Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü"— Sunum transkripti:

1 Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü
III. Sanayi Şurası Evrim ÖZGÜL Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü

2 Bilim ve Teknoloji Etkileşimi
Kaynağı büyük oranda üniversiteler olan bilimsel bilgi, teknolojik gelişmenin de temelini oluşturmaktadır. Modern bilimin teknolojik gelişmelerle sıkı bağları vardır. Günümüzde bilim dünyasının teknolojiye daha fazla yöneldiğini görmekteyiz. Bilimsel araştırma ve teknoloji bir bütünün parçalarıdır. Dolayısıyla bilimin kaynağı olan üniversitelerle teknolojiyi üreten firmaların bu bütünü tamamlayacak şekilde işbirliği yapmaları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. bilimsel bilgi, teknolojik gelişmenin de temelini oluşturmaktadır

3 Üniversite Sanayi İşbirliği
Araştırmaların Fonlanması Uygulanabilir araştırma İnovasyonda öncü ülkelerin üniversitelerinin girişimcilik yönlerinin ağır bastığını görmekteyiz. Girişimsel faaliyetlere, ticari konulara ağırlık vermektedirler. Son yıllarda Ülkemizde de oturtmaya çalıştığımız inovasyon kültürünün bir halkası olarak üniversitelerin araştırmalarını ticarileştirmelerine yönelik kamunun desteği ve ilgisi var. Üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve sanayideki araştırmacılarımızın biraraya gelmesi her iki taraf için de değer üretecektir. Bilimsel çalışmaların ticari uygulamaya dönüşmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda yaratıcı fikre, projeye, girişimcilik ruhuna sahip fakat Ar-Ge desteğine ihtiyacı olan firmalarımızın önü açılacaktır. Bilimsel araştırmanın ticari getiriye dönüşümü Ar-Ge desteğine ihtiyacı olan firmalarımızın önünün açılması

4 Sanayileşme ve Arçelik
2011 Defy (G.Afrika) Satın Alımı Markalı Büyüme 2008 Grundig Satın Alımı 2006 Rusya İşletmesi Türkiye’nin Sanayileşme Süreci ile Arçelik’in gelişimi arasında paralellikler bulunmaktadır. Türkiye’nin 1950’lerde başlayan sanayi hamlesi sürecinde Arçelik firması 1955 yılında kurulmuştur. 1960’larda Türkiye’deki ilk çamaşır makinesini, ilk buzdolabını üreten firma olmuştur. 1980’lerdeki ekonomik liberalleşme politikalarına paralel Arçelik de yerel bir marka olarak güçlenmiştir. 1990’da Türkiye’nin ilk sanayi Ar-Ge’sini kurmuş ve özel sektöre öncülük etmiştir. Türkiye’nin 1996’da Gümrük Birliği anlaşması imzalamasından sonraki süreçte Arçelik de bölgesel bir güç haline gelmiştir. 2000’li yıllarda Uluslararası pazarlara odaklanılmış ve bu kapsamda 2002 yılında Romanya’nın en büyük beyaz eşya üreticisi Arctic satın alınmıştır. Bunu 2006 yılında Rusya işletmesinin alınması izlemiştir. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren Arçelik Global bir marka olma yönünde adımlar atmıştır yılında Çin’de bir işletme satın alınarak Çin pazarı hedeflenmiştir. En son 2011 yılında G.Afrika’nın Defy firması satın alınarak Sahra altı Afrika ve Avustralya pazarına açılmıştır. Şirketin bundan sonraki hedefi de kendi markalarıyla büyüyen global bir firma olmaktır. 2000 Uluslararası Pazarlara Odaklanma 2007 Çin Çamaşır Makinesi İşletmesinin Satın Alımı 2002 Uluslararası Yatırımlar Arctic 1955 Arçelik Kuruluşu 1959 İlk Çamaşır Makinası 1960 İlk Buzdolabı 1996 Gümrük Birliği Konsolidasyon 1980 Ekonomik Liberalleşme 1990 Arçelik Ar-Ge Yatırımları YEREL BÖLGESEL GLOBAL

5 Arçelik Ar-Ge Stratejisi
Kendi teknolojimiz ile yenilikçi ürün tasarlayıp geliştirmek ve tüketiciye fayda sağlayacak ürünleri pazara sunmak, Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sürekli işbirliği içinde olmak, Yeni teknolojileri izleyerek teknoloji üreten uzmanlıkları geliştirmek, Geliştirilen tasarımlarımızdaki fikri haklarımızı korumak ve rakiplerimize karşı avantaj sağlamak, Yenilikçi ve yaratıcı çalışanları şirkete kazandırmak, değişen koşullara göre Ar-Ge imkanlarını arttırmak ve Ar-Ge çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlamak,

6 Arçelik Ar-Ge Organizasyonu
BİLGİ TEKNO LOJİ Ar-Ge Merkezi İşletme Ar-Ge’ler ÜRÜN Buzdolabı ve Kompresör Çamaşır Makinası Pişirici Cihazlar Bulaşık Makinası ODTÜ Teknopark TV Kurutucu ve Motor Tayvan Ofisi

7 Fikri Haklar Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yapılan uluslararası patent başvurularının 1/3’ü. Son 5 Senedir “Dünya Fikri Haklar Organizasyonu” (WIPO) ilk 200’de yer alan tek Türk şirketi.

8 İşbirliği Mekanizmaları
Üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile yürütülen Ar-Ge projeleri ve danışmanlıklar Firmalar ve özel eğitim kurumlarından alınan danışmanlıklar ve ortak projeler Standart kuruluşları ve üye olunan dernekler ile yürütülen işbirlikleri Çerçeve Programları, Eureka, Eranet, TÜBİTAK 2+2 programı gibi uluslararası ortaklı projeler

9 Neden İşbirliği? Yeni bir yetkinlik, uzmanlık alanının kazanılması ve geliştirilmesi, Temel araştırma konularının Ar-Ge çalışmalarına transferi, İşgücü ve laboratuvar altyapısındaki eksiklerin giderilmesi, Direktif ve regülasyonları düzenli izleyebilmek, Standartların belirlenmesinde aktif rol alabilmek için işbirlikleri yürütülmektedir.

10 Dünyada İşbirlikleri ABD Bayh-Dole yasası
AB Enstitüler , Fraunhofer vs AB 7.Çerçeve Programı Marie Curie destekleri

11 Case Study: İngiltere Doktora Eğitim Merkezleri (Doctoral Training Centers – DTC) Araştırma Konseyi (Research Council) Destekleri Teknoloji Strateji Kurulları (Technology Strategy Boards – TSB)

12 Türkiye’de ÜSİ 2013 TÜBİTAK 1513 TTO destekleri 2008 5746 Ar-Ge Yasası
Türkiye’nin Sanayileşme Süreci ile Arçelik’in gelişimi arasında paralellikler bulunmaktadır. Türkiye’nin 1950’lerde başlayan sanayi hamlesi sürecinde Arçelik firması 1955 yılında kurulmuştur. 1960’larda Türkiye’deki ilk çamaşır makinesini, ilk buzdolabını üreten firma olmuştur. 1980’lerdeki ekonomik liberalleşme politikalarına paralel Arçelik de yerel bir marka olarak güçlenmiştir. 1990’da Türkiye’nin ilk sanayi Ar-Ge’sini kurmuş ve özel sektöre öncülük etmiştir. Türkiye’nin 1996’da Gümrük Birliği anlaşması imzalamasından sonraki süreçte Arçelik de bölgesel bir güç haline gelmiştir. 2000’li yıllarda Uluslararası pazarlara odaklanılmış ve bu kapsamda 2002 yılında Romanya’nın en büyük beyaz eşya üreticisi Arctic satın alınmıştır. Bunu 2006 yılında Rusya işletmesinin alınması izlemiştir. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren Arçelik Global bir marka olma yönünde adımlar atmıştır yılında Çin’de bir işletme satın alınarak Çin pazarı hedeflenmiştir. En son 2011 yılında G.Afrika’nın Defy firması satın alınarak Sahra altı Afrika ve Avustralya pazarına açılmıştır. Şirketin bundan sonraki hedefi de kendi markalarıyla büyüyen global bir firma olmaktır. 2001 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2012 TÜBİTAK 1505 ÜSİ programı 1995 TEYDEB 2006 SANTEZ ÜSAMP 1991 TTGV

13 Üniversite İşbirliği Mekanizmalarımız
Sözlü ve Yazılı İletişim Teknoloji Çalıştayları Danışma Kurulu Üniversite Ziyaretleri Eğitim/Öğretim Üniversitede Arçelik Destekli Laboratuarlar Doktora ve Y.Lisans Tezleri Uzun Dönem Stajları Laboratuarların Üniversite Projelerinde Kullanımı Ortak Projeler Ulusal Destekli TÜBİTAK - Santez Uluslararası Destekli FP7 - Eureka Sözleşmeli Projeler Üniversitelerle işbirliği Arçelik’in de Ar-Ge çalışmalarının vazgeçilmez unsurudur. 20 yılı aşkın Ar-Ge yolculuğumuzun her safhasında yeni mekanizmalar geliştirerek üniversitelerle işbirliklerimizi geliştirmeye çaba sarfettik. Ar-Ge yöneticilerimiz ve uzmanlarımızla düzenli olarak üniversitelerimize ziyaretlerde bulunuyoruz, kendilerini davet ediyoruz. Beraber yayınlara imza atarken Sözlü ve yazılı iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz. Çalışanlarımızın yüksek lisans ve doktora eğitimlerine destek veriyoruz. 20’nin üzerinde Doktoralı, 200’ün üzerinde Yüksek lisanslı araştırmacımızın yanında 30’a yakın araştırmacımız Doktora, 50’nin üzerinde araştırmacımız da yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. Araştımacılarımızın tez konuları Arçelik’te çalıştıkları konular üzerine olmaktadır. Uzun dönem stajerlerimiz ve sözleşmeli yüksek lisans öğrencilerimiz de benzer şekilde üniversitedeki öğrenimlerini sürdürürken, teorik bilgilerini Arçelik laboratuarlarında pratik uygulama şansı yakalamaktadırlar. Herbiri üniversite’den bilgi transferini sağlayan birer köprü oluşturmaktadırlar. Bununla beraber biz de know-how’ımızı üniversitelerimizle paylaşmaya önem veriyoruz. Arçelik’te çalışan uzmanlarımız, uzmanlık konularında üniversitelerin ilgili bölümlerinde seminerler veriyorlar. Üniversite ile beraber yürüttüğümüz çalışmaları SANTEZ ve TEYDEB gibi destekli proje platformlarına taşımaya önem veriyoruz. Bu çalışmalarla kendi laboratuarlarımızı da üniversite kullanımına açıyoruz. Üniversitelerimizde de Arçelik destekli laboratuarlar kuruyoruz. 2011’de ODTÜ teknokentte Ar-Ge ofisimizi açarak özellikle Anadolu’daki üniversitelerimizle daha yakın olmayı hedefledik. Bunun dışında teknoloji yönetim sistemimizin vazgeçilmez bir aracı olan Teknoloji Yol Haritalarımızın oluşturulmasında, çalıştaylarımıza davet ettiğimiz değerli akademisyenlerimizin katkısı çok büyük. Bu sene yeni bir mekanizmayı daha tetikledik. Türkiye ve Dünya’nın kendi alanlarında çok seçkin akademisyenlerini içeren bir Danışma Kurulu oluşturduk. Networkümüzü sağlamlaştırma ve dışarıdan bir bakış açısıyla süreçlerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bahsettiğim işbirliği mekanizmalarından bazılarıyla ilgili ileriki slaytlarda daha detaylı bilgi vereceğim.

14 Üniversite İşbirlikleri - Ulusal
YTÜ Koç Ü. Sabancı Ü. Yeditepe Ü. İstanbul Ü. Kocaeli Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Uludağ Ü. Atatürk Ü. Türkiye’de 25’ten fazla üniversite ile ortak projeler yürütmekteyiz. 1997’den bu yana uyguladığımız Arçelik Üniversite Sanayi Tez programı ile Y.Lisans öğrencilerimiz öğrenimlerine devam ederken, ortak seçtiğimiz tez konularını Arçelik laboratuarlarında uzmanlarımızla beraber çalışarak tamamlamakta ve aynı zamanda sanayi tecrübesi edinmektedirler. 1997’den bu yana 300’e yakın tez tamamlanmış ve 100’ün üzerinde öğrenci Arçelik Ar-Ge kadrolarında istihdam edilmiştir. ODTÜ Ankara Ü. Bilkent Ü. TOBB Ü. Anadolu Ü. Gaziantep Ü. Süleyman Demirel Ü. Dokuz Eylül Ü. Ege Ü. İzmir Yüksek Teknoloji Ens. Çukurova Ü. Akdeniz Ü. 1997’den bu yana Arçelik Üniversite-Sanayi Tez programı kapsamında ~300 tez tamamlandı, ~120 öğrenci Ar-Ge’de istihdam edildi.

15 Ürün – Teknoloji Yol Haritaları
KISA VADE (2-3 YIL) ORTA VADE (4-6 YIL) UZUN VADE (7+ YIL) T1 T4 YÜKSEK RİSK 2010 T3 PAZAR T2 T5 Teknoloji Yol Haritalarıyla kısa, orta ve uzun vadede çalışmamız gereken teknolojilerin belirlenmesini hedefliyoruz. Bunun yanında zaman ve kaynak planı ile işbirliği konularımızı da belirlemiş oluyoruz. Yol Haritası hazırlanan teknoloji ile ilgili literatürdeki çalışmaları, rakiplerin çalışmalarını, alınmış patentleri ve şirket içindeki çalışmalarımızı inceliyoruz. Arçelik içinden katılımcıların yanında, üniversitelerimizden, araştırma enstitülerinden ve tedarikçilerimizden kişilerin de katılımlarıyla çalıştaylar düzenleyerek onların da fikirlerini alarak yol haritalarımızı oluşturuyoruz. ÜRÜN T7 T6 T8 T11 TEKNOLOJİ T9 ÜNİVERSİTE- DIŞ KAYNAKTAN BİLGİ TEMİNİ PROJELERİ DAHİLİ AR-GE PROJELERİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ PROJE

16 Arçelik Danışma Kurulu
Fırsat yaratabilecek yeni gelişmekte olan teknolojileri saptamak İşbirliği ağını kuvvetlendirmek Ar-Ge süreçlerimizi değerlendirmek

17 Üniversite İşbirlikleri - Ulusal
ODTÜ Teknokent’te Ar-Ge ofisimizi açtık Farklı şehirlerdeki üniversitelere erişim İTÜ ve YTÜ’de ortak araştırma laboratuarları kurduk Ortaklaşa araştırma projeleri yürütülmesi Üniversite Laboratuar Altyapısına katkı Başarılı öğrencilerin Ar-Ge’ye istihdamı Ar-Ge faaliyetlerini, Ürün İşletmelerindeki Ar-Ge Birimleri ve Merkez Ar-Ge Direktörlüğü çatısı altında yürüten şirketimiz, 2011 yılı içinde ODTÜ Teknokent'te ayrı bir birim daha açarak Ar-Ge çalışmalarının özünde yer alan üniversite-sanayi işbirliğine de yeni bir boyut eklemiştir. Bu girişim ile, farklı şehirlerdeki üniversitelerimiz ile daha yakından çalışabilme olanağının kapısını aralamış olduk.Böylelikle, 1990'lı yıllardan itibaren sistematik bir şekilde devam eden işbirliklerimize yeni bir halka daha katmış olduk. Ar-Ge faaliyetlerimizin bir parçası olarak, Ar-Ge faaliyetlerinde stratejik ortaklar geliştirme çalışmaları kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi içinde ortak araştırma laboratuarları açılışları gerçekleştirilmiştir. Bu laboratuarlarda uzun vadeli planlarımız doğrultusunda TÜBİTAK ve SANTEZ desteklerinden de yararlanılarak araştırma projeleri yürütülecektir. Hedefimiz Üniversite Sanayi işbirliği ile sektördeki lider konumumuzu devam ettirecek teknolojileri geliştirmektir. Laboratuarların aynı zamanda başarılı öğrencilerin Arçelik’e kazandırılması için uygun bir iletişim ve tanıtım platformu da oluşturması hedeflenmektedir.

18 Üniversite İşbirlikleri - Uluslararası
University of Cambridge Newcastle University University of Illinois Iowa State University London South Bank Univ. Univ. Of Paris Purdue University Univ of Nevada İşbirliği yaptığımız üniversiteler Türkiye ile sınırlı değil. ABD, Batı Avrupa ve Çin’den çok sayıda üniversite ve akademisyen ile ortak projeler yürütüyoruz. Araştırmalarımızı dünya standartlarında yapabilmek adına iletişim ağımızı küresel ölçekte genişletmeye önem veriyoruz. Wageningen Univ. Catholic Univ. of Leuven Shanghai Jiao Tong University Lehigh University UC Davis Dresden Univ. Fraunhofer Institute University of Maryland Argonne Nat. Lab. RWTH-Aachen IKV Purdue University University of Akron

19 Uluslararası İşbirliği
7.ÇP’da Özel sektörde 12 adet projeyle, en fazla proje sayısına sahip şirket. EUREKA & EraNet programlarında 7 adet proje

20 İşbirliği Projeleri Proje Tipi Devam eden Tamamlanan Toplam San-Tez 28
36 TÜBİTAK 1001 15 23 TÜBİTAK 1505 2 - AB 5-7.ÇP 10 4 14 Eureka, Era.Net 5 7 50 32 82

21 Teknoloji Ödülleri Tarih Ödüllün Tanımı Ödülü veren Kurum 2008
Dr. Akın ÇAKMAKCI Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş" Ödülleri TTGV 2009 Patent Ligi Şampiyonu Türk Patent Enstitüsü Patent Altın Ödülü 2010 Uluslar arası patent başvuruları yapan İlk 500 Listesinde 95. Sıraya Yükseldi WIPO 9. Teknoloji Büyük Ödülü 2012 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, 1. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, 1. Ar-Ge Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Büyük firma dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü TESİD En İnovatif Şirket Ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İnovasyon Haftası TİM Fikri Haklar Yönetimi Yarışması’nda ikincilik Ödülü Fraunhofer Enstitüsü 2013 İstanbul Sanayi Odası (İSO) En İnovatif Çevre Dostu Ürünü, A-%40 enerji indeksine Sahip Fırın İSO

22 ÜSİ’ye Dair… Ekosistem, Branşlaşma Teşviklerin Eşgüdümü
Ar-Ge Merkezleri– Kısmi çalışmaya yönelik mevzuat Akademisyen / Uzmanlıklar Veritabanı Üniversite müfredatı Arayüz ihtiyacı 2010

23 Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü
2010 TEŞEKKÜRLER Evrim ÖZGÜL Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü


"Arçelik A.Ş Ar-Ge Direktörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları