri sağlayan ve stratejiyi yeni oluşan durum ve şartlara adapte eden bir problem çözme işlemi Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

27 26/36 Planlama 1-Ekip oluşumu 2-Ekibin eğitimi TKY Felsefesi, ilkeleri, temel kavramları İlke, değer, misyon, hedef ve vizyon kavramları, politika ve strateji oluşturma ve uygulama EFQM Mükemmellik Modeli Düşünce teknikleri Etkin iletişim (Amaca odaklanma, katılımcı fikir üretme, fikirleri organize etme, önemli fikirleri ayırt etme, fikirler arasında ilişki kurma, çözüm geliştirme, planlama 3-Ekibin: İlke ve değerleri, misyonu, hedefleri ve vizyonu Politikaları, stratejileri Çalışma yöntemi Toplantı yeri, zamanı Organizasyon sorumlusu Raportörü Zaman tutucusu 4-Bilgilendirme Yasal durum, kalkınma planları, icra planları 5-Tanımlamalar Liderler, hizmetten yararlananlar, paydaşlar, tedarikçiler, işbirlikleri vb. Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

28 27/36 PlanlamaDurum 1-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarılarımız nelerdir? Bunları bir çeşit kaldıraç olarak kullanmak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 2-Son 5 yıl içerisindeki başlıca başarısızlıklarımız nelerdir? Bunların etkisini en aza indirmek için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 3-Başlıca güç aldığımız noktalar nelerdir? Bunlardan stratejik olarak nasıl yararlanabiliriz? 4-Başlıca zayıf noktalarımız nelerdir? Bunları nasıl düzeltebilir ya da etkilerini nasıl aza indirebiliriz? 5-Gelecek 5-10 yıl içerisinde bizi etkileyecek ekonomik, politik düzenlemelerle, demografik vb dış etkenler nelerdir? Onları etkili bir biçimde ele almak için nasıl bir hareket tarzı benimseyebiliriz? 6-Gelecek 5 ila 10 yılda önümüzde duran başlıca fırsatlar nelerdir? Bunlardan yararlanmak için ne yapabiliriz? 7-Bu gün hizmet sunduğumuz başlıca alanlar nelerdir? Hizmet sunulabilecek başka alanlar var mıdır? Varsa hangileridir ve neden? 8-Sürekli canlılığı ve gelişmeyi sağlamak için ne yapmalıyız? Yeni yöneticiler, kadrolar veya oluşumlar gerekli midir? 9-Gelecek on yılda karşımıza çıkacak en önemli üç görev nedir? Neden önemlidir? Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

29 28/36 Planlama Durum SWOT Analizi Güçlü Yönler (Strengths) Zayıf Yönler (Weaknesses) Fırsatlar (Opportunities) Tehditler (Threats) Analiz Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

30 29/36 PlanlamaDurum 1-Yasalar ne bekliyor? 2-Kalkınma, icra planları ne bekliyor? 3-Hizmetten yararlananlar, tedarikçiler, çalışanlar, paydaşlar, toplum ne bekliyor? 4-EFQM Mükemmellik Modeli ne bekliyor? Beklentiler Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

31 30/36 PlanlamaDurumBeklentilerVizyon İlkeler Değerler Misyon Hedefler Vizyon İfadesi Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

32 31/36 PlanlamaDurum Politika Strateji Taktikler, yaklaşımlar Süreçler İş planları Performans Hedefleri BeklentilerVizyonStratejiler Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

33 32/36 PlanlamaDurum 1-Çalışanlarla 2-Müşterilerle 3-Paydaşlarla 4-Toplumla Düzeltme BeklentilerVizyonStratejilerPaylaşma Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

34 33/36 PlanlamaDurum 1-İzleme sistemi 2-Ölçme sistemi 3-Değerlendirme 4-İyileştirme BeklentilerVizyonStratejilerPaylaşmaDeğ.G.G Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

35 34/36 Hedefler Misyon Politikalar Stratejiler Taktikler Sorumluluklar (İş Planları) Süreçler Stratejik Plân Kontrol İlkeler Değerler Vizyon Sonuç Vizyon ifadesi Çevre Analizi Liderlik Organizasyona Bütüncül Yaklaşım Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

36 35/36 Stratejik Yönetim Süreci Selami BABACN-selamibacan@gmail.com

37 36/36 Hedefler İlkeler-Değerler Vizyon İlkeler-Değerler Strateji Misyon Yaklaşım Politika Selami BABACN-selamibacan@gmail.com


"1/36 Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü Selami" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları