Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

2 1. Organizasyon 2. Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi I. Durum Analizi II. Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi III. Hedefler IV. Politikalar 3. Bilimsel Etkinlikler 4. Değerlendirme Sunu İçeriği 2

3 Organizasyon

4 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 30 OCAK 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü OSYON 4 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Şule KÜÇÜKÇOŞKUN (Koordinatör) Lale GÜNDOĞDU Uğur CAYMAZ Kezban KARAOĞLU Bitki Besleme ve Toprak Dr. Kadriye KALINBACAK (Koordinatör) Dr. Havva S. ŞENDEMİRCİ İklim Değişikliği ve Havza Dr. İnci TEKELİ (Koordinatör) Fatma ÖZKAY Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Dr. Suat AKGÜL (Koordinatör) M. Yağmur POLAT Hilal AR Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TAGEM ENSTİTÜLER

5 Enstitüler 5 MERKEZBÖLGEKONU 1. TGSKMAE - Ankara1. GAPTAEM-Şanlıurfa1. KTÇMAİ-Konya 2. UTAEM – İzmir 2. DATAEM-Erzurum 2. ATSTMAİ-Kırklareli 3. GAP UTAEM-Diyarbakır3. KTAE-Samsun 3. ABKAİ-Mersin 4. ABKMAE-Yalova 4. GKTAE-Eskişehir 4. OKGKTAİ-Tokat 5. BATEM- Antalya 5. MAIM-Eğirdir 6. TTAEM- Edirne 6. Zeytincilik- İzmir 7. DATAEM-Adana 7. Bağcılık-Manisa 8. DAGTAİ-Kahramanmaraş 9. AFAİ-Gaziantep 10.FAİ-Giresun 11. ATSTMAE-Tekirdağ 12. BKAİ-Erzincan, 13. Kayısı Aİ-Malatya 14. Patates Aİ-Niğde TOPLAM: 25 PROJE BAZINDA : 2 PAİ-Nazilli, İncir Aİ- Aydın

6 Araştırma Personeli  Merkez, Bölge ve Konu Enstitüleri  25 Enstitü  Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Bölümü Araştırmacıları  Ziraat Mühendisi  Çevre Mühendisi  Jeoloji Mühendisi  Kimya Mühendisi  Biyolog  Kimyager  Meteoroloji Mühendisi  Bilgisayar Mühendisi  Araştırmacı Sayısı  Toplam 268  Araştırmacı Akademik Durumu  60 Doktora, 2 Doçent 6

7 Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

8 8 Tarımsal Arazi Kullanımındaki Değişim Kaynak: FAO 2013; X.Kalkınma Planı, 2013; GTHB Verileri 2013; GTHB Gıda Güvenliği Sunusu 2013 FAO verilerine göre tarımda kullanılabilecek ilave  potansiyel arazi miktarı 1,8 milyar hektar olup  bu araziler özellikle Afrika’nın Aşağı Sahra bölümü ile Güney Amerika’da yoğunlaşmaktadır. Dünya20002011Değişim % Tarım arazisi4,930 milyon ha 4,911 milyon ha - 0,4 Türkiye20022012Değişim % Tarım arazisi26,579 bin ha 23,795 milyon ha - 14,6

9  Yanlış tarımsal faaliyetler ve arazi kullanımı sonucu arazi bozulması  Dünya’da l,2 milyar ha alana  Türkiye’de ise %80’lere ulaşmıştır  Dünyada yerinden taşınan toprak miktarı 0,5 -2,0 ton/ha/yıl  Türkiye dünya oranı 1/33  Topraklarımız organik maddece fakir (%65’i), düşük su tutma kapasitesi,  Mikro element eksikliği  Her türlü bitkisel üretime elverişli toprak derinliğine sahip arazi 11 milyon ha Amaç Dışı Kullanım ve Arazi Bozulması Kaynak: : Eyüboğlu ve ark. 1998; Doğan 2011; FAO 2013; 10.Kalkınma Planı 2013; COMCEC 1 st Agriculture WG Meeting 2013 9

10 İnsan Kaynaklı Çölleşme Riski Çölleşmenin genel maliyeti yılda 42 milyar $-BM Çevre Programı (UNEP) Kaynak: FAO 2009; TGSKMAE 2010, ÇEM 2010 10

11 Gıda Üretiminde Sulamanın Rolü Kaynak: FAO Workshop on global irrigation mapping 2006; FAO 2010; Türker, M. Su ve Gıda Sunu GTHB 2012; COMCEC 2013 toplam bitki su tüketimi, milyar m 3 / yıl Su KullanımıDünya Türkiye Tarımda kullanılan su%70%74 Sulu tarım yapılan tarım arazilerin oranı% 15% 20 11

12 İklim - Su ve Gıda Güvenliği Kaynak: Christensen et al., 2007; International Conference on CC in WANA, 2011; GTHB Ülkesel Sunu FAO ICARDA 2013 12

13 DesteklerProje SayısıAlan (da)Çiftçi Sayısı Basınçlı Sulama (% 75 hibe) 629279.23655.603 Sulama Ekipman (%50 hibe)6. 424398.022 6.316 Bireysel Kredi 3.350.000144.000 Toplam 6.9634.027.258 205.919 Türkiye'deki Sulama Altyapısı Kaynak: GTHB Ülkesel Sunu FAO –ICARDA 2013; GTHB 2006-2012 Verileri, 2013 13

14 5 Stratejik Alan 6 Stratejik Amaç 17 Stratejik Hedef 143 Performans Göstergesi Stratejik Plan 14

15 Tehditler ve Zayıf Yönler 1)Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği, 2)Bilinçsiz sulamalar 3)Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımları sonucu yüzey ve yer altı sularında kirliliğin artması 4)Geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları 5)Mevcut bilişim kapasitesinin etkin kullanılamaması 6)Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda iletilememesi ve benimsetilememesi 15

16 Stratejik Hedefler 2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak (BÜGEM) Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim değişikliği, yetiştirme tekniği, hasat ve depolama araştırmaları ile üretim, verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. 12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek (TRGM) Sulama randımanı artırılacaktır. Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Tarım arazisinin korunması, ıslahı, erozyona hassas alanlar ile ilgili tespitler yapılacaktır. Ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturulacaktır. 17. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak (ABDGM, EYYDB ) Konferans, sempozyum vb. etkinliklerin düzenlenmesi, Uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin gerçekleştirilmesi 16

17 Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi Programlar: 1)Su toplama havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi 2)Toprak verimliliği 3)Su kullanım etkinliğinin arttırılması 4)Tarım ve iklim değişikliği etkileşimi 5)Toprak kalitesi ve toprak kirliliği 6)Toprak arazi bilgi sistemleri 7)Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Aralık – 2010 Ankara 17

18 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi Toplam Sayı: 2013 Yılı :232 2014 Yılı: 261 18

19 Dış Kaynaklı Projeler Kaynak: TÜBİTAK + Diğer (BOREN, FAO, TKİ) Toplam Sayı: 2013: 29 2014: 28 19

20 Araştırma Bütçesi 2014 Yatırım : 9 500 000 TL ; Dış Kaynak: 2 700 000 TL 20

21  Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi ve Haritalanması (TAGEM)  Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon İçeriğinin Coğrafi Veri tabanı (TAGEM FAO)  PROJE ÇIKTILARI a)Makro, Mikro, Potansiyel Toksik Elementler, b)Toprak Organik Karbonu verileri ve haritaları, c)WEB Bilgi Erişim Sistemi-SOILFER&OCGISWEB d)Tarım ve Arazi Bilgi Sistemlerine entegrasyon e)Biyoçeşitlilik çalışmalarına alt bilgi oluşturulması Ülkesel Projeler - Toprak Veri Tabanı 21

22 Bölgesel Projeler - Su Veri Tabanı  Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi PROJE ÇIKTILARI a)Sulama suyu kalitesi parametreleri b)Tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine katkı sağlanması c)Ulusal Su Bilgi Sistemine veri sağlama 22

23 Güney Doğu Anadolu Böl. Şanlıurfa Gaziantep Orta Anadolu Bölgesi Konya Kayseri Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Ege Bölgesi İzmir Bölgesel Projeler - Su Hasadı  Toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi 23

24 1 ) Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması Orta Anadolu Bölgesi 2) Kısıntılı Sulama Programlarının Ürün Verimi ve Sulama Verimliliğine Etkisi Orta Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3) Organik Atık ve Artık Yönetimi Merkez ve Konu Enstitüleri 4) Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımı Merkez ve Konu Enstitüleri Güdümlü Projeler 24

25 1) Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması 2) Mekansal ve Zamansal Çözünürlüklü Toprak Nem Tahmini, Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi (TAGEM - İTÜ TARBİL ) Yeni Projeler - Tarımsal Kuraklık Kaynak: M.Sıkamuvar et all, WMO Climate Change in West Asia and North Africa, 2011 25

26 1)National Geospatial Soil Fertility and Soil Organic Carbon Information System Project (UTF/TUR/057/TUR; FAO Global Soil Partnership) 2) ERA - ARD Project on Climate Smart Systems - Subsurface Irrigation Applications for Small Stakeholders, Co-operation Turkey-Germany- African Partners; (University of Kassel, IARTC) 3)ERANET- ICT AGRI-2 Information and Communication technologies and Robotics for Sustainable Agriculture, 7. Framework Programme (Smart AgriFood 2 ; Farm Management and Information System; Expansion of Use Case of the ICT Call Future Internet 2013) 4) FAO-GEF Developing the Monitoring and Evaluation for the National Action Program for Combating Desertification and Land Degradation (Decision Support for SLM Upscaling Project) Uluslararası Proje ve Programlar 26

27 Ar-Ge Destekli Projeler 27

28 Politikalar: Su Gıda ve Enerji Kaynak, İstanbul 2. Uluslar arası Su Forumu, Türkiye Odak Toplantısı, 2011 28

29 Toprak - Gübre Analiz Destekleri İçin Yetkili Laboratuvarlar 29 MERKEZBÖLGEKONU 1. TGSKMAE - Ankara1. GAPTAEM-Şanlıurfa1. KTÇMAİ-Konya 2. UTAEM – İzmir 2. DATAEM-Erzurum 2. ATSTMAİ-Kırklareli 3. GAP UTAEM-Diyarbakır3. KTAE-Samsun 3. ABKAİ-Mersin 4. ABKMAE-Yalova 4. GKTAE-Eskişehir 4. OKGKTAİ-Tokat 5. BATEM- Antalya 5. MAIM-Eğirdir 6. Zeytincilik- İzmir 7. Bağcılık-Manisa 8. AFAİ-Gaziantep 9. BKAİ-Erzincan, 10. Kayısı Aİ-Malatya 11. FAİM-Giresun TOPLAM: 20

30 BTYK - TÜBİTAK Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı Stratejik Amaç: Su konusunda öncelikli alan ve ileri teknolojilere yatırım yapılması Tarımda suyun yeniden kullanımı ve proses değişimleri, tarımda su tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanım olanaklarının araştırılması ve sulama programlarının oluşturulması Stratejik Amaç: Su konusunda Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi Türkiye'nin su alanında Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleriyle uluslararası BTY işbirliklerinin geliştirilmesi 30

31 Havza Koruma Eylem Planları Su Çerçeve Direktifi 31

32 Onuncu Kalkınma Planı 1)Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı ÖÇG 2)Su Kaynakları Yönetimi ÖİK 3)Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği ÖİK 32

33 Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Bileşenler 1)Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması, 2)Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması 3)Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi, 4)Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları Yapılması, 5)Sulamada Kurumsal Yapıların Etkinleştirilmesi. 33

34 POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ- BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 İLERİ TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİN SULAMADA KULLANIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI TAGEM GTHB, OSİB, ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK KALKINMA AJ., SULAMA ORG., 2014 - 201815.000.- AÇIKLAMA Farklı bitki gelişme dönemlerinde su kısıtının verim üzerine yansımasının incelenmesi ve izlenmesinin sağlanması için yeni ve uygun metodolojiler geliştirilecektir. Sağlanan su tasarrufunun sosyo-ekonomik etkileri belirlenecektir. Farklı su tasarruf yöntemlerinin ilişkilendirilmesi sonucu oluşturulacak yönetim stratejileri, özellikle kısıtlı su koşullarında, sulama işletmecileri ve çiftçi örgütleri aracılığı ile üreticiye aktarılacak, uygulanması sağlanacaktır. BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması 34

35 POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ- BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 2 DÜŞÜK KALİTELİ VE ARITILMIŞ SULARIN SULAMADA KULLANILMASI TAGEM GTHB, OSİB, ÇSB ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK KALKINMA AJ., SULAMA ORG., 2014 - 20182.400.- AÇIKLAMA : Düşük kaliteli ve arıtılmış suların kullanılmasıyla tarımsal suya olan talebin karşılanmasına katkı sağlanacaktır. 1)Arıtılmış suların tarımda kullanılma koşulları araştırılarak aktarılacaktır. 2)Tarımsal kaynaklı kirliliğine karşı suların korunması kapsamındaki çalışmalara ek veri sağlanacaktır. 3)Düşük nitelikli suların çevreye duyarlı teknikler ile sulamada kullanılması sağlanacaktır. 4)Sulama suyu kalitesi verileri Ulusal Su Bilgi Sistemine entegre edilebilecektir BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması 35

36 POLİTİKA 1: Suyu Tasarruflu Kullanan Sistemlerin Tarımsal Üretimde Doğru Kullanımı İçin Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGI Ç - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1ÇİFTÇİ EĞİTİMİEYYDBTAGEM, TRGM2014 - 20181,846.- 2 ÇİFTÇİLERİ EĞİTECEK PERSONELİN EĞİTİMİ EYYDBTAGEM, TRGM2015 - 20181,980.- 3 TARIMSAL YENİLİKLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI EYYDBTAGEM, TRGM2014 - 20180,600.- 4 SULAMA KOOP. VE BİRLİKLERİN ÜYE VE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ EYYDBTAGEM, TRGM2014 - 2018 AÇIKLAMA : 1)Bir sulama şebekesi içerisinde arazisi bulunan üreticilere yönelik olarak illerde; 2)Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi ve Sulama Metotları kursunda eğitim almış personele GAP TAEM ile UTAEM-Menemen’de gerçekleştirilecektir. BİLEŞEN 2: Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması 36

37 POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 ÜLKESEL SULAMA REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI TAGEM TRGM, BÜGEM OSİB ( DSİ,MGM ) ÜNİVERSİTELER, 2014 - 20180,050 2 KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI TAGEM TRGM, BÜGEM EYYDB ÜNİVERSİTELER, SULAMA VE ÜRETİCİ KUR., 2015 - 20181,500 AÇIKLAMA: 1)Değişen iklim koşulları, ürün çeşitleri, yeni araştırma verileri göz önünde bulundurularak Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi ve Sulama Teknikleri Rehberi yeniden hazırlanacaktır. 2)Ülke ihtiyaçlarına göre ürün potansiyelimizde öne çıkan ve bitki su ilişkileri ile bağlantılı olarak öncelikle çalışılması öngörülen ürünler projelendirilecektir. BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi 37

38 POLİTİKA 2: Kuraklığa Dayanıklı Ürün Çeşitleri Geliştirilmesinin Desteklenmesi EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ TAGEMBÜGEM2014 - 20182,150 AÇIKLAMA 1)Bitkilerde su kullanım kapasitesi ve etkinliği belirlenecek, 2)Kurağa dayanıklılık seviyeleri erken generasyonlarda tespit edilecek ve ayrıca kurağa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak bitki materyali geliştirilecektir. 3)Çeşit geliştirmede test süreleri kısaltılarak etkinlik artırılacak, 4)Kuraklığa tolerant çeşit geliştirmede zaman kazanılacak ve genetik materyallerin, çeşit adaylarının ve çeşitlerin kurağa tolerans dereceleri bilimsel verilerle ortaya konulabilecek ve kullanılabilecektir. BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi 38

39 POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 2 Bölgelere göre ürün deseni değişikliklerinin özendirilmesi BÜGEM TRGM,TAGEM EYYDB 2014 - 20180,300 3 Tarım havzaları veri tabanının oluşturulması BÜGEM DSİ,MGM TRGM, TAGEM 2014 - 20160,500 4 Ürün deseni belirleme modelinin revize edilmesi BÜGEM TAGEM TRGM,DSİ, ÜNİ. 2014 - 20160,750 5 Tarım havzaları bazlı ürün deseni haritalarının su kısıtı gözetilerek yeniden oluşturulması BÜGEM TAGEM TRGM ÜNİVERSİTELER 2014 - 20160,400 6 Su kısıtına göre belirlenen ürün deseninin ekonomik analizinin yapılması BÜGEMTAGEM,TRGM2015 - 20181,000 7 Karar destek sisteminin su kısıtı gözetilerek revize edilmesi BÜGEMTAGEM,TRGM2015 - 20183,000 AÇIKLAMA : Güncel toprak haritaları, güncel bitki su tüketimi verileri, güncel ürün maliyet verileri, Mevcut ürün deseni belirleme modeli su kısıtı esas alınarak revize edilecektir. BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi 39

40 POLİTİKA 4: Destekler Verilirken, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin İzlenmesi, İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kirliliğin Dikkate Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliğinin revize edilmesi ve İTU kodunun yönetmelik eki olarak yayınlanması TRGMTAGEM20140,050 3 Nitrata hassas bölgeler için eylem planlarının hazırlanması TRGM TAGEM BÜGEM HAYGEM, ÜNİ. 20161,000 6 Kamuoyu ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması TRGM TAGEM BÜGEM, HAYGEM ÜNİ., STK 2015 - 20183,000 AÇIKLAMA 1)Değişen şartlara uyacak şekilde mevcut yönetmeliğin değiştirilecek. 2)Belirlenen NHB’lerde eylem planlarının hazırlanmasına esas komisyonların teşkil edilecektir. 3)Çalıştaylar yapılarak eylem planları oluşturulacaktır. BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi 40

41 Bilimsel Etkinlikler

42 Çalıştay Kongre ve Konferanslar 1)Kanatlı Sektöründe Atık Sorunu ve Çevresel Etkileri Çalıştayı BOLU; Şubat 2013 2) İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı KIRKLARELİ; Mayıs 2013 3) 6. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi NEVŞEHİR; Haziran 2013 4) 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi TOKAT; Ekim 2013 5) Irrigation Water Management and Food Security - Side Event International Conference on Irrigation and Drainage MARDİN Ekim 2013 6) Tuz Gölü Havzasında Tarımsal Altyapı Hizmetlerinin Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, ANKARA Kasım 203 42

43 Uluslararası Eğitimler ve Sempozyumlar 1) ICARDA Su Hasadı Eğitimi ŞANLIURFA Nisan 2014 2) FAO Türkiye’de Kanal Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu ŞANLIURFA 5 - 16 Mayıs Arası 2014 3) Uluslararası Çölleşme ile Mücadele ve Kuraklık Sempozyumu KONYA; Ekim 2014 4) FAO Küresel Toprak Paydaşlığı – Avrasya Bölgesi Toplantısı ANTALYA 2014 5) AARINENA Genel Konferansı – Su ve Kadının Rolü İZMİR Eylül 2014 6)TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Uluslar arası Eğitimleri İZMİR 2013 - 2014 43

44 1)Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketim Rehberi 2)Sulama Teknikleri Rehberi 3)Su Havzaları Erozyon - Sediment Verileri 4)Su Havzaları Hidrometeorolojik Verileri 5)Tuzcul Bitkilerin Ekolojisi TAGEM Araştırma Rehberleri 44

45  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı  Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri  Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Yerli Doğal Kaynakların Tarımsal Üretimde Kullanılması  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanılması  Kalkınma Bakanlığı  Özel İhtisas Komisyonları  Kalkınma Planları  İSEDAK  Orman ve Su İşleri Bakanlığı  Çölleşme ve Erozyon Strateji Belgeleri  Çölleşme ve Erozyon Eylem Planları  Su Yasası  Ulusal Havza Yönetim Stratejisi 45 Araştırma Verilerinin Aktarıldığı Etkinlikler

46 Değerlendirme

47 Toprak ve Su Varlıklarımızın Yönetimi 1)Toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunmasını, verimli kullanılmasını sağlamak, 2)Toprağın uluslararası normlara uygun araştırmalarla sürdürülebilir tarımsal yönetimine katkı yapmak, 3)İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin etkilerini değerlendirerek su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak, 4)Ulusal toprak ve su veri tabanlarına katkı sağlamak 47

48 TEŞEKKÜRLER www.gsb.gov.tr bsonmez@tagem.gov.tr http://www.tagem.gov.tr Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü


"TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları