Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

2 Sunu İçeriği 1. Organizasyon 2. Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi I. Durum Analizi II. Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi III. Hedefler IV. Politikalar 3. Bilimsel Etkinlikler 4. Değerlendirme

3 Organizasyon

4 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI
TAGEM OSYON TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Şule KÜÇÜKÇOŞKUN (Koordinatör) Lale GÜNDOĞDU Uğur CAYMAZ Kezban KARAOĞLU Bitki Besleme ve Toprak Dr. Kadriye KALINBACAK Dr. Havva S. ŞENDEMİRCİ İklim Değişikliği ve Havza Dr. İnci TEKELİ Fatma ÖZKAY Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Dr. Suat AKGÜL M. Yağmur POLAT Hilal AR Dr. İbrahim GÜÇDEMİR TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ Daire Başkanı 30 OCAK 2014 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ENSTİTÜLER

5 Enstitüler MERKEZ BÖLGE KONU 1. TGSKMAE - Ankara 1. GAPTAEM-Şanlıurfa
1. KTÇMAİ-Konya 2. UTAEM – İzmir 2. DATAEM-Erzurum 2. ATSTMAİ-Kırklareli 3. GAP UTAEM-Diyarbakır 3. KTAE-Samsun 3. ABKAİ-Mersin 4. ABKMAE-Yalova 4. GKTAE-Eskişehir 4. OKGKTAİ-Tokat 5. BATEM- Antalya 5. MAIM-Eğirdir 6. TTAEM- Edirne 6. Zeytincilik- İzmir 7. DATAEM-Adana 7. Bağcılık-Manisa 8. DAGTAİ-Kahramanmaraş 9. AFAİ-Gaziantep 10.FAİ-Giresun 11. ATSTMAE-Tekirdağ 12. BKAİ-Erzincan, 13. Kayısı Aİ-Malatya 14. Patates Aİ-Niğde TOPLAM: 25 PROJE BAZINDA : 2 PAİ-Nazilli, İncir Aİ- Aydın

6 Araştırma Personeli Merkez, Bölge ve Konu Enstitüleri 25 Enstitü
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Bölümü Araştırmacıları Ziraat Mühendisi Çevre Mühendisi Jeoloji Mühendisi Kimya Mühendisi Biyolog Kimyager Meteoroloji Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Araştırmacı Sayısı Toplam 268 Araştırmacı Akademik Durumu 60 Doktora, 2 Doçent

7 Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

8 Tarımsal Arazi Kullanımındaki Değişim
Dünya 2000 2011 Değişim % Tarım arazisi 4,930 milyon ha 4,911 milyon ha - 0,4 Türkiye 2002 2012 Değişim % Tarım arazisi 26,579 bin ha 23,795 milyon ha - 14,6 FAO verilerine göre tarımda kullanılabilecek ilave potansiyel arazi miktarı 1,8 milyar hektar olup bu araziler özellikle Afrika’nın Aşağı Sahra bölümü ile Güney Amerika’da yoğunlaşmaktadır. Kaynak: FAO 2013; X.Kalkınma Planı, 2013; GTHB Verileri 2013; GTHB Gıda Güvenliği Sunusu 2013

9 Amaç Dışı Kullanım ve Arazi Bozulması
Yanlış tarımsal faaliyetler ve arazi kullanımı sonucu arazi bozulması Dünya’da l,2 milyar ha alana Türkiye’de ise %80’lere ulaşmıştır Dünyada yerinden taşınan toprak miktarı 0,5 -2,0 ton/ha/yıl Türkiye dünya oranı 1/33 Topraklarımız organik maddece fakir (%65’i) , düşük su tutma kapasitesi, Mikro element eksikliği Her türlü bitkisel üretime elverişli toprak derinliğine sahip arazi 11 milyon ha Kaynak: : Eyüboğlu ve ark. 1998; Doğan 2011; FAO 2013; 10.Kalkınma Planı 2013; COMCEC 1st Agriculture WG Meeting 2013

10 İnsan Kaynaklı Çölleşme Riski
Çölleşmenin genel maliyeti yılda 42 milyar $-BM Çevre Programı (UNEP) Kaynak: FAO 2009; TGSKMAE 2010, ÇEM 2010

11 Gıda Üretiminde Sulamanın Rolü
toplam bitki su tüketimi, milyar m3 / yıl Su Kullanımı Dünya Türkiye Tarımda kullanılan su %70 %74 Sulu tarım yapılan tarım arazilerin oranı % 15 % 20 Kaynak: FAO Workshop on global irrigation mapping 2006; FAO 2010; Türker, M. Su ve Gıda Sunu GTHB 2012; COMCEC 2013

12 İklim - Su ve Gıda Güvenliği
Kaynak: Christensen et al., 2007; International Conference on CC in WANA, 2011; GTHB Ülkesel Sunu FAO ICARDA 2013

13 Türkiye'deki Sulama Altyapısı
Destekler Proje Sayısı Alan (da) Çiftçi Sayısı Basınçlı Sulama (% 75 hibe) 629 55.603 Sulama Ekipman (%50 hibe) 6. 424 6.316 Bireysel Kredi Toplam 6.963 Kaynak: GTHB Ülkesel Sunu FAO –ICARDA 2013; GTHB Verileri , 2013

14 5 Stratejik Alan 6 17 StratejikHedef 143 Stratejik Plan Stratejik Amaç
Performans Göstergesi

15 Tehditler ve Zayıf Yönler
Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği, Bilinçsiz sulamalar Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımları sonucu yüzey ve yer altı sularında kirliliğin artması Geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları Mevcut bilişim kapasitesinin etkin kullanılamaması Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda iletilememesi ve benimsetilememesi

16 Stratejik Hedefler 2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak (BÜGEM) Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim değişikliği, yetiştirme tekniği, hasat ve depolama araştırmaları ile üretim, verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. 12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek (TRGM) Sulama randımanı artırılacaktır. Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Tarım arazisinin korunması, ıslahı, erozyona hassas alanlar ile ilgili tespitler yapılacaktır. Ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturulacaktır. 17. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak (ABDGM, EYYDB) Konferans, sempozyum vb. etkinliklerin düzenlenmesi, Uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin gerçekleştirilmesi

17 Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi
Programlar: Su toplama havzalarında toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi Toprak verimliliği Su kullanım etkinliğinin arttırılması Tarım ve iklim değişikliği etkileşimi Toprak kalitesi ve toprak kirliliği Toprak arazi bilgi sistemleri Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI ( ) Aralık – 2010 Ankara

18 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi
Toplam Sayı: Yılı : Yılı: 261

19 Dış Kaynaklı Projeler Kaynak: TÜBİTAK + Diğer (BOREN, FAO, TKİ)
Toplam Sayı: : : 28

20 Araştırma Bütçesi 2014 Yatırım : TL ; Dış Kaynak: TL

21 Ülkesel Projeler - Toprak Veri Tabanı
Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi ve Haritalanması (TAGEM) Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon İçeriğinin Coğrafi Veri tabanı (TAGEM FAO) PROJE ÇIKTILARI Makro, Mikro, Potansiyel Toksik Elementler, Toprak Organik Karbonu verileri ve haritaları, WEB Bilgi Erişim Sistemi-SOILFER&OCGISWEB Tarım ve Arazi Bilgi Sistemlerine entegrasyon Biyoçeşitlilik çalışmalarına alt bilgi oluşturulması

22 Bölgesel Projeler - Su Veri Tabanı
Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi PROJE ÇIKTILARI Sulama suyu kalitesi parametreleri Tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine katkı sağlanması Ulusal Su Bilgi Sistemine veri sağlama

23 Bölgesel Projeler - Su Hasadı
Toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi Güney Doğu Anadolu Böl. Şanlıurfa Gaziantep Orta Anadolu Bölgesi Konya Kayseri Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Ege Bölgesi İzmir

24 Güdümlü Projeler 1) Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması Orta Anadolu Bölgesi 2) Kısıntılı Sulama Programlarının Ürün Verimi ve Sulama Verimliliğine Etkisi Orta Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3) Organik Atık ve Artık Yönetimi Merkez ve Konu Enstitüleri 4) Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımı Merkez ve Konu Enstitüleri

25 Yeni Projeler - Tarımsal Kuraklık
1) Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması 2) Mekansal ve Zamansal Çözünürlüklü Toprak Nem Tahmini, Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi (TAGEM - İTÜ TARBİL) Kaynak: M.Sıkamuvar et all, WMO Climate Change in West Asia and North Africa, 2011

26 Uluslararası Proje ve Programlar
National Geospatial Soil Fertility and Soil Organic Carbon Information System Project (UTF/TUR/057/TUR; FAO Global Soil Partnership) 2) ERA - ARD Project on Climate Smart Systems - Subsurface Irrigation Applications for Small Stakeholders, Co-operation Turkey-Germany-African Partners; (University of Kassel, IARTC) ERANET- ICT AGRI-2 Information and Communication technologies and Robotics for Sustainable Agriculture, 7. Framework Programme (Smart AgriFood 2 ; Farm Management and Information System; Expansion of Use Case of the ICT Call Future Internet 2013) 4) FAO-GEF Developing the Monitoring and Evaluation for the National Action Program for Combating Desertification and Land Degradation (Decision Support for SLM Upscaling Project)

27 Ar-Ge Destekli Projeler

28 Politikalar: Su Gıda ve Enerji
Kaynak, İstanbul 2. Uluslar arası Su Forumu, Türkiye Odak Toplantısı, 2011

29 Toprak - Gübre Analiz Destekleri İçin Yetkili Laboratuvarlar
MERKEZ BÖLGE KONU 1. TGSKMAE - Ankara 1. GAPTAEM-Şanlıurfa 1. KTÇMAİ-Konya 2. UTAEM – İzmir 2. DATAEM-Erzurum 2. ATSTMAİ-Kırklareli 3. GAP UTAEM-Diyarbakır 3. KTAE-Samsun 3. ABKAİ-Mersin 4. ABKMAE-Yalova 4. GKTAE-Eskişehir 4. OKGKTAİ-Tokat 5. BATEM- Antalya 5. MAIM-Eğirdir 6. Zeytincilik- İzmir 7. Bağcılık-Manisa 8. AFAİ-Gaziantep 9. BKAİ-Erzincan, 10. Kayısı Aİ-Malatya 11. FAİM-Giresun TOPLAM: 20

30 Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi
BTYK - TÜBİTAK Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı Stratejik Amaç: Su konusunda öncelikli alan ve ileri teknolojilere yatırım yapılması Tarımda suyun yeniden kullanımı ve proses değişimleri, tarımda su tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanım olanaklarının araştırılması ve sulama programlarının oluşturulması Stratejik Amaç: Su konusunda Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi Türkiye'nin su alanında Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleriyle uluslararası BTY işbirliklerinin geliştirilmesi

31 Havza Koruma Eylem Planları
Su Çerçeve Direktifi

32 Onuncu Kalkınma Planı Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı ÖÇG
Su Kaynakları Yönetimi ÖİK Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği ÖİK

33 Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
Bileşenler Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması, Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi, Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları Yapılması, Sulamada Kurumsal Yapıların Etkinleştirilmesi.

34 BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının
Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ- BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 İLERİ TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİN SULAMADA KULLANIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI TAGEM GTHB, OSİB, ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK KALKINMA AJ., SULAMA ORG., AÇIKLAMA Farklı bitki gelişme dönemlerinde su kısıtının verim üzerine yansımasının incelenmesi ve izlenmesinin sağlanması için yeni ve uygun metodolojiler geliştirilecektir. Sağlanan su tasarrufunun sosyo-ekonomik etkileri belirlenecektir. Farklı su tasarruf yöntemlerinin ilişkilendirilmesi sonucu oluşturulacak yönetim stratejileri, özellikle kısıtlı su koşullarında, sulama işletmecileri ve çiftçi örgütleri aracılığı ile üreticiye aktarılacak, uygulanması sağlanacaktır.

35 Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması
BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ- BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 2 DÜŞÜK KALİTELİ VE ARITILMIŞ SULARIN SULAMADA KULLANILMASI TAGEM GTHB, OSİB, ÇSB ÜNİVERSİTELER, TÜBİTAK KALKINMA AJ., SULAMA ORG., AÇIKLAMA : Düşük kaliteli ve arıtılmış suların kullanılmasıyla tarımsal suya olan talebin karşılanmasına katkı sağlanacaktır. Arıtılmış suların tarımda kullanılma koşulları araştırılarak aktarılacaktır. Tarımsal kaynaklı kirliliğine karşı suların korunması kapsamındaki çalışmalara ek veri sağlanacaktır. Düşük nitelikli suların çevreye duyarlı teknikler ile sulamada kullanılması sağlanacaktır. Sulama suyu kalitesi verileri Ulusal Su Bilgi Sistemine entegre edilebilecektir

36 BİLEŞEN 2: Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması
POLİTİKA 1: Suyu Tasarruflu Kullanan Sistemlerin Tarımsal Üretimde Doğru Kullanımı İçin Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ EYYDB TAGEM, TRGM 1,846.- 2 ÇİFTÇİLERİ EĞİTECEK PERSONELİN EĞİTİMİ TAGEM, TRGM 1,980.- 3 TARIMSAL YENİLİKLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI 0,600.- 4 SULAMA KOOP. VE BİRLİKLERİN ÜYE VE ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ AÇIKLAMA : Bir sulama şebekesi içerisinde arazisi bulunan üreticilere yönelik olarak illerde; Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi ve Sulama Metotları kursunda eğitim almış personele GAP TAEM ile UTAEM-Menemen’de gerçekleştirilecektir.

37 BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 ÜLKESEL SULAMA REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI TAGEM TRGM, BÜGEM OSİB (DSİ,MGM) ÜNİVERSİTELER, 0,050 2 KISINTILI SULAMA PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI EYYDB SULAMA VE ÜRETİCİ KUR., 1,500 AÇIKLAMA: Değişen iklim koşulları, ürün çeşitleri, yeni araştırma verileri göz önünde bulundurularak Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi ve Sulama Teknikleri Rehberi yeniden hazırlanacaktır. Ülke ihtiyaçlarına göre ürün potansiyelimizde öne çıkan ve bitki su ilişkileri ile bağlantılı olarak öncelikle çalışılması öngörülen ürünler projelendirilecektir.

38 BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 2: Kuraklığa Dayanıklı Ürün Çeşitleri Geliştirilmesinin Desteklenmesi EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ TAGEM BÜGEM 2,150 AÇIKLAMA Bitkilerde su kullanım kapasitesi ve etkinliği belirlenecek, Kurağa dayanıklılık seviyeleri erken generasyonlarda tespit edilecek ve ayrıca kurağa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak bitki materyali geliştirilecektir. Çeşit geliştirmede test süreleri kısaltılarak etkinlik artırılacak, Kuraklığa tolerant çeşit geliştirmede zaman kazanılacak ve genetik materyallerin, çeşit adaylarının ve çeşitlerin kurağa tolerans dereceleri bilimsel verilerle ortaya konulabilecek ve kullanılabilecektir.

39 BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 2 Bölgelere göre ürün deseni değişikliklerinin özendirilmesi BÜGEM TRGM,TAGEM EYYDB 0,300 3 Tarım havzaları veri tabanının oluşturulması DSİ ,MGM TRGM, TAGEM 0,500 4 Ürün deseni belirleme modelinin revize edilmesi TAGEM TRGM,DSİ, ÜNİ. 0,750 5 Tarım havzaları bazlı ürün deseni haritalarının su kısıtı gözetilerek yeniden oluşturulması TRGM ÜNİVERSİTELER 0,400 6 Su kısıtına göre belirlenen ürün deseninin ekonomik analizinin yapılması TAGEM,TRGM 1,000 7 Karar destek sisteminin su kısıtı gözetilerek revize edilmesi 3,000 AÇIKLAMA : Güncel toprak haritaları, güncel bitki su tüketimi verileri, güncel ürün maliyet verileri, Mevcut ürün deseni belirleme modeli su kısıtı esas alınarak revize edilecektir.

40 BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 4: Destekler Verilirken, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin İzlenmesi, İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kirliliğin Dikkate Alınması EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLANGIÇ - BİTİŞ MALİYET ( MİLYON TL ) 1 Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliğinin revize edilmesi ve İTU kodunun yönetmelik eki olarak yayınlanması TRGM TAGEM 2014 0,050 3 Nitrata hassas bölgeler için eylem planlarının hazırlanması BÜGEM HAYGEM, ÜNİ. 2016 1,000 6 Kamuoyu ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması BÜGEM, HAYGEM ÜNİ., STK 3,000 AÇIKLAMA Değişen şartlara uyacak şekilde mevcut yönetmeliğin değiştirilecek. Belirlenen NHB’lerde eylem planlarının hazırlanmasına esas komisyonların teşkil edilecektir. Çalıştaylar yapılarak eylem planları oluşturulacaktır. 

41 Bilimsel Etkinlikler

42 Çalıştay Kongre ve Konferanslar
Kanatlı Sektöründe Atık Sorunu ve Çevresel Etkileri Çalıştayı BOLU; Şubat 2013 2) İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı KIRKLARELİ; Mayıs 2013 3) 6. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi NEVŞEHİR; Haziran 2013 4) Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi TOKAT; Ekim 2013 5) Irrigation Water Management and Food Security - Side Event International Conference on Irrigation and Drainage MARDİN Ekim 2013 6) Tuz Gölü Havzasında Tarımsal Altyapı Hizmetlerinin Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, ANKARA Kasım 203

43 Uluslararası Eğitimler ve Sempozyumlar
1) ICARDA Su Hasadı Eğitimi ŞANLIURFA Nisan 2014 2) FAO Türkiye’de Kanal Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu ŞANLIURFA Mayıs Arası 2014 3) Uluslararası Çölleşme ile Mücadele ve Kuraklık Sempozyumu KONYA; Ekim 2014 4) FAO Küresel Toprak Paydaşlığı – Avrasya Bölgesi Toplantısı ANTALYA 2014 5) AARINENA Genel Konferansı – Su ve Kadının Rolü İZMİR Eylül 2014 TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Uluslar arası Eğitimleri İZMİR

44 TAGEM Araştırma Rehberleri
Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketim Rehberi Sulama Teknikleri Rehberi Su Havzaları Erozyon - Sediment Verileri Su Havzaları Hidrometeorolojik Verileri Tuzcul Bitkilerin Ekolojisi

45 Araştırma Verilerinin Aktarıldığı Etkinlikler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yerli Doğal Kaynakların Tarımsal Üretimde Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanılması Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Kalkınma Planları İSEDAK Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyon Strateji Belgeleri Çölleşme ve Erozyon Eylem Planları Su Yasası Ulusal Havza Yönetim Stratejisi

46 Değerlendirme

47 Toprak ve Su Varlıklarımızın Yönetimi
06/04/2017 Toprak ve Su Varlıklarımızın Yönetimi Toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunmasını, verimli kullanılmasını sağlamak, Toprağın uluslararası normlara uygun araştırmalarla sürdürülebilir tarımsal yönetimine katkı yapmak, İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin etkilerini değerlendirerek su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak, Ulusal toprak ve su veri tabanlarına katkı sağlamak

48 TEŞEKKÜRLER bsonmez@tagem.gov.tr http://www.tagem.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü


"TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları