Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof Dr A.Sertaç BATIOĞLU ÜYTE Bilim Komisyonu Üyesi ZTB Kadın Sağlığı EA Hastanesi Klinik Şefi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof Dr A.Sertaç BATIOĞLU ÜYTE Bilim Komisyonu Üyesi ZTB Kadın Sağlığı EA Hastanesi Klinik Şefi."— Sunum transkripti:

1 Prof Dr A.Sertaç BATIOĞLU ÜYTE Bilim Komisyonu Üyesi ZTB Kadın Sağlığı EA Hastanesi Klinik Şefi

2 Sağlık Bakanlığı yönünden sorunlar ve çözüm

3 09.02.2005 tarih ve 25722 sayılı Resmi Gazete ile BUT Talimatında Devlet Memurlarının tüp bebek tedavisinden yararlanması kararı onaylandı. 17.10.2005 tarih ve 3783 sayılı yazı ile Bağ-Kur Gn.Md.lüğü tüm bağ- kurluların tüp bebek tedavisinden yararlanmasını kabul ediyor. 01.12.2005 tarih ve 72713 sayılı yazı ile SSK Gn.Md.lüğü SSK’lıların tüp bebek tedavisinden yararlanmasını kabul ediyor. 29.04.2006 tarihli Resmi Gazete ile BUT Talimatında Yeşil Kartlıların Devlet Hast.lerindeki Tüp Bebek Merkezlerinde tedavi yaptırabilmesi onaylandı. 10.05.2006 tarih ve 28089 sayı ile SSK’da tüm SSK’lıların devlet hastaneleri bünyesindeki ÜYTE Merkezlerinde tüp bebek tedavisinden yaralanmasını kabul ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında çıkarılan Genelge 59 ile; tüp bebek tedavisi için başvuran kişiler 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması ve tüp bebek tedavilerine ilişkin bedellerin en fazla 2 (iki) deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanmasını kabul ediyor.

4 SORUNLAR Veri toplanması Fetal morbidite-mortalite Maliyet Etik sorunlar

5 VERİ TOPLANMASI

6

7

8

9

10

11 2007 ÜYTE sonuçlarının özeti Aşamalaradedi IVF/ICSI başlanan siklus35.368 Ovum aspirasyonu (OPU)34.369 Ebriyo Transferi (ET)31.568 Klinik gebelik 112.581 Klinik gebelik 28.587 Canlı doğum5.330 Yaşayan bebek ? Klinik gebelik 1: formlarda bildirilen toplam gebelik sayısı Klinik gebelik 2: gebelik akıbetleri analiz edildiğinde ulaşılan sayı Canlı doğum: formlarda bildirilenlerle, takipten kaybolanlar içindeki muhtemel canlı doğumların toplamı

12 ÜYTE başarı göstergeleri Başarı göstergesisayılarOran % Gebelik / Siklus12.581 / 35.36835,57 Gebelik / OPU12.581 / 34.36936,61 Gebelik / ET12.581 / 31.56839,85 Canlı doğum / Siklus5.330 / 35.36815,07 Canlı doğum / OPU5.330 / 34.36915,50 Canlı doğum / ET5.330 / 31.56816,88

13 Raportörün notları Diğer verileri olmasına rağmen siklus sayısını bildirmeyen merkezler var: 2 adet Klinik gebelik sayıları tutarsız. 1 tabloda verilenler ile gebe takip bilgileri arasında çok fark var. Muhtemelen “gebelik” tanımı net değil. Dondurulmuş embryo transferi tablosu tutarsız. Çözülmeden çok ET yapılmış. Tablo 2 ile tablo 8 arasındaki veriler hiç uyumlu değil. Anne ölümü bildiren merkezlere ne yapıldı? Takipten çıkan gebelerin akıbeti bilinmeden gebelik/siklus hesaplamaları düşük çıkar. Bu yüzden düzeltme yapmak lazım. Dördüz doğuranların yönetmeliğe aykırı işlem yaptığı anlaşılıyor. Ne yapıldı? Formlar doldurulurken anlayış birliği olmadığı anlaşılıyor. Bunun için form doldurma kılavuzu hazırlanmalıdır.

14 Maliyet İLAÇ ECZACILIK GN MD GU SYS +SEX HORMON 383.223.191 EURO 1300X35368= 45.978.400 TL 1000X35368= 35.368.000 81.346.000 TL

15 FETAL MORBİDİTE-MORTALİTE Etkileyen faktörler

16 Doğumların dağılımı Doğumlaradedioranı % Tekil doğumlar2.34663 İkiz doğumlar1.22733 Üçüz doğumlar1430,1 Dördüz doğumlar110,3 Tüm canlı doğumlar3.727100 1227X2 = 2454 143X3= 429 11X4 = 44 2927 YDYB gerektirebilir BEBEK

17 Transfer Edilen Embriyo Sayısı: 13.643%11.33 27.654%22.96 316.793%53.69 ≥43.718%11.75 Toplam: 31.568 Tüm Gebelikler:12.582 Embriyo Dondurma Dondurulan Siklus : 2.587 % 7,31 Dondurma Yapmayan merkez sayısı: 13 %14,13

18 YENİDOĞAN YATAK SAYISI ZTB 150 ANKARA 400 TÜRKİYE 2700

19 ZTB Yenidoğan 2008 yılı yoğun bakım alan bebek sayısı 4761 Çoğul gebelik bebek sayısı 1063 Oran %22.3

20 Multifetal pregnancy reductions of triplets to twins: comparison with nonreduced triplets and twins Yaron Y, Bryant-Greenwood PK, Dave N, Moldenhauer JS, Kramer RL, Johnson MP, Evans MI. Am J Obstet Gynecol. 1999 Yaron YBryant-Greenwood PKDave NMoldenhauer JSKramer RLJohnson MPEvans MI ÜçüzRedükte ikiz ikiz Düşük%25%6.2%5,8-6,3 Şiddetli prematürite %25%4.9%7.7-8.4 Gebelik haftası 32.9+4.735.6+3.135.8+3.9 34.4+3.6 Ort Doğum Haftası 1636+6452381+6022254+653 2123+634

21 ETİK SORUNLAR Donör uygulamaları Reklam Simsarlık

22 ÇÖZÜM ET sayısının değiştirilmesi Embryo dondurmanın teşvik edilmesi ve etik ve hukuki düzenlenme yapılması İVF  -  YDYB ünitesi işbirliği

23 YDYB-----Merkez SGK hasta SB

24 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

25

26

27 Materyal ve Metot 2007 yıl sonu itibarıyla ürkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bulunan 92 adet ÜYTE Merkezi bulunmaktadır. Bunların 28 tanesinde sadece ICSI, diğer 64 tanesinde ise IVF ve ICSI uygulanmaktadır. Merkezlerden 77 tanesinde embryo dondurma işlemi yapılmaktadır. 34 merkezde ise preimplantasyon genetik tanı yapılmaktadır. Bu merkezlerin 2007 yılı faaliyetlerini gözden geçir mek üzere Bakanlık tarfından önceden hazırlanarak gönderilen formlar Merkez sorumlularınca doldurulmuştur. Bu formlarla toplanan veriler analiz edilmiştir. Dolayısı ile bu çalışmaya konu olan veriler doğrudan Merkez sorumlularının beyanına dayanmaktadır. Herhangi bir denetimden veya çifte kontrol yöntemleriyle doğrulama işleminden geçirilmemiştir. Formlarda az sayıda eksik bilgi olması toplam sonuçları çok etkilemeyeceği düşüncesiyle göz ardı edilmiştir. Merkez sorumlularının formlarda belirttikleri klinik gebelik sayıları ile, gebelerin takiplerinin dökümü karşılaştırıldığında arada fark olduğu görülmüştür. Buna rağmen, daha doğru olabileceği var sayımı ile, doğrudan beyan edilen rakamlar hesaplamaya esas alınmıştır. Ancak gebeliklerin akıbetleri değerlendirilirken takipten ayrılan ve akıbeti bilinmeyen önemli sayıda gebenin mevcut olduğu görülmüştür. Bu gebeleri mevcut verilerin ağırlığına göre dağıtılarak analizler yapılmıştır. Başarı değerlendirilmesinde temel ölçüt olarak klinik gebelik sayısı ve canlı doğum sayısı esas alınmıştır. Her iki parametrenin siklus sayısına, folikül aspirasyonu sayısına ve embriyo transferi sayısına oranları analiz edilmiştir.

28 İZAH EDİLEMEYEN İNFERTİLİTE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI ( BUT’na göre) 100 hasta 3er siklus CC+IUIGTH+IUIIVF Siklus başı gebelik %8.3%17.1%40 Birim maliyet 175 YTL530 YTL2500 Siklus+ gebelik 275-25252-48196-104 Total maliyet 48.125133.560392.000 1 gebenin maliyeti 192527823769

29 İZAH EDİLEMEYEN İNFERTİLİTE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI BUT’a göre IVF maliyeti 2.000 YTL (işlem 1150, tedavi 850 YTL) fazladan 23 olgu IVF: 46.000vs12.190(GTH) 48.125 + 46.000: 94.125YTL GTH + IUI: 133.560 YTL

30 CC:7.8 YTL, HCG:20YTL, IUI:47.5YTL, USG 26.1 YTL, E2:10 YTL, HMG:108 YTL GnRHa:120YTL


"Prof Dr A.Sertaç BATIOĞLU ÜYTE Bilim Komisyonu Üyesi ZTB Kadın Sağlığı EA Hastanesi Klinik Şefi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları